Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • lf Xv4k K JS9 H Bugün cehrimizde hara umu.1 niyetle âçıfe ve rüzgârlı gecece»,1 ıava sıcaklığını muhafaza ede.1 ektir.W\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Her tarafta bîr bahar havası Son günlerde bütün yurtta bir bahar havası hüküm sürmektedir.Bir çok ağaçlar çiçek açmış,kırlar yeşillenmiştir.Re imde Ankaradaki bahar havasından istifade eden genç kızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Orgeneral Nuri Yamut bugün Parise gidiyor Genelkurmay Başkanına,Korgl.Necati Tacan,Tuğamiral Fahri Korutürk,Tuğgeneral Tekin Arıburnu,Alb.Cemal Âydınalp.Yarb.Sadi Atikkan,Bnb.C.Taîu refakat edecek Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Ali Çetinkayanın siyasi portresi Ali Bey daima haşin ve dürüst görünür,yüzünün güldüğüne ender tesadüf edilir.Kel lâkabını âdeta benimsemiş vaziyette idi.Kel Ali diye anılmaktan hiddetlenmezdihakin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • YeşihrmakJ gittikçe yükseliyor Geniş bir mmtakayı sular kapladı.Zayiat henüz tesbit eflilemedi Tofcât 1 Tübaj)Y&sihrmağın taşmasından Turhal'a 2 kilometre mesafedeki Köy köyü mevkiindeki Tokat şosesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • D.P.Meclîs gru pu dün toplandı Ankara,1 Milliyet)D.P.Meclis Grubu bugün saat 15 de toplanmıştır.Gündemde bulunan Nutık Poyrazoglunun,askere alınmak işlerinde aksaklıklar için hükümetin ne düşün düğü,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • C.Bayar Karabük'e gidiyor Çankırı,1 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve beraberlerindeki zevat,Zonguldak posta trenine bağlanan hu sıısî vagonlariyle saat 23.30 da Çankırı istasyonuna muvasa lat etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Türk Elen dostluğunu takviye O-Ankarada iki memleket arasımla mevcut işbirliğinin artırılması için müzakerelere başlandı Ankara,1 Milliyet)Yunanistan Başbakan Muavini ve Dışişleri Bakanı ekselans M.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Adenauer'e yapılan suikast o-A.P.ajansına gelen bir mektupta bombalı paketin Yahudiler tarafından gönderildiği bildiriliyor Paris,1 AP)Yahudi Par tizanlan Teşkilâtı» dün;Alman Başbakanı Konrad Adenaue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • 11 sene önceki bir cinayetin katili yakalandı Senelerce evvel işlenen bir cinayetin faili dün emniyet me murlan tarafından yakalanmış ve savcılığa teslim edilmiştir.Ou bir sene evvel Koca Mustafa Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Olga kefaletle tahliye edildi Kayalibay dâvası diye vasıflandırılan hâdiseye adı karı şanlardan Muzaffer Kayalı bay'ın karısı Olga,yalan şahadette bulunmak suçundan tevkif edilmişti.Tahliyesini isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Lâtife lâtif olmalıdır!Başbakan Yardımcısının kalb krizi seğirdiğini yazan Kudret,1 nisan latifesi yapmış!Ankara,1 A.A.Millet PaT tisinin organı olarak şehrimizde çıkmakta olan Kudr&t gazetesinin bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Dışişleri Bakanı dün f I uçakla Paristen geldi Bu akşam Ankaraya dönecek olan Köprülü bir basın toplantısı yapacak Dün Parif-'ten dönen Köprülü Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ile Avrupa İktisadî İşbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Stalin üçüncü dünya harbine inanmıyor Sovyet diktatörü elli Amerikan gazetecisinin dört sualini telgrafla cevaplandırdı Nevyork,1 A.A.AP)Batı Avrupa ve Orta Doğuda I yaptıkları seyahatten dönen 50 Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Bg^l^53rTguifaiTignni y^rıi raporu Gl.Eisenhower raporunda Bu raporda Avrupanın kendi öz müdafaasını bir an önce temin etmesi üzerinde bilhassa duruluyor Rapor bugün bütün dünyada yayınlanıyor Avrupâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • BAŞBAKAN ADNAN MENDERES AYDINDA Başbakan Adnan Menderes'in bir müddet istirahat etmek üzere AyduVa gitti «ini dün bildirmiştik.Resimde Menderes izmir hava alanında kendisini karşılayanlarla bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.04.1952
  • Rusyaya karşı Türlüye Bir İngiliz gazetesi Türkler modern si" ahlarla değil basit silâhlarla dahi Rusları durdurur diyor Londra,1 T.H.A.Tanınmış İngiliz yazarlarından ve yorumcularından Thomas Heard,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • ı m m ^mtuP wm*+P 0 MAKALE Kurum'a karsı ilim ismail Hami DA NİŞ MEN D Anayasa dilinin değiştirilmesine itiraz eden Dil Kurumunun birkaç gün evvel neşrettiği beyannaı.ıede en mühim esas olarak müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • EMNİYET MÜDÜRÜ DÜN ANKARAYA GİTTİ Emniyet Müdürü Ahmet Teke iioğlu dün akşam ekspresle An karaya gitmiştir.Dairesine ait çeşitli işler hakkında Gene)Müdürlükle temasa geçecek ve ızaimt verecek olan Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • Bill SAHTEKÂR İMİ* TEVKİF EDİLDİ Mehmet Kenan Dineer adında biri sahte bono tanzim etmek ve binlerce liralık suiistimal yapmak suçu ile dün adliyeye verilmiştir.Sorgusunu müteakip tevkif edilen Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • Ill 11^ J^ UMU»!Pazar sabahı davul zurna sesi ile uyandık Vaziyeti birdenbire kavrayamadım.Sabah sabah çalan bu zurna boş olmasa gerek.Hep bilirsiniz.Adamın biri.durup dururken baldızını öpüvermiş.Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • Kambiyo va Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frtaveç-Kr.Florin Liret Dratornl Bakimde» T 90.50 280.50 o.ao 64103 5\60 54.12.50 73168.40 0 44 00 b.0'11.876 9i73,90 ıpau.7 91.00 280.30 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • GECE Van'ın kurtuluşunun 34' üneü yıldönümü münasebetiyle-bu akşam Konak Otelr siUoniannda bir toplantı yapıiâ-câ'ktır CKt it î'TıÜ.T.B.Mimar Fakültesi Talebe Derneğe yıllık çayı,L2:Nisan Cumartesi;g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • FIKRA "Mazım,sız tiyatromuz Büyük tiyatro sanatkârı Ifâzım'r kaybedişimizin üstünden sekiz yıl geçti.Bu seki» yıl içinde sahneye î.ouan her eserde ontın yokluğu hissediliyor,onun fe.»şhığn doldum lamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • KISA HABERLER it Pedegoji Cemiyetinin tertip ettiği konferanslardan biri bugün Mahmutpaşa Okulunda Münir Laş/it Öğmeın tarafından verilecektir.Konferansın mevzuu «Çocuklarda ve gençlerde karakter bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • POLİSTE iç Şoför Hasan Avcının idare sindeki otobüs Sirkecide şoför Sadettinin idaresindeki taksi ile çarpışmıştır.Arabalar hasa ra uğramış,insanca zayiat o* mam'ştıric Üsküdarda oturan Rıza adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • ELENİ VE MİHAL'IN DU-RUŞMALARINA DEVAM EDİLDİ Kurtuluşta oturan ablaları Anna'yı öldürmek iddiasiyle Mahkemeye verilen Eleni ve Mihai'm duruşmalarına dtm 1 inci Ağır Cezada devam olunmuştur.Dünkü cels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • Talebe Üc günden beri devam eden Talebe Federasyonu kongresinde dün sağlık işleri görüşüldü Türkiye Milli Talebe Federasyonu Sekizinci Büyük Kongresine dün de devam edilmiştir.Kon grenin dördüncü günk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • ADLİYE SABAYI İÇİN İSTİ M LAK EDİLEN ARSALAR Adliye Sarayı inşaatı için istimlâki kararlaştırılan!bölge dahilinde bulunan üç büyük arsanın sahipleri Belediye Daimî Encümenine müracaat ederek arsaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞ-SOYMAK İSTEDİLER Sait Barlak adında biri evvelki gece Ploryada Cumhurbaşkanlığına ait köşkü soymak istemiştir.Suç üstü.yakalanan ve dün adliyeye teslim edâlen sanık sorgusunu müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • GÜNEYSU VAPURUNUN KURTARILMASINA ÇALIŞILIYOR İskenderun seferini yapmaktaı olan Güney su vapurunun Fethiye limaû'L içinde karaya oturduğunu dim bildirmiştik.Hâdiseyi telsizle haber alan İzmir vapuru v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • MEVSİMSİZ SICAKLAR Bir kaç günden beri şehrimizde anormal bir sıcaklık hü küm sürmektedir.Meteoroloji istasyonu ve rasathaneden verilen malûmata göre şehrimiz,Afrika üzerinden gelmekte olan bir sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • kaçakçılığı yapılıyor Yurt dışından tütün ve sigara getiren bir şebeke hakkında takibata geçildi Dış piyasadan memleketimize tütün ve sigara getireni ve bunlan ela]tından satanı geniş bir şebekenin me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • HALKIN SESİ Eşekle seyahat yapanlar Erzmcanda Hüseyin Pekmezcioglu yasıyor Geçen gün gazetelerde gördüm.Kayserili bir zât eşekle bir seyahate çıkmış.Verilen malûmata bakılırsa epey dolaşacak.Gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • İmar ihtüsas komisyonu Komisyon ilk iş olarak şehrin iskân ve sınaî bölgelerini ayırmaya karar verdi Belediye İmâr Müdürlüğünde teşkil edilmiş olanl tmar İhtisas Komisyonu çalışmalarına başlamış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • 23 CİN MÜKELLEF BEYANNAME VERDt Gelir Vergisi beyannamelerinin yatırılması müddetinin evvelki aksam sona erdiğini ve Defterdarlıkta teşkil edilen husus:büronun bu işle ilgili se kiz vergi dairesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • FRANSIZ MEKTEP GEMİSİ BU HAFTA GELİYOR Fransız bahriyesinin Jeanne D'arc okul gemisi önümüzdeki günlerde limanımızı ziyaret edecektir.Gemi,Brest limanında bulunan deniz okulunun amelî ve nazari tedris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • VİOLONİST JOSEPH SZtGETİ ANKARAYA GELİYOR Ankara,1 T.H.A.Avrupa ve Amerikadaki konserleriyle müzik âleminde emsalsiz biı mevkie yükselen büyük violonist Joseph Szigeti yakında Ankaraya gelerek bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • BtK KADININ ÖLÜMÜ ÎLE NETİCELENEN JİP KAZASI Ankara,1 T.H.A.Wantu adaıda bir Amerikan çavuşunun kullanmakta.olduğu iip arabası dün gece saat 24 sıralar;rıda Mal tepede Askerî Fabrikalar önünde seyrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE HAUP ÖNLENEBİLİR Mİ,ÖNLENEMEZ Mİ?Ankara,1 T.H.A.Gasi Eğitim Enstitüsü ile Erkek Tekîıik Öğretmen Okulu arasında yarın bir münazara yapılacaktır.Erkek Teknik Öğretmen Okulu «Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • Garanti Bankasının Mart sonu ikramiye-Ierini kazananlar Garanti Bankasının 31.Mart.1962 aylık keşidesi,Beyoğlu Altıncı Noteri,tarafından yapılmış ve bankanın muhtelif Şube ve Ajanslarında hesabı olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • Hie 7 fRecep 1371 2 NİSAN 1952 Çarşamba VAKİT VASATİ EZANİ Güne,Ogl& İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.42 12.18 15.53 18.3 20 03 359 11.08 5.44 9.19 1200 1.33 9.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • SKİN EDİLEN GÖÇMENLER İlimiz dahilinde iskânı kararlaştırılan 222 göçmen ailesi yaptırılan evlere yerleştirilmiş Ve kredileri temin,edilerek müstahsil duruma geçirilmişlerdir.Ayrıca göçmenler için Ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.04.1952
  • Bir Amerikan askerî heye ti bugün şehrimize geliyor İstanbul Birinci Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir Amiral Carney karargâhına mensup ikisi General ve sekizi Albay.Yarbay rütbesindeki subaylarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Peygamberin Ayşeye karşı beslediği sevgiyi yıkmak Hamnenin yegâne gayesiydi TEFEİKA No.91 Ayşe çok sevinmiş,teşekkür etmiş ve Safvan deveyi çöker terek Ayşenin binmesini kolay laştırmıştı.Kendisi de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Gizli kızıl radyoları Londra,1 Nafen)Times gazetesinin Atina muhabirine göre.Yunan polisi,yeniden gizli bir radyo istasyonunun faaliyete geçmiş olduğundan haberdar edilmiştir.Geçenlerde,Yunan ordusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Yeni atom silâhları Nevyork,1 Nafen)BirT leşik Amerikanın bu hafta içinde Nevada gölünde yeni atonı silâhlarını tecrübe edeceği ve bu tecrübelerde askeri birliklerin de bulunacağı teyid edilmektedir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Sağlık teşkilâtının ıslahı için tedbirler irdim Bakanlığı taratasarısı hazırlanıyor Sağlık ve Sosyal Yi fından bir kanun AnkaTa.1 THA.Sağlık Bakanlığı 1952 malî yılı-çalışmalarına ait bir program hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Karaya oturan Pehlivan vapuru kurtarıldı Lahey,1 A.A.Hollanda Haberler Ajansı bir telsiz haba rine atfen,bugün bildirdiğine göre,Taymis Nehri berzahında kazaya uğramış olan Pehlivan adındaki bir Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Musolininin kurtarılışı Hamburg,1 AP)Harp içinde Alman paraşütçü Kuv vetler Başkomutanlığını yap mış olan Binbaşı Kurt Student dün gece Otto Skorzenvnin Mussoioni'yi italyadaki dagMt hapishanesinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Kalyada eroin kaçakçılığı Roma,1 A.A.Sicilyada Alkano'da kiio eroin bulunma sı ve Serafino Mancuso adında bir İtalyanın tevkifi üzermo uyuşturucu maddeler kaçakçıh ğı hakkındaki tahkikata devam eden z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Okulların teftişi Millî Eğitim Bakanlığı günün ihtiyacını karşılayacak şekilde bir teftiş sistemi hazırlıyor Ankara.1 T.H.A)Uzan senelerden beri her dereceli okullarda tatbik edüegeien tef tış metotla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Teşekkür Ailemizin çok kıymetli rüknü,çok sevgili kardeşimiz,Annemiz SAFTER YALAZ'm cenazesinde bulunmak,çelenk göndermek,telgrafla ve evimize kadar gelerek bizlere taziyet lûtfunda bulunan ve büyük a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • SUMERBAK HİZMETİNİZDE:Göstereceğiniz arsa üzerine 20 bin lira değerinde EV İnşa edecektir."Teşkilâtımızın buunduğu 26 vilâyette Bunun için 5 nisan 1952 tarihine kadar 150 lira yatırarak 3 üncü keşide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Hayır dedi.Perrio sert ve azimli bir tavırla:Artık,kendi kendimi bu belâli durumdan kurtarabilirim.Simon haykırdı:Asla!İtalyan âni bir hareketle ileri atıldı ve otomobilin kapısını açtı.Fakat,dışarıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Konu Ne okuyorsun,diye sorarlar;hikâye veya roman,ne ise söylersiniz.Bunun arkasından da mukadder sual gelir:Mezvu ne,mevzu?Adamın,bin beş yüz kelime,veya,iki yüz cümle deyivereceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Kanlı çıkmazı Buna ç&maz demek de doğru olmıyacak Çünkü dâvayı ortaya atan.yedi devlete meydan okuyan,Samson gibi bir sallamak,la eski putları yıkacaklarını ilân edenler kısa bir müddet sonra gittikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • İzmirde fecî bîr otomobil kazası İzmir,1 Milliyet)Sağlık Bakanlığı tarafından konferanslar vermek üzere şehrimiz gönderilen Birleşmiş Millet-1 s Sağlık Teşkilâtı Orta Şark Başkam hemşire Miss.Carnet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.04.1952
  • Bahar olsun.Senenin en soğuk günle,rinde leylekler çıkageldilerdi.Rasathanelerin fetvalanndan ziyade kuşların hicretine balıkların eiken veya geç oltaya vurmalarına bakarak mevsimleri tâyin eden ler ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.04.1952
  • I Dün AnP.carada,Yenişehirde büyük bir davetli topluluğu huzurunda açılan Ediz Çocuk Yuvası daha ilk gününden büyük bir muvaffakiyet kazanmıştır Resimde Yuvada bulunan yavrularla öğretmenleri görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1952
  • jl mM m Peggfe Castle Göz:Yeşil Saç:Kumral Boy:167 cm.Kilo:60 Göğüs:72 cm.Bel:48 cm.Kalça:72 cm.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.04.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Patrona Halil ve Muslu Beşe Meşale ışıkları altında Şehzadebaşmda bir kahve köşesinde kurulan meclis âzalarıv ertesi saban büyük bir kalabalığı arkasından sürükleyere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.04.1952
  • Türk tenis takımı beynelmilel maçlar yapacak Davis kupasına ilk defa ge'ecek ayın ilk haftasında iştirak eden tenisçilerimiz svicre ile kar$ılasccak!ar Tenis dünyasının en büyük hareketlerinden biri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1952
  • Donanma spor bayramı dün Gölcükte başlads Gölcük 1 Hususi muhabirimizden telefonla)Gölcükte tertİDİenen Deniz kuvvetleri Bahar Suor Bayramı bu sabah saat 10 da İstiklâl mârşiyle başladı.Deniz kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1952
  • Py i yy,Fransanın Olimpi yort ümitlerinden Elmabroulc önd «ki)bir koşuda Fransa Helsinkiye hangi atletleri yollayacak?Fransız atletlerinin olimpiyat hazırlığı Helsinkiye gidecek atletizm takımı çok s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1952
  • f» M Yunan getaç milli takımı karşılaşmasında para atışı yapılırken cörUlüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1952
  • Harlen Glob r ittars'ân turnasj Profesyonel Harlem takımının artistic maçlarından biri Amerikanın meşhur [zenci:oyunculaunı içine klan «Harlem Globetrotters» basketbol' iak*mı mçnejeri AbS Saperstein,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.04.1952
  • 'Atletizm Ajanının1 |bugünkü toplantısı* Yeni İstanbul Atletizm Ajanı Neriman Tekil bugün saat 18.15 de Bölgede gazetecilerle bir-top antı yapacaktır.Ayr-ca her ay çıkarılması kararlaştıı ilan aylık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • MİLLİYET Nüshası 16 kuruştur Abon* geroiti Türkiye Haıiç Lr.Kr.U Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylik 12.QO 24 00 Bir ayük 4 50 9.00 İLAN FİATLABZ 2 Te S ttacü tayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • w f Bu akşam saat 21 de M A K S I M de j»artesi,pazar 1Q n:atiQ« ve çar- a*16 da te lâtiı matine naba*16 da tenati HOŞMEDET 'ti*_akeamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergün 11 de aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • CÜCÜKCEDİDE EV Piyes 3 perde Yazan:R.C.Sheriff Türkçesi;Orhan Buriân Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrt».Çarşamba günlerinden başka hep akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-dÖ.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Gelecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Addnât 14.40 İskenderun 18.20 Anadolu Ekspres 13.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Trenler Gidecekler:6.25 Erzurum 8.30 Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Proje Müsabakası Devlet Hava Yollan Genel Müdürlüğünden 1 Yeşilköy hava alanı yeni merkez binasının baan salonlarının tefrişi projesinin tanzimi müsabakaya konmuştur,2 Türk vatandaşı olup mevzu ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • istanoui radyosu 12,57 Açılış ve program 13,00 Haberler.13,15 Radyo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar Pl)14.15 Dans müziği Pl)14.30 Türküler ve oyun havalan Pl)15.00 Kapanış 13,00 Açılış ve fası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • İstanbul Altıncı Noterliğinden;İstanbul Câğaloğlu Türbedar sokak 18 numarada Dr.NuriAkça sahibi bulunduğu 70X100 eb'adındaki Yohnn özbeıg markalı çift kazan baskı matbaa makine sini,Beyoğlu Tünelbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Esenboğa Hava Alam için 180X850)metre eb'adında 800 adet kanaviçe örtü alınacaktırişin eksiltmesi 14 Nisan 1952 pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan tilerini idare eden Faruk DEMİHTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA T* Ali Naci KARACAN Qaaetedlik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan 1952 yıh Ankara ilk ve sonbahar at yarışları için lüzumlu müşterek bahis bileti ve koşu programı tab'ı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:1 Bankamız teşkilâtının,muhtelif kademelerinde gakştırılmak üzere:a)Forme elemanlarla,b)Servislerimizde yetiştirilmek için genç memurlar alına",çaktır.2 Müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • BİMÎK^UKUNIDAR* TEFKİKA No:191 Şeyh ve Pak adamları ile b Yusuf Paşa hemen kalktı;icap edenleri temin için dışarı çıktı.Padişah da düşüncelere daldı.Bekri Mustafa da Muan oğlunun kızı hakkında ağızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • iki arkadaşın Ben tanımıyorum kendilerini.Kahveye gelip seni sordular.Buraya getirdim.Ali dikkatle aşağıya baktı.Yedeklerinde birer at bulunan vo Osmandan birkaç adım ötede duran iki kişiyi görüyor,fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • zmir ili Daimî Komisyonundan Efes Meryemana yolur.da apilacak toprak tesviyesi işi 2.4.952 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 30.000,00 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Klinik binaları inşası için eksiltme ilânı istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Gurebada yapılacak Ortopedi ve Psihiyatri klinikleriyim Anfi binalarının inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Istanbul İkinci Icri Memurluğundan 951/546;Beyoğlu istiklâl Cad.Çiçekçi sokak Çiçek Aprt.3/1 No.d;bulunan ve haciz olunan kürk derileri,vitrin,soba ve makinelerin 11 Nisan 952 cuma günü saat 12-13 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Istanbul belediyesi şehir tiyatro la iii Saat 21 de DRAM KISMI SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yazan W.Somer,set Mâugham.Türkçesi j V.Tur* han.Telefon 42157 KOMEDİ KISM7 KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Etibssıktan:1 Elâz.'ğ ile Maden aras-nda Lulıınan Hazar gölü Gülcülo suyundan faydalanmak üzere göiün kuzeyindeki ovada hidro-elektrik santralı ve tifüsleri ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Ba$ tarafı birincide)Bey,bu tebeddülü bilhassa Celâl Beyin Başvekâlete getirilişini cir türlü hazmedemiyor ve:«Ben niçin Başvekil olmadi'n?Ben de olamaz mıydım?Gibi kendini birtakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • İstanbul Belediyesi ilânları Soğan,sarmısak ve patates alınacak istanbul Birleşik Mahallî idaresine bağlı hastahane ve müesseselerin 952 malî yılı ihtiyacından bulunan kilo muhammen fiatı 26 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Yeşihrmak yükseliyor Bas tarafı birincide 1 yasak edilmiştir.Pazar mahallesi ve kilometrelerce1 arazi sular altında kalmış,bu suretle pek çok ev boşaltılmıştır Aynı zamanda Artova Çekerek Bâtmantâş ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Stalin harbe inanmıyor Bas taTcrfı birincide')kendisine Stalin'in Rusça yazılı mesajın* sunmuş ve bunu şifahen tercüme etmiştir.Mr."Wlck'e göre,sualler ve cevaplar şu şekildedir:S.İki veya 3 yıl evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Seferihisar birliği için 50 ton Sığır pazarlıkla satın alına* çaktır.Tahmin bedeli 75.000 Lira olup geçici teminatı 5625 Liradır.Eksiltmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9İ 10 11 12 SOLDAN SAÖA 1 Hedefe varış;Sagunkul lanamayan.2 Nida;Üye;Bir vilâyetimiz.3 Devam ettirme;Sondaki harfsiz bir cins tahta.4 Cerihadar ot-j me;Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Orman yangınları söndürüldü I Ordu Temsil Bürosundan bildiriimiştir:Kabâkos,Akçaıkese,Ağna ve Teke bölgelerinde 30 Mart 1952 günü bâşlıyan orman yangınları 8 inci tümen birliklerinin vaktinde müdahale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Atlantik baş komutanının yeni raporu Bag taraf j birincide)rın gerisinde mütemadiyen ge nişleyen bir ikmal sistemi,bu koordioe gayretleri plânlaştırip idare edecek bir komutan hk teşkilâtı vardır Azim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • 11 sene sonra yakalanan katil fBaş taralı birincide f rafından öldürüldüğünü tesbit etmiş,fakat hâdiseyi müteakip firar eden ve bilâhare yurt dışına kaçan sanığı yakalayamamışlardı.Af kanununun ilânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • İngiltere Mısır temasları Kahire.1 AP)Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhaük Hassu na Paşa ile İngiliz Büyükelçisi Sir Ralph Stevenson bugün 40 dakika müddetle görüşmüşlerdir.Dışişleri Bakanlığının bir sözc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Türk Tarih Kurumu Genel kurul toplantısı sona erdi Ankara,1 T.H.A.Türk Tarih Kurumunun dört gün devam eden genel kurul toplan tısı sona ermiştir.Gündemdeki konular görü gülerek karara bağlanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • D.P.Meclis Grupu Bobs t a râiı birincide)çim sistemlerinden hangisinin D.P.tarafından kabul edileceği hakkındaki sözlü sorusun da Başbakanın avdetinden sonraya bırakılmıştır.Müteakiben yeniden hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Orgeneral Nuri Yamut Bas tarafı birincide)ve saat 18 de şehrimize gelmiştir.Orgeneral Yamut Yeşilköy hava alanında İstanbul Komutanı Korgeneral Nazmi Ataç,Merkez Komutanı Tuğgeneral Reşit Erkmen ve De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Tü k Elen Ear,tarafı birincide)ti sırasında,Türkiye ile Yunanistan arasındaki itimatlı teşriki mesainin sıkılaştırılması hususunda mutabık kalınarak,üzerinde işbirliği yapılacak mevzularla bir sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Adenaver I Rnş tûrafı birincide I Assocuated Pness'in Büro una gelmiştir.29 mart târihini tası yan bu mektupta;27 martda arkadaşlarımız Alman toprağındaki ilk vazifelerini ifa etmişlerdir.¦Kaatiller m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Rusyaya karşı Türkiye B3« tarafı buincide)ğaltarak esâsb bir üs haline gâL mistir Atom taşıyan uçaklar bu alanlardan kolaylıkla istifâde edebilecektir.Türkiyeden kalkacak atom uçakları,Rusyanın gü ney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Bir asker kaçağının marifetleri Adana.1 T.H.A.Bundan bir müddet önoe Duran Sapcılar adındaki bir a,ker fi raimi.HaÜl Aksakal adındaki bir jandarma muhafızı tavafın dan kıtasına götürülürken Sakirpaşay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Nevada Çölünde atom bombası patlatıldı Bir gazeteye göre yüz metre yüksekli Lai Vegas.1 A.A.Bugün Türkiye saatiyle 19 da Nevada çölünde patlatılan atom bombasının infilâkından sonra her zamanki gibi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Metresini bıçakladı Edremit.1 Tübaj)Birkaç senedenberi Balıkesirli Şükran Taşpınarla metres hayatı yaşamakta olan şehrimiz garsonların dan Halil Gürefo,Şükranla alârında vuku bulan anlaşmazlık netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • İşaret lâmbalarının ıslahı Ankara,1 Tübaj)Seyrüseferle ilgili olarak yol kavuşaklarına konan işaret lâmbaları iyi monte edilmemesi yüzünden sık sık ân/a yapmışlardır Hattâ,sa bahın erken sââtlerimten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Yunusta buhran O-Menfada bulunan Tunus Bakanları Ska mi i ıı av memleketlerinin müzaheretini talep ediyorlar Kahire.1 AP)Tunu lu ve Faslı üç lider dün,Fransanın Kuzey Afrikada taki pefcmekte olduğu si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Zonguldakta bulunan tarih!bîr mektup Zonguldak,1 Milliyet)Şehrimizde son derece kıymetli tarihî bir vesika ele gec ril mistir.Zonguldak Tire Kozlu arasında yol inşaatında çalışmakta olan işçiler topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Öldürdükleri gencin cesedini yoketmck için yakmışlar Balıkesir.1 Tübaj)Balyanın Dengiler köyü ile Yayla köyü arasında pusu kuran bazı meçhul şahıslar oradan geçmek te olin bir genci arkasından dol ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.04.1952
  • Dışişleri Bakanı geldi Bo« taran birincide)Fatin Rüştü Zorlu ile Dışişleri Özel Kalem Müdürü Sadi Eldem de,Prof.Fuat Köprülü ile beraber şehrimize dönmüşlerdir.Dışişleri Bakanımız bir refikimizin Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.04.1952
  • to 0 Seçeceactccş Bisikleti Mb* PUCH bisikletleri,STEYR DAİMLER PUCH Fabrikalarının Yetmiş Senelik bir Tecrübe mahsulüdür.Türkiye IJ:oamıi Mümessili YAKUP SOYUGENÇ Taksim,Cumhuriyet caddesi No.8 Pak A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • Erzak aSınacak İzmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Devlet Hastanesi Baştabipliğinden Cinsi Miktarı Muhammen Muhammön Geçici Kilo Fiatı Bedeli teminata Li.Kş.S.Li.Krş,Li,Krş,Tek tip ekmek 51600 33 333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş,istanbul Sirkeci'de eski Kaymakamlık binası olara* kullanılan Gülbenkyan hanının tadilen tamirine ait olup kegif bedeli 216909.82)lira ve geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 27 ton koyun eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosu iki liradan tutan 54,000 liradır;Eksiltmesi 7 Nisan 1952 pazartesi günü saat 15 de Polatlı As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • SAYIM İTHALÂT TACİRLERİNİN DİKKAT NAZARINA 31 Mart 1952 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan karar ve tebliğler* mucibince itualât işlerinde evvelce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kambiyo Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Demirli bahçe hat boyu sokaklarında yaptırılacak mecra inşaatı kapalı zarf usulü ile eksi'tmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18422)lira ı06)kuruştur.3 Teminatı 1381)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • En yeni çeşid İPEKLİ YÜNLÜ Mantolukları Tayyörlükleri Elbiselikleri en müsaid şartlarla ayda 10 Lira Taksitle Salâhaddin Karakaşlı Müessesesinden alabilirsiniz.Mahmutpaşa Kapalıçarşı kapısı yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • I î mm j Bazı Bölgeler için Taşra acentalığı açıktır AMERİKAN LASTİK SANAYİİNİN HARİKASI RICHLAND LASTİKLE»!Sağlam Yapısı sayesinde t en arızalı yollarda bile en fazla kilometre yaparyL-SİM.Limited Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • 1st.Vakıflar Baş Müdürlüğü ilânları ilk C'insJ Mıkdarı Finh Tutarı Teminatı Kilo Kr.S.Lr.Kr.Lr,Kr,Ayşe Kadın la:ul a 24500 45 11025.00)2814.90 Domates 650C 23 1820.00)Karnabahar 3000 30 900.00)Patlıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ile yakacak,hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran 33 Tüm.Sa.Al.Ko.da Kapalı zarfla satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • Baş diş nezle,romatizma,sinir aqnlarino karşı NEVROZİN günde a fcoaf aro ile 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • Osmanlı Bankası İLAN AİLE SANDIĞI» hesabının.25 Mart 1952 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri 1 det TL.1.000.İSTANBUL 4 250.İSTANBUL MERSİN 5 100.AKŞEHİR BURSA İSTANBUL 25 a 50.AYDIN AY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 02.04.1952
  • istanbul'da Tsrabya'da İKRAMİYE EV'lerı t-Biliyormusunuz ki,TÜRKİYE İŞ BANKA-Sl'nda tasarruf hesabı bulunan binlerce yurddaş arasında kazandığı ikramiyelerle tahsilini tamamiıyan gençler,sermaye sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan