Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • MİRAM ı Çok uğraştım,fakat Anteplilore ettiremedim Fakat Allanın hikmetine bakınız ki benim için:"Anteplîler İstemiyor,diyen İsmet Paçayı,günün bîrinde,bütün bir millet kütlesi topyekûn sandık başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Lübnan korosu şerefine verilen kokteyl Şehrimizde bulunan Lübnan Üniversite korosu şerefine dün Lübnan başkonsolosluğu tarafından bir pe-ti verilmiştir.Foto.Milliyet I-Sami önemH)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Dün beyanatta bulunan Ekono mi ve Ticaret Bakanı Boğazicmde bir gezinti esna sındı.Foto-Basın)ingiltere ile olan ticarî münasebetimiz Son beş şene içinde 240 milyon lira açık vermiş bulunuyoruz Ekonom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • CEMİYETLER KANUNUNDAKİ TADİLAT TEKLİFİ MECLİSTE Cemiyetlerin,gayelerinden başka maksatlarla gayri menkul tasarrufunu önlemeyi istihdaf eden tadil tasarısının müzakerelerine baş andı Ankara,18 Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • İnanılır kaynaktan bildirildiğine göre Yunan Kralı Paul'ün yakında Türkiyeyi ziyareti muhtemel Ziyaret programı Menderesle Venizelos tarafından Atinada tesbit edilecek Başbakan Adnan Menderes'in Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • r Trumana duyulan hayranlık o-Amerikanın en mütevazı adamı olarak gösteriliyor Washington 18 AP)Dünyanın ğn kudretli devletini yedi yıl idare ettikten sonra geçenlerde siyasî sahneden çekileceğini ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Yeniden 54 sağlık merkezi açılıyor Sağlık Bakanı,yeni yıl faaliyetine dair mühim izahatta bulundu Sağlık Bakanı gazetecilere izahat verirken Şehrimizde bulunan Sağlık] re Bakanlığına ait mevzular et v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Meyhanede kanlı bir tabanca düellosu Bir kum bayii sabıkalılardan Çoban Saidi tabanca ile vurup öldürdü Dün saat 19.30 da Bostancıda "bütün semti heyecana düşüren bir cinayet işlenmiştir.Bir kişinin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Bulgar notasına cevap O-Atlantik Misakı diğer devletlerin istiklâline hürmet eden devletleri endişeye düşürmemelidir Ankara 18 A.A.Mem leketimizin Kuzey Atlantik Andlaşmasına iltihakı dolayısiyle Bulg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Celâl Bayarın dünkü tetkikleri Cumhurbaşkanı dün İzmir bölgesinde dondan zarar gören Kemalpaşa ve Armutlu'ya giderek bağcıların dertlerini ve arzularını dinlemiş ve tekrar İzmir'e dönerek Alsancak Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Hakemlerin boykot kararı 6-Bu haftaki maçları kimlerin idare edeceği merakla bekleniyor Futbol hakemlerinin profesyonel takımları boykot kararı üzerine Bölge Hakem Komitesi bu akşam toplanarak vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Gl.Yamutun Londradaki temasları Londra 18 T.H.A.Londrada bulunan Genelkurmay Başka nı Orgeneral Nuri Yamut şerefine bugün Ordu Konseyi tarafından bir yemek ziyafeti verilmiştir.Yemekte,Kraliyet Genelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Fecî bir kamyon kazası ^O-iki ayrı kaza sonunda bir kadınla bir genç öldü Dün ölümle neticelenen iki fecî kaza olmuştur.IzmittGn şehrimize gelen brr yolcu otobüsü Samûndra mevkiinde bir kamyonla karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • Hüseyin Cahit Yalçın'ın teşriî masuniyeti kaldırıldı Ulus Başmuharriri "gözü kapalı oy verme,başlıklı yazısından dolayı yargılanacak Ankara,18' Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Muhlis Tümay'ın başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1952
  • 4/toriı'ZWtcftf/1 Bugün şehrimizde" hava;sabahleyin deniz üstü sisli öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığında büyük bir değişiklik olmıyücaktır Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • TÜRKİYE TURİZM KURUMU AMATÖR REHBERLİK KURSU AÇILDI Türkiye Turizm Kurumu,Istanbuia gelen turistlerle il oimak,onlara îstanbulu lâyıkiyle tanıtabilmek Kurumun teşekkülü sırasında rehberlik koluna yatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • Vali Ankara temasları hakkında izahat verdi Vali ve Belediye Başkanı Prof Gökay,son Ankara seyahati hakkında kendisiyle görü şen gazetecilere şu beyanatla bulunmuştur:Ankara seyahatim Belediye bütçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • Zarurî bir açıklama Kandemir Merdivencloğlu,ve Mehmet adında üç kişinin gerek şehir için de ve gerek mülhakatta «Milliyet» ve "Milliyetin akşam nüshası Millet ga zetesi" adına abone kaydet tiklerini ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • l—Ml—ll ¦¦WW MAKALE Türklerin bilmediği Türkçe İsmail Hami DANIŞMEND Dünkü yazımda Dil Kurumunun binleri bulan uydurma kelimeleri yüzünden lügat bünyesi baştan başa berbatı olan Türkiye türkçesiniu di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • M.I\İL KONGRESİ Millet Partisinin İstanbul il kongresi bugün saat 14.30 da Beycğlundaki Mulenrui salonunda yapılacaktır.Parti genel başkanı Dr.Mustafa Kentli ve Kırşehir milletvekili Osman Böîükbaşı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • ŞEKEK ANBALAJEARI DEĞİŞİYOR Şeker Şirketi,ha Jen sandık ve çuvallar irinde satılmakta olan sekerleri bundan böyle bir kilodan 10 kiloya kadar ambalajlar içinde satışa aırzedecektir.Yakında piyasaya ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • FESTIVAL t.Ü.T.B.Türk Kimya Talebe Cemiyeti dün Eminönü HaJ kevinde büyük bir neşe içinde geçen güzel bir eğlence tertiplemiş ve bu güne şehrimizin tanınmış birçok orkestraları katıl,ımşlardır GEZİ it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • FIKRA Gizleme illeti Gazetelerde İzmir mahreçli şöyle bir havadis gözümüze ilişti;«İzmirde asayiş durumumu)geçen aylara nisbetle bozulması karşısında Vali Muzaffer Tuğsavul dün bir tamim neşrederek,ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • Fuhuşla mücadeleye ehemmiyet veriliyor Emniyet Müdürü Ahmet TekeJoğlu ahlâk zabıtasının takviye edildiğini bildirdi Emniyet Müdürlüğü fuhuşla,•mücadele mevzuunda yeni kararlar almış ve ilk oiarak ah l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • işçilerin mitingine müsaade edilmedi Miting Komitesi üyeleri ile görüşen vali,izin verilmeme sebeplerini açıkladı mucibince Valinin yetkisi dahilinde bulunduğundan kendi lerine müsaade verilmediğini T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • HALKIN SESİ Posta ian şikayet Askerî Has t a han e 2 nci dahiliye 9 uncu koğuşta Ramazan ören'in şikâyeti: jueyoğlu postahanesinden yolladığım 28.3.952 tarihli iadeli taahhütlü mektubuma hâlâ cevâp al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • Delilerde işi azıttı Cebinde taşıdığı iki raporla dolaşan bir deli Beyoğlunu altüst etti Evvelki gece Beyoğlunda haı ki heyecan j galeyana düşüren Dır hauise oımuşüur.Tak Mimde oturan Suıeynıan Dermr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • OTEL OLARAK KULLANI-LACAK VAPURLAR Çürüğe çıkarıldığı bildirilen Denizcilik Bankasına ait Karadeniz,Cumhuriyet ve Ege vapurlarının satılığa çıkarıl ması hakkındaki haberler tahakkuk etmemiştir.Bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • KÂR HADLERİ KALKİYOR 644 sayılı kâr hadleri kararnamesinin kaldırılması veya tadili hakkında dün Bölge Ticaret Müdürlüğünde mühim bir toplantı yapılmıştır.Toplantıya,Belediye.Ticaret ve Sanayi Odası.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • Elmalı Bendi İnşaat süratle ilerliyor.953 nisanında Anadolu yakası bol suya kavuşacak Bir müddet evvel CumhurbaşKanı Ceıâl Bayar taratın,dan temeli atılan «Elmalı ben di» inşaaana aevam eüUmeKte dir.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılıg I ip cm.Sterling Dolar Fr Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7 90.50 i 7 91 00 280 30 280.30 0.80 0 80 64.03 i 64.03 5.60 I 5.60 54.12.50 '54 12 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • KISA HABER LER İç Piyasada yüksek fiatıa ve kaçak olarak atılan Amerikan sigaraları hakkında yapılan in barları nazarı itibara alan Tekel Takıp Teşkilâtı aramaları na hız vermiştir.İç Armatörler navlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • POLİSTE ir Do^apdorece oturan Yusuf Algüliü adında bir garson ken di ini tavana asmak suretiyle intihar etmiş ve Savcılık hadi şeye el koymuşturir Yeşildirekte bir apartman dairesinin holünde 10 günlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • I Bilmem Galata köprüsü henüz açılmadan veya hemen o anlarda yolunuz o taraflara dü.ştü mü?İstanbul,yorgun bir kadın edârtfyie yeni yeni uyanmaktadır.Adalara,Boğaza,Halice ilk seferini yapmaya hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • BENÎ7CİLİK BANKASINA MEMUR ALINACAK Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı bankacılık bölümü müdürlüğüne getirilen Osman Dağdağa dün bir tamim neşrederek,bütün söylentiler hilâiina,banka kısmı gişe ve se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1952
  • Hie 19 ¦u 24 NİSAN 6 Recep 1952 Nisan 1171 Cumartesi 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güne;5.15 1023 Ögl* 1213 5.22 İkindi 16 00 9 08 Akçan 18.53 12.00 Yatsı 20.30 1.38 İmsak 3.26 8 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • Tiirki e Yunanistan Sayın Başbakan Adnan Men deresin riyasetinde bir Türk heyetinin Atina'ya gideceği haberi Yanan umumi efkârında derin akisler bırakmakta,komşu memleket gazeteleri hep boııuan bahset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • AYDA flO lira taksitle Moline Gabardin Kumaşlardan İsmarlama elbise 130 Uradır Salâhaddin Karâkaşlı Müessesesi Mahmudpaşâ Kapahçarşı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • Parmağımla bir kaç defa vurdum.Bir köpek havlamağa başladı.Sam sus!diye köpeği tekdir ettiler.Uzun boylu,zayıf bir kadın kapıyı açtı.Ziyaretimden memnun olmuş gibi beni süzdükten sonra güldü:Bir şey m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • HAZRETİ PHAMMEDiN SAHİH MATİZ TANW Müslümanlar harp şarkı'arı söyleyerek ve tekbir getirerek kalelere hücum ediyordu.TEFRİKA No.108 Sureca sefere,bir harp süsü,de verilmek istenmiyordu Iîü deybiyeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • UFAK YARALARINIZI İHMAL EÎMEYİHİZf YARA,YANIK.ÇIBAN ve ÇATLAKLARA KAB$(SULFADERME KULLANINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Köynok Kaynak sanat dergisi,öyle sanıyoruz ki.kendisine gönderilen her şiiri basmaktadır.Böylece,ortaya bir «okuyucuların dergisi» pkıyor;Hoş şey.Kaynak sanat dergisinin 53 üncü sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • Pa m uk konferansı Dünyanın en fazla pamuk yetiştiren memleketleri eylül ayında bir konferans akdedecekler Manchester,18 Nafen)İngiltere,Birleşik Amerika;Japonya ve Hindistanın iştirakiyle eyiül ayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • Pembe kurt mücadelesinde kullanılan otomobiller İzmir,18 T.H.A.r Ege pembe kurt mücadele bölgesin de dahil yerler bir kaç aydan beri kullanılan otomobiller mü cadele işi gittikçe peyder pey ait oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • t't;Türk hemşire Ingilteroye gidiyor Londra,18 T.H.A.üç Türk hemşiresi,önümüzdeki perşembe günü,eksik doğan çocuklar mevzuunda ihtisas yapmak üzere Londraya gelecektir Hemşireler,bu ihtisası İngiliz K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • Rusların satın aldığı tütünler İzmir,18 T.H.A.Şehrimizden Ruslar tarafından mubayaa edilen tütünleri yüklemek üzere limanımıza gelen Transilvanya adlı Romen şilebi önümüzdeki günlerde hareket edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • «ACAR» MOTORU DENİZ KUVVETLERİNE VERİLİYOR Cumhurbaşkanlığına ait deniz vasıtalarının ve bu meyanda «Acar» motorunun Millî Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devri kararlaştırılmıştırönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • KİSA HARİCİ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerikadâ h&lkın altıda birinin fazlasiyle şişman olduğu anlaşılmış ve bunlarj zayıflatmak maksadiyle de bir kampanya açılmıştır.Son istatistiklere göre.bir Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • Ruslar Balkanlara asker yığıyorlar Sovyetler bilhassa kuvvetlerinin s Londra 18 Nafen)Sovyetlerin,Romanyadaki askerî kuvvetlerini arttırmakta oldukları ve aynı zamanda kontrol altında bulundurdukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • Romanyûda Seçimler Bükreş radyosu genel seçimlerin altı ay müddetle geri bırakıldığım bildirdi Londra,18 Nafen)Bükreş radyosunun dün gece verdiği bir habere göre,Rumanya «genel seçimleri» geri bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • "Meçhul hastalık Kusyada meçhul hastalıktan ölen generallerin sayısı 36 yi buldu Londra,18 Nafen)Moskova gazeteleri,Sovyet Savunma Bakanlığının ileri gelen ge nerallerinden biri olan Serge Surin'iiı 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • ZtKAAT ALETLERİ İÇİN TAMİRHANE Bildirildiğine gör e büyük partiler halinde ziraat makineleri ithal eden firmalardan bu makineleri fazla sattıkları Çukurova Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde d&rhal bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • SÜMERBANK MAMULLE-RİNDE FlAT İNDİRİMİ YOK Geçenlerde Sümerbank mağaza müdürlerinin ve şeflerinin mü essese merkezinde yaptıkları top lantılarda Sümerbank mamullerinde fiat indirmesi yapılacağı yazılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZDA 150 liralık bir hesap açtırmakla Hem diğer ikramiye keşidelerine Hem de yalnız Beyoğlu Ajansımız Mudilerine mahsus Lüks Mercury otomobili İkramiyesine iştirak etmiş olursunuz Para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • 300 odalı otel Hayret edilecek kadar uzun süren bir hazırlık devresinden sonra 300 odalı otelin nihavet temelleri atıldı.Şimdiye kadar verilen izahat ve yapılan vaâdler kısmen de tahakkuk etse bu iş ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1952
  • DİŞ TİCARET REJİMİ HAKKINDA TOPLANTI 24 nisan perşembe günü saat 15 te Ticaret ve Sânayi Odasında yeni neşredilmiş olan Dış ticaret rejimi hakkında mühim bir toplantı yapılacaktır.Toplantıya şehrimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.04.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celâl B:ıv:r tzınire muvasalatı sırasında Alsancak garında karşılanıyor 2IIhıdı*tanın Pen cap eyaleti Başbakanı Muhaınmed Daiilfa.ii;Lahor'da toplanan dünya kadınları konferansı delege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1952
  • ¦s mm 1 ¦m.1 ¦ı,r I.iicilly Fonda adlı bir Macar dansözü demirperdeyi yararak Avusturya da ki Amerikan Bölgesine sığınmış ve hürriyeti seçmiştir.Fransız gazetelerine göre;Luciliy Fonda yakında Parise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1952
  • SEKİZLİNİN SEKİZLERİ Abbasî halifelerinden Mutaşım-billâh)Arap menbalarında Müsemmen)lâkabiyle anılır:Bu kelime «sekizli» yahut «sekizlik» demektir.Mu'tasım)in hayatında sekiz rakamının çok tuhaf bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.04.1952
  • Türk seyircisini ve futbolcusunu Tenzih ederim Sulhj GARAN Salı günü «kabahat kimin» başlıklı bir yazı yazmış ve bu mevsim;bilhassa son haftalarda hortlayan sahalara hücum salgı,nınâ temas ederek;seyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • Hakemlerin boykot kararı İzmir,18 Hususî)İzmir-ieki Futbol Hakem Kulübü bu gün İstanbula çektiği bir telgrafta;İstanbul futbol hakem lerİDJn aldıklara karara İzmir hakemlerinin de iştirak ettiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • Corinthians maçlarını Itilyan Silvano Ermano idare edacek Brezilyanın Corinthians takımının şehrimizde yapacağı maçları idare etmek üzere kulüpler italyadan bir hakem getirtmek üzere faaliyete geçmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • Bergamada pehlivan güreşleri tertip erildi izmir.8 T.H.A.Bergama D.P.îlçe teşkilâtı tarafından 20 nisan pazar günü;Topçu Kış lası sahalımda yaği'ı pehlivan güreşleri yaptırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • Kszilyiltliz taksininim Yunanistan d aki maçları Yugoslavyanın Kızıl Yıldız futbol takımı* Yunanistanda yaptığı karşılaşmalarda şu neticeleri almıştır:Kızıl Yıldız:1 Panatinaikos:1 Kızıl Yıldız:1 Enos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • İsraiîdcki müsabakalarda birinci gelen Doğan Acarbay iki İsrailli atlet ortasında.F.Bahçe atletlerinin muvaffakiyetleri Hapoel Kulübünün davetlisi olarak İsrail'e giden Fenerbah çe atletleri her gün z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • Hasköy kulübünün bu sdneki futbol tak-Küçük kulüplerin büyük dertleri Kulübü yeni saha istiyor 10 seneden beri yapılacağı vadedilen Hasköy sahasına hâlâ başlanmamış bulunmaktadır Küçük kulüpler dar bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • Aylardan beri büyük bir merakla beklenen Bu sabah Yeşilköy hava meydanına inecek olan Brezilyalılar ilk maçını salıya yapacak Brezilyanın ünlü takımı Corinthians bu saboh şehrimize gelmiş bulunacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • Günün en önemli maçı İstanbul Sporluların Beşiktaş'larla yapacağı karşılaşmadır Profesyonel lig maçlarına da sıkı bir oyun çıkaracakları tir G.Saray Emniyet karşıbugün yapılacak Beşiktaş muhakkaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • 19 Mayıs spor bayramına Bu sene 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramına büyük bir ehemmiyet verilmektedir.Bütün istanbul kıl ttae ve orta oînıllarj bayram hazırlıklarını tamamhyarak ilk spor provalarını 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1952
  • OLİMPİYAT HAZfRLIG ¦it Olimpiyat müsabakalarının dövam edeceği müddetçe,Helsinki ile Stokholm hattı üzerinde çalışmak üzer£ organizasyon komitesi tarafından 14.000 tonluk birN gemi kiralanmıştır.1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • bİMİk?hükUMdAri TEFRİKA No:208 SAMANCIGİL Padişah deniz havasının verdiği tatlı ağırlıkla sedirine yaslanmış,nedimlerini dinliyordu Sirkociden karaya çıkan arkadaşlar,yaya olarak sarayın yolunu tuttul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • Istanbul 2 nci İcra Memurlu» gamlan 951/7005 Hacizli olup paraya çevrilme fine karar verilen 946 model Moris marka İstanbul İ3534 plâka sayilt otomolin bulundu ğu Şehremini Denizaptal maha'i'esi Çitak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk Yargıçlığından 951/lö5\Mariya Dukas tarafından evvelce Kurtuluş Kaytancı sok.No.31 de oturmakta iken şim diki ikametgâhının beürsi iiği anlaşılan kocası Nikola Lukas aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:s 7.20 Adapazan 10.10 îzmir Konya 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi 20 50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekler:6.15 Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • BULMACA 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 I BOLDAN SAÖA 1 Para mahfazası lebalep iki kelime)2 Peygamberimizin ashabından;Bir pamuk «insi;Güzel sanat 3 Bir harfin okunuşu;Namzet;Olay 4 Fransızca dost;Tersi nida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • Sayın ithalât ve ihracatçılara İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Yeni yürürlüğe girmiş bulunan dig ticaret rejimi kararnamesinin tatbikatı üzerinde ölçülere'k fikir ve mütalâaları tesbit için 24/4/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • Bir sessizlik oldu.Mehmet ağanın bu sözünün mânasını tarn mânasiyle anlayamıyan Kaptan Petrinin yüzü bir anda asılmış,kaşları çatılıvermişti.Muhatabı Alinin babası olmasaydı çok sert bir şey söyliyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • İstanbul Belediyesi ilânları EVlecır alınacak istanbul ili dahilindeki yolların sürekli onarımı için muktezi iki bin metre küp mıcır 3G780 lira muhammen bedel çevresinde 5 Mayıs 952 pazartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar 13.45 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden;Semih Argeşo 14.15 Amatör fasıl heyetleri 14 45 Operetlerden uvertürler Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1952
  • Balıkçının kaderi Günlerdenberi çılgınca devanı öden poyraz fırtınası akşama doğ'.u hızını kaybetmiş deniz yavaş yavaş yatmaya başlamıştı.Dalgaların sahildeki kumlar üzerine sürükleyerek getirdiği ufa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat,ilânları 3000 ton linyit kömürü kapa lı zarfla satın alınacaktu.To.j nu 30 lira olup.tuiari 90.0UU i ma ve teminatı geçicidir.Ek.î sıltmesı 8 Mayii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş:J Elâzığ »Su işleri 61.nci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Malatya Derme sulama şebekesi ikmali inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Hakemlerin boykot kararı I Bas tarafı birincide] tevzii işini Merkez Hakem Komitesine devretmeğe karar vererek keyfiyeti Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesine bildirmiştir Biî durum karşısında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • ingiltere He olan ticarî münasebetimiz Bas tarafı 1 incide)ziaret etmiş,Enstitü Müdürü ve uzmanlariyle görüşmelerde bulunmuştur.Ğakan.bugün de bazı hususî fabrikalarda tetkiklerde bulun muştur.Yarın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Hüseyin Cahit Yalçın Baş tarafı 1 incide)Millet Meclisini tahkir ve tezyif etmekten sanık Kars Milletvekili ve yazı sahibi Hüseyin Cahit Yalçm hakkında Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesi uyarınca ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Brezilya takımı bugün geliyor Sao Paulo Brezilya)18 AP)Şampiyon futbol takımı Corinthianrc,dün uçakla Is tanbuia müteveccihen buradan ayrılmıştır.Corinthians,22 nisanda İstanbula Fenerbahçe ile ilk ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Meyhanede kanlı düello Baş tarcrfı birincide)nenin sahibi Galibin göğsüne isa bet etmiştir.Bu korkunç düelloyu müteakip hâdiseye el konulmuş ve yaralılar derhal Haydarpaşa Numune Hastahiınesine kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor lBas tarafı birincide] ismet Paşanın bir nevi can kurtaran simidiydi.Bu vaziyetlerden dolayı Salih'in bir takım bildiği şeyler de vardı.Onun iğindir ki İsmet Paşa bir kertesine get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Bulgar notasına cevap Baş tarafı birincide)kına Türkiyenin iltihakına mütedair kanunu kabul etmiştir.Türk Hükümeti bu konuda.Balkanlarda banşı ve huzuru tehdit eden ve doğrudan doğruya Bulgaristan Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Ertugrui Adalı D.P.haysiyet divanına verildi Şehir Mecli i üyelerinden Er tuğrul Adalı,parti haysiyetini rencide edici hareketlerde bulunmaktan sanık olarak D.Pil Haysiyet Divanına verilmiş ve keyfiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Sağlık merkezi açılıyor Baş tarafı 1 incide)Yeni keşfedilen verem ilâcının henüz tatbikat ve tec rübe safhasındayız.Şimdiye ka dar dünyanın birçok merkezle rinde yapılan tecrübeler bu ilâ cin verem mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • zarar gören bölgeyi gezdi Cumhurbaşkanı hilkûmetin lâzım gelen te birleri almakta olduğunu bildirdi İzmir,18 A.A.Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar bu sabah otomobille İzmir'den Kemalpaşa ve Armutlu'ya gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1952
  • Cemiyetler Kanunundaki tadilât teklifi Mecliste Baş tarafı 1 incide)bu sebeple maddeyi kaldırmanın yerinde olmadığını söyle iniştir SAMET AĞAOGLUNUN KONUŞMASI Müteakiben Başbakan Yardımcısı Samet Ağao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • Sahip Te Başmuharriri AU Nad KARACAN Bu nüshada Ycaa j İslerini idare eden Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA re AU Nad KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • Sivas Numune Hastahanesi Baş Tabibliğinden Geçici temini Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli akçası Lira Ki.Lira Hr.Lira Kr,Has ekmek 40000 kilo 43 17200 00 1290 00 Numune Hastahanesinin 952 yıh ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • Baş ve Dış ağrısına karşı Midey bozmaz,kalbi yormaz Nevrozin soğuk algınlıklarından mütevellit kırıklık,baş ve bel ağrılarıno karyj müessirdir.ı «ı SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda yazılı iki kalem Sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Diyarbakır As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnamesi Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • Kilometreleri zevk içinde katetmek isterseniz.kamyon,otobüs veya tenezzühünüz için 6 92 VOIT M JAM RANDIMANLA ÇALIŞABİLEN ğ SIEMENS OTOMOBİL RADYOSU Arabanız ve takip ettiğiniz yol ne oJurs'a,olsun SI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • istanbul Posta Telgraf Bölge Başmüdürlüğünden 1 Mukavelelerine bağlı fenni şartnamelerine göre 20 ton kurşun,12 ton sicim ayrı ayrı kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 28/4/952 pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı sebzeler ayrı ayrı olmaJc üzere hizalarında yazılı gün ve saatlerde Selimiye As,Sa,Al,Ko.da açık eksiltme il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Tuzla Uçs.Top.Okulu mutfak bina'anın ihalesi açık ekslit me ile 28/4/1952 pazartesi günü saat 15 de Eskişehir As.öa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1952
  • Hollywood Haberleri Oscar mükâfatını şimdiye kadar kimler kazandı Hollywood yıldızlarının kazan mak için can attıkları bu meşhur mükâfata niye «Oscar» dendiğini biliyor musunuz?1928 senesinde Sinema S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8