Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • ^1 Bugün şöhnmizdc hava;ge-oel olarak açık geçecek,hava uçaklığında ehemmiyetli Ibir değişiklik olmıyacaktır #5 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Elele tatbik edilen tethiş ve intikam programı Atatürk ve O'nun hayatını bir devir addetmek,o devrin adamlarını türlü iftiralarla lekelemek,birbirlerinin ayağını kaydırmak,birbirlerini jurnal etmek,bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • ingiltere,Avrupa savunma topluluğuna dahil oluyor Avrupalı 6 devletle Büyük Britanya devleti arasında karşılıklı bir askerî yardım andlaşmasmın I ızalannau la ar {aştırıldı Dr Adenauer,Acheson ve Eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Gn.Yamui Londrada Genelkurmay Başkanımız yarın Marrişal Slim ile görüşecek Londra,16 AP)Türkiye Genelkurmay Başkam General Nuri Yamutun burada 4 gün kalacağı bildirilmektedir.General Yamut yarın İmpar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Hilton otelinin temeli atıldı î?I,I,ton otelın,n temel atına tereni dün yapılmıştır.Merasimde Ekonomi ve Ticaret Bakanı,Vali ve Belediye Başkam,otelcilik şirketi mümessili ve «lavetliler hazır bulann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Menderesin iç siyasete dair Muhalefetin hareketleri memlekette bir kargaşalık yaratmak teşebbüsünde olanların ancak gidebilecek leri bir tahrikçilik hududuna kadar gitmiş bulunuyor Memleketimizin emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Ticaret Bakanı dün aban istanbul a geldi Bakan,Toprak Mahsulleri Ofisinde bir suiistimal olmadığını bildirdi Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete.dün sabahki eki-presle Ankaradan şehrimize gelmiştir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Cııınhurbaşkanı Celâl Ba yar Polatlı İstasyonunda bir va tandasın derdini dinlerken Celâl Bayar Nazillide sevgi tezahürleriyle karşılandı Cumhurbaşkanı seyahat ettiğini Nazilü.16 T.H.A.Cumhurbaşkanı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Niksar-Tokat yolund fecî bir otobüs kazası Bir otobüs uçuruma yuvarlandı.11 kişi öldü,13 kişi ağır surette yaralandı,4 de hafif yaralı var.Tokat 16 A.A.Niksar-To kut yolu üzerinde bugün saat 11.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Menderes Venizelos O-Atina görüşmelerinde Doğu Akdeniz komutanlığı bahis mevzuu edilecek Atina,16 T.H.A.Bugüne kadar ilk defa olarak bir Türk Başbakanının resmî bir heyet başında olarak Atinayı ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Selim Sarperin Dadaştaki konuşması o-«Türkiyenin azimli durumu,Buu gelişmesine mâni olan ilk çelmeyi teşkil etmiştir» Dallas Texas)16 AP)Birlenmiş Miletler Türk başdelegesi Büyükelçi Selim Sar per dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • Şüpheli bîr ölüm o-2 ay önce kuyuda bulunan bir ceset şüpheli görülüp morga kaldırıldı Savcihk ve Emniyet Müdürlüğü cinayet masası memurları bir kaza veya bir intihar süsü verilmek istenen bir ölüm va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.04.1952
  • BUGÜNKÜ SAYIMIZDA:ikincide:«Türk milletinin eski ve müşterek kültür dili»:İsmail Hami Danişment.«Batı Almanyada Demokrasi»:Hüseyin Eıııir Erkilet.Üçüncüde:«Resim ve Şiir Sergisi» Tank Buğra Dördüncüde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • JiA/n;KUYAŞ VİLÂYET EMRİNE ALINDI Gecen pazar günü Kadırgada,Cinci meydanında çıkan bir yangın sonunda Belediyenin büyük temizlik işleri binası yanmıştı Bu mevzuda Belediyece apılan tahkikat sonunda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • SADEYAĞ MUVARKDATI BAŞLADI Zeytinyağı piyasası normal durumunu muhafaza etmektedir Ekstra,ekstra naturel teuekeii yağlar 220 kuruştan,ekstıa naturel çıplak yağlar 19» Kuruştan,birinci yemeklik 18b kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • Bir şileble Amerikaya kaçmak istiyen kızlar Geçen tafta limanımıza 800 katır getiren Amerikan bandıralı Cilumbcn şilepi ile Neriman ve Aysel adtnda iki kız Amerikaya kaçmak istemiştir.Hâdise ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • TEKEL İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİ Tekel fabrika ve müeaeselerinde çalışan işçilerin ücretlerinde bir ayarlama yapılması mevzuunda çalışmalar sona ermek üzeredir,işçilerin bugünkü mevcut esas'ara göre sınıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • FELSEFE TERİMLERİ Muallimler Birliği Dil Encümeni,Ankarada Profesör Se kıp Tunç'un riyasetinde toplanan komisyonun kararlajSîırdığı terimleri bir liste hafinde Muallimler Birliği lokalinde arzu idenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • Göztepe vapuru Bordosu delinen vapur büyük bir tehlike atlattı Denizcilik Bankasma ait şehir hatları vapurlarından «Göz tepe» evvelki gece bir tehlike atlatmıştır.Hâdisenin tafsi-âtı şöyledir Saat 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • KÜÇÜK BAŞ HAYVAN İHRACI Canh hayvan ihracatına mun tazaman devam olunmaktadır.Şimdiye kadar 3200 baş kuzu ihraç edilmiştir.Bu kuzulardan bir kısmı Yunan!tana gönderilmiştir.Diğer taraftan sığır ihracı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • DtB DÜKKÂNDA 20 KAÇAK TABANCA BULUNDU Tahtakalede Selâmet Hanı altında Tekel bayiliği yapan Hakkı Bayrakçı adında birinin dükkânında,dün polis tarafından yapılan aramada 20 kaçak tabanca bulunmuş.Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • KALEÜTADA TİCARET ATAŞELİĞİ KURULUYOR Hindistanla ticin münasebet-lerimizin arttığını nazarı dikkate alan Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Kalkütada bir Ticâret Ataşeliği kurulmasına karaT vermiştir Ataşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • HUSUSÎ OTOBÜSLERİN HAREKET SAATLERİ Şehir dahilinde işleyen otobüslerin tarifeleri bundan böyle Belediye tarafından hazırlanacaktır.Bilindiği Rİbi,hareket saatlerini kendi başlarına tesbit eden hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • Cemılye* SERGİ Sabiha Bozcalımn resim sergisi bugün Amerikan Haberler Bürosunda açılacaktır.TÖREN ¦fc Süvari Okulunun 35-1 inci dönem yedek subaylaanın mezun olmaları münasebetiyle 21 nisan pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • Valinin Ânkarada yapacağı temaslar Dün Ankaraya giden Gökay bilhassa büyük paraya ihtiyaç gösteren işler mevzuunda görüşmelerde bulunacak Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün akşam Ankaraya gitmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • I l" MAKALE Türk milletlerinin eski müşterek kültür dili İsmail Hami DANIŞMEND Cundan evvelki son iki yazımın neşir sırası itibarimle tuhaf bir matbaa zühulü oldu:«Müşterek kültür diii» meselesinin um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • FIKRA Et sıkıntısı karşısında İki günden beri dedikodusu devam eden bir hâdise ile karşı karşıyayız,Mezbahada kuzu kesilmiyor!Sebebi ise gayet basit,Belediye Daimî Komisyonunun verdiği bir karar gereğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham jp'JO Sterling Dolar JFr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.¦isveç Kr.Florin Üret Drahmi Kskoude» A.î 7 90.50 280.30 080 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 i 7.91.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • HALKIN SESİ Rumeli Caddesin* den şikâyet Şişlide tramvay durağında oıuiân Ali Haydar Tarakçı yazıyor:«İşim İstanbulda.Hergün otobüsle gidip geliyorum.Dıyebilum ki I taııbulun otobüs işleyen hiçbir yom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • FATİHTE TABANCALI BİR HADİSE Evvelki gece saat 23 sıralarında Fatihte ortalığı heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Firuzan Doğruel admda bi risi geç vakit Hekimoğlu Alipaşa semtinde oturan Nimet a~ d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • POLİSTE ¦je Sulukule caddesinde oturan Oftade adında bir kadının kızı Maksude Vedat adında bir gençle kaçmış,annesinin şikâyeti üze rine tahkikata başlanmıştır.Mecidiyeköyünde oturan Re fet adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • KISA HABERLER if Denizcilik Bankası idare mec lisi dün öğleden sonra mûtat top lanltısım yapmıştır.Toplantı geç vakitlere kadar devam etmiş ve Bankanın iç islerine ait meseleler görüşülmüştürit Göçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • Federal Batı Almanya Cumhuriyetinde demokrasi o kadar ilerlemiş bulunuyor ki iyi niyetli müşahitler bile.acaba bu Alman demokrasisi g/erçek inidir yoksa Birleşik Ameıikadan fazla yârdım koparmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • Hie.17 NİSAN 1952 Perşejnba u.4 Nisan 1368 22 Recep J1371 VA] CÎT VASATİ EZANİ Güneş öğle ikindi Akçan i Yatsı İmsak 5.18 12.14 15.59 ı 18.51 28.27 3.30 1028 5.24 9.10 12.00 1.37 8.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • ADALLİ BAKANI GELDt Dün rabah Adalet Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu şehrimize gelmiştir.Bakanlıkla ilgili dairelerde tetkiklerde bulunmaya başhyan Bakan birkaç gün şehrimizde kaldıktan sonra Ankaraya dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • HARİÇTEN ŞEHRİMİZE GELEN BALIKLAR Civar vilâyetlerden şehrimize sevkedilen balıkların bir kıs mınm tehlikeli derecede bayat ve hattâ kokmuş bir durumda bulundukları hakkında vilâyete telgrafla ihbarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • iki fecî kaza Toprak altında kalan bir amele boğularak öldü Dün sabah Zeytinburnundaki geccKonüuiarda feci bir kaza ol muştur.«Bu civarda bir inşaatta çalışan Mustafa Terzi adında genç bir amele bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • BU IL FINDIK REKOLTE-Sİ ÇOK AZ İstihsâl bölgelerinden ahnan haberlere nazaran,bu yıl fındık rekoltesinin âz olacağı anlaşılmaktadır.Anormal hava şartlan,mahsulün gayet az idrak edileceğini belirtmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • MALTEPEDEKİ HÂDİSE Birkaç gün evvel Maltepede cereyan eden kan'ı bir hâdiseyi tafsilâtiyle yazmış ve Amerikan Bandıralı Viktorya gemisi tayfalarından birinin larhoşlukla Gemalettin Sarol admda bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1952
  • YUMURTA İHRACATI Yumurta ihracatı birdenbire artmış bulunmaktadır.Dün Yunanistina C.Î.F.38.5 dolardan 3 bin sândık yumurta ihraç edilmiştir ihraç edilen yumurtalardan yüzde 50 si Karadeniz mallarıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Scofful caddeden bize bakıyordu.İbaret ettik,geldi.Elleri arkasında bir şey söylemeden masanın yanında durdu.Kısa boyu.geniş yapısı,şişman vücudu,Kar gibi saçlarla kaplı yuvarlak başiyle göz alıcı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • SANAT HAREKETLER Resim şiir sergisi Bu pazartesi günü Fransız konsolosluğu galerisinde bir Resim Şiir sergisi açıldı:Ressam Fethi Katakas.ilhistre ettiği şiiller ise.Asra İnal,Behçet NQcat;il.Cahit Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Eir gün tuhaf bir şayia Medineyi baştan başc dolaştı:Hz.Muhammet zevcelerini boşamıştn IKFRİKA No:10C Düşünüyordu kendisi Hatieedeu çok daha genç ve fevkalâde güzeldi.Daha zeki,daha sevimli,daha hoştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Suriyede inkılâp Memleketin terakkisi için rasyonel bir kalkınma devri açılıyor_Şam 16 Nafön)Çiçekli rejiminin siyasî partilere karşı aldığı son tedbir evvelden kapatılmamış olan dört siyasî partiye ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Rus ihtilâlcisi Çenıof öldü Nevyork,16 A.A.Rus Çarlarının devrilmesiyle nihayetlenen Sovyet ihtilâlinin ele basılarlndan Viktor Mihoiloviç Çernof bugün burada 78 yaşında ölmüştür.Rus sosyal ihtilâl pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • BİR İTALYAN PROFESÖRtJ ŞEHRİMİZE GELİYOR İtalyan Parlâmentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Profesör Gespaıe Ambrosini bu hafta içinde memleketimize geiecektir.Tanınmış bir ilim adamı olan Profesör Gesp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Suriyede idarî ıslahat Suriye hükümeti son aylarda akisleri çok geniş olacak mühim kararlar almaktadır.Bir kararname ile;«izli veya acık komünizm propagandası yapan siyasî partilerin,hayır cemiyeti,kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • BU SEN EKİ PAMUK REKOLTESİ Çukurova ve Hatay bölgesinin bu.seneki kat'î pamuk rekoltesini Adana Borsası 80 bin ton olarak tesbit etmiştir.Bu miktardan 20 bin ton pamuk ihraç edilmiş.30 bin tonunun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • SABİKALİ NAİL'İN FİRAR ETMEDİĞİ ANLAŞILDI Sabıkalı eroincilerden Nail Bakırcı adında birinin Sultanahmet cezaevinden kaçtığını yazmıştık.Savcılık bu haberi tekzip etmekte ve Nail Bakırcı nın tutuk bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • 25 Saniye devam eden Mütareke görüşmeleri ftorede mütareke görüşmeleri son günlerde bir dakikadan fazla sürmüyor Tokyo 16 Naten)Dört gün denberi Korede yapılmakta olan mütâreke görüşmeleri hep bir dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • İspanyanın müdafaası Portekiz ile İspanya arasında bir anlaşmaya varıldı Madrid,16 AP)İ panya üe Portekiz dün,Batı müdafaası ile ilgili meseleler karşısında müşterek bir cephe teşkil etmiş olduklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Yeni atom tecrübeleri Gelecek hafta Nevada çölünde 7 bin askerin iştirakiyle tecrübeler yapılacak Nevyork,16 Nafen)Birleşik Amerikada bir haftadan beri devam etmekte olv.t atom tecrübelerinin önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Düzc'ede tütün piyasası Düzce,16 Müliyet)Bir haftadanberi gayet yavaş bir seyir takip eden tütün mubayaaları Tekelin ve tüccarın mü dahalesi ile yeniden canlanmış tır.Düzce piyaı asına tanınmış iki fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • KAÇAK AMERİKAN SİGARALARI Tekel takip ekipleri tarafından dün şehrimizin muhteiif yerberinde külliyetli miktarda kaçak Amerikan sigarası ele ge girilmiştir.Sigara'arın boş gün denberi limanımızda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Amerikan donanması dün İzmirden ayrıldı îzmlr,16 T.H.A.Beş gündenberi limanımızda bulunan Rear Amiral Wackings komutaı andaki Amerikan füosu bu sabah Akdenize müteveccihen İzmriden ayrılmıştır.Amiral,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMEKtKA Şimdi 91 yaşında olan ve Amerikanın kovboy hayatında oldukça tecrübeye sahip Frank Eaton «silâh devri» ne dair hâtıralarını anlatan bir kitap yayınlamıştır İNGİLTERE İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • Halkında gözli vardır İstanbul futbolunun en hazin günlerini yaşamaktayız diye feryat eden spor muharrirlerine hak vermek zorundayız.Maalesef böyle düşünenler yalnız onlar değildirler.Başta eski futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.04.1952
  • İ)üzcede D.P konsrcleri Düzce,16 Mi'liyet)D.P.Ocak ve Bucak kongreleri dpvam etm^kWir.Bugün de Kaynaşlı Bucağı kongresi yapılmış ve kongre samimî bir hava içeriı inde gece geç vakte kadar devam etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.04.1952
  • s" Lien tacky'de doğan Verdngo adında kilen ispanyol olan bıı çenç ki/Amerikanın en güzel çalarına sahip olmak şöhretini üç yıldan beri mı kafaza etmektedirkal.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.04.1952
  • HC.A.Î J\ H HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Yozgaddan ne çıkar?W8W-Pertev Paşa karşısındakine tuhaf şey demişti,en Yozgaddan deveci çıkar zannederdim.Meğer kâtip de Sultan Mahmut devrinin ricalinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.04.1952
  • Maraton dünyanın en yorucu sporudur ımpıya tarihi ve Türkiye maratonda daima en iyi atletler yetiştirmekle şöhret kazanmış memlekttir r Türk atletizminin en kuvvetli bulunduğu şube muhakak ki Maratond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • İsrail'in olimpiyat,hazırlığı israil hükümeti 1952 Helsinki olimpiyatlarına 40 kişilik sporcu ile iştirak etmektedir Bu sporcular m£m leketlörini atletizm,boks ve güreşte temsil edeceklerdir.İsrailli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • Corinthians takımı cumartesi günü geliyor Brezilyanın Sao Pau^o şehri tasaraya ve 1 mayısta millî taşampiyonu Corinthias futbol ta-kim namzetlerine karşı yapacak kimi memleketimizde altı maç olan Cori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • SÜS?Alman futbolcuları Olimpiyat favorisi Almanlar da olimpiyatlara hummalı bir şekilde hazırlanıyorlar Bu arada.Hölsinkiye gidecek sporcuların hepsi 25 hazirandan itibaren kampa alınacaklardır.Almanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • masrafları 850.000 dolara baliğ olan masrafın hepsi yapılacak karşılaşmaların hasılatı ile temin edi.ecektir Amerika hükümetinin Amerikalı sporcuların olimpiyat masraflarına karışmaması vaziyeti güçle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • MACARLARIN HELSİNKİ OLİ PİYATLARINDA ŞANSI 'ekiç atma müsabakasında Nemeilreniu şampiyon olması kuvvetle muhtemel Macarlar.Helsinki olimpiyatlarında en çok çekiç atıcı İmrö Nemeth'den ümitlidirler Çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • e ermin t kararı Şehrimiz futbol hakemleri bir teb ligle profesyonel ligde maç idare etmeyeceklerini bildirdiler Profesyonel kümedeki bazı kulüplerin yaptıkları ıesmî ve hususî maçlara yabancı hakem g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • İki goz;ı gormıyen Amerikalı bir atletin muaffakiyetî Amerikada son yapılan atletizm müsabakalarında ümâ bir atlet gülleyi 16.70 metreye atmaya muvaffak olmuştur Âmâ atlet Bil Lambertt NevJ yorkun Met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • Yugoslav Partizan tenis takımının maç» lan bugün başlıyor Evvelki gece trenle Belgrattan şehrimize gelen Yugoslav Partizan tenis ekibi ile tenis Eslerim Dağcılık Kulübü arasındaki müsabakalara bugünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • Basketbol »Millî takımı g i d i yor Taksımn antrenörlüsjünü tanınmış millî basketbolcularımızdan Doktor Ali Ura s yapacak Milli takım antrenörü Dr Ali Uras Millî basketbol takımımız bugün uçakla Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.04.1952
  • Basketbol hakemi i.SOMER Sulhi GARAN Muhtelif basketbol maçlau yapmak üzere evvelâ Yugoslavyaya.sonra da İtaıyaya gidecek ve bugün hareket edecek olan mnli basketbol kadromuzun çok kıymetli bir rüknü;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 1820 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Eızurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • KÜÇÜK FflnELER VE İNSANLAR Piyes 3 perde 6 Tablo Yazan bAHNh J.Steinbeck Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21- Je,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-dö.Telefon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • Bu aksam saat 21 de'-M A K S I M de jnartesi,pazar 18 t n.atine ve çar-aaba 16 da tenzilâtlı matine HOŞMEDET Perşembe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gife hurgün 11 de açılır.Tel:43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • MİLLİYET 15 kuruttur Abone" şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 *43.00 Uc ayLk 12.00 24.00 Bir ayılk 4.e0 9.00 İL/N FİATLAB2 2 re S Uaetl s cry f c ma saatimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • Istanbul Asliye Mahkemesi Dördüncü Ticâret Dairesinden:950/87 Sabri Mergen:İstiklâl cadde si Yeni Han No:3 Beyoğlu.S t.Çakmakçılar Yokuşu tvo.92 de Mehmet Sermet SecVl vekili Avukat Rahmi Çetinel ta r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • İki bin altın.Aldığınıza dair sizden bir makbuz da rica edeceğim.Yine hayretle sordum:Peki ama bana bu parayı Dİçin veriyorsunuz?Ben vermiyorum.Prens gönderdi.Size küçük bir hediyesidir.Fakat bu çok f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Pratik Akşam Ticaret Kurs lan Müdürlüğünden Pratik Akşam Ticaret Kurslarının 14 üncü devresi 21 nisan 1952 pazartesi günü başlayacaktır Kurslar altı aylık ve parasızdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • CHAM Mehtap ve deniz.Temmuz ayının ılık bir gecösi.Sahile yakın adacıkları andıran büyük kayalıklar â:asında ilerliyorlardı.Burada sular o kadar sakindi ki.sandalın arkada bıraktığı küçük dalgacıklar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • İSTANBUL BELEDlYESt ŞT-ÎYATROLARI Saat 21 de Dram Kısmı SÜVEYŞ ÖTELERİNDE fizân W.Samerest Maugham Türkçesi:V.Tıurhaik Telefon 42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler.13 15 Türküler Pl 13 45 Şarkılar 14.15 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve memleket havaları ses ve saz birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • Lüleburgaz Belediyesinden:1 Eksiltmeye konulan iş Lüleburgaz Kervansarayı Güvercinliğinin onarım işi.2 Kesif tutarı 13999)lira 80)kuruştur.3 Eksiltme 5.5.1952'» Pazartesi günü saat 15 de Lüleburgaz Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahilî yollarda yapt.rılacak makadam şose,asfalt kaplama ve mecra inşana kapalı zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Muhammen bedel ke-şif bedeli 492908 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.04.1952
  • 9 e BUyUK*flUKÜtoDÂK Z^Z (WCÛ*MURADm*MMTl Jz TEFRİKA No:206 Yasan:SAMANCIGİL Şöyle gezintiler yapsak/mübarek vücudunuz acaba daha hoş olur mu Biraz geç kaldım,fakat •İnayetin buraya gelmesini zor tein
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Su nlUhada Yan Utofini Ukaw »den Farnk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NUKÎ AKÇA T* AU Kod KAAACAN «teetecilik Kolektif Ortaklımı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • BU Q\iti\1 i rr'.t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 1 |1 2 3 4 5ğ M 6 7 m 8 9 10 11 12 SOLDAN S Af.A 1 Meşhur İran şairi.2 Cild;İnkıyad.Nida 3 Yabancı;İstiklâl marşı şairimiz;Bilgin.4 İşve;Cüz'i,Bir edat.5 Sıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • 300 odalı Hilton otelinin temeli atıldı Uzun müddettenbe'ri üzerinde çalışmalar dâvam eden 300 odalı Hilton Otelinin temel âtmâ töreni dün saat 17 de yapılmıştır.Törende Ekonomi ve Ticaret Bakanı Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • C.Bayar Nazillide Baş tarafı 1 incide)zahüratla karşılamışlardır.Ba yar,fabrikayı gezmiş ve kendisine verilen izahatı dinlemiştir.Bayar yarın taat 11 de Nazilliden hareket ederek,saat 18 de tzroirde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • Niksar-Tokat yolunda Bas tarafı 1 incide)Bu felâket karşısında memleket derin bir teessür içindedir.Hâdiseye Niksar ve Tokat savcılıkları el koymuşlardır.Şimdiye kadar Tokat Memleket Hastahanesine 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • ISTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN ASKERt KITAAT İLÂNLARI^ Adapazarı garnizonu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 1100 dönüm çayır 26/4/İ952 cumartesi günü saat 11 de Ada pazan As.Sat.Al.Ko.da kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor f Bas tarafı birincide!ların hayretini ve nazarı dikkatini celbetmiş,aralarında:aBu adamın burada ne işi yar?Diye görüşürlerken:«Ne taaccüp ediyorsunuz?Hürriyet ilân edildiği ve is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • Menderes Venizelos mülakatı Baş tarafı 1 incide)New-York'tan alman haberlere nazaran İngiltere,Doğu iUcdeniz'deTri deniz kuvvetlerine komuta etmek istemekte,fa İcat buna Amerika,Türkiye ve Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • Ticaret Bakanı Baş tarafı 1 incide)Böyle bir şey yoktur.Diğer caraftan Ofis Umum Müdürünün değiştirilerek yerine Denizcilik Bankrt ı Genel Müdür Muavini Behçet Osman Ağaoğlunun getirilmesi de bahis ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • ingiltere-Avrupa savunma topluluğu Bag tarafı 1 incide)andlaşma/una dahil olan devlet lerden biri gayri muayyen bir zamanda Avrupada silâhn bir tecavüze maruz kaldığı takdirde Büyük Britanya hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Gemlik As.Şubesinin onanını kapalı zarfla eksiltmeye kon muştur.Keşif bedeli 16774.S3 lira olup geçici teminatı 1258,12 liradır,ihalesi 23/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • Şüpheli ölüm Bas tarafı 1 incide)koyun ticareti yapan Kerim îmer adında biri iki ay evvel evlerine yakın metruk bir kuyuda ölü olarak bulunmuş ve kazaen düşüp öldüğü neticesine varılarak gömülmüştü.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.04.1952
  • Menderes'in iç ve dış siyasete dair demeci Bas tarafı 1 incide)I vesayet derebeyliği hattâ» I söylemeğe dilim varmıyorbir siyasî şakavet halinde tatbik etmiştir.Bunun memleketçe aksülâ meli çok elün,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.04.1952
  • NflBMOfi m u if ifi if ii ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARI» PAROLASIDIR mMiwrmmSiM*ltiMn »a;45 Beygir,35 leydir,15 leydir;25 leydir,15 leyrir SAYIM ÇİFTÇİLER!Gelmiş ve gelecek rakipleri erat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • Liseler alım satım Komisyonu Başkanlığından B.Kilo Geçici Cinsi Tahmin Ii.Milttarı Tutarı Teminat!Kuruş Klg.Lira Lira Ekmek 33.33 405500 135153.15)8007.66 Zeytinyağı 235 18100 42535.3190.12 Zeytin 130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • Etibank Gene!Müdürlüğünden Keçiborlu Kükürtleri işletmemizde yapılacak,merKez sitesinde 2,Değirmendere iş yerinde l,Dinar'da 1 transformatör binası ve Keçiborlu işletmemizde yapılacak flotasyon ambarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • f ^ANALAR ve E ABALAR I Çocuğunuzun imtihanlarında muvaffak olarak sınıf geçmesini isterseniz TUN'A DERSEVTne gönderiniz.Matematik,Fizik,Il'.wya ve Lisun dersleri verilir.TUNA DERSEVi Öğretir,Yetiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Eksiltmeye konulan iş 1 Antal:a Su işleri 10 uncu Şube' Müdürlüğü bölgesinde bulunan Kaş-Ovagelemiş bataklığı ıslâhı 1 inci kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • İstaırcfomrda Tarabya'da İKRAMİYE EV'lfcri.7 Biliyor musunuz ki,TÜRkİYE İŞ BAN-KASI'nda tasarruf he abı bulunan binlerce yurddaş arasında kazandığı ikramiyelerle tahsilini tamamlıyan genç ler,sermaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • Erzak alınacak İzmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Devlet Hastanesi Baştabipliğinden Cinsi Miktarı Muhammen Muhammen Geçici Kilo Fiatı Bedeli teminatı Li.K&.S.Li.Krş,Li,Krş,Tek tip ekmek 51600 33 333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Şehrin muhtelif yerlerinde çöken lâğımların tamirinde kullanılmak üzere fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı zarfla eksiltme suretiîe betonar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • GAZ YAĞI İLE 24 Saatte Yalnız^,litre gazlsarfeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıta it ilânları Aşağıda cins ve miktarı ya zıh mevadin açık ekfütmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı olmak üzere Anado lukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • İSTANBUL LEVAZIM AMİR-LİĞİNDEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Kapalı zarfla 18,000 kilo ktö çe kurşun 1200 kilo kükürt 250 küo parafin 230 kilo diphenil guanidin 1500 kilo kauçuk için zift 300 kilo ardıç katr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.04.1952
  • Pazarlıkla 5000 kilo kuru soğan satın alınacaktır.Pazarlığı 21/4/1952 pazartesi günü saat 14 de Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tutarı 25Ö0 lira olup kej.in teminatı 375 liradır.Şartnamesi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan