Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Yirnıi İstanb^ Başbakana verdiği dünkü ziyafette Menderesin matbuat meselelerine mühim nutku "Büfün demokratik hürriyetlerin en kuvvetli teminatı basın hürriyetidir»,Bir basın müessesesi için bugün bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Belediye heyetinin At nadaki temasları iki gündür Yunanistanda bulunan İstanbul Belediye heyeti resmî temaslarına devam etmektedir.Kesimde Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökaym riyasetindeki heyet Meçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Zonguidakta feci bir infilâk Zonguldak,30 Milliyet)Bugün Çatalağzında iki kişinin ölümiyle neticelenen feci bir infilâk olmuştur.Hâdise şu şe kilde cereyan etmiştir:Okul inşaatında çalışmakta olan Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Mısırda seçimlere hazırlık Dört partinin seçimden çekilmesi endişelere yol açtı Kahire,30 T.H.A.Mısırda 18 Mayısta yapılacak olan umumî seçimlere dört büyük partinin iştirak etmemesi ve bu kararlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Ankara Stadyomundaki mahut nümayiş hâdisesi İsmet Paşanın maçta bulunduğunu haber alan Vali Nevzat Bey,kendilerine karşı ubudiyetini izhara vesile bulmuş,adamları vasıtasiyle sahadan çıkan Inöniiyii a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Truman Başkanlık için adaylığını koymıyacak Truman:Beyaz Sarayda bir devre daha kalmanın vazifem olduğunu zannetmiyorum dedi Washington 30 AP)Baş* kan Truman yeniden seçilmek için adaylığını koymıyaoa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Veremin yeni ilâcı Sağlık Bakanı bu hususta izahat verdi Ankara 30 Milliyet)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündâğ yeni verem ilâcı hakkında aşağıdaki be yanaıta bulunmuştur;Devamı Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Beşiktaş G-Sarayı yenemedi Dün Mithatpaşa Stadyomunda profesyonel liff maçlarına devam edilmiş ve Galatasaray Be şiktaş takımları 0 0 berabere kalmışlardır.Bu maçtan önce yapılaa Beykoz tstanbulspor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • W^l m Bugün şehrimizde hava,u-J I mumiyetle az bulutlu geçecek;1 hava sıcaklığını muhafaza ede.1 çektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Stalin sahnede 0-Sovyet diktatörü dün Şûra toplantısında bulunda Moskova 30 AA)Mareşal üniformasını taşıyan ve yalnız Sovyet kahramanı nişanının büyük yıldız rütbesini takmış bulu nan Stâlin,Yüksek So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Tunusluların istiklâl için mücadeleleri iki Bakan Mısıra kaça" rak faa'iyete geçtiler Kahire,30 AP)Tunus Ka binesine mensup iki eski Bakan cuma günü buraya uçakla gelerek Tunus halkına bir mesaj yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1952
  • Gangster köylüler o-Bir köylüyü tabanca ile tehdit edip bankadan paralarını aldılar Akçaabat,30 T.H.A.İL çemizin Koryana köyünde eşine şimdiye kadar pek az rastlanan bir gangsterlik hâdisesi cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • «m MAKALE Dil Kurumunun beyannamesi İsmail Hami DANIŞMEND Büyük Millet Meclisinin Anayasayı uydurma türkçeılen hakiki türkçeye çevirme teşebbüsüne karşı Dil Kurumu bir nevi isyan beyannamesi neşretti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • TAMİRDE BULUNAN GEMİLERİN DURUMU Denizcilik Bankası;yaz aylarının yaklaşması münasebetiyle fabrika ve havuzlara,tamirde bulunan gemilerin bir an evvel setere çıkabilmeleri için tamir işlerine hız veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • Hie.31 ¦u 5 MART 18 Recep 1952 MART 1371 Pazartesi 1348 VAEÎT VASATİ EZANt Güne Öfta İkindi Akşor Yotsı İmsAk 5 45 12.18 15.52 a 18 33 20.95 4.02 11.13 545 9.19 12.00 1.33 9.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • Kanunlar zaruretlerden doğar Kuzey Atlantik Paktı da bütün dünya ile beraber Avrupâyı tehdit fiden kızıl tehlikeye karşı korunmak ihtiyacından doğmuştur ikinci Cihan Harbinde İngiltere ve Amerika,Hitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • SERGİ ingiliz Sanayi Sergisi 12 nisanda Spor ve Sergi Sarayında açılacak ve 29 nisana kadar devam edöcektir.Sergi saat 16 22 arasında açık bulunacaktır.GECE 'V Malatya Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • KIZ İZCİLERİN DÜN YAPTIĞI TATBİKAT Dün bütün istanbul kız liseleri ve kız orta okulları izcileri müşterek bir izcilik tatbikatı yapmışlardır.İzciler başlarında Öğretmenleri olduğu halde saat 8,30 da Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • POLİSTE if Üsküdarda Selâmsız Caddesinde kunduracılık yapan Kirkor Simonyân adında biri Şevket înbikcan âdında biri ile alış veriş yüzünden kavga etmişlerdir.Şev ket tığ ile Kirkoru yaralamıştırif Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • BİR İNZİBAT BİR KRİ TABANCA İLK VURDU Dün Bakırköyde kanlı bir hâ dişe olmuştur.Bu semtte vazifeli bulunan Süleyman Yokuş admda 'bir inzibat eri yolda tesadüf ettiği İbrahim Polat adında bir ere izin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • HAKLARINDA KANUNİ TA.KtlîATA GEÇİLEN DÖKTÜK VE ECZACILAR Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı halen şehrimizde ve di ger illerde muayenehane açmış bulunan 30 doktor ve keza muhtelif bölgelerde eczahane a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • KAŞAR PEYNÎRt İHRACAT-ÇILARI MÜŞKÜL DURUMDA Şehrimizdeki kaşarpeyniri ihracatçıları Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde teşebbüslerde bulunmak üzere hafta içinde Ankaraya bir heyet göndermiye karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • Kapalıçarşıdaki iki dernek dün birleşti Tartışmalı geçen bir toplantı sonunda yeni idare heyeti seçildi Kapahçarsı esnafı tarafından kurulan «İstanbul Kapahçarsı Bayındırına ve Koruma Cemiyeti» ile yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • MESUT BİR DÜĞÜN Gazeteci arkadaşlarımızdan Münir Sönmez ile eşi bayan Sönmezin düğünleri dün akşam Marmâıâ lokalinde ve seçkin-bir davetli kütlesinin huzuru ile icra olunm^lur.Genç çifte sâadet ler di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • YENİ VEREM İLACt TECRÜBE EDİLİYOR Yeni bulunan verem ilâcının memleketimizde de tecrübe edilmeeiue başlanılmıştır.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tatbik edilen hastalar Üzerinde müsbet bir tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • ISPARTADA KURULACAK If İDRO ELEKTRİK TESİSİ Hükümet tarafından îspartada Eğridir,Kovada mevkiinde bir Hidro Elektrik tesisi inşasına karar verilmişti,iki milyon lira sarfiyle inşa edilecek bu tesisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • LİMANIMIZA GELEN İTİ!AL MALLARI Son bir hafta içinde limanımıza gelen ithal malları şunlardır 47 ton oto lâstiği,59 ton madenî yas 221 ton D.D.T.3760 adet Radyo,178 ton ziraat âleti ve yedek parçaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • Şehrimizde bir et ve balık müdürlüğü kuruluyor Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı memleketimizde bir Et ve Balık Genel Müdürlüğü kurma V^ı karar vermiş ve bu hususta hazırlıkla;a başlanmıştır.Bu mevzuda ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • KISA HABERLER ir Dün limanımızdan muhtelif yabancı memleketlere 532.U96 lira tutarında aşağıdaki miliar ihraç edilmiştir.Halı,çalpara;fiğ;Ay çiçeği;küspesi;barsak;mercimek;iç fındık;susam;yumurta;kest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • FIKRA Şânasinîn büsfi'J ve bir temenni Merhum Sinesinin Teknik Üniversite önündeki büstü birkaç haydut tarafındaa parçalanıp hurda bakır fiatına satıldığı gün millî tarihimize Ikârşı işlenen bu cinaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • HALKIN SESİ Boğa güreşlerine dair Eski pehlivanlcu dan Ali Nâtık yazıyor:Ben sporun meftunuyum.Fakat bir çok kimse gibi hayvan güreşlerinin daimî düşmanıyım.Kim olduğunu bilmediğim bir zat istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • B ORSA Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Ff.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Bskoudes 7 90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 »4.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 ıpan 7 91.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • Ta lebe kampları Millî Eğitim Müdürlüğü şimdiden hazırlıklara başladı Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokullarda Milletlerarası İzci Teşkilâtına bağlı olarak kurulan Yavrukuıt teşkilâtının üyeleri için bu yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1952
  • Kuponlu satışlar Bazı firmalar hakkında Savcılık takibata geçti Son zamanlarda şehrimizde bir firmanın tatbik ettiği kuponla saat satışı;diğer bazı fir malar taı afından da benimsen miş ve bu işin pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • A narika Suriyoyi protesto etti Şam 30 A.A.Birleşik Arrverika Büyükelçisi ile Suriye Dıgişleri Bakanlığı Genel Sekreteri arasında vâki olan görüşme esnasında Bakanlık Genöl Sekreteri,Amerikan Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Damdan kaçabilir miyiz?Başka bir merdiven var mı?İtalyan,şüpheli sordu:Ne yapmak istiyorsunuz?Çabuk cevap ver?Kaybedilecek vaktimiz yok.Kaçmak lâzım.Perrigo,kaşları çatılmış ona bakıyordu.Merdiven baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • SANAT HAREKETLErT| Karanhk oda Beyoğlunda «Amerikan Ha-ı betler Seıvisi» nde bir fotoğraf sergisi var;Objectif sayısı on beşten,fotoğraf sayısı ise yüz elliden fazla.Hesap dı:ı bir vesile olmasa I biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • %ty* SAMMtfAT/Z TAtnV 11 Ya Muhammet!Lütfen emrediniz/babamın kellesini ayaklarınızın altına atayım n TEFRİKA NO:89 işte bu seferlerden birinde Hazreti Muhammed,zevcelerinden Hazreti Ayşeyi de yanma a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Yeni atom tecrübeleri Gelecek hafta Nevada çöllerinde geniş mikyasta.atom tecrübeleri yapılacak Nevyork,30 Nafen)Birleşik Amerikanın gelecek haf ta Nevada çöllerinde yeni ve mühim atom tecrübelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Siyasî icmal Tunus vodvili Tunuslu,hürriyet ve istiklâlleri uğruna nümayişler yapan yerli halkın bu hareketlerine ve miılî mevcudiyetlerini hissetmelerine tahammül edemiyerek.usulleri veçhile cebir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • "rap Orduları Genelkurmay Başkanları K a h i r e d e toplanacak Kahire,30 T.H.A.Arap Ordulan Genelkurmay Başkanlarının Kahirede toplanarak Arap devletleri arasında evvel ce imzalanan müşterek savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • ECNEBİ KOLEKSİY ONCU-LAR PULLARIMIZA FAZLA RAĞBET GÖSTERİYOR Son zamanlarda Amerika ve muhtelif Avrupa memleketlerindeki pul koleksiyoncuları Türkiye ve Osmanlı İmparator luğunun çeşitli devirlerine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından imâli emredilen kurşun geçirmiyen elbiselerin yakın bir gelecekte bütün Atlantik Pak ti memleketlerine tevzi edileceği 'anlaşılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Rus zulmünü gösteren bir Alman filmi Londra 30 Nafen)Berimden gelen bir rapora göre,h'ârb içinde Rusyada esir olarak kalmış olan iki milyon Alman bir filmde rol alabilmek için para vermeyi kabul etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Arapça tedrisat yapan dört tekke basıldı Turgutlu,30 T.H.A.Tur gutluda dört tekkenin halifaaliyette olduğu ve çocuklara Arap harfleri okutulduğu:ihbar üzerine Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Âmiri takib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Çekoslovak Dışişleri Bakanlığında Tasfiye Sabık Genel Sekreterin dostu olan elçiler geri çağrılarak mahkemeye verildiler Londra,30 Nafen)Çekoslovakyadan gelen son raporlardan anlaşıldığına göre;bu dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • İ ng i İte rede kara kış Bazı ıı im takalarda kar tabakalarının kalınlığı yirmi santimi bulda Londra,30 A.A.Bugün bütün îngiltereye kar yağmakta devam etmektedir.Bununla beraber fırtına gece sükûnet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Yunanl ı Kızıllar Gizli radyo yayımı yapan komünist casuslardan dördü idam edildi Atina.30 A.A.Dört komünist bu sabah şafakla beıa ber Atina yakınında Gudi atış sahasında idam edilmişlerdir.Saat 3 ü 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Tütün işçilerine asg «ri ücret Bursa,30 T.H.A.Bursa bölgesi dahilindeki tütün islerinde çalışan isçilerin asgari ücretlerini tâyi nve tesbit etmek üzere asga î ücret komis yonunun teşkiline Bakanlıkça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1952
  • Hilkat garibeleri Geçen gün gaztelerde okuduk.231 kilo sikletinde ve 2 metre 78 santimetre irtifaında bir çam yarması,Amerikada meraklıların kendisiyle fazla alâkadar olmalarından şikâyetçi itmiş.Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.03.1952
  • J am m Henüz 16 yasında bulunan kumral saçlı:mavi gözlü Sharon Bailey adlı Câlifomialı genç biı kız bilâistisna bütün denizcilerin kalbini fethetmiştir.Birçok denizcilerin ka maralarında Bcileyin muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sultanahmetteki Alman çeşmesi ve yazıları Sultanahmetteki Alman çeşmesi güzel bir leri baz n sarhoşların lütfıyle Islanır.Bugün Sultanahmet meydanını süsleyen âbidele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.03.1952
  • Ankarada yapılan boks birinciliklerinden ön son gelen resimleraen uçti,yukardan aşağıya doğru;İstanbul Iboks takımı İstiklâl Marsını dinlerken;Ağır sıklette bir boksör nakavt olduktan sonra ve İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • İngiltere kupası maçları Arsenal Chelsea dömi-fl nal maçı cumartesi günü hava muhalefetinden oynanamamıstı.5 nisan cumartesi günü her iki takım Tottenham sahasında karşılaşacaklardır.Newcastel United
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • Beykoz güzel bir oyunla î.Sporu 3-1 mağlûp etti Beykoz'ular kuvvetli rakipleri karşısında haklı bir galibiyet kazandılar Dün ilk maçı Beykoz ile İstanbulspor hakem Sulhi Garan.in idaresinde aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • Fenerbahçe Bursa anuhîeSîtini ysTs-ii Bursa,30 Hususî)Fenerbahçe takımı bugün Atatürk Stadında Bursa muhteiitiyle yaptığı maçı 2 0 kazanmıştır.Salâhattin Müjdat:Orhan.Nedim;Kâmil;Muammer Niko;Buıhan;A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • Diğer küm3 maçlar ı Dün muhtelif stadlarda diğer küme maçlarına devam edilmiştir.Yapılan maçlarda şu neticeler alınmıştır;ŞEREF STADI Elektrik 3 Unkapanı 2 Karâgümrük 5 Sarıyer O Haliç 1 Rami 1 Hilâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • Tünelspor Gedikpa şayi 1-0 mağlup etti Şehrimizin gayri federe kulüplerinin en kuvvetlilerinden Tünelspor ve Gedikpaşa futbol takımları dün Beylerbeyi sahasında hususî bir karşılaşma yap mışlardır.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • Neden berabere kaldılar?Su hi GARAN Dünkü Beşiktaş Galatasaray maçı;ne futbol ka Htesi,ne de futbol seyri ba kınımdan zevkli olmadı.Karşılaşmanın enteresan tarafı;Siyah Beyazlıların ikinci devrede kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • iki Galatasaraylı bek Naci ve Fazıl Beşiktaşlı Sami ve Hüseyinin ikinci aevre yaptıkları bir hücumu önlerlerken Haftanın en mühim profesyonel lig maçında Lig lideri Besi grwHiti&lrifaa Oyunun ikinci d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1952
  • Fener bahçeli atletlerin dünkü seçmeleri Dün Fenerbahçe Stadyomunda saat 10 da Telâvive gidecek Fenerbahçeli atletlerin seçimi yapıldı.Alınan neticeler şunlardır;200 metre 1 UğUr Ünel 24.1 2 Burhan Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İs Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de has-jj ta kabul eder.İstanbul Divanyolu No;104 t!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • HEYBELİ ADA SANATORYUMU Heybeliada sanatorypmıına yeni bir kat ilâvesine karar ve rilmiş ve inşaat hazırlıltlarma başlanmıştır.Bu'inşaat için GO bin liralık bir tahsisat ayrılmış tır.Diğer taraftan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • ÇİRKİN BİR İĞFAL VE TECAVÜZ HÂDİSESİ Şehremininde oturan 16 yaşında güzel bir kız çirkin bir tecavüz hâdisesine maruz kalmıştır,iddiaya göre hâdisenin mahiyeti ve cereyan şekli şöyledir Aksaraym Hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • FAYDALİ bSlgiler Trenler Gidecekler:720 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 İskenderun 18 20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekler:6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı 15000 liralık Sadeyağı kapalı zarfla satın alınacaktır.İhalesi 16 Nisan 1952 Çarşamba günü saat 11 de Topkapı Maltepe As.Sa.Al.Ko.da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Sahip yo Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan îslerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA re AU Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Kırıkkale Belediyesinden Elektrik Fen memuru veya teknisyen,inşaat Fenmemuru ve itfaiye âmiri alınacaktır.1 475 lira ücretle birinci sınıf ehliyetli ve diplomalı bir elektrik fen memuru veya teknisyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • 4 adet şevrole marka otobüs alınacaktır Kayseri Belediye Başkanlığından 1 Otobüs yapılmak QzSre Şevrole marka şoför mahâlsiz uzun şaseli ve takviyeli 20x825 ebadında lastikli 951 veya 952 model «952 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Yörük Ali burada mı?diye sormaya ve evet cevabı alınca da kispet zembillerini omuzladıkları ^ibi sessiz sadasız oradan kaçmaya başladılar.Yörük Alinin başka bir hususiyeti de hassas,ince ruhlu bir ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • BÜYÜK HUKtİtonAR!VORDÜNCÛ» MURAMi HAKTİ J 1 TEFRİKA NO:189 ftuuu;SAMANCIGİL Padişah,Sadrâzama:"Bağdadi düşüren sensin,takdir ederim,tahsin ederim lalam,dedi Ben böyle arslan Sadrâzamın ayağına gitmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Hfidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesiri için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbrn altern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • «Mİ İlli istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Percy Faith orkestrasından karışık hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği Pl.14.45 Şarkılar Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Buğday pazarı,hangarve dükkân yaptırılacak Sivas Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizin yeniden inşa ettireceği buğday pazarı,hangar ve hangarın müştemilâtı olan 71 adet ardiye ve dükkânın yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1952
  • Santrifüj Tip Pompa Grubu iller Bankasından:i Zonguldak şehri içme su terfi istasyonu için şartnamesinde yazılı evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grup1 un satın alınacak ve montajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • anlatıyor Ba$ taralı birincide)plânlı bir surette ve her vesileden istifade ederek mazlum ve mağdur rolleri takınarak herkesin merhametini çekmeye çalışıyorlardı.Gene plânları dahilinde olacak ki îsme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Vertmin yeni ilâcı Bağ tarafı birincide I Son günlerin en heyecanlı gazete havadislerinden biri de yeni verem ilâcı ve onun harikâlı tesirlerine ait haberler*oldu.Böy le bir keşfin birçok yerlerde old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Stalin sahnede TBas tarafı Ibirincidel Yüksek Sovyet Şûrası maliye komisyonu tarafından yapılan tadillerle 1962 bütçesini işarî oyla kabul ettikten sonra mesaisine nihayet vermis ve Maliye Ba kanı rva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • t BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İ^^^H 10 11 12 1 ğü SOLDAN SAOA 1 Denkleştirme;Din ve vatan uğrunda ölenler.3 Kü cücük parçalat haline getirme;Gelir.3 t-Teganni;Bir kadın ismi.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Yirmi gazetenin Başbakana verdiği ziyafet Bas taralı birincide 1 hepinizce ayrı âyn ifâde edildiğinden şüphe etmediğim bazı müşterek duygu ve düşünoeletin bir tekrarı olabilir,fakat benim bu tekrarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Gan gster köylüler Baş tarafı birincide)dx evlerine götürmüşlerdir.Köy halkından ve Ömerin akrabası Yusuf Şahinkaya ile Mustafa Şahinkaya,gece yarısı Ömerin evine girerek ve kendisini tabanca ile tehd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Menderesin matbuat meselelerine ait dünkü mitilini nutku Bas tarccfı birincide)buat hürriyeti vardır veyahut da şu veya bu sebeple bu hürriyet kayıtlar altındadır,şeklindeki münakaşalar üzerinde durma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Trumanın Baş tarafı birincide)adaylığımı koymıyacagım» deyin ce toplantıdaki hava birdenbire elektriklenmiştir Başkan bu tarihi karârını bildirince toplantıda bulunan 5.000 kadar demokrat siyaset adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Tunusluların istiklâl için mücadeleleri Bas tarafı birincide j eski Bakan eski Başbakan Muhammed Senik'in Kabinesinde vazife görmekteydiler.Bakanlar buraya Cenevreden gelmiş ler ve Pariste bulunduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Mısırda seçimlere hazırlık Ba« taralı birincide)Kral Sarayı Nazın Afif Pa şa ile Başbakan Hilâli Paşa arasında iki buçuk saat süren gizli bir içtima yapılmıştır.Siyasî çevrelerden verilen haberlere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1952
  • Iranda sıkı yönetim ilân edildi Tahran,30 AP)İran hükümeti bugün Tahranda bir ay müddetle sıkıyönetim ilân etmiştir.Hükümete mensup bir şahsiyet bu kararın koruyucu ınahi yette olduğunu ve geçen cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • Kaoali zarf usulile kum sails acık istanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı Lira K.Lira K.13464 00 1009 80 Küçükçekmece köprüsünden Edirneye giden asfalt yolun takriben 300 metre ilerisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • Devlet Ormam işletmesi Alanya Müdürlüğünden:1 işletmemizin Gazi Paşa bölgesinin kuru karı bıçkıcı çaybaşı crman içi istif yerinde mevcut 7246 adede denk 705.979 M3 sedir kerestesi üç parti halinde 27.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • Çam tomruk kesim,nakil ve istif işi Devlet Orman İşletmesi Vezirköprü Müdürlüğünden Muhammen 7.5 Ormanın Ağaçli ir m İhüf yerinin Vahit f.Tutar f.Teminat Seri adı Mevkii Adedi M.Küp Adı Km.L.Kr.L.Kr.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • kücüKYEDİDE EV Piyes 3 perde Yazan:R.C.Sheriff Türkçesi;Orhan Buriân Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşamba günlerinden başka her akşam saat 21-de,Cuma talebe)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • MİLLEYET Nüshan İS kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81 00 Alü aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN rİATLABZ {¡et ttactt şayianın santimi 4 T.Lî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • 1 Nisandan itibaren telefon Santral Numarasının 44744 olarak değiştirilmiş bulunduğunu muhterem müşterilerine arzeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • Ankara ill Daimî Komisyonundan 1952 yılı Ankara ilk ve sonbahar at yarışları için lüzumlu müşterek bahis bileti ve koşu programı tab'ı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • V~ T Bu aksam saat 21 de f A\M A K S 1 M de B A* Jp *anartegi,pazar 16 I 1 3 n.atine v* çar-^k imba 16 da tenzi-lâtlı matine HOŞMEDET Peıv?akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASI Yazan;I.Galip Arcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Yazan Andrö BirabĞâu Türkçesi:Reşid Baran Telefon 40409 Pazar günleri 15,30 da Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın pazarlıkla Ğksiltmfeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerd* Topkûpı Maltepe As.Sa.Al.Ko da yapılacaktır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • Arzu Tramvayı adlı filmde Oscar mükâfatını Vİvien Leİgh kazanmıştır.Vivien Leigh daha önce «JJüzgâr gibi geçti» filmi ile de Oscar mükâfatı ile mükâfatlandırılmıştı.Resimde Vivien Leigh in kocası Laur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • J?İS**-j Alî Handan boşanmak için ge-Jecfîi ay Nis'e gideceğini söyliyen Kita Hayvvorth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • İt Barbara Payton ile kısa biı evlilik hayatı geçirdikten sonra mahkemeye müracaat ederek boşanma kararı almış olan Fran chot Tone'u ilk teselli eden eski karısı Joan Crawford olmuş" tur.Joan bu konud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • Elizabeth Taylor son yıllar için 1e isminden en çok bahsedilen artist şöhretini kazanmıştır.Otel Kralı Nick Hilton'dan ayrılan Elizabeth Taylor geçen ay Michael Wilding ile evlenmiştir.Elizabeth Taylo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1952
  • Hollywood haberleri ir İngilterede çarçabuk evlenen 19 yaşındaki Elizabeth Tay lor ile 39 yaşındaki İngiliz aktörü Michael Wilding balaylan nı Alp Dağlarının eteklerinde geçirmektedirler.Elizabeth,soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8