Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Bugün şehrimizde hara;az bulutlu ve umumiyetle açık geçecek hava sıcaklığında değişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • f W Gazetemize beyanatta bulunan Emniyet Müdürü A.Tekelioğlu Eroin satanlar sıkı bir şekilde takib edilecek Gazetemize beyanatta bulunan lioğhı yemi çalışma sistemi Emniyet Müdürlüğü cehrin asayişini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Beşiktaş bugün Galatasaroyla karşılaşıyor Dün Mith&tpaşa Stadında profesyonel lig maçlarına devam edilmiştir.Yapılan kartlaşmalarda Vefa,Kasımpaşayı 3-2;Fenerbahçe de Emniyeti 4-1 mağlûp etmişlerdir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Eisenhower karargâhını ziyaret etmek üzere Nuri Yamut gidiyor Genelkurmay Başkanına kara,deniz ve hava ordusuna mensup 7 general ve subay refakat edecek Diğer bir askerî heyetimiz de tetkiklerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • İngiltere ir sanayiinde buhran Dn ngilteçed'"' dünya iktisadî buhranından bahsedilmekte,bundan korkulmakta,bütün devletlerin hep birden «ihracat yapalım» diye bağırmalarından,buna çalışmalarından şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • İstanbul gazetecilerinin Başbakana ziyafeti Şehirimizde türkce ve diğer muhtelif dillerde intişar eden 19 gazetenin sahip ve başmuharrirleri Başbakan Adnan Menederesi öğle yemeğine davet etmişlerdir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Birinci ordu serbest güreş şampiyonası Merkez Danışma Kurulu,Ali Yücel ve Bektaş hakkındaki kat'î kararını yayınladı Birinci Ordu serbest güreş kâr şılaşmaları.dün Harbiye Ordu Spor salonunda sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Koreye gidecek 13 yedek subay Ankara.29 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:28 Maıt 1952 günü Yedek Su bay Okulunda çekilen kura iie Kore Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Erol dâvayı kazandı 0-Artist,Kanadalı milyonerden 5 bin İngiliz lirası alacak Errol Nassau Bahamas)29 AP)Filim artisti Errol Flynn'e bir Bahamas mahkemesi dün 5 bin İngiliz lirası tazminat almak hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Bâr kuduz köpek 9 kâşîyi rsrdı Zonguldak,29 Milliyet)Bugün senlimizin Soğuksu sem tinde etrafa saldıran kuduz bir köpek halk arasında heyecan ve korku uyandırmıştır.Vaziyetten haberdar edilen polis me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • italyan Yugoslav dostluğu Yugoslav Dışişleri Bakanı,Trieste hâdise •rini Kominformun hazırladığını söyledi Belgrad,29 AP)Dışiş leri Bakan Vekili Leo Mates bugün Yugoslav Parlâmentosunda yaptığı bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • İzmirde fecî bir kaza Bir kuiM.vo'ium dev rilmefrjt getirenimle 5 kV?i öhlu 14 kişi yaralı var îzmir,29 Milliyet)Milas-tan şehrimize gelmekle elan şoför Hüseyin idaresi.ıoeki 51 plâka sayılı kamyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Dünkü kongreden bir görünüş Türkiye Millî Talebe Federasyonu kongresi 75 delegenin katıldığı kongrede uzun süren sert tartışmalar cereyan etti Türkiye Millî Talebe Federas-talia» konferans salonunda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • iki gün f.wel Tarsus vapuriyle Yunanistan» giden Vali ve beraberindekiler,dun Pire'ye vasıl olmuşlardır.Resimde Vali ile beraberindekiler.Firede karşılandıkları sırada istiklâl Marşımızı dinlerlerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Kapalıçarşıda dolandırılan taşralı tacir o-70 liralık bir tabancayı,1500 liraya satan Halit,barda para yerken yakalandı İki gün evvel Kapalıçarşıda eşine ender tesadüf edilen bir dolandırıcılık hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Mareşal Montgomery yalnız geliyor Avrupadaki Müttefik Kuvvetler genel karargâhı 29 AP)Mareşal Lord Montgomerynin,Avrupadaki müttefik kuvvetler başkomutanı General Eisenhovver'in muavini sıfatiyle,gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Kibrit 5 mayısta Tekelden çıkıyor Ankara.29 T.H.A.Kibri tin T.ekelden çıkarılmasına amır olan ve İstihlâk Vergisine tâbi tutan kanun,5 Mayıs 1952 perşembe gününden,itibaren yürürlüğe girecektir.Bu kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1952
  • Atatürk Başvekâletteki değişikliği niçin yapmıştı?Atatürk,yurt seyahat erinde,idaresizlik ve tahakküm yüzünden memleketin ve vatandaşların duydukları elem ve ıztırapları kendi varlığında aynı kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • İNGİLTEREDEN 33 tZCİ MEMLEKETİMİZE GELİYOR lngilte;e îzci Oymaklarını tem sil^n 33 izci önümüzdeki ay için de özel bir uçakla •memleKetımı ze geleceklerdir ün beş gün kadar şehrimizde misafir kalacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • NTİIIAK EDEN GENÇ KIZIN HÜVİYETİ ANLAŞItDI Bir kaç gün önce.Kartalda,de nizde gönç bir kadının cesedi bu lunduğunu bildirmiştik Cesedin Fatihte.Sarı Güzel Mahallesinde,Karamuk sokağın da 11 sayılı evd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • Hie.4 Recep 1371 30 MART 1952 Pazar lu 17 MABT 1348 VAKİT VASATİ EZANİ ı Gür.e^ 5 47 •j Öğle 12.19 tkindi 1552 İ Akçam 18 3?i YİU 20 01 trMOkM 4 04 11.16 5.47 9 20 12 00 133 9 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • BİR DÜZELTME 26.3.952 tarihli nüshamızda rvagoa fabrikâsınd'âki sııis-timalin duruşması» başlıklı yazı ile birlikte çıkan resmin altındaki ı zahatta ^şahitler» sehven «sanık laf,olarak çıkmıştır,düzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • f"r-rr-nmm"*ınt' um m$t*m&0*0 HiiiÜ.Ayasofya camiindeyiz.benim ve arkadaşımın ağzından çıkın ilk nida bu oluyor.Şu haşmete bak.Başımı kaldırıyorum,bin bir maharetle işlenmiş kubbeleri seyrediyorum.Aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Av ıl's Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Druhml Eskoudes 7.30.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 1 9.73.90 7.91.00 280.30 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • Cemiyet FESTİVAL ie l.U.T.B.Kimya Talebe Cemiyeti 18 nisan cuma günü Eminönü Hâlkevinde Coni ve Trio sunun da katıldığı müzikal büyük bir festival tertiplemiştir KONGRE ¦fr Demokrat Parti Süleyman'ıye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • FIKRA Et fiafları neden art.yor Dünkü akşam gazetelerinden ikisinde iki ayrı havadis gözümüze ilişti.Birincisi son günlerde başlıyan et darlığı ve dolayısiyle fini yükselişini ele alıp baş köşesine ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • BEYOĞLUNDA 50 ESNAttA CEZA KESİLDİ Beyoğlu mmtakasınaâ yapılan beledî teftişler arttırılmıştır.Sor;hafta zarfında 1460 kontrol yipılmıştır Neticede 591 esnaf vö mi.csseseye beledî tenbihattâ bu Umulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • 50 DEFA EMNİYET KAYIT-LAKINA ADI GEÇEN SABIKALI Cumhurbaşkanlığına müracâat eden Burhan adında bir şahıs,İs tanbul polisinin kendisini rahat bııakmadığını,her hâdisede cel bedüerek rahatsız edildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • BİR OTOMOBİL ÇALINDI Rumelihisannda.Balta Limanı caddesinde 70 numaralı evde otu ran Sokoni Vakum Müdürü M.Elitop'a ait 6884 plâka sayılı hu susî otomobil dün evinin önünden,meçhul hırsızlar tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • daireleri bu gün de açık olacak ll.l.ll Gelir Vergisi mükelleflerinin beyan müddeti yarın akşam sona eriyor Gğlir Vergisi mükelleflerinin beyan müddeti,yarın akşam sona erecektir.Defterdarlık ve bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • 15 HAZİRAN TARiHiNDEKi ÇEKİLİŞTE EV ikramiyesine girmek için bu haftanın sonuna kadar cüzdan alınız.5 Nisana kad.ır)Cüzdanınız varsa talihinizi çoğaltmak için birikmiş paranızı 5 Nisan'a kadar Bankamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • FİRARİ ŞÜKRÜ HAKKINDA ÜSKÜDAR SAVCISININ VERDİĞİ İZAHAT Cemil Cingöz adında bir polis memurunu öldüıen Siirtli Şükrünün Toptaşı cezaevinden firar ettiğini bildirmiştik.Firarinin aranmasına Üsküdar Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • TORUNUNU KESMEK İSTE-YEN ADAM MAHKÛM OLDU Bundan bir müddet evvel Eyüpte oturan Vahdettin Aryol a dında^aşlı bir adam.torununu boynundan kesmece teşebbüs e deıken yakalanmıştı Vahdetti nin devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • ŞEHRİN TEMİZLİK İŞLERİ İSLAH EDİLİYOR Belediye Temizlik İşleri Müdür lügüne yeni bir veçhe verilmek üzere teşebbüse geçilmiş ve bu konuda çalışmalara başlanmıştır.İlk olarak bu yıl bütçesinden temizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • KIBRISTAN BİR TALEBE KAFİLESİ GELİYOR Kıbrıs kız öğlencilerinden bir grup bugünlerde şehrimize geleçektir.Tükiye Millî Talebe Fed e rasyonu tarafından ağırlanacak ve gezdirilecek olan öğrenciler İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • İki Alman gazetecisi Stalingrad muhasarasında bulunan gazetecilerden birinin vücudunda 37 kurşun yarası var Muhtelif memleketlerdeki gençıık teşekkülleriyle temaslar,da bulunmak,onların yagöyıs tarzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • HALKIN SESİ Telefonla saat ayarı Maruf bir camide imam bir okuyucumuz ismi bizde mahfuz—yazıyor:«Her zaman olduğu gibi dün sabah da çok erken uyandım.Saatim durmuştu.Telefon rehberinin üzerinde 05 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • Feci bir infilâk Kir çoban,oynadığı bombanın patlaması neticesinde öldü Dün,Üsküdarda fecî bir hâdise olmuş,bir bombanın infilâkı neticesinde bir çobanla 20 koyun parçalanarak ölmüştür.Ömerli köyü çob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • MAKALE Karıncanın devle mücâdelesi İsmail Fransa,askerlik bakımından pek mühim bir şey değildir;hattâ bir asra ya kın bir zamandanberi ken di topraklarını kendi kendine müdafaa kudretinden bile mahrum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • KISA HABERLER if Yapılan istatistiklere göıe getrimizde evlenmeler artmakta dır.Geçen yılın ocak ve şubat ay lannda 1572 evlenme kaydedil,meşine mukabil bu yılın aynı ay larında 1659 çiftin evlendiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • POLİSTE İki gün önce Küçükpazardâ Halûk âdında birisini 6 ye;inden bıçaklayan arabacı İbrahim dün yakalanmıştır.Beyoğlunda Toprak Lüle so kağında oturan Hüseyin Şahin a dında birisi,alacak yüzünden Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1952
  • Dün Kadırga büyük bir yangın tehlikesi atlattı Dün sabah,saat 7 sularında Kadırgada TLıüyük bir yangın olmuş,iki ev tamamen,3 ev de kısmen yanmıştır.Yangın,Tahsinbey sokağında Münevver isimli bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Acıklı bir ölüm Şe£ik Yalaz'm kardeşi.Reşat Yalaz'ın annesi,Berat Yalaz'ın kayınvaldesi,esıti Dahiliye Nazırlarından Reşit Beyin yeğeni Safter Yalaz Hanımefendi sevdiklerinin yüreğinde büyük acılar bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • jg^ hSm Bir suiistimal daha Büyük devlet müesseselerinden birinin gişe me-morlarından biri zimmetine yirmi küsur bin lira geçirdikten sonra artık vazifeye devamda mâna görmüyor,yan gelip oturuyor Kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Taklid Mareşal Pietro Radoglio'nun başkanlığındaki bir heyet tara fınâan hazırlanmış,bes yüz kü sur sayfalık,büyük boyda bir e seri,şöylece bir karıştırdım.Eserin adı «Leonardo da Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZDA Tasarruf hesabı açtıranlara TAHSİS EDİLEN KEŞİDEMİZDE Radyolu,kaloriferli,MERCURY markalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Sovyet mezalimi 30 milyonluk müsluman nüfusu durmadan yer değiştirmek zorunda kalıyor Belgrad,29 AP)Yugoslav yadaki Müslüman cemaatinin reisi Reisülülemâ Hacı İbrahim Fevc,dün;Karaşide toplanmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Tıpta yeni bir buluş Doğacak çocuğun kız mı,erkek mi olduğunu tesbit eden bir usul bulundu Londra,29 Nafen)«Lan cet» isimli İn fiil iz tıb mecmuasında çıkan bir yazıda ilim adamlarının yeni bir usulle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Papagoscuiar dün Elen Meclisini terkettiler Savunma Bakanı amiral SakaBlariou'un istifasına Venizelos henüz cevap vermedi Atina,29 A.A.Mareşal I Pâpagos partisine mensup 11 mili letvekili dün gece Hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Alman barış andlaşması Adenauer mayıs ayında barış mukavelesinin imzalanacağını bildirdi_Bonn,29 AP)Konrad Adenauer,üç büyükler Dişişle ri Bakanlarının mayıs ayı için de Almanyaya gelerek Alman barış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • ALMAN ŞİLEBİNİN KAPTA-Nİ TEVKİF EDİLDİ Bir kaç gün önce.limanımızda bulunan Alman bandıralı bir şilepte çalışan işçilerden Yâni'.nin anbarâ düşerek öldüğünü bil dirmiştik.Hâdisede ihmali ve tedbirsizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Siyasî IcmqL Son Tahran nümayişleri Amerikalıların mikrop harbi yapmalarına karşı!peyk memleketlerde olduğu gibi Tahranda ıhı protesto mitingleri akdedihnesini Moskova,İran komünistlerine emretmiş.Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • GEMİCİLERİN MUHAKEMESİ Kilyos tmroz Farus,adlı tahlisiye gemilerinde binlerce li ralik suiistimal yapıldığı iddiasıy la haklarında dâva açılan İmroz cemisi kaptanı Mehmet Ali Denizman ve gemilerin mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Hay Allah müstahakınıversin!Siz misiniz,Claude?Başkomiser başını silkerek burnupnu Hızırm elinden kurtarmıştı.Can acısiyle gözlerinden akan yaşları silerken:Şeytan alasıca Burada ne işin var?diye sord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • Viyanada protesto mitingi Viyana,29 AP)Yüz binler ce Avusturyalı katolik:12 eylül tarihinde;Viyananm Rus bölgesnde demr perde gerisirtde kato liklere yapılan mezalimi protes to için büyük bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1952
  • fypn*s*Mİıı Mirk taw HAYATI Hazreti Muhammedin bir maksadı vardı Arabistanı Yahudi hakimiyetinden kurtarmak TEFRİKA No:88 Onu daha sonra Kazandığı zaferler dolayısile Hazreti Peygamber:Sen şüphe yok k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.03.1952
  • 4 Cir haftadan beri şehrimizde toplantı halinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı teftiş kurulu üyeleri dün Beyoğlu İstiklâl caddesinde Olgunlaşma Enstitüsünü gezmişler ve gayet verimli bir şekilde çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1952
  • J.Holden,Amerikada yeni uarlayan yıldızlar arasında bilhassa buğday renkli sacları mavi gözleriyle temayüz etmektedir.Vücut yapısı göz çekici olduğu kadar gülümsemesi ve bakış lan da cana yakınlığiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1952
  • eski türklerde ölü-"lekî yakma ve ^mumyalama adetleri Çin menbalaıına göre Müslümanlıktan evvelki Orta Asya Türkleri arasında ölü yakma âdeti pek umumidir:ölen adamın cesedi yakıldıktan sonra külleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.03.1952
  • Ankara-İstanbul Fen Fakiılieteri karşi&aşsycr Haber aldığımıza göre Ankara fakülte ve yüksek okullar futbol şampiyonu Fen fakültesi nisan ayının ilk haftasında şehrimize geleıek istanbul Fon fakiil te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1952
  • İki n ci küme maçları Dün Şeref ve Vefa stadlarmda ikfnci küme lig maçlaıına devam edilmiştir.Şerei Stsdı:Defterdar;2 Alemdar:1 îlki maçta Denerdir çok çü'ki.ş meli geçen bir karşılaşmadan sonra rakib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1952
  • Vefa Kasımpaşayı zorla 3-2 yenebildi ssm-Yeşil beyazlılar galibiyet gollerini en son dakikalarda Garbis vosıtosıyle yoptılcr Profesyonel lig maçlarının 1 inci devre ve 7 nci hafta kar şılaşmalanna dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1952
  • Maçların tenkidi ¦rı»:hi 6 AR AN Dün,Mithatpaşa Stadında seyrettiğimiz i^i maçtan birincisi,Vefa Kasımpaşa karşılaşması âdeta bir muharebe,Fenerbahçe Emniyet maçı da bir antrenman gösterisi gibi birşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1952
  • Niko vö Burhan Emniyet müdafaası önünde ahçe dünkü maçta Emniyeti 4-1 mağlûp etti Birinci devreyi 3 ikinci devrede Dünkü profesyonel lig maçla.Tinin ikincisi Fenerbahçe ile Emniyet arasında oynandı.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.03.1952
  • Profesyonel ligin ilk devresi bugün biliyor taşla Gal gün karşıla Birtakım avantajlar,müsabakanın Beşiktaş lehine neticelenmesini tevlit edebilir Bugün yapılacak müsabakalarla profesyonel kümenin ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • ZAYÎ Davutpaşa İlkokulun dan aldığım 283 sayılı pasomu kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hicret Giray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • Basilli laf harbi İngiliz delegesi Malik'e «dilinizle durmadan,basil saçıyorsunuz» dedi New York.29 Nafen)Bir leşmiş Milletler tarafından son Paris toplantısında kurulmuş olan Silâhsızlanma konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • FAYDALB BİLGİLER TranSar Gidecekler:7.2C Adapazarı 10.10 Konya,Adan:1,talan 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler 6.25 Erzurum 8.30 Anadolu E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • RA D YO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.Haberler.13.15 Küçük orkestradan melodiler.İdare eden:Or han Borar 13.40 Saz eserleri ve oyun havalan 14.00 Orhan Avşar tango orkestrası.Söyieyen:Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • Bir an durdu ve sonra ilâve etti:Artık bu kanlı ve acıklı bahsi kapatalım da biraz da gönül açıcı şeylerden konuşalım.Ne zaman yola çıkmak istiyorsun sen?Kısmet olursa öğleden sonra kaptan.Güzel,bari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • büyük hukümMk* JIJ KİKA No:18» Yuan:SAMAJSCIGİI.Murct:"Bre hain!Biz dost olduk,o zavallıya niçin hakaret edersiniz diye bağırdı Kağolun.Emirgün Han şimdi beraberinizde midir?E3bet!Ölürken de birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • Lukman Hek'in Dr HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12.öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul «der.Istanbul Dlvanyolu Nıv 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1952
  • 1 Televizyon programını nakleden makinenin görünüşü.ETfRfl 2 Güzel bir artistin televizyon programı esnasındaki pozu.Bütün dünyanın bugün terakkiyatmı dikkatle takip ettiği televizyon sistemi radyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Koreye gidecek 15 yedek subay Baş tarafı birincide)Tamkoç;Ümit Damar;Aitemur Kılıç;Ayfer Sakarya.Kur'a çe kinler şunlardır:Seyfi Sakaoğlu;Tekeoğlu,Erdo ğan Ulus;Münir Benjek;Benbaset Hayun;Selçuk Deko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Szmirde leer bir koza IT5—târ-f-biriacift?de-fazla süratle sevreden şoförün kamyonu bir kayaya çarp tırması ilo vuku bulmuş ve vol cular,ters dörren Icsmyonun altında kalmışta:dır.Öfen beş kişinin da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Mfffî Tatebe Federosyonu Ba$ tarcrfı birimcide» majı gazetecisi,Türk gençl.'iırıe getirdikleri sevgi ve bağlılık me saglteuıını iletmişlerdir Güııriem;üzerinde uzun süren sert münâkaşalardan sonra kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Kapalıçarşıdo dolandırıcı'ık Baş tarafı birincide)nin mahiyeti ve tafsılâ-tı şöyledir:On gün evvel Anadolu şehirlerinden birinden Istanbul.mal almaya gelen Arif adında antika meraklısı zengin b,r tâeı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Meşhur bir Fransız Profesörü geliyor.Paris,29 A.A.Paris Tıp Fakültesi Profesörlerin den Dr.Pasteur Valleryradot,4 nisan cuma günü Ankaraya gelecek,ve Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi büyük ş.tonunda ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Yeşilırmak taşıyor Amasya,29 A.A.Yeşilırmâk günden güne artan bir süratle taşmaktadır 1200 dekar bahçe ve tarla sular altındadır.Vali ve alâkalı memurlar su tas mâsını mahallinde tetkik etmek tedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Irandaki karışıklık ün de devam etti Tahran.29 AP)Kamu-1 bir teşekkül olan Demokratik nist tahrikçiler tarafından şevk Gençlik Teşkilâtının Genef ve idare edilen bazı genç İran' Merkezini kapatmıştı.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • tagilizler Mısırdan çekiliyor Londra,29 AP)iyi haber alan diplomatik mahfiller bugün Mısır'da Orta Doğu mü dafaasmda işbirliğine yanaş ması halinde Büyük Britanyanm askerî birliklerini Süveyş Kanalı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • SLt YÜCEL VE BEKTAŞ HAKKINDAKİ KARAR Ankara,29 A.A Beden Terbiyesi Genel Müdürlügünden tebliğ edilmiştir.Istanbul böTg»esin« bağlı Güreş Ihfcisa* Kulübü takanımın Stoklıol-m ve Göte berk şehitlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Fransada açılan kampanya Paris,2d JSkLen)Fraıısadiu fiatlamdüşürme' k için açıI'Tajı kampanya muvâf£atk;yeUe de vam etmektedir.Son olarak rât yo ile yapılan günlük n£ş»iyAte halka en uC** "nalın niıed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Sakpazan rrirtom re liraar anbarJan inşaatına başlaıııgp* Ankara,29 T.H.A.Bte yındıriık Bakaniığı tarafwr dain İstanbulda Salipazanndn genişliğinde betonarme tahliye müstenit 12 metre 89" santim geni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Kooperatifçiliğimiz gelişiyor Ankara.29 ıT.H.A.Metni konimizde kooperatifçilik büyüd b'.m hızla inkişaf etmektedir.tyn rcnildîğiııe göre 1952 yılı zacf.di-yeniden 120-ziraî kredi koo'/1 ratifi kurulac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Bursacfa dün gecefr yaıgın Bursa,29 TMüJiyet)Dim akşam âfen» n 'rövüııdi?r'ı/Ateamttüf it 'lir dabakhaneden çık*u gangın aettee sfnde dört imalâthane fcunam«n;ikisi de kısmen yanmış tam.Zararın 460 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Bir turlu ilemeyen müutehir Padova 29 A.A.Bir türlü uyku uyuy"urnıyan Eodolla Bono adındaki 55 yaşında bir işti intihar kasdj ile bir avuç uyku h.'ıpı yutmuştur Uvku Ircrpfainnin tesir göstermesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • A nka r a d a alâka ek*eî bir mâ naz ara Ankara.29 Milliyet)Hukuk ve Siyasal Biligileır Fakül teleri arasında.terLpiehen e Cumhurbaşkanı Meclîs tarafından mı-yoksa halk larafmdan mit şeytanetidir?mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Tonus ihtilâfına dair Tunuslu SVIîHiyetçiier yaptığı ani şuayı Paris,29 A.A.Dışişleri Bakanı Robert Schuman.dün öğleden sokara Millî Meclis Dışişle ri Komisyonunda Tunus mesele si hâkkındit izahat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Truman barışa inanıyor Vaşington.29 A.A.Eski Demokrat Başkanlardan Jefferson ve Jackson adına tertip edilen aksam yemeğinde hugün şid detli bir siyâsî nutuk veren Bas kân Truman,Cumhuriyetçi rakip ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Mareşal Montgomery Baş tarafı birincide nın müttefik müdafaa teşkilâtına iltihaklarından doğan)siyasî ve diplomatik meseleler hal için bu iki memleketi ziyaret etmiştir.Buradaki,yetkili mahfiller.Lord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • İngiltere sanayiinde buhran Başmakaleden devam)yiinin bugünkü vaziyetini de ifade eder.Şüphesiz bu sanayi bir çok cihetten cidden mükemmel bir teşkilâttır.Fakat ne çare ki iktisadî işlerde milletlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • General Nurf Ya m u f Baç larcrfı birimcide)ır.üt-eşekfcil heyet.Napoli'deki Atlantik.Paktı Güney Kesimi Baş komutanlığı Karargâhında ince lenıeleo yapmak üzere 2 Nisan ır r junij Ankaradaa hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Mesut b r ıibkâh töre i Eski Sarıyer liman reisi Nazif Osman Başoiun kızı Meral iîe Kaptım Süreyya Gürsunun oğlu Samım Cuv sunun nikâhları' dün i;j*ie üzeri Kadıköy evlenme me mu Buğunda akra.baian.BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Âli anlatıyor Bo£ tarafı birincide)ûa herhalde müsavi olmak gerekti.Mecliste 'cereyan eden bu konuşmalar esnasında,Menteşe mebusu Halil Bey merhum,kürsüde,îsmet Paşadan bahsederken;«İsmet Paşadan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Birinci ordu güreş şampiyonası Baş taıâfı birincide)€2 KiJo:1 Hasan Kafadar;2 Cemal Göz;3 Kâmil Arslan.67 Kilo:I Ali Güldöğan;2 Hasan Giisen 3i Iiasan Karataş.73 Küo:î Hüsnü Torun;2 Musa Döner;3 Celil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Korkunç bir cinayet Bursa.2» Milliyet)İki gün evvel Yenişehhrde Hüseyin adında bir vatandaş gece evine giderken meçhul bazı kimselerin,taarruzuna uğranus odun ve şişle yüzü,gözü parça lanmak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • İtalyan Yugoslav Bağ tarafı birincide)Bundan sonra Bakan.Rus yânın ve Sovyetler tarafın-dO.ni idare edilen Kominform' un Yugoslavyayi karşı giriştikl«ri tazyik siyasetinin tarihçesini de gözden geçirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Ücretli Hafta Tatili Kananaıum tatbiki Bursa,29 T.H.A.i mart 1952 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan ücretli hafta tatili kanunu tatbikinde bazı müessese ve fabrikaların riayetsizlikte bulunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Eroin satanlar sıkı bir şekilde takip eilecek TBaş taraiı birincide)çalışan ekipler yeni memurlarla takviye edilmiştir.İki buçuk aydan1 bei'i HTrrmiyet Müdü lüğü vazifesinde bulunan,ve değerli nesaisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.03.1952
  • Türk İsveç dostiu&tr İzmir,29 A.A.3 günden beri şeftrrauade bulunan İsveç'in Ankara Elçisi Adolf Oronoberg bugün saat 10.80 da Bursa yolu ile Ankaraya müteveccihen otomobille İzmirflen ayrdimştor.Elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.03.1952
  • HŞMI33 1 î 2 3 4 5 6 7 8$ 10 11 12 2 t C-3 1 4 5 6 7 8 9 10 SÜSÜ 11 12 j I SOLDAN RArtA 1 İstimdat et iki kelime)Bebeğin «pis" i.2 Cordner' in birinci;Müsebbip iki kelime)3—Akma;Tersi sirkat et 4 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Hidro elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mahallinde kurulacak hidro-clektrik tesisi için fennî şartnamesine göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alterna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Tarım Bakanlığınca Açılacak Makine Kurslarına Öğrenci alınacaktır Marşal plânı gereğince memlekete getirtilmekte olan Ziraat kul ve makinelerinin kullanma bakım ve bazı tamir işlerini yapabilecek elem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Sahip Te Başmuharriri Ali Naci KARACAM Bu nüshada Yan İAlerlnl idaıe »den Tanık DEMİRTAf Basıldığı yer NURİ AKÇA Ali Nad KARACAN Oaaetecillk Kolektli Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • DevEet Ormam işletmesi Alanya Müdürlüğünden:1 işletmemizin Gazi Paşa bölgesinin kuru karı bıçkıcı çaybaşı orman içi istif yerinde mevcut 7246 adede denk 705.979 M3 sedir kerestesi üç parti halinde 27.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • içme suyu tesisleri yaptırılacak İLLER BANKASINDAN 1 Âşığfida isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat mik tarlan gösterüen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktırv Boru müteahhit-Boru Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Soğuk algınlığına karşı i-3;r{:s* GkiP|N;v.^fbajarı ile kullanılır Rutubetli ve soğuk havalarda GRiPiN almayı ihmal etmeyiniz.A Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyen za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • b^ MiKASi 0.0:J Vakit kaybetmeden Bankamızda açacağınız 250 liralık bir hesabla,bu talihli siz olabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Bakanlık için 500 ton R.nebatî yağ 15/nisan/952 günü saat 11 de kapalı zaîf usuliyle İskenderun As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır,Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Edirne Asliye Hukuk Yargıçlı-Mindan 951/593-808 Turgutlu Orta Mahallesi 145 hanede kayıtlı ve hâlen Edirne IV.J.Er Okulu Tb.II Bl.K.Üsteğmen Ali Rıza oğlu Osman Nabinin «Aksaklı» soyadı Ancan olarak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • KÜCÜKYEDİDE EV Piyes 3 perde Yazan:R C.Sheriff Türkçesi:ı il Al Oıhan Buriân Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşamba günlerinden başka he;akşam saat 21-de,Cuma tale,be)Pazar matinesi saat 17-de.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de MAKSİM'de martesi,pazar lfl l n.atine ve çarmba 1(da tenzilâtlı matine HOŞMEDET akşamı ile cumartesi talebeye tenzilâtlıdır.Gişe bergiin 11 de açılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • MİLLİYET Nüsham If kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 0.00 ÎLAN FİATLARî 2 ve 8 ttactt sayıemin santimi İT.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • 6 DOKTOR Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehaısısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İs Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Sındırgı Belediye Başkanlığından 1 Sındırgı kasabası hidro elektrik tesisatı ve inşaatından noksan kalan kısımların ikmali için tasdikli projesinde ve kesil" hülâsası cedvelinde nev'i.cinsi ve mıkdarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığından:1953 yılı Şubat ayı sonuna kada^r îzmit Körfez hattında çalışan gemilerin kömürlerin yükleme,boşaltma ve aktarma işleri 31 Mart 1952 Pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Demir tüccarlarına İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 1 Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi tarafından hadde mamulleri tevziat:için sipariş kabulüne l/Nisan/1952 den başlanarak 15/Nisan/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • 600 lira veriyoruz İstiklâl Harbinde Türk Ortodoksları)adlı eseri en esaslı şekılda tenkid edene 600 lira nakdî I mükâfat veya Thomas ma ika tamamen otomatik bir çamaşır makinesi ile Tekel bayii ve To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • San'atkâr alınacak 2.Sv.Tüm.Hi.Bak,Tam.de çalıştırılmak üzere 350 Lira ücretli 1 Tank Makinisti,300 Lira ücretli 1 Tüfekçi ve 350 Lira ücretli 2 Kamacı ustası alınacaktır.Bu san'atkârların çok iyi der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından:Esenboğa Hava Alanı için 180X850)metre eb'admda 800 adet kanaviçe örtü alınacaktırişin eksiltmesi 14 Nisan 1952 pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde topjan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • istanbul Sular idaresinden idareye ait 8500 ton maden.kömürü Karaburunda tahliye ve dökovillere yüklenerek Terkosta istif edilecektir.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabiliristeklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI H AVA PARASI Yazan;1.Galip Arcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Kasımpaşa Maçka Yazan Andre" Birabeau Türkçesi:Reşid Baran Telefon 40409 Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan