Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • ¦f/to&'t ufanw Bugün şehrimizde hara,sabah leyin deniz üzeri sisli,öğleden sonra az bulutlu geçecek,hara sıcaklığını muhafaza edecektirü W-ş|PhI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Vergi beyannameleri müddeti dün sona erdi Beyannameleri tasnif eden hususî büro dün gece yarısına kadar çalıştı Gelir Vergisi beyannamele-kah sekiz vergi dairesiyle Def rinin yatırılma müddeti dün ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Mısır yeni bir buhran arefesinde Siyasî çevrelerde Hilâli Paşa Kabinesinin düşeceğinden bahsediliyor Kahk-5,31 A.A.İngiliz Mısır münâsebetlerinde yeni bir buhranın çıkmak üzere olduğu dün hissedilmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Türk-Yunan heyetlerinin temasları O-Bakkalbaşınm başkanlığındaki heyetle görüşmeler yarm başlıyor Ankara,31 Milliyet)Geçenlerde memleketimize prelmiş olan Yunan heyeti ile Türk heyeti arasındaki temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • r-[Kored en geien en son resim «frleşmîş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie'nin muavini Andrev J.Cordier,Kore'de çarptın Türk tugayını teftiş etmiştir.Yakardaki resimde General Namık Argüç ve Andrev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Demokrat Parti adayı Kefauver C»ımhııriy«»M Pa^ti anayı Elsenhower Trumanın karan Amerika da büyük bir tepki yarattı Beyaz Saraya yağan binlerce telgrafta Başkanın fikrini değiştirmesi ısrarla isteniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Türkiyeye^yapılacak yardım General Arnold'un Amerikan Ayan Komisyonundaki demeci General Türkiyeye yapılan askerî yardım programının kesintisiz kabulünü istedi "Türkiye Atlantik Paktı teşkilâtının Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Trieste meselesi büyük ihtilâflar doğurmak üzere Mareşal Tito:"A.bölgesinin italyanlar tarafından işgalini asla kabul etmeyiz dedi Belgrad,31 A.A.Mare-işgalinde bulunan bölgesini t sal Tito,bugün mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Osman Nihat Safiye Aylayı dâva etti o-Safiye Ayla,bestekârın bir şarkısını izin almadan okumuş Dün Adliyeye sanat alemini;bilhassa ses sanatkârlarını yakın dan ilgilendiren ve neticesi me.Yazısı 7 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Hâlâ kabinesini knnunıyan Tunus Başbakanı Salihattin Bakuş?Bey Tunustaki istiklâl hareketi genişliyor Yeni Başbakanın kabineyi kurmakta bUyük müşkülâta maruz kaldığı bildiriliyor Kebil Tunus)31 AP)Mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Türkiye boks birincilikleri Ankarada yapılan Türkiye Boks Birincilikleri neticelenmiş ve derece alan boksörlere mükâfatları tevzi edilmiştir.Yukardak} ıv,shnde_derece jUan_spqrcular bjr arada görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Saray eşyasına ait tahkikatı idare edecek heyete kazai salâhiyet tanındı Ankara,31 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün &aat 15 de Muhlis Tümayın başkan Dövamı Sa:7 SU;6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • ATIMINI Atatürk'ün bir sözü:Adam yetiştirelim,adam!Celâl Beyin Başvekâlete gelişi,billhassa bir kâbusun sonunu tesbit ettiği ve bir ümit ufku açtığı cihetle etrafa büyük ferahlıklar vermişti.Atatürk,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1952
  • Adnan Menderes Aydın'da Dün şehrimizden ayrı* lan Başbakan 19.30 da Aydına vardı Bir müddetten beri şehrimizde bulunmakta olan Başbakan Adnan Menderes,beraberinde Aydın Milletvekili Ethem Menderes,Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • mm JMLÜUIM MAKALE I ilme karşı Kurum İsmail Hami DANIŞMEND Anayasanın uydurma türkçeden hakikî türkçeye çevrilmesini istemediği için bir protesto beyannamesi neşreden Dil Kurumunun iddiasına güre şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • 1 NİSAN flu 6 19 Recep 1952 MART İ1371 I Salı 1368 VA1 ÜT VASATİ EZANt Güneş 5.43 11.10 Öğle 12.18 5.45 İkindi 15.53 9.19 1 Akşam Yatsı 18.34 1200 20.07 1,33 İmsak 4.01 9.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • S)Alili Ki İC Tl RİZM PKOGKAM1 HAZIRLANDI Türkiye Turizm Kurulu halkımda İstanbulu tanıtmak mak sadiyle bir şehir iç turizm programı-hazırlanmıştır.Bu seziler otobüslerle yapılacak ve iştirak edenlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • SAHTE VEKÂLETNAME İLE ARAZİ SATIŞI Adlî makamlar 100 bin liralık bir sahtekârlık hâdisesine ı i koymuşlardıriddiaya göre;Rahmi Yurtsa ver ve Kemal Oman adında iki kişi sahte bir vekâletname tan zim ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • Tasavvur edin beyefendimeselâ siz haftada en az dört defa sakal traşı olmaz mısınız,E.bir traş vasati 40 kuruş olsa,haftada eder tam 160 kuruş,ayda aşağı yukarı yedi lira kadar bk şey.bu işin iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • FIKRA Pazar yerleri Bu mevzu üzerinde bir kere daha durmuştuk.Pazar yerlerinin secilisindeki isabetsizlikten bahsettiğimiz vakit yağmurlu,çamurlu soğuk kış günleriydi.Ya-I zımızu kendi müşahedelerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Acılı;Sterling' Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr«.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Bskoudes 7 90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280.30 0.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • bîr ihbar Oa gün evvel ölen bir kadının kocası tarafından zehirlendiği iddia ediliyor Halicıoğlunda oturan Münev ver ad.nda genç bir kadın on gün evvel ölmüş ve gömülmesi ne izin verilmişti.İki gün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ İSTANBULDA BİR SANATORYUM TESİS EDECEK Dünya Üniversiteleri Gonel S'k-"t?ri Pierre Trouvat,dün Türkive Millî Talebp Federasyonu Kongresinde hazır buluna rak bir konuşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • YAPAĞI KIRKIMI BAŞLADI Havaların müsait gitmesi dolayısiyle Cenubî-Sarkî vilâ yetlerinde koyun kırkımı bas Iamıstır.Adana:Urfa ve bu havaî!sıcak bölge malları üzerine ver ]i fabrikalar mümessillerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • KISA HABERLER ft Yakında na'şı memleketimi ze getirilecek olan Prens Sabâhattin Beyin fikirleri hakkında Nekahet Ege tarafından yapılan konuşmadan sonra bugün de saat 17.30 da Çembeılitaştaki Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • FEKİKÜYDE KANLI BİR KARDEŞ KAVGASI Evvelki gece Feriköyde kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte bir gecekonduda oturan Fethi Toplar ve Hamdi Toplar adında iki kardeş bir meyhanede beraberce içmiş ve geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • İki zorbanın marifeti Kahveciye bıçak çekip haraç isleyen sabıkalılar yaaklanarak tevkif edildiler Emniyet Müdürlüğü memurla rı Amerikan gangsterlerini tak Üt etmeye karar veren iki kişi yi henüz teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • HALKIN SESİ Tekel kibrit kutularından şikâyet Çekmecede çiftçi Ali Reşadiyeli yazıyor Bilmem dikkat ettiniz mi?Son zamanlarda Tekel kibrit kutularının üstü bir tuhaflık numunesi halini aldı.Her kutunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • YUNANISTANLA TİCARET ANLAŞMASI İMZALANACAK Aldığımız malûmata söre:önümüzdeki ay içinde bir Ticaret ve ödeme anlaşması imzası hususunda Yunanistanla aramızda temaslara başlanacaktır.İlgililer anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • SANAYİ ODASI MÜTEŞEB-BİS HEYETİ ANKARAYA GİDİYOR Sanayi Odasının kurulması maksadiyle Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı ve hükümet makam lan ile temaslarda bulunmak üzere müteşebbis bir heyet ourn'm Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • TÖREN ic Resmen t&şekkül etmiş olan Istanbul Mensucat Sanayi' Teknik Usta ve İşçileri Sendikası pazar günü Bakırköy Miltiyad gazinosunda yapılan bir törenle açılmıştır.GECE if Vân Yüksek Tahsil gençli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • Şehir yollarının bir kısmı bu sene yapılacak Şehir Meclisinin bu yıl Belediye bütçesinde kabul ettiği tahsisatla şehrin yol şeoekesinin mühim bir kısmı ve mahal li halk dilekleri ile yapılmaları isten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • POLİSTE KapahçarşıdS yorgancılık yapan Temel Aydın adında biri Beyoğlunda kendisine yüz vermiyen Yıldız Gülbağa adında bir kizı bıçakla ağır surette yaralamıştırif Balatta oturan Lûtfiye adındtt bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • SULAR İDARESİNDEKİ YOLSUZLUK TAHKİKATI DEVAM EDİYOR Mülkiye Müfettişleri tarafından meydana çıkarılan Suiar İdaresi suiistimali tahkikat» bir aydan beri durmu?bulunmaktadır.Bunun sebebi,müfet üslerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • KANADALI BİR AYAN AZASI ŞEHRİMİZDE Kanada Ayarı âzasından ve Başbakan Saint Laurent'in en yakın mesaî arkadaşlarından eski Ticaret Bakanı James McKinnon refakatinde Yunanistanın Ottava Büyükelçili Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • EGE VAPURU ÇÜRÜĞE ÇIKARILDI Denizcilik Bankas'na ait E#e vapuru müddeti dolduğu için çürüğe çıkarılmıştır.İzmir vapurunun ise haziran içinde müddeti dolacak ve bu gomi de çürüğe çıkarılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • Pamuğun dörtte üçü müstahsilin Yün flatlan yüzde 30 tiftik yüzde 40 keçi kılı ve pamuk yüzde 20 jüt ve kanavlçe yUzde 50 60 düştü 1951 yıla pamuk rekoltesinin takriben 850 900 bin balya veya 200 bin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1952
  • DF^t I ÎATFAFT DtîSfîVHR Küçük ve büyükbaş hayvan derisi fiatlan düşmektedir.Fiatlar Kore harbinden evvelki seviyeye inmiş olmakla beraber ihracat bir türlü mümkün olmamaktadır.Sene basından bu yana d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Yıldırımlık tesisatı yaptırılacaktır i.E.T.T.işletmelerinden:1 Muhammen bedeli 6790.lira olan Metro han binary Yıldırımlık tesisatı inşası işi 7.4.951'.pazartesi günü saat 10,15 de pazarlık suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • T Şa^t* S Amu if AT II TAMU "Evlâdı babası aleyhine teşvik eden birdin hatırlamıyorum.Müslümanlık ahlâka dayanır,TEFRİKA No:90 O zaman Abdullah yine pey gambere karşı teklifinde ısrar etmişti.Bir insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Senfoni dergisi «Senfoni» nin,«Cemal Regit Rey Memleket musikisine niçin zararlıâıı» başlıklı yazısından bahsetmiş,içindeki iddialarla;bu iddiaların izahlarım Belediye ve Konservatua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • ET FlATLARI YÜKSELİYOR Son günlerde et fiatlarında bariz bir yükselme göze^ çarpmaktadır.Bir hafta kadar evvel kilosu 160 170 kuruştan satılan dağlıç ve karaman;bir denbire 300 320 kurusa yükselmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER iı ı ı 11~ r in i nil AMERİKA Howard Üniversitesinden iki talebe,arkadaşlarının ortaya koy duğu 3000 dolan alabilmek için 48 saat durmadan birbirlerine tokat atacaklardır.10 saniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Şimdilik inmal diyoruz Snriyede seyahat eden Türkler sevimli komşularımızın misafirperverlikleri,nazik tavırları,kibar düşünceleri hakkında pek çok şeyler nakletmekten kendilerini alamazlar.Bir Suriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • SENİHA BENİCE'NİN MEVLİDİ Gece Postası gazetesi sahibi,Soı Telgraf gazetesi sahip ve başyazarı E.İzzet Benice'nin refikası SENİHA BENİCE'nm ölümünün 40 inci günü münasebetiyle dün Yenicamide şehrin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Tepkili silâhlar Ordu araştırma bürosu 45 milyon dolarlık tahsisat İstiyor Vaşington,31 AP)Ameri kan Kongresinde verilmiş olan izahata göre.Amerikan bilginleri 15 mil irtifada bulunan bütün tayyareler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Japonyada komü'nizm Japon kızıllarının kansız ihtilâlden vazgeçip sabotajlara başvuracakları bildiriliyor Tokyo,3.1 Nafen)Japonya Gizli İstihbarat Teşkilâtı ileri gelenlerinden Mitsusada Yoshikawa'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Bu hafta yapılacak muhtelit maçları Adânadâ yapılacak;Adana,Samsun ve istanbul muhtelitleri müsabakalarına iştirak edecek olan İstanbul Amatör Kümeler Muhteliti,perşembe günü Toros ekspresi ile Adanây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • ÖMERLİ CİVARINDAKİ OR-MA\YAG*NI Ömerli Bucağı Cumhuriyet köyünde.Alacalıda ve Agva Bucağının Tortulu köyü ve Ka raküçü mevkiinde evvelki gün başlayan orman yang'nları Kay makam,Nahiye Müdürü ve Jan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • BİK TAKSİ KAZASI Şoför Fevzi Sayalıoğlu idare sindeki 11181 plâkalı taksi Kocamustaf a paşada Libas Bozkurt adında bir kadına çarpa rak ağırca yaralamıştır.Yaral Cerrahpaşa Hastahanesine kaldırılmış,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Kaçakçılığa karşı alınan tedbirler Kaçakçılar tarafından yurda sokulan hay* vanların hastalıklı olduğu anlaşılıyor Ankara,31 T.H.A.Gümrük Muhafaza ve diğer ilgili zabıta teşkilâtı tarafından hudutlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Ânkarada sıcaklar Son iki gün içinde şehirde I havalar birdenbire ısındı I Ankara.31 T.H.A.Son iki gun içinde şehrimizde hava lar birdenbire' ıs-nmıstır.Daha bir hafta evveline kadar palto ve pardesüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • GÜNE k'SU KARAYA OTURDU Denizcilik Bankasına ait Gü neysu vapuru manevra yaparken Fethiyede kumluğa oturmuştur.Gemiyi kurtarmak üzere İzmir vapuru vak'a mahalline gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • İstiskalden anla-my 111 misafir Dua ederken «Allah dert verip derman aratmasın» deriz.Basımız griple dertle girdikten sonra bunun hikmetini daha iyi anladık.Cidden müz'iç bir misafir.İstiskalden anlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • Türkiye Garan Genel Kurul to Ankara,31 Hususî)Türkiye Garanti Bankasının 1951 yılı çalışmaları hakkındaki Yönetim Kurulu raporu,dün ban kanın Ankara Merkezinde toplanan Genel Kurulu huzurunda okunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1952
  • îsidoıe Elberman'ın tevkifiyh alâkadar bile olmak istemiyordu.Perrigo'nun tehlikeli bir katil olduğunu da unutmuştu.Bütün hasımları arasında onun düşüncesini yalnız Simon işgal ediyordu.Hırsız yatağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1952
  • 1 Birleşmiş Milletler Genel Sek,reteri Trygve Lie'nın muavini Andrew J.Cordier,Kor ede çarpışan Türk tugayını teftiş etmişir Rogimd» Andrew Cordier,General Pal mer ve General M&mık Argüç 25 inci piyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1952
  • Janet Leigh harem üslûbunda döş enmiş odalarda oturur ve JIcuIywo 0a un gözdeleri orasmdodır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Katolik ve Ortodoksların meşhur Ateş Gecesi nedir?Ateş Gecesi,çok eskidenberi sürüp,karıştırılırsa "Aylı Gece Bayramı,Ateş gecesi,katolik ve Ortodoksların yapageldikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1952
  • Futbol Federasyonunun Seleksiyon komitesi Helsinkide yapılacak 15 inci Olimpiyat oyunlarına iyi hazırla,îıabilmek.gerek memleket içerisinde,gerekse yurt dışındaki maçlarda takımı seçmek ve tesbit etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • Deniz kuvvetleri spor bayramı Amiral Rıdvan Koraiın himayesinde zengin bir programla mUsabakalar yapılacak Donanma Komutanı Tümami rai Rıdvan Koral'ın himayelerinde Gölcükte Deniz Kuvvetle ri sporcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • Yunan Millî Takımı kalecisi i EDİLDİ Pencarapulos'un on dört bin lira mukabilinde Transfer olduğu söyleniyor Aldığımız bir habere güre.Yunan milli lakımı kalecisi Pencarapulos,Beşiktaş tarafından anga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • onlar boks 1936 Belin Olimpiyatlarına iştirak etmiş olan İsveçli Elle Tand berg,profesyonel ilarak hâlâ bir şampiyonluk nâzmedidir.Polonyalı Henry Chmiellewski 1936 Olimpiyatlarındâ çok iyi dereceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • Carpani giti Itâlyarun en iyi hakemi addedilen ve dünyanın sayılı beynelmilel hakemlerinden Guiseppe Carpani dün sabah tayyare ile Milanoya gitmek üzere Romaya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • EVKSan'lı Nordahl antrenmanda îtalyanm ecnebî futbol yıldızları ile dolu olduğunu artık herkes bilmektedir.Bu şöhretli futbolcular arasında Mılûn'h Nordahl müstesna bir yer işgal eder.ıvaııanın du Kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • İstanbul amatör futbol karması Bursa ve Ankarada muvaffakiyetli maçlar çıkaran istanbul Amatör Muhteliti perşembe sabalu Toros ekspresiyle Adana'ya hareket edecektir.Amatör Kurma,Adana'da,Adana ve Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • Davis Kupası dünyanın en iyi tenisçilerinin iştirak ettiği bîr şampiyonadır.Yukardaki resimde 104H Davis Kupası finalini oynıyan Amerikalı Talbert—Mulloy çifti ile Avustralyalı Long—Lidvvell çiftini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 01.04.1952
  • İtalyan Hakemine dair Sonumuz neye varacak?Sulhi GARAN Bundan evvSlki yazılan,mızda kulüplerin arzusu üzerine Beşiktaş,Fener ve Ga iatasaıâyın yalnız birbirleriy le yapacakları müsabakaları idare etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • MİLLİYET MUahon 15 kuru«tur Abon* «nam Tüıfciye Hatif Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bk ayılk 4.50 0.00 ftJÜf FİATLAB!2 ve 2 incil sayfanın santimi 4 T.L.Hû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • w S?Bu aksam saat 21 de M A K S I M de jnartesi,pazar 16 n.atıne ve çar- a 16 da te latlı matine mba 16 da tcnzi HOŞMEDET eı„.akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gi«e hargün 11 d» açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • KÜÇÜK YEDİDE EV Piyes 3 perde Yazan:H.C.Sheriff Türkçesi;Orhan Burian SAHNE Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrv».Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-df.Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Tranter Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 6.45 Toros 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Nazilli Basma Sanayii Müesses&mizin ihtiyacı için 60 ton birinci nevi buğday nişastası alınacaktıriştirak için Müessesemiz veznesine 3.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • ist.Lv.AmirSîğînden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın hizalarında yazılı şekilde eksiltmeleri âyn âyn 7/4/1952 Pazarı esi günü hizalarında yazılı saatlerde Hoşderö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • Fakat Ali,bildiğini okuyan,verdiği karardan dönmiyen takımlıdandı.Söylenenlerin hep si de bir kulağından girip;diğerinden çıkmış ve başaltına çıkmaktan vazgeçmemişti.Başta bizzat babası olmak üzere bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • Lâf aramızda,geveze insanlardan çok nefret ederim.Bilmem,siz de aynı fikirde misiniz?Bir köşeye oturup,hemön kalemi elime alırım ki,kulacımın dibinde,beni yerimden sıçratan bir ses çınlar;«Nerelerdesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12 57 Açılış ve program 13,00 Haberler.13,15 Türküler Pl)13.30 Xavier Cugat Orkestrasından dans müziği Pl)13,45 Şarkılar 14,15 Öğle Konseri Pl)Alfred Uhi.Senfonik marş.Joseph Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • Lokman Hek.'m Dr.HAFİ":CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan ba«ka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de ha«ta kabul eder.istanbul Divanvo'u No-1(4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • DOKTOR Hafice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1 ¦gw mıı m ı ı—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • Kâtö BUJUK HU 1 ı,ı RİKA No:190 SAMANCIGİI.Murat Gülbeyaza:"Vay benim yâri vefakârım.Gel şöyle otur,diye yanma çekti Daha doğrusu iyi niyetlerimize ihanet ediyorlar.Ne gibi?Yer yer yangın çıkarıyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.04.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI SÜVEYŞ ÖTELERİNDE Yazan W.Someıv set Mâugham.Türkçesi V.Turhan Telefon 42157 KOMEDİ KISMI KASIMPAŞA MAÇKA Yazan Andre Birabeâu Türkçesi:Reşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Osman Nihat Baş tcncfı birincide)rakla beklenen bir hâdise intikal etmiştir.Bir müddet evvel bir konser veten Safiye Ayla.okuduğu şarkılar arasında best'kâr Osman Nihadın da bir ş^.kısmı söylemiştir B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Uludağda kayak festival yapılacak Bursa,31 T.H.A 2 Nisan,dan 12 Nisana kadar 10 gün ievam ötmek üzere Uludağda bir kayak festivali tertiplenmişi ir.Bu festivale İstanbul Üniversite,sinden kalabalık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Bursada dün üç dükkân yandı Bursa 31 Milliyet)Bugüı şehrimizde büyük bir yangın oi,muştur Yangın 19.45 de Orhan boğazında Mustafa Canöz adın 1 îbirinin aşçı dükkânından çıknv-j ve az zamanda bitişikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Yunustaki istiklâl hareketi genişliyor [Baş tarafı birincide] yen Chenik ve kabinesinin üç bakam,Tunus çölünün hattı üstüva altında kalan bir köyünde ikamete memur edilmişlerdir.Associated Press muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • BULMACA 9 10 11 1?SOLDAN SAG A 1 Kız evlât;Bir sebze 2 Bir hastalık;Benzer.3 Duvar göz ir,Söylet;Bir mabut.4 Ter si eski harflerden birinin okunuşu;Divanın basili 5 Bir harfin okunuşu;Yuvası;Bir hayva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • 4200 Leh subayının akıbeti Londra,31 AP)Harp sırasında Smolensk kesiminde,Katyn ormanlarında cereyan eden faciayı tahkike girişen Amerikan Kongresine mensup bir komisyon gelecek ay Londra'da bazı şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Yunanistan Hük û meti güç durumda o-Muhalefet milletvekilleri parlâmentoya gekniyecekleriııi bildirdiler Atina,Sİ A.A)Başbakan Vekili Sefokles Venizelo* bugün;Amiral Sakeflariu'nun yerine Savunma Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Belgeli talebeler O-11 inci sınıfta 4 dersten sınıfta kalan tuh beler sadece bu dersten imtihana tabi tutulacaklar Ankara.31 Milliyet)Geçen sene lisenin 11 inci sınıfın da 4 derten muvaffak olamayan ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Meclisin dünkü içtimai Baş tarafı birincide)lığında toplanmıştır.Celse açıld ğı zaman ilk olarak Saray eşyasına ait tahkika ti idare edecek olan Meclis hesaplarım inceleme komisyonunun şahit dinlemek;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Motörfü tren seferleri Ankara İstanbul seferi bugün yapılıyor Ankara,31 A.A.1-5.1952 tarihinden itibaren motorlu trenler işlemeğe başlıyaoaktır Ük açılaeak se*-Haydarpaşa Anka râ ârasıd.jnfor,sürat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Türk parasını koruma kararına yapılan ekler 13 No.lı kararnamenin 23 üncü maddesi ile 32 nci maddesi değiştirtildi Ankara,31 A.A.Türk parâsı kıymetini koruma hakkında ki 13 sayılı kararın 23 üncü mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Trieste ı Ras tarafı birincide] devam etmiştir:«BatıL devletler,Trieste hak kında İtalyanın tarafını tutan siyasetlerinde ısrar edecek olurlarsa Yugoslav halkının dostluğunu kaybedeceklerdir.Yugoslavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Vergi beyannameleri dün sona erdi Baş tarafa birincide)mışlardır.Durum böyle olmasına rağmen dün vergi dairelerinde büyük bir tehacüm göze çarpmıştır.Defterdarlıkta tesis edilen hususî büro,dün gece g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Trumanın kararı Baç tarafı birincide)yeniden Demokrat Parti adına adaylığını koyması istenmektedir.Demokrat Parti tarafından aday gösterilmek istenen Kefauver ise bugün basma verdiği beyanatta dış siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Denizlide dün çıkan yangın Denizli.31 A.A.Bu geoe sabaha karşı hastahane ile çarşı arasında bulunan yol üzerin de büyük bir yangın çıkmıştıı 6 ev,3 dükkân;2 kereste mağazası;1 depo kamilen yanıma tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Adnan Menderes Bas tarafı birincide)Başbakan hava alanında Vali Muzaffer Tuğsavul,mülkî ve askerî erkân ile basın mensupları tarafından karşılanmış ve kısa biı istirahatı müteakip Aydın'a hareket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Mısır yeni bir buhran arifesinde Baş tarafı birincide)kil edecek ve İngiltere ile Mısır tarafından kabul edilebilecek esası bulmak için gayret sarfetmiş lerdir.Evvelki günkü görüşmeler,noktâi nazarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • Edenin Sovyetlere hücumu Londra.31 AP)Dışişleri Bakanı Anthony Eden bugün ver diği ve radyo ile yayınlanan bir demecinde,müttehit bir Almanyanın silahlandırılmasına dair Rus teklifinin «mürteci bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.04.1952
  • ılıc Ali anlatıyor Baş tarofı birincide)Devlet idaresinin müstemirren aynı adamların elinde bulunmasının mahzurlu olduğunu takdir ettikleri için,gençlerin ve liyakatli vatandaşların yetiştirilerek bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı yaptırılacaktır Etibanktan:1 Elâzığ ile Maden arasında bulunan Hazar gölü Gülrük)suyundan faydalanmak üzere göiün kuzeyindeki ovada hidro-elektrik santralı ve tesisleri ve bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından istanbul ilinin Eyüp ilçesine bağlı Cebeci köyünde kâin olup mekflufen devlete ait bulunan kuzeyi:Cebeci köyü çeşmesinden Mand'ra tepesine doğru hat,doğusu Mandıra tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • İstanbul 1 inci İcra Memurluğundan:952/60 Borçtan mahcuz olup acık arttırma ile satılacak 200 lira kıymetinde 4 aded büyük kalın kristal cam satışa konularak 10/4/1952 perşembe saat 13.30 dan 14 e kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:951/4452 Bir.borçtan dolayı mahcuz olup İstanbul Mahmutpaşa Tarakçılar sokak No.95 de oulu nan bir aded motosikletin açık arttırma suretiyle yukarda «ös terilen bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Soğuk algınlığına karşı GRiPiN Boş,diş,adale,tintr,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki soncılarına karşı son derece faydalıdır Süratle hazmolur ve derhal tesirini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Demir direkli elektrik şebekesi yaptırılacak Bartın Belediye Başkanlığından Kasabamızın 312.479 lira 58 kuruş keşifli ve boru direkli ve yine 568.251 lira 98 kuruş keşifli Karabük demirinden mamul A v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Sahip t» Başmuharriri Ali Nad KARACAN Bu ntlshada Yan İslerini idare eden Panik DEMİHT AŞ Basıldığı yer NURt AKÇA ¡e Ali Nad KARACAN OteaUdlik Kolektii Ortaklığı Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Erzurum Ui hudutları dahilinde bulunan Tortum deresi-I Din T6v Xcprii me'İdinde kurulacak hidroelektrik tesislerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Manisa iline bağlı Demirci kasabası için 2 adet 130-160 beygirlik Dizel Elektrojen grubu satın alınacak ve alçak tanr* siyon şebekesi yaptırılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından 1 Diyarbakır iline bağlı Ergani kasabası için 2 adet 75-80 Beygirlik Dizel Elektrojen grupu satın alınacak ve alçak;tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı 15 ton koyun eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Eksiltmesi 14/Nisan/952 pazartesi günü saat 11 de Erzurum As.Sa.Al,Koda yapılacaktır,Beher ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • ZAYÎ Erat işlem Şubesinden almış olduğum As tezkeremi zayi ettim.Udisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.331 doğumlu Mehmet oğlu Mahmut Barut As giriş T.19-8 942 Çıkış T.9-6-946 Si oil No 43/2033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Yartçıçf'Sınd-Sn:952/100 Beyoğlu Aynahçeşme Cad.66 No.da oturan Ali Us'a daimi takayyüd ve ihtimama muhtaç olduğundan karısı Emine Vuslat Us'un vâsi tâyin edildiği ilân olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • San'atkâr alınacak 2.Sv.Tura Hf.Bak,Tam.de çalıştırılmak üzere 350 Lira ücretli 1 Tynk Makinisti,300 Lira ücretli 1 Tüfekçi ve 350 Lira ücretli 2 Kamacı ustası alınacaktır.Bu san'atkârların çok iyi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Betonarme Köprü Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan is:Kocaeli ilinde,Adapazarı Karasu yolunda Karasu köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 340.390.08)üç yüz kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Yozgat Toprak ve iskân Müdürlüğünden Yerköy Midillicioğlu çiftliğinde yaptırılması kapalı zarf usulü ile evvelce ilân edilmiş,bulunan 100 göçmen evine talip zuhur etmediğinden 27.3.952 gününden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1952
  • Eyüp Kadastro Müdürlüğünden Eyüp Düğmeciler mahallesi Şifa yokuşu ve Bıçakçı sokağı 2,10 kapı numaralı ve kadastroca 200 ada 1 parsel numarasile tarla,olarak tapu ve temessük kayıtlar;mucibince ve tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan