Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • auk 'thifaimu flugün şehrimizde hara;unumiyetle' hafif bulutlu geçe-Dc.hava sıcaklığında ehemniyetli bir değişiklik olmıyacak,KfcradenJzde lodos fırtınası gvora edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Atatürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan ı ıı ı ı.1 ı ı ı ı—ı 1^ nasıl uzaklaştırdı?Atatürk!partisinin Poker başlamıştı.Salih,Atatürkün arkasında oturmuştu.Rölâns yapıldığı veya rest çekildiği vakit Salih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • İş Bankası genel kurul!içtimai!Dün toplantıda idare kurulu raporu ve hesaplar incelendi Ankara,23 A.A.îş Bankası Hissedarlar Umumî hey» eti,dün toplanarak,bankanın 28 inci hesap yılına ait İdare Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Bir hademe başhemşireyi öldürdü İzmir 25 Milliyet)Şehrimiz memleket hastahanesinde bu sabah bir cinayet işlenmiş;Şükrü Akgül isminde 26 yasında bir had£me başhemşire Nakiye Dönmezi tabanca kurgunu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Beyoğluspor Apollonu4-3yendi Yunanistanin ApoIIon takımı dün son maçını Beyoğlnsporla oynamış ve bn maçı da 4-3 kaybetmiştir.Resimde bir Beyoğluspor hücuma görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • ezmirde kadın güreş kulübü kuruluyor Izmir 25 Milliyet)Şehrimiz sosyetesine mensup bazı kadınlar taıafından bir «Kadın Güreş Kulübü» kurulması yolunda faaliyete geçilmiştir.Hâlen bu kulüp hakkında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Yunan ordu takımı şampiyon oldu Atinai 25 A.A.Bugün Panatinaikos stadında 25 bin seyirci huzurunda yapılan Ordulara rası futbol şampiyonası final maçında Yunan Ordn takımı Belçikayı temditten sonra 3-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Erenlcöydefeci bir fren kazası İki kişi banliyö treni altında can verdi Dün sabah saat 9.30 da,Erenköyde iki kişinin Ölümiyle neticelenen fecî bir tren kazası olmuştur.Makinist Mehmet Çetin'in idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Falih Rıflcı Atay tekrar yarg.lanacaK Ankara 25 Milliyet)Falih Rıfkı Atay tarafından yazılan Çetecilik başlıklı makale dolayısiyle açılan dâvaya bakan Emin Dâzıroğlu başkanlığındaki Birinci Ağır Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Bir şahit bu suistimalin mevcut yolsuzlukların yüzde bîri olduğunu söyledi Vagon fabrikasındaki suiistimal sanıkları mahkemede Ankara,25 Milliyet)Bir müddet önce Demokrat Parti Meclis Grubuna intikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Başbakanın^d^ P.kongrelerindeki dilekler e yerine getirilecek Menderes,fikir işçileri tasarısının da yaz tatilinden önce kanunlaşmasının muhtemel olduğunu söyledi Başbakan dün öğleden sonra Vali Gökay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • C.Bayar An karada Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Ankarada coşgun sevgi tezahüratiyle karşılandı Ankara 25 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar.Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Komitan refakatlerinde Cumhurbaşka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • General Gruentlter Türk ordusunu övdü Eisenhower'in Kurmay Başkanı «Türkiye ile Yunanistan,askerî durumumuza muazzam bir kuvvet yeni bir cesaret ve ruh getirmişlerdir» dedi.Washington 25 AP)General Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Mısırda Parlâmentonun feshini müteakip Kral Faruk bütün Mısırda sıkı yönetim ilân etti Amerikanın Kahire Büyükelçisi,Mısır Dışişleri Bakanı ile Ortaşark projesi hakkında uzun bir görüşme yaptı Kahire,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Grev yapan şoförle r o-Tevkif edilenlerin sayısı 23 ü buldu Ankara 25 Milliyet)Birkaç gün önce kanunsuz grev yapan,zabıta kuvvetlerine karşı gelen ve ticarât serbestisini tahdit fiden şoförler hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • Üçlerin Rusyaya cevajn Almanyanın birleştirilmesi mevzuunda Batılılar Rusyaya cevabî bir nota verdiler Paris,25 AP)Birleşik Amerika,Fransa ve Büyük Britanya bugün Moskovamn 10 mart taıih li notasına c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1952
  • "As,pilot Ankarada Binbaşı Jabara Ankarada konferanslar verecek Ankara 25 Milliyet)Kore de Birleşmiş Milletler Kuvvetleri emrinde savaşırken altı düşman Jet uçağı düşürerek tarihin ilk Jet uçağı «As»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • MAKALE Eski bir dil kaidesi İsmail Dil bahsinde yakın zamanlara kadar ne derece titiz davrandığımıza ait ba ı hatıralar nakleden bir yazıda,merhum Cenab'ın ta.su ha t iptilâsiyle meşhur kardeşi Ali us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Almanya ihracata prim verme kararını aldı Fransadan piyasamıza «elen haberlere nazaran.Dünya ekonomisinde geniş fcenlciler tevlit edecek bazı kararlara doğru gidildiği anlaşılmaktadır.Bu arada Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • KAKA YOLLARINDAN BİR HEYET AMERİKA YA U İ DİYOR Amerikanın muhtelif eyaletlerinde dört ay müddetle tetkiklerde bulunmak üzere Karayolları Yapım ve Bakım Dairesi Baş kanı Aziz Ta.'un ile Birinci Bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Mİ)BAREk REGAİB GECESİ 27/28 Mart 952 ve 1/2 Kecep 1371 tarihine müsadif perşembe Skşâmı Cuma gecesi)mübarek lcyle-i regain olduğu ilân olunuristanbul Müftüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Hiç 26 u 29 MART 13 C Ah.1952 M AB T 1371 Çarşamba 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güne* j öğle tkind Aksau Yatsı tmsa 1 5.54 15.20 i 15.50 m 18 28 19 59 k 5.12 11.27 5.58 9.22 1200 1.32 9.46 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • KISA HABERLER ir Türk Ocaklarının kuruluşunun yıl dönümü münasebetile dün saat 17.30 da Saraçhanebaşındaki genel merkezinde bir toplantı yapılmışta-ir Şen imizde bulunan İngiliz Hukukçusu Mr.Hamion bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Bu sene bir irlanda dalgasına tutulduk mahvolduk.Yanımıza teklifsizce oturan genç bir adam ortadaki mermer masaya büyükçe süslü •bir kafes koyarak hayıflanıyor:Ig değil bu birader,kumar.Yanındaki adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış 7 90.50 2Ü0.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.O0 280.30 0.80 64.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • TÖREN ¦k 326 neşetli Harbiye mezunun subay çıkışlarının 42 nci seaei devriyelerini 29 mart cumartesi günü saat 14 te Emirgân Çınaraltı mahfelınde kutlulayacak la r dır CAY 1.Ü.T B.Eczacı Okulu Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Saz salonu cinayeti Kızkardeşini öldüren Aslan Bektaşın duruşmasına dün başlandı Bir kaç ay evvel Beyoğlunda Aile Saz Salonu denilen içkili lokantada bir cinayet islen mış ve aslen.Goreleli olan Ali A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • CjİAKİP BİR HADİSE Evvelki gece Samatyada garip bir hâdise olmuştur.Bu semi te Arap Kuyusu sokağında oturan Zühal adında bir kadın gece saat 23 sıralarında misafirliğe gittiği bir yerden evine dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • TEKEL İŞÇİLERİ MEMNUN Tekel Genel Müdürlüğünde iş çilerin barem ayarlama tasarısı üze:indeki çalışmalar devam etmektedir.Buna göre ayrı ayrı yerlerde çalışan fakat aynı işi gören işçilerin aynı parayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • ŞERİR HATLARINDA ÇALL ŞACAR YENt VAPURLAR Hollandâya ısmarlanan ve bu günlerde gelmesi beklenen şehir hatları vapurlarından Beylerbeyi ve Beşiktâşın,yaz aylarında bilhassa Adalar ve plaj seferleri ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • NAKİL İÇİN SIRA BEKLE-YEN ÖĞRETMENLER Meşru mazeretleri dolayısiyle* başka yerlere naklini istiyen öğretmenlere ait hazırlanan sua cetvelleri yeniden gözden geçirilecektir.Bakanlığın ilgililere yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • YENİ VEREM ÎLÂCI Amöri'ka,İsviçre ve İtalyada son gönlerde imal edilen yeni ve rem ilâcı memleketimize de gel~ miş ve Heybeliada sanatoryomundaki hastalar üzerinde tecrü belere başlanmıştır,İlâç hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • MEMLEKETİMİZE İELECEK OLAN AMERİKALI MİLYONERLER Amerikanın tanınmış milyoner lerinden bir heyet yakında şehrimize gelecektir Ankâraya gidecek olan heyet başkent civarında bir çiftlik kurmak üzeıe teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • MAHALLE BEKÇİLERİYLE HIRSIZLAR ARASINDA MÜSADEME Evvelki gece saat 2.30 da Fatihte iki hırsızla bekçiler arasında bir müsademe olmuştur.Sabıkalı hırsızlardan Mustafa Civelek ve Mehmet Kambur adında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • TARSUS DÜN GELDİ Tarsus gemisi dün saat 17 de Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi ile gelenler arasında:Yunan ticaret işçileri başkanı Anastas Bcikkalbaşı ve eşi Franko.Komioâ ve Papîtgisden müte ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • FIKkA Şu yaz bîr gelse Şu yaz bir gelse,evet bu hemen hemen herkesin hasretidir.Çocuk kırlara,bayırlara tırmanmak,genç plajlara koşmak,iş adamı geniş imkân bulmak,takır kömür derdinden kurtulmak,ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • POLİSTE it Galatada Lena apartmanında oturan Pavli adında biri zabıtaya müracaat ederek evine giren hırsızların 2ü0 liralını çaldığ m idd.a etmiş,tahkika ta başlanmıştır.jfcCağaloğ'unda Kuruosmani yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • HALKIN SESİ Maltepede teleJon sıkıntısı Maltepede oturan okuyucumuz Faik Altınçapa yazıyor «Kasabamız Maltepe 4000 nüfusludur.Yaz gelince bu miktar bir hayli artar Bununla beraber âcil vakalarla husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Piyasada para darlığı Gelir Vergisi taksidi geldiğinden tedavüldeki para azaldı Gelir Vergisinin mart ayı sonuna kadar Maliyeye yatıııJma sı gerektiğinden piyasada para darlığı hissedilir derecede aı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1952
  • Kaçak eşya ile dolu manav dükkânı basıl Arama neticesinde mühim miktarda sigara,tabanca mermisi ve kadın eşyası ele geçti miktarda sigara,tarak,ustura,naylon para cuntası ve şapka geçmiştir.Tahkikata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • H*ir ounyaya Amerikan yardımı Tnımûa hükümeti müttefik ve dost memleketlere 8 milyaı dolara varan bir yârdım kanun tasarısını Senatoya ve Ayan Mec fisi dış işler komisyonuna:sevkel miş bulunuyor.Bilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Bereketli yağmurlar Ankara.25 T.II.A.Geçen yıl havaların ziraate gayet müsait gitmesinden dolayı ıekoı deıecesinde mahsul idrak e den memleketimizde,hava şart larınm ve yağışların memnuni yet verici s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Acı bir ölüm Gazeteci arkadaşlarımızdan ve Anadolu Ajansı Sekreterlerinden Osman Tuğrulun eşi TEVFİKA TUĞRUL uzun müddettenberi çelktiği Omansız hastalıktan kurtulamıyarak dün gece vefat etmiştir.Cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • m.İİASKOMİSER TEALİN H V/İN SEYAHATİ I.Bu macera,Londra Hızınnın sakin geçirdiği birkaç haftadan sonra;birden,yeni bir delilik yapmak arzusu göstermesiyle başlıyordu.Pat,dedi.Simon Templor namında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ U Anayasa Dilimiz Üzerine,Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu'nun çıkardığı «Anayasa Dilimiz Üzerine» isimli broşür vesilesi ile dün bir yazı yuzmjgtım.Bugün bu broşürün,yeni taslağın kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • HAZRET!eSUHAMMEDili SAMIMf/ÂTİZ TAMU Müthiş ve korkunç bir kasırga Mekkelileri kaçmaya mecbur etti TEFRİKA No.84 Orada bir çadır kuruldu ve ya raimin tedavisine ehemmiyet verildi.Aradan birkaç gün da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Doğu ve Batı ihtilâfı Arap Birliğinin iki tarafı uzlaştıracağı hayal olarak vasıflandırılıyor Beyrut 25 Nafen)«Beyrut» gazetesinin bir başyazıda belirttiğine göre,Arap Birliğinin,Batı ile Doğu arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • »fii^^wiii m i liftti m il KIS\HARİCİ HAB RLFR A M E B İ K A Birledik Amerikanın «United States» adındaki modern transal lantiğine 55 yaşında bulunan Harry Manning kâptan olarak tâyin edilmiştir 31 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Düşmanlara adını attırmayan,kahramanlara şeref destanları yazdıran,Sinema dünyasının öJnıez bir şaheseri olan muazzam film.RENKLİ ©N KAL The Last Out Post)RONALD REAGAN RHONDA FLEMİNGIn zaferi Ordular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • SADEYAĞ FİATLARI îstihsâl bölgelerinden gelen haberlere nazaran Urfayâ yeni mahsul sadeyağ muvaredatı havaların düzelmesiyle artmıştır.Belirtildiğine göre Urfa yağı yerinde hâlen 550 "kuruştan muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • BlR HOLLANDA FİRMASI-NIN YAPTIĞI TEKLİF Bir Hollanda firması Belediye ye müracaat ederek şehrimizde yeni tip bir nebatî yağ imaline müsâade istemiştir.Bildirildiğine göre,Hollanda firmasının imal edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • MALİYE BAKANI GtTTÎ Bir müddettenberi ş&hrimizde bulunan Mâliye Bakanı Hasan Polatkan dün akşamki ekspresle Ankâraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • ÖLÜMLE NETİCELENEN FECI BİR KAZA Beyoğlunda,Kalyoncukulluğunda bir apartmanın üçüncü k tında oturan Freso adında biı k'flın camlan silerken muvâzenesini kaybederek düşmüştür Fecî surette yaralanan kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Türk Israel Ticaret Olası kuruluyor Alınan malûmata nazaran,israil'le memleketimiz arasın cLıki ticarî münasebatı inkişai ettirmek ve her iki memlekei istihsalâtmdan karşılıklı istifade etmek gayesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Güney Amerikana komünist faaliyeti Moskovanın emriyle Amerika tarafından di Nevyork,25 Nafen)Buraya gelen raporlara göre,Güney Amerika memleketlerinde komünistler faaliyet sahalarını süratle genişletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • İzmir radyosu Basın-Yayın Genel Müdürlüğü devrü teslim işiyle Defterdarlığı vazifelendirdi İzmir,25 T.H.A.Basın Yayın ve Turizm Genel Mudur lüğu,dün Belediye Başkdnıığına gönuerdıği bir yazıda,izmir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Memurların iş saati Memnrlarin bir saat daha fazla çalışmaları isteniyor Ankara,25 T.H.A.Daire ler.n gunıük mesai saatleri uze rinde bazı taduât yapıımaa-ve mesaiyi Dİı veya bir buçuk sa at uzatmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Kıbrıslı kız öğrenciler geiiyor Ankara,25 T.H.A.Kıbrıslı kız öğrencilerden bir grup bu ayın 29 unda memleketimizi ziyaret edecektir.Türkiye Millî Talebe Federasyonu tarafından ağı lanacak ve gezdirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Gdiır Vergisi beyannamelerini verme niirHetî Ankara,25 T.H.A.Esnaf beyannamelerde Gelir Ve gisine tâbi »nükellefler beyannamelerinin 31 mart akşamına kadar tâbi oldukları Gelir Dai «esine verilmesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Kore'deki yedek subaylar Ankara,25 T.H.A.Hâlen silâh altında bulunan 34 üncü dönem yedek subayların dan Kore'de vaz.fe alanlar em sâlleri ile birlikte nisan sonun da terhis edileceklerdir.Fbkat 35 inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1952
  • Türk İngiliz ticareti ngilterenin Türkiyeye j 'mensucat ihracatı azaldı,Londra,25 Nafen)İngiliz Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiklere göre,bu senenin ilk iki ayı içinde îngiltereden T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1952
  • ill?uJıJZ\J Amer.kada yapılan su puell müsabakasına iştirak eden güzellerden Morron Warshall mavi Kozlu,sarısın 1,67 cm.boyunda Kenç bir kızdır.Morr„n MarskalJ'ın vücut ölçüleri de Şöyledir:Gogus 68 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1952
  • »ww*wa»wKHi«ıııı IZTIR1P LEZZETt Târihin muhtelif devirlerinde ıstıraptan lezzet' duymuş,can acısını şerbet içer gibi çekmiş bazı fevkalâde insanlara tesa düf edilir:Dördüncü Murad devrinde zuhu reden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1952
  • Fardı Ping Pong tur nu ası Galatasaray spor mecmuası tarhundan organize edilen ferdi ping-pong birinciUTvlerine 27 ma;t perşembe günü Galatasaray kulübündâ başlanacaktır.Bu turnuâya iştirak etmek' ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1952
  • Federasyon kupası Basketbol maçları Fejde.ra.sybn kupası basketbol maçları 27;3.952 Ankarada Siyasal Bilgiler Okulu salonunda bag lıyor.Katılan takımlar;1st.2 ncisi Moda Ankara 2 ncisi Mülkiye Aîyon Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1952
  • Ping-Pong turnuvası Ünyon Fransez salonunda büyük bir ping-pong turnuası or-ganize edilmiştir.7 takım arasındaki bu turnuaya yarın saat 19 da Ünyon Fransezde başlana-çaktır.Turnuayı kazanana.Air Fance
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1952
  • Avusturya dün BeJçikayı 2-0 ye idi Cha:leroi 23 AP)Avusturya millî futbol takımı bugün burada yaptığı bir maçta Belçika takımını 2 0 yenmiştir.Oyunun birinci yarısında vaziyet 2 O Avusturyalın lehinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1952
  • Fin Rus güreş temastoı^ jonra Fin gazetesi" Helsinkide Türkler birinci olacak,diyor Güreş-müsabakalarında Ruslar,Amerikalılar ve isveçlilerden daha fazla Türklerin kazanma ihtimali olduğu kabul ediliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1952
  • Kısa Spor Haberleri Fransa İsveç maçbugün oynanıyor Bugün Pariste İsveç-Fransâ milli lutbol takımları karşı karşıya gelecektir Fransız milli takımı sanayi şu kadro ile çıkacaktır;Vignal Râsing)Hugnet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1952
  • i-I ııı«r^»ı.lıiıiT%.i-f'i m m t!*w*tec?a r'tf id I Bevoglu-por Apollon macında Beyoğluspor kalecisi Karusos 'un bir kurtarışı Foto Milliyet:Samı Oneıriıiı YOGLUSPOR APOLL MAĞLUP Oyunun ilk devresi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.03.1952
  • Inğtltercde taııiııden en fa/la balısed'len futbolcu:hîç şüphe yok ki Trevor,Ford'tûrtransfer ücreti mukabilinde ta kim değiştirıvesi dedikodulara sebep olmuştur.Kesimde güzel bir pozunu görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • FAYDALI BİLGİLER ¦¦¦¦in—Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya,Adana,KuıtaJa» 14.40 İskenderun 16.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks yatakb)20.50 Erzurum Gelecekıeı 6.25 Erzurum 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • KÜÇÜK Y^Me E* Piyes 3 perdo Ykzka I.C.Türkçesi;SAHNE Orhan Burian Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşamba günlerinden t aş« ka her akşam saat tam 21 df Cuma taiebe)Pâzâr mati» ne saat tam 17 de Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • Bu akşam «aat 21 d« r Vsf M A K S I M de 4 V\~umartesi,pazar 19 i la n.atine ve çar-^S J amba 16 da tenzilâtlı matine HOŞMEDET Perçemoe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergün 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • i s DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edâr A^res;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük ts Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • RADYO istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler" 13.15 Radyo salon orkestrası kanseri.İdare eden;Semih Argeşo 1.Riyaset marsı 2.Çın bayramı 3.İtalyan serenadı 4.Şarap,kadın ve şarkı 5.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • ma LoKınan tiwR.'nn Dr HAPH CEMAL Pphj]iv« Müiehassısj Pazardan bajka her pün sabah saat 'ü,30-12' özle den sonra 14.30 17 de has-L ta K'tbuJ eder Istanoui I r)fv nvo:n Nn-104 lj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • Peki kaptan madem ki kızmam dedin anlatayım.Üçkilisede olup bitenleri merak ediyorum,düşündüğüm bu.Ne olmuş ki Üçkilisede?Benim öğrenmek istediğim de işte bu kaptan.Peki sen köyde bizimle değil miydin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • Hicâro elektrik tesisatı yaptsrsBacak İller Bankasından:1 İsparta iline bağlı Kovada mzıhallinde kurulacak hidro-clektrik tesiri için fennî şartnamesihe göre 2 adet 3800 beygirlik Francis türbin alter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • Acaba hangimiz Feriha kardeşi Fahirenin kolunu dürttü.Geliyor!Hani?He.Evet.İki kardeş önlerinden geçen uzun boylu,zayıf,sevimli bir delikanlıyı göğüs geçirerek göz leriyle takip ettiler.Bugün gri elbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI H AVA PARASI Yazan:î.Galip rcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI r asımpaşa Mj;ka Yazan Andre Birabeâu Türkçesi;Reşid Baran Telefon 40409 Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.03.1952
  • İMİK flUKlİMDÂR TEFRİKA No.184 SAMANCIGtL Padişah:"Sen sultan olmağa değermişin?Şöyle biraz sokul bakayım.dedi Kız dedi,benim burada olduğumu nereden bildin?Ben bilirim Sultanım.Yoksa sihirbaz mısın?K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • KRAL FARUK Baş tarafı birincide?dahilindedir,faJkat anayasa parlâmento münfesih olduğu samanlar hükümetin bir kaffarnnnıe ile bu temdidi temimine müsaittir.Sanıldığına göre,sıkı yönettim seçim mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • 3 4 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Wl,1 1 12 lZBA SOLDAN SAftA 1 Ardına düşme 2 Mide si boş;Gazetenin imzalı yazısı;Bir harfin okunuşu 3 Birfutbol tabiri,Bir divan şairi;Kuvvetli yağmurdan soma o-lur 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • İstanbul 5.tcra Memurluğun d Borçlu:Örgücü İbrahim Mah mutpasa Yarım Han dahilinde No:L9 odada müstecır.Dairemizin 951/377 sayıh dos yasında Alaettin «Meamet ve Zahide vekili» avukat Orhan Bayramlioğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Hidroelektrik inşaatı yaptırılacaktır iner Bankasından 1 Konya ili huduttan' dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait su ve yapı işleri,kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:31 Mart akşamına kadar ödenmîyen-aidatın 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince 1 Nisandan itibapfcn 7«50 fazlasiyle ödenmesi gerekmektedir.Sayrn azamızın zamlı tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Eksiltme ilânı Preventorium Sanatorium müdürlüğünden Preventorium Sânatoıiumun 1952 malî yılı ihtiyacı için 28/8/1952 Cuma günü açık eksiltme ile Üsküdarda Valdebağmda Preventorium Sanatorium idare bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor r&aş ttoafı birincide!Vişte İnönü,Atatürk'ün daima arkadaşı kalmıştı!diyerek âdeta tarihî bir vesika mahiyetinde hayli işlerine yaramış olduğunu da ayrıca işitir,dünürdük.İsmet Faş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Cevat Çapanoğlu dUn tevkif edildi Kayahbay hâdisesinin muhakemesi sırasında yalan şa hadette bulunmaktan sanık o lan yedi kişiden eski Mudurn kaymakamı Cevat Çapanogl' dün şehrimize getiriterk tevki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Komünizmle savaşta Asyamn ehemmiyeti General Van Fleet bu husustaki düşüncelerini bir Amerikan mecmuasında açıkladı «Evvelâ müttefiklerimizi an Vaşirvgton,25 AP)Kore deki 8 inci Ordunun Komutam Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • General Gruenther Baç tarafı birincide)nİH bir devamı mânasını tazammun edecektir,demiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir:«Buna zamimeten bu yardım.Alman kuvvetlerinin teşkil ve ihzarına da imkân hâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • îş Bankası genel kuru!içtima t Bas tcr*-fı birincide geçen yılın,memleketimiz için dolgun ve bereketli bir faali yet devresi teşkil ettiğine işaret olunarak ehemmiyetli istihsal artışı,hususî sanayiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Süvari yedek subayları Ankara,25 T.H.A.Süvari yedek subayların diploma alacakları 23 nisan 1952 tarihinde İstanbul Ayazağa Sü vari Binicilik Okulunda büyük bir tören yapılması karar laştırılmıştır.Tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • »»ir iKtilâfı Karaşi,25 Nafen)Bugün açıklandığına göre.Keşmir ihtilâfını halletmek için yaptığı ikinci teşebbüsde ie Dr.Graham hezimete uğramıştır.Dr.Graham bir müddetten beri Pakistan ile Hindistan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Resim hadlerinde yapılan indirimler kalkıyor Ankara,25 T.HA.Türkiye ile Ticaret ve Seyricefain Andlaşması ve Modüsvivendi aktetmiş devletlerden yurdumu za gelecek bazı eşya ve madde lere ait giriş gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Yol vergisi borçları terhin ediliyor Ankara 25 Milliyet)Bir mart tarihinden itibaren kaldırıl mış bulunan yol vergisi hakkında içişleri Bakanlığı Valiliklere bir tamim göndermiştir.Bu tamime göre.şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • iviwxl* yeni bir çay fabrikası kuruluyor Rize 25 T.H.A.ilgili makamlar,Rizede yeni bir çay fabrikası kurulması hususunda faaliyete geçmiştir.Yapılan istatistiklere göre,memleketimizin yıl lık çay isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Acıpayam D.P.kongresi yapıldı Denizli,25 T.H.A)Deniz linin en büyük ilçesi Acıpa yam'ın D.P,kongresi milletvekillerinin ve il idare kurulu nun iştirakiyle yapılmıştıridare heyetine;Kerem Hafızojrlu,H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • 1 Üçlerin Rusyaya cevabı Baş tarafı birincide)şarelerde bulunmuştur.Hükümetimizin esas ga-i yelerinden biri Almanyanın taksimine son verecek sürekli ve adil bir sulh v muahedesinin aktidir.Fransız not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • "As,pilot Ankarada Bas tarafı birincide)sın toplantısı tertip ederek gazetecilerim tanışmış ve şunları söylemiştir:«Burada bulunmaktan çok memnun olduğumu söylemek isterim.Koçedeki Türk askerlerini gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Bir tüccar cami yapımı için İÜ bin lira teberru etti Denizli,25 T.H.A.Deniz li «Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği» nin y4Uk kong esi Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapı.mistir.Kongre Başkanlığına se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Türkiye Milli Talebe Federas yoaımun 8.büyük kongresi Ankara 25 T.H.A.Ayır.29 unda İstan bulda toplanacai olan Türkiye Millî Talebe Fede rasyonu 8.büyük kongresinde Ankara ve Islan bulduk i talebe bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Bursada elektrik cereyanına konan tahdit kaldırıldı Bursa,25 T.H.A.Merinos fabrikasının kazanında ya pılmakta olan revizyon bitirildiğinden şehire fazla elektrik cereyanı almak kabil olmuştur Bu sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Yurdumu/da 138.126 sakat insan var Ankara,25 T.H.A.Ya pılan istatistiklere göre memleketimizde 138.126 insanın s kat olduğu tesibit edilmiştir Bu sakutiardan 77,377 si erkek 60.749 u ise kadındır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Kral Karol'um otomobili Londra,25 Nafen)Rumanva Kralı Karol'a ait 12.000 sterlin değerinde bir otomobil bundan bir müddet evvel Parist G.F.P.Henry adında bir teğmen tarafından satın alınmıştı.O zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Dünya gazete kâğıdı istihsali Nevyork,25 T.H.AJ Bu sene Birleşik Amerika ve Kanadanın gazete kâğıdı istihsali çok yüksek olup,yeni bir rekora ulaşması beklenmektedir.Birleşik Amerika 1951 yılı zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Müslüman devletler kongresi Karaşi 25 T.H.A.Pakistan hükümetinin teşebbüsü ile kurulmasına çalışılan Müslüman Devletler bloku projesinin tahak kuku için nisan ayında Karaşide toplanması kararlaştırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Trieste sükûnete kavuştu 'i Nümayişlerden sorumlu tutulan 26 kişi mahkemeye verildiler_Trieste,25 A.A.Müttefik Askeıî Hükümetinin yayın ladığı tebliğde bildirildiğine gö re,Trieste'deki durum sükûn iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Ipek-lş fabrikasında yangın çıktı Ankara 25 Milliyet)Bugün sSat 16 da Sarıkısla civarındaki îpekis fabrikasında bir yangın başlangıcı olmuş ve birkaç milyon liralık fabrika büyük bir teh like atlatmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.03.1952
  • Tunus Fransa ihtilâfı Fransız Umumî Valisi düa l'ıuıus Beyi ile uzun bir konuşma yaptı Tunus.25 AP)Fransa Umumî Valisi Jean de Hautecloque bugün Tunus Beyine.Fransanm.bu memlekete,iç işlerinin sevk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.03.1952
  • Beşiktaş Galatasaray futbol maçı biletleri Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden:Lig maçları 7 nci hafta karşılaşmalarından 30 mart 1952 pazar günü Mithatpaşa stadında yapılacak Beşiktaş Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • İstanbul Deniz Komutanlığından 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı «Ankara,İstanbul,Gölcük»] inşaat şubeleri ihtiyacı için 1952 malî yılı içinde geçer görevle istihdam edilmek üzere yüksek inşaat,makne,ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • Mideyi bozmaz,kalbi yormaz Nevrozin soğuk algınlık* larından mütevellit kırıklık,baş ve bel ağrılarınc karşı müessirdir.D 4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • 27 Nisan 6 Mayıs 1952 Batı Almanyalım ve Avrupanın en büyük fuarı,gizi ilgilendiren bilumum maikineleri bu fuarda bir arada görebileceksiniz.Takım Makineleri hariç Döviz,vize ve seyahat işlerinde kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • Sındırgı Belediye Başkanlığından 1 Sındırgı kasabası hidro elektrik tesisatı ve inşaatından noksan kalan kısımların ikmali için tasdikli projesinde ı ve kesil' hülâsası cedvelinde nev'i.cinsi ve mıkda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • f BBnm1952 Istanbul Sergisi M 2 KOMİTESİNDEN 1952 Istanbul Sergisi 29 Mayıs perşembe günü Har b'.ye'de Spo' ve Sergi Sarayı sahasında açılacaktır.1 Bu.sergiye ştirak etmek isteyen müesseselerin ilân t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • PUCH bisikletleri,STEYR DAİMLER PUCrf Fabrikalarının Yetmiş Senelik bir Tecrübe mahsulüdür.Türkiye Umum Mümessili YÂKUP SOYUGENC Taksim Cumhuriyet Caddesi No.3 Pak apartımanı Telefon:87352 87353 Telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yan İslerini idare ede» Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA re Ali Nad KARACAN OOsetedlik Kolektif Ortaklığı Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Bakanlık için 500 ton R.nebati yağ 15/nisan/952 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle İskenderun As.Sa.Al.Ko.dâ satın alınacaktır,Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • Betonarme Köprü Yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş;Kocaeli ilinde,Adapazarı Karasu yolunda Karasu köprüsünün betonarme olarak yapımı olup kSşif bedeli 340.390.08J üç yüz kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR Kflu/ıı h»n.k,aM.I*Li«0430 v£M.f» 45 Beygir,M iejför^ 15 leyjir WIN ÇİFTÇİLİK!Gelmiş va gelecek rakipleri arısında daima üstünlüğünü muhafaza et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.C nsi Lira Lira 548-110 Fatih,Hacı Evha^ettin man.Hac:250 18.75 Hüseyin çeşmesi so.1075 ada,14 parse:eneski,yeni taj 11 eski 9 kapı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • İstanbul Sular idaresinden idareye ait 8500 ton maden kömürü Karaburunda tahliye ve dekovillere yüklenerek Terkosta istif edilecektir.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabiliristeklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.03.1952
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden 950/899 Davacı Bedriye Çetintürk ile dâvâlı Osman Çetıntürk'ün Batapu sahip ve hissedar bulundukları Fatih Beyceğiz Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde en eski 9)eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan