Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Visamiral Gardner'in beyanatı Akdenizde Türkmüsterek manevraları Mareşal Montgomery'nin;Amerikan Altıncı Filosunun manevralarda lisan Nuri Yamut "h I I II v II guçlugu ayır„ Türk bahriyesi ile yapacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Yeni Romanımıza bugün başladık Cinayetler devam ediyor Polis romanları üstadı Amerikâlı Henry Kane'in bu çok meraklı eserini üçüncü sayfamızda okuyunuz.F.Nevruzoğlunun güzel bir türkçe ile nalklettiğj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • rai Eisenhower dün bir veda toplantısı tertip etti Eski başkomutan 16 Nisandan itibaren Pakta dahil memleket «erin başkentlerini ziyaret etmek niyetinde olduğunu bildirdi Paris,12 A.A.Kuzey Atlantik P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • r Vali,İngiliz Sanayi Sergisini açıyor İngil z sanayi sergisi açıldı İngiliz Ticaret Odası tarafından şehrimizde ilk defa olarak tertip eûilen İngiliz Sanayi Sergisi)dün saat 18 de Spor Devamı Sa:7 SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Askere celp ve teıhis rş eri Ankara,12 Milliyet)As kere celp ve teşhiste vukua ge^en aksaklıkları te-bit etmek üzere Millî Savunma Bakanlığınca bazı heyetlerin muhtelif bölgelere gönderildiği ma lûmdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Çmlaklar cemiyeti kurmak isteyenler Roma,12 Nafen)Piemonte'de «Çıplaklar Cemiyeti» kurmak isteyen gençler,sokakortasında altı ihtiyar tarafından taşlanmışlardır.Hâdiseye polis de müdahale etmiş ve iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Reddedilen bir boşanana d vasi 12 Nafen)Bir Amerikalı ressam,karısının 'kendisinden çok dah a bilgFli olduğunu söyliyerek boşanma davası açmış tır Ressam Nev^orktaki mahkemede «Esim her gece saatlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Şehir hatları vapurlarına' zam yapılmıyor Denizcilik Bankası idare meclisi reisi Amiral özdeniz,çıkan haberleri tekzip etti Dün bazı gazetelerde Denizcilik Binkasının,şehir hatları biletlerine zam yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Kemal Aygün vazifesine yeni dün başladı Arikara,12 Milliyet)Emniyet Genel Müdürlüsünden Ankara Valiliğine tâyin edilen Kömal Aygün bu sârbah yeni vazifesine başlamıştır.Kemâl Aygün aynı zamanda bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • atasın anlat!İran'ın kolaylıkla pet jrol satabi eceğini san" mak hatasına üstüm,Tahran.12 A.A.İran Başbakanı Doktor Musaddık bugün evinde toplanan 61 Meclis temsilcisine verdiği beyanatta.Iran petroll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • 4j Wk 'thifatttm K J!HI Bugün şehrimizde hara.sabai.I j^^t-^İ?mR fa leyin bulutlu ve rüzgârlı geçecek.r'3 hava sıcaklığı biraz daha atta-1 R,LâW^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • mmm ç Hattâ Atatürk bile bir gün gelip aldanmamış mı idi Ce âl Sayar Başvekâlette canlabaş!a çalışırken,İsmet Paşanın yarîivefakârı Refik Saydamla başbaşa verip istikbal İçin takip edecekleri programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Eskiden casus olan bir Sorguya çekildiği sırada intihara teşebbüs eden Sabahattin Erdenin konşu bîr devlet hesabına çalıştığı anlaşıldı Milli Emniyet Teşkilâtı ve Emniyet Birinci Şube Müdürlüğünün uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • De mo krotPa rti n i n Antalya kongresi akan Antalyada tezahüratla karşılandı Demokrat Parti iktidara geldikten &onra halkın ondan soğuduğunu iddia edenlerin bugün Antalyada bulunmalarını isterdim Yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Beşiktaş Beykoz maçı hâaîseii geçti 'Dünkü profesyonel lig maçlarının birincisinde Fenerbahçe,Kasımpnşayi 1-0 matlûp etmiştir.İkiıu-i maç hâdiseü.geçmiş ye hakemin verdiği haksız penaltının üstüstı ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1952
  • Eğede kırağı felaketi Kırağının bağ mm ta kasında yaptığı zarar çok büyük İzmir,12 Milüyet)Bağ mıntakalarında vuku bulan son kırağı felâketinin Eğede yarattığı teessür devam etmek tedir.Bugün Akhisard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • I ¦ift'L' MAKALE Kurumun çıkmaz yolları İsmail Hami DANIŞMEND Dil Kurumunun yirmi yıllık kelime uydurmacılığında tâkib ettiği yolların ilim ve metodla hiç bir alâkası yoktur:Fransız türkologlarından P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • Dış hatlard indirmeye t Şilepçilik konferansının ge-l çen ay içinde yaptığı toplantı larda flatten yüzde 5.20 nisbe tinde arttırdığını bildirmiştik.Ancak fi atların bazı madde lerde fazla yükseltildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • ÇİMENTO PİYASASI HAKARETLKNDİ Yaz mevsiminin gelmiş olması dolay» iyle inşaat isteri çoğalmış,bununla muvazi oia rak da çimento alım satımı ha raretlenmıştir.İthalât normal şekilde cereyan ettiği cihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • PAMUK SATIŞLARI NORMAL tzmir piyasasından gelen ha berlere nazaran,pamuk satışla rı normal bhr şekilde devam et mektedir.İlgililer artık pamuk piyasa sının müstakar bir durum aldığını belirtmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • Mlc.13 B*.18 NİSAN 31 Recep 1952 MABT 1371 Pazar 1368 VAKİT VASATİ EZAWt Gunej t 5.24 10 38 öğle 12.15 5.29 İkindi 1558 9 12 Akf&a a 18.47 12 00 Ya ısı 20 21 1 36 i İmsak 3.38 8.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • KİSA HABERLER İC Belediyenin 1052 yılı bütçesi Amtataaa tasuık edilmiş lir.İjutve gc-ir ^oıatcz derhal tatbik «tuiıueye OitöAanaciut^,u•.Bir muuuLuca öeri ranatsu bulunan Beıediye Yazı idleri ivxuuuiu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • POLİSTE İt Yenişehirde Büyük Zıba sokağında oturan Hüseyin Ars lan metresi Hidayet Taşar adlı kadını kıskançlık yüzünden şiş ile bacağından yaralamıştır.Hamide hastahaneye kalrok suç-u yakalanmıştırit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • Alio,bendeniz i m beyefen di.Evet efendim.Efendim?Merak buyurmayınız,derhal gönderirim beyefendi.ivlaka mı âlinizdemi iniz efendim?Ellerinizden öperim beyefendi.Sayenizde efendim,sayenizde,öksürüğürn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • ORSA Kambiyo ve Esham Sterlin» Dolar Fr Frangı tsviçre Fr.Belçika Ft tsveç Kr.Florin Liret Drahmi ¦skoudee Açılış upon 7.90.50 280.30 0.80 ğ4.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 0.73.90 7.91.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ankara,12 T.H.A)Ulaştırma Bakanlığı müfettişlerinden Yüksek Mühendis Muhlis Bingöl.Karayolan Konya 3.Bölge Müdürlüğüne tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • KONFERANS ic Fen Fakültesi Matematik Enstitüsü eski direktörü Prof Dr.Fon Neses tarafından yârın saat 16 da Matematik ânfisinde biç konferans verilecektir.SERGİ ir Î.U.T.B.Eczacı Okulu Talebe Cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • İstidatlı talebeler Güze] Sanatlarda istidadı görülen talebeler himaye edilecek Millî Eğitim Bakanlığınca,memleketimizde olağanüstü istidadı görülen öğrencilerin dev let tarafından himaye ve tahsil et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • SEIÎKEST DÖVİZ FİATLABI YÜKSELİYOR Son günlerde serbest döviz piyasasının hararetlendiği mu şahede edilmektedir.Alınmış olan ithal lisanları yüzde 50 fazlasiyie satılmakta di?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • tlNDIK FİATLARI DÜŞÜYOR Dış piyasalardan fındık talepleri tamamen durmuştur.Bu sebeple Borsada fındık fiatları düşmektedir.İhracatçılar,fındık ihracatını sağlamaya çalışmaktadnlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • TAKISI BAKANLIĞI YENİ BIK KURS AÇIYOR Son birkaç yıl içinde Marşal Plânından istifade edilerek memleketimize geti i tilmekte olan ziraat â^et ve makinelerinin bakım ve tamir ısjermi yapabilecek eleman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • AZILI BÎR HIRSIZ ŞEBEKE.Sİ YAKALANDI Zonguldak Hususî)Şehrimizde son bir hafta zarfında Kavalıdere Tekel bayi dük kânı.Fener mahallesinde Sadettin Demirel ve Vali Konağı yanında Naci Ertamana ait evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • ANKARA HAVA MEYDANI TAMİR EDİLECEK Ankara,12 T.H.A)Ankaradaki Devlet Havayolları uçak alanının tamir ve islâhınr\karar verilmiştir.Meydanın takriben 82 bin metre murabbaı kısmı iki tabaka asfalt sathı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • ZONGULDAKTA VEREMLE SAVAŞ Zonguldak Hususî)Cehrimize,1 doktor ve üç sıhhiye memurundan müteşekkil bu verem tarama ekibi gelerek,şehir dahilinde çalışmalarına başlamıştır.Ekip buradaki tarama işlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • Havayolları yaz tarifesi Yurdda yarından itibaren yaz seferlerinin tatbikına başlanıyor Devlet Havayollarında yaz tarifesinin tatbikına yarından itibaren başlanacaktır Seferler İstanbul,Ankara,İzmir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • «FÜCILE» VAPURU İLE Glâlılici TUBI8Tİ1KK GİTTİ Fransız bandıralı «Fochı turist gemisi ile şehrmiize 485 turist gelmiştir.Limanımızda ancak bir gün kalabilen misafirler abanın erken saatlerinde taksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • YEDEK SUBAY OKULU BİRASINDA TADtLÂT Ankara 12:Milliyet)Yedek Subay Okulu 45 inci dö nem tedrisatı,önümüzdeki hal ta sona erecektir.Önümüzdeki öğretim devresinden itibaren Yedek Subay Okulunda ders ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • PENUE KURTLA MÜCADE-LEYE HIZ VEKİLDİ izmir,12 T\H.A)ilimiz pamuklarında görülen sari has talıklarm önlenebilmesi için Zi raat Müdürlüğünce alınması uygun bulunan karantina tedbirlerine ait karar,Tarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • HALKIN SESİ Can kurtaranların kor neler i nden şikâyet îsmi mahfuz bir okuyucu» muz diyor ki «Cankurtaran otomobilleri nin kendilerine yol açılmasını temin için o meşhur canavar düdüklerini çalmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • çalışan garsonlar Otel,lokanta ve eğlence yerleri işcilari sendikası dün bir toplantı yaptı İstanbul Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası idare heyeti ve haysiyet divanı bazı hususlar üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • LtSE VE ORTA OKULLARA PARASIZ YATILI ALINA-CAK TALEBELER 1952 53 dem yılı i ise ve ortaokullara parasız yatılı olarak alınacak öğ encilcrin imtihanları Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilmiş ve dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • FIKRA Keçiler mandalar ne oluyor Bilmem hiç merak ettiniz mi?Şu İstanbul Mezbahasın da günde kaç keçi,kaç man da ve kaç kızıl karaman kesili»?Belediyenin re-smi istatistiklerine bakarsanız bunların ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1952
  • ANKAK AVAPURU İLE FİRAK EDEN TÜCCAR Cuma günü e«aat 12 de Batı Akdeniz seferine hareket eden Ankara vapuru ile Maliyeye I0 i bin lira borcu o±an Anuon Kasaboğlu isminde bir fabrika tör yurt dışına kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir resim sergisi Eyüboğlunun sergisini gördükten sonra varılacak karar şudur:Korku maskelenmez.Gerçekten de,san'attan kaçışların çeşit çeşidini gördük.San'atın büyüsüne kapılıp da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Eskrim müsabakaları Yedek Subay Okulunda tale be iken bir tatbikat neticesinde şehit düşen Faruk Gerede E ıki Büyüke" çilerden B.Hüs rev Geredenin oğlu)adına bir çalenç kupası tertip edilmiştir.Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • HAZBE îffim* SA&MHATIZ TAN W Hiç kimse Hazreti Muhommedin büyük siyasetini as'a taktir edemiyordu TEFRİKA No:102 Bu suali soran Ömer idi.Müslümanlar bununla ne yap mış oluyorlardı Ellerine ne geçmiş,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Döviz kaçakçılığı îzmir 12 Milliyet)Polis,bugün oanh hayvan ihracatı mev zuunda büyük bir döviz kaçakçılığı hâdisesini meydana çıkarnr •ir.Emniyet Müdürlüğü şimdili' bu hâdise etrafında tam bir ke lum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Tarabyadaki Kö Açtıracağmız 150 liralık Bir hesapla sizin ola ilâr aUrSEttiMİm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Manilteda vakafanan komünist Amerikalı Manilla.12 AP)Manilla nın Kuzeyindeki dağlık bölgem harekât hâlinde bulunan Filipi kuvvetleri,komünistlerin Hukba lalaps teşkilâtının propaganda şefi olduğu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Galatasaraylı Atletler Yunanistanâ gidiyorlar Galatasaray Atletizm takımı Yunanistanâ davet edilmiş bulun maktadır.Kuvvetli bir kadro ile bu seyahate iştirak edecek olan Sân Kırmızılı atletler Alexand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Lübnanın gar p isteği Batıya ve Türkiye'ye yapılayardımın bir kısmı Orta Doğı ya gönderilmeli imiş Vaşington,12 AP)Lüb nanın Birleşik Amerika Elçis Chares Malik dün bur.ıd.Kâfi derecede gelişmemiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Trieste ihtilâfı Yugoslavya,Roma hükümetine dün sert bir nota tevdi etti Lonara.12 A^A.Yugos lavya dün gece Italyaya sert bir nota tevdj ederek Roma hü kûmetını Trie» ıte'nın Yugoslav kesimindeki «Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Trumanın dış siyaseti şiddetle tenkiti edildi Foster Dulles Demokrat iktidarın teşebbüsü Kremime bıraktığını söy.edi Loisville.Kentucky)12 A.A)Dışişleri Bakanlığı esKİ Cumhuriyetçi Müşaviri John Foste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • KİSA HARİCİ HAB RLER ¦i ii-IK A N Yetkili bir kaynaktan öğrenildiğine1 göre Iran hükümeti.İngiltere ve Güney Airikâda bulunan İran altınlarını Birleşik Amerikaya nakletmiye karar vermiştir.Bu altınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Beden Terbiyesinde değişiklik Ankara.12 TH.A.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtında önümüzdeki günlerde geniş ölçüde değişiklikler yapıla cağı bildirilmektedir Bu değişikliğe sebep olan âmiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Efeste geniş ölçüde faaliyet başladı izmir,12 TH.A.Meryem Ana ikametgâhı bu sene de Hıristiyanlar tarafından ziyaret edileceğinden ilgili makamlarca gelecek turistlerin istirahatlerını te min maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Fransanın yeni yıl bütçesi Cumhuriyet konseyi Pinay'm on milyar dolarlık bütçesini tasvip etti Panh,12 AP)Fransız Parlâmentosunun Ayan Meclisi mesabesinde o*an Cumhuri yet Konseyi bugün An to ine Pina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Siyasi İcmal Orta Doğunun lideri Türkiye Amerikan Ayan Meclisi Dışiş teri Komisyonu âzasından Cuiuiıiıriyetçi Oven Brewster,United Press muhabirine verdiği bu beyanatta Orta Doğu işlerinden bahsederke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • BİRİNCİ KISIM I.Böyle olacağı aşikârdı.Bu işe,tesadüfen olsa da,karıştığım igiu memurun beni söyletmeğe çalışmasını tabiî görüyordum.O vazifesini yapıyordu Sizi temin ederim,ben de bütün bildiklerimi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1952
  • Halli müşkiil bir Dün bir arkadaşımız ziyaretimize geldi.Yazı masamızın üstünde duran iki fotoğrafı göstererek:Artık kaldır bunları.Bir albüme koy.ölenle ölünmdz.Onlar hayatlarının seyrini ikmal edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1952
  • ¦i Altıncı Amerikan filosuna bağlı Tarawa gemisinden bir uçak havalanmağa hazırlanıyor.O Atlantik Paktı Genel Karargâhını ziyaret eden Orgeneral Nuri Yamut ve hava generali Anburnu.O Hollanda Kraliçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1952
  • MANEVÎ GIDA Osmanlı cimrilerinden bir çoklarına izafe edilen güzel bir fıkra vardır;Rivayete nazaran muhterem cimri araba atlarının arpa yemesini lüzumsuz bir israf sayarmış;işte bundan dolayı 'arabac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1952
  • Night and Day mecmuasının Ocak mütemadiyen gözlerinin rengi du renmek isteyen meraklılardan me ann artık bu vaziyetten bıkmış ve nuz?diye aksi cevaplar vermiyo lin bütün hususdyietlerini.göğüs,kundura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1952
  • Bisiklet mevsimi başladı Avrupuda bisiklet mevsimi başlamış bulunmaktadır.İtalyan ve Fransız bisikletçileri ileride yapılacak müsabakalar için antrenmanlara başlamış bulunmaktadırlar.Bobet,Magni,Koble
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1952
  • Sarı lâcivert Silerin tek gollü galebesi hçe dünkü maçta asayı 1-0 yendi Dün ilk karşılaşmayı Fenerbahçe ile kasımpaşa hakem Cihat Ergun'un idaresinde aşağıdaki kadrojarla yaptılar.Fenerbahçe;Salahatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1952
  • Maraton bugün yapılıyor 1952 Türkiye Maraton Birinciliği bugün saat 14 t« Dolmabahçe stadyomunda bağlıyacaktır.Her* bölgeden en iyi maratoncuların İştirak edeceği yarışın bir hayli heyecanlı ve iddial
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1952
  • a un ray Vefa ile karşılaşıyor Bu maçtan evvel İstanbulsporla Emniyet takımları oynayacaklar Bugün Mithatpaşa stadında profesyonel lig maçlarına devam edilecektir.Günün ilk kar gılaşnıasını istanbulsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1952
  • Fransa basketbol şampiyonası Fransa basketbol şampiyona sim bu '«ene Lyon şehrinin Villeurbanne takımı kazanmış tır.Şampiyonanın en mühim maçı Pariste «Palais de Sport» da Villeurbanne ile Mantfeıan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1952
  • Fakiütalerarası karşılaşmalar İstanbul Üniversitesi Talebe" Birliğinin tertiplediği Fakülteleıarâsı Voleybol müsabakalarımı dün de Eminönü Halkevinde kalabalık hlr seyirci kütlesi önünde devam edildi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.04.1952
  • Oitn^jıâdigeli Kg maçında eşiktaş Beykozu güçlükle 2 1 mağlûp edebildi Hakemin haksız yere verdiği penaltıyı iki kere tekrarlatması ve bir Beykozluyu dışarı çıkarması,müessif hâdiselere sebep oldu Tri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 949/127 Davacı Muhite Heper ve Sema hât Çınaroğlu taraflarından dâvâlı Seher vesaire aleyhlerine açılan Beşiktaşta Rum Ali mahallesinde eski Muhtar yeni Loşba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • MİLLİYET UüJbam.If kuruttur Abone m»»M Turiciye Hariç U Kr.Lr.Kr.4200 81.00 Alt.«yük 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayük 4 5ü 9 00 ÎUUlFİATLABI 2 S UMA-şayianın saatimi 4 T.'uilen 2 T.L.DİKKAT ll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • Aw Bu ak»am saat 21 de i W\M A K S I M «e 0 h Jvıartesi.pazar 10 fl 1 1 r.at in e ve çar.V *ŞfM J»b* 16 da tenıU lath matine HOŞMEDET Perşembe akçamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gi»e h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • KÜCOK YED,DE r;V Piyes 3 pert.Yazan;B.C.Sheriff Türkçesi;Orhan Buriân Sahneye koyan:Muhsin Ertu^ru* Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma alebe)Pazar matinesi saat 1,de.Telefon:40276 SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18,20 Andaolu Ekspres.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • Tekirdağ iskân Komisyonundan Göçmen evleri inşaatında kullanılmak üzere şartnamesinde eb'ad ve teslim yerleri yazık 836 metreküp çam kereste pazarlıkla satıiî alınacaktır.Taliplerim teklif mektupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • Elektronikçilerin yeni bir muvaffave sın Son senelerde teknik sahada en büyük terakki muhakkak ki elektronik branşında kaydedilmektedir.Elektronikçiler personel koymadan,transmiterler vasıtasiyle taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • TEFRtKA No:54 "£andaneskî ile adamlarımn peşimize düşmeleri ve bize yetişmeleri ihtimali var,Bu düşünce ile Mitkaya şu emri verdim:Sen burada kal ve düdüğü 15-20 dakika sonra çal.Bu müddet içinde de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve Program.13.00 Haberler 13.15 Küçük Orkestradan melodiler İdare eden;Orhan Borâr.13.40 Saz eserleri vö oyun havalan 14 00 Orhan Avşar Tango orkestrası Söyliyön Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.04.1952
  • BÜYÜK HÜKÜMDAR TEFRİKA No:202 1 axaa SAMANCIQtL 11 Padişahım,merak buyurmayın.İsyan bastırılmış!ihmalleri görülenler idam edilmiş Doçc Mehmet Paşa kan ter Ye telâşla içeri daldı.Birkaç tabioın yatağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Açık eksiltme ile 25 ton Ispanak 17/Nisan/952 günü saat 11 de Yasıviran 33 Tüm.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Muhammen bedeli 7000 Lira oı*i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Kapalı Eksiltme ilânı Ut.Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Şişli Çocuk Hastahanesi Hariciye ve Doğum Klinikıferi ve poliklinikleri binası 1 in ci kısım inyaatı kapalı aarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Lokman Hekim Di BATn CEMAL Dahili?Mütehaa»* Pazardan b«fka her jtüb sabah saat 10 30-12:öfcle den sonra 14.30 17 d* hasta kabul ed«r.İstanbul Divanvolu No;1Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • KOLAYLIKTAN İSTİFADE EDİNİZ.Giyim eşyanızı,evinizin ve mutfağınızın eksiklerini 4.6.ve 10 TAKSİTLE KARDEŞLER Bonmarşesinden alabilirsiniz.Çarşıkapı 65/3 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Eğede kırağı Bas tar&iı birincide)Turgutlu ilçerindeki bağlar be yüzde-90 zarar görmüştür.Yalnız bu ilçede zararın 10 milyon liradan fazla olduğu tahmin edilmektedir.Üzüm müstahsilinin ekseriyeti bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 a 9 10 11 12 »OLDAN SAÖ A t 1 Göğe doğru yüksel;Kız kardeş.2 Bir muharrir:insanlık.3 Ölmüşken yeniden hayat bulan:Taneli bir meyva.4—Tersi mektup:Endişe duy iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Sahip i» Bavmuhaniri:Ali Hod KABACAM B« nttsfcckUi Tan Ulorinl IdflM «4m raruk P—Mwjl ytw N URl ATÇA w AM Mad KABACAM Gft*«t*cUik KoUkXU OrtakUfr Math—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından Şehrin muhtelif yerlerinde çöken ağımların tamirinde kullanılmak üzere fen işleri mıidürlüğüiıdekı keşif ve şartlaşması gereğİDce kapalı zarfla eksiltme sureüJe betonar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Eisenhover b;r veda toplantısı tertip etti Bas tarafı birincide)timin sona ermesini müteakip Birleşik Amerikaya döndüğüm zaman bu hususta söyliyebileceğim şey,haziran başında doğ muş olduğum şehre gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • ingiliz sanayi sergisi Bas bhtodM)ve Sergi Sarayında açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törenie Vali,İngiliz Başkonsolosu,Türkiyedeki İngiliz Ticaret Odası temsilcileri,şehrimizin iktisat ve ticaret sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Eskiden subay olan bir casus tevkif edildi Ba« taradı birincide)çetinde meydana çıka-ilan hâdisenin tafsilâtı ve cereyan tarzı elde ettiğimiz mammata güre şoy-edir:Halen ordumuzun gayet mü him ve mahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Şehir hatları vapurları l Bas taraf!biriacidoj por hazırla mâlarını istedik.Ayrılı uzmanlardan da böyle bir raca memleketimizdeki Ameriknpor hazırlamalarını rica ettik Henüz her iki rapor da elimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor l Baş tarafı birincide 1 görünen mert,temiz insanlar için bu gibi ihtiraslardan doğan plânlı entrikalara aldanmamak o kadar kolay değildir.Bütün inkılâp boyunca bu tıynette adamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Eden Mayısta Lübnana gidecek Beyrut,12 A.A.Yetkili bir kaynaktan bildirildiğine gö re,İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden,kısa bir ziyaret maksadiyle mayıs başında Lübnana gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • AYDA 1% LİKA TAKSİTLE Hereke ve Merinos kumaşlarından Amerikan usulü konfeksiyonla prova haline getirilmiş birinci sınıf ısmarlama elbise 130 lira.Acele ihtiyacı olanlara 48 saatte teslim edilir.Çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Demokrat Parfi Antalya kongresi Antalya,12 Recep Bilgine* bildiriyor)Rahat bir yolcu hıktan sonra Antalya'ya gel dik.Antalyanm yemyeşil ovaları bereketli bir mahsul yılının müjdesini veriyordu.Deniz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Kral Faruk Seçimlerin tehirini tasdik etti Talih kararana sebep olarak seçim kanununun kifayetsîziiği gösteriliyor Kahire 12 T.H.A.1 Ki al Faruk,seçimlerin talik edilmesi hakkındaki kanunu bu aksam ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.04.1952
  • Visamiral i Gardner'in beya na ti Baş taralı birincide)büyük anlaşma ruhunun dünya barışı için faydalı olduğuna işaret ettikten sonra demiştir ki:«Kürede müşterek büyük dâva için akan "kanlar,bugün Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • ir Fransız tiyatrosunun meşhur simalarından Louis Jouvet nin ölümünden beri Athcnee Tiyatrosu Sanat Direktörlüğü nü yapmakta cian tanınmış a| tist Pierre Renoir,uzun bir ha.talıktan sonra ölmüştürit D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • Janet Leigh ve Tony Curtis «Defective Story» adlı filmin gala gecesinde pek sıkı fıkı dost lan olan Jerry Lcwislerlebirlikte yukarda)aynı gecedenbaşka bir görünüş altta)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • TÜRKİYE Kuruluşu:1928 Yeni Postane arkası,Aşrrsfendi caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • 4000 takım işçi elbisesi ile 50 adet işçi tulumu satın alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden Ba husustaki şartname her girn 14/4/952 tarihine kadaı satın alma servisimi/den temin edilebilir.5263)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • Bulunmuş Eşya 1952 Mart Ayında Tramvay,Tünel ve otobüslerde bulunan eşyanın müfredatlı lestesidir:Adet Muhtelif cins çajntalar 31 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 102 ayakkabı ve çocuk patikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Vâdanjör Alınacak İstanbul şehrinin muhtelif yerlerindeki kanal ve fosseptiklerin temizlenmesinde kullanılmak için lüzumlu 4 adet virîanjör 140.000 lira muhammen bedel çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • 150)liralık bir tasarruf hesabı sizi hem yuva hem de irad sahibi yapabilir.19 Haziran 952 Apartman keşidesine Katılmak için şimdiden bir hetap açtırınız EMNİYET SANDİĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • İstanbul Üçüncü İcra Memurla «undan:1950/3633 Bir borçtan dolayı Sirkeci Dervişoğlu sokak No.5 de haczedilmiş olan dosya dolabı,portatif yazı makinesi gibi eşyalardan yu kârıda gösterilen mahalde açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • En zarif rcöble,en üstün teknik evsaf ve en ta&iî' sesi ancak Radyolarında bulabilirsiniz.TA KSİ T LE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satıg yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tepebaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • Adalar Sulh Hukuk Yargıçlığından 1952/58 Büyükada Tayyareci Mazlum sokak 6 No da oturmakta iken ikametgâhları beli:siz kalan Yorgoya Aroesti ICaJyopi ve Hanri Aroesti'ye Simeon Kenanoğlu tarafından al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Cinsi Azı Çoğu Iîehcr kilo Fi.Kilo Kuruş Pazı 28.000—35.000 15.Pancar 28.000—35.000 15.Lahana 20.000—25.000 15.Yukarıda cinsi,miktarları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verileni Askerî Kıtaat ilânları *ı ı n ı-ı rıV»*^ıVMV»- VWVı *^ı-'ıA ı-Kimyevi tahlille 7500 kilo eritilmiş Sadeyağı 21/Nisan/952 günü saat 16 da Elazığ A.S.Sa.Al.Ko.da k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • Yeni bir »ur k fil mı Son aece Son birkaç yıl zarfında y8rü filmciliğimiz hayli inkişaf halindedir.Haber aldığımıza göre bu yıl 30 kadar yerli film çevrilmiştir.Mevsimin yaklaşma sı dolayısiyle önümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • »neferinden biri olan Joanne Dvi ailesidir.Resimlerde J.DvPyu çocukları ve kocasiyle görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.04.1952
  • Photo Play mecmuasının açtığı enteresan anketin verdiği netâcalar Photo Play mecmuasının 951 sene inin en iyi filmleri,erkek ve kadm artistleri hangileridir şeklinde açmış olduğu anket netice'enmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8