Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • *j\¦ffltoto IH^UiHmı H Bugün şehrimizde harfe,umumi.1 etle acık geçecek,hara sıcaklığı düne nazaran biraz daha düşecâkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • 'ismet Paşa dostunu,düşmanını ayırt edemezdi,Atatürk'ün daima açık olarak söyledikleri gibi İsmet Paşa adam tanımazdı.Dostunu,düşmanını tefrik edemezdi.Kendisine hakikati;söyleyenleri bırakır,Refik Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Bütün dünyada fiatlar düşüyor Bir çok memleketler çok düşük Hatlarla bol miktarda mal teklif ediyorlar Son günlerde ithalâtçılarımıza,mamul mensucat,iplik,sunğipek birçok teklifler yapılmakta ve ve su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Dün Tahranda kanlı nümayişler yapıldı Komünistlerle polis kuvveti arasındaki silâhlı çarpışmada 12 kişi öldü,120 kişi yaralandı,50 kişi tevkif edildi Tahran.28 T.H.A.Bugün Tahranda yeniden kanlı nümay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Fransadan gelen yeni araba vapurları &S&I Denizcilik Bankasının Fransadan getirttiği yeni Kızkulesi ve Kasımpaşa,araba vapurları dün normal servis seferlerine başlamışlardır.Resimde ikj yeni gemi görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Orta-Dogu meselesin i görttşmek üzere Eden ve Gl.Montgomery nisan sonunda Türkiyeye gelecekler Bu seyahatte Montgomery askerî heyete Eden de siyasî heyete başkanlık edecek Nisan ayında Türkiye'ye gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Moskova Elçimiz Hastalığı sebebiyle merkeze alınıyor Ankara,28 Milliyet)Moskova Büyükelçimiz Muzaffer Göktan,rahatsızlığı dolayısiyle merkeze nakledilmeyi istemiş Ve bu talebi kabul edilmiştir.Muzaffe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Müzikholde kavga Bern,28 Nafen)LJusanne da.bir müzikholde son seneler zar fmda rastlanmamış bir hâdise olmuştur.Kandisine geç servis yapüdıgından kızan bir müşteri ser vis yapan kıza bira şişesini fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Belediye heyeti dün Atinaya hareket etti Profesör Gökay Yunan gençliğine Türk gençliğinin dostluk mesajını götürüyor Dün Atinaya hareket eden Bele Atina Belediyesinin daveti üzerine Vali ve Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Hastahanede ölüm yarışı îzmir,28 Milliyet)Memleket Hastahanesi Başhemşiresi nin biı hademe taralından 5 kurşunla Öldürülmesini müteakip dün gece de Emrazı Sariye Hastahanesi Başhemşiresi Nihat Ay ten;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • C.H.P.Meclisinde inönü diktatörlükle ittiham edildi InönUniin "Daha ayrılmak istiyen milletvekili varsa şimdiden getsin,sözüne karşı H.S.Erkut:"Genel merez bu şekilde diktatörlük yaparsa Mecliste tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • İzmir de bir kızıl tahrikçi yakalandı İzmir,28 Milliyet)Bugün Denizli İzmir treninin kompartmanlarında kumünizm propagandası yapan bir ıgçi yolcular tarafından yakalanarak polise teslim edilmiştir Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Mısırda seci m hazırlığı Sıkı yönetim dolayısiyle bazı partiler seçime girmiyeceklerini bildirdiler Kahire,28 T.H.A.İçişleri Bakanının 18 mayısta yapıla cak umumî seçimlerde Sduyönetim ahkâmının devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Adenauere suikast teşebbüsü o-Suikast teşebbüsünün Neo Faşistler tarafından yapıldığı tahmin ediliyor Bonn,28 Nafen)Batı Almanya Federal Başbakanı Dr.Adenauer'e karşı bir suikast teşebbüsünün meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Tunusta ihtilâf sona erdi Fransız Genel Valisi ile Tunus Beyi cün anlaşmaya vardılar Tevkif edilen Tunus Başbakanı Mohammed Çenik Tunus,28 A.A.Fran,sız Genel Valisi ile Tunus Be yi arasında bugün vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1952
  • Scroylardaki koyıp 1 efya hakkında J Anayasa Komisyonu)karar verdij Bu karar gereğince,în-1 celeme Komisyonuna ka-I zai salâhiyetler tanınıyor ğ Ankara,28 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin bugünkü cels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • YAIJOVA KAPLICALARI DENİZCİLİK BANKASINA BAĞLANIYOR Bir müddet evvel Yalova kap ıca ve otellerinin Denizcilik mkası Türk Anonim Ortaklama d*,vredilmek istendiğini bü hususta Sağlık ve Sos-ıl Yardım Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • FIKRA Âşık bu mu T Pek uzun değil,şöyle bir aylık gazete koleksiyonlarını karıştırıverin,bakın «Aşk» kelimesi nerelere girmiştir.İşte bir tanesi «Zorba âşığın yeni marifetleri» başlığı altında çeşme b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • GECE iç Yan Yüksek Tahsil Gönçli,ğinim tertiplediği «Van Gecesi» 2 Nisan Çarşamba günü aksam* Konak salonlarında yapılacaktır if-Malatya Kayısı Gecesi 1 j Nisan Çarşamba gecesi Taksine Belediye Gazino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • BİR İNGİLİZ GAZETECİSİ.NİN TETKİKLERİ Daily Mail gazetesi yazarlarından Kravis bugün Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaretle sehrimizdeki okullar ve millî eğitim çalışmaları hakkmda malumat rica etmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • PAMUK PİYASASI İSTİKRAF KESBETTİ îzmirden alınan haberlere nazaran pamuk piyasası tamamen istikrar kesbetmig bir durum arzetmektdir.Akala I.pamuklar 290 kuruştan muntazaman muamele görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • Ekmeklere zam talebi Dört laboratuarda yapılan tecrübelerden sonra zara talebi reddedildi Fırıncılar Sendikacının bundan biı müddet evvel Eeiediye ye müracaat ederek ekmek fiatlarına zam istedikleri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • TANZİMAT MÜZESİNE TE-BERRU EDİLEN EŞYALAR Belediyece Beşiktaşta Ihlamur kasrında açılacak olan Tanzimat Müzesinin hazırlıkları ilerlemiştir.Müze bir aya kadar açılacaktır.Tanzimat Müzesine konulmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • HURDA DEMtR İHRACATI Memleketimizden îtalyaya hurda demir ihraç edilmektedir.Aldığımız malûmata nazaran ihracat ortaiama olarak cif 80 dolardan yapılmaktadırîzmirden 300 ve 400 tonluk iki parti demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • Mühim bîr yolsuzluk Zimmetine 22 bin lira geçiren memur,Beyoğlunda bir barda yakalandı Devlet Demiryollarının Köprüdeki gişesinde bir yolsuzluk meydana çıkarılmış ve tahkika ta başlanmıştır.Bu gişede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • TARSUS DÜN GİTTİ Tarsus vapuru dün saat 12 de 321 yolcu ve 250 ton yükle Batı Akdeniz seferine kalkmıştır.Saat 14 de Dogu-Güney Akdeniz seferine kalkması lâzım gelen Samsun vapuru ise yük almadaki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • BİR MOTOR KAPTANININ A YARLARI KESİLDİ Dün İstanbul limanına bağlı Osman Kaptan idaresindeki Kırat motörü Mudanyaya giderken,motor makinistlerin den Abdullah muvazenesini kaybederek ayaklarını şanzıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • AMERİKALI MAARİFÇlNİN İŞTİRAK ETTÎGI TOPLANTI Millî Eğitim Bakanlığı müfettişleriyle Amerikalı orta öğ retim mütehassısı Dr.Rufinin pazartesi gününden beri Çapa Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Okulunda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİATLAKI YÜKSELİYOR Piyasamızda serbest döviz taleplerinin arttığı müşahede edilmektedir.Bu sebeple elde bulunan stoklar bu ihtiyacı kar şılayamamaktadırilgililer talepler artac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • »ENİZCİLİK BANKASINDA [Ş SAHİPLERİNE KOLAY-LIK GÖSTERİLECEK Denizcilik Bankası Genel Mü iirlüğü bir tamim neşrederek mka momurlaruıın iş sahiprioe azamî kolaylık,banka işletmelerine ait hizmetler in m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • ŞOFÖR FERİTİ ÖLDÜREN SABIKALININ DURUŞMASI-NA BAŞLANDI Bir müddet evvel Fatihte kanlı bir hâdise olmuş ve Hayrettin Yorgancı adında bir sabıkalı hırsızlık maksadîyle girdiği evin sahibi şoför Ferit Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • MAKALE Rahmetli İhfifalci'nin milli kıymeti İsmail Hami DANISM EN D Bizde «Millet» denilince yalnız hayattaki nesillerden ibaret zannedilir:Halbııki bu mefhuma geçmiş nesillerle gelecek nesillerde dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • POLİSTE ir Galata Rıhtımında bağlı bulunan Tarsus vapuruna giren Şaban Gözde adında bir asker kaçağı;birçok giyim eşyası çalıp kaçmken yakalanmış ve Adliyeye verilmiştirir Arap camlinin imamı Nurettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • K I S A HABERLER İr Akdenizde lodos fırtınasının arttığı bildiıilmektedir.Ha ber lüzumlu yerlere bildirilmiş tirir Limandaki tıkanıklığa mâni olunmak için alâkalılar,tedbirler almaya başlamışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • îir polisi öldüren Siirtli üikrücez Dürt sene evvel Üsküdarda Kısıklı meykiinde kanlı bir âdise olmuş ve Şükrü adırda jir Siirtli husumet beslediği ^emil Cingöz adında bir polis memurunu mavzerle vuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • B O R S A Kambiyo ve Eshaıtı AylİJÇ Sterling.Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin-Liret Drahmi E&koudes 7 90.50 280.00 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 ip un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • DÜN TAHTAKALEDE KANU BİJt JKAVGA OliDU Dün,Tahtakale'de,ağır »bir yaralama hâdisesi olmuştur.Asmaaltında Çavuş Baş hanı önünde,araba sürücüsü Arap îbo adında biri,fırından ekmek alırken,sırayı karıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • YENt YAPAĞI KIRKIMLARI BAŞLIYOR Anadoluda havaların müsait gittiği müşahede edilmektedir.Sökede her sene olduğu gibi bu yıl da yapağı kırkımları başlamıştır.Bazı fabrikalar yeni lArkım yapağı kalite v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • Alaturka müziği dâvası Okuyucumuz Recep Batılı.Oğlu yazıyor «Memleketimiz münevverlerinden,yahut böyle geçL nenlerden bazılarının öteden beri millî mukaddesatımızı istihfaf âtmek,millî!mevcudiyetlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • Mercan had ises indi İl İdare Kurulunun aldığı kararı Vali tasdik etti.Karar Danıştaya gönderilecek Bundan bcr müddet önce Belediye Daimî Komisyona taralından usulsüz olarak satışa çıkarılmak istenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1952
  • ı r rr-Bitpazarının kapısından elinde bir paketle girenlerin vay basına gelenler.Geçen gün böyle bir gaflette bulundum.Kapının önünde yere çömelmrş.kısa boylu;çatiaık sesli bir âdâm beni tâ uzaklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Siyasî icmal Fransada Scat fa cinayetinin akisleri 1944 temmuzunun 27 nci günü Fransız çocukları Ozoir-la-Ferriere ormanında oynarlarken yakınlarında bir otomobil duruyor.İki adam dışarı çıkıyor,bir ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • SAYIN DOKTORLARA" PARACODİN KNOLL 10 Tablettik tüpler S.Fiatı 1.05 ECZANELERE DAĞITILMIŞTIR L-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Büyük bir hırsızlık Af likadaki Amerikan hava üsleri inşaatından 2 dilyon dolarlık teçhizat çalınmış Vaşington.28 AP)Eugün Ayan Meclisine,Birleşik Ameri kanın Kuzey Afi ika oöUesinde inşasına giriştiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Sivil havacılık Enstitüsü kuruldu Ankara,28 T.H.A.Mem leket havacılığının inkişafını temin ve dünya havacılığı ile muvazi gitmek ~na£sadıyle bir müddet evvel İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Bursada hayvan say im ı Bursa,28 Milliyet)1 Nisan 1952 tarihinden itibaren bütün yurtta yapılacak olan hayvan sayımının ilimize ait hazırlıkları ikmal edilmiştir.Sayım yapacak olan memurlar da gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Seniha Benicesıin mevlûdu Hazin iıfinalini teessürle haber verdiğimiz Seniha Benicenin ruhuna ithaf edilmek üzere kırkıncı günü olan 31 Mart 1952 Pazartesi günü öğ le namazını müteakip Yenicamide1 mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • HAIRETi mUHAÜMEOiN HAYÂTI-fa*» *SAMIH KATIZ TAM?Musevilerin hemen hepsi,köle olarak yaşamaktansa ölümü tercih edeceklerini söylediler TEFRİKA No:87 O za man idam emrini Hazreti Ali ile Zübeyr'in yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Senfoni «Senfoni» bir «müzik sanat dergisi» nin adıdır Ben,«Sene de on ilin defa» çıkan,daha doğ rusu ve insall.Vh,çıkacak olan bu derginin Mart 1952 tarihli ikinci sayısını gördüm;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Neler söylediğinizi anlamı yorum.Simon sakin bir sesle:Mükemmel surette anlıyor ve biliyorsunuz.Blöf yapmakta çok geç kaldınız.Caketinizi çıkarınızîtalyan bir iki saniye kararsızlık göstermiş,sonra it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Avam Kamarasının 23 saat süren içtimai Bir gün aralıksız devam eden toplantıda bütçe müzakere eri yapıldı Londra.27 Nafen Avam 1ar olmuştur.Kamarası,tarihinin en uzun celselerinden birini bu sabah saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Şam'daki Amerikan İstihbarat' bürosu havava ucuru I d *s Şam,28 T.H.A.Bu sabah Samdaki Amerikan İstihbarat Bürosunda bir bomba patlamış,binanın ön kısmı tamamen harap olmuş ve telsiz memuru ölmüştür.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • An İcara da kadi ve köpakJerie mücadele Ankara,28 T.H.A.Ankara Belediyesi edi ve köpek lerle mücadeleyi arttırmıştır.Verilen istatistikleı e nazaran Belediye,1951 yılı içinde 9312 sokak köpeği ve 744
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • USA ÛORt Bir yobazın hezeyanları Heykel Burma kahramankırından biri,bu ise gündüz ve Orduevi meydanı gibi şen rin en kalabalık ibir yerinde teşebbüs ettiği için belki en anlısı olan bir molla sıratı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Aca bîr kayıp Trabzon Fındıklı)eşrafından,şehrimizin tanınmış tüccarların dan ve Türkiye İş Bankası İdare Meclisi âzası Naciye Sağıroğlunun eşi,Jale,Beygo,Turgut,Hale;Teoman Sâğıroğlu'nıın babaları.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Amerika hava kuvvetleri «North American Aviation» mü'es sesesince imâl edilmiş olan yeni töpkili «sabre» av uçaklarını tes lim almağa başlamıştır İNGİLTERE ingiliz âdâları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Z îr a a t kongresi Ankarada yapılacak kongrede İzmir heyeti yeni bir tez ortaya atacak izmir,28 T.H.A.Ankarada 31 mart pazartesi günü Ziraat Fakültesinde toplanacak ilan Teknik Ziraat Teşkilâtı Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1952
  • Grev yapan avukatlar Lübnanda 12 simden beri devam eden grev hâlâ sona ermedi Bçynıt.28 Nafen)12 ocakta başlamış olan Lübnan avukatlarının grevi sona ermek üzere gibi gözükmektedir.Bf,y rut Avukatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1952
  • Hollywood un gözdelerinden Nancy Giuld.'in yeni bir dozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tarihte ilk açlık grevi yapan Osmanlı Veziri ¦w Azlinden sonra bir gezinti için atına binen Hüsrev Paşa,etrafında vezirliğindeki dalkavukları göreme yince tekrar atın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1952
  • ITiestenin îtalyaya ilhakı için birçok İtalyan şehirlerinde nü mavişler yapılmıştır.Nümayişlerden sorumlu tutulan 100 e yakın tahrikçi tevkif edilmiştir Resimde yarak bir İtalyan polisini taşıyan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1952
  • Mithatpaşa Stadında yrpüûn milli karşılaşmaların birinden bfr enstantan» Yeni ajanın iş başına^elmesi münasebetiyle fazla canlandırmak lâzım!Şehrimizdeki müsabakaları daha canlı ve daha cozip bir prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.03.1952
  • boks birinciliği Ânkarada başlıyor 1952 Türkiye ooks birincilikleri bugün Ankarada başla yacaktır.Bu birinciliklere katışmak üzere İstanbul tak'mı dün akşam Ankara,a hareket etmiştir.Bugün başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.03.1952
  • Am-i tor muhtelit Adanayj giJiyor Amatör millî eicibini teşkil için tertiplenen şehirlerarası futbol maçlarına geniş ölçüde devam edilmektedir.Ankarada yapılan üç şehir karması karşılaşmalarından sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.03.1952
  • italya liglerinin en kıymetli futbolcuları arasında ecnebiler büyük bir yâr tutmaktadır.Bilhössa en kuvvetli takımların en Şöhretli ve muvaffak elemcmlarını hariçten büyük paralarla trans fer edilenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.03.1952
  • Profesyonel lig maçlarının 7 nci haftası Vefa ile R.Paşa oynuyor Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla profesyonel küme lig maçlarının ilk dövre müsabakaları sona erecektir.Bilindiği gibi,şimdiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.03.1952
  • Tarabya Selimiye ire berabere kaldı Taıâbya Gençlik Kulübünden aldığımız bir mektupta geçen pa zar Selimiye ile yaptıkları maçta mağlûp değil 1—1 berabere kaldıklarını söylemektedirler.Yaptığımız tahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.03.1952
  • Ferdi ping pong müsabakası Galatasaay Mecmuası tarafın,dan târtip edilen büyük ferdi Pingpong turnuvası bugün Galatasaray kulübünde başlayacaktır Tiirkiyenin klâs oyuncularının iç t İrak edeceği bu tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • BÜYÜK flUKlİMIÎÂIv TEFRİKA No:187 SAMANCIGU,Padişah,Gülbeyaza:Ömrümde senin kadar cesaret veren kadın görmAdim„dedi Bu yara o kadar ağır değildi.Paşa omuzunda saplı duran oku çıkarıp attı,hücumuna dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • TÜRKİYE İMAR BANKAS Kuruluşu:1928 Yeni Postahane arkası.Aşirefendi Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • Haydi kaptan,haydi MitRa gidin artık,sonra yakalanacaksınız!Hiç olmazsa onu köye gö türür yarasını tedavi ederlerdi.Vasil durmadan söyleniyor,ısrar ediyordu:Haydi kaptan,haydi Mitka gidin artık.Sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • DOKTOR Kafice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye I kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük 1ğ Uan No,66/1_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER TrenSer G iri ecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18,30 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi Ya .20.50 Erzurum 21.40 Güney ekspresi GeıeecK.er 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kafaat ilânı Kuruçeşmeden Topkapı Maltepedeki birliklere 140 ton Tunçbilek kömürü pazarlıkla taşıttmlâcaktır.Eksiltmesi 2/Nisan/952 çarşamba günü saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • Sahip y« Başmuharriri Ali Naci KAIÎACAN Bu nüshada Yazı talerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA t* Ali Naci KARACAN OaaetecUik Kolektif Ortaklımı Matbaa«ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • içme su tesisleri yaptırılacak jller Bankasından i 1 Aşağıda isimW,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yapışılacak» tır.Boru Bankaca Kara-Boıu müteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • istanbul radyosu 12.57 Açılış ve Program 13,00 Haberler 13,15 Şarkılar 13,45 Rad yo Salon Orkestrası Konseri Pl)İdare eden:Semih Argeşo 1 Beethoven «Menuett» 2 P.Abraham «Savoy balosu» potpuri)3—J.Str
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • KÜÇÜK Yedide Ev Piyes 3 perde Yazan R.C.Sheriff Türkçesi;SAHNE Orhan Burlan Sahneye koyan;Muhsin Eriuğrul Çarşamba günlerinden buşka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • fw l Bu «ksam saat 21 de rpll MAKSIM-de *nartesi.pazar 16 JAj m i n.atine ve çarr*r W mt a 16 da tensilâtJı matine HOŞMEDET Per:cınüe akşamı üç cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe bergüa 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtB TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASI Yazan:1.Galip Arcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Kasımpaşa Maçka Yazan AııdrĞ Birabeau Tückçesi:Reşid Baran Telefon 40409 Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Tarım Bakanlığınca Açılacak Makine Kurslarına Öğrenci alınacaktır Marşal planı gereğince memlekete getirtilmekte olan Ziraat' âlet ve makinelerinin kullanma bakım ve bazı tamir işlerini yapabilecek el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Betonarme Köprü Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iç:Kocaeli ilinde,Adapazarı Kartuşu yolunda Karasu köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli 340.390.08)üç yaz kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hazırlayan;Sadi Forak SOLDAN SAÛA j 1 Tadat ederek ahzet iki kelime)Kaçış halinde olan.I 2 Vazife cüz'i iki kelime)Tapan.3 Trakya taraiında doğan;Güzel.4 Bir Arap gl yeceği;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Acı bir ölüm Gazeteci arkadaşlarımızdan Zeki Metiner'in valdesi Fatma Neyyire Metiner dün.gece Hakkın.rahmetine kavuşmuşturr Cenazesi bugün ikametgâhından alınarak öğle namazını müteakip Eyüp Sultan C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Satışa ar/edilen müsadere edilmiş sanat eserleri Münih,28 T.H.A.Hür Avı rupa Radyosu)Pragda,devlet tarafından müsadere' edilmiş olan.sanat eserleri açık arttırma ile satışa arzedilmiştir Halk,bu eserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Selçuk turistik bir şehir haline get i ri İdi İzmir.28 A.A.Hükümet görüşüne muvazi olarak tarihî de ğer bakımından dünyâ çapında büyük bir ehemmiyet taşıyan ve Meryem Ana ikametgâhının da bulunduğu Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Bursada tütün satıştan.Bursa,28 A.A.İlimizdeki tütün satışları gittikçe kızlanmaktadır.Dün akşama kadar tüccar ve Tekel tarafından mubayaa edilen tütün mik tan 380 bin kiloyu bulmuştur.Vasatı fiat Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • ist.Lv-Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ile yakacak,hizalarında yazılı gün ve saatlerde Yassıviran 33 Tüm.Sa.Al.Ko.da Kapalı zarfla satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Tahranda Baş tarafı birincide)mayişçinin» tevkif edildiğini söy lemişse de r&kam tasrih etmemstir Emniyet kuvvetleri Komü nist Gençlik Grupunun merkez binasını basmış ve işgal etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • butun dünyada fiatlar Baş tarafı birincide)tolan gelmektedir.Alınan haber,lere nazaran,İngiltere,İspanya,Uruguay;Hindistan;Pakistan;Ar jantin ve sair memleketlerde ma mûl stoklarının fazlalığı karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Hastabakıcılık kursundan 320 «ene kız mezun olda Bursa,28 T.H.A.Bir müddet evvel memleket hastalın nesinde açılmış bulunan Has tabakıcılık kursundan 320 genç kız mezun olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Bas taradı birincide)kikat komisyonlarının en geniş kazai salâhiyetlere malik bulunduğu,Fransa gibi aynı rejimde bulunan parlâmentoların mukarrerat ve tatbikatının bu merkezde olduğu anayasa hukuku ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Belediye heyete Baş tarafı Ibirincide] etmişlerdir.Vali ve Belediye Reisi bu ziyaret münasebetiyle şunları söylemiştir:Dost ve kardeş.Yunanis-tana gidiyoruz;tarih şehri Ati nanin davetlisi olmanın hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Çekosjovakyada amatör fotoğrafçılık yasak edildi Münih,28 T.H.A.Hür Avrupa Radyosu)Bakanlar Kurulu karâriyle,Çekoslovakyada,amatör fotoğrafçılık yasak edilmiştir.Fotoğraf maknesi olanlar,dev let kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • 1 Battık limanı kadın casuslarla doldu Mün*.28 T.H.A.Hür Av rupa Radyosu)Polonyamn Gdynia ve Gdansk limanları ka dra casuslarla doludur.Denizcili rin gidebilecekleri her-yerde* 14 15 yaşlarından tutun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • SUİKASTÇI ŞİDDETLE ARANIYOR Munich,28 A.A.Cinayet masası memurları,Başbakan Adenauer'e içinde bomba bulunan paketi gönderen şahsı bugün aramaya devam etmişlerdir;Dün gece* emniyet müdürlüğünde,alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Rusların savaş hazırlığı Gnl.Vandenberg,Sovyetlerin Amerikadan daha fazla sayıda uçağa sahip bulunduğunu bildirdi Vaşington.28 AP)Birleşik Amerika Havacılık Bakanı Thomas K.Finletter.Hava Kuvvetleri G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Mısırda seçim Bas tarhtı birincide)bakan HÜâtt Paşaya bildirmislerdir.Ahrar Partisi seçimlet e girmek için Sıkıyönetimin ve bas kının kaldırılmasını istemiştir.Sâadi Paıtisi.Veft Partisinin ilgası tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Bas tarieh birincide)bu kadar semih* davranıyor* Hâlâ bu zevatı niçin bu suretle tatyip etmeye çalışıyor?Buna ne mecburiyeti vardı?Gibi akla bir takım sualler gelebilir.Netekim bu gibi sualler bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Kızılların un ı Buyuk yala m» Kore'de mikrop harbi kl-diası «büyük yalan» olarak vasıflandırılıyor Tokyo.28 AP)Çin kızılla,rınınson zamanlarda giriştkleri mikrop harbi propagandası bu gün.gazilerin mğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Tun usta ihtilâf sona erdi Baş tarafı birincide)sipini teyide matuf ve Tunu sun iç bağımsızlığını merha.İS merhale tahakkuk ettire-cek ıslahatın tatbik mevkiine konması hususunda mu.tabık kalmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • Adenauere suikast [Bos tarafı birincide suikast teşebbüslerinin vukua gelmesi ihtimali üzerinde durmuş ve bu sebeple de Başbakanı korumak maksadiyle tedbirler alınmakta olduğunu açıklamıştır.I Dün ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1952
  • için uçıu Dünde İfalyada bazı nümayişçiler İhgiliz konsoloshanesi önünde gösteri yaptılar Roma,28 Nafen)İtalyan ı Dışişleri Bakanlığından bildiril diğine göıe;İngiltere;Birleşik Amerika ve İtalya aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.03.1952
  • 2* M ^fast*' ^YILDA ÇEKİU$ ŞİMDİDEN 150 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • ZAYİ î.T Ü.MaJdne Fakültesinden almış olduğum gebekemi kaybetti.m Yenisini alaca,ğınidan eskisinin hükmü yoktur.3674 Ali Senli özkcmer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • Türk Deri Sepici 20/3/1952 tarihinde tüzüğün tâdili ve 1952 bütçesinin tasdiki için olağanüstü toplantıda çokluk olmadığından ikinci toplantı 3/4/1952 perşembe günü saat 11 de Kazjıçesmede!Birlik Loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı.son derece faydalıdır!e Bas,diş,adale,t In If ağrılarını teskin eder.Nezle ve grip başlangı* çında bir çok fenalıktan önler.Romatizma,siyatik ve lumbago sancıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • Devlet Ormam işletmesi Alanya Müdürlüğünden:1 işletmemizin Gazi Paşa bölgesinin kuru karı bıçkıcı çaybaşı orman içi istif yerinde mevcut 7246 adede denk 705.979 M3 sedir kerestesi üç parti halinde 27.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • TUrkiye Umum MUmasslll YAKUP SOYUGENÇ Teksim Cumhuriyet Caddesi No.S Ptk Apartmanı Telefon.87352-87363 SOYUBENÇ-lıtaokal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Tümen birlikleri arasında yiyecek,yem,yakacak maddeleriyle taşıma formülüne giren bilûmum maddeler pazarlıkla 2500 liralık taşıttınlacaktır.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/373 Kadıköy İkinci Suih Hukuk Yargıçlığından verilen satış ka ran ile Kadıköy İkbal iye mahallesinin Müverrih Ata sokağında en eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • istanbul İkinci İcra Memurluğundan:952/11 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen kahverengi iki kapılı aynalı dolap;demir karyo la vesair menkul ev eşyasının birinci açık art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.03.1952
  • AKTİF Türkiye iş Bankası A.Dış Şube Kasa ve Merkez Bankası 61,835.80 Kanunî Karşılıklar Kasası Bankalar.1,068,871.29 Senedat Cüzdanı 53,191.43 Esham ve Tahvilât Cüzdanı AvansKr Borçla Carî Hesaplar.69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan