Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • E ir Amarikan filosu izmir limanında Amerikanın Akdeniz donanmasına mensup Amiral Watkins komutasında 2 kruvazör ve 4 muh ripl-'iı müteşekkil filo Izmiri ziyaret otıuiştir.Resimde filo komutanı Watkin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • W^l i"Ş Bugün şehrimizde hara;umu 1 miyetle açık geçecek hara sı.çaldığım muhafaza edecektir.IİP'^JJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • "Bakalım ata binmekte iyi not alabilecek miyim İsmet Paşa bu sözüyle:Başvekillikte o kadar muvaffak olduğum halde işlerine gelmediğim için uzaklaştırdılar.Ne yapalım zulme uğradım demek İstiyor ve sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Polis romanları üstadı Amerikalı Henry KANEnin sizi heyecandan heyecana sürükleyecek ve günlerce tatlı bir merak içinde bırakcak romanını nesre başladık.Arkadaşımız F.Nevruz oğlunun güzel bir türkçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • G.Saray Vefayı 2-0,i.Spor da Emniyeti 1-0 mağlûp ettiler Profesyonel lis maçlarına dön Dolmnbahce Stadında devam edilmiş ve tstanbulspor Km' iyeti 1 0,Galatasaray da Vefayı 2 0 mağlûp etmişlerdir.Reci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Rusların ilkbahar tatbikatı Sovyetler,Doğu Almanyada taarruz sistemini hedef tutan manevralar yapıyorlar Berlin 13 AP)Avrupada yapılan en geniş hârb tatbikatı diye vasıflandırılan kızıl ordunun ilkbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Mısır Ayan Meclisi feshediliyor o-Genel seçimlerin tehiri tngilterede «ayet müsait karşılandı Kahire 13 A.A.Al Ahram gazetesi tarafından bildirildiğine göre Mısır Ayan Meclisi 17 hazirandan evvel fesh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Eisenhower'in yerine kim tayin edilecek Londra.13 Nafen)Paristen gelen son raporlar Atlantik Paktı Memleketleri Genel Karargahindaki kanaate gö.e,General Gruenther'in Ge neral Eisenhower'in yerine At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Beş kadın bir erkeği dovdu Ağır surette yaralanan genç hastahaneye kaldırıldı İzmir 13 Milliyet)Şehrimizln Eşröfpaşa semtinin Beştepeler mevkiinde bugün oldukça garip bir hâdise vuku bulmuştur.FStmâ D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Tren altında kalan çocuğa bir şey olmadı İzmir 13 Milliyet)Mesut âdında iki yaşında bir çocuk bugün Gürçeşmede tren yolu üzetinde oynarken Söydiköyden Izmlre gelmekte olan bir trenin al-tında kalmış f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Antalya D.P.il kongresinde konuşan Menderes muhale toptan çürüttü Demokrasiyi ve halk hâkimiyetini tesis eden hakikî inkılâbı şimdi yapmaktayız Hür Türkiye liberal bir iktisada ve demokratik esaslara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • romunu izah IVTatbuata hücumla söze başlayan Günaltay Sürey ya Enctikın iddiasını cevaplandırmaktan kaçındı C.H.P.Süleymaniye Semt O cağının Yıllık Kongresi dün sa at 34,30 da Ocak lokalinde yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Türkiye aleyhinde neşriyat yapan Kızıl Iran gazeteleri mahkemeye verildi Hükümet sözcüsü:«Biz Türklerin kardeş ve dostlarıyız.Bu taşkınhkları_esefle karşılıyor ve takbih ediyoruz.dedi.Tahran,13 A.A.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1952
  • Kasaboğiu yakalanıp şehrimize getirildi Vergi kaçakçısı sanık,Hanower sergisini gezmeğe gittiğini iddîa ediyor Dün yakalanan Kasaboğiu ga/piıvilrre izahat veriyor.Galatada Voyvoda Caddesin,100 bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • B O S A Kambiyo ve "Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frluveç Kr.Florin Liret Drahmi Bakoudes A.C li8 7:90.50' 280.30 i 0 80 64.03 5.60J 154.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876" 9.73.90 jp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • DARÜŞŞAFAKALILAR PİLAV GÜNÜ Darüşşafakalıların tarihî,yıl-lık bayramı.20 nisan pazar günü Fatihteki okul binasında katla-nacaktır Darüşşafakanın en eski mezun larının da iştirak edeceği bu törende,hep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • AVUSTURYALI BİR TACİR BİR KASİYERİ YARALADI Ev&lki gece Beyoğlunda.Bayram sokağında kanlı bir vaka olmuştur.Şehrimizde makine ticareti yapan Avusturyalı Hans Müller isminde biri gece Hamburg mey 'hane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • PİNGPONG MAÇLAEI Teknik Üniversite Talebe Birliği Spor Kulübünün tertiplediği ping-pong maçlarından biri yarın saat 18 de Teknik Üniversite de Deniz Harb Okulu ile Teknik Üniversite arasında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • BEYAZ PEYNİR Ft ATLARI DÜŞÜYOR Trakya bölgesinden sehvimize,yeni mal beyaz,peynir gelmeye I bağlamış ve bunun neticesi olarak fi atlar bir miktar ucuzlamış-I tiT Mu varidat tfazlalaşır I fazla-i lagma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • HALKIN SESİ İnşaat malzeme-sinden şikâyet Çubukluda Hilmi Bağcı diyor ki:Elimde beş on para vardı.Eç dost da yardım vaadinde bulundular Babadan kalma arsamıza bir ev yâptırmağ-a/karar verdik.Fiatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • Teke!işçi sendikaları bir fedarasyon kurdular Dün saat 13 de Bomonti Bia Fabrika)ında şehrinizde ıevcut olan on bir Tekel Sen ikasının yetkili ikiler delege tnin iştirakiyle bir top anlı ya ılmıştu.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • KONFERANS Teknik Üniversite Talebe" Btr-inin tertip ettiği seri konfenslafdan bkl 15 nisan salı güsaat 17 de Teknik Üniversite nferâns salonunda Natık Poy-oğlu tarafından Kore Kahrauıhgı mevzuunda ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • Bo£aziçindeki meşhur Hhliv köşkü ve korusu otel olarak kullanılacak İlgili makamlar turistik otei İhtiyacını karşuamak için baztedbırleı almışlardır.Bu arada İstanbu-un Cn güzel yerlerinden olan Bogaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • Ay siz gazeteci misiniz?Yüzünde geniş bir hayret ifa desı ile bunu soran Ayten humma sitemli sitemu baKtım.Evet hanımefendi.Niçin sağırdınız?Hayır,hayır şaşamadım efendim,ama na il soy-iyeyıra ben ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • Fİ K.R A Nöbetçi ^eczahanelere dairi Bir şehrin Rece hayatı içinde en mühim vazifelerden biri de nöbetçi eczahaneleriıı üzerine yüklenmiştir.Geceyarısı hastası olan doğumu olan,aile efradından biri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • c.14 9 NİSAN iCOp 1952 171 Paz irteti VAKİT VASATİ E VAKİT VASATİ EZAJCÎ unes ğlö cindi leş am atsı nsak 5.23 12 14 1558 18 48 20 23 3 36 1 Nisan 1368 10.36 5.28 9 11 12.00 1.37 8.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • ANKARA YA GİDEN MİLL TÜRK TALEBE BİRLİĞİ HEYETİ BrrliTderino ait muhtelif lşi 1er hakkında ilgilllerlS temaslar. ia bulunmak üzere Ankaray gitmiş olan Millî Türk Talet I Birliği heyeti dünsabah şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • edenler pek ço Ruh ve sinir hastalıkları doktorları intiha:hâdiselerinin fazlalaştığını belirtiyorla.Son zamanlarda bütün yurtta,bilhassa şehrimizde intihara teşebbüs vak'alau pek ço ğaimıştır.Bu kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • BİR SPORCU BİR BAKKALI DÖVDÜ Fenerbahçe Kulübü oyuncüla-rı maç yapmak için Dolmabahoe stadına giderken orfcahaf Kâmil Ekin,Tepebaşında bir bakkaİ dükkânına girerek çiklet 'almak1 istemiştir.Alış veriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • MP Eminönü,ilçesininv yıllık,kongresi çarşamba günü saat 20 de Şehzadebaşı Kızılay salonunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • Bîr aile facidsı Bir a»I;un kayınvalidesini ustura ile ağır surette yaraladı Beşiktaşta kanlı bir aile fa cası olmuş ve Recep İzer aümda biri kaynanasnn u tu» a ile kesmeye kalkmıştır.Hâdıso nin mahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • '¦wıw^mm»ııwı mi i #11 wi#ti MAKALE j Dil dâvamıza ait gci bir hâtıra İsmail Hami DANISM END Dünkü yazımda Fransız türkoloğlarından Profesör Jean Deny)nin bizdeki tasfiye hareketine ait etüdünde Dil K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • TEKSTİL VE ÖRME SANAYİİ İŞÇİLERİ Tekstil ve örme Sanayii İnciri Sendikası Mâhmutpasa Şuîsinin yıllık kongresi dün saat 30 da Eminönü Halkevinde ıpılıniKtır Kongre başkanlık seçimi yapıl ktan sonra yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • ÖLÜMLE NETİCELENEN OTOMOBİL,KAZASI Dün Beşrktaştâ fed bir otomobil kazası olmuştur.Şoför Lûtf Sertel'in İdaresindeki taksi hızl i Orta köyden Beşik taşa gelirken araba yolun bir tarafından diğeı taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • TEKNİK ÜNİVERSİTEDE MUSİKİ ÇALIŞMALARI Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyetinin ter w tipiediği Rüçhan Çamay konseri 21 nisanda Üniversite konferans salonunda verilecektir.Diğer tarâftanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • RÜŞVET TEKLİF EDEN İNŞAAT SAHİBİ Balatta Merdivenli Yokuşta î 28 numaralı evde oturan Ali Sök men âdında biri.evinin taraçasını ruhsatsız olarak oda haline getirmiştir.Amirlerinden aldıkları emir Üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE RADYOSUNUN NEŞRİYAT} Deneme yayınlan yapmaktaı olan 'Teknik Üniversite Radyosu itina ile seçilmiş Klâsik Müziği plâkları çalmaktadır Bu neşriyatı pazar.salı.perşembe günleri saat 20,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • K I S A HABERLERİ ir Ankara ve Lsbanbuldaki Tıp Fakültelerine,50 kadar asistan alınacaktır Bu asistanların bir kısmına Sağlık Bakanlığı tarafın dan ücret verilecektir.Asistanların imtihanla alınmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1952
  • PO LİSTE Etenkbyd&V trenvyohr kenarında oynamakta oLân çocuklar toprakı kazarlarken eski bir top bulmuşlardır/Zabıta hâdiseden-haberdar edrtraişvire mer mi askerî makamlara tö&lim.olunmuştur Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Siyasî İcmal İngiliz Mıssr müzakereleri Bir Kahire telgrafı İngiltere ile Mısır arasında başlayan mü/a kerelere,şimdilik kaydiyle,son verildiğini bildirmektedir.Mısır Propaganda Bakanı bu vesile ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI «Polis makamlarını yakından ilgilendiren,bir meseleye tesadüfün âdı kansan Pete,arkadaşı ve New York şehri cinayet masası sivil komiser muavini Louis Parker tarafından sorguya çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Sudanda menenjit salgını Hartum,13 Nafen)Sudanda menenjit calgınının dur duruıiııuş olduğu açıklanmaktadu.Acele olarak bu havaliye gönderilmiş olan Dünya Sağlık Teşkilâtının iki temsilcisi şim di Kahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Fransada lise eğitimi PariK 13 Nafen)Fransada lise tahsilinde önümüzdeki yıldan itibaren bazı değişikik er yapılacağı bildirilmektedir Uk mektebi bitiren talebelerin teste tâbi tutulacakları ve ona gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Para Biriktiriniz Sümerbank sizi EV Sahibi edecektir SÜMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • 19 MAYIS SPOR VE GENÇLİK BAYRAMI 19 Mayıs Bayramında yapılacak olan spor gösterileri için lise ve ortaokullarda hazırlıklara başlanmıştır.Bir toplantı yapan Beden Terbiyesi öğretmenleri ya pılpcak gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Büyük buz dağları Kutuplardan kopan buz parçaları 40 mil süratle seyrediyorlar Vasington.13 A.A.40 sene evveı 14 Nisan 1912 günü batmaz gemi sıfatım almış olan büyük Titanık ı.ansalları tik yolcu gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Yeni uçan dpîreler Amerikalı iki mühendis dün dikkate şayan ifşaatta bulundular Minneapolis 13 4.A.Meteorolojik balonlar imal eden bir uçak fabrikasrna men sup iki mühendisin dün akşam bildirdiklerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Yeni verem ilâcı ile yapılan tecrübeler İngiltere Sağ.ık Bakanlığı ilâca karşı dikkatli davranılmasmı istedi Londra 13 Nafen)«British Medical Journal» dârgisinde Sıhhat Bakanlığı tarafından yayınlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • ı« *omm 6Ö& Hububat ihracatına dair Havaların çok kurak gitmesini,bilhassa gölgede haraıeti Mart içinde otuz dereceye kadar yükselten gayri tabi!sıcâklann on gün kûdar bütün memleketi fideta kasıp kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Birkaç şey önce bir haber,arkasından bir açık mektup.Ve «imdi artık her şey tamam.Gülsüm gidecek,yerine bir*başka Gülsüm gelecek ve bermutad eden ettiği ile kalacak,bulmıyacak Kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Ebu Basir,kılıcı kurnazlıkla "alarak Lir darbede muhafızın başını uçurdu TEFRİKA NO:103 Müslümanlar da ona uydular.Kurbanların kesilmesi,de rileriniu yüzülmesi elbirliği ile yapıldı.Sonra kurbanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • Dünya barışı İngiltere Başbakanı Sovyet terin yeni bir teklifini inceliyor.Londra,13 A.A.Pazar günleri çıkan «Peopleı gazetela taralından bugün bi-dımdi ğine gore,Başbakan Chu^cnıh,barışı korumak gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • ISA HARİCİ HAB'RLER t—mumu ı ı^ı AHEKİKA Amerika memleketleri arası dördüncü turistik kongre hemen hemen bütün Amerikan memleketleri,İngiltere,Kanada,İtalya ve İspanya temsilcilerinin iştirakiyle açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1952
  • 23 NÎSAN BAYRAM HAZIR-LIKLARI TAMMLANDI 23 nisan Çocuk ve EgemSnlik Bayramına ancak bir hafta gibi kısa bir zaman kalmış ve bu münasebetle ilkokullarda yapılmak tâ olan hazırlıklara hız verilmiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.04.1952
  • 1 Evvelki gün limanımıza gelen Amerikan filosu istanbul halkı taraiındân ge zilmiştir Bu arada gemi mürettübatı yüz kimsesiz çocuğa gemiyi gezdirmişler ve hediyeler dağıtmışlardır.2 Amerikan filosu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1952
  • Warner Bros artistlerinden Lucille Normanm vücut ölçüleri şöyledir;Alırlık:52 kilo.Boy:163 cm,Göğüs:68 cm.Bel;50 cm.Kalça:68 cm Lucille Norman mavi gözlü ve kumral saçlıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihte mükâfatın böylesi de çok görülmüştür Belizar,İmparatora tahtını iade için can fakat imparator tahtına oturunca onun »m ortaya koycfu;gözlerini çıkarttı Şarkî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.04.1952
  • Amatör lig maçları Dün yapılan amatör lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:ŞEREF STADI:Cihangir Kurtuluş ya rıda kaldı)P.Hilâl:2 Tarabya:O Ortaköy:1 Darüşşafaka:0 Demirspor 2 Davutpaşa 1 VEFA STADI:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1952
  • Fen Fakültesi basketbol şampiyonu oldu Fakültelerarası basketbol mü.»abakalârı finali pazar sabahı Eminönü Halkevi spor salonunla yapılmış ve Fen Fakültesi Kalan Granifin fevkalâde oyunu ile Hukuk tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1952
  • Ankara spor faaliyeti Bu hafta Ankarada yapılan mıılıtelif spor hareketlerini gösteren resimleri neşrediyoruz.Yukarıda:Ordu boks şampiyonasında iki boksör dönüşürlerken.Ortada:Kavgalı gecen bir maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1952
  • Profesyonel lig maçları hâdiseli geçti saray 2-0 maçta Vefalılar bir penaltı kaçırdılar,gollerinden birini Hikmet,diğe Haftanın en mühim maçı dün,güzel bir havada ve kaia balık bir seyirci kütlesi önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1952
  • Dün muntazam bir şekilde yapı lan Maraton yarışını son senelerde nazarı dikkati celbeden Elazığlı Ahmet Ayi&r kazandı.Yu karıdaki resimde Ahmet Avtarı Türkiye Maraiton birinciliğini kazandığı esnada g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1952
  • Bursa lig maçları Bursa 13 Hususî)Bugün yapılan lig maçlarında şu netice ler alınmıştırtvazpaşa 2 Karagücü 2 H«*vagücü 2 Çelikspor 2 Güvenspor 2 Akınspor 1 JVierinos 2 inegöl İdman 0 Futbol ajanı Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1952
  • istanbulspor Oyunun devrede yegâne golünü ikinci Miran kafayla yaptı.Dün ilk maçı Istanbulspor la Emniyet Hakem Sait Varolun idaresinde yaptılar Takım lar oyuna aşağıdaki kadrolar la başladılar:Istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1952
  • Fakülte ve yiiksak c Romen güreş Yüksek Tahsil Sporları Yayma Cemiyeti taralından tertiplenen!istanbul Üniversitesi fakülte ve yüksek okullararâsı greko-romen istanbul güreş birincilikleri cumartesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazân 10.10 Konya Adana Kurtalan 14 40 İskenderun 18 20 Anadolu J 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yataklı)20.50 Erzurum 21 40 Doğu ekspresi Gelecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • tk f Bu akşam saat 21 di M A K S İ M de IJ Ll jmartesi.paznr 16 J' i r-atioe ve çar-t ŞL S^ 3 tuba 16 da tcrui,^L.W lâtiı matine HOŞMEDET Perşembe akşamı ile cumaıtesl matine talebeye tenzilatlıdır.Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • KÜÇÜK VEDÎDE ev Piyes 3 pe.de Yazan;R.C.Sheıı'l Türkçesi;Orhan Bu.hu Sahneye koyan:Muhsin Erüığr^g Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar maünesi saat 17-dö.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • MİLLİYET mUhcuı 15 kuruttur Aboae şeraiti Tıuıuye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senoltk 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43 00 Üç aylık 12 00 24 00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FlATLABI t ve S üncü sayfanın santimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 y -kadar hastalarını kabul edfrr Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapt Küçük Is Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • Bu sözün karşısında doktor uzun uzun düşünmüş ve cevap vermemişti.Bir saat kadar Prenses istirahat etti.Sonra onları arabalarına bindirdik ve uğurladık.Bilâhare biz de kendimiz için en emin yer olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • RADYO istanbul rcdyosu 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Percy Faith orkestrasından karışık hafif müaik Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14 45 Şarkılar Pl.15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • Istanbul lv amirliğinden VERİLEN ASKERİ KITAAT İLANLARI Kapalı zarfla 10.000 ton nak liyat yaptırtacaktı i.İhalesi 1 Mayıs 1952 perşembe günü saat 15 de Anadolukavağı As.Sa.Al.Ko da yapılacaktır.Tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • Çapanoğlu Ülen Yapışkan!Kanbere,kırığa semer vurdun mu?Vurdum ağa.Avadanlıkların derledim hepsini.iki kolluyu çuvala saraydın?Meraklanma.Sağlamda o.Üien Yapışkan!Bugün aym ondördü.Maytabın altında i.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • BUTUK-HU TEFRİKA NO:203 Jl.Yuan:SAUANCIQIL Arnavutlukta,isyan aievi genişlemiş ve önüne geçilmez bir hâl almıştı!Âlem başladır kızlar zilleri taktılar,oğlanlar yarı soy undular.içki kokusu odayı burcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1952
  • Eğede yeni bir turistik kasaba îzmlr,13 T.H.A.Selçuk!kaı'abasının,bellibaş'ı bir tur st şehri haline getiı ilmesi içini geniş öl'çücle bir program hazırlanmıştır.Hazırlanan bu programa gö re,kasabanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • [Baş tarafı birincide!eser kalmamış olduğu görünüyordu.İsmet Paşa,saraydaki bu mi 8a£irli£i esnasında her gün bir taraf,ziyaret etmek itiyadını edinmişti.Bir gün de Ayazağa köşküne,Süvari Binicilik Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Kâsaboğlu yakalandı I Bas tarafı birincide J istediğini,fakat gemi kalkar kalkmaz telsizle' süvarinin vaka dan haberdar edilerek Kasaboğlunun Çânakkalede indirilip adamlı olarak Trabzon vapuru ile ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Kızıl Iran gazeteleri Ba 5 birinciâî?Buhar!asker!makamların,bu yazıların muharrirleri hak kında kanun!takibata giriştiklerini bildiımlş ve demiştir ki:«Biz.Türklerin kardeş ve dostlarıyız,bu kabil taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Rusların ilkba(har tatbikatı' Bas tarcrfı birincid*)Sovyetlerin her.yıl ilkbaharda Almanyada yaptıktan bu manevralar kullanılan kuvvetlerin miktarı gitgiee arttırılarak bütün yaz aylan •boyunca devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Bolivyada sükûnet avdet dt\I ihtilâl hükümeti şefi memleketin kontrol altında bulunduğunu bildirdi Buenos Aires 13 AA)Pas kalya haftasında kanlı bir ihtilâlden sonca iş başına geçen Bolivya «ihtilâl H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Doğu in a dolu da son seylâp felâketi Yerinde alınan tedbirler sayesinde az bir zararla felâket önlendi Kars 13 A.A.Iğdırdan alınan raporlara göre.Araş nehrinin taşmaya başladığı gündenberi Iğdırda al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Günaltay durumunu izah Bas tarMı birincide)kin,Şemsettin Günaltayın ye;ni kurulan'Çiftçi:Partisinin ku rucuları arasında yer aldığı hu sus undaki iddia ve ifşaatına karşı,Günaltayın cevap vereJ ceğ'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Mısır Ayan Meclisi Baş tarifi birincide)anası Londra,siyasi mahfillerimle gayet iyi karşılanmıştır.Anlatıldığına göre.Başbakan Hilâli Pasa ingiltere ile görülmelerin inkitaa uğramasında da bir sebep g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Gene rai Eisenhoower Bxs tarifi birincide)tâyin yapılmadan evvel Atla a tik Paktı Konseyi General Eisenhower'in halefinin bir Amerikan generalinin olmasını karar altına alması icabetine tedir.Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • Baş tcrr&fı birincide)tebdil etmek,dikkatleri yeni ik tidarın muvaffakiyetleri üzerin den çekip başka sahalara sevketmek,bugünkü mesut vaziyeti örtüp gizlemektir.Her ne pahasına olursa olsun iktidarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1952
  • BULMACA $*yi 1 2 3 4 5 6 7 8 e ıo ti n 1 1 1 1_2 i 3 aran 4 IH| 5 1 *l 1 6 H I 7 bUili î!9 10 11 1 12 SOLDAN S AO A 1 Ustaca;Mania.2 Bo7 at;İnsan.3—Bey;Mayi haüne.gelen.4 Lüzumsuz;Tersi bir göz rengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.04.1952
  • M.S.B.1st.Sa.Al.Ko.Bşk.3 numaralı ko misyon ilânları 1 Tahminî bedeli 2400 lira olan 4 kalem malzemenin pazarlığı 18/Nisan/952 cuma günü saat 1030 da Harbiye 3 No.lu Koda yapılacaktır.2 Kesin teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Denizcilik Bankası Türk Anonim OrtakSağından 1 Keşif tutarı 52950 lira geçici güvenmesi de 3971 lira 25 kuruş olan Hasköy atölyesi rıhtım inşaatı 18 Nisan 1952 cuma saat 15 de Tophanerto Aiım Sat:m Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak iller Bankasından 1 Diyarbakır iline bağlı Ergani kasabası için 2 adet 75-80 Beygirlik Dizel Elektrojen grupu satın alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakanlığından:1 Eksiltmeye konulan iğ:Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yapısı içinde B.C.D.Bloklar.nda yaptırılacak XVI.ncı bölüm lambri işleridir.Keşif tutarı:Q92.430.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Lüleburgaz Belediyesinden:1 Eksiltmeye konulan iş Lüleburgaz Kervansarayı Güvercinliğinin onarım işi.2 Kesif tutarı 13999)lira 80)kuruştur.3 Eksi«tme 5.5.1952^ Pazartesi günü saat 15 de Lüleburgaz Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme Hânı Doğu Bölgesi Yapı İşleri Müdürlüğünden 1 iş.Su'.on'da iki çift Lojman ve Kozlukda bekâr evi İnşaatıdır,2 Keşıi bedeli 95.000 liredir.3 Geçici teminatı 600Ü liradır 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Lokman Hek rn Or HAFn CEMAL l phi]jv» Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12 öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder İstanbul OivanvoUi No-1(4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • SİYASET 59 uncu sayısı mü him dâvaları 61e alan.memleket ve dünya meseleleri üstünde duran dolgun bir mündericâtla çıktı.Bu sayıdaki yazılardan bazıları:Çalışma Bakanının Siyaset'e hususî beyanatı Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • En Teni çe5it İpekli Yünlü mantolukları TayyörlOklerİ elbiselikleri en müsait şartlarla ayda 10 Lira taksitle SELAHADDİN KABAKAŞLI Müessesesinden alabilirsiniz.Mahmudpaşa Kapalıçarşı kapısı yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Sahip Ta Başmuharriri AU Nad KABACAN Bu nlUhada Tazı İslerini idare «den Faruk DEMİBTAf Kmldıtfı yer:NUBt AXÇA T* Ali Nad KAHACAN OAjotocüik Eotektif Ortaklığı Matbaa**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • liparta Gönen köy enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi miktarı Fiat tutarı geçici eksiltme kuruş Lı.Kr.inancası sekli Lira.K.Eritilmiş sadeyağ İU.OOO Kg 600 60,000,00 4500.00 kapalı zarf Koyun eti 10.«V)0 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden Keçiborlu Kükürtleri iş]etmemizde yapılacak,merkez sitesinde 2,Değirmendere iş yerinde 1,Dinar'da 1 transformatör binası ve Keçiborlu işletmemizde yapılacak flotasyon ambar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Istanbu Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânfları m Açık ekşitme ile 25 ton Ispanak 17/Nisan/952 günü saat 11 de Yasıviran 33 Tüm.Sa.Al.Ko.üa satın alınacaktır.Mu« hamrr.en bedeli 7000 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Açık eksiltme ilânı Polis Okulu Satırtaima komisyonu Başkanlığından 1 Yıldız polis okulu onarımı,keşif,bedeli 14997,17)liradır.Eksiltme 16.4.1952 Çarşamba günü saat 15 de Beyoğlunda okullar saymanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 Şehir dahilî yollarda yaptnlacak makadam şose,asfalt kaplama ve mecra inşana kapalı zart usulü ile eksiltmeye konv.lmuştuı-2 Muhammen bedel k^ır bedeli 492908 lira 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • istanbul Posta Telgraf Bölge Başmüdürlüğünden 1 Mukavelelerine bağlı fennî şartnamelerine* göre 20 ton kurşun,12 ton sicim ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmey* Çıkarılmıştır.2 28/4/952 pâzartSsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden:c t n s t Miktan Muhammen Muvakkat Tutarı Teminatı Lira Kıs.Lira Kış.İhale tarihi Ampul Aminocardol 10 cc.310 Kutu 725.40)Suli'atropin 10 23.20)Pernaemon Sim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • Sayın ithalât Tacirlerinin Dikkat Nazarına 31 Mart 1952 tarihli Resmi gazetede yayınlanan karar ve tebliğler macibınce İthalât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kambiyo Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.04.1952
  • f «^ûfcMALAR ve BABALAR' Çocuğunuzun imtihanlarında muvaffak olarak sınıf geçmesini isterseniz TUNA DERSEVPne gönderiniz.Matematik,Fizik,I&aya ve Lisan dersleri verilir.TUNA DERSEVH Öğretir,Yetiştirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan