Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • •ffapfr €üuhuwm Bugün şennnnzde hava saucuı leyin az bulutlu,öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığında ehemmiyetli bir değişiklik olmıyacâktır.I S* âm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Atatürk Hatay işini yakından takip ediyordu!Fransa Suriye meselesinde hükümetimizin müzakere dışında kalması için Nuri Paşanın teklifine ismet Paşanın temayül göstermesi AtatürkU fena halde sinirlendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Emniyet Müdürü dün izahat verdi Ahmet Tekelioğlu,dün şehrin asayişi mevzuunda gazeteci-lere genif izahat verdi Dün beyanatta bulunan istanbul Enmiyet Müdürü Emniyet Müdürü Ahmet Teke.J parak şehrin,as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Ingilterede kazalı geçen at yarışları InciUrrede yapılan 106 ncı Grand National handikap yarışını Arthur Thompson adlı bir Jokey.Teal adında atla kazanmıştır.Resimde bu yarışın startı alınırken atları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Dün katil suçundan yargılanan Mehmet Gencer KEÇİÖREN CİNA\E Tl o-Evlâtlığını öldürmekten sanık Mehmet Yalçın'ın muhakemesine başlandı Ankara,7 Tübaj)Bir müddet evvel Keçiören semtin de Nezihe Yalçın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • D.P.haysiyet diva nına verilen yok Demokrat Parti İl Haysiyet Divamna verilenler hakkında ortaya atılan,haberlerin birer tahmin den ile.i gitmediği anlaşılmıştır Dün bu mevzuda kendisiyle konuşan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Cannonun beyanatı Amerikalı general,Nuri Yamut'un Pariste Akdeniz komutanlığı meselesini görüştüğünü bildirdi izmir,7 A.A.Birkaç günden beri şehrimizde misafir bulunan ve bu arada muhte lif askerî tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Dünkü toplantıya başkanlık eden Mareşal Montgomery Atlantik Paktı Başkanları dün toplandı Nuri Yamutun da iştirak ettiği bu toplantıda batıdan gelecek muhtsmel bir taarruza karşı alınacak tedbirler gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Fevzi Lûtfi^jjroosj^^ çişleri Bakanlığını Başbakan Adnan Menderes üzerine aldı İçişleri Bakanlığını Menderes'in bizzat kabul etmesi bu ehemmiyetli sahada memnuniyet verici büyük ıslahata girişileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Grev yapan şoförler tahliye edildiler Bundan bir müddet önce Ankara'da grev yapmaktan sanık olarak yakalanan 23 şoförün muhakemesine dün başlanmıştır.Dünkü duruşmada mevkuf bulunan altı şoförün tahliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Başbakan ve matbuat Başbakanın yirmi İstanbul gazetesi tarafından kendisine verilen ziyatette söylediği nutuk memleket basınında çok geniş akisler yarattı.Her gazetenin kendi zaviyesinden ayrı ayrı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Hububat ihracatı menedildi Havanm kurak gitmesi bu kararın olınmasınd amil oldu Ankara,7 T.H.A.Mev suk kaynaklardan öğrenildiğine göre,hükümet dış mera leketlere yapılmakta olan hu bubat ihracatını du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1952
  • Frat nehri gittikçe yükseliyor O-5,5 metre yükselen nehir bütün ekili Bahayı istilâ etti Erzincan.7 T.H.A.Fırat,normal seviyesinden beş Duçuk metre yükselerek bütün ekili sahaları istilâ etmiştir.Irma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • MAKALE Türk dili nasıl fakirleştiriliyor?İsmail Hami DANIŞMEND Dünkü yazımda bütün medenî dillerin müteradif kelimeler sayesinde zenginleşmiş olduğundan,bu gibi kelimelerin umumiyetle yabancı dillerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • Üsküdar sem yangın tehli Dün sabah Üsküdar semtim,telâş ve heyecana düşüren biri yangın olmuştur.Tafsilâtı şöy-l İedir:Yangın saat 7 ı ıralarında Tu nusbağı mevkiinde bakkaı Bekir sokağında Hikmet Pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • YUMURTA İHRAÇ EDİYORUZ Gecen hafta içinde havaların birdenbire ısınması dolayısiyle ucuzlayan yumurta fiattan,halta Eorıunda tekrar eski seviyesine gelmiştir.Geçen hafta İtalya ya 1700 ^sandık,Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • Hie.8 13 NİSAN 26 Recep 1952 mart 1371 1 Salı 1368 VAI CtT VASATİ EZANİ Güneş öğle I İkindi i Aksan Yatsı i İmsak 5 33 12.16 15 r,6 ı 18.41 20.15 3.48 10.52 5.36 «tK 12.00 1 35 9.07 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • «Yavrukurt» tâbiri günün biricik mevzuu haline geldi İlk okullarımızın hemen hepsinde kurt yavruları and içmektedir.Küçük kurtların marifetlerini bir hayli merak etmekteyim.Hekimoğlualipaşa ilkokulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Eshamı Sterling Dolar Fr.Frangı tsviçre FT.Belçika Fr.tıveç Kr.Florin Liret Drahmi ¦skoudes A.CIİJS p»D 7 90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.870 9.73.90 7.91.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • PİYASA DURGUN "Geçen hafta içinde şehrimiz piyasası durgunluğunu muhafaza etmiştir.Buğday satışları müstesna olmak üsere hububat ve bakliyatta devamlı bir sükûnet müşahede edilmektedir.Bu arada soğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • BALO if İstanbul Üniversitesi Tale,be BiılLği Hukuk Fakültesi Talebe Demeği tarafından tertiplenen «Hukuk Balosu» bu akşam Taksim Belediye Gazinosunda' ve rilecektir.GECE if Malatya Kültür ve Yardımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • POLİSTE ir Necdet As] ıhan adında biri sarhoş bir ha de Galatada tabancasını çekmiş ve birkaç el havaya ateş etmiştir Sanık ya kalanmıştırir Şoför Abdullah Atanoyun idaresindeki taksi dün Vilâyet önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • ESXAFA KREDİ Esnafa kredi temininde kolaylıklar sağlamak üzere Seli-Ttıivede bir aEsnafa Kefalet Kooperatifi» tesis edilmiştir.Kooperatif,bankalardan borç almak isteyen küçük esnafa kefil olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • Müessif bir hâdise Atatürk bulvarından Keçen bir anne ile oğlu,bir sarhoşun attığı kurşunla yaralandılar Atatürk Bulvarında kani'ı bir hâdise olmuş ve genç bir kadınla çocuğu iyi bi:şans eseri olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • GÜLYAÖt FİATLABI İstihsal bölgelerinden gelen haberlere nazaran bu yıl İsparta bölgesinde gül çok fazla ekilmiştir.Bu sebeple senede normal olarak 90-100 kilo arasında istihsal edilen gül yağının bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • HALKIN SESİ Yine alaturka bahsi Hafik'te yün tüccarı Recep Dertli soruyor Geçen gün buraya gelen İstanbul gazetelerinde hayretle okudum.Radyoda çalışan bir zat alaturkanın •aleyhinde bulunmuş.MiilV' m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • KISA HABERLER it Harbiyede inşası kararlaştırılan Hilton Ote inin temel aıma töreni önümüzdeki hatta içinde yapılacaktı»it Şehircilik mütehassısı Prost taralından yapılan imar plânlarının okuumayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • M illi Piyangoda kazanan num ıralar Millî Piyangonun nisan ayı çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesini bildiriyoruz.200.000 lira 033456 50.000 Lira 446450 20.000 lira 81642 464425 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • Pasförîze sütler ti Sağlık Müdürlüğü pastörize sütlerin 24 saat sonra bo/ıılabileceğini anıkladı Pd törize süte karşı gösterilen rağbet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bu mevzuda aşağıdaki açıklamada bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • ŞEHİR MECLİSİ TOPLANTISI îl Genel Meclisi 21 nisan pazartesi günü fevkalâde bir top lantı yapacaktır.Üç gün devam edecek olan toplantıda,şu bat devresinde görüşülemiyen şehir işleri müzakere edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • FEN FAKÜLTESİNİN RAD-YO NEŞRİYATI BAŞLADI İstanbul Üniversitesi Fen Fa kültesi tecrübî fizik enstitüsü tarafından yapılan radyo neşriyatına başlanmıştır.38.2 metre kısa dalga üzerin den ve tecrübî mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • ODALAR BİRLİ Ot İŞE BAŞLADI Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,merkezi Ankara da olmak üzere fiilen faaliyete geqmis bulunmaktadır.Birlik,odalar arasındaki ihtilâfları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • BtR ALMAN TALEBE KAFİLESİ GELİYOR Alman yüksek tahsil gençliğine mensup kalabalık bir öğ renei grupu başlarında profesörleri bulunduğu halde yakında memleketimize geleceklerdir.Kara yoliyle ve hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1952
  • FIKRA Teşekkür etmek lâzım Vaktiyle Anâdolunun birkaç vilâyetinde uzun zaman bulunmuş olan bir yabancıya memleketine dönünce sor muşlar Bir Türk şehrinin hususiyeti nedir?Adam düşünmeden cevap vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • tyfy!Ul*SAMİH if ATIZ TANW 200 kişiik Mekke süvarisi Peygamber kuvvetleri üzerine yı'dırım hızıyie yaklaşıyordu TEFRİKA No.97 Çünkü bu meselede Hazreti Muhammed olabilir ki bir hileye baş vurmuş vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Yedîfepe Nisan 1952 11 bici sayısı ile üç yaşına basan Yeditepe der» gisi,Stroıııboli» isimli bir hikâye ve bir de «Bizde Eksik Olan» başlıklı yazı ile câzib bir hâle geliyor.Biz Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • SAYIN Verem savaşında önemli ve mt dern vâsıta olan PAS AL ON PAS »fioyel« BAYER He re ez a ne d e bulunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Kökler için okuma,yazma ve meslek kursları Ankara,7 T.H.A)Şehrimizdeki »Altı Nokta Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derne ği» gönniyen vatandaşları müs tahsil hale getirmek maksa diyle meslekî kurslar aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Beş günde 113 yangın!Eğer sayın Tanm Bakanı söylememiş olsaydı teıeddüt eder;beş günde yüz on üç orman yangını çıkmasını im kansız göıiir,buna inanmaz dik Bakan diyor ki:Bu yangınların hemen hepsi sön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Surîyedeki siyasî partiler kapatıldı Albay Selo,Suriyenin istikbali için tek parti rejimine dönüldüğünü bildiriyor Şam.7 A.A.Metni aşağıda yazın bulunan kararname gereğince Suriye topraklarının her ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • İktisad konferansı Bir İngiliz gazetesinin muhabirini,Moskovaya sokmadılar Londra^ 7 Nafen)Dai y Telegraph gazetesinin muhabu lerinden Hugh Chevins en suz gayret sarf etmesine rağmen Moskova iktisat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Çekirge âfeti Tarım Bakanı,ürdünden gelmesi muhtemel çekirge âfetine karsı tedbir alındığını bildirdi Ankara,7 A.A.Bazı gazetelerde Ürdünden havalanan çe kirge sürülerinin c£nup bölgelerimizi tehdit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • ingiltere seçimleri İşçi Partisi,Belediye se-I çimlerinde Muhafazakâr-I lan mağlûp ediyor Londra,7 AP)İşçi Partisi dün Essexde Belediye Mec lisini Muhafazakârlarm e-inden almış ve diğer yer+erde geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • tznîirde 60 plaj evi kuruluyor îzmir,7 T.H.A)izmir Belediyesi tarafından înciraltı plaj sahasında inşası kararlaştırılan 60 plaj evinin bugün saat 15 te törenle temeli atılmıştır.Törende,Belediye Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Konyada bunaltın sıcaklar Konya,7 Tübaj)Şehri mizde bunaltıcı sıcaklar devam etmektedir.Isı gölgede 30,güneşte 41 derecedir.Köylüler bu durumdan çok şikâyetçi olup bu vaziyetin mahsullere fazla zarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Bergama kermesi için hazırlı' İzmir,7 T.H.A)Her se ne 17.18.19 mayıs tarihlerinde yapılan Bergama kermesi için hazırlıklar başlamıştır.Kermesin bu sene geçen senelere nisbeten daha iyi olması hususund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Siyasî İcmal Milletler nasıl imha ediliyor?Bir Amerikan mecmuası muhtelif membalardan topla» dığı fecî haberleri neşretmektedir Şimdiye kadar komünistlerin isiihı ettikleri Doğu Avrupuda birçok zulüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Pat,dedi.Teal'e karşı hiç de iyi hareket etmedim.Onu biraz olsun tamir etmek için bu karneyi ona vereceğim.Onda Claude'un işine çok yarayacak,ona şöhret kazandıracak,herkesi kendisinden bahsettirmece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZDA 150 liralık bir hesap açtırmakla Hem para biriktirmiş Hem Lüks Mercury Otomobili Hem de ev saftibi olma Şanslarınızı denemiş olacaksınız.Bu fırsatı kaçırmayınız Her 150 r,ra 'Ç"m b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • Sayın Doktorlara D B C O D i D knoll Toprak Ofisinde kâfi miktarda mevcuttur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1952
  • MS* HARİCİ HAB RLER AMEKİKA Kuzey kutbunun 60 mil mesa,fesinde dolaşmakta olan bir bu:adasında üç Amerikalının,Birle şik Amerika hava grupları içiı bir hâvâ tarassut istasyonu tesh etmekte oldukları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.04.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celâl Bayur,hususi teşebbüs taratındın Ankarada kurulan pastörı/c süt fabrikasını ziyaret etmiştir.2 Büyük Millet Meclisi Başk.ır.ı Betik Koraltan,yeni Mısır Büyükelçisini dün makamınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1952
  • Amerikanın en popüler ve tanınmış bale artisti olmasına rağmen Evelyn West sahneye çıkarken son derece sıkıldığını,utandığını hattâ her gün bale artistliğinden bir kaç defa istifa etmeğe karar verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1952
  • If AMtP'İN YEDt CEPPİYLE DEDESİ Eskiden inşânın Yedi ceddi» nden bahsederlerdi;«Yedi id:ni bilm3»:as'let alamo,tiydi.Abdülhak Hâmid yedi ceddini bir çok menkabeıeri ve afsilâtiylâ bilirdi;Hâmidin bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.04.1952
  • Işık spor Yıldırımı yendi Pazar günü Kadirga sahasında oynunan futbol maçında Işıkspor,Yıldırım Sporu 7 5 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • Piofesyonel liglerde son üç haftadır Boğazın mütevazi Beykozluları nazarı dikkati celbeden oyunlar çıkarıyorlar.Emektar ve şöhretli «Kelle» nin çocuklan Beykoz çayınndaki sıkı çalışmalarının en güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • Fransa kupası finalistleri 1952 Fransa Kupası finalisti olan Bordeaux ile Nice 6 Mayısta Pariste kupanın son maçını oynıyacaklardır.Favori olarak Nice gösterilmektedir.Bilindiği gibi her sene kupayı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • İtalya lig maçları Roma,îtalya "ig maçlarının 28 inci hafta karşılaşmaları bugün yapı mış ve aşagıuaki neticeler alınmıştır:Atalanta:3 Udine* e:0 Fiorentina:5 Como:0 Bir golü Lefter atmıştır)Juyentus:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • MİLLÎ MAÇTA BELÇİKA HOLLAND A Yi YENDİ Anverste yapılan mitti futbol maçında Belçika Hollanda yi 4 2 yenmiye muvatfak oldu.İlk devre 2 2 berabere bitti.BELÇİKA B)LÜKSEM-BURG MAÇI çika B)takımı ise Lük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • ORDULARARASI MAÇI HerYırg şehrinde ordulararasT futbol maçında Fransa Be-çikayı 2 1 yendi,ilk dev re Belçika 1—0 galipti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • FRANSA Fransa kupasının dömifinalleri dün oynanmıştır.Marsilya da yapılan maçta Nice Roaun'ı 3 1 mağlûp etti.İlk de^re 1 0 Nice lehine idi.Pari te Colombes Stadında yapılan diğer maçta ise Bordeaux Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • Kısa spor haberleri Hakem Kulübü kongresi bugün yapılıyor Hakem Kulübünün senelik kongresi geçen hafta yapılmıştı.Kongre bugün saat 18 de Böl ge merkezinde yapılacaktır Pınarspor,Dışkapıyı 6-2 yendi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • mm® wmm 'V\V î 7-0„.S Amerikan takımına girip fclrmivece£l belli olmıyan Witficld Amerikan atletizm ekibi hazırlanıyor İJeşJîîıF^^ Helsinkiye gidecek mi Amerikan basını Witfield'den ziyade başka at.et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • Geçen senenin şampiyonu Harpokulu bu sene de birinci oldu Büyük bir kolabalığın seyrettiği Harpokulu Galatasaray final meçi memleketimizde bosketiolun artık tutu'maya başladığını isbat etmiştir basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • Richards' in yeni rekoru 1952 Olimpiyatlarında Birleşik' Amer ikayı muhtemelen temsil edecek olan Illinois eyâletinden Robert Richards.Nevyork Atletizm Kulübünün Madison Square Garden'de tertiplediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1952
  • Fakülteler arası futbol maçları FEN ORMAN Pazarte.si günleri devam edilen Fâkültelerarası futbol maçla nnın ilki Fen Orman Fakülteleri arasında idi.Orman Fakültesi maca gelmediğinden Fen hükmen galip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Ekspres.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 5rzuram Gelecekler:6.25 5rzurum 6.45 Toros 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • kucufTed3de ev Piyes 3 perd.1 Yazan:R.C.Sheriff Türkçesi;Orhan Buric ı Sahnoye koyan:Muhsin Ertutjru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cumû tulebe)Pazar matinesi saat 17 dö.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • Bu aJcaam saat 21 de 'Wf MAKSİM'de martesi.pazar 16 r.aune ve çarmba 16 da ttnzu lAtı matine HOŞMEDET Perşembe aksamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gi«e bergtta 11 de açılır,Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • MİLLİYET Nüsnosı İS kuru«tur Abone şeraiti TUnciyo Hariç Senelik Altı aylık Üç ayLk Bir ayük Lr Kr.Lr Kr.42 00 81.00 22 50 43 00 12.00 24 00 4.50 9.00 İLAN Fi ATLARI 2 re 3 lineti sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Eti banktan:1 p]lâ?ğ ile Maden arasmda bulunan Hazar golü Gülcük)suyundan t'aydalanmal:üzere gölün kuzeyindeki ovada hidro-elektrik santralı ve t^isleri ve bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • zmir ili Daimî Komisyonundan Efes Meryemana yolurda yapılacak toprak tesviyesi işi 2.4.952 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 30.000,00 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • ıstunuul roayosu 12.57 Açılış ve Program 13,00 Haberler 13,15 Türküler Pl)13.30 Dans müziği PI)13.45 Şar kılar 14,15 Öğle konseri Pl)14.45 Şarkılar Pl)15.30 Kapanış 18.00 Açılış ve şarkılar 18.20 Konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • Satılık emlâk İstanbul Defterdarlığından ü Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 513-3036 Beşiktaş,Ortaköy mah.eski Bayır 240 18.yeni Orta Bayır,çapa göre Ortaköy bayırı so.72 ada 39 parsel sayjls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • Eminönü İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden 950/G8 Ltanbul Belediyesi taraîmdan Hacıkadm Sarıbeyazıt ma hailesinde camii sokağında No.19 manav Bahri Doğruyo dan icrai misilden 610,97 İranın tah sili hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • Kangi hususta?Bizi gördüğünüzü kimseye söviemiyeceğinize dair.İtimat eder misiniz?Evet,sizler asil insanlarsınız.Verdiğiniz söz bir eşkıyaya da olsa onu tutarsınız.Buna emin misiniz?Eminim.lJekı söz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • BayandirSik Bakanlığından Eksiltmeye konulan iş 1 Elâzığ Su işleri fil inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan Malatya Derme sulama şebekesi ikmaü inşaatı işi olup tahmin edilen eşif bedeli fiat birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMÎ SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yazan W.Somerset Mâugham.Tiirkçesi:V.Turhan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andrâ Birabeâu Türkçesi:Reşid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1952
  • BÜYÜK JrtİKUiMuAK VORDÜMO)MURAim*MmTI TEFRİKA No:197 Yaran:SA.HANt IGİL Hoş geldiniz,sofalar getirdiniz,bu işleri başka zamana bıraka'ım cümbüşe devam edelim Dedi,derhal kalktılar;vaktin kısalığına uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Meşhur Fransız şairi Lamartin'in Yeryüzüne ancak bir defa bakmaya müsaade etselerdi,gelip onu buradan seyrelmek gerekirdi.Dediği İstanbuSu seviyormusunuz O halde hakkiyle tanıyınız Türkiye Turizm Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bağ taralı birincide)san Rıza Bey her hangi bir iş için Dörtyol kazasına gitmişti.Kendisi Dörtyol'da işleriyle meşgul olurken o havalide i'aa liyette bulunan Tayfur Bey ve arkadaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Başbakan ve Başmakaleden devam)te dikta etmek yolunu tutsalar ve diktalarım kabul etmeyen policika adamlarını neşriyat ve harika tür kampanyalariyle,ser çini aleyhtarlıklariyle bu derece alenî surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • D.P.haysiyet divânı r&aş tarafı birincide] şahsî menfaatlerine âiet edû.ek kendi arazisinde ruhsatsız ve usulsüz ^eltik âktirdiği bu yüzden birçok vatandaşların sıhhî vaziyetini zarara soktuğu,'ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • I 2 3 4 5 6 7 a 9 10 n n 1 2 3 4 5 6 7 8 3EE 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA i 1 O:duya mensup bir futbol takımı;Sondaki harfsiz toplanma yeri.2 E'i göz rengi;Salıverme.3 Fotoğraf kargısında da •alını:KüÜçük e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Korede hava savaşları Hava Kuvvetleri Beşinci Grup Komutanlığı,Kore,7 AP)Bil dirildiğine göre dün Kuzey Kore üzerinde vuku bulan üç çarpış,mada.Amerikan Sabre jet uçakları Rus yapısı MIG—15 1 erci ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Fırat gittikçe yükseliyor Bas tarafı birincide)maçVma göç etmektedir.Kars,7 A.A.Havaların sıcak gitmesi dolayısiyle kaıîa nn beridenbire erimesi neticesinde Kars çayı normal seviye sinden dört metre k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Atlantik Paktı rBağ taralı birincide)yüksek rütbeli askeri şahsiyeti hazır bulunmuştur.Toplantıda,Hu yanın Atlantik Paktı kuvvetlerine yapaca ğı her hangi bir taarruzda,Atlantik Pakiı Ordularınm takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Hububat ihracatı Bag tarifi birincide)san ayının ilk yarısı lirasında havaların 1947 senesi müstesna son 10 yıl içinde bu derecede kurak gittiği görülmemiştir.1947 mahsul durumunun ise bir hayli kifay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Cannonun beyanatı Bae tarafı birincide)ler tarafından sorulan sualler le bu suallere Kcrcual tarafın dan verilen cevapları" aynen bildiriyoruz:S.Atlantik Paktı Orduları Akdeniz Karargâhı Kara Kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Emniyet Müdürü dün izahat verdi Baş tarafı birincide)4—Milyonluk istanbul şehrinin muhterem halkının huzur içinde yaşamalarını temin için polis elinde mevcut imkânları seferber etmiş vaziyettedir.Hırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı 5 parti sığır eti ayrı ayrı pazarlıkla 24 Nîsan 1952 perşembe günü saat 10 da Erzurum As.6a;Al,Ko.da satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • içişleri Bakanlığını Menderes üzerine aldı IRas tarafı birincide 1 kanlığı ile Devlet Bakanlığı vekalelinden vâki istifası kabul edileıek İçişleri Bakanlığının,Ana yasanın 49 uncu maddesi gereğince Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Meclisin dünkü toplantısı Ankara.7 Miliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Celâl Yardımcının başkanlığında top lanmıştu.Celse acıdıktan ion ra Tütün Ekiciliği Ortaklığı ve ve Birlikleri kanun tasarısının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Keçiören cinayeti Baş tciTcfı birincide)avukatlarından Kemal Bağlarlı üzerine a mış bulunmakta idi.Meclise kadar intikâl eden ve muhitte geniş bir ilgi toplayan bu dâvanın duruşmasından önce başkan At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1952
  • Türk Amerikan denz a^bikafi İzmir,7 Milliyet)Salâhiyetti mahfillerin bugün biı di di ğine göre;on bir nisan tarihin de limanımızı ziyaret edecek olan Amerikanın Akdeniz Fi" o suna mensup 8 parçalık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.04.1952
  • I Almai)Mamulal» VIDAL VIDAL 2/3.4 vt S Fabrika Tonluk Normal ve Devirme Tertibatlı VtDAL Treylerleri Her Mevsimde Her Türlü Yolda Muvaffakiyetle ti Gören Üstün Evsalh,Çiftçinin Yegân» Nakil Vasıtasıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAK Bu nüshada Yan İslerini idare eden Faruk DEMÎHTA» Basıldığı yor NUBİ AKÇA Te AU Nad KABACAN GOzetedlik Kolektif Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • CİME N T O ihtiyacı olanlara:Alman menşeli yüksek kaliteli çimentolarımız,en ucuz ve en müsait şartlarla satışa arzedilmigtir.İhtiyâç sahiplerinia acele müracaatlaı rica olunur^ KOÇ TİCARET T.A.Ş.Ferm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Demirli bahçe hat boyu sokaklarında yaptırılacak mecra inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18422)lira ı06)kuruştur.3 Teminatı 1381)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Esenboğa Hava Alanı için 180X850)metre eb'adında 800 adet kanaviçe örtü alınacaktırişin eksiltmesi 14 Nisan 1352 pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Maîzeme Müdürlüsünde topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Ambulans satın cnnacak İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden istanbul vö izmir Hastahaneleri için 7)adet hasta nakliye arabası Ambulans)satın 'alınacaktıristeklilerin marka,evsaf,tSslim müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Muayyen zamanlardaki 1 sancılara karşı,J son derece faydalıdır!GRiPiN i& Baş,diş,adale,tini» ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,siyatik ve lumbago s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Sayın ithalât Tacirlerinin Dikkat Nazarına 31 Mart 1952 tarihli Resmî gazetede yayınlanan karar ve tebliğler mucibince ithalât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kambiyo Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Yapı işleri ilânı Bayındırlık Bakan ağından:1 Eksiltmeye konulan iş;Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yapısı içinde B.C.D.Bloklar.nda yaptırılacak XVI.ncı bölüm lambri işleridir.Keşif tutarı:192.430.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Z A Y t Cagaloru Kız Enstitüsünden aldığım pasamu kavbettim;yenisini alacağımdan a kişinin hükmü yoktur.II.A 5.Süveyda KuUuer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • Eyüp Kadastro Müdürlüğünden Eyüp Topçular mahallesi Topçular ve Kışla Caddesi sokağı en eski 5.3,4,e»iti 2.6,yeni 3;3/1 kapı numaralı ve Kadastroca 172 ada.4 parsel numarasiyle kârgir ev;ahır;ahcap ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Kimyevi tahlille 7500 kilo eritilmiş Sadeyağı 21 Nisan 952 Tuzla Uçs.Top.Okulu mutgünü saat 16 da Elâzığ As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın fak bina*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • İsparta Gönen köy enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi miktarı Fiat tutarı geçici eksiltme kuruş Lı.lir.inancası şekli Lira.K.Eritilnaş sadeyağ lü.OûO Kg GOO 60,000,00 4500.00 kapalı zarf Koyun eti 10.^00 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.04.1952
  • İstanbul'da Tarâbya'da C-1U.Biliyormusunuz ki,TÜRKİYE İŞ BANKA-Si'nda tasarruf hesabı bulunan binlerce yurddaş arasında kazandığı ikramiyelerle tahsilini tamamlıyan gençler,sermaye sahibi olan esnaf,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan