Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • •tytoMk *fiufaumı Bugün şehrimizde hanı az bulutlu geçecek,sühunet derecesi hissedilir derecede düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Nuri Yamut dün Parise gitti Atlantik Başkomutanı Eisenhmverin karargâhını ziyaret edecek olaıs Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut'u ı riyasetindeki heyet dün uçak?H Paris'e hart ket etmiştir Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Fuat Köprülünttn,Paris temaslarına dair izahatı «i Avrupa Jktisadf İşbirliği teşkilâtı,ziraf İstihsal hulusunda Türkiyenin oymyacağı rol Üzerinde hassasiyetle durmaktadır.Dün beyanatta bulunan Köprülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Kahirede siyasî faaliyet İngiltere ile müzakerelerin pek yakında başlıyacağı ümit ediliyor Londra.3 A.A.Amerika.İngiliz Mısır müzakerelerinin tekrar başlaması mevzuunda Ingiltereyi ikaz etmekte vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Amerilcada y o k la m a seçimleri Nevyor,3 AP)Senator Taft,Cumhurbaşkanlığı için yapılan yoklama seçimlerinde gayet müı tait bir durumda bulunmaktadır.Nebraska eyaletinde yapıla-Devamı Sa:7 SU;2 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Basketbol maçları O-Galatasaray Altınordııyu,Harp Okuiu Moda Sporu yendi 1952 yıît Türkiye basketbol şampiyonası maçlarına dün Teknik Üniversite sahasında başlan,mıştır Ûk maç İstanbul birincisi Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Sartayi Odası seci m I e r i Şehrimizde ilgililere gelen malûmata nazaran Sanayi Odasının kurulması için temaslarda bulun mak üzere Ankâraya gitmiş olan dört kişilik müteşebbis heyeti Ti caret ve Ekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Büyük güreş müsabakaları o-Türk lakımı Avrupa muhteliti ile karşılaşacak Haber aldığımıza göre,Gazeteciler Cemiyeti,bu seneki İstanbul Sergisi spor gösterilerine aahil bulunan çok enteresan ve Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Yeni Amerikan bütçesi elli milyar dolar o-Tahsisat komisyonu 4 milyarlık kesinti yapılmasını tavsiye etti Vaşington,3 AP)Birleşik Amerikan Mebusan Meclt i Tahsisler Komisyonu,Müdafaa Bakanlığının 50.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Emir erleri kanunu Hazırlanantascırıyci göre emir erleri geceleri evlerde yotamıyacak Ankara,3 Milliyet)Meclis-komisyonlarında uzun bir zamandan beri müzakere edilmekte olan emir ve seyis erleri hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Truman Celâl Bayara bir hatıra gönderiyor Cumhurbaşkanı dün Çankırı Piyade Okulunu ziyaret ederek bazı ders eri takip etti Vaşington,3 USIS)Kuzey Atlantik Paktı Teşkiâltımn üçüncü yıldönümü münasebeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • mHf:i 9 7 $J 1 İngiltere Savunma Bakanlığı piyade askerlerinin tek kişilik helikopterlerle teçhizi düşünülmektedir.Resimde helikopter taşıyan bir İngiliz askeri görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Meşhur Hüsnü Çakır ve Satie hâdisesi Yeniden birçok namuslu vatandaşların suistimal ithamiyle muhakeme hattâ tevkif edilmek suretiyle tecelli eden mahut Satie hâdisesi.Celâl 3ey ve arkadaşlarını lekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • DiingeceTarabyadablr otomobil denize uçtu Irak konsolosluğuna ait olan araba meçhul hırsızlar tarafından çalındı Dün sabaha karşı Tarabyada bir hâdise olmuş ve Irak Konsolosluğuna ait olup plâkası Nev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • sel felaketi yüzünden Amasya ve civarı ile irtibat kesildi Felâket bölgesine giden Bayındırlık Bakanı şehre girmeye imkân bulamadı Kızılırmak,mecrasından 8 metre yükseldi 65 bin dekar arazi sular altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Üiiıt Çankırı varan Cumhurbaşkanı Karabük fabr&alannfl» Foto;Milliyet Adnan)Diğer resimler dördüncü sayfamudadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1952
  • Tunus Beyi Fransa aleyhine dönüyor I Salâha tün Bakuş Tunus kabinesini kuramadı Güvenlik I Konseyinde Tunus'u desteklememiz isteniyor_I Tunus.3 T.H.A.Tunus Başbakanı Salâhâttin Bakuş,kabinesini bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • D P.BEYCXwLU MERKEZ BUCAĞININ TERTİP ETTİĞİ KONSER D.P.Beyoğlu merkez bucağı taralından büyük bir konser tertip edilmiştir.Safiye Ayia ve Necmi Rızanın da iştirak edeceği bu konser,11 nisan cuma tiiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • SEKİZ SENE AĞIR HAPSE MAHKÛM EDİLDİ Bundan bir müddet evvel Bayram Topçu adında birini öldürmeye teşebbüsten,mahkemeye verilen Mustafa Öz nur adında biri,dün 1 inei Ağır Ceza Mahkemesince 8 sene a£ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • KISA HABERLER k Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından.Bu garistanaan gelen goçnıenıere tart is ©dilmek üzere memleketimize gonaeruen streptomycin,cloromycetıneve suifaguanidin ilaçları.11 Sağ ık Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • Mevsimsiz sı çoklar Dün gece başlıyan şiddetli bir rüzgârla hava soğudu Büdenbire bastıran zamantttz sıcakıar hâlâ devam etmektedir.Hararet derecesi dün gölgede 30 deıeceye kadar yük selmiştir.Bu yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • T.M.T.F.KONGRESİ SONA ERDİ Alcı günden beri devam eden Türkiye Millî Talebe Federasyonu 8 inci büyük kon gresi çalışmaları bugün sona erecektir.Kongrenin üzerinde büyü!bir hassasiyetle durduğu vt müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • «İH TALEBE MTJHTELİF 1 EKLERİNDEN YANDI Düa,İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsünde,bir ku öğrencinin muhtelif yerlerinden a Sû" surette yanmasiyk neticelenen fecî bir kaza olmuştur.Hâdi&e şudur:Org
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • TERİ İ EDEN DOKTORLAR îl Sağlık Müdürlüğü emrinde oaluşan,Pendik Belediye tabibi Dr.Ertuğrul Yalçındağ,Yalova hükümet tabibi Dr.En ver Terah,Çocuk Hastahanesi hemşirelerinden Hasibe Dikdemir,Nürnune H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • POLİSTE if Aksarayda Kum!al sokağında oturan Yorgi adında biri ile üç arkadaşı bu evde esraı çekerlerken Emniyet memurıa ri tarafından yakalanmışla!dır if İsmıet adında bir şoför,ücret me idesinden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • HALKIN SESİ Gelen mektuplara cevaplar Beşiktaş Kaymakamlığından gönderilmiştir;Gazetenia a 21.3.952 tarihli nüshasında;«Bizim sokakta kedi ve köpekler van başlığı ile çıkan yazı incelendi.Keyfiyet ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • Börekçinin yaraladığ kız hastahaned Hâdiseyi müteakip katil suçu ile ağır Birkaç gün evvel Edirnckapıda kanlı bir hâdı)e olmuş ve Zeki Orhun adında bir seyyar börekçi Sevinç Özdamar adında bir kızı bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • KATİL MÜHENDİS DÜN SORGUYA ÇEKİLDİ Bir müddet evvel Bakırköyde bir cinayet işlenmiş ve İhsan Aydın adında bir mühendis,arkadaşı mühendis Fethi Oder'i tabanca ile öldürmüştü Katil mühendis dün 2 nci So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • F1SAXSADA ÖĞRETMENLER İÇİN BİR KAMP AÇILACAK Türkiye Muallimler Birliği,UNESCO'nun himayesinde olmak üzere Fransada bir öğretmenler kampı açacaktır.Kamp 15 haziran ile 15 temmuz arasında ve 25 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • HUSUSÎ MOTOR SAHİPLER?DOLMUŞ YAPMAK İSTİYOH istanbul limanına bağlı hususî motor çalıştıranlar,yaz mevsiminin yaklaşması dolayısiyle aralarında bir toplantı yaparak,muhtelif sayfiye yerlerine Haydarpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • Şarap satışı İsveç ve Almanya Tekel'deıı bol miktarda şarap istiyor Tekel şaraplarına dış menıle ketie.de gittikçe artan bir rağbet müşahede edi-mektedir.Bu meyanda yeniden İsveçe 120 bin ve Almanyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • LODOS FIRTINASI İki günden beri devam etmekle olan lodos fırtınası yüzünden şehir hatları seferlerinde aksamalar olmuştur.Ev sebeple Üsküdar Beşiktaş arasında yapılan araba vapuru seferleri değiştiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • JEANNE D'ARC BUGÜN GELİYOR Fransız Jeanne D'Arc okul gemisi bu sabah limanımıza ge ıceeklir.Gemi komutanı Albay Moris Amman saat 9,30* da Vali Muavini Fuat Alper'i makamında ziyaret edecektir.Vdli Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • VALİ YARIN GELİYOR Atina Belediyesinin davetlisi olarak Yunanistanda bulunan Vah Gökay ve beraberindeki heyet.bugün Samsun vâpüriyh:îj?tanbula müteveccihen Pire'uerı hareket edecektir.Vali ve beraberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • SOKAK LAMBALARI ARTIRILIYOR Belediye Makine İşleri Müdürlüğü önümüzdeki aylar zar finds şehrin muhtelif yerlerinde 121)0 elektrik lâmbası takacakur.Bu lâmbaların halkın istediği yerlere konulmasını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • SAVCILIK HAKKI MÜYAYI SERBEST BIRAKTI On bir rene evvel Kocamustafapaşada işlemen bir cinayetin faili olarak aynı semtte oturan Hakkı Muya adında Dirinin yakalandığını yazmış ve bu hususta yapılan ihb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • SERGÎ •fa İngiliz Sanayi Sergisi 12 nisanda Spor ve Sergi Sarayında açılıp 29 nisana kadar devam e,decektir KONGRE Jr Evren ye ve Namazgah Köyleri Yardımlaşma Derneğinin senelik âdi kongresi 20/4"'952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eekoude» 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 280.30 0.80 64.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • OLl HLE NETİCELENEN FECİ BİR KAZA Dün tbuiı Kasımpaşada feci bir otomobil kaza3i olmuştur,it mel Kayacan admda bir şoför idaresindeki 20 tecrübe plâka sayılı otomobille Kasımpaşa vapur iskelesinin önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • FIKRA 503 üncü fetih yılı ve hazırlıklar İstanbul'un 500 üncü ve Müteakip Yıllarını Kutlama Derneği» ancak «hazin» kelimcsiyki vasıflandırılabilecek bir kongre vapma^.Gazetelerde okuduğumuza göre 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • Muhtelif yerlerdeki orman yangınları devam ediyor Mahmut Cevdetpasa köyünde Büyükdeğirmendere rnıntakasinda dün sabah evin başlıyan orman yangını,sür'ati'e büyümüştür.Yangın devam etmekte olup,halen 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • ıı i Hie.4 NİSAN Su 9 22 Recep 1952 MART 1371 Cuma 1368 VA] CÎT VASATİ EZANÎ Güne;Ogle İkindi Aksa,ir Yatsı i îmsafc 5 39 12.17 15.54 18.34 20 10 3.55 11.02 5 41 9.18 12 00 1.34 9.19 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • MAKALE Uydurmacılığa karşı ilmin verdiği hüküm İsmail Hami DANIŞMEND Di!Kurumunun son be* yannu meşinde özleşme harekeli)diye bahsedilen sal dii)gayretinin Lisaniyat esaslarına ne kadar mugayir olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1952
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı,bir kaç hafta evvel idaresi altında bulunan dairelere bir tamim yolladı.Bu tamimde;günler,ajylar,batta senelerdir lüzumlu formaliteleri ikmal edilemeyen müterakim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Siyasî İcmal RiıS/a ve Potonya Son haberlere göre Rusya ile Polonyânın arası açılmış.Buslar Polonyada bazı mühim haıp sâttâyiinin bulunmasını muvafık görmüyorlannış.Eskiden mevcut olanları Busyaya nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Tanca'da yeni hâdiseler Tanca,3 AP)Dün Tanca'da bir panik havası esmiş halk heyecana kapılmış,dükkânlar kepenklerini indirmişler ve polis jeep'leri sokaklarda devriye gezmiştir.Fakat buna rağmen herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • flazreli Meryem'in evini ziyaret İzmir 3 Tübaj)Bu yıl ge lecek turist ayısının 5000 olacağı' tahmin edilmektedir.Haz ien ıvjLtiytOım ir'anaya i^apıııda bulunan evini ziyaret etmek maksadiyie bu sene ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Simon merdivenleri çıkarken kulağına zil sesleri gelmişti.Yeni bir tehlike ile karşılaşıldığını bildirmek için Patricia tarafından haber verilmekte olduğunu anladı.Herhalde bu Teal olacaktı.Simon buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Hazreti Muhammet,Ayşe hakkındaki dedikoduları tahkika karar vermişti TEFRİKA No:93 O zaman kalabalığın içinden Saad ibni Ubaie kalktı.Medineli Müslümanların bu en muhteremi olan zat Eşeyde dönerek söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Süveyş ötelerinde Süveyş ötelerinde.Şehir Dram Tiyatrosu'nun yeni piyesidir.Müellifi Somerset Maugham bilindiği gibi,memleketimizde geniş bir şöhret yapacak kadar kötü romanlar yazmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Ankara firm işçilerinin «am talebi reddedildi Ankara,3 T.H.A.tstikamet Fun» ve Numune Ekmek Fabrikası işçilerini çıkardığı toplulukla iş uyuşmaz'ığı Yüksek Hakem Kurulu tarafından tetkik edilerek kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Türk I koylusu İngiliz-müellif inin memleketimize dair enteresan bir yazısı Londra.3 Nafen)Lo-d Kinross,«Geographical magazine» adh aylık dergide yayınladığı çok uzun bir makalede 'İuik Kuyiusunun dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • KISA HARİCİ KABfRLEli m ı ıi ıi-i i i i.»rn-r-AMERİKA Birleşik Amerikada diş macunun diş fırçalandığı esnada yüzreklâm usulü bulmuştur.Macunun,diş firrçalandığı esnada yüz de 17 sinin mideye gitmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • SÜMERBANK HİZMETİNİZDE:Göstereceğiniz arsa üzerine 20 bin lira değerinde EV İnşa edecektir,"Teşkilâtımızın bulunduğu 26 vilâyette bunun için 5 Nisan 1952 tarihine kadar 150 lira yatırarak 3 üncü keşid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Avrupada şiddetli soğuklar başladı Seksen seneden nisbette bir kış Londra,3 Nafen)Avı tıpada son günlerde dehşetli bir kış hüküm sürmektedir.İspanyada ortalama ısı sıfırın altında 15 dir.Bilha» sa Kuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Nezle salgını Peyk memleketlerinde salgın lıaîinde İspanyol nezlesi âfeti başgösterdi Viyana,3 Nafen)Buraya ge^en haberlere göre.Maca ristanda İspanyol nezlesini andıran bir hastalık salgın halindedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Hollanda Krliçesi Amerikada Vaşington,3 AP)Hollanda Kraliçesi Juliana ve kocası Prens Bernhardt dün uçakla buraya gelmişlerdir.Ken dileri üç gün müddetle Başkan Truman'm resmî misafiri olacaklardır.Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • İktisadî konferans Sovyet idarecilerinin büyük ümit bağladığı toplantı dün acildi Londra,3 Nafen)Moskova radyosu,«İktisat Konferansa» nın bu sabah açılmış olduğunu bildirmiştir.Sovyet propagandacıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • Yeni beşizler Eio de Janeiro,3 A.A.Alugoas eyaletinde Macaio'da Julie Aives Desonza adında 35 yaçmda genç bir kadın beş çocuk birden doğurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1952
  • J O/man tahribine d a ir Birinci Dünya Harbinden evveldi.Dersimden fcıdzıze gidiyorduk.Yazın en sıcak günleri idi.Muhafazamız için bize refakat eyliyecek müfrezenin kumandanı gece sabaha karşı yola çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.04.1952
  • 1 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Karabük Demir ve Çelik fabrikalarında tetkiklerde bulunmak Üzere Çalışma Bakanı ve İşletme.]er Bakan Vekili Nuri Uzman,milletvekili Mümtaz Faik Fenik,Milli bankalar umum mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1952
  • ft Amco fotoğraf şirketi tarafından tertip edilen «Fotojenik Kadın» müsabakasını Peter James Semerjan adında esmer bir Danimarkalı kız kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hayat çeşmesinden bir damla da bizler içebilseydik!Rivayetlere göre bu çeşmenin Afrika veya İtaflyada olması lâzım,eski coğrafya bilqisine bakarak Amerikadaisr diyobH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.04.1952
  • GÖLCÜKTE YAPILAN SPOR DEVAM EDİYOR Voleybol ve güreş müsabakaları çok kalabahk bir seyirci önünde muvaffakiyetle yapıldı Gölcük,2 Milliyet)Dûn saij~Ai caat İ.U.0U ua Gölcük por sahasında Donanmagücü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1952
  • Namzetiikten böîge hakemliğine yükselenler Namzetiikten bölge hakemliğine yükselenler:Ali Tara,Ce^at Ulus,Faruk İlgaz,Hakki Yüııuak,Hasan Gümüşata,îhsan Tiilmen;İbrahim Uygur,KemaJ Özbek,Lütfi Artunka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1952
  • atletizm ajanlığı basın komitesi Yeni Atletizm Ajanı Neriman Tekil,ajanlığa bağlı bir basın komitesi teşkil etmiştir.Komiteye,Halûk San,Cem Atabeyoğhı,Babür Ardahan,Alp Zirek,Şerkis Güzeleser;MunlİE A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1952
  • Terfi ettirilen futbol hakemleri İstanbul Bölgesi Futbol Hakem Komitesi,geçen hafta yap tığı içtimada aşağıda isimleri yazılı dört hakemi milliliğe,on sekiz namzedi de bölge hakemliğine terfi ettirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1952
  • Bu hafta oynanacak lig karşılaşmaları Yarın profesyonel ligde F.Bahçe I.Sporla,Beşiktaş Emniyetle oynuyor 5.Nisan 1952 Cumartesi MlTHAPAŞA STADINDA 14.15 Fenerbahçe Istanbulspör M,Güventürk M.Afir K.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1952
  • m7Z*föj$&:W S i Avusturyayı 2-0 yenen Alman millî takımı Prater s tad yomunda:Soldan sağa)Streitle,Mefcus,Morlock,Preibler,Barufka;Schanko,Kohlmeyer,Posibal,Gerrirzen,Turek;Frit/Walter.1 mjlyon^an fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.04.1952
  • Tehlike işareti Bazı ticaret müesseselerimin uûya Amerikanvarî yapmak istedikleri reklâmlar esasen kriz geçirmekte olan futbolumuzu çökertebilir iuthi GARAN Son günlerde futbol ve futbolcuları reklâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenlar Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 18.20 İkenderun 18.30 Adapazau 20.05 Ankara ekspresi Yat.20.50 Eruzurum Geıecekıer 6,25 Erzurum 6.45 Toros 8.30 Anadolu eksprelû 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • ÜçHKYED,DE EV Piyes 3 perde Yazan:R C Sheriff Türkçesi:5ÂHNE Burian Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-de,Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • Bu aksam saat 21 de fy^f\M A K S İ M de J^l jnarteai.paear İG v r.atine ve çar.B~ raba 16 da tenzilâtlı matine HOŞMEDET t'er^tnıtob akmamı üe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergiin 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Senelik Altı aylık Uç ayLk Bir ayük Lt Kr.Lr Kr.4200 81.00 22 50 43 00 12.00 24.00 4.50 9.00 İLAN FiATLAR;2 ve 3 ttncU sayfanın santimi 4 T-İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • Vasiyete sadakat İhtiyar adam,sönük gözlerini güçlükle açtı.Titreyen elleriyle de yatağının baş ucunda oturan ¦kızının ateş gibi yanan kolunu tuttu.Kızım,işte ben» ö.1ü.yo.rum.Güze] kız.yaşlar dolu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • Mademki burada benim misafiri nişiniz,icap eden tedbirleri de ben alırım.Göz göre göre sizi tehlikeye atamam.Olmaz öyle şey.Bir sessizlik oldu.Kaptan Petri de,Mitka da konuşmuyor,cevap vermiyorlardı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yaz-an W.Somerset Mâugham Türkçesi:V.Turhan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • Kartal Sulh Yargıçlığı Başkitabctinden:951/267 Ali Rıza Kırseverin Yesıie Koç ile şayian ve müştereken uhdelerinde bulunan Mal tepede Altıay Çeşmesi mevkiinde kâin 259 ada,19 ada,19 parsel de kayıtlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • BtiyiiK «ukUMdâh' TEFRİKA No:193 SAMANCIGtL Yarı çıplak olan kız:Bekriyi kolundan tutarak,gel,biraz daha sokul diye yanına çekti Eğer sende şarap varsa ben gi^nıemezlikten gelirim.Bir şartla:İşler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.04.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler.13,15 Türküler Pl)13.30 Akordeon ve sinema orayla melodiler Pl)13.45 Şancılar 14,15 Dans ve caz müziği Pl)Pl)15,00 Kapanış 18,00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • nlatıyor Ba* tarocft birincide)haz etmişlerdi.Celâl Be3r ve arkadaşlarını halk efkârında yıkmak için,dediğimiz gibi,bütün hükümet cihazı seferber edilmişti.Bu isin başında,iktisat Vekâletine getirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Tunus Beyi lık köşküne gitmiştir.Bugünkü Paris gazetelerinin bildirdiklerine göre Tunus Beyi Fransa,ile işbirliği yapmaktan vazgeçmiştir.Tu nus Beyinin milliyetçi Düsturi Partisi ile işbirliği yapacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Genelkurmay Başkanı uçakla Parise gitti Orgeneral Nuri Yamut'a 7 kişilik bir askerî heyet de refakat ediyor Atlaiitik Paktı Kuvvetleri Başkomutanı General Eisenhower'in karargâhını ziyaret edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Basketbol maçları Baş tardiı birincide)n Kırmızılar birinci devreyi 28-9 kazanmışladır,ikinci devrede daha serî oynayan Galatasaray takımı maçı 74 32 kazanmıştır,ikinci maç Ankara birincisi ve geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Trabyada bir otomobil deri i ze uçtu Baş tarafı birincide)ru giderken Alman Sefareti önünde denize uçmuştur.Kaza Sefaret bekçisi tarafından Tarabya kafakoluna bil diriimiş ve hâdise yerine geien memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Ankarada kurulan Pastörizâ slit fabrikası Ankara,3 Milliyet)Memle ketimizde ilk defa kurulan pastörize süt ve tereyağı fabrikası bugün törenle açılmıştır Tarım Bakanı Nedim Ökmen töreni kısa bir nutuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • SOLDAN SAĞA t 1 örtük;Zam-2 Bir nevi hamam;Tersinin boynu iğri sırtı kamburdur.3 Bir oyun vasıtası;Ecnebi bayan;yüze gülücülüğün yarısı.4 Lâhza;Tahkir.5 Bir nota;Birinci;Rüzgâra emir.6 Okuyucu;Merkebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • büyük güreş müsabakası Baş t«râtb biııncıde)dercediyorıus:«Türk Gazeteciler Cemiyeti çok heyecan uyandıracak bir güve* müsabakası tertip etmiş tir.Turk Gazeteciler Cemiyeti,A meı ikalılara,İsveçlilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Ameri İcada seçimler Baş tarafı birincide)cak seçimlerde de Taft'ın 16 delege kazanacağı ve böylelikle ken&binan Cumhuriyetçi Par tinin Başkan «ıamaedini seçecek olan parti konferan,ında 99 delegeye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Am araka bütçesi tarafı birincide] ni malî yi] içindedir.Tahsisler Komisyonu 46 milyar 680 milyon 384 bin doiar tutarında bir bütçe tasarım hazırlamış ve Komisyon Başkanı Demokrat temsilci George Maho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Fosforlu şapkalar Parin,3 Nafen)Paris,Lyon,Dijon ve Tours şehirleri Belediyeleri,seyrüsefer memurlarının bundan böyle akşamları güneş battıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Amerikada bir azil ve bir istifa Adiiye Bakanı bir müfettişi azlettikten sonra istila etti Vaşkıgton,3 AP)Birle şik Amerika Adliye Bakanı Howard busun Federal devlet dairelerinde irtişa ve yolsuzluk o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Irand a kapatılan gazeteler O-Fedaiyanı îslâm grununuıı hazırladığı gösteri ere dair ilânlar basan iki gazete kapatıldı Tahran,3 AP)Iran hükümeti bugün memleketin en ileri geıen iki gazetesinin,«Ettel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Kahirfcde siyasî faaliyet I Baş tarafı birincide] relere her ân başlanması beklenmektedir Amerikanın Kahire Bü yükelçisi,bu lüzumu,İngiliz Büyükelçisi Ralph Stevenson ile.Mı sır Dışişleri Bakanı Hassu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Tries teye dair üçler tebliği Hür bölge meselesinde sıkı bir işbirliğinin tesisi hususu görüşüldü ımjııı.Londra.3 A.A.Birleşik Amerika,İngiltere ve italya tem silcilerini:ı bu sabah Dışişleri Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Trumanın Celâl Boyara hahsası Ba« tarafı birincide)ımen takdim edilecektir.Diğer Kuzey Atlantik Paktı memleketleri Başkanlarına da buna benzer hediyeler gönderilecektir.Başkan Trumanın bu hâtıra lan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Köprülünün Paris te maşlarına dair izahatı Bo« tarftfı birincide)rupa Kouseyi Bakanlar Komitesi,Ziraat Mahsulleri Avrupa Müşterek Pazarı ihzari Kon feransı ve Avrupa İktisadî işbirliği Konferansı Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.04.1952
  • Atlantik Paktının 3 üncü kuruluş yılı Bu münasebetle ya bir merasiı Londra,3 Nafen)Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı andlaşraasmın imza edildiği tarihin üçüncü senei devriyesi mü nasebetij'ie yarın burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.04.1952
  • SV£M/JWM SAĞLAYAN ÇAMAŞIR M AKİNS5İ Çamaşırın yıkanma müddetini tayin eden OTOMATİK ZAMAN AYARI Harikulade ÇAMAŞIR SIKMA TERTİBATI Her parçanın ayrı ayrı yıkanmasını temin eden HUSUSİ MEKANİZMA Fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • İstanbul Toprak ve iskân Müdürlüğünden:1 Ramide,Taşlıtarla mevkiinde yapılmakta olan gögmen evlerinin ana yollarından henü?ihalesi yapılmamış bulunan 3600)metrelik kısmının inşası açık eksiltme sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Etibanktare:1 Elâzığ ile Maden arasmda lulunan Hazar gölü Gülcük)suyundan faydalanmalı üzere göiün kuzeyindeki ovada hidro-elektrik santralı ve tesisleri ve bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • MudyVen imanlarda £f Sancılara Karşı KULLANINIZ!Gripin O Baş,diş,adale,sinir ağrılarına karşı bo farı ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.O Süratle hazmolur,ve derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • Neşriyat HANIMELİ;Hanımelinin 51 inci sayısı dört renkli dit kapa!içinde çok zengin ye çok çekiçmünderecatla satışa* çıkmıştır.Bu sayının kırk iki sayfasında altmış beşten fazla resimle kırktan fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • KAYIP:Çapa Kız Enstitüsünden aldığım 561 No.lı pasomu kaybettiğimden yenisini alacağımdan,İkisinin ljükmü yoktur.No:561 Güler;Çelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • ¦aid' YILDA ÇEKİLLŞ ŞİMDİDEN ISO LİRALIK BİR HESAP AC TIR«M12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • Betonarme köprü yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş Kocaeli ilinde,Adapazarı Karasu yolunda Karasu küplüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 340.390.08)üç yüz kırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • İstanbul Defterdarlığı Miliî Emlâk Müdürlüğü Beyoğlu Eskişehir mahallesi Kaytancı Rai dm ve Kükürt sokak en eski II,etKİ;yeni ü.j 15 kapı 1344 ada 14 parsel sayılı ahşap evin lş2 hissesi Apotol oğlu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tan İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURt AKÇA T* Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • ZAYÎ:Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünden almış olduğum 105236 sayılı ve 4-3-1952 tarihli gümrük makbuzunu kay betmiş olduğumdan ve yenisini alacağımdan eskil inin hükmü kalmadığını bildiririm.Saüha Beria İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan:951/4440 Bir orcun temini istifası için haciz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir beygir kuvve tinde Entlat marka 1,20 metre boyunda torna demir makinesi 312
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânSarı Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı iki kalem köhne malzeme satılacaktır.Arttırması 18.4.952 cuma günü saat 10 da Küçükçeknıece köyünde 87 No.lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-olektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 04.04.1952
  • SAYIN İTHALÂT TACİRLERİNİN DİKKAT NAZARINA l Mart i yfı2-tarihli Resmî Gazetede yayınlanan karar ve tebliğler mucibince itualât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kambiyo Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan