Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • ¦Ijtov4k 0lt Ui#ftH jÇl Bugün şehrimizde hava az H bulutlu,sabahleyin deniz üstü sisli geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır.w%âm w^\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Atatürky Suriye Fevkalâde Komiserine:M Hatay işi benim şahsî dâvamdır.Seni üzüyorsunuz.Korkarım ki beni,meseleyi başka türlü halle mecbur bırakacaksınız„ deii [Bu yazılar» iktibas hftkki tamamen mahfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Dün oynanan lig maçları i ikinci devre profesyonel lig maçlonna dün devam edilmi* ve Beykoz çok güzel bir oyunla Vefayı j J v& Galatasaray Kasımpaşâyı 4 0 mağlûp etmişlerdir.Resimde Böykozlulann güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Tam üç dakika süren mütareke görüşmeleri Bu müddet zarfında Müttefik ve Komünist delegeler sadece 68 kelime kuliandı Munsan 6 AP)Mütareke bu müddet esnasında Müttefik görüşmelerinin bugünkü oturu-ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Üçüncü Kore değiştirme bm I t ırlığımız o-1Î5 Mayısta tzmirden y0İa çıkacak İzmir 6 Milliyet)Halen Seferihisar civarında hazırlıkla,rina devam ftdön üçüncü Kore değiştirme birliğine mensup Uk kafile 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Bakanlar Kurulu dün de topland dair olan şayialar asılsızdır Dünkü Bakanlar Kurulunda Köprülü,Paris temasları hakkında;Kemal Zeytinoğlu da son sel felâketine dair izahat verdiler Ankara,6 Milliyet)Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Kemik Bankası O-Şehrimizde Kan Bankası gibi bir de Kemik Bankası kurulacak Ankara,6 T.H.A.Bundan bir müddet evvel merkezi Istanbulda olarak kurulmuş olan Kan Bankasından sonra bir de Cerrahi Klinikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Tunusta Hükümet kuruldu Hindistanda da Tunus için nümayişler yapıldı Tunus,6 A.A.Tunus Beyi tarafından kabineyi kurmakla vazifelendirilen Salâlıaddin Bakuşun yeni hükümeti kurmaya muvaf fak olduğu bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Türkiyeye Amerikan yardımı John Kenney'in Ankara temaslarında mühim kararlar alındı Ankara,6 T.H.A.Dün sabah uçakla şehrimize gelen Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Direktör Muavini Mr V.John Kenncy ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Russell Dorr Parise g.tti Ankara,6 A.AJ Türkiye deki Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Özel İktisadî Misyona Başkanı Russell H.Dom beraberinde Muavini olduğu halde,Paristeki Karşılıklı Güvenlik Teşkialtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Edinburg Dükü maden ocaklarında Edinburg Dükü Colliery maden ccaklannı ziyaret etmiş,1500 feet derinlikteki kuyulara inmiştir.Resimde Dükü kuyulardan birine inmeye hazırlanırken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Suriyede diktatörlük kuruluyor O-Devlet Başkanı bütün partilerin kapatılmasını emretti Şam,C T.H.A.Suriye Devlet Başkanı Fevzi Selo,bugün çıkardığı bir kanunla,Su riyedeki bütün siyasî partilerin faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Dr.Suat Tahsin Türk Açık mektup Baro heyeti umumiyesi evvelki gün Birinci Ağır Ceza salonunda fevkalâde bir içtimâ aktederek;«Her ne sebep ve vesile ile olursa olsun hâkimler tarafından avukatlar aley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • DENMARK ATLANTİK PAKTI TEMSİLCİLERİNİN İÇTİMAİ Kuzey Atlantik Paktının üçüncü yıldönümü dolayısiyle Londrada bir tören yapılmıştır.14 pakt dovlet temsilcilerinin iştirak ettiği bn toplantıda Paktın ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Fırat ve Ceyhan nehirleri ile Kars çayı yükseliyor Kadirli ilçesine bağlı Uç köy sular altında kaldı Erzincan ovasının bir kısmı sellerin tehdidi altında Karsta sel yüzünden bazı mıntıkaların şehirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Sudanda da İngiltere aleyhinde nümayişler Sudan Anayasasının ilânı Mısır umumî efkârında da büyük infial uyandırdı Kahire 6 T.H.A.İngilterenin,Sudan için meydana getirdiği Anayasa.Mısır uınıumî efkârı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1952
  • Valiye Lejyon Donör nişanı takıldı Evvelki gece Fransız Konsolosluğunda verilen bir snarede İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'a «Legion De honneur» nisanı Büyükelçi tarafından takılmıştır.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • HJc.7 u 12 NİSAN 25 Recep 1952 MAHT 1J71 Pazartesi 13681 VAKİT VASATI EZANÎ i Güneş 5.34 10.54 öğle 12 16 5.37 j îbindı 15 55 9.16 Akşaı ı 18.40 12 00 1 Yatsı 26.13 135 İmsak 3 50 9.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • TURFANDA SEBZELERDE KAYDEDİLEN UCUZLUK Havaların müsait gitmesi karşısında turfanda sebzeler çoğalmağa başlamıştır.Taze bakla ve bezelyenin kilosu 90 dan 60 kuruşa inmiştir.10 liraya kadar satılan kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • KOKTEYL Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyetinin Cordon Bleu salonlarında tertiplediği kokteyl 12 nisan cumartesi günü saat 15 te verileeektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • CAM PİYASASI Son günlerde cam piyasasında bariz bir durgunluk göze rarpmaJ tadır.Bu aylar inşâatın ölü mevsimi olduğundan,bu hareketsizlik tabiî karşılanmaktadır ilgililer,piyasanın hazirandan itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • *m*m0 MAKALE Türk dilinin ipfidaileşmesi İsmail Hami DANIŞMEND Dünkü yazımda dil tas* fiycciirğinden bahsederken,en büyük Lisaniyat âlimlerinin ittifakla kaydettikleri bazı ilim esaslarını on yedi mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • KISA HABERLER Ar Merkez Bankasının neşrettiği son haftalık bültene gore tedavüldeki paramızın miktarı 1,136,263.384 İraya düşmüştür.Ar Tanınmıg bir İngi iz firması ilgililere müracaat ederek mühim mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • P O L i S i E Salâhattin Taşyürek adında biri t arhoş bir ha de Ordu Caddesinde dolaşırken Edirne kapı Bahçokapı tramvayının önüne geçe ek durdurmak iste miğtir.Depoya gitmekte olan tramvaya yo'cu a a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • Kendisine müfettiş süsü veren firarı yakalandı Orhan Yılmaz ve İsmail Gök türk adında iki kişi bir müddet evvel Zongu "dakta kendilerine gazeteci ve aja^ıs mümessili sü sü vererek bit takım yoK uzluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • Ben sefalet tahtında şanlı bir hükümdarını Binlerce gamı nedimim bilsen ne bahtiyarım Yaşar Nezihe Büküimez,hanım konuşmasına böyle başladı.Kendisiyle bir konuşma yapmak üzere evine gittiğim zaman,kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.Uveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7 90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 280.30 0.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • FESTIVAL V İ.Ü.T B Türk Kimya Talebe Cemiyeti 18 nisan cuma günü Eminönü Halkevi büyük salonunda «Kimya Veda Festivali» âdiyle senenin en büyük festivalini verecektir.Bunun için geteken dekorasyon işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • 23 Nisan Bayramı Millî Eğitim Müdürlüğünde bir toplantı yapılacak ve türenin pru^armı tesbit edilecek 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramının yaklaşmış o7ma sı münasebetiyle bütün ilkokullarda hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • TEKEL İDARESİ BİRA İSTİHSALATINI ARTTIRACAK Yaz mevsiminin yaklaşmış olması karşısında bira istihlâkinin artacağını nazarı dikkate alan Tekel İdaresi istihsalâtını arttırmak için hazırlıklara başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • MİMAR SİN ANT ANMA GÜNÜ Mimftr Sinaran 364.anma gününü Teknik Üniversite Talebe Birliği Ediroede kutlayacaktır Bugün 100 kişilik bir kafile otobüslerle Edirneye gidecektir.Mimar Sınanın eserlerini inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • FRANSIZ PROFESÖRLERİ TARAFINDAN VERİLEN KONFERANSLAR Birkaç gün evvel Fransadan şehıimizte g«lmiş olan Paris Üniversitesi nrofesörlerinden Prof.Pasteur Vallery Rodot ile Prof Gaudert D'Allaines şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • KUMKAPI DEMOKRATLA KININ AİLE TOPLATISI DP Kmmkapı bucak ve ocakları tarafından tertip edilen yemekli toplantı cumartesi aksamı saat 21 de Liman Lokantasında yapılmıştır.Hamiyet Yüceses,Tâvhit Bilge g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • BEDAVA SİNEMAYA GİRMEK İSTEMİŞLER Üsküdarda oturan Mustafâ,adın dâ biri ile Burhan adındaki arkadaşı evvelki gece sarhoş bir halde Hâle Sinemasına bödavâ girmĞk istemişlerdir.Sinema müstahdemleri ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • MİLLÎ PİYANGO Millî Piyangonun nisan çekilişi bugün saat 13.30 dâ An'lcarada yapılacaktır.Bu çekilişte ikramiye kazanan numaralar,bu gece saat 23 te Ankara radyosu ile yayınlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • naf Konfederasyonu Lokantacılar tarifelerin ka2 dinim asını,se,aest rekabete müsaade edilmesini istiyor Şehrimiz esnafına ait muhtelif meseleler etrafında alâkalılarla temaslı aa üurunvuc!uzc ıe Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • Izmir Fuarı Fuara iştirak edecek olan yabancı firmalar şimdiden hazırlıklara başladı 20 Ağustosta açılacak ve bir ay devam edecek olan Enternasyonal İzmir Fuarı için sim diden hazırlık ara baş anmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • BALIKÇILIĞIMIZIN GELİŞ İMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR Bir müddöt evvel şehrimize gelen.Amerikalı balıkçılık mütehassısı Mr Bollar tetkiklerin tamlmlamak üzeredir Mr Dollar memleketimizin balıkçılıkla geçinen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • ŞEIİİREDE İŞLEYEN HUSUSÎ OTOBÜSLER Şehrimizde işliyen hususî otobüsler gün geçtikçe azalmaktadır Son bir yıl zarfında bunlardan 32 tanesi söferden çekilmiştir Bilindiği gibi şehir içinde otobüs işletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • TEKNİK ÜNİVERSİTEDE MÜZİK FAALİYETİ Teknik Üniversite Talebe Birliği Müzik Kulübünün tertiplediği Seyfettin Aral kuarteti 9 nisan çâışamba günü saat 17 30 da Üniversite konser salonunda verilecektir D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • VEDA FESTİVALİ istanbul Üniversitesi Talebe Bitliği Türk Kimya Talebe Cemiyeti 18 nisan curnâ günü Eminönü Ilalkevinde «Kimya Veda Festivali» adiyle müzikal ve eğlenceli bir gün törtip etmiştir Şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • KONFERANS Ord.Prof.Ali Fuat Baggil tarafından ilim ve din mevzuunda 10 nisan peısembe günü saat 17 de Teknik Üniversite konferans salonunda bir konfeıans verilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • FIKRA Nüfus siyasetimiz Yıllar yılı devam edip gelen ve sade lakırdıda kalan ve hiçbir zaman lâf hududunu aşmıyan bir nüfus siyâsetimiz vardır.Bu kadar geniş bir memleket üzerinde 21 milyonluk kütleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1952
  • HALKIN SESİ Radyodan şikâyet Erenköyünde Bağdat caddesi Ömer Paşa sokağında oturan Ali Dizdaroglu yazıyor:«Gazetelerde okudum.Yal ruz şehrimizde 157.000 radyo varmış.Yedi hemşerimize vasatı olarak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • HAZRET!PHAMMEDİN fyf*n*SAMİM MATİZ TAMSU HAYAT Hazreti Muhammed büyük bir kafile ile Mekkeyi ziyarete karar vermişti TEFRİKA NO:96 Allalıın onlara azap etmemesi için onların nesi var?Kâ firler Müslüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • istanbul Sergisi 29 mayısta açılacak olan istanbul Sergisi için hazırlıklara başlanmıştır Bu arada İtalya vf Almanyada bulunan iki sirk sergiye gelmek k;Ln müracaatta b lunmu'şlardır.Bu husustaki tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Nylon ceket Kurşun geçmiyecek şekilde yapıla» bu ceketler üzerinde tecrübe yapılacak Londra,6 FTafen)Birleşik Amerika ordu fabrikalarının icadetmiş oldukları kurşun geçmez ceketten üç aded tecrü be ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Moskova konferansı Hür Sendikalar Birliği,Moskovada akdedilen konferansa iştira ketmeyişlerinİD.sebebini açıkladı Brüksel,6 Nafen)Hür Sendikalar Biu iği Beynelmilel Konfedera» yonu bugün burada yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Arap Birliği Üye devletler arasında yapılan konferansın tehiri bir çok tefsirlere yol açtı Londra.6 Nafen)Kahire den gelen haberlere göre;Arap Birliği Konferansının belirsiz bir tarihe geri bırakılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Ölen bir hasta diriltildi Roma.6 A.A.Ameliyat mirasında ölen bir basta Roma Anatomi ve Cerrahî Enstitüsü Profesörlerinden Emanuae Scavo tarafından,kalbe masaj yapılmak suretiyle diriltilmiştir.Arthur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • İzmirde pamuk fiatları tzmir,6 A.A.Hafta bonunda pamuk borsası hararetli olmamakla beraber muameleli kapanmıştır.Hafta sonu fiatlan Tariş'in verdiği 285 kuruş olup muamele yekunu 110 tondur.Bunun 90 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • İzmir limanında faaVıyet îzmlr,6 A.A.Son günler içinde limanımızda müşahe de edilmekte oian faaliyet iki günden beri bir izdiham halini almıştır.Evvelce limana girebilmek için mendirek dışında sıra be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Manzara çok müthişti.3en konuşurken,zavallının vüzünde on sene birden ihtiyarladığı okunuyordu.Simon başiyle tasdik etti.Bütün ömründe bugünkü kadar vicdanının sızladığını hisstmenü&U.Ağzını açmak can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Son model bir MERCURY otomobiline Sahip o'male ömidJ,emrinizi bek!iyen EEYOĞLU AJANSIMIZDA Açtıracağınız 150 liralık bir hesapla hakikat olabilir İHMAL ETMEYİNİZ Her 150 lira için bir naiuara verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • TÜRKİYE DIVAR HARİTASI Mili!Eğitim Bakanlığına bağlı özel bir komisyon tarafından hazırlanan 1/800000 mikyasında on paftadan mürekkep Türkiye Dıvar Harita sunn ikinci baskısı çıkmıştır.Birinci baskısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Türkiye işçilerinin Konfederasyon teşkiL Bursada 28 delegenin iştirakiyle bü/iik bir toplantı yapılıyor Bursa,6 Mİ liyet)Türk İşçi Konfederasyonu teşkili için şehrimizde toplanan İşçi Sendi kaları del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Harp tenaiKesi azalıyor mu?tnırilîere Dışişleri Bakanı Edeu bir nutkunda Avrupada harp tehlikesinin azaldığını açıklamıştır.Eden bu hususta söz söylemek salâhiyetini haiz ıkın mevki sahibi şahsiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • KISA HARİCİ KABİRLER AMERİKA ^r Beyaz Sarayın yjedi milyon dolar saı fi ile tamir edildiği bildirilmektedir.Dışarıdan her ne kadar bir yenilik fark edemiyorsa da içeride tuğla duvar lar kaldudrnış;bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir yıldönümü İkinci yünü bitirmiş olmak bir dergi için epey şey ifade eder,demek zorundayız:Listeyi şöyle bir tarayınız,iki yılla başa çıkabilmiş üc dergi daha ya bulacak veya bulâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1952
  • Harika ilâçlar Yeni verem ilâçlarının bi rex* hârika,birer mucize olııj» olmadıklarını münaka şa edecek değiliz.Bu işi tecrübe ve ilmî salâhiyetleriyle mütehassıs doktorlar halleyliycceklerdir.Da ha ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1952
  • vğm t r Cazip bir gögüse ve güzel saçlara sahip olan Marily Bouchet Hollywood'da geniş bir şöhret kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1952
  • HEROÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Varen'de durdurulan araba Haşmetpenah efendimiz,siz bir uşak olamazdınız ve Fransayı bırakıp kaçamazsınız!Diyen Vareıl Belediye Reisi,Kralı hududa bir kaç saat mesafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1952
  • Haftanın en formda takımı olarak gösterilen Beykozlular canlı oyunları ile seri galibiyetlerine dünkü maçta bir yenisini daha katlılar Dün Mithatpaşa Stadında ilk maç Beykozla Vefa arasında oynandı.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1952
  • istanbul Adana ite 2-2 berabere kaldı Adana.6 HuKısî)Bugün Adanaya karşı oynayan İstan bul amatör karması maçı 2 2 berabere bitirmiştir.Sami HL'ımi.Yaşar Kâ mil;Dimit iotkı;Cahit Orhan;Ahmet;Suat;Aziz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1952
  • Israile gidecek F.Bahçe atletferi Çarşamba günü Fenerbahçeli atietleu Tel-A vi ve hareket ede çeklerdir.8 kişi'ik kadroda şu atletler bulunmaktadır.100/200 metre:Muzaffer Sel vi.400/400 engeli:Doğan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1952
  • t.W:w* Galatasaray kalecisi Turgay bir Kasımpaşa hücumunda Niyazinİn sağda)önünde topa ayakla vururken.Galatasaray dünkü maçta asımp 4-0 yendi Galafasarayın gollerinin ikisini Gündüz diğerlerini Reha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1952
  • AStın çivili atletizm müsabakası sona erdi Turhan Çöker,Cahit Önel,Osman Coşgül,Emin Doy bak birinci oldular Altın çivili atletizm yarışma larına dün Fenerbahçe Stadında devam edildi.Kalabalık bir a»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1952
  • Diğer küme!maçları;Dün muhtelif sahalarda üç ve dördüncü küme maç larına devam edilmiştir.Vefa Stadı:Alt may:3 Kurtuluş:2 Top kapı:5 Cihangir:0 Bozkurt:1 Yenişehir:0 Langa:3 Çapa 0 Fenerbahçe Stadı:Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • TEFRİKA NO:196 tuu:8AMANCIGO,"Hain!zavallıların ayaklarına nal mı çaktırmadı,başlarına yular takıp işe mi koşmadı?Bunun da sebebi vardı.Abazanın Padişaha gitikç yaklaştığını gören diğer yakıı lan,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • Fakat iki saat evvel bir çetenin pususuna düştük.İki muhafızımızla,arabacının yamağını öldürdüler.Prensesi de ko,fundan yaraladılar.Ya Frenses nerede?İşte ben de onu anlatmak istiyorum.Her şeyimizi ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • Bu akşam saat 21 de Tw^\M A K S İ M de r*l jn*rtesi.pazar 16 ^l n.atiae ve çar-^4y jk mba İG da tenzir J latlı matine H^ŞMEDET.KiV e akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe becgUa 11 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • MİLLİYET NUahom İS kuruttur Abon* soraiti Türkiye Hariç Lr.Kr.Lr.Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Uç aylık 12 00 24.00 Bir ayılk 4 50 ö 00 ÖJÜf IİATLABZ 2 ve S 1MB «ayf anın »antinai 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • KÜÇÜK CEDİDE EV Piye* 3 per&o Yazan:R C.Sheriff Türkçesi;Orhan Buriân Sahneye koyan:Muhsin Ertuö u Çarşamba günlerinden başka et akşam saat 21-de,Cuma tciebe)Pazar matinesi saat 17 de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • FAYDAM BİLGİLER m Trenlar Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazan 20.50 Ankara ekspra i Yat.20.50 Erzuzuıum 21.40 Doğu ekspresi Gelecek 6,25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • TÜRK YUNAN TİCARET ANLAŞMASI Aldığımız haberlere göre önümüzdeki ay içinde Yunanistanla Türkiye arasında imzalanacak ticaret ve ödeme anlaşmasının temasları başlamıştır.İlgililer anlaşma hazırlıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • DÜNYA MÜSLÜMAN HALK TEŞKİLATI Dünya Müslüman Halk Teşkilâtı tarafından Türkiyeye gönderilen delegasyon nisan ayı içinde memleketimize gelecektir.Heyet üyeleri bir müddet mem leketimizde kalarak,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • TAKAS LİSTESİNDEN ÇIKARILAN MALLAR Son günlerde ticaret rejiminde bir değişiklik yapılmış ve bu nun-neticesi olarak takas listesine dahil bulunan bazı maddeler bu listedön çıkarılmıştı Evvelce,çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13 OOÎ Haberler 13.15 Türkü,ler Pl.13 30 Karışık hafif müzik Pl.1345 Şarkılar 14 15 Dans ve caz müziği Pl 14,45 Şarkılar Pl.15.00 Kapanış.18.00 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • AÇIK MEKTUP Avukat Dr.Suat Tahsin TÜRK CBas trtrMı birincide)•bumla sizle:le daha açık konuş-mak ve mücadele etmek azmindeyim.Bu teklif mantıkî bünyesi ve hukukî karakteri itibariyle sakattır.Çünkü mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • Kırıkkale Pcbdiyesinden Elektrik Fen memuru veya teknisyen,inşaat Fenmemuru ve itfaiyö âmiri alınacaktır.1 475 lira ücretle birinci sınıf ehliyetli ve diplomalı bir elektrik fen memuru veya teknisyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yazan W.Somer,set Mâugham Türkçesı V.Tur,han Telefon 42157 KOMEDİ KISMI KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Baş tarafı birincide)Demişlerdi.Bu münasebetle Atatürkün bir kere benimsediği bir dâvayı nasıl kopardığını,ona nasıl sarıldığını gösteren şu çok dik kate değer vakayı da nakletmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Öğretmen yetiştiren okul ve enstitülere öğrenci alınacak Millî Eğitim Bakanlığından Yüksek Öğretmen Okuluna,Eğitim Enstitülerine,Kız ve Erkek Teknik Öğretmen Okullarına,İlk Öğretmen okullarına ve köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Izmirde kahveciler grev yaptı İzmir.6 MiSiyet)Kahve ve çay fiatlatrının Belediye tarafından tenzilini protesto etmek maksadiyle bu sabahtan itibaren Köş Bucağındaki bütün kahveler grev yapmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Kemik Bankası Baş tarafı birincide)teakıp kadavralardan 5 saat içinde alınacak kemiklerle tesis edilecek olan Bankanın sta tüsü ve kanunu hazırlanmaktadır.Banlja faaliyete geçtiği takdirde bugünkü ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Fırat ve Ceyhan nehir'eriyükseliyor Baş tarafı birincide)alınmıştır.Çardaklı suyu üzerindeki köprülerden birinin selie:in tesiriyle kopan i tisak noktalan dün şehirden gönderilen ekipler tarafından ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Üç daklca süren müzakere Bas tarafı birincide)son günler zarfında Müttefik kuv vetleri birkaç komünist deneme hücumunu muvaffakiyette püskürtmüşlerdir.Bu sabah erken saatlerde kaydedilen bir mevzi Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Polisler balosunda garip bir hâdise Londra,6 AP)Londra polisleri tarafından tertip edilen bir baloda bu-iman davetli ler gitar çalmak için sanneye çıkıp mikrofonu tutar tutmaz yere yuvarlanan müzisyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • izmir Pamuk Satış Kooperatifi kongresi Toplantıda Genel Mildü/ün salâhiyeti meselesi münakaşalara sebep oldu îzmir,6 A.A.İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifle ri Birliğinin iki günden beri devam eden G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • İngiltere Iram dâva etti ıı ı I Petrol meselesi 6 Mayısta Milletlerarası Adah't Divanında görüşülecek La Haye;6 A.A.Milletlearası Adalet Divanında İngil tere hükümeti tarafından İt.ana açılmış oian An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Alman harp suçluları Bir Alman Generali bütün harp suçlularının affını talep etti Wurabiarg 6 AP)Harb suç lusu olan eski Alman generallerinden Hermann Ramcke bugün bir demeçte bulunarak bütün Alman ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • 200 kişiye bir meyhane İzmir,6 MUliyet)Alâkalı laruı tuttuğu istatistiklere göre halen şehrimizde 644 kapalı ve 150 kadar da açık meyhane mevcuttur.Buna nazaran şehir de her* 325 kişiye bir meyhane is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • İrfan Kuranel bir broşür yayınladı Ankara,6 Milliyet)Adapazan "Vagon fabrikasında yapılan suiistimale ait dava d vaın etmekte iken ve mahke me satahatına,şahitlerin ileri sürdükleri mütalâalara görsuç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Gl.Cannon Izmârde Izmir,6 A.A.Tiirkiyede ki Amerikan Askerî Yardım KuruJu Kara Grupu Başkanı Tuğgeneral Robert M.Cannon mahallî Türk a ika î eğitim merkezlerinde gayrî resmî teftişlerde bulunmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Sudanda da ingiltere aleyhinde nümayişler [Bas taralı birincide de talep etmiştir.SUDANDA nümayişler Har turn 6 T.H.A.îngilterenin Sudan hakkında hazırladığı yeni anayasa.Sudanda yer yer ingilizler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Türk iyeye Amerikan yardımı I Bas tarafı birincide] Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtının Avrupadaki direktör muavini Büyükelçi Frederick L.Anderson,bu sabah uçakla Pa rise müteveccihen şehrimizden ayrılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • 5 Çek'in heyecanlı macerası Hof.6 A.A.Aralarında iki kadın olmak üzere 5 Çek heyecanlı bir maceradan sonra Bavyeraya iltica etmeye muvaf fak olmuşlardır.Almaa hudut poli anin bildirdiğine gö-e;sabaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • İLKOKULLARIN ÜÇ GtîN-LJK DİNLENME TATİLt İlkokulların üç günlük dinlenme tatili bu sabah bağlıyacak ve çarşamba akşamı sona örecektir.Diğer taraftan merkezde nakil istiyen ilkokul öğretmenlerinin ne ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Kore değiştirme birliğimiz f Bas tarafı birincide] "ket edecek olan ilk kafilenin kaç kişi olacağı katî olarak bilinmemekle beraber bin kişiden aşağı olmıyacftğı sanılmaktadır.Diğer taraftan,yurdumuzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Tunus Hükû meti kuruldu Ba« tarafı birincide)bu arzuları yerine getirilmemiştirmülteci iki BAKANIN FAALİYETLERİ Kahire,6 A.A.Esiri Tunus kabinesi azasından ve halen Kahirede bu lunan Salâh bin Yusuf i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • 1 2 345678910 1112 ¦OLDAN SAÖ A 1 Bir nevi ev;Hilenin meydana çıkışı 2 Bir hayvan-Balık ağı cinsinden 3 Bir kış sebzesi 4 Bh* divan şairi;Gök tediı 5 Güzel;Beyaz;Bir harfin okunuşu 6 Lâtife 7 Rüzgâr;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Adapazarı D.Pilçe kongresi Adapazarı.6 Milliyet)Şehrimiz D.Parti İlçe Kongresi İzmit miUetvekiKerinin iştirakiyle bu sabah akdedi mistir.Riyaset Divanı seçminden sonra dileklere geçilmiştir.Köylü ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • ispanya ve Arap bl oku İspanya Dışişleri Bakanı Arap memleketlerini Bata İle uzlaştırmaya çalışıyor Beyrut,6 T.H.A.İspanya Dışişleri Bakanının Lübnana yaptığı ziyaret etrafında bu rada intişar eden «O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Plevne karmanalarmı anma töreni Kırşehir 6 Tübâj)Turk Mil üyeliler Derneği Kırşehir Şubesi tarafından eski halkfrvi salonunda 1.5 saatten fazla süren Plevne kahramanlarını anma törSni yapılmıştır.Töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Suriye ordusunun ıslahı Hamburg,6 A.A.Mareşal Romrael'in Kurmay subaylarından olan Albay Kribel Suriye ordusunu ıslah etmek üzere bir Alman heyetinin başında Suriyeye gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Toprak yüzünden büyük kavga Kozan 6 Tübaj)İlçemizin Ufacrkören köyünde toprak yüzünden büyük bir kavga olmuştur.10 15 köylü taş,sopa,ve av tüfekleri ile birbirlerine hücum etmişler,neticede Abdi Koyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Tokyodaki irtibat subaymiK şehrimize geldi İstanbul,6 Tübaj)Tokyodaki irtibat subayı Tuğgenr rai Zekeriya Vahit Aykor,vazifesi nihayete erdiğinden bugün uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Hızlı gideyim derken Tarsus,6 Tübaj)Şehrimizde hir motosikletle hastana ne civarından geçen İbrahim Kauahan adında bir şahıs Hassan Duru;Arif ErköYe;Enver Kulaksız adındaki üç arkadaşa çarparak yara a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Denizcilik Bankası T.A.O.izmir işletmesi Müdürlüğünden 1 1952 yılı sonuna kadar İzmir limanına gelecek kömür yüklü gemilerin talıliyesiyle gemilere ihrakiye vermek işleri pazarlıkla istelkiBİne ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1952
  • Bazı atom sırları açıklanacak Amerika ve Kamada Atom I Enerjisi Komisyonu bu hususu resmen bildirdi Vaşington,6 AP)Birleşik Amerika;İngiltere ve Kanada gizli tutmakta olduktan atom sırlarından bazılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Çadır alınacak Ankara Yollar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz için 45 adet mahrutî çadır açık eksiltme suretile satın alınacaktır.2 Muhammen bedel 13500.00 onüçbinbeşyüz)lira olup geçici teminatı 1012
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Erzak alınacak İzmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Devlet Hastanesi Baştabipliğinden Cinsi Miktarı Muhammen Muhammdn Geçici Kilo Fiatı Bedeli teminatı Li.Kş.S.Li.Krş,Li,Krş,Tek tip ekmek 51600 33 333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • 4000 takım işçi elbisesi ile 50adet işçi tulumu satın alınacaktır Etibank istanbul şubesinden Ba husustaki şartname her gü» 14/4/952 tarihine kadar satın alma servisimizden temin edilebilir.5263)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Türk teknik haberleşme merkezînden 1 ingiliz ve Türk dillerinde karşılıklı tercüme yapabilecek,Daktilo bilen bir memura ihtiyaç vardır.Ücret 300 Uradır.2 Tasnif usullerine vakıf,yabancı dil ve daktilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Hidroelektrik tesisotı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Erzurum Di hudutları dahilinde bulunan Tortum deresinin T6v ücprü mo'i:nde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak iller Bankasından 1 Diyarbakır iline bağlı Ergani kasabası için 2 adet 75-80 Beygirlik Dizel Elektrojen grupu satın alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Tümen birlikleri ihtiyacı için 14 ton Sadeyazı kapalı zarfla satın alınacaktır^ Tahmin bedeli 73500 lira olup geçici teminatı 4925 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yas Ulerini idare eden Faruk DEMİRTAf Basıldığı yer NURİ AKÇA re Ali Nad KARACAN Oftsetecilik Kolektif Ortaklımı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Demir direkli elektrik şebekesi yaptırılacak Bartın Belediye Başkanlığından Kasabamızın 312.479 lira 53 kuruş keşifli ve boru direkli ve yine 56S.251 İm:98 kuruş keşifli Karabük demirinden mamul A ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Proje Müsabakası Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden 1 Yeşilköy hava alanı yeni merkez binasının bazı salonlarının tefrişi projesinin tanzimi müsabakaya konmuştur.2 Türk vatandaşı olup mevzu ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Eti banktan:1 p]lâz]ğ ile Maden arasında t ulunan Hazar golü Gülcük)suyundan faydalanma!üzere göiün kuzeyindeki ovada hidro-elektrik santralı ve t^isleri ve bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Sevimli artist Gary Cooper Korede Birleşmiş Milletler safında çar pısan ve yarolanan Amerikön askerlerini hastahûnede ziyaret et Marie Windsor.Lucille Norman,Eve Miller ve Floreape Marly yaz tatilini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Uzun zamandır beyaz perdeder.ırzak bulunan Lâurel Hardy çifti Universal Internationale stüdyosu hesabına yakında «Robinson Crusoeland Robinsonun Ülkesi» adlı bir film çevireceklerdi;Bu komedide seviml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1952
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Nazilli Basma Sanayii Müessesemizin ihtiyacı için 60 ton b"ırinci nevi buğday nişastası alınacaktıriştirak için Müessesemiz veznesine 3.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8