Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • ¦Utovto ıhtfatm Bugün şehrimizde hava,sabahleyin deniz üstü sisli ve hafi!buluilu geçecek hara sıcaklığı biraz artacaktır HâzW isV^i ğ&i 0T* ki Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Atatürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı?Atatürkü hiddetlendiren ve asansörde geçen hâdise Atatürk,bir akşam sofrada ismet Paşaya hitap ederek:"Kulübe çıkarken asansörde bana birşeyler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • C.H.p.dün toplandı inönü Günaltay ihtilâfı gergin bir safhaya girdi İnönü Genel Başkanlıktan çekiimezse,Günaltay grupu C.H.P.den ayrılarak Çifçi partisine girecek O.H.P.Meclisi toplantı halinde Yazısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Gl.Erkiletin 'yarınki maka le si Tanmmış askeri yazar emekli General H.E.Erkilet'in «Türk Yunan savunma cephesinin kumandanlığı meselesi» başlıklı makalesini yarın ikinci sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Madalya alan şoförler Seyrüsefer Müdürlüğü tarafından,şimdiye kadar hic suç işlememiş oldukları için iftihar madalyası ile mükâfatlandırılan 17 şoför dün saat 18 de Vali'yi makamında ziyaret etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Ankarada çirkin bir hâdise Ankara,26 Milliyet)Regauf Janduran isminde bir Amerikalı çavuş hizmetçisi Sabin a Güneşe tecavüz ettiği iddiasiyle polise şikâyet edil mistir.Sabiha Güneş muayeneye seVkedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Adanada şenf bir tecavüz Adana,26 T.H.A)Şehrimizde iğrenç bir hâdise cereyan etmiş ve on iki yaşlarında Murat Sönmez adındaki bir çocuk iki şahıs tarafından zorla kirletilmiştir.Hâdise şöyle olmuştur:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Kayalı bay hâdisesi şahitleri O-Tevkii edilen 5 şahidin tahliye talepleri kabul edildi Kayahbay dâvasında haklarında tevkif müzekkeresi kesilen 7 şahitten,Olga,Ali Numan,Turan,İsmet Sertküçükkaya,Robe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Tepebaşı cinayeti Q-N Bum kızını öldüren Ali Keffagyan 15 seneye mahkûm oldu Katil Ali Keffaşyan Bundan bir müddet evvel Kalyoncukullükta Ali Kcffaa yan adında 19 yaşında bir iranlı,kendisini reddeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Ziraî Birlik konferansında Fuat Köprülünün beyanatı "Türkiye kısa bir zamanda Avrupanın ziraî madde açığını geniş ölçüde azaltmaya muktedirdir,Paris 26 A.A.Avrupalıları Ziraî maddelerin eatıs ve te-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Halep orada ise arşın buradadır ir taraftan Şemsettin Hoca,diğer taraftan Kasım Gülek,ne buyururlarsa buyursunlar,bugün memleket halkının^ gözle gördüğü,elle dokunduğu en büyük hakikat olarak vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Necmi Ateş'in beyanatı D.P.i)idare kurulu başkanı dün bir basın toplantısı yaparak izahatta bulunda Demokat Parti İl İdare Kumlu Başkanı Necmi Ateş,dün saat 17,30 da Parti İl Merkezinde bir basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Üsküdarın bir köyünde işlenen feci cinayet Dudullu köyünde kahvecilik yapan İsmail arkadaşını balta ile öldUrdü Üsküdarın Dudullu köyünde bildirmiştir.Yapılan tahkikat,feci bir cinayet işlenmiş,19 ya-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Tunusta vaziyet çokvahim Başbakan ve üç bakan tevkif edildi Tunus 26 A.A.Fransızlar bugün,Tunus Başbakanı Muhammed Şenikin ve başında bulunduğu kabineye mensup üç bakanın da tevkifini müteakip Tunustâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1952
  • Meclisin toplantısı İki milletvekilinin teşrii masuniyetinin kaldırılmamasına karar verildi Anki aa,26 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Fikri Apaydının başkanlığında toplanmıştır.Celse a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • Hie.30 O Ah.1371 27 MART 1952 Perf&mb» VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.52 Ogle 15.50 İkindi 15.50 Akşam 18.28 Yatsı 20.01 İmsak 4.10 1124 5.51 9.22 12.00 1.32 9.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • [borsa Kambiyo ve Esham Açılış apon Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoude» 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • TÜRKİYE MİLLÎ TALEBE FEDERASYONU KONGRESİ Türkiye Milli Talebe Federasyonu g inci büyük kongresi cumartesi günü Marmara lokalinde toplanacaktır Ankara,İzmir,Zon guldak ve İstanbul Üniversite ve yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • GECE if Darüşşafakalılar Cemiyeti 29 mart cumartesi günü aksamı Konak salonlarında bir gece tertip etmişlerdir.KONFERANS i^ ingiliz hukukçusu yarın saat 17 de Hukuk Fakültesi konferans salonunda «Mesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • Talebelere Seyyahatte ten zilâ f Şehir Meclisinin son yaptığı toplantılarda E.T.T.bütçesi görüşülürken talebelerin tv «.mvay seyahat ücretleıini iki misline çıkardığım,fakat İçimleri Bakan lığının zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • LODOS FIRTINASI BAŞLIYACAK Yeşilköy rasat merkezinden bil dirildiğine göre.önümüzdeki gün lerde.Ege denizinde şiddetli bir lodos fırtınası başlıyacaktır.Bu durum İskenderun hattında ve Ege denizinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARAYA DÖNDÜ Demokrat Parti il kongrf5^ münasebetiyle bir müddettenl.*ri şehrimizde bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu dün sabah uçakla Ankarâya gitmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • ÜNİVERSİTEYE DİKİLECEK OLAN ATATÜRK ANITI Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesi bahçesine diktireceği Atatürk heykeli için yapılan çalışmalar devam etmek tedir.Fakat proje müsabakasınin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • TEKEL BAKANININ DÜN YAPTIĞI TETKİKLER Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı dün saat 15 te Tekel Genel Müdürlüğünde bir toplantı yaparak müdür ve işçi mümessilleri ile tanışmıştır.Bakan bir mayısta tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • KAR AKEDÎ MECMUASI HAKKINDA TAKİBAT Savcılık haftada bir çıkan Karakedi adındaki gazetenin müstehcen neşriyat yaptığı iddiasiyle hakkında takibata geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • İSLAM DEMOKRAT PARTİ-Sİ HARKINDA ALINAN KARAR Sulh Ceza Yargıçlı ğının,İslâm Demokrat Partisine ait merkez ve şubelerin kapatılması ve üyeleri hakkında takibata geçilmesi hususlarında verdiği kararı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • KATİL MÜHENDİSİN DELİ OLMADIĞI ANLAŞILDI Bundan bir müddet evvel,Bakırköy bez fabrikasında îhsan Aydın adında bir yüksek mühendisin,arkadaşı mühendis Fethi Ader'i.tabancayla öldürdüğünü •ve 3 gün süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • Fındık stoklarının yansı elde duruyor Dün yapılan fındık ihracatçıları birliği kongresinde findik fiatla* rının düştüğü belirtildiistanbul Fındık İhracatçıları Birliği senelik Kongresi dün Birlik merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • 87 tSCİ ARANIYOR 20 bobinci.20 ipek dokumacı,10 sabit vargelci,5 ambalaj işçisi.1 çorap buruncueu,1 ipek devöreci,5 terzi kız ve kadıaa.10 bhinci sınıf elektrik montöcti.10 büyük Şöhner tezgâhlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • KARAŞf'YE GtDEN KADİN DELEGELERİMİZ Nisanın ilk haftaamda Karaşide toplanacak olaa Müslüman devletler kongresine davet Edilen kadın delegelerimiz hava muhalefeti yüzünden bir günlü!gecikme ile dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • SİNASİ NİN YBNt BÜSTÜ YEKİNE KONDU Bundan bir müddet evvel Tekmik Üniversitenin karşısında!parkta bulunan Şinâsi heykeli hırsızlar tarafından çalınmıştı Belediye tarafından hazırlanan İkinci bir büst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • MİLLÎ EOtTtM MÜFETTİŞ-LERİNİN TOPLANTISI Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin bir müddettenberi Eğitim Enstitüsün-dö yapmakta oldukları toplantılara dün de devam edilmiştir.Millî Eğitim Müdürünün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • ŞEHRİN İMAR DURUMU Kanşık bir durum arzeden şehrin imar plfinlaruun yen baştan tanzimine karar verilmiştir.Bu iş için Belediye İmar Müdürlüğüne bağlı üç kişilik bir ihtisas komisyonu vücuda getirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • ŞEHİR MECLİSİ 5 NİSANDA TOPLANACAK lî Genel Meclisinin bes nisanda fevkalâde bir toplantı yapması kararlaştırılmıştır.Bu toplantıda şubat ve mart dönemlerinde Meclisten çıkmayan tutanaklar karar altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • FECI BİR KAZA Dün Samatyâda fficl bir kamyon kazası olmuştur.Şoför Antıânik Camcıyan idaresindeki kamyon caddede top oynıyan 5 yaşında Berk Atala adında"ki bir çocuğu ezerek ölümüne sebep olmuştur.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI ÇA-LIŞMALARINA HIZ VERDİ Denizcilik Bankası idare meclisi dün toplanmış ve GĞnel Müdürlüğün teklifleri üzerinde çalışmıştır.DiDğer taraftan genel müdür yardımcılarından Hayri işenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • POLİSTE iç Kâzım Denizli isminde bir hırs'ız Yeldeğirmeninde Recaizade sokağında Kâzıma ait 55 sayılı evin pencere camların» keserek iced girerken suçüstü yakalanmıştıric Kumkapıda Sinan apartmanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • emB MAKALE Eski Türklerin dünya siyaseti İsmail Hami DANIŞMEND Tarihin bir tekerrürden ibaret olduğunu söylerler ve güneşin altında yeni bir ğey yoktur derler:Dünyanın bugünkü manzarasına bakıp da bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • İhtiyar,damdazlak kafalı,göz lüklü bir adam sinirli sinirli elindeki gazeteyi yanındaki iskem leye fırlattı.Etrafta oturanlar bıyık altından gülerek sordular:Noldu Albayım gene?Bırâ*k Allahını severse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • HALKIN SESİ Bir ölUm hâdisesinin mesulü kimdir Malteped* Fevziye sokafc No.11 de-oturan Faik Altınçapa yasıyor:Kardeşim "Ksma.Böseri 27.2.1952 târihinde Zeynep Kâmil Hast ananesine yatır dim.Aradan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • KAHRAMANLIK GÜNÜ Mevlânekapı Hoca Sadettin İlkokulu ve Kimsesizleri Koruma sltasyonu ile Sağır,Kör ve Dilsiz Okulu;Edirnenin kurtuluş yıldönümü münasebetiyle Edirne kaiıramanı Şükrü Paşanın mezarı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • Navlunlara zam yapıldı Pool Alidenizdeki yük nakliyatını yüzde 5-20 arttırdı Beynelmilel navlun ücretlerine,Pool tarafından yüzde 5-20 arasında yeni bir zam yapmıştır.Alâkalıların 'bildirdiklerine naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • KISA HABERLER İzmir Memleket hastahanesinde işlenen fecî cinayet neticesinde ölen Başhemşire Nakl ye Dönmezin cenazesinde bulunmak üzre.Şişli Çocuk Hastahanesi Hemşire Okulu Müdiresi Fatma Acar Tü-kiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • İstanbul Sergisi Serginin 29 mayısta eski yerinde açılmasına karar verildi Ticaret Odası ve Sanayi Birliğinin 1952 de açılacak İstanbul Sergisine iştirak efcmiyeceklerini bildirmeleri üzerine,bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1952
  • KASAPLIK HAYVAN İHRACI Yunanistandaa bir firma,Avus turyâyâ sevkedılmek üzere 5 bin ton sığır ithal etmek için memleketimizdeki alâkalılara müracaat etmiştir.Sığırlar,Pireye kadar canlı olarak oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • Siyasî İcmal çekosıavdkya buhranı Ajans haberlerine göre demirperde gerisindeki memleketlerde ve bilhassa Çekoslovakya'da büyük bir huzursuzluk hüküm sürmektedir.Peyk memleketlerdeki idareciler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • MAKALE Eski Türklerin Dünya siyaseti Baş tarafı ikincide)de Almanya imparatorlu* ğu ile Portekiz krallığına karşı cephe almış demektir.Kanunî'nin hemen bütün seferlerini iste bu şark ve garp hedefleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • Uçuruma yuvarlanan kamyon Rke 26 T.H.A.Fındıklı ilçesinde ölümle neticelenen fecî bir kaza olmuş,bir kamyon uçuruma yuvarlanmıştır.Hâdise sudur:Fındıklıdan Pazara gitmekte olan Envere ait kamyonun gof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Yakında Birleşik Amerika ile Brezilya arasında bir askerî andlaşma aktedileceği bildirilmektedir.Birleşik Amerika Dışişleri Bakam Acheson'un bu andlaşma yi imzalamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • "i 1—MmMMİ Berkeley News'de sahibi bulunduğu birer katlı üç binada bizzat yaptığı tertibat sayesinde bunu temin etmişti.«News» 1er aslında,Londranm merkezinde bulunan büyük konakların arkasındaki ahır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • Avukatlık staj süresi Yeni avukatlık kanana,staj devresini iki seneye çıkartıyor Ankara,26 T.H.A.Halen Adalet Komisyonunda bulunan yeni avukatlık kanunu tasarısında,avukatlık stajı müddetinin 2 seneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZ AÇILDI Bu Ajansımızda hesap açtıranlara mah sus olmak üzere yapılacak keşidede Bir otomobil hediye edilecektir Hesap açtırmakta geç kalmayınız.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • 20 yıldır define arayan adam Adanîı 26 T.H.A.Maruf define arayıcılarından 65 ük Halit Özbek yinS faaliyete geçmiş,tir.Halit Özbek iki arkadaşı ile birlikte KuruköprüdĞ Bahripaşa çeşmesinin yanındaki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • Yahudiler kendilerine verilen mühleti bitirdiler.Şimdi harp baş'ıyacaktır TEFRİKA No.85 Sonra herkes sizi Örnek sayacaktır.Size iki teklif hri zvar.Ya Aîüslüman olunuz.O zaman yerinizde kalırsın;ve af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Gü I eriz,«57 eser vermiş ve bonon 36 sı temsil edilmiş olan sanatkâr ve muharrir» diye bir gazete tarafından takdim edilen madalyalı artist 1.Galib Arcan;«Halkın hükmü or* tada iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • mahkûm sayısı rakor teşkil liyor îzmir 26 T.H.A.hunir cezaevinde bulunan mevkuf ve mahkûm sayısı,her gün biraz daha artmaktadır.Bu hal.birçok sıkıntılara yol açmakta ve cezaevinin durumunu güçleştirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • Fransada vergiler Başbakan Pinay yeni bir I kanon tasarısı hazırladı:I Paris,20 AP)Başbakan Antoine Pinay dün eskiden yapılmış olan bütün vergi kaçakçüıklanıun affedilmesini,fakat yeni yapılacak kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • Sovyet Rusyada koltuk mücadelesi Bir İngiliz mecmı durumunun vahim Londra,26 AP)Rusyanın atom bombasına sahip oldağu haberini ilk defa olarak vermiş olan ingiliz mecmuası dün Mareşal Stalin'in «kronik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • Anglo-Saxon işbirliği Lord Vaıısittartfa göre İngiliz Amerikan dostluğu Londra,26 AP)İngiltere nin D şişleri Bakanlığında Bas Diplomatik Müşavirlik yapmış olan Lord Vansittart dün lngiliz Amerikan mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • TÜRKİYE TURING VB OTOMOBİL KURUMUNUN TOPLANTISI Umum!menfaatlere hadim cemiyetlerden Türkiye" Turing re Otomobil Kurumunun senelik umumî heyet toplantısı 19 nisan cumartesi günü saat 15.30 da Taksim B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1952
  • »Mithat;iFenmen;Amerikada!Ankara Konservatuar Müdürü,Amerikan gençlerinin müzik sevgisine bilhassa işaret ediyor Philadelphia,26 USIS)Ankara Konservatuarı Müdürü Mithat Fenmen,Amerikan gençlerinin müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1952
  • k.1 Resimde,Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü tırafından Kore tugayımıza hediye e-1 dilen kılıcın mahfazası görülmek tedir.2 Kore Birliğimize Birinci Ondu Temsil Bürosu tarafından gönderilen kılıç 3A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1952
  • ı u» i1 im HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A NAPOLYONUN MISIRDAKİ K ÖTÜ DURUMU Napoiyon Mısır seferini gizlice hazırlamıştı.Akka'da uğradığı hezimetten sonra da Fransaya gizlice döndü 1798 yılı ilk ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1952
  • «The world In his arms Kolları arasındaki dünya» isimli filmde rol aıan June McReen'in vücut ölçüleri şöyledir:Boy 1.59 cm.kıio 62.5,Röftüs 72 cm,be/48 cm,kalça 74 cm' dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1952
  • Atletizm Federasyonu Başkanı Naili Moran,Hindistan ve Pakistan da bir turnğ yapmış olan 4 güzide atletimizle beraber;Soldan sağa;Cahit önel,Halil Zıraman,N Moran,Balcı,Osman Coşgül Olimpiyatlardan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1952
  • Millî basket ol takımlarını çağrı istanbul Spor Oyunları Ajan lığından Aşağıda isimleri yazılı millî basketbol namzetlerinin.30.3.952 pazar günü saat 10.30 da malzemeleriyle birlikte Î.T.Üspor salonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1952
  • FENERİN BİRİNCİLİĞİ İPTAL EDİLDİKTEN SONRA Galatasaray istanbul kürek şampiyonu oldu Geçen Mayısta Fenerbahçe ile birleşen Taksimli kürekçiler istanbul ve Türkiye kürek şam piyonalarina yeni kulüpleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1952
  • Diğer küme jrıaç jgn:26 D efterda r Bir müessese kulübü olan Defterdar her spor branşında faaliyet göstermektedir Defterdar kulübü futbolcuları Taksim abide si önünde Defterdar Gençlik klübii 1941 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1952
  • maçından gelen resi Newcctstel suSiçi Poulkes kafa ile topu Mitchelle geçirirken Portsmouth kalecisi Buttler ayaklarına vatar&ik bir kurtanf yapıyor.Portsmouth Frogatt topa doom koşmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1952
  • 3* j&Mdteİ Bugün ttalyanm en iyi sanirhaflcnndan birisi de Tognondur.İtalyanlar bu futbolcuya çok güveniyorlar ve milli takımda ona seve seve yer veriyorlar.Bir zûmomlaı bütün dünyaca tanınan İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1952
  • Namzet hakemler Sulhi GARAN' îstanbulda adedi elliyi aşan namzet hakem var ki,senelerdir bir adım ileri gidememişler ve hâlâ lisans dahi alamamışlardır.Diğer taraftan,hemen her hafta şehrin muhtelif s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • BiiyüK^üKtiMnÂR' VÖRDÜfi/CÛ* MURAtM «OM77 TEFRİKA No.US SAMANCIGÜ,Aman padişahım;zinde kuvvetler üstüne hemen hücum etmek akıl kârı değildir Tan i iki yüz on »jurçlu Bağdat kalesi önünde.Nehir tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • Tamam,iyi hatırladın.Vasil,Petar denilen o herifle geçen sene güreşmişti.Sen Va sil'i bilmezsin.Zavallı çok temiz,çok mert bir delikanlıydı.Nerede şimdi?Öldü.Cesedi kırda kuşa yem oldu.Neden öldü be K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul ed&r Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Tranior Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya-Adana-KurtaJan 14.40 Samsun 18,20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.45 Güney Ekspres 6.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • KÜÇÜK Yedide Ev Piyes 3 perde Yazan R.C.Sheriff Türkçesi;SAHNE Orhan Burlan Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrv» Çarşamba günlerinden başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar mat/ne saat tam 17 de Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • *fâfc Onların göz çekeri fotoğraflarımı her yerde rast gelebilir-Maricline Cas'.ta siniz.Pin-uplar bugün Amerikada salgın bir moda halindedir.Tiyatrolarda,sinemalarda,gece kulüplerinde,gazinolarda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Türküleı Pl)13.30 Dans ve caz müziği Pl)13.45 Şarkılar 14.15 öğle konseri Pl.14.45 Şarkılar Pl)15,00 Kapanıp 18.00 Açılış ve memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • Hollywood heberleri if Tyrone Power nih iyet karisi Linda O istian'a sanat haya tına atılması için nüsaade etmiştir.Şimdilik Linda;Tyrone' la birlikte televizyon temsillerinde rol alacaktıric Bette Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • 8u akşam saat 21 de MAKSİM'de Cumartesi,pazar 16 •la r.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matine HOŞMEDET Perşemoe aksamı ile cumartesimatine talebeye tenzilâtlıdır,Gişe hergün 11 de açıbr.Tel:43134 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASI Yazan;t.Galip Arcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI asımpaşa Maçka Yazan Andre Birabââu Türkçesi;Reşid Baran Telefon 40409 Pazar günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bas tarâöfı birincide)Serindeydim.Hiç konuşmuyorlardı.Mütemadiyen sigara içip düşünüyorlardı.Bir aralık:«Rahatsız nusınız Patam?Diye sordum.Kafasını sallaj arak tek ıbir kelimeyle:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Trîestede Roına,6 AP)Profes yonel faşist ve komünist tahrikçiler tarafından kışkırtıldıktan söylenilen talebe grupları bugün Roma ve Milano sokaklarında yeniden Triestenin İtalyaya iadesi lehinde gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Tepebaşı cinayeti Bas taralı birincide)öldürmüştü.Suçüstü Kanunu.Ba göre hakkında takibat yapılan kaatil,aklî muvazenesinin yerinde olup,olmadığı hususu nun tesbiti için bir müddet Ad lî Tip müşahedeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • KALB SEKTESİNDEN ÖLÜM Bir müddet evvel Rizeden şehrimize gelen Ahmet Gunsuvar adlı bir polis memuru,dün misafir kaldığı Fatihteki Reşadiye otelinde ölü olarak bulunmuştur.Yapılan muayene neticesin,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Galatasaray Şi tepiniri tahkikat dosyası Karadenizde batan Galatasaray şilepi hakkında Zonguldak Liman İdaresi tarafından tanzim edilen tahkikat dosyası dün İstanbul Liman İdaresine gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Ölümle neticelenen otobüs kazası Manisa 26 T.H.A.Dün saat 8.30 da Akhisar istikametin dön gelen ve şoför Mahmudun idaresinde bulunan 35 numaTâlı Pasaköy otobüsü Zincirlikuyu mevkiinden geçerken işletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Meclisin topla fBaş t&rafı birincid»] I dair Cumhurbaşkanlığı te^kere si okunmuş;bunu müteakip sözlü soi uların müzakeresine başlanmıştır.TiyA ^Hitviî,KDEN İMAL EDİLEN RESME ŞEKERLER Gümüşhane Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Türk hava kuvvetlerinin davetlisi olarak Türkiyeyî ziyaret eden tarihin ilk jet uçağı «As» pilotu Bnb.James Jabara bir basın toplantısı yapmış ve gazetecilerin Kore'de cereyan etmekte olan hava muhare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • f 2 i HL 34567 89 10 11 12 2 3 JbbI pi 4 5 6 7 6 9 10 i If 121 Pt SOLDAN SAĞA 1_Kadın ve süs levazımı satan 2 Tutuş;Ced 3 Suratı asık;Bir nota;Derdin devası 4 Tasavvur;Sakat'ın müenuesı 5 ilginin dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • John Foster Dulles dün istifa etti Amerika Dışişleri Bakan müşavirinin istifası seçimlerle ilgili bulunuyor Keywest,26 A.A.John Foster Dulles,Dışişleri Bakanlığı nezdindeki özel müşavirlik vazifesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Neçmi Ateş Baş toro.fi birincide,etmiştir.Bu toplantıda,yeni İl idare Kurulu üyeleri de hazır bulunmuşlardır.Necmi Ateş.Parti İl teşkilâtının faaliyetleri hakkında aşağıdaki izahatta bu lunmuştuu Geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • funusta vazi-J yet çok vahim Bag tarafı birincide)iki milliyetçi liddri gimdiye kadar hapsedilmekte oldukları Tabânna Kuzey Tunus)dan başka yere nakledilmişlerdir.Fransız genel valisi de Hautecloquo.b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Kayalıbay hâdisesi I Bas taralı birincide*!dirmiştik.Halen Cezaevindeki beş şahidin Savcılık nezdinde yaptıkları tahliye talepleri dim karar altına aınnuş,sanıkların 10 ile 15 bin lira arasında muh te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Mısırda yeni seçim hazırlıkları başladı B şbakan Hüâlî koymıyacağını Kahire,26 A.A.Başbakan Hilâli Paşa,gelecek seçim lerde adaylığını koymıyacak tır.Hükümet çevrelerinin kanaa tince Başbakan,bu harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Gangster vari bir kız kaçırma Aydın.26 T.H.A.Dalamanın Göderenli köyünden 16 ya larında Huriye Akını kaçırmal mâksadiyle elindeki tabancayla kıza zor kullanan Mehmet Çiv gav.Huriyeyi kurtarmak istfyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Adanada bir tecavüz Baş tarattı biriacide)şahıs,çocukları dışarı çıkararak kendilerine iş bulacaklarını ve yatacak yer temin edeceklerini söyliyerek,ikisini bağlara götürmüşlerdir.Tahta bir barakaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Almanyada serbest seçimler Üç Batılı devlet tarafından Rusya ya verilen notanın işi halletmiyeceği sanılıyor Moskova,26 AP)Ruslar,Batılıların Alman barış andlaşması mevzuundaki Rus notasına verecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • F.Köprülünüıı beyanatı Bote tarafı birincide)gSnis ölçülerde artmasının başlıca âmilini teşkil etmektedir.O şekilde ki Avrupadaki ithalâtçı memleketler ziraî madde tedariki kaynaklarından az çok mahru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • Usküda rı n köyünde bir cinayet Baş tarciı birircide)mmtakasinda,Karanlikderededir.Hâdiseye Üsküdar Savcı yardımcılarından Orhan Günsel el koymuş,kaatil dün tevkif eöil,mistin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • C.H.P.den yeni bir istifa Ankara,26 Milliyet)Geq vakit öğrendiğimize göre;C.H.P.Hatay milletvekillerinden Abdullah Cimli partiden istifasını bildiren bir mektubu genel merkeze tevdi etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1952
  • C.H.P.Meclisi Ankara,26 Milliyet)Cum huriye* Halk Partisi Meclis Gru pu bu sabah saat 10 da Parti binasında İnönünün başkanlığında toplanmıştır.Büyük Kon greden sonra yapılan bu ilk Meclis toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.03.1952
  • BAŞLAN^—I g| Rutubetli ve soğuk havalarda GRİPİN almayı ihmal etmeyiniz.V Bof,diş,adat»,sinir,romatizma,lumbago ağrılarına karşı son derece faydalıdır V Kayanların muayyen xomanlardaki sancıların» tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan 1952 yılı Ankara ilk ve sonbahar at yarışları için lüzumlu müşterek bahis bileti ve koşu programı tab'ı işi kapalı zarf usuliylâ eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • istanbul Kadastro Müdürlüğünden Kadastroca el konan Hasan Halife mahallesinde tesbit edilön gayrımenkullerin komisyon tetkıkatına başlanacağından ilgililerin diledikleri takdirde bugünden itibaren 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Devlet Orman işletmesi Kastamonu Müdürlüğünden Bölgesi "aşçılar İstif No.Karadere MİKTARI Adet M3 D3.Cinsi Beher MO.nün Muhammen %7,5 teminat Bed.Lira Krş.Lira Krş.6.86 42,777 Kornopa Yamaca mezarlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • r *S-f r r f ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları V,*S.tS+Aşağıda cins vo miktarı yazılı mevadın hizalarında yazılı şekilde eksiltmeleri âyn âyn 7/4/1952 'azartesi günü hizalarında yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Neşriyat KAMÇI At ve atçılık hususunda en Balâhiyetli yazarların kalemiyle süslenmiş olarak mütenevvi şekilde ve iki renkli bir kapakla çıkmıştır.Tavsiye etforiv.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • İ Lokman Hekim Dr.HAFI1 CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de has-L ta kabul eder.istanbul Divanyolu No-104_Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası İS kuruttur Abone fercritl Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 0.00 İLAN rÎATLARi 2 re S üncü sayfanla santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Teşekkür Sisli Isça Sigortaları KastahanCsrinde yapıian doğumum esnasında her türlü fedakârlık ve alâkalarını esirgemiyen doktor,hemşire ve hastabakıcılara en derin şükran ve teşekkürlerimizi gazeteni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Sahip Ye Başmuharriri Ali Naci KABACAN Bu nüshada Tası hicrini idare eden Faruk DEMİRTAS Basıldığı ver NURİ AKÇA re Ali Nad BABACAN Otaetedlik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Diyarbakır Yollar 9bölgeMüdürlüğünden 1 Muhammen bedelleri toplamı 19300)on dokuz bin üçyüz lira olan.hurda 4)kamyon ile 19)adet yol silindirinin satılması kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Sayın telefon abonelerine İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden s 1 Yeniden bastırılacak olan istanbul Telefon rehberinin hazırlıklarına başlanmıştır.2 Bu rfihberin esas metinlerini ihtiva' edecek sahifel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • En zarif möbie,en Ustlin teknik evsaf ve en tabif sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz,TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satif yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Uç ton sebzeli hazır çorbalık açık eksiltme ile satın alınacaktır.Eksiltmesi 31/Mârt/952 pazartesi günü saat 10 da Erzurum As,Sa# Âl.Ko,da yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iğ:1 Yeni Gördes ilçesinde yaptırılacak 42 lojmana âit olup keşif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 243198.44 lira,2 Eksiltme 30/4/952 tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Kırıkkale Belediyesinden Elektrik Fen memuru veya teknisyen,inşaat Fenmemuru v» itfaiye âmiri alınacaktır,1 475 lira ücretle birinci sınıf ehliyetli ve diplonaalı bir elektrik fen memuru veya teknisye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Safım Müessesesinden Nazilli Basma Sanayii Müessesemizin ihtiyacı için 60 ton birinci nevi buğday nişastası alınacaktır.İştirak için Müessesemiz veznesine 3.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • içme suyu inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından 1 Bafra kasabasına içme suyu İnşaatı,müteahhit nam v* hesabına,ikmal edilmek üzere,kapalı zarf usulü ve birim fiat esasına göre eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 27.03.1952
  • BU MEMLEKETİN AMPULÜ Dünya elektrik sanayiinin önderi olan GENERA l ELECTRIC Şirketinin mar kasını taşır.En iyi malzeme ile devri» mizin en modern fabrika* tında imal edilir.Piyasada sattn alabileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan