Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • favfo 'thifautw Bugün şehrimizde hava umumiyetle açıOc geçecek,hara sıcaklığında öntmli bir değişiklik olmıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Haydi enayiler,şuna polis,jandarma kazandı desenize Seçimin muvaffakiyetini müjdeleyen alâkadarlara Atatürk Haydi enayiler Z kazandık diye muvaffakiyetinizden bahse diyorsunuz.Şuna vali,jandarma kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Amr Paşa dün Eden ile uzun bir görüşme yaptı Mısır Elçisi hüküm* ihtilâfını halletmel Londra.17 A.A.İyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre Mısır Büyük Elçisi Amr Paşa,dün öğleden sonra Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Millîtakım antremanlara başladı Mîllî futbol takımı kadrosuna serilen futbolcular dün İlk antrenmanlarını Polmabahçe stad-|yomıuıÜ2 yapmışlardır.Resimde milî:takım namzetleri koşarlarken görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Prf.Gökay dün Ankaradan döndü Belediyeye ait çeşitli mevzular etrafında alâkalılarla temaslarda bulunmak üzere evvelki gece Ankaraya giden Vali Gökay,dün aksam uçakla şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Sanlık Bıkanına Fransız hükümeti nis^n tevcih etti Ankara,17 A.A.Öğren {BAsog 9A jrılŞB '8Jp3 azıunŞıp Yardım Bakanı Dr.Ekr.em Hay ri Üstündağa Fransa hükümeti tarafından Ordre de la Sante Publique Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • DP.Meclis Grupu dün toplandı Ankara,17 Milliyet)Har hafta'sah günü toplanan D.P.Meclis Grupu bugün fevkalâde bir toplantı yapmıştır.Öğrendiğimize göre;bu toplantı Orman Kanunu tasarısının bir an evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Ulaştırma Bakanı dün geldi Bakan,İstanbulini telefon ihtiyacının süratle karşılanacağını söyledi Dün ^abah Ankaradan şehrimize gelen Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek kendisi ile Konu şan bir arkadaşımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA:îldncide:«Türk diline vurulan tarihî darbe»:İsmail Hami Danişment Üçüncüde:«Kaynak» Tarık Buğra Dördüncüde:Resimlerle günün aktualitesi Beşincide:Günün spor haberleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Dünkü tenis maçları Behbııt Civanşir ve Dün Tenis Eskrim Dağcıhk Kulübünün Taksimdeki kortlann da yapılan Partizan kulübü tenisçileri ile tenisçilerimiz arasın,dakj maçlara başlanmıştır.Dün yapılan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Yargıçlar kanunu son şeklini aldı Tasarı,yargıçların her türlü idari ve siyasî tssirden uzak tutulmasını temin etmektedir Ankara,17 Milliyet)Kaza organlarının her türlü idarî ve siyasî tesirden uzak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Triyeste meselesi T destenin akıbetini tayin için girişilen münakaşaların gün geçtikçe ehemmiyeti artmakta,mesele adeta tehlikeli bir şekil almaktadır.Hafif bir kül tabakasının altında için için yanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Başbakan Menderesin Atina seyahatine dair tefsirler HM-Müzakereler esnasında Atlantik Paktı güney kesimi kara kuvvetleri komutanlığı meseleside halledilecek Atina temaslarında Venizelos'un Ankarayı zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Adalet Bakanı dün bir hasın toplantısı yaptı Rüknettin Nasuhioğlu,159 uncu maddede yapılacak tadilât,Baronun son toplantıları,hükümlü çocukların İslahı ve cezaevlerinin yenilenmesi' mevzuunda geniş iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • C.Bayar Izmirde Izmir bir bayram günü yaşıyor İzmir,17 A.A)Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,beraberlerinde Tarım Bakanı Nedim ökmen,Çalışma Bakam ve işletmeler Bakan vekili Nuri özsan,Muğla Milletvekili Nadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Yamut'un Londra temasları Londra,17 A.A.Dün buraya gelmiş bu-unan Türk Genelkurmay Başkanı Örgeneı rai Nuri Yamut,İngiliz basken tinde pazar gününe kadar kala çaktır.Bugün İmparatorluk Genelkurmay Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1952
  • Türkiye bir kudret unsurudur O-Anderson,Par iste askerî kuvvetimizi öven bir konuşma yaptı Paris,17 AP)Geçenlerde Türkiye ile Yunanistanı ziyaret etmiş o-an Birleşik Amerikanın Atlantik Paktı Teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • jg MAKALE Türk diline vurulan tarihi darbe İsmail Hami DANIŞMEWd| Tuna boylarından Çin sınırlarına kadar iki kıta üzenude muazzam bir sabaya ayılmış ve altmış ınilyouluk bir lisân camiasının ana dili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • Kaşar peyniri ihracına prim tahsis edilmiyor Şehrimizde bulunan Ticaret ve Skwnomi Bakanı Muhli» Ete dün sabah Ticaret ve Sanayi Odasına giderek idare Heyeti ve lüuht.liı' mevzular hakKin da temaslard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • Hie.18 Bu 23 NİSAN 5 Recep 1952 Nisan 1371 i Cuma 1368 VAİ CÎT VASATI EZANİ Güne;Ö0e îkindi Aksan Yatsı İmsak 5.17 12.14 15 59 ı 18.52 20.28 3.28 1«.25 5.23 9.09 12.00 1.38 8.37 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • a o r s a Kambiyo ve Esnam Sterling Dolar Let.Frangı I isviçre Ft.'Belçika Fr.İsveç 3Lr.Florin Dcciımi Eskoudes ft.v Iİ1J 7.90.50 280.30 Ü.80 64.08 5. 60 54.22.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • Cemiyet FESTİVAL ir 3/Ü.T.B Türk Kimya Talebe Cemiyeti bugün saat 14—19 orasında tanınmış caz orkestralarının iştirakiyle büyük bir Festival tertiplemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • FIKRA BalskçıBığfimEZin ınKişafi ıçgn Dört bir tarafı denizle çevrili ve denizlerinde dünyanın en nadide balıklat* bulunun memleketimi/bah2;çı«d sanayii bakımından hâlâ yüz sene önceki halatı yaşamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • Kavgalı g ü r eş Bir senç yaptıkları RÜreşi müteakip arkadaşını ağır surette yaraladı Evvelki gün Anadoluhisann da küçük bir mesele yüzünden kanlı bir hâdise o-muştur.Bu semtte oturan ve güreşe çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • ÇÖP İSRELESİNDEKİ YOL-SLZLUGUN İÇYÜZÜ Dün bazı gazetelerde eski Belediye Encümeninin bir çöp ihalesinde 600 bin liralık yolsuzluk yapt.ğmı ve bu Jıâdise de Belediye Beis Muavimeı in den Suat Kutat'm a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • KUZU İÇTİ BOHR&M LKM)Toptanca fcasa,plar.nx;kuzu i»as tp« ciğerlerinm ayrı satılması hakkındaki karara itiraz ettiklerini ve arzulan temin edilmeyince de kuzu kesmemek suretiyle halkı sıkmaya aoSmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • KISA hAttfeK LEH İt Son aylar zarfında pipo tü tünü uariıya(i htsseuiıir aerece de artmıştır.Bir ay zarıuıaa saman tutun miKtarı lauo üuo yu Duamuiiur.İt Lüks uıra için yapılan haziriiKiar sona ermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • POLİSTE it Beyoğlunda Stadyom Palas isimi] binanın 6 sayılı daire in de yangın çıkmış;büyümesine meydan verilmeden itfaiye ta rafından söndürülmüştür.*k Eyüp oturan on beş yaşlarında genç bir kız uyku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • Herkeste büyük bir heyecan var.derin derin nefes alışlardan ve odanın tâm köşesine konmuş biı ukuvaıyumun havasını temin eden ufak elektrik motorunun tiktaklı çalışmasından başka bir ses duyulmuyor Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • t-Mübarek mi ac gecesi 21-22 nisan 1952 ve 26^27 Kectb 1371 tarihine müsadif Pazartesi akşamı Salı gecesi)Mübarek Leylei Miraç olduğu ilân olunuristanbul Müftüsü Ömer Nasulıi Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • Sigara satışları Tekel,Üanimarkada bir fabrika kur« or.Hariçten talep-Bundan bir müddet evvel Dan.manca Tekel Bakanlığına murac.taı-a.memieKeueııncte Türk sigarası imal eden bir İao rika açmak arzusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • TiKJ'iK,KEÇİ VE OĞLAK DERİLERİ İHRAÇ EDİLEMİYOR Dün r„aat 15 de Bölge Ticaret Müdürlüğünde ihracatçı tüccarlar mühim bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda geçen seneden el de iki bin ton yapağı stoku b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • 23 NİSAN BAYRAMI HAZIR.UîvLARI TAMAMLANDI 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramının bu yıl şehrimizde daha parlak bir s?e küde kutlanması için hazırlık lar devam etmektedir.O gün saat 10.30 dan iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • GAZETECİLER GÖLCÜK'E GİTTİLER Gazetecilerden 25 kişilik bir grup.Ordu Temsil Bürosunun davetli d olarak dün saat 9.30 da «Muavenet» muhribiyle Gol cük'e gitmişlerdir-Gazeteciler,Glöcükteki tesisleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • HALKİN SES Okuyucularımıza cevaplar Mercanda Örücülerde Yeni Çorapçılar çarcısında Iplikçi Hakkı özkana Yazdığınız mesele yeni bir dâva değildir ikinci Dünya Harbi ile berabre memlekette iplik buhranı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1952
  • hâdisenin duruşması Kocası tarafından tabanca ila yaralanan kadın bu bir kaza idî diyor.Birkaç ay evvel Aksarayda kanlı bir hâdise cereyan etmiş ve Rıza adında 60 yaslarında biri ikinci karısı 25 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Konyada bisiklet yarışları 19,20 ve 23 Nisanda Konyada bisiklet yarışları yapılacaktır.Bu yarışlara bölgelerarası bisikletçiler iştirak edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Taksi şoförü Armand Teisal imiş.Polisçe maruf,hattâ ara sıra polisin emrinde çalışan,tanınmış bir serseri Diğer ölünün de Joe Pineapple olduğu anlaşılmış.Joe Pineapple mi dedin?Evet!Bu genç birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ KAYNAK Sonat dergisi kayıtlı yayınlardan biri olan Kâynak'ın 15 Nisan 1952 tarihli 53 üncü sayısından bahsetmek istiyoruz.Bu dergi başlangıçta galiba yalnız şiir basıyordu.Şimdi dâ e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • HAZBETi MUHAMMEDİN l1!SAIAIH if ATIZ TANÎV "Müslümanların en kusursuzu,zevcelerini hoş futanı,kadınlara itibar edenidir,TEFRİKA No:107 Hazret:Muhammed bal şerbetini çok severdi.Onun bu düşkünlüğünü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Bulgar kızıllar Türkiyeye casus sokmak için yeniden teşebbüse geçtiler_Münih,17 T.H.A.Hür Av rupa ltadyosu Bulgar hükümetinin Bulgaristandaki Türkleri Türkiyede Beşinci Kol vazifesini görebilecek şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Sarhoş bir bar artisti İzmir,17 T.HA.Güzel Konak otelinde yatan bar artistlerinden Ferdane Beslendj,dün gece saat 3 sıralarında Basmahane meydanında sarhoş bir vaziyette taksiyle geçerken sebepsiz yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Saba Melikesi Londra,17 AP)Wendell Philips,dün,Saba Melikesi Belkisln yaşadığı yer olarak kabul edilen Mareb'e yapmak istediği seyahatin peri kalmasına sebebiyet verdiği için Yunan hükümetinden 200.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER ıiın ı k^m" ı ıtf-O^—¦^»WiuM AMERİKA Başkan Trumân bugün sel felâketine maruz,kalmış olan havaliye gelmiş ve sonradan.Kongreye sel meselesi için bir kanun teklifi yapacağını ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Petrolün verdiği servet Arap Türk ajansının Ciddeden aklığı bir habere göre Lüb nan hükümeti memleketin iktisadî ve sınaî kalkınmasında ve imar işlerinde kullanılmak üzere Suudi Arabistandan 100 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Son Model bir Mercury OTOMOBİLİNE Sahip olmak ümidi,emrinizi beklîyen Beyoğlu ajansımızda Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla ha kikat olabilir İHMAL ETMEYİNİZ.Her 150 Hra için bir numara verilir.SÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Amerikada seçim savaşı şiddetlendi İhzarı seçim müca huriyetci Parti aday Nevyork 17 Nafen)Birleşik Amerika başkan seçimlerine daha yedi ây olmasına rağmen kampanyanın şiddetlenmekte olduğu görülmekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Balkanlarda Do s t I u k Yunanistan ve Yugoslavya arasında dostluk paktı için zemin hazırlanıyor Londra,17 Nafen)Kem,sley gazeteleri muhabirinin Atinadan bildirdiğine göre,Yunaniitan ile Yugoslavya ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • Bayraklıda bir otomobil denize yuvarlandı İzmir,17 T.H.A.Dün gece saat 20 sıralarında şoför Nedim Tapucu idaresindeki 206ü plâka sayılı otomobil,İzmirden beş yolcu alarak Kargıyakaya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • İlk bahar manevrası Atlan tikte İngiliz ve Amerikan donanmaları yeni manevralara hazırlanıyorlar Londra 17 Milliyet)ilkbaharda Atlantik denizinde narp ten beri yapı mış en büyük ma nevralara girişilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1952
  • jQRi in-ı Memleket dahiSin de otobüs seferleri Her gün görüyor ve seviniyoruz.En uzak vilâyet merkezlerinden İstanbula kadar otobüs işletiliyor,köylü artık günlerce yol yürüyerek şimendifer istasyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.04.1952
  • Amcrlitantn Mr çok eyaletlerinde bahar mevsiminin gelmesi dolay isiyle festivaller yapılmaya başlanmıştır.Senenin en muazzam şenliklerinden biri olan bu b ıhar festivalinde Califomialı Rcnç artist İri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1952
  • n—WMtw yurt* ihmubctmi ı I I HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Londra kulesi faciası bir taht için işlenmişti Küçük İngiliz Kralı V.Edvardı,attırmış.Az sonrada kraJsğını Naibi ve amcası hapse ilân ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1952
  • Hj Cumhurbaşkanının kerimesi Bayan Gürsoy dün Ankara Ve rem dispanserini ziyaret etmiştir.2 Meclis Başkanı Refik Koraltan Güney Anadolu seyahatinden dönmüş ve Ankarada büyük bir halk topluluğu tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.04.1952
  • İkinci kümenin iki profesyonel takımı Beyoğluspor ve Adalet,gruplarının şampiyonu oldular.Bir kaç seneden beri büyük muvaffakiyetler gösteren Adalei kulübü bu sezon bütün maçlarını kazanarak ve 14 maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Millî Basketbol takımı dün gitti 19 Nisanda Belgrâd'dû Yugoslav millî takımı ile bir maç yap tık t an sonıâ Italyaya geçerek Milano'da tertiplenen beynelmilel basketbol turnuvasına iştirak edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • FransızSar 1 günde Uç maç yaptı Fransa Portekiz miliî maçı bu pazaryapılıyor Bu pazar günü Fransız mil.Bekler:Gianessi Roubaix)lî futbol takımı Pariste Coiom Salva(Racing)bes Stadında Portekiz ile kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • İki kürekçimiz Yunanistan'a davet edildi Tanınmış küfekçilerimizden Tonguç ile Petro mayıs ayında Yunnâistanda yapılacak olan kü rek müsabakalarına masrafları kendilerine ait olmak üzere davet edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Eskişehir Demirspor takımı Yunanistan'a gidiyor Eskişehir Demirspor futbol takımı aldığı davğt üzerine 1 Mayısta 7 maç yapmak üzere Yunanistana gidecektir.Demirspor bu yedi karşılaşmayı muhtelif şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Yunan atletlerinin son dereceleri Geçen gün yapılan atletizm müsabakalarında Syllis 400 metreyi 50,4 te koşmuştur.Petrakis ise 100 metrâde 11,3 derecesini yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Gençlerbirliği Ping* Pong t u r*h u a s ı Ankara Gençlerbirliği Kulübü tarafından 19 20 Nisan cumar tesi,pazar günleri bir çift örkek Dabi)Ping-Pong turnuvası tertip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Buhafta yapılacak futbol maçları 19 Nisan 1952 Cumartesi MITHATPAŞA STADIND\14.30 Beşiktaş Ist.Spor S.Pural M.Elmen,N.Erge)16.30 Galatasaray Emniyet İT.Bilgiç R.Atakam,Dr.M.Çakar)ŞEREF STADINDA 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Adalet on biri Ayaktakiler solda nsaga)Erol,Saminı,Necmi,Salâhattin Salim,Salim oturanlar:soldan sağa)Rahmi,Fahri,Necati,Halit,Orhan.Adalet bütün maçlarını kazanarak şampiyon oldu ikinci kümenin grupu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Amerikan atletlerinin 1952 Helsinki Olimpiyatlarında da muvaffak olacakları muhakkaktır.Dtinyumu en şöhretli atletlerinden teşekkül edecek Amerika atletizm ekibinin bir kaç dünya şampiyonluğu kazanmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • «Sugar»rakibi Rockyl nakavt etti Ray Robinson unvanım çok iyi 24 bin kişinin seyrettiği bu maçın iik raundunda Ray Robinson yere yıkıldı Ray Robinson'a ması bekleniyor.Şikago,17 Şampiyon 3ugar Ray Rob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1952
  • Yunan Panathinikos Kızıl yıldız takımiyle 1-1 berabere kaldı Atinada Yugoslav Kızıl Yıldız takımiyle k£şıla$an Yunan Pamathinâikos takımı güzel bir oyundan sonra 1—1 beraberĞ kal mıştır.Lig maçlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • BİmİK^ÜKlİNlüÂRI PORDÛ^/CÖ* Mt/RAM/TEFRİKA No:201 f j Yam:SAMANCIGİE Pre hain seni sadık adamlarımızdan sandık,K irim gibi ülkemize Han gönderdik Fakat Padişahın hali da dikkati çekiyordu.Zira arslon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • Î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "wmm 12 1 L 2 ¦1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 •OLDAN SAGA 1 Abdülhak Hâmit onun için «Türklerin Emil Zolası» demişti.2 İkinci kümede;Akidenin çoğulu.3 Dudak;Şimdi Italyada oynuyor.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • TEFRİKA No:59 Ben senin yarı yarıya Türk olduğunu kabul edemem kaptan,bu yanlış bir şey Bu da sorulur mu Kaptan,fevkalâde.Öyle ise sok beline.Anlayamadım.Tabancayı beline sok dedim.Bunda anlaşıhmyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • KÜÇÜK FAR E LEH VE İNSANLAR Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru* Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13,00 Habeıler 13.15 Türküler Pl)13,30 Salon konser orkestrasından karışık hafif müzik Pl)13 45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl)14.45 Şarkılar Pl)15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • Bergama'nın ayakta kalmış tarihî evlerinden Baaüika îzmi:ilinin kazalarından biri olan Bergama.Ege bölgesinin Bakırçay vadisinde kurulmuş çok eski bir medeniyet merkezidir.Ege denizin edökülen muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadou ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yat.J 20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Toros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1952
  • MİLLİYET Nüsha»» 15 kuruştur Abone şeraiti Tttriüye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.S«nelik 42.00 81.00 Altı ayhk 22 50 43 00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FÎATLARÎ 2 e 3 üncü sayfanın santimi 4 T.Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • anlatıyor Baş tarafı birincide] bir kısmını derhal Ankaraya göndermesini ve diğerleriyle birlikte Atatürk'ün cenazesi nin Ankaraya nakline kadar Istanbuida kalmasını bildiriyordu Hasan Rıza Bey,telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Türkiye bir kudret unsurudur Ba$ tarafı 1 incide)evvelki devrelere kıyasen yüz de 73 artmıştır.Anderson,Türkij'enin Avrupadaki komşularına mühim miktarda bakır temin etmekte olduğunu.Birleşik Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Ulaştırma Bakanı Baş tarafı 1 incide)da işletmek üzere çalışmalara başlamış bulunmaktayız.Bazı hatlarda ziyan eden şirketlere ait yemekli vagonların ziyan etmesi üzerine bunları kaldıra rak izdihamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri AU Nad KARACAN Bu nüshada Tan İslerini idare ede» Faruk DEMÎRTAJŞ Baaktyh yer:NÜBt AKÇA t» AU Nad KARACAN GÖMtedUk Eolalrtlf Ortaklı* Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • H3 Lübnan Korosu Konserleri Beyoğlu Kızılay ilçe Şubesi menfâatine 21 ve 22 Nisan sa"at 21 30 da Melek Sinemrfsında istanbul Vali ve Belediye R&isi Ord,Prof.Dr.F.K,Gökay'm himayelerinde Lübnan Korosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Almanyaya verilecek olan garanti meselesi Amerika bu hususta acele etmenin henüz mevsimsiz Vaşington.17 AP)Dışişleri Bakanlığının ileri gelen ve sorumlu bir idarecisi bugün Birleşik Amerikanın.Batı Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Adalet Bakanı dün bir [basın toplantısı yaptı Bas tarafı 1 incide)değil,hakaret ve tezyif nare.ketlerini önlemeye mah us bir tedbirdir.Matbuatın her hangi bir mevzuu tenkit etmesi,yan lışhkları düzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Vefat Serez ayanı îsmail Bey ve Yusuf Paşa ahfadından eski Serez Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi oğlu.Emine Onan'ın eşi eski dinî müesseseler müdürü Esat Serezli ve Nesime Gülo^ul'un büyük biraderleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Yunan ordusunda komttnizm Bil-Yunan gazetesi,orda içindeki komünist casusların isimlerini açıkladı Atina.17 AP)«Kathime rini» gazete i bugün Yunan ha vagücü personeli arasında «jeniş bir komünist şebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Atlantik orduları Başkomutanlığı için Ridgway'm namzetliği kuvvetleniyor San Franciako.17 AP)Burada çıkan «Chronicle» gazetesine göre,Birleşik Amerika Genelkurmay başkanları karma-heyeti,General Eisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Trieste r meselesi Başmakaleden devam)kanat bekçisi olan bu memieketin yalnız asker!değl.siyasi 'bakımdan da ehemmiyeti şimdi ma zi ile mukayese edilemiyecek ka dar artmıştır.Onların tekrar Ruslarla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • ingiliz tüccarlarının aldığı yeni bir karar Komünist Çin ve Rusya ile ticaret münasebetleri tekrar kuruluyor Londra,17 AP)Rusya ve Kızıl Cinle milyonlarca sterim tutarında ticaret yajpmak pesinde olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Başbakan T deresin Atiı Bas tarafı 1 incide)1 generalin tayinine sebep olmuştu.Fakat Türkiye ve Yunanistamn Pakta duhulünü müteakip her iki memleket bu komutanlık meselesine itiraz etmiş ve bir Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Bîr kaatil dün mahkûm oldu Bir müddet evvel Tarlabaşmda bir cinayet işlennr .Kâzım Karaca adında bir demirci 5 yıl evvel,imam nikâhı ile evlendiçî senç karısı Fatma^üler'i kendisiyle beraber yaşamak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Celâl Bayar Izmirde Bas tarafı 1 incide)hududunda Vali Muzaffer Tuğ savul ile izmir milletvekillerinden Abidin Tekön.İkinci Ordu Müfettişi Korgeneral Abdülkadir Seven,Beşinci Kolordu Komutam Tuğgenera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Yamut'un temasları Baş tarafı 1 incide)husul t mahiyette Savoy Otelinde verilecektir.Aynı zamanda cuma gunu akşamı Türkiye Büyükelçili,ğinde Orgeneral Nuri Yamut şerefine bir kabul resmi tertip edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Garip bir haciz usulü O-Bir haciz memuru,bir bayan avukatın elindeki biledikleri haczetti Dün adliyede çok garip bir hâdise olmuş ve bir icra memuru koridorda tesadüf ettiği genç bir avukat bayanın üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Âmerikada büyük sel felâketi Omaha nehrinin suları 10 metre kadar yükseldi Omaha;17 A.A.Omaha' da nehir dün akşam hemen he men sedlerin hizasına kadar yükselmiştir.Bu suretle sabah tan beri üç metre y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Yargıçlar kanunu Bas tarafı 1 incide)maaş alan yargıçlara tanılan teminatlar yeni kanunla en küçük yargıçlara da teşmil edilmektedir.Stajını bitirerek yargıç hüviyeti taşıyan 35 lira asli maaçlı her y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1952
  • Amr Paşa Bas taralı 1 incide)îngiltEre Dışişleri Bakanı ise kendi noktai nazarını şöyle ifade etmiştir:Evvelâ İngiliz hükümeti ihtilâ fin hallini kolaylaştırmak için Sü veyş Kanalı bölgesinin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Istanbul 3 üncü İcra Memurluğundan 952/248 Bir borçtan dolayı mahcur olup satılmasına karar verilen Sultanhamarı Havuzlu han No.22/33 de bir adet Singer dikiş makinesinin birinci açık arttırması 21 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuh Yargıçlığından 52/357' Halen Topkapı Beyazıt ağa mahallesi Yoğurtçu Şefik sokak 11 numaralı evde oturan 12i*8 doğumlu Halil oğlu Yusuf Atçı?nm hacir altına alınarak kendisine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığından 952/426 Eyüp Alibey köyü Kanlı Çeşme mevkiinde sarkan Mustafa Esen tarlası,garben Rasim Yangöz,şimalen Taşköprü deresi,eenuben Taşlcöprü yolu ile çevviU tahminen 12 dönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından:Istanbul Belediyesi Huku* îşleri Müdürlüğünde iki tanesi 70 ve bir tanesi 90 lira aslî maaşlı üg avukatlık açıktır.Tayin edilenler,hâriçten dâva aiamıyacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Malkara Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin Elektrik Santral:ile şebekenin genişletilmesi işi 4768 sayılı kanun hükünalcrme tevfikan teklif isteme usulü ile bir proje yaptırılacaktır.2 Mektuplar 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Çubuklumda Meşhur Eski Hidiv Köşkü ve Koruluğu Otel Olarak Kiraya Verilecek istanbul Belediyesinden:Istânbulun en güzel yerlerinden biri olan Boğaziçindö" Çubuklu'da HIDİV KÖŞKÜ)adı ile anılan geniş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Pratik Akşam Ticaret Kurs lan Müdürlüğünden Pratik Akşam Ticaret Kurslarının 14 üncü devresi 21 nisan 1952 pazartesi günü başhyacaktır Kurslar altı aylık ve parasızdı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • ¦ANALAR ve BABALAR—Çocuğunuzun imtihanlarında muvaffak olarak sınıf geçmesini isterseniz TUNA DERSEVI'ne gönderiniz.Matematik,Fizik,Iliınya ve Lisan dersleri verilir.TUNA DERSEVî Öğretir,Yetiştirir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı da son derece faydalıdır.GRİPİN ara.gönde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • OTO HORS 700 LİRAYA ŞOFÖR yETİŞTİBİLİR OSMAN BEY SAMANYOLU S.S ESKİ OTO TAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden ver len Askerî kıtaat ilânları 8000 kilo Yoğurt açık eksiltme ile 29.4.952 günü saat 15 de Yassıviran 33 Tüm.Sat.Al.Ko.da satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5600 Lira olup geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Yeni Gördes ilçesinde yaptırılacak 42 lojmana ait olup keşif bedeli fiat birimleri esâsı üzerinden 243198.44 lira,2 Eksiltme 30/4/952 tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • T ıı ı İSTANBUL BELEDİYESİ T' TİYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yûzan W.Somerest Maugham ç e s i V.Turhan Telefon 42157 Ü Komedi Kısmı KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçesi;R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Joan CRAWFORD Şimdi kırk Uç yaşında bulunan Joan Craw-ford henüz 16 yaşında iken artist olmağı rüyalarındj görüyordu de Lucille Le Sueur adlı bir dansöz Hollywood'da büyük 924 bir şöhret kazanmıştı.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden:Muhammen Muvakkat Tutarı Teminatı C t N Sf Miktarı Lira Krg.Lira Krş.İhale tarihi Ampul Aminocardol 10 cc.310 Kutu 725.40)Suliatropin 10 23.20)Pernaemon Simp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kataıt ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın ayrı ayrı açık eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Edrne As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1952
  • Kapalı Eksiltme ilânı 1st.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Şişli Çocuk Hastahanesi Hariciye ve Doğum Klinikleri ve poliklinikleri binası 1 in ci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8