Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • f/Bugün şehrimizde hara u-mumiyetle az bulutlu hafif rüzgârlı geçecek,hara sıcaklığını muhafaza edecektir.H W*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Tıpkı Yavuz-Havuz gibi meşhur impeks hâdisesi Gemi mubayaasına ismi karıştı diye İsmet Paşanın emriyle tevkif ettirilen film stüdyosu sahibi Kemal Bey men-l mu-hakeme kararı almış olmasına rağmen maru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Türk-Yunan heyetlerinin içtimai Ankarada bulunan Bakkalbaşınm riyasetindeki Yunan heyeti ile heyetimiz arasında siyasî ve iktisadi müzakerelerin başladığını düıı bildirmiştik.Resimde iki heyet toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Dün Atînaya hareket eden Amerikan askeri heyeti YeşiIköyde(Foto:Milliyet Sami Om-mü)Amerikan askerî heyeti A tinaya gitti Heyet Başkanı General Stokes Türk ordusundan ve komutanlarından sitayişle bahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • elediyenin ayrılması tali komisyonda kabul edildi Kabul edilen tasarı kanunlaştığı taktirde 1 mart 1953 günü Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek Bugünkü il Genel Meclisi 1952 bütçesini tatbik ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Tokatta sular çekiliyor Birçok bölgelerde tahliye 1 faaliyeti devam ediyor f Tokat,2 A.A.Birdenbire artması ve karların süratle erimesi dolayısiyle Kazo Va e Turhal ovaları üzerinde genio bir sahayı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Çetecilik d âv ası o-Savcı tekrar reddi hâkim talebinde bulundu Ankara,2 Milliyet)UJus gazetesinde intişar eden «Çetecilik» başlıklı makaleden dolayı duruşması yapılan Falin Rıfki Ataya Ankara Ağırcez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Tunus meselesini görüşmek üzere Güvenlik konseyi acele toplantıya çağrıldı Salâhattin Bakuş yeni Tunus Kabinesini kurmaya nihayet muvaffak olabildi New York,2 T.H.A.A-cele toplanıp,Tunus dâvasını rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • 3,Dün Karabükte tetkiklerde bulunan Celâl Bayar Ankara'dan hareketinden önce umhurbaşkanı Karabük tesislerini tetkik etti Bîr İngiliz firması Karabük fabrikasının ıslahı i çın hükümetimizle anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Senatör Taft Amerika seçimler^ YVisconsin'deki secim denemelerini Senatör Taft kazandı Milwaukee,2 AP)Cumhu riyetçi Parti adaylarından Senatör Robert Taft bugün Cum hurbaşkanlığı için Wisconsin eyalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Vali n i n Atina da ki konuşması Prof.Gökay bugün saat 18.45 te Atina radyosunda,bir konuşma yapacak Atina,2 A.A.Dün Belediyede sapılan kabul esnasında İstanbul Valisi Gökay,Atina Belediye Başkam Niko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Büyük matbuat kongresi İzmir Gazeteciler Cemiyeti müşterek bir kongre için harekete geçti İzmir 2 Milliyet)Başbakan Adnan Menderesin istanbul gazetecileri tarafından şerefine verilen ziyafette bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Nuri Yamut Parise bugün gidiyor o-Genelkurmay Başkanının ba seyahati tayyarenin zamanında gelmemesi yüzünden gecikti Atlantik Paktı Ordular* Başkanı General Dwight Eisenhower'in karargâhını ziyaret ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Trieste ihtilâfı O-De Gasperl,Yugoslavya ile görüşmeğe hazır Loma,2 A.A.Tnestedeki İngiliz Amerikan ve Yugos İav bö'gelerinin italyaya fieri verileceği hakkında 1948 senesinde batılılar tarafından gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • "Gecekuşu,yakalandı Dün yakalanan gece hırsızı Mustafa Uslu Uzun müddettenberi Bakırkö yünün Bahçeüevler mahabesine dadanarak evlerden mücevherat ve çeşitli eşya çalan gece hırsızı dün suçüstü yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Russel Door Zonguldakta Zonguldak 2 Milliyet)İktisadî işbirliği Misyonu Mr.Rus sel Door sekiz kişilik maiyetiyl'e buakşam Amasradan şehrimi ze gelmiştir.Heyet şehrimizde Marshall Yardımmon tatbiki ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Gajrimenkullere vaki tecavüzlerin define dair tasarı müzakere edildi Ankara 2 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Muhlis Tümayın başkanlığında toplandı,kesin hesaplara ait yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.04.1952
  • Otuz çocuk izmirden Istanbulo kaçtılar Bunların altı tanesi ailelerinin müracaatı üzerine gemiden çıkarken yakalandı îzmirde n şehrimize gelen kaçak gocuklardan altısı Yteua 7 inci sohifede)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • •fr Türkiye Yardım Sevenleı Derneği tarafından 12 nisan cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda bir balo verilecektir ÇAY •fc Askerî Tıbbiye Okulu talebeleri tarafından 19 nisan cumartesi günü Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • Kambiyo ve Esham Açılı» Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frbveç Kr.Florin Üret Drahmi Eskoude» 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280.30 0.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • FIKRA Sanayi bölgeleri tesbit edil.rken Senelerden böri bir ihtilâf mevzuu olarak Belediyeyi,sanayicileri ve bir kısım halkı meşgul eden sanayi bölgelerinin kat'î surette teshiline nihayet sıra gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • Bir mutemet a y bol d u Ortadan kaybolan Evkaf Müdürlüğü mutemedinin intihar ettiği sanılıyor Savcılık ve Emniyet makamları bir kaybolma hâdisesine el koymuş ve tahkikata başlamışlardır.Alemdarda.Yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • ESBAB TİCARETİ YAPAN BİR KÖFTECİ YAKALANDI Lâlelide Ordu caddesinde Sır makes hanında köftecilik yapan Erdoğan Yüksel adında birinin esrar ticareti yapt ğı ihbar edilmiş ve dün polit.memurları Erdoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • BİK ADAM KARISININ KULAĞINI KESTİ Kadıköyünde Kurbagalıderede oturan Recep Uysai adanda biri iki senedönberi avn vasadığ' karısı Sabahat Uysalla vokakta karşılaşmış ve barsmaJarn teklif etmiştir.Kadm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • ET KOMBİNALARI KURUL-MASI İÇİN TETKİKLER YAPILIYOR Et kombinalarının tesiri için bir müddetten beri memleketimizde bulunan Amerikan heyeti,beraberlerinde Ofisten ÜRİU Şube müdürleri üIüuk'u halde Kars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • ARSA SATIŞLARI TAHKİ-KATI İÇİN İKİ MÜFETTİŞ DAHA GELDİ Belediye Daimî Komisyonu tr dun dıuisüz ara atışları yapıldığı hakkında on günlerde ortaya atn'an dedikodular üzerine İçişleri Bakanlığı,şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • TÜRKİYE MİLLÎ TALEBE FEDERASYONU KONGRESİ Türkiye Mii'lî Talebe Federasyonu Sekizinci Büyük Kongresi çalışma'arına dün de ttal yan Kültür heyeti konferans sa tonunda devam edilmiştir.Dun kü çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • Yeni dış ticaret rejimi neşredildi Yeni rejimde,gerek ihraç gerek ithal listelerinde mühim değişiklikler oldu Bakanlar Kurulu tarafından yeni ithal ve ihraç rejimi neşre-J dilmiştir.Yeai rejimde gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • BÎR AMERİKAN GEMİSt rMM)KATIR GETİRDt Dün saaıt 19 da rıhtıma yanaşan Amerikan bandıralı Colombia gemi j ile »imanımıza 300 actot katır gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • PASTEUirUN TORUNU GELDt Louis Parteur'ün torunu olan dahiliye mütehassısı Dr.Vaüerirodo Pasteur ve Fransanm ta nınınış cerrahlarından Dr.Godarrd d'Allaines dün aksam Fransız uçağı i'.e şehrimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • Orman yangınları Beykozda dün yeni bir yangın zuhur etti.Üç köylü tevkif edildi Birkaç gün evvel İstanbul ve İznıitin muhtelif bölgelerinde çıkan orman yangınları askeri birliklerin yardımıyla söndürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • LÂLELÎ VE KÜÇÜKPAZAR-DA İKİ KANLI HADİSE OLDU Lâlelide küçük bir mesele yü zünden kanlı bir hâdi« olmuştur.Bu semtte oturan ve vatanî vazifesini ifa eden Hayati Şengöz adında bir er.bir arkadaşına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • DÜN FECİ BlR TRAMVAY KAZASI OLDU Vatman Burhan Kocapelvan idaresindeki Edirafekap* tramva yına ters tarafından atlıvan Mehmet Acar adında 13 yasında bir çocuk,Sehzadebasında aksi I tikametten Belen,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • DİR BERAAT KARARI Tophane tamir atölyesi ustabaşılarmdan Talip Karlibel.Atatürke hakaret etmek iddia'ay le Adliyeye verilmişti.Taüp Karlibel Sekizinci Asüye Ceza mahkemesinde yapılan duruşması sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • RUSYA NE BEKLİYOR?Yazan Geçen azımızda Rusyanın 65 i zırhlı olmak üzere harekete hazır 175 tümeni olduğunu ve 20,000 savaş uçağına sahip bulunduğunu yazmıştık Bu rakamlar Atlantik orduları Başkumandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • MW MAKALE Kelime ırkçılığının ilmi mâhiyeti İsmail Hami DANIŞMEND Di!Kurumunun son beyannamesinde müdafaa ettiği saf til nazariyesi nin ilim esaslarına mugayir ulduğupnu ve bütün Lisaniyat âlimlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam İmsak 5 42 11.08 1218 5.44 15.53 9 19 18.35 1200 20 08 1.33 3 59 925
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • 1 KISA HABERLER if Bir müddet evvel izmir Memleket Hastahanesi Başhemşiresini ıı bir hademe tarafından öldürülmesi üzerine,cenaze töre ninde bulunmak için,Türkiye hemşirelerini temsilen îzmire giden H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • POLİSTE Küçükpazarda oturan Mehmet Oral adında biri para mukabilinde fâl bakarken suçüstü yakalanmış ve savcılığa teslim edilmiştir.Ramide oturan Hüseyin adın da birinin aynı semtte oturan Sahne Uygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • Deri piyasası durgun Yılbasmdanberi av derisi fi-ndakı düşüklük devam etmek.edir.Bu arada satşlar da agulaş mşt.ı.İhracat i'ie sad£r-e az miktarda Amerikavu.gön deriden sansar derisinden ibarettir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.04.1952
  • HALKIN SESİ Elbise yardımı istiyen hasta Balta Limanı Kemik hastanesi 53 üncü koğuşta Kail Erbaamn mektubu;«Hayatta yalnızım,bana bakacak kimsem yok.İyi kalpli vatandaşların bana elbise yardımı yapmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Arnavutluk da karışıyor Küçük Arnavutluk hükümetinin sarp kayalıklarından tabiî arızalarından başka bir askorı Kıymeti yoktur.Ordusu za man zaman bir iki alay teşkil edilmek suretiyle kurulur.Kral Zog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • YALOVA KAPLICALARININ ISLA1HNA BAŞLANIYOR Denizcilik Bankasına devri i ıtemen YaJova tesislerinin bugünkü durumunu tesbit etmek mek üzere Rİden.Deniz Hatları İşletmesi Müdürü Muzaffer Öz qök,hazırladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • KROM İHRACATI ARTTI îzmirden krom ihracatı son günlerde artmıştır.Son olarak 4500 tonluk bir parti krom daha ihra çedilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Ağır gitmekte olan bir otobüsü birkaç milimetre yakından sıyırarak dar bir sokağa saptı;saatte yüz kilometre süratle koşuyordu.Perrigo yerde,gırtlağına dayanmış otomatik tabancanın tehdidi altında kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • GÜNEYSU KURTARILDI Fethiye körfezinde kuma oturdugımu hi'dirdijfinriz Güney vm vapuru,dün aksam vaka ma hali'ine gönderilen İmroz tahlişive pemisi ile çekilerek vüzdü rülmüştür.Karaya otiifma hû di ıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • AZRETi 34*1* SAM/H MATIZ TAHSU Alluh bilir ki ben/zevcelerimle çocuklarımın iyiliğinden baş^a birşey bilmiyorum TEFRİKA No:92 Bilseniz,sizi yakından tanıyan benim için bu rezilâne sözler ne müthiş,Ah,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Beş san'at BEŞ SAN'AT dergisini alınız,veya,bir vitrinde rastladığınız zaman dikkat ediniz,ismindeki san'atın sonat olarak,fakat bu na karşılık «Fikir ve San'at Der gisi» diyen etike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Mikrop harbi Komünist Çin Başbakanı Kore'ye 2000 mikrop bombası atıldığını iddia ediyor Oslo 2 AP)Komünist Çin Başbakan Yardımcısı Kuo-Mo-Jo dün burada.Kuzey Kore ile Kuzey-doğu Çin üzerine 2,000 Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • t* m ı^ı ı iu1 ammm'i KISA HARİCİ HABtRLER I IH İl-I nil-A M E R 1 K A Dünyanın en güzel giyinen er kekleri şunlardır:Mac Arthur,Fred Astaire,Gary Grant.Edinburg Dükü ve Windsor Dükü.İNGİLTERE İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • DENİZCİLİK BANKASININ HARİÇTEN YAPTIĞI MUBAYAALAR Denizcilik Bankasının Amerikan yardımı şeklinde aklığı malzemeleri ve İngiltereden yaptık mubayaaları idare eden Malzeme Müdürü Muzaffer Falay dün İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Leman ile TANGUR Mehmet ŞENCE nikahlandılar İstanbul 2 Nisan 952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Sovyet ve Peyklerinin iktisadi vaziyeti Bugün Moskovada beynelmUel bir iktisat konferansı akdedilecek Londra 2 Nafen)Yarın Moskovada,Sovyetlerin büyük propaganda kampanyası ile hazırlamış oldukları sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Avrupada kara kış Batı Avrupada devamlı yağmur ve kar yağıyor Paris 2 Nafen)Batı Avrupada havalar bozmuş,devamlı yağmurlar vğ bazı yerlerde de karlann süratle grimesi yüzünden nehirler yükselmeye başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Kudüste bulnnan tarihî eserler Londra,2 Nafen)Gelen haberlerden anlaşıldığına göre.Kudüs şehrinin yakınlarında yapılan hafriyatta 4,500 sene ev veline art mezarlar bulunmuştur.Bir mezarda içinde beyni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Markos çetesi efradına dağıtı-Münich 2 T.H.A.Hür Avnrpa Radyosu)Halen Vratzada kışlalarda kalmakta olan 1000 kadar sabık Markos çetecisine kürk ceket yapmak üzere Vidin bölgesinden mühim miktarda kürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • Kaçakçılık ilesavaş Gümrük ve Tekel Bakanlığiyk esaslı yeni tedbirler alımyoı AnkâTa 2 T.H.A.Gümrük ve Tekel Bakanlığı iç ve du kaçakçılarla kati ve amansız biı mücadeleye karar vermiş vfc bt hususta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • SÜEVİERBAÜK HİZMETİNİZDE.Göstereceğiniz arsa Üzerine 20 bin lira değerinde EV inşa edecektir.Teşkilâtımızın bulunduğu 26 Vilâyette,bunun için 5 nisan 1952 tarihine kadar 150 Lira yatırarak 3 üncü keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.04.1952
  • p^fp ı&ZJİ Sj' ta Meslek anlaşmazlıkları Bizde bazı meslek erbabının birbirlerine yardım etmemek için ne mümkünse yaptıkları malumdur.Vakıa bu vatandaşların da kendi arlarında,kendi menfaatleri için,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.04.1952
  • mâm •4 General Stokes'un başkan-Ilgındaki Amerikan askerî heyetine dün Park Otelde bir ziyafet verilmiştir.Reisimde Amerikan heyeti mensupları ile subaylarımız görülmektedirty Karabük'e giden Cumhur-b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1952
  • Metro-Gold wyn-Maycr'in meşhur dans yıldızlarından Ann Miller garip resim ve şekillerden ziyadesiyle hoşlanmaktadır.Besimde güzel artisti kara kediler,gülen ölü kafaları ve cadı şapkasiyle görüyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Eski istanbul sokaklarında köpekler saltanatı var Buyîln o saltanatın hortSadsğını görüyor,korkuyoruz.Çünkü bir köpeğin 9 kişiyi ısırıp,kudus aşıladığını okumaktayız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.04.1952
  • Italyada hakemler,müsabakanın yapızlice girmektedirler lacağı stada Sutfoi GARA J^_l*U*|_İtalyada;cüsseli ve sakı sut atan futbolcular revaçta.Bu kanaate.Türkiye italya genç takımar maçını ve La/ioaun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1952
  • Eskişehir Demirspor güreş takımı Almanyaya gidiyor Eskişehir,2 T.H.A.Eski şehir Demirspor güreş takımı Alman Demiryolları güreş takımtn n davetlisi oiarak Almanyaya gidecektir.Demirspor güreşçileri 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1952
  • Amatör tak ımlorın pavan d u r u m 1 arı 2 üncü küme A)grupu puan cetveli M G B M A T P 1 Hilâl 15 14 1 53 6 29 2 Ortaköy 14 11 3 34 10 22 3 Darüşşıfaka 14 8 2 4 23 18 18 4 B.Dere 13 8 1 4 30 16 17 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1952
  • OLİMPİYAD GÜRE TESBİT EDİLD Genç millî takımda Andenberg,Antonsson Freij gibi şöhretler yer alacaklar Stockholm;isveç hususî muhabirimiz Orhan Türel bildiriyor)Ortalama 200 güreşçinin katıldığı İsveç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1952
  • Türkiye basketbol m açı Türkiye Basketbol Birincilikleri 3.4 5 nisan perşembe,cuma ve cumartesi geceleri Teknik Üniversite spor salonunda yapılacaktır.3 nisan perşembe günü yapılacak maçlar:Saat 19.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1952
  • Dün yapılan liseler futbol karşılaşmaları Kuleli Lisesi-İstiklâli 2-1 Galatasaray da Sultanahmedi 4-1 yendi Okullararası futbol karşılaşmalarına 2 nisan 952 çarşamba günü Şeref stadında devam ediîdi.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1952
  • Deniz Gücü Gölcük fabrikası Gücü 2-2 berabere kaldı Gölcük,2 Milliyet)Gençlik spor sahasında bugün günün en mühim müsabakası İstanbul dördüncü küme şampiyonu Denizgücü takımiyle Koeaeli lig lideri Göl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.04.1952
  • Sedat Tayfanın başkanhğsndaki kafileye mensup futbolcular dün son bir antreması yaptı Amatör takıma seçilen futbolcular.Soldan sa&a:Aydın R.Hisar)Sami S.Spor)Hilmi Adalet)Dimitrioglu Beyoğluspor)ve Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • TEFRİKA No:44 Ali köpürüverdi ve bağırdı:"Zaten sen benimle her zaman aiay edersin,Ali cevap vermemiş,düşünceye dalmıştı.Kısa bir sessizliği müteakip tekrar Kaptan Petri konuştu ve şöyle dedi:Gördünüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • MİLLİYET WâW İS kuruştur Abone geratti TUrkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4 50 9.00 HAN rtATLAR!2 Te S te«U sayıcının santimi 4 T.L.İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • Bu akşam saat 21 de hkrf\M A K S I M de JT^L Jnartesi,pazar 18 r.atine ve çar-J» mba 16 da tenzit W lfttiı matine HOŞMEDET Fert^mıae ak*amı iie cumartesi matine talebeye tenailâtlıdır,Gi*e bergtta 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • ÜCÜKYED^DE EV Piyes 3 perde Yazan:B.C.Sheriff Türkçesi:¦i A H N E Butiön Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru.Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:4027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • FAYDALİ ElLGİLER Gelecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum Trenler Gidecekler:6.25 Erzurum 6.45 Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • BÜYÜK fllİKlİNlDAR1 TEFRİKA No:192 SAMANCIGİ1 Pckize:soyunurum sultanim.işte!diyerek elbiselerini attı,uzun boylu şirin bir kız oluverdi Çok beklemediler.Sultan Murud arabasında değil atının übtün^**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13,00 Haberler.13.15 TürKüler Pl)13.30 Dans müziği Pl)13,45 Şar kılar 14,15 Öğle konseri Pl)Antonin Dvorak.«Tabiatta» Çalanlar;Rafâel Kubelik id Çek Flarmoni O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • isdroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Etihanktan:1 Elâzığ ile Maden arasmda bulunan Hazar gölü Gülcük)suyundan faydalanmak üzere göıün kuzeyindeki ovadihidro-elektrik santralı ve tesisleri ve bununla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları AA.A-A-A-i*u*_A_ *LJı—fu*ı_ı*j*ı_*ı.j^_ı*-r ~*xT ı—ı-ı—ı* A 2500 liralık 4 parti Sadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır.Beher partinin kesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yazan W.Somerset Maugham Türkçesi V.Turhan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • İzmîrden kaçan 30 çocuk İstanbul zabıtası dün garip bir hâdiseye elkoymuştur.Ası len İzmirli olan ve yaşları 14 ilâ 13 arasında bulunan 30 çocuk ailelerinin rızasını almadan limanda bulunan Ordu vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Amerikan seçimleri Baş tcrrMı birincide)Taft için oy vereceklerini belirtmişlerdir.Diğer delegeler Kaliforniya Valisi Earl Warrant tutmuşlardır.Demokratlar arasında yapılan seçime r^ Idnce,Senatör Est
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Orman yangını Zonguldak ve Yenicedeki I yangınlar henüz söndürülemedi I Zonguldak 2 Milliyet)Bu gün saat 15 te.Kilimlide,etrafta bulunan kömür stoklarını da tehdit eden büyük bir orman yangım söndürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Amerikan askerî fcreyeti B a ğ t aıâfı bi ri n cide söylemiştir:NATO hafckmda Türk ordusuna etraflı bilgi vermek üzere memleketinize eelmiş bulunuyoruz.Biz de Türkiyede Türk ordusu hakkında daha fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Baş tarafı birincide)küllere tecavüz vukuunda alâkalı mercilere ihbarın kimler tarafından yapılabileceği üzerindö durdular.Bu hususta.Mahmut Goloğlu verdiği bir önerge ile gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Büyük matbuat kongresi Bağ tarttı birincide)namına hükümetten beklenen esâsları bir muhtıra halinde tesbit etmek üzere İstanbul.Ankara.îzmir ve Adana Gazeteciler Cemiyetlerinin müşterek bir kongre akt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları fl \j*Lfı^ıi-n_ru*ı.r1ı_ı'ıır'-Tugay biliklerinin senelik ihtiyacı için 700 bin adet ekmeğin imal ve pişirme işi kapalı zarfla ihaleye konm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Ba« tared:birincide)duğu müesseselere,ona "yakın j telâkki olunan herkese şüpheli j nazariyle bakarak bu müesseselerle bu gibi şahıslan yıkmak ve yıkmak için de hâdiseler yaratmak,derhal bir devlet po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Cumhurbaşkanı Karabük tesislerini tetkik etti I Bas tarrfı birincice!ı erkânı,parti başkanları ve Karabük Çelik ve Demir fabrikaları ileri gelenleri i'e binlerce Karabüklünün candan sevgi ve saygı gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Va I inin Atinadaki konuşması Baş tarafı birincide)dünyada ilk defa Atina'da ilân edilmiştir.Bu demokrasinin ö nündo hürmetle eğilirim.istanbul Şehir Meclisi Başkanveıullerinden Ferzan Araşistanbul Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Staünin cevapları ihtiyatla karşılandı Washington 2 A.A.Mareşal Stilinin bir Amerikan gazeteciler grupuna yazılı mülakat vermis olması haberine karşı ilk Amerikan tepkisi bir itimatsızlık olmuşturîlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • BIK İNGİLİZ FİRMASI KARABÜK FABRİKA.LAIRTM GENtSLETBCEK Ankara.2 T.H.A.tnsiliz Skff ieid makine müessesslerinden biri olan Davy United Tür kipe ile önemli bir kontra' akdetmiştir.Bahis konusu sipariş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Tokatta sular çekiliyor Baş tarafı birincide)AMASYADA Amasya,2 A.A.Yeşilırmağm seviyesinin düne nazaran 25 santim daha yükselmiş olun;sı neticesinde sular bu gün istasyonu da tamamen istilâ etmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 10 11 r 12 SOLDAN SAÛA 1 Hazır servet;Bir kuş.2 Edi Kantorun bizdeki lâkabı;Tersi Gökyüzü.3 Para sarfedeeeğiniz yerde ilk önce onu isteyiniz;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Fransız Meclisi Şuman Plânını dün tasdik etti Sar meselesi hakkında dostane bir anlaşmaya varmak için iki taraf da büyük bir gayret sırfediyor Paria,2 AP)Fransanın Cumhuriyet Meclisi dün,Avrupanın köm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Atlantik konseyi Yeni teşkilât haziranda ilk umumî toplantısını Pariste yapacak_Londra,2 A.A.Yeniden teşki-atlandırılan Atlantik Kon şeyinin önümüzdeki Haziranda Pariste ilk umumî toplantısını yapacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.04.1952
  • Güvenlik konseyi acele toplantıya çağrıldı Bouj tarafı birincide)Güvenlik Konseyinin bu devre içtimalarına Pakistan delegesi Ahmet Buhari başkanlık edecektir.TUNUS MESELESİNDE AGELE BİR KABARA VARILM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.04.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖR!KULLANANLARIN PAROLASIDIR S" 'İti MMMET Kaim* 40430 S leypr,35 Beygir,İS ley«ir^^ H İ(15 Beygij;S SAYIN ÇlrTÇİLEA!0^'MA Gelmiş ve geleeek rakipleri arısında daimi üstünlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Öğrenci alınacaktır Tarım Bakanlığınca Açılacak Makine Kurslarına Marşal plânı gereğince memlekete getirtilmekte olan Ziraat âlet ve makinelerinin kullanma bakım ve bazı tamir işlerini yapabilecek ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • ilan Ankara Belediye Başkanlığından 1 Protokol sahası ve imarca işlenmemiş mıntakada yapılacak âdî kaldırım,kald.rım tamiri Ve mecra inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • ti»!tân^A um VERSA»fabt*a V)«W »1 en ıas\üieha k\»f*lfıı\Jeeç ö*ne v kaWakV ceVıse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • jiHPQIS&Ki&KSKKHaSaKSHRBQf SAYIM İTHALÂT TACİRLERİNİN am:yu.y\m^mum 31 Vîaıt 1052 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan karar ve tebliğler mu«jbince itualât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Dmk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Kırıkkale Belediyesinden Elektrik Fen memuru v&ya teknisyen,ingaat Fenmemuru vö itfaiye âmiri alınacaktır.1 475 lira ücretle birinci sınıf ehliyetli ve diplomalı biç elektrik fen memuru veya teknisyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • MÜŞAVİR TAYİNİ İLÂNI İstanbul Eminönü Sulh Hukul Hakimliğindcta 1952/11?Kurakapı Nişancası Deri» kuyu sokak 5 No.da ikamet e« den ve yaşlı ve her türlü iğfali mütemayil olduğu hekim rapo* ru ile tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • ZAYÎ:İnebolu sicilinde ve Karadeniz Ereğli limanından almış olduğum 6079 sayılı tayfa tezkeremi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • ZAYİ:Bursa Kız Muallim Mek töbinden aldığım 341 No.lı ve 1935-1936 senesine ait tasdiknamemi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur Bahriye Sarnav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • DP.Ktınıkapı Bucağının YEMEKLİ VE DANSLI EĞLENCESİ 5 Nisan Cumartesi günü saat 20.30-dan sabaha kadar Liman Lokantasında Hamiyet Yüceses,Tevhit Bilge ve arkadaşları bu müstesna ve zengin programlı gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Ankara Beiediye Başkanlığından:1 Temizlik işleri Müdürlüğünde şase halinde bulunan beş adet kamyona ludrolikîi karoseri yapılması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli v 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilâmarı Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 İzmir Çamaltı tuzları taşıt ve makineler hangarı inşaatı kapalı zari usulile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmesi 25.4.952 cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Geçici güven akçası Gurup Erimiş sade yağ 4600 kil.'475 Krs.21850 lir.1038,75 kur.I Koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Sahip re BaşmuhAnrirl Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tan t«lerinl idare eden Faruk DEMİRTAf Basıldığı yer NURİ AKÇA T* Ali Naci KARACAN OûaeLcilik KoUktlf Ortaklımı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Demir direkli elektrik şebekesi yaptırılacak Bartın Belediye Başkanlığından Kasabamızm 312.479 lira 58 kuruş keşifli ve boru direkli ve yine 568.251 lira 98 kuru^ keşifli Karabük demirinden mamul A ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 Yeni Gördes ilçesinde yaptırılacak 42 lojmana alt olup keşif bedeli fiat birimleri esâsı üzerinden 243198.44 lira,2 Eksiltme 30/4/952 tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ muaw SAN SANCILARA KARŞI C Boş,diş,octal*,sinir ağrılarına karşı «on deıeco faydalıdır.Romatizma we lumbago ağnlarını teskin eden.Süratle boımolor ve derhal tesirini gösterir.Kini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • Buğday pazarı,hangarve dükkân yaptırılacak Sivas Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettireceği buğday pazarı,hangar ve hangarın müştemilâtı olan 71 adet ardiye ve dükkânın yapıla mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.04.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarım kabul eder Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Farmakkapi Küçük Ig Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan