Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • »0A Bugün sennmızde bara,sabahleyin deniz üstü sisli ve az bulutlu öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • "Yahu sen emir verirsin de hen yapmaz olur muyum?Atatürk biraz neşelenmişken Nuri Conkerin hastalığı haberi geldi.Atatürk çok müteessir oldu ve Nuri Conkerin kurtarılması için ismet Paşaya derhal telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Bir genci yaralıyan Amerikalı Sarhoş bahriyeli,kendisini teskin etmeye çalışan genci bıçaklayıp yaraladı Dün öğleden sonra Maltepede bütün muhiti heyecana düşüren kanu bir hâdise olmuş ve bir Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Adanaya Kırmızı Kar yağdı Adana 11 T.H.A.Birkaç gün evvel yükselen sühunet derecesi birdenbire düşmüş,yakıcı sıcaklardan sonra hava soğumaya başlamıştır Geceleri sühunet derecesi daha da düşmektedir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Dün gece basılan eroin imalâthanesi İmalâthanede 100 bin liralık eroin ele geçirildi Dün gece Kadıköyde bir ero in imalâthanesi basılmış,100 bin liralık eroin ve âlet ele ge girilmiştir.Merdivenköyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • I ta lya da çalman plânlar Amiral Carncy'in sözcüsü;tekrar bulunan plânların ehemmiyetsiz olduğunu bildirdi Napoii,11 AP)Atlantik Paktı teşkilâtına bağlı Güney Avrupa bölgesi Başkomutanı Amiral Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Köprülü A finoya gidiyor Dışişleri Bakanı 25 nisanda An karadan hareket edecek Ankara 11 Milliyet)Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü âyin 25 inde Atinayâ gidecektir.Köprülünün seyahati Yunan Dışiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Istanbulun antrepo dâvası Son zamanlarda fazla ithalât eşyası gelmesi şehirde antrepo kifayetsizliğinden şikâyete yeniden vesile teşkil eylemektedir.Bu mesele halli çok müşkül bir dâva olmamakla berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Menderes Antalyaya gidiyor Başbakan Antalya D.Pkongresinde mühim bir nutuk söyliyecek Ankara 11 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes yârın saat 15 te uçakla Antalyaya hareket edecektir.Başbakana Aydın mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Yeni romanımız Cinayetler devam ediyor Polis romanları üstadı Amerikalı Henry KANE'in bu çok meraklı eserini yarından itibaren neşre başlıyoruz.F.Nevruıoğlunun güzel bir TÛrkçe ile naklettiği bu roman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Mısır seçimleri tehir ediliyor Yarın seçimlerin bilâ müddet geri bırakılma kararı verileceği sanılıyor Kahire Büyükelçimiz Hulusi To gay,Mısır Ordu Bakanı ila bir arada Kahire 11 AP)Mısır Ka-etmesi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Atlantik^Paktına dahil devletlerin Kurmay başkanları toplantısı sona erdi Paris Büyük Elçimiz,Gl Nuri Yamut şerefine dün bir ziyafet verdi Paris,11 T.H.A.Beş günden beri Pariste General Eisenhower Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • McGhee'nin dünkü mühim beyanatı oİîSaspıAtİantik elki de kurulamazdı."Türk halkının manevî kuvveti,maneviyatı zayıfları teşci ve teşvik etmektedir,Bizim dikkatimiz,tarihin en mümtaz siyasî ve askerî d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1952
  • Amerikan filosu geldi On iki parçadan müteşekkil bir Amerikan filosu dün sabah limanımıza gelmiştir Resimde Filo Komutanı Amiral Gardner Yeşilköy hava alanında karşılanırken görülmektedir.Yazısı 7 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • POLİSTE ic Kapalıçarşıda kuyumculuk yapan Naci Çelikyazana kendi sinin doktor olduğunu söyleyen bir sabıkalı gelerek.1500 liralık bilezik dolandırmıştır.Sanık aranmaktadırir Süha Kahyaoğlu adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • ÖLÜMLE NETİCELENEN BİR KAMYON KAZASI Dün Edirnekapıda bir qocu gun Ölümü ile neticelenen fecî bir kaza olmuştur.Lüleburgaz plâkalı Şükrü Devren idaresindeki bir kamyon Fevzipaşa Caddesinden geçerken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • YÜKSEK ÖĞRETMEN OKU-LUNA ALINACAK TALEBE 1952-53 der» yılı için Yüksek Öğretmen Okuluna,Gazi ve İstanbul Eğitim Enstitüsüne,Kız ve Erkek Teknik öğretmen Okulları ile îlk öğ retmen Okullarına ve' Köy E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • KONGRE TEHÎRt ir Demokrat Parti Süleymaniye ocağının 13 nisan pazar günü Kızılay Salonunda yapılması gereken yıllık kongresi yerin kifayetsizliği sebebiyle tehir edilmiştir GECE it Malatya Kültür ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • SADEYAĞ FİATLARI DÜŞÜYOR İstanbul bölgesinden yeni mahsul sadeyağ muvaredatı başladığı için eldeki eski stok ların bir an evvel temizlenmesine çalışılmaktadır.Bu sebeple fiatların düştüğü müşahede edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • MAKALE I Dil Kurumunun mukallitleri İsmail Dünkü yazımda Dil Kurumunun yirmi yıldır Türk diline neler yaptığını kısaca gözden geçirirken çok mühim bir nokta üzerinde durmuş,Kurumun bilhassa Garp dille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • KADIKÖY'ÜNDE YAPTIRI-LAN UCUZ EVLER Kadıköy ve civarında Belediye tarafından inşa ettirilmekte olan 15b;ve imar Limited Şirketi tarafından yaptırılmakta ol&n 100 evin inşaatı sona ermiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • ¦ic.12 um.17 NİSAN 30 ¦ecap 1952 MAHT 1371 Cumartesi 1368 VAEİT VASATİ EZANİ Gün* ÖğU İkindi Hkşm Tata t 5.26 12.15 1557 n 18 44 20.21 S.40 10 41 5.31 9 13 12 00 136 8 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • Birleşik Amerika badem ihracına prim veriyor Yeni neşrolunan dış ticaret,rejimindeki bir madde dolayı i siyle memleketimizdeki yaban' cı sermaye miktarının artacağı anlaşılmaktadır.Rejimde neşredilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • KEÇİ VE OĞLAK DERİSİ İHRACATI AZALDI İlgili ihracatçılar elde büyük* stoklar olduğunu ileri sürerek Keçi ve oğlak derilerinin üç sayılı listeye alınmasını istemektedirler.İhracatın güçlüğü karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • MAREŞAL ÇAKMAK İÇİN DUN YAPILAN TÖREN Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün ikinci yıldönümü münasebetiyle dün Eminönü Halkevinde Millî Türk Talebe Birliği tarafından bir anma toplantısı yapılmıştır.Kalaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • €44 SAYILI KARAR TADİL EDİLİYOR Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı taralından 644 sayılı kararın tadili için çalışmalara başlanmıştır.Bu maksatla Bölge Ticaret Müdürlüğüne bir yazı gelmiş bulunmaktadır.Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • Şeker ist hsaîi Atla pazarı şeker fabrikası önümüzdeki yıl işletmeye açılıyor Adapazarında inşa edilecek olan şeker fabrikası hazırnkla rı önümüzdeki ay içinde ona erecek ve fabrikanın inşaatına başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • FIKRA Askere sevk usulü değişirken Müli Savunma Bakanı Burmadaki bir beyanatı ile en mühim dertlerimizden birinin üzerine parmağını bastı.Askere sevk usulünde bugüne kadar devam e-ıı anormal vaziyet,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • BATİ VE GÜNEY DOGü AKDENİZ SEFERLEKt Dün saat 12 de Ankara vapuru 470 yolcu ve 220 ton yükle Batı Akdeniz seferine kalkmıştır.Yolcular arasında İtalya üzerinden İsviçreye te daviye gitmekte olan Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • DENİZCİLİK BANKASININ İDARE MECLİSİ TOPLANTISI Denizcilik Bankası İdare Meclisi bu sabah saat 10 da mûtat toplantısını yapacaktır.Toplantıda vazifesine dünden itibaren fiilen başlamış olan Ulvi Yenal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • Yabancı sermaye Memlekete girecek ecnebi kapital miktarı artıyor Dünya ihracat piyasalarındaki durgunluğun gün geçtik çe arılığı ve muhtelit memleketlerin ihraç imkân-arını geliştirmek kasdiyle teûûir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • HALKIN SESİ Bir hasta yardım istiyor Eğridir Kemik ve Mafsal Veremi Hastahanesinde Abduliâh Vurttutmuş yazıyor «Dört seneden beri müptelâ olduğum kemik vereminden Eğridir Kemik Veremi Hastahanesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • KISA HABERLER Türkiye Turizm Kurumunun tertip ettiği ğehir gezinti terinden birincisi bugün Top kapı Sarayı ve Ayasoiya Mü zeierine yapılacaktır.Ar Büyük Britanya Ticaret Odal d tarafından tertip olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • Vali temizlik işleri kadrosunu tetkik etti Gökay,temizlik kadrosunda para alıp vazife görmeyen müstahdem yoktur,diyor j»_j-t—¦kt_i_j_n/rııjıı Birkaç günden beri bazı gazetelerde görülen temizlik işıer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esha/ıı Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin üret Drahmi Eekoudee Acılı* 7 90.50 280.50 0.80 64.03 S.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.91.01 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1952
  • Demirperdenin berisinde her şey acık.tam bir hürriyet ve demokösi havası içinde vuzuhla görüşülür ve münakaşa olunur.Gizli tutulması gereken bazı hesap ve düzenler müstesna,askeri hazırlıklar bile açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • SiyasMcmal A«ner Kâ çeıık sanayiine elkoydu Amerika çelik sanayii,komünistlerin tecavüzlerini önlemek için hazırlanan hür dünya için münakaşa edilemez bir eheminiveti haizdir.Bunu takdir eden Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Bilirsiniz;bizim gazetenin birinci sayfasında,sağ üst köşede o günkü hava durumu yazılıdır.Geçen gün yazı işleri müdürü beni çağırtmış.Gittim:Mücâhit dedi.Bundan son ra hava durumunu sen alacaksın.iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Sühey!in oğ!u Cendel,zincirlerini kırarak firûrelnvş ve Müslümanlara deha'et etmişti.TEFRİKA No:101 Ya Ömer dedi,ben Allaha inanıyorum ve onun resulüyüm.Emri ilâhi böyledir.Bunu kabul edeceğiz.Şayet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Hisar Hisar dergisinin 24 üncü.Nisan 1952 sayısı Ankaraâân geldi.On *öıt şiir.nniU&'.^ler tenkidler,fcaberler,bu de.Erskine Cald-vel den çevrilmiş hikayo.I.öjroıtaj da vaı:Sabahatti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Komünizm tah r ijn Bıı.Roosebelt,Orta ve Yakın Doğuda Kremlinin tahrikler yaptığı11!belirtti New-York 11 Nafen)Yakın ve Orta Doğuda bir tetkik gezisi yapmış olan Bayan Roosevelt basına verdiği izahatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Kaaı bankalarının adedi çoğaltılıyor Ankara,11 T.H.A)Geçen ay İngiliz mütehassısları tarafından ilk Yardım Hastahanesinde kurulan Kan Bankasından sonra,İzmir ve Ankara Numune Hastahanelerinde de birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Hitlerin meşhur "Alp ini,Paris,11 Nafen)Hitler tarafından Avut turya tiro'lerinde evvelce inşa ettirilmiş;olan «Alp ini» şimdi yeniden düzeltilecek ve Batı savunmasının doğudan gelebilecek bir tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Büyük Millet Meclisi inşaatına bu seııe de devam edilecek Ankara,11 T.H.A)Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasının inşaasına bu sene de devam edilecektir.Bu maksatla,Bayındırlık Bakanlığı veni kısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • YUMURTA ÎHRACATI Paskalya münasebetiyle yumarca piyasası hararetlenmiş tir.Dahilî sarfiyatın arttığı da belirtilmektedir.Bu arada Yunanîstana 4900 sandık yumurta ihracı için hazırlıklar yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • A'manyanın istikbaline ait Sovyet gayeleri Batılı çevreler Rusyayı Molotov Rîbentrop siyasetini tekrarlamakla itham eaiyoı Londra.11 Nafen)Onı martta,Batı Almanyanın Atlantik Paktı ue iş bırlığ;nj bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Kahraman kapta n Kurt Calrsen tekra vazifesine başladı Mobile Alabana)11 A.A)Kuzey Atlantik'te hüküm süren bir fırtınada hasara uğrayan Flying Enterprise adındaki gemisini batıncaya kadar terketmeyen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • KÖY KADINLARI ÎÇÎN GEZİCİ KURSLAR Millî Eğitim Bakanlığı 1952-53 ders yılı babında «Köy Kadınları Gezicj Kurslarım açmağa karar vermis ve bu hususta çalışmalara başlanmıştır.Bu kurslarda kız enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • SERGİ 21 HAZİRANDA AÇILACAK Havaların kötü gitmesi se bebiyle İstanbul Sergisinin 2' mayısta açılmaması kararlaş tırılmıştır.Sergi 21 haziranda açıla çaktır.Ayrıca sergi komitesi bi heyetin Ankaraya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Amerikada seyI âp Missouri nehri 71 yıldan beı görülmemiş nisbette kabardı Şikago,11 A.P)Biı leşik Amerikanın merkez baı bölgesinde 3 büyük nehrin taiması 5 eyalette büyük hasar yol açmıştır.Binlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • Sokakta bisiklet yarışı Dün otobüsle matbaaya geliyorduk Akşamla.ı beş ile altı arasında Yeni Postahane önünün nakil vasıtaları bolluğundun ne hal aldığı malûmdur.Otomobil ve otobüsler bazan İki hat ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER A M E K 1 K A San Fransisco'da bir akıl has tahane ine getirilen,azgın biı deüyi bir hafta zaptptınek im kân olmamıştır.Nihayet doktorlar Eliot Deniz adındaki de liyi,caz müziği ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • JANDARMALARA HÜCUM EDEN SABIKALILAR Dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde,gasıp suçundan duruşmalarını müteakip salondan çıkan Hilmi Gümüşkayalı,Niyazi Küçükhancılar ve Ali özbayram adındaki üç sanık,arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • HAVAYOLLARININ YAZ PROGRAMI Devlet Hava Yolları yaz uçak seferleri programına pazartesi günü.başlanacaktır.Yeni programa göre Ankara İstanbul arasında her gün uçak seferi yapılacaktır Ayrıca geçen yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1952
  • TAKSUS VAPURUNDA KA-ÇAK EŞYA BULUNDU Salı günü,Batı Akdeniz seferinden dönen Tarsus vapurunun kumanyalıgında,bir miktar kaçak eşya yakalatın iniştirîhbar üzerine gemide sıkı bir arama yapan gümrük mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.04.1952
  • M*.4?J K.K.O.şirketiyle bir mukavele izmalayan Jane Russell,bes film birden çevirme&e başlamış ve bu suretle Hollywood'da çalışkanlık rekoruuu kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Şövalyezade Ablar,bir âlim olmuştu ama.Tam güzel Eloîzle gerdeğe girecekleri gün zavallı âlim hücuma uğradı,hadım edildi;dîînyayıı terk ey'edi Ablar 457-520)Fransanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.04.1952
  • Beykozun Beşiktaşlu îaha evvel yaptığı maçta siyah beyazlı forvet Beykoz kalesini sıkıştırırken.Profesyonel ligin ikinci haftası maçları Lig liderinin Beykoz karşısında ne netice alacağı merak ve heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Futbol hakem federasyonu kuruluyor Haber aldığımıza göre;İstanbul,Ankara ve îzmirde teessüs etmiş olan «Futbol Hakem Kulüpleri» müşterek faaliyette bulunmak üzere yakında-bir federasyon teşkil edecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Pan Amerikan oyunlarında futbol maçları Pan-Amerikan oyunlarında yapılan futbol karşılaşma arın da şu neticeler alınmıştır:Urugvay:3 Meksika 1 Peru:7 Panama:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Genç t a k ı im I a r bejne\ml\a\futbol turnuvası Barcelona'da tertip edilen gençler Lürnu asında çekilen program mucibince su maçlar oynanacaktır.13 Nisan:İsviçre İngiltere Avusturya Fransa 15 Nisan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Yüzme müsabakaları Âmerikada map Üniversitelerarası kış yüzme müsabakaları bu sene iki mühim hâdise ile kapandı.Bunlardan biri,meşhur Avustralyalı yüzücü John Marshall'ın mağlûbiyeti,diğeri de Avustra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Helsinki olimpiyatlarına gidecek erikan millî basket ımı tesbit edildi Milî basketbol takımı kadrosu Amerikanın en iyi basketbolcularından kuruldu Amerika Basketbol Federas yonu Olimpiyatla,için hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Fakülteler «arası spor temasları İstanbul Üniversitesi Talebe ftirligi tarafından tertip edilen fakültelerarası spor kar-'şılaşmaîarına bu hafta da aşağıdaki karşılaşmalarla devam edilecektir.12.4.195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Dünya şampiyonu olabilmesi için B*,mt ı»mu» zzard Charles rakibi Walcotu yenebilecek mi?Şampiyonluk maçının 150.000 kişilik F'ladelfia Stadyomuttda yapılacağı söyleniyor Dünya ağır sıklet boks •şam pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1952
  • Bir kaza neticesinde şehit düşen sporcu Faruk Gerede adına eskrim maçları tertiplendiğim meni nurli ve tie cğiciımiş bulunuyoruz.Bir kadirşinas-ık *escrı oaaK toiuptCiien bu turnuaya Tiirkiyehin hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • BÜYÜKHÜKÜMDAR TEFRİKA No:201 SAMANCIGtL Brehainîer!Hem kaçarsınız,hem Macarsınız,hem de beylik satarsınız,yıkın şu hainleri!IV BELGRAT VAK'ASI.Budin Valilisine bağlı olan Belgrad da,diğer batı hudutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler j.7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18 30 Adapazarı 20 05 Ankara ekspresi yaUklı)20.50 Erzurum 21.40 Güney Gelecekler:6.25 Erzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • KÜÇÜK YED3DE ev Piyes 3 pen e Yazan;R.C.Sheriff Türkçesi;Orhan Buriân Sahneye koyan:Muhsin Ertutfm.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17 de.Telefon:40276 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • Bu aksam saat 21 de fy/I M A K S I M de J jL Jnartesi,pazar 16 ı ıı.atiue ve çarmba 16 da tenzilâtlı matine HOŞMEDET Eerşcı*io« aksamı ilp cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe 11 d* açılır.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • MİLLİYET NlUfcOM İS kuruştur Abooe aexaiti TUrlciye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senalik 42.00 81 00 Altı aylık 22 50 43 00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4 50 9.00 tUÜI FÎATLABÎ 2 ye S IhMtt aayianuı santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • â DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres:Beyoğlu İstiklâl'Cad.Parmakkapı Küçük İs Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • İİ14 mi ıstanoul radyo u 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.45 Radyo salon orkestrası konseri.İdare eden;Semih Argeşo 14 15 Amatör fasıl heyetleri 14.45 dans ve caz müziği Pl.15.10 saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • Deden Terbiyesi İstanbul Eögasi Müdürlüğünden i Kulüplerimizin davetlisi olarak şehrimize gelecök olan Brezilyanın Corinthians futbol takımı le yapılacak dört maçtan 22 ve 23 Nisan 1952 tarihlerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • Kapalı zarf usulâyle eksiltme âlânı Doğu Bölgesi Yepı İşleri rJ!üdürtüğünc!cn 1 iş;Sason'da iki 51ft Lojman ve Kozlukda bekâr evi inşaatıdır.2 Kcrıf bedeli 95.000 liradır.3 Geçici teminatı 6000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • i lân Ankara Belediye Baş kan!ığ:n£an 1 Protukol sahası ve imarca işlenmemiş mint akada yapılacak âdî kaldırım,kald.rım tamiri ve mecra inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2*—Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Elâzığ Su işleri 61 înci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Malatya Derme sulama şebekesi ikmali inşaatı işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiat birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • Erzak alınacak Izmir Ekiteşıcı ve 3aBgsn Hasta-IskE r LevEet Mftstönesi B&ştahipEığenden Cinsi Miktarı Muhammen Muhammdn Geçici Kilo Fiatı Bedeli teminatı Li.Kt.S.Li.Krş,Li,Krş,Tek tip ekmek 51600 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • Mitka onu yakalamak istedi,fakat müsaade etmedim.Zira böyle hallerde gelen birisini yakalamak işi bozar.Ali bermutat merakla sordu:JJe^e?Gayet basit,belki bir işten geliyordur.Belki çiftlikte* kiler o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri:Ali Nad KARACAN İm stUhada Tan îtlerini idare «den Faruk DEMİHTAf Bastfdftfı yi:NURİ AKÇA t* Ali Naci KARACAN OaaetvdlUc Kel*ktit Ortaklımı Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S 6 7 8[ 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Aile birliğinin iki reisi;Şart edatı 2 Eski rütbelerden;Tersi masalların korkunç karısı 3 Kü'ün kardeşi:Molyer'in bir eseri 4 irade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Mısır seçimleri Baş tarafı birincide)sinde.Başbakan Hilâli Paşanın bağımsız ve partiler dışı Kabinesi iktidarda kalacak ve dolayısiyle,iyi teşkilâtlı ve kuvvetli Veft Partisinin iktidara gelmemesi sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • UrfaHin kurtuluş bayramı Urfa,11 T.H.A)Bugün kurtuluşunun 32 nci yıldönümünü kutlayan Urfalılar bir bayram havası içinde eski gün lerin aynı heyecanını yaşamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Eisenhowerin istifası açıklandı Ganaral 1 hazirandan itibaren başkomutanlığa bırakmış olacak Vaşington 11 AA.General Eisenhowerin Atlantik orduları başkomutanlığı vazifesinden 1 hazirandan itibaren ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor f Bas tarafı ijiuncid»)I yordu.Birdenbire iki elini göğ î sünün üstünde çaprastvari kavuşturarak Atatürk'e inanmış,muti bir asker sadakatiyle:«Yahu,sen emir verirsin de ben onu yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Italyada çalınan plânlar Baş tarifi birincide)Bertoni adlı 29 yaşındaki bir şahıs tevkif edilmiştir.Amiral Carney*in genel karargâh sözcüsü,Garda gölü manevralarının,bas birliklerin irtibat v« muhaber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Istanbul lv amirliğinden VERİLEN ASKERİ JJTAAT İLANLARI Kütahya Ordonat deposunun senelik mühimmat nakli tahmil ve tah iyesi müteahhide ait olmak üzere açık eksiltme ile 29 Nisan 1952 salı günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Bir genci yaralıyan Amerikalı Bas taradı birincide* lokantaya girerek şarap ve bira içmeye başlamıştır.Kısa zamanda sarhoş olan Fran!ds bilâhare lokantadan çıkmış,sallana saflana caddelerde gezmeye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • fstanbuİuu antrepo davası Başmakaleden devam1 tutmağa lüzum görmiyerek elde ne varsa onunla iktifa etmeği tercih eylemelerini teessürle kaydeylemekten geçemiyece* iz.Limanda gümrüklenmemiş malların mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları 20 ton sadeyağı kapalı sarfla satın alınacaktır.İhalesi 25/Nisan/952 cuma gUnü saat 11 dfi Erzurum A*.Sat.Al.Ko.da yapılacaktır.Kilosu 470
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Kurmay başkanları toplantısı İ3aş tccr&fı birincide)Savunma Bakanı Rene Pleven;General Eisenhowcr'in Kurmay Başkanı General Alfred Gruenther ve Müttafık Kuvvetler Umum Kumandanlı ğı Genci Karargâhında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Dün gelen Amerikan filosu Dün sabah saat 8 de on İki parçadan müteşekkil bir Amerikan filosu limanımıza gelmiştir.Amerikanın 6 na Akdeniz filosuna mensup olan filoda basta «Newport News» ağır kruvazör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • McGhee'nin dünkü mühim beyanatı Ba« tarafı birincide)rika Büyükelçisi McGhee,Millî Eğitim Müdürü ve şehrimizde bulunan Amerikalılar ve da' vetliler hazır bulunmuşlardır.Açış konuşmasını yapan der nek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • Sayın ithalât Tacirlerinin Dikkat Nazarına 31 Mart 1962 tarihli Resmi gazetede yayınlanan karar ve tebliğler mucibince İthalât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankam ve Kambiyo Müdürlüğünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1952
  • DİKKAT DİKKAT Yalnız koyun ve dana etinden Tokadda husus!itina ile yapılan Tokat Çoban 1 j Sucuklarını Tanınmış bakkallardan arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.04.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları mm aa|.w r.ı^ıy^y»^ AAAJ^U Gemlik As.Şubesinin onarımı kapalı zarfla eksiltmeye kon muştur.Keşif bedeli 16774.88 Ura olup geçici teminatı 1258,12 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1952
  • bugüne kadar sattığı 15 MİLYON cihar «sayesinde,FRIGIDAIRE fabrikaları,bütün diğer buz dolabı markalarını her bakımdan çok geride bırakmıştır.Esasen FRIGIDAIRE markası,dünyaya o derece yayılmıştır ki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1952
  • D.Hava yolları Genel Müdürlüğünden 14/Nisan/1952 pazartesi gününden itibaren adları aşağıda yazılı şehirler arasında yaz seferlerine başlanacaktır.Şehirler Ankara Bursa iskenderun Konya Adana Diyarbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1952
  • Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden:1 1952 1953 ders yılı için enstitümüzün bütün bölümler rine «pedagoji^ edebiyat,fen,resim-iş,beden eğitimi,müzik,Fransızca,ingilizce,Almanca» yatılı ve gündüzlü kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1952
  • Izmir ili Daimî Komisyonundan Efes Meryemana yolur.da yapılacak toprak tesviyesi işi 2.4.952 talihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 30.000,00 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1952
  • Gayrimenkul satışı Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 847/125 Müteveffa Baruyer Hisarlıyana ait Kartal Yukarı Mahalle Rahmanlar mevkiinde eski 2297 numaralı 577 ada 54 parsel 3620 metre murâbbaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.04.1952
  • GRİ PIN BÜTÜN AĞRILARI 1 mm mmH ItP^ taal Kininli Gripin t Baş,diş,adale,sinir,um* bago,romatizma ağrılarına karşı başarı ile kullanılır Bayanların muayyen zaman* iardaki sancılarına karşı faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan