Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle bulutlu ve aralıklı hafifa yağışlı geçecek,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmıyâcaktnr.«|&H»5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Büyük saıı'atk&r Mimar Sinan'm «Kira yıldönümü dolayıslyle yapılan merasime iştirak edenlerden bir grup Edirnede Sinan'm şaheseri Selimiye'nin önünde Foto:I.r.A.Mimar Si man d annen Büyük Türk sanatkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • ingiliz Mısır siyasi müzakereleri kesildi Ortadoğu müdafaa blokunun kurulması bu yüzcfen yine teahhura uğradı Kahire,9 T.H.A.Bugün Mısır İngili müzakereleri yeniden ke inmiştir.Mısır Devlet ve Propaga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Atatürk âni kararla Adanaya hareket ediyor![Bu yanlarm iktibas hakir,tamamen mahfuzdan Paşalar ve Yunus Nadi Bey arka arkaya Park Otele geldiler.Atatürk onlara bazı direktifler verdi.Sofrada herkes te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Hava Harp Akademisi talebeleri Izmirde Harp Akademisi Komutanı Gn.Fevzi Mengtiç/fin başkanlığında Hava Ilarp Akademisi öğrencileri tatbikatı için İzmir'e gitmiştir.Kesimde Gn.Mengüç ve öğrenciler Şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Ulvi Yenal'in yeni vazifesi Emekli Sandığı Genel Md„ Denizcilik Bankası Müdür muavinliğine getirildi Denizcilik Bankası idare meclisi dün saat 15 tâ Banka Genel Müdürü Yusuf Ziya önişin iştirakiyle mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • S:s balesi sanatkûrlarından biri Bale trupu ile Isfanbula gelen İngiliz polisleri Scotland yard memurları günlerce mücevhercilerde çalınan eşyaları ara jılar Singapur,Montekarlo ve Lon draJa vukubulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Bolivyada hükümet darbesi Polis ve orda birlikleri devlet idaresini ellerine aldılar La Paz Bolivya)9 AP)Bolivya Devlet Radyosu bugün başkentte polis ve ordu tarafından idare edilen ihtilâlin muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Ankara Valiliğine tâyin edileceği söylenen K.Aygün Kemâl Aygün Ankara valisi oluyor Ankara,9 T.H.A.Buradaki alâkalı çevrelerden şayi ol duğuna göre.Emniyet Genel Müdürü Kema Aygün.Ankara Valiliğine ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Verem ilâcı tecrübeleri o-ve Balıklı Hastahaueicrindcki tecrübelerde başarı elde edildi Halen bütün dünyanın gözü asıl adı Rimiform olan ve harika ilâç diye vasıflandırılan verem ilâcının üzerine çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Afyon a kar yağdı Anormal havalar yüzünden Araş nehri de taştı Afyon 9 A.A.Bir aydanberi anormal olarak devam ĞıSn sıcaklıktan şehrimizdeki bütün mevsim meyva ağaçları tomurcuklanmış iken dün akşam bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Türk-Elen dostluğunun yeni tezahürü Atina Üniversitesi gençlerinin Türk Üniversitelilerine gönderdikleri dostluk mesajı,dün sabah Vilâyette yapılan bir törenle Vali tarafından talebe mümessillerine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Amerika hükümeti çelik endüstrisine el koydu Bu kararla işçi ve patron ihtilâfı yüzünden fabrikaların kapanması önlendi Çelik endüstrisini devletlestiren Truman eşi ile Vaşington,9 AP)Cumhurbaşkanı Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Kabinede tadilât yapdacağı haberleri resmen yalanlandı Çiftlik Gazinosundaki hususî toplantıda Başbakana atfedilen^ sözler de asılsızdır Sağlık Bakanı:"Adnan Menderes Kabinesinde çalışmak fırsatını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • eclisin dünkü toplantısında sözlü sorular cevaplandırıldı Süreyya Endikân,Çanakkalede kendisini istikbale gelen gençlerin tehdit edildiği iddiasına Samet Ağaoğltı cevap verdi Ankara 9 Milliyet)Büyük M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Diploma ve iş bilgisi Birkaç gün evvel istanbul gazetelerinde garip bir şehir haberi okuduk.İktisadî mahiyeti haiz devlet teşekküllerinden birinin umum müdür vekili yüksek tahsil gör meıniş olduğu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1952
  • Üçüncü Dünya harbi Bir Alman yazarına göre Stalin yeni bir dünya harbine girişemiyecek Hamburg 9 AP)Almanyanın en ileri gelen yazarlarından askerî işler uzmanı Dr.Kurt Zentner,Joseph Stalinin yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • MAKALE n—mmmm Dil saltanatı Ismail H Bh-milletin milliyeti dil kültür,vatan,tarih vesaire gibi bir takım maddi ve manevi unsurlardan mürekkeptir;bunlar milliyetin ve millî varlığın temel taçlarıdır:Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • Büyük bina satışlarında durgunluk göze çarpıyor Piyasadaki para darlığı ve durgunluk dolayısiyle büyiuc bina satışları ağır aşmıştır.10 bin ile 50 bin lira' ara andaki binalar az çok müşteri bulabilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • MİLLETLERARASI SİVİL HAVACILIK KONGRESİ 23 nisanda Madrilte toplanacak oin Milletlerarası Sivil Havacılık kongresine Türkiye de çağrılmış bulunmaktadır.Kongrede memleketimizi tem sil edecek olan T.H.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • YAPAĞI DÜŞÜYOR Am'!ikadan gelen son ha herlere nazaran yapağı fiatları yüzae 10 nispetinde ucuzlamıştır.Amerikaya,Anadolu mah ya pcğ.lar 160-170 kuruştan ihraç edil inektedir.Suriyede ise yeni yapağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • lie.15 ¦e cap ı:7i 10 NİSAN If 52 Perşembe 28 MART 1368 VAKİT VASATİ EZAMI Güne?5.29 19.46 Öcrle 1216 5.33 İkindi 15.57 9.15 Aksam 18.43 12 00 Tat» 20.13 1 35 tmsok 3.44 9.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • Ana sus,yalvarıyom sus,öldürdün beni ana.Adamın gözleri yaşlı yaşlıydi.Kasketini çıkarıyor,gene giyiyor,terini siliyor,etrafa yalvaran gözlerle-bakıyordu.Yohmu tohtor be,insaf kalmadı mı,ölüyor kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • [B O R S A Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı tftviçre Fr.Belçilca.Fr.Uveç Kr.Florin Liret Vakoudea 7 90.50 280.50 0-8Q 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7 31.00 230,30 0 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • Cemiyet ÇAY ic î.T.Ü.T.B.Mimarî Fakültesi Talebe Demeği 12 nsan cumartesi günü Kordonbülede bir çay verecektir FESTİVAL î,Ü.T.B.Türk Kimya Talebe Derneği 18 nisan cuma.günü Eminönü Halkevinde tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • HAVA YOLLARININ YAZ SEFERLERİ 14 NİSANDA BAŞLIYOR Devlet Hava Yolları yaz seterleri 14 nisan pazartesi gününden,itibaren başhyaeaictır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • FIKRA Boşuna mucad&'& Zaman zaman alevlenen ve peşi sim beş oa t im halk efkârım meşgul eden bir mesele vardır:Mahlut yağ meselesi.Bakarsınız,bilmem neredeki yağ riepukırı basılmış yüzlerce teneke mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • seç m!er Dün Borsa Oleclisi toplanarak yeni idare heyetini seçti Ticaret ve Zahire Borsası Meclisi dün saat 15 te toplanarak süreri hitama e.mis.olan İdare Heyeti yerine yeni İdare Heyetinin seçimini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • BELEDİYEDEN ÇALIŞMA-DAN TAKA ALANLAR TESBİT EDİLİYOR Belediye Daimî Komisyonu dün öğleden sonra bir toplantı yaparak,başka yerde üşi olup da Belediye amblok kadrosundan çalışmaksızın para alan partili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • IrtLTON OTELİNİN TEMELİ HAFTAYA ATILIYOR Spor ve Sergi Sarayı civarındaki 2 numaralı parkta inşa edilecek olan 300 odalı Hilton otelinin temeli 16 nisan çarşamba günü saat 17 de törenle atılacaktır.Tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • BIKKINLARIN BOYANMASI Alia caddeler üzerinde bulunan arsaların duvarla çevril mcsi ve dükkânların boyanma sı hakkında Belediyenin verdiği mühlet sona ermek üzeredir.13u yüzden ana caddeler üzerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • HASKÖY CİVARINDAKİ ARAZİ VE FABRİKALAR Hasköy ve civarındaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arazi ve binaların Denizcilik Bankasına devri kararlaştırılmıştır.Bu husustaki lüzumlu formaliteler tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • FİKANSABAN YENİ TURİST Ki&FftLESİ GELİYOR Fransadan tst'inbul ve îzmir limanlarına batı.ve dx fu-ün5y postaları ile ör.iimüadeki günler de turist grupları gelecektik.Bu aeyakati Denizcilik Bankasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • KISA HABERLER ¦Ar İ tiki âl Harbi kahramanlarndan Kara Salih Çavuşa Cumhurbaşkanının emriyle Belediyeden 20 üra maaş bağlanmıştırif Şehrimizde bulunan Kana dalı Senatör,dün sabah Vali Gökayı,Vilâyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • Talebe gez leri Bundan sonraki seyahatleri Talebe Federasyonu tertip edecek Millî Eğitim Bakanlığınca,Fakülte ve Yüksek Okul öğren çileri tarafından yabancı mem leket-ere tertip edilen eyanatı'erde,or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • Mesut bîr doğum Tanınmış tütün taciri ve aziz arkadaşımız İhsan Doruk'la degerii sanatkâr Cahide'nin dün öyleden sonra bir kız evlâtları dünyaya gelmiştir.Ana ye babayı candan tebrik eder,yavruya sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • TERFİ E »E N ÖĞRETMENLER Şehrimiz enstitülerinde vazife gören sekiz öğretmen gösterdikleri başarıdan dolayı birer derece terfi etmişlerdir.Terfi eden öfçrenraenler çınlardır:Kadıköy Kıs Enstitüsünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • FEN VE EDEBİYAT FA-KÜLTESİ MEZUNLARININ TOPLANMA istanbul Üniversitesi Pen ve Edebiyat Fakültesi mezunları ile Talebe Cemiyetleri temsilcileri dün saat 16» da Edebiyat Fakültesinde bîr toplantı yalamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • eiıjr Tiyatrosuna yeni ir veçhe verilecak Şeftir Tiyatroları müdürlüğüne Emniyet 3.Şase müdürü Hancerlioğiu getiriliyor.Şehir Tiyatrosu edebî heyetinim,her tiyatroların ıslah edilebilmesi için yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • TARİFELERİN SERBEST BIRAKILMASI İŞİ TETKİK EDİLİYOR Şehir Meclisi Tarife Komisyonu,dün öğleden sonra bir toplantı yaparak esnaf teşekküllerinin istekleri üzerinde gö rüşraeler yapmıştır.Bu toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • KÂĞIT BOLL AŞTI îlgrililer tarafından belirtildipine £Örer piyasamız» köIKyetli miktarda,kâğıt îtfaal edil mektedır.Piyasada 1-1,5 senelik kağıt stoku olduğu bildirilmektedir.Kâğıt fiatlarında da düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • ESNAFA KREDİ TEMtNt Muhtelif şehirlerdeki eanaf ve sanatkârlar dernekleri delegelerinin esnafa kredi temini maksadiyle yaptıkları mesaiye devum olunmaktadır.Dün sabah delegeler âbideye çelenk koymuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • POLİSTE ^t İkinci Şube memurlar* ta rafından yapılan aramada,dokuz eıoinman yakalanmış,hastahaneye sevkedilmişlerdir.Ay rica Sala hattın adında biri» inde 46 paket eroin bu unrnuş,hakkında takibata ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • HALKİN SESİ Nişana dair bir mütalâ «İhtiyar Ibir General» imzâsiyle aldığımız biı mektup ta deniliyor ki:«Artık benim yeniden nişan ve madalya almam maalesef mevzuubahis değil.Hayatta bugün yapabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1952
  • JEANNE DARC GtTTâ 4 nİHumlan beri limanımızda ulun;m Fransız okul gemisi Jeanne D'Arc dün sabah limanımızdan ayrılmıştır.Jeanne I 'Arc.Şimal Afrika limanlarına uğradıktan sonra Fransaya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Radyo için İbrenin kayıverişi radyo müdürlerini ne kadar düşündürse yeridir Parmağınızı hafifçe oynatmanız yeter Filân istasyon erimiş,yok olmuş,yerine bir venisi binlerce kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Hicaz damiryolu Arap Türk Ajansı namiyle fâaliyete geçen ajansın bir bülteninde okuduğumuza göre Suriye ve Ürdün hükümetleri Hicaz demiryolunun tekrar isletmeye açılması hususunda mutabık kalmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • NİŞAN Gazet-eci arkadaşlarımızdan muharrir Vedat Etensel İle Fazilet B'âşer hafta içinde nişanlanmışlardır.Arkadaşımızı tebrik ederiz.j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Fransa bütçesi İki hükümetin düşmesine sebe olan bütçe dün kabul edildi Paris 9 AP)Fransada dü gece.Meclisin on ayrı mesâi üzerinde Başbakan Anoine Pi nay'a itimat reyi vermesi üzeri ne nihayet bir bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Tanca ihtilafı Milletlerarası kontrol komitesi dün de bir toplantı akdetti Tanca 9 A.AJ Tacca bölgesi milletlerarası kontrol komitesi dün İspanya elçisi Del Castillonun başkanlığında toplanmıştır.Gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • YUSUF ZÎYA ÖNİŞ YARIN İSVİÇREYE GİDİYOR Ankara vapuru yarın saat 12 de Batı Akdeniz seferine kalkacaktır Yolcular arasında tedavi edilmek üzere îsviçreye gitmekte olan Denizcilik Bankası Genel Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Rusların Orta-Doğuda ticari baskıları Moskovada iran ile Sovyet Peykleri arasında gizli görüşmeler yapılıyor Londra.9 Nafen)Ber'inden g& en bir rapora göre,pek yakında İran ile Rusya oloku ve bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • US 4 HARİCİ HAB RLER AMEKİEA Meşhur zengin ve otomobil bairikaları sahibi Henri Ford'un ölümünün beşinci yıldönümü Ford müesseselerindi anılmış,tır.Bu münasebetle işçi bir dakika ihtiram sükûtu yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Veremli öğrenciler Sağlık Bakanlığı,üniver-I siteler için sanatoryum I inşasına kara r veril i Ankara.9 T.H.A.Geçenlurüe şehrımızue toplanmış oıan Sağıiit ijuraüinda aıınmış olan kararların tatoikı et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • «Sayın Doktorlara öksürüğe knrşı PARACODİN Şurup PARACODİN Tablet D i C O D i D Tablet C A R ETİ A Z O L DİCODİD liq.Eczanelerde mevcuttur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Son Model bir Mercury Otomobiline sahip olmak îimiidi,emrinizi bekliyen Beyoğlu Ajansımızda Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla hakikat olabilir İhmal etmeyiniz.Her 150 Ura için bir numara verilir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Bulgaristanda dinî bayram tatillerini kaldırdı Munich.9 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu İki dinî bayram hariç Bulgaristandaki bütün tatiller komünistler tarafından kaldırı-miştır.Sadece Noel ve Paska-ya bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Türkiyeye iltica,eden Iîu!«rarlar Munich.T.H.A Hüı Avrupa Radyosu)Bulgaristanın gizli istatistiklerinden öğrenildi ğine göre.1051 senehj içinde Yu goslavyaya 830,Türkiyeye 270 Yunanistana 135 Bulgar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • Bir Timciyi mavzerle vurdnlar' Rize,9 T.H.A.İlimize bağlı Ardeşen bucağında Dişçi ük yapmakta olan Cevat Gümüş,gpre evine giderken yoluna çıkan meçhul şahıslar tarafından mav7erle vurulmuştur.Mütecavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • SiyasUcmbl Aşırılan Yunan çocukları flitler gibi muvaffakiyetler kazanmak sevdasından kendini alamıyan Mussolini'nin Yunanistana saldırdığı günden beri komşularımız iki haricî bir de dahili harp yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • TEFRİKA No:51 Bu yapılanın doğru bir $ey olmadığında hiç şüphe yoktur.Fakat,kabahat dostvm Albertoda.Ne diyeyim?Bilmem ki,büyük valizinizdeki bütün çamaşırları furgonun penceresinden dışarı fırlattı.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1952
  • HAZRETi MUHAMMEDİN HAYATH SAMİHHATÎZ TAfUV Peygamberden 3u ibadeti be TEFRİKA No:99 Bu o mudur?O nankör müdür?Vaktile ben onu felâketten kurtarmıştım.Ne çabuk sayemde affedilmiş olan suçlarını unutmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.04.1952
  • Paroanountk artistlerinden JaneEus^el!Bob Hope ile birlikte «Son of Paleface» adh müzikal bi komedi çevirmiştir.Resimde Jant Russell'in Küzel bir pozu Köı üimektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1952
  • •i İstanbul Ticaret Borsası |dare heyeti dün toplanmış.O Belediyenin yeni bir em» rij le tramvay caddesindeki dükkânlar tahini renkte boyaıuı;aktadır.Q Dünya Müslüman Kadınları konferansına iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1952
  • MÜSTEBİDE DUA Fransa büyük ihtilâlinin tüyler ürperten kanlı faciaları içinde insanı kahkahalarla güldürecek tuhaflıkları da vardır:Bunların en eğlencelilerinden biri 1793 de Paris operasının temsil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.04.1952
  • Merakla be^ CORINTHIANS kimi iyor Şöhretli elemanları île Corinthiansın bize Desportos gibi Brezilya futbolunun güzel bir numunesini göstereceği beklenmektedir ti'C Corinthians'lı daha:Loreua,Tousuhıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • İsveçli atlet Landquist oii/npiyada hazırlanıyor Stockhonm,29 A.A.Geçen sene içerisinde 1500 metrede en iyi dereceyi 3.44 8/İÜ i e yapı'iKş oıan İ ıveçli Sture Landguist.Helsinki Olimpiyatları için bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • İsviçre Mîlfî maçı Ankarada İspanya maçı iste ubulda oynanacak Futbol Federasyonunun evvelce tesbit ettiği programa göre Ankarada yapılacak olan Türkiye ispanya millî futbol maç;görülen lüzum üzenine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • ^Vv^\Hakemler ancak bu s^aüaria oyunculara ihtar verebilirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • p& M i3wwfi^sv Corinthians 1f»51 şampiyonu unvanım kazandıktan sonra büyük tezahüralla stadı terkederken Profesyonel ve amatör liglere dair Futbol federasyonunun yeni kümeler taksimatı Profesyonel lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • Kaz oku'Earı spor temasları Kız okullarının yakan top müsabakalarına dün Beyoğlu Erkek Terzilik Okulu spor salonunda hakem Pavli'nin idaresinde devanı,edildi.Nişantaşı:2 Beşiktaş orta 0 Senenin en zev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • 3u sene Türkiye kuoası yapamayacak Bu sene lig maçlarının gecik mesi e Helsinki Olimpiyatları dolayısiyle Türkiye Kupası Futbol Maçları yapılmıyacak ve bu kupa müsabakaları için tahsis edilen 32000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • Futbol hakem kulübünün yeni idare heyeti Geçtiğimiz salı.günü senelik normal kongresini yapan Futbol Hakem Kulübü idare heye ti başkanlığına Kemal Rıfat Kalpakçıoğlu,üyeliklere de Sulhi Curan.Dr.Tank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • Amatör Millî takımı yakında tssbit edilecek Şehirler arasında yapılmakta olan temsilî takım müsabakalarını takip eden Futbol Federasyonu seleksıyon komitesi bu iiaftt.iğinde İstanbulda top lanarak ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • Türkiye Lübnan maçı bir hafta geri bırakıldı 23 nisanda Beyrutda yapılacak olan Türkiye Lübnan milî futbol maçı,görülen lü zum üzerine mayısın ilk İn İtasına alınmış ve mutabakıi iğin keyfiyet Lübnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • renerbahçe atSetîeri Israile giitiler Hapoel Kulübünün daveti üzerine Tel-avivde atletizm müsabakaları yapacak olan Fenerbahçe atletleri dün saat 12.30 da uçakla kafile başkanları Kâmuran Tekil olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1952
  • Corinthians takımının gel mesi yaklaştıkça futbol meraklılarını bir merak aldı.Herkes Corinthians hakkında sanki kulüp idarecisiymiş gibi izahat verip durmakta.Kimisi lehte,kimisi aleyhte bir sürü şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • KÜTÜK VEO,DE EV Piyes 3 perdo Yazan:R.C.Sheriff Türkçesi;SAHNE °'han Burietn Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam soot 21-de,Cuma talebe)Pazar mat.nesi saat 17-de" Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • AYDA 10 12 Lira Taksitîj Trikotin Divitin Gabardin Kumaşlardan Birinci sınıf ısmarlama Manto "Tayyar 120 160 liradır SELAHADDÎN KAR AKAÇ!1 Müessesesi Mahmudpaşa Kanalıçarşı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • FAYDAL3 BELGİLER Tren fer Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yalaklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • Bevoğlu 3 Üncü Sulh Hukuk Man kemesi Başkâtipliğinden:952/1 satış Despina Donanın.Mustafa Öztürk ve Kiryako ile şayian ve müştereken mutasnrüf olduğu Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu mahalleyi Simitçi sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat i.ânları Kapalı zat ila 4000 kilo Sülyen,3000 kilo Mürdesenk,150 kilo Ta!kto".j ,1000 kilo.Hanı Kauçuk Batın alınacaktır.İhalesi 16 Nisan 195?Çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edftr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • Evvelce de söylediğim gibi ben kahpece hareketleri beğen mem Bu sebeple onlara yardım etmeye karar vermiştim.Kendilerini teselli ettim ve:Merak etmeyin,elimden len her şeyi yapacağım.Artık şu dakikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan İs:1 Yeni Gördes ilçesinde yaptırılacak 42 lojmana âit olup keşif bedeli fiat birimleri esası üzfirinden 2431,98.44 lira,2 Eksiltme 30/4/952 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • TEFRİKA No:199 Yana:SAMA N CIGİL İlci fermanım var,yerine ge'mslidir.Aksi ha'de hepinizin başı kılıcımın altındadır Bektaş Ağa var,efendim.Güzel.O da gitmiş olur.Ağa ayrılınca üç arkadaş yi ne yürüdül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13 30 Dans müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 öğle konseıi Pl)14.45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış v6 memleket haval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuructur Abone şeraiti TUrkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senolik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43 00 Üç ayLk 12.00 24 00 Bir ayük 4 50 9.00 İLAN FİATLARZ 2 ve 3 Üncü sayfanın santimi 4 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1952
  • w Bu akşam saat 21 d« M A K S I M de martesi,pazar 18 m r.atiue ve çar-3 atıl lâtı matine mba 16 da tenzi-HOŞMEDET Perşemoe akşamı ile cumartesi matine taJebeye tenzilâtlıdır.Gişe İvsrgiin 11 de açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarafı birincide] lor i zaman sofraları ekseriya umumî salonun sağ tarafındaki duvar önüne veyahut emrederlerse salonun ortasında diğer münasip bir yere hazırlanırdı.Fakat ekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Türk Bulgar hududu Bulgarlar hududun actinias:için hükümetimizle görüşmek istiyorlar Munich,9 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Sofya Komü nist hükümeti Türk Bulgar hududunun yeniden açılması hususunda Türk hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Mimar Sinan Bos tarcft hirHcidf'l tanınmış şahsiyetleriyle Üaiv r sitenin profesör,doçent ve as\î tan'ari da hazır bulunmuştur.Edirnedeki meras:m.Sin?au ölmez eseri Selimiye camii ma avlu unda yanılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Amerikan hükû meti Bo?tarftb bidadd»)nu leri ürmü* ve bunu durdurmak için adil mercilere bas vurmuşlardır,tki büyük kumpanya dün geceyarısı avukatlarını harekete geçirmiştir.Bu kumpanyalar elkoyma har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAt3A 1 Bulaşma;Tabı 2 Güzel:Haneye doğru yürüyen iki kelimeı)3 Haylaz;Traşcıum yarısı 4 Kart;Güzellik 5 liümuiJıı telgraf;Ayak 6 Sahip;Olmamış;Yayın kaidesi 7 Taharr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Diploma ve iş bilgisi 'Başmakaleden devam' sini temin eylemesi ise mümkün değildir.Edissuii gibi,Ford gibi İtendi kendilerine,mektep ve medrese görmeden,yetişmiş ve yüzlerce keşiflerile insaniyete gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Meclisin toplantısında sorular cevaplandırıldı Ea.s tarafı birincide] batan Galatasaray şilebi hakkın daki sözlü soruyu Ulaştırma Bakam Seyfi Kurtbek cevaplandırmış ve ezcümle şunları söylemiştir:«Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Kabinede tadilât Baş tarafı birincide)Bu gibi neşriyatın tahmininde güçlük olznıyan bir takım maksutlarla yapılmakta olduğa aşikârdır.Kabinede her hangi bir değişiklik bahis mevzuu değildir.SAĞLİK BAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Afyona kar yağdı Baş tarafı birincide)kuraldık korkusu bertaraf edilmiştir ARAŞ NEHRİ TAŞTI İğdır 9 A_A.Apm nehrinin âni olarak taşması neticesinde,içerisinde müteaddit köylerin bulunduğu 70 bin deka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı Doğu Bölgesi Yapı işleri Müc|prtüğünden 1 iş:Sason'da iki gift Lojman ve Kozlukda bekâr evi inşaatıdır.2 Keşif bedeli 95.000 liradır.3 Gcgici teminatı 6000 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Tunus ihtilâfı bugün müzakere edilecek Milliyetçiler Fransa İle mevcut bUtün andlaşmaların feshini talep ediyorlar Nevyork,Birleşmiş Milletler)9 A.A.Birleşmiş xWilletler nezdindeki Tubus temsilcisi dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Bolivyacb üağ taıâfı birincidfe)teşebbüsüne karşı ^k fymağaça girmiştir.Fakat akşama I kadar yeni hükümetin-'ne şekilde vehangi eleman.ardan kurutacağı hakkında herhangi bar iş'ar vu ku bulmamıştır.Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Ulvi Yenal TUjs tarafı birincide-J dığından istifa ederek «eterimize gelen Ulvi Yenal da bulunmuştur.Toplantı 18.30 da nihayet bulmuş ve gazetecilerle görü#en banka idare meclisi reisi ezcümle demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Amerikada muazzam bir grev 300 bine yakın telefon isçisi greve davet edildi Vaşington,9 AP)Muhaberat işçileri sendikası buğu a bütün mensuplarını.Bell Tele fon Kumpanyası şebekesine karşı memleket ölç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • a Üçüncü dünya Harbi {Bas torr&fı birincide)1 îkinci Dünya Harbinde Stalinin karşısında.Sovyet stratejisinden tatnamiyle bihaber Hitler gibi bir hasrm vardı.Hitlerin.Rusyâyı istilâ için hakikî ve esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Verem ilöcı tecrübeleri rBas tarafı birincide 1 ya 4 komprime verilmek suretiyle 15 ilâ 18 günlük bir tedavi sistemi tatbik edleeektir Bu şökilde vapılacak bir tedovi için lâzım olan 72 komprimenin be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • Balettrubu ile Istanbulo gelen İngiliz polisleri Bas taradı birincide)ve şehrimizde başarılı temsiller vermişlerdir.Bale mensuplarından bazıları günlerinin ek seri saatlerini Kapalı Çarşıda geyirıniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1952
  • İngiliz Mısır müzakereleri Baş tarafı birincide)bir toplantı yapmış ve son siyasî dıauHi etrafında görüş teatisinde bulunduktan sonra cumartesi günü toplanmak ü-«ere dağılmıştır.Euradaki siyasi müşahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.04.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR at» m"—MEHMET ÜLİ.40430 45 Beygir,IS Beygir,*5 Beygir,M Beygir,15 Beygir i 4'*v'-^SâYIM IIİFTÇİLE»!İ ^«elrniş vignleeek rakipleri arasınla dalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanglıından:Belediyemiz,5656 sayılı kanun gereğince Kadıköy Koşu yolunda İÜ2,Üsküdarda Selâmi Al ide 52 ucuz ev yaptırmaktadır,inşaatı yakında tamamlanacak olan bu evler,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Ambulans satın acınacak İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden istanbul v6 izmir Hastahaneleri için 7)adet hasta nakli,ye arabası Ambulans)satın alınacaktıristeklilerin marka,evsaf,töslim müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • istanbul Posta Telgraf Bölge Başmüdürlüğünden 1 Mukavelelerine bağlı fennî şartnamelerine göre 20 ton kurşun,12 ton sicim ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 28/4/952 pazartösi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Yurt dahilindeki mevcut sıhhî müesseselere 1952 malî yılı içersinde muhtelif sıhhî malzeme ilâç ve hastahane levazımatının mahallerine nakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Baş ve sinir ağrılarına karşı başarı ile kullanılır Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Gazi Eğitim Enstitü-i a* m mu* vr su Müdürlüğünden:1 1952 1953 d6rs yılı için enstitümüzün bütün bölümlerine «pedagoji^ edebiyat,fen,resim-iş,beden eğitimi,müzik,Fransızca,İngilizcö,Almanca» yatılı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • M.8.B.1st.8a.Al.Ko.Bşk.3 numaralı konisyon ilânları 1 Tahminî hedeli 2400 lira olan 4 kalem malzemenin pazarlığı 18/Nisan/952 cuma günü saat 1030 da Harbiye 3 No.lu Koda yapılacaktır.2 Kösin teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Meşhur Fransız şairi Lamartin'in «Yeryüzüne ancak bir defa bakmaya müsaade etselerdi,gehp onu buradan seyretm&k gerekirdi.Dediği İstanbuZu seviyormusunuz O hılde hakkıyla tanıyınız Türkiye Turizm Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Sayın ithalât Tacirlerinin Dikkat Nazarına 31 Mart 1952 tarihli Resmi gazetede yayınlanan karar ve tebliğler mucibince ithalât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kambiyo Müdürlü* £
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • VQKSA.SOI**^* °t4Bİû*-0 S" İHTlHv**-1 VOKr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Hanover UmESSI Füi^rlanrr P MAM MO V| I SANAYİ FUARI 27 Nisan 6 Mayıs 1952 Batı Almanyanm ve Avrupanın en büyük fuarı.Sizi ilgilendiren bilûmum makineleri bu fuarda bir arada görebileceksiniz.Torna,fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Yozgat Toprak ve iskân Müdürlüğünden Yerköy Midillicioğlu çift1 iğinde yaptırılması kapalı zarf usulü ile evvelce ilân edilmiş bulunan lOû göçmen evine talip zuhur etmediğinden 27.3.952 gününden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri Al Nad KARACAN Bu ntUhada Yas t«l«rini idare «den Faruk DEMÎHTA* Banldıgı yer:NURÎ AKÇA t* All Nad KARACAN Ofcxetedlik Kolektif Ortaklımı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.04.1952
  • D.Hava yolları Genel Müdürlüğünden 14/Nisan/1952 pazartesi gününden itibaren adları aşağıda yazılı şehirler arasında yaz seterlerine başlanacaktır.Şehirler Ankara Bursa iskenderun Konya Adana Diyarbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan