Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Bugün şehrimizde hara,sabah-1 I leyin az bulutlu,öğleden sonra a-1 I çık geçecek hava sıcaklığı biraz 1 1 artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • KM* Eskişehirde trende Ataıürkün hükümetle görüşmesi I M—i Reisicumhurluktan İstifa Sir mücahit olarak hududu geçmek MUsellâh mücadele Ya âsi ilân ederlerse "O zaman paşam ne yapacaktın?Enteresan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Adolf Hitlere benzeyen kamarotun maceraları Hasan Tulga linç edilmekten korktuğu için Almanyaya gidemiyor Ilitlerc benziyen kamarot mnha Biraz evvel önümden Hitler geçti.Evet.evet,gülmeyiniz hakikaten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Bir Amerikan filosu geliyor Amiral GardnerTn komutasında Birleşik Amerika Devletleri Akdeniz f ncı fllostma mensup bir filo bu sabah şehrimize gelecektir.Resimde Amiral Gardner ve filoya mensup Tarawa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Hububat ihracı durduruldu Ankara,10 T.H.A.Başbakan Adnan Menderes Vatan gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalman'a verdiği beyanatta,hububat ihracatının durdurulacağı hakkındaki haberi teyid etmiş ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Askere sevk usulü Şubeye gelen erler,kıtalarına tek başına da gidebilecekler Bursa,10 Miliyet)Şah rimizde bulunan Mülî Savunma Bakanı Hulusi Köymen,askere sevk işi hakkında su beyanatı vermiştir:¦Bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Esir erlerimizden gelen mektuplar Ankara,10 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Komünistler elinde esir olan subay ve er-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Atlantik Paktı hav» müdafaasına dair Napoli ve Ankarada temaslar Muzaffer Göksenin Amiral Carney karargâhını ziyaret edecek Nftpoli 10 T.H.A.Bu gün Amiral Carney karargâhından alınan bir habere göre.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Senatör Oven Brewster'in beyanatı Türkiye Orta Doğ tabiî ve zarurî Askerî ve iktisadi sebepler yüzünden Türkiyenin liderliği ele alması kaçınılmaz bir keyfiyettir Vaşington,10 A.A.Ayan Meclisi Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Amerikaya kaçan bar artistleri o_İki gemici ile kaçan kızlar geri çevrilecek Geçen hafta limanımıza 800 katır ve at getiren Amerikan bandıralı «Columbia Heights»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Atlantik Paktı deniz komutanlığı O-Amiral Mc.Cormierck başkomutanlığı dun resmetele aldı Virginia,10 A.A.Kuzey Atlantik Pakü Müttefik Deniz Kuvvetleri Başkomutan lığını resmen ele alması münasebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Kuruçeşmedeki dünkü yangın Dün akşam saat 16.30 da Kurnçeşmede tramvay caddesinde bulunau Dr.Mükerrem ve Nizamettin Sayın'a ait olan Merin üst katında yangın çıkmıştır.Ateş Dr.Mükerremin bacasından çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Askerî Bahisler Ordumuzun yedek kadroları Kıymetli muharrir Emekli General Hüseyin Emir ERKtLET'in «Ordumuzun yedek kadroları» isimli makalesini bugün ikinci sayfamızda okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Beyaz Saraya ulaştı Truman,gizli tutulan sebepler doiayısiyie bu istifanın resmen ilânını geciktirmeye karar verdi Paris,10 A.A.Atlantik Paktı teşkilâtına mensup yüksek şahsiyetlerin bugün bildirdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Muzaffer Göker Atina Büyük elçisi oluyor Moskova,10 AP)Buradaki yetkili çevrelerden bildi tildiğine göre;Türkiye Büyük elçisi Muzaffer Göker,Türkiye »in Yunanistandaki diplomatik temsilciliğine tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • McGhee dün geldi O-Amerikan Büyükelçisi birkaç gün şehrimize kalacak Amerikan Büyükelçisi Mc.Gtoee dün rabah Ankaradan gelirimize ge-miştir.Büyükelçi öğleden sonra Amerikan lisan dersanesini ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • Hindistan güzeli seçildi Uzun müddetten beri Hindistanda bulunan aslen Amerikalı olan Mrs îndrani Rehvran,Hindistan güzeli olarak seçilmiştir.Resimde Hindistan güzeli kraliçelik tacı ile görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1952
  • 3**1 Ifey MAREŞAL ÇAKMAKIN İKİNCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜ Mareşal Fevzi Çakmak'm ikinci ölüm yıldönümü münasebetiyle dün Talebe Birliği tarafından Marmara lokalinde ve Millet Partisi tarafından da Eyüpsııltan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • Kaymakamı ölümle tehdit eden memur Fatih Kaymakamı Sabahattin Bilgi tayı ölümle tendit eden kaymakamdık memurlarından biri Asüye Ceza Mahkemesinde uç üstü kanunlaıi ma göre yargılanarak bir ay hapse m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • NARENCİYE REKOLTESİ 55 BİN TON MuhteHf memleketlerde bu yıl 12 milyon ton narenciye mahsulü idrak edildiği bildirü inektedir.Bunun 6 milyon tonu Amer ikada;2 milyon ise Akdeniz memleketlerinde istin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • ASKİ uzun y H.E.ER Ki LET Bundan evvelki yazımda ordumuzun san teşkilötiyle yüksek aslcert şûramızın yeni hazırladığı subayların terfi kanun tasarısı hakkındaki düşüncelerimi yazmıştım.Bugün de hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esha^n Açılı;Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Üret Drahmi Btfkoudes 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 10.01.876 9.73.90 7.91.00 280.30 0.8»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • KOKTEYL Türk Amerikan Üniversiteleri Derneğinin açılışı münasebetiyle bugün saat 17 de İstanbul Üniversitesi Profesörlereviade bir kokteyl verilecektir GECE «fc-14 Nisan Pazaalesi günü ge ees| tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • KISA HABERLER ^Ar SişH Çocuk Haı tahanesine ilâve edilmesi kararlaştırılan «errahi pavyonu 5 mayısta iha leye çıkarılacaktır.Sağlık Bakanlığı bütçesinden bu işe tah sis edilmek üzere 250 bin lira ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • Manifatura p i yasası Piyasa durgun olmasına rağmen hariçten çok müsait şartlarla teklifler yapılıyor Manifatura piyasasındaki durgunluk gün geçtikçe aratmaktadır.Limanımıza gelen her vapur italya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • BELEDİYEDE YAPILAN TOPLANTİ Dün sabah Belediyede.Valinin başkanlığında;Fen;trnar;Emlâk;Bayındırdık;He sap İşleri,E.T.T.Suiar İdaresi ve Havagazı İşletmesi Mü dürlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • DEMİR DARLIĞI GİDERİLİYOR Karabük mamûlâtı piyasada henüz tamamen bol bh şekilde bulunmamakla beraber son alı nan kararla 12—14 milimlik de mirlere ithal mü/aadesi verilmiş olması sebebiyle darlığın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • HALKIN SESİ Meraklı bir oku,ucunun suali Beylerbeyinde İskele civûc rında oturan Huiki Balkanlı diyor ki;«İmparatorluk devrinin ta rihini okurken sadnâzamların paşa olduklarını görüyorum.Esasen bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • Bu yıl pamuk mahsulü 150 bin ton olacak Yapılan tahminlere Amerikada pamuk mi.yon ton olarak Pamuk ekimine önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Şim diye kadar Adana havalisinde mart sonuna kadar ekim yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • POLİSTE İC Ü ıküdarda oturan ve bek çi tahsildarlığı yapan İhsan Gökçe Ç;ftekayaiar demlen mevkide kendisini denize atacak intihar etmek istemiş,ta kat kurtarılmıştır.T*r Harbiyede Ölçek sokağın da 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığı araştırma heyeti Frankf urta gitti Bayındırlık Bakanlığı Yol ve Proje Dairesi Müdürü Mu zaffer Tuğal ile Bayındırlık Ba kanlığı Araştırma Heyeti Müdürü Esvat Özuygun dün uçak la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • Barda kanlı bir kavga Alnıara barı altüst eden bir sarhoş iki kişiyi bıçakla ağır surette yaraladı Evvelki gece saat 24 sıralarında Beyoğlunda Almara Bar ismi verilen kokteyl salonunda kaniı bir hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • BİR KAPTAN HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİA Savcılık ve Emniyet makam lan garip bir dayak hâdise-ine el koymuş ve tahkikata başlamışlardır.İlgüi makamlara müiacaat eden ve Denizbankın Ordu va purunda kama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • BEŞİK TATAIÜ'NİN DURUŞMASI Bundan bir müddet evvel;Bomonti tramvay durağında;hususî otomobiliyle 50 yaşında bir kadına çarparak ölümü ne sebebiyet veren,Beşir Tatarînin duruşmasına dün 10 un cu AsUye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • MAKALE Yirmi yılın bilançosu İsmail Hami DANİŞMEND Dii Kuruma 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti)ismiyle* kurulmuş okluğuna göre,yirmi yıllık bir müessese demektir;Dünkü yazımda da söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • Hie.11 16 NİSAN 29 J Recep 1952 MART 1371 1 Cuma 1168 VAKİT VASATİ EZANİ Cüaef 1 Öğle i ikindi j Aksan Yatsı 1 îmsak 5 28 12.14 15.57 ı 18.44 20 20 3.42 1044 5.32 9.12 12 00 134 8.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.04.1952
  • FIKRA Turizmin kurumu ve bîr reklâm [Meşhur Fransız şairi LamartinMn «Yeryüzüne a uçak bir defa bakmaya müsaade etselerdi,gelip onu buradan seyretmek gerekirdi» dediği tstanbulu seviyor musunuz?O hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Terfi eden doktorlar Şehrimizin muhtelif sağlık mü esseselerinde vazife gören dört mütehassısımız vazifelerinde gös terdikleri başarıdan dolayı birer derece terfi etmişlerdir.Terfi eden dostlarımız şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • İngiliz Mallan Sergisi İngiliz Malları Sergisi yârın sa at 18 de Spor v6 Sergi Sarayında açılacaktır Serginin devam müddetince enteresan ve zângin bir piyango tertiplendiği öğrenil mistir.Duhuliye bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Denizcilik Bankasından bir heyet Vııuanistana gidiyor Denizcilik Bankası İdare Meclisi azalarından Prof Mazhar Nı dim Göknil ile Döniz Hatları işletme Müdür Muavini Fazıl Sarımsakçıoğlu.Türk Yunan den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Hollanda Kraliçesinin Amerikadaki temasları Nevyork 10 AP)Kraliçe Juliana dün.tanınmadan alış ve riş apmak hususundaki arzusunu hemân hemen tahakkuk ettir mistir Fakat her girdiği yerde muhakkak hir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Fındık ihracı 1951 yılı fındık rekoltesi 8C bin ton olarak tahakkuk etmi:bulunmaktadır Halen memleketimizde 13 14 bin ton iç fındık stoku bulunmaktadır.Diğer taraftan şehrimiz fındık piyasası durgunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Siyasî İcmal Cihan seraskeri Eisenhower istifa etti Bütün dünya gazeteleri,merak ve biraz da endişe ile,Avrupa orduları başkumandanı General Eisenhower'in istifa haberini neşretmektedirler İyi tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Valizin bana ait olmadığını pekâlâ biliyorum ve iddia etmedim.Münakaşa mevzuunun valizin içindeki adam ol* duğunu anlatamadım gitti.Amerikalı kadın,bu defa korka ifade eden bir nazarla etrafına bakıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • işçi Partisi içinde hizipleşme hareketi Attlee taraftarları partililerin dış politikaya dair kanaatlerini tesbıta çalışıyorlar Londra.10 AP Sosyalist İşçi Partisi altı milyon azasının dış siya et hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Suriyenin yeni r ?j mi Hükümet gayrı siyasî teşekküllerin faaliyetlerini yeni bir kararname ile tahdit etti Şam,10 A.A.Bugün ya yınlanan bir kararname gereğince Suriye'de halen faaliyet halinde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Muazzam bir grev Amerikada telefon İşçilerinh grevi tclefonsuzluk yüzündej bir neticeye bağlanamıyor Vaşington,10 A.A.A merikadaki teleforicular grev dün akşam fasid bir daire hali ni almıştır.Filhaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • İhracat durgun İhracatçı tüccarlar kendi aralarında muntazaman toplantılar yaparak piyasadaki durgunluğu ve mal ihracındaki güçlükleri ön lemok için tedbirler aranmaktadır Söylendiğine göre fındık,pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Dükkânlar tek renge boyartmıyacak Vali ve Belediye Başkanlığın dan yapılan bir tamime göre.a na caddeler üzerindeki ev,dükkân ve diğer binaların badan;edilmesi veya boyatılması mev zuunda herhangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E K İ K A Bir polisi öldürdüğünden dolayı 43 sene hapse mahkûm edilen ve geçenlerde bu mahkûmiyet müddetini tamamlayarak hapishaneden çıkmış olan 62 yaşındaki Ernest Lindiguis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Sarhoşluk ve sarkıntılığa dair Bir milyon nüfuslu dağınık bir şehrin asayişini temin ötmek,sokaklarında sü kûneti muhafaza eylemek zor bir iştir.Yerli hovarda •bozuntularının e&ki naraları Galatayı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • HAZRETİ İPHAMDIN fytoı* SAMIM AfAFli TAH$V HAYATI Hazrefi Muhammet,Meklcelilerle on senelik bir mukavele imza etti TEFRİKA No:100 Bu sırada Mekkeden gelen bir haberci Hazreti Osmanm hayatta olduğunu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Radyoda edebiyat Şöyle bir bakarsanız herkes «edebiyat» in aleyhinde «Ede-4 biyat yapma.lâfı yukardan aşağı mı,yoksa aşağıdan yukarı mı oldu bilmem ama,halk ile kalem erbabı arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.04.1952
  • Moskova toplantısı Londra siyasi çevreleri,Moskova iktisadî konferansını siyasî bir toplantı olarak vasıflandırıyor Londra,10 Nafen)Sovyetler tarafından toplattırılmış olan Moskova iktisadî konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.04.1952
  • Fevzi Çakmak'ın ölümünün ikinci yıldönümü münasebetiyle dün yurdun birçok yerlerinde anma törenleri tertip edilmiştir.Şehrimizde de dün Marmara lokalinde gençlik tarafından merhum Mareşalin aziz hâtır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Harunürreşit'in Şarlman'a gönderdiği hediyeler Şarlmanla dostluk tesisi maksaiiyla Harun irreşît,bir sefaret heyetiyle bir çalar saat,ipek çadırEar,maymunlar ve isanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.04.1952
  • Kristen Helms Lekfeldt adında gen ç bir Danimarkalı artistin haziran Ayı başında memleketimize geleceği öğrenilmiştir.Kristen Lehfel dt Ankarada 7 gün kadar kalacak.bilâhare şehrimize dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.04.1952
  • ete enteresan Ulvi Yenal:"Millî takımın şerefi bahis konusu olduğu bugünlerde;kulüp erin menfaatlerini düşüneceklerini ümit etmiyorum.hülya ve Yunanistan mağlû-biyetinden sonra haksız şekilde hücuma u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1952
  • Bozkurt kulübünün bu senek!futbol takımı.Diğer küme kulüpleri:23 Kuvveti!bir futbol takımına malik olan Bozkurtlular 4.kümede şampiyonluk için limitliler Dördüncü kümenin kuvvetli timlerinden Bozkurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1952
  • Bu pızar g'în'S boğazda yapılacak olan TÜRKİYE MARATON BİRİNCİLİĞİ Tüıkiye maraton birinciliği 13 Niı an 1952 pazar günü saat 14 de Dolmabahçe Stadında başlamış o açaktır.Aynı zamanya Olimpiyat oyunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.04.1952
  • Bu hafta oynanacak ig karşılaşmaları Haftanın en mühim maçı pazar günü G.Saray Vefa arasında yapılacak Bu üafta yapılacak profesyonel lig ve amatör küme maçlarının programını' aşağıda bulacaksınız.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • w Bu aksam saat 21 de M A K S 1 M de martesi,pazar 16 n.atioe ve çar-£f Jk mba 16 da tenzilâta matine HOŞMEDET Perşemoe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergün 11 de açılu.Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • KÜÇÜK VED,DE KV Piyes 3 perde Yazan:SAHNE H.C.Sheriff Türkçesi:Orhan Burir n Sahneye koyan:Muhsin Ertu jru.Çarşamba günlerinden başk?her akşam saat 21-de,Cuma crlebe)Pazar matinesi saat 1.de.Telefon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER t«w—«ı.ı Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun* 18 20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Demirli bahçe hat boyu sokaklarında yaptırılacak mecra inşaatı kopalı zarf usuiü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18422)lira t,06)kuruştur.3 Teminatı 1381)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Temizlik işleri Müdürlüğünde şase halinde bulunan beş adet kamyona lıidrolikli karoseri yapılması iği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli sl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • 4000 takım işçi elbisesi ile 50 adet işçi tulumu satın alınacaktır îtibank İstanbul şubesinden Bd husustaki şartname her gün 1.4/4/952 tarihine kadar satm alma servisimizden temin edilebilir.5263)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • Sayın Sanayicilere Sanayi Odası Gruplarıdır ma Kuruuno&n Istanbul Vilâyeti hudutları daîıilınde mevcut sanayicilerin,sanat şubelerine göre gruplarını gösterir listeler,Dördüncü Vakıf Hanının dördüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • Yapı işleri ilâna Bayııtd rlık Bakanlığından:1 Eksiltmeye konulan iğ:Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yapısı içinde B.C.D.Bloklar,uda yaptırılacak XVI.ncı bölüm lambri işleridir.Keşif tutarı:Q92.430.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • Fakilltelerarası güreş müsabakalar İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip edilen İstanbul Üniversitesi Fakülteler ve Yüksek Okullar arası gü reş müsabakaları bu hafta 12» 13 cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • istanbul radyosu 12.57 Açılış ve.program 13,00 Habeuler.13.15 Türküler Pl)13 30 Konstalanetz Orkestrasından karışık hafif müzik Pl)13.45 Şarkılar 14.45 Dans ve caz müziği Pl)14.45 Şarkılar Pl)15 00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • Öğretmen yetiştiren okul ve enstitülere öğrenci alınacak Millî Eğiî'm Bakanlığından Yüksek Öğretmen Okuluna,Eğitim Enstitülerine,Kız ve Erkek Teknik öğretmen Okullarına,îlk öğretmen okullarına ve köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • D.Hava yolları Genel Müdürlüğünden 14/Nisar»/1952 pazartesi gününden itibaren adlan aşağıda yazılı şehirler arasında yaz seferlerde başlanacaktır.Şehirler Ankara Bursa iskenderun Konya Adana Diyarbakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • t/t t BÜYÜK HÜKÜMDARI DORDÜMCO* MU&M/HAKTİ Jb TEFRİKA No:200 Vana:SAMANCIUİL Doçe Mehmet,Abaza Paşanın idamını infaz için Sırçalı köşkün yolunu futtu Hanidir garp hududiyle alâkadar olamadık,varıp gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.04.1952
  • Bir çiftlik kenarında bırakacağımız atların yanında kalacak,icinki dinamit atanları ve üçüncüsü de Mitka ile beni koruyup muhafaza edeceklerdi.Yanacağımız işleri anlatıp izah ettikten sonra adamlarıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Mareşalin ikinci olum yıldönümü Dün Marmara loka tan kabristanında Mareşal Fevzi Çakmağın ölümünün ikinci yıldönümü münasebetiyle İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından dün saat 15 te Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Tekirdağ iskân Komisyonundan Göçmen evleri inşaatında kullanjimak üzere şartnamesinde eb'ad ve teslim yerleri yazılı 836 metreküp çam kereste pazarlıkla satıu alınacaktır.Taliplerin teklif mektupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • istanbul teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz gemi inşaatı Iî kürsüsü için 12500 lira muhammen bedelli «Tel ile Model Çekme -tertibatı alınacaktır.Eksiltmesi 25.4.952 tarihind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Lüleburgaz Belediyesinden:1 Eksiltmeye konulan is.Lüleburgaz Kervansarayı Güvercinliğinin onarım işi.2 Keeif tutarı 13999)lira 80)kuruştur.3 Eksiltme 5.5.1952^ Pazartesi günü saat 15 de Lüleburgaz Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Sahip Mi.lıftııld;AM Nad KARACAN Bu aifehada Ta» tutorial Mom ıdo Pan* M*#i yw NURt AKÇA All Nad KARACAN RRl OrUdckfi Moib«ui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • u 1 2 3 4 5 0 2 4 7 8 9 10 11 12 10 11 M« 12 SOLDAN S Art A 1 Didinme;Yataktakine emir.2 Başkaldnan.Duanın ce vabi 3 İta et:Alınan malın hesap pusulası.4 Hâlâ;Yasak 5 Bünye.Şart edatı.6—Su:Sahil;Ayı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • İngiltere hokeyde Avrupa şampiyonu oldu Brükselde yapılan Avrupa hokey şampiyonasında İngiltere birinci olmuştur.Kat'î sonuç şu şekildedir:1 ingiltere-10 puan 2 Avusturya 7 puan 3 italya 6 puan 4 Holl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Fransanın ekonomik durumu Frangla kıymetinin yükseltilmesine çalışılıyor Paris,10 AP)Fransız frangı bugün dolar karşılığına kıyaı en 8 aydan beri göıüime miş şekilde kuvvetlenmiştir.Görünürde bunun se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Profesyonel lig maçlarının birinci devre hasılatı İstanbul profesyonel liginde ilk devrede 133,909 seyirci maçları seyretmiş ve bunlardan 200.435,25 lira hasılat elde edilmiştir.Bunun 26.551.47 lirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Papagos'un mareşallik rütbesi geri mi almıyor Atina,10 A.A.Umumiyetle iyi haber alan bir çevre den öğrenildiğine göre hükümet,Alexandre Papagos'dan Mareşallik sıfat ve yetkilerini geri almak imkânını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Askerî kışlalar hastahane haline getiriliyor Ankara,10 T.H.A)Mem leketin sağlık müesseselerini arttırmak,yatak sayılarını çoğaltmak maksadivle Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaç fazlası bulunan memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Büyük bir silâh koleksiyonu Londra,10 AP)Alman hanedanına ait olup bir milyon sterling kıymetinde tahmin olunan bir silâh koleksiyonu dün burada teşhir edilmeye bağlanmıştır.Koleksiyon Brunswick Dük'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Esrarengiz bir cinayet CSscais.Portekiz)10 AP)24 yaçındaki kayınbiraderi aca vip brr davetten sonra tabanca kurşunu ile ölü olarak bulunmuş olan Pram Markisi dün tahliye edilmiş ve serbest bırakılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • I Istanbul Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından MuvakJköt t B A L E C1 N 8 t Miktarı teminât!Taribt günü saati U Demiri «nam ve h*sa"ba» 1000 Kik)36.Lr.2S/4/952 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Yugoslav Partizan tenis takımı geliyor 17-20 nisan tarihlerinde T.E.D.kulübümüz tenis takımı ile Belgrad Partizan kulübü karşılaşacaktır.Partizan takımı ile gelecek oyuncular şunlardır:Laşlo,Panayotov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Hububat ihracı taralı ıbirincidel dense*,memlekete altın yağmış olacak kuraklığın yaratabileceği büyük zararlar önlenmiş olacak,tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Esir erlerimiz Bas tarfrfı birincide» terimizden ailelerine mektup yazanların Tokyo temsil heyeti eliyie gelen mektuplar ailelerine göndfirilmigtir Mektup gönderen lferin kiinve numaraları ve adları a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • 3 yıl hamilelik çeken kadın Birmingham B.Amerika)10 AP)3 yıl müddetle hamilelik çeken 46 yaşındaki zenci bir kadının rutin bir cerrahî müdahale ile kurtarıldığı ve karnından ölü bir bebek alındığı bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Bolivyada askerî i d a r e L« Paz şehrinde dün de yeniden çarpışmalar «Ulu Lima Peru)10 AP)Bolivya devlet radyosunun bugünkü bir yayınma göre,General Hugo Ballivian'm askerî hü kûmetine karşı dün patl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarafı birincide J hepsi bitkin bir vaziyetteydi ler.Atatürk,Eskişehire varır varmaz bu zevatı kabul ettiler.Hepsi Atatürk'ün hususî salonuna girmişlerdi.Trenimiz Eskişehir ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Atlantik Paktı Baç tarörf ı birincide)dığı nutukta Amiral Lynde Mc Cormick,ezcümle şöyle demiştir:«Açık denizleri kontrole muk tedir deniz kuvvetine malik olmak istiyorlarsa Kuzey Atlan tik Paktı mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Muzaffer Gölcer BOS tarafı birincide)gormekterir.Kendtei 15 nisan da Ankaraya müteveccihen bu radan ayrılacak ve sanıldığına göre;Yunanistana.gitme den evvel iznini kullanacaktır.Muzaffer Göker,Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Sovyetler üç Batılı Devlete nota verdi Almanyanin istikbaline ait müzakereler için Doğu ve Batı arasında nota teati edildi Paris 10 AP)Sovyet Rusya üç Batılı büyüklere verdiği Almanyaya dair cevabî no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Amerikaya kaçan bar artistleri i Bas tarafı birincide!gemisiyle Nermin ve Aysel admda hafifmeşrep iki kız Ame rikaya kaçmak istemişlerdir.Bu hâdise iki Amerikalı bah riyelinin kız kaçırması ve hattâ b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Adolf.Hitlere benziyen kamarotun maceraları Baş tarcdı birincide)mm.I Ne istiyorsunuz?¦Ah.Çok şükür,tüıkçe bir cevap ve düzgün bir konuşma.Ne itiyorsunuz benden?Birşey istemiyorum.E.Ne diye seslendini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1952
  • Adana,Bursa ve Eskişehlrde* d6 işçi La»tahaneleri inşa edilecek Ankara,10 T.H A.İşçi Si gortaları Kurumu İzmirde inşası na başlanmış olan hastahâneden sonra yeniden Adana,Bursa,Es ki şehir sibi is^i k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.04.1952
  • YENİ 8ATAMAU.SIEMENS e ait UK DENEMENİN NETİCESİNİ Yeni model Bataryalı SIEMENS Radyolarının kudretini kafi bir gekilde tesbit edebilmek için,ilk parti olarak gelen 30 radyoyu memleketimizin dört buca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden ver Jen Askerî kıtaat ilânları Açık ekslhme ile 25 ton Ispanak 17/Nisan/952 günü saat 11 de Yasıviran 33 Tüm.Sa.Al.Ko.üa satın alınacaktır.Muhammet bedeli 7000 Lira omp gemici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • Baş ve Diş ağrısına karşı T 5 Mideyi bozmaz,kalbi yormaz i'jSS V» Nevrozin soğuk algınlık» la T]ndan mütevellit kırık» lık,baş ve bel ağrılarına kar müessirdir.4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • MİLLİYET MUshası is kuruttur Abone şeraiti TUrfciyo Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Uç aylık 12 00 24.00 Bk ayük 4.60 9.00 îlan fİatlabz tn| üacü sayıcının santimi 4 T.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları MUtehaasu* Her gün saat 16 dan 2d ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklal Cad.Parmakkapi Küçük lf Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • Lokman Hekınn Di HAPI-CEMAL Pahiliy* Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah »aat 10 30-12:ogle den sonra 14.30 17 de ta kabul eder îsta Divanyolu No-104 f has-I nbul I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • Gayrın enku İstanbul Emniyet Sandığım Panayot Suyolcu A.416 Hesap Nü.lı borç senedi üe Sandığımız Eminönü Şubesinden istikraz ettiği 2500)ikibin beş yüz liraya mukabil Beyoğlu Bülbül mahallesinde Gölb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • c ZİRAAT Vadeli Vadesia Tasarruf Hesapları 31 Mart çekilişinde ikramiye kazananlar:Ankara,Kavakiideredeki EV Kayseri de No.3046 hesap sahil.i M.Ali'ye çdimiştıristanbul'da 2425 hesap sahibi Halil'e is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • Icme suyu tesisleri yaptırılacak İLLER BANKASINDAN 1 Aşığa da isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarlar» gösteriipn kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru müteahhit-Boru Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.04.1952
  • İsparta Gönen köy enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi miktarı Fiat tutarı geçici eksiltmtf kurut;Lı.Kr.inancası şekli Lira.K.Eriülnıiş sadeyağ İO.OÛO Kg GOO 60,000,00 4500.00 kapalı zari Koyun eti 10.^00 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan