Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Bugün şehrimizde horra umumiyetle acık geçecek hara sıcaklığı biraz daha artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Dün Samatyada bir bakkal genç karısını öldürdü 18 yaşındaki karısını tabanca ile vurup öldüren Yusuf Kara,bugün adliyeye sevkedilecek Kaatil Yusuf Öldürülen Leylâ Dün saat 16 sularında.Sam at yada fec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Fenerbahçe Apollonu 4 1 yendi Şehrimize gelmiş bulunan Yunan Apollon takımı dün ilk maçını Fenerbahçe ile yaptı.İlk devresi 1-2 biten maçı Sarı Lacivertliler 4.1 galip bitirdiler.I5u karşılaşmadan evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Judy Garland evleniyor Nassau Bahama)22 AP)Artist Judy Garland ve is menace:Dir Luft;evlenmek niye tinde olduklarını fakat bunun mekân ve zamanını henüz bilmediklerini söylemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Eisenhower Amerika ya dönüyor Generalin 2 Nisanda vazifesinden aynlaca&ı bildiriliyor Paris,22 A.A.İyi habeu alan kaynaklardan öğrenildiğine göre General Eisenhower iki nisanda Avrupadaki vazilesinı'D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Hüdaverdi motörü battı o-Mürettebattan ikisinin cesetleri dün Karacabeyden yüklediği odunlarla Bandırmaya gitmekte iken kaybolduğunu bildirdiğimiz Vakfıkeb rli Ali Osman Kaptan idaresindeki on tonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Kore Birliğimizin şehit ve yaralı listesi Son on günlük çarpışmaler sırasında beş erimizin şehit düştüğü anlaşılıyor Kore değiştirme birliğine ayrılan erlerden bir crop Haydarpaga garından uğurlamrlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • E t r ü s lc vapurunda çıkan yangın o-Geminin ambarında zuhur eden yancına bir hırsızın yaktığı kâğıtlar sebebiyet verdi.Dün sabah Galata rıhtımına bağlı duran Etrüsk vapurunda garip bir hâdise cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • 33 üncü devre yedek subayların bir kısmı tekrar^askere alınıyor İyi sicil alamadıkları halde yanlışlıkla terhis edilen yedek teğmenler Uç ay daha hizmet görecekler Ankara,22 Milliyet)30 tirilerek terh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Atatürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı ismet Paşanın kardeşi münasebetiyle geçen vaka Benli Kâzım Paşanın evinde Said Ibrahim Beyin hanımının poker masasında yaptığı şikâyet üzerine At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • r—Grev hâdisesi adliyede 10 şoför tevkif edildi,80 kişi nezaret altına alındı Ankara.22 Milliyet)Bazı Ankara sofö.lerinin Sehır Meclisinin son toplantısında alı nan plâka ücretlerinin arU-irüması,dolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1952
  • Başbakan bugün kongrede çok mühim bir nutuk söyleyecektir ı^m^s ı Sergi Sarayında devam eden II kongresi dun hâdiseü geçti.Söz alan delegelerin hemen hepsi Şehir Meclisinin çalışma tarzını şiddetle te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • mdık f iatlan son güllerde düşmeye başladı icaret ve Ekonomi BnkaDİl-j 23l bu seneki fındık mahsu-ün müstahsili zarara «oka fiatlarla sat İmasını önle-I kasdiyle alman tanzim mu aası kararı istihsal b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • HR JIAII VLLKVİ GECE KTİ AYAĞA KALDIRAN HIRSIZ Jirkac fiüıı önce Fatihte enesan bir.hırsızlık hâdisesi u^curlalim Uyanık adında bir sız gece:ayakkabılarını kol îuna sıkıştırarak bir evin mna tırmanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • Kambiyo ve Esham A.ıliî »oa.7 91.00 280.30.0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.6840,0.44 80 01.87ff 9.73.90 Sterling Dolar I Fr.Frangı-İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Dr-hmi Eskoudes 7 90.50 280.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • BALO it Fatih C,H,P,İtçe Kumlu-bara^ fından tertiplenen balo 28 mart gecesi Konak Oteli salonlarında verilecek ve sabaha kadar devam edecektir,YEMEK it Türkiye Turing v6 Otomobil Kurumunun senelik yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • FIKKA Cinayetler ni?in mi artıyor Tütüncü dükkânlarının,gazete bayilerinin vitrinlerine dikkat ediyor musunuz?Son birkaç aydır,buralarda rastlanan bazı nice nıua ve baltalık gazetelerin müşterek vasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • 19 Mayıs bayramı Sivil ve askerî liselürle Deniz llurp Okulunda hazırlıklara başlandı Bu yıl yapılacak 19 Mayıs Gençıik ve Spor Bayramuun evvelkilere nisbeten daha canlı ve güzel olması için şimdiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • KÜREDEKİ KAHRAMANLA-RIMIZA GÖNDERİLEN HEDİYELER Geçen pazar günü Sultanahmet camiinde İstanbul ÜnJvrî si te i Talebe Birliği taralından okutturulan,mevlit plâğa a.bnmış ve Koreye gönderilmek üzere Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • BALE FUARINA İŞTİRAK EDİYORUZ I9r nisanda İsviçrenin Bale gehrinde açılacak olan milletler arası fuara memleketimizin de iaMraki;kararlaştırılmışlar.Bu hususta.Ticaret Odasınca hazırlıklara başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • S A JAYÎ ODASI Bölge Tîcaret Mdürünün baş kanlığında kurulmuş elan Ticaret Odası ve Sanayi Birliği mümessillerinden müteşekkil komisyonun yaptığı;Sanayi Ondasının kurulup kurulmaması hususundaki anket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • 1/EVLET TAHVİLLERİ Bankamıza vadeli olarak yatmlırsa:Muhafaza ücreti Kupon tahsil masrafı alınmaz,üstelik Tahvillerin geliri o\°t ARTMIŞ.OLUR Y/SPl ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • MAKALE Siyaset alaylıları İsmail Ha-nl DANIŞ M END L-izde ikinci Meşrutiyewanindanberi kırk dört edit alaylı)yetişmediğin,yeni nesiller için bu itenin ne mânaya «eldi i bilmeyenler az olmageıektir:Ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • Polonezköye alü saatlik yo-u cu bir yolculuktan sonra varabildik.Etraf zifiri karanlık,perdelerin donuklaştırdniı pencerelerden sızan tek tuk ışıklar da olmasa bir köye yi.dibimizden şüpheye düşeceğiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • BARSAK İHRACI ARTTI Son günlerde çenis c^cürîe barsak ihracatı yapılmakladır.Bu arada bi'hassa "Rati Alman ya mühim miktarda mal çekmektedir.Fiatlarda da biraz yükseime vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • GIDA MADDELERİ SATAN MÜESSESELERİN KONTROLÜ Beyoğlu cihetinde gıda mad deleri s?tan müessese v° etrafın teftişleri devam etmektedir.Son bir hafta zarfında bu c il de 1130 yer teftiş,edilmiştir.Bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • FİNLANDİYALI ÜNtVERSİ Tl CLİLER* BUGÜN ŞEHRİMİZE ÇALİYOR Finlândiyanın nuhtelif Üniversitele' ine mensup 42 genç ta^be bugün özel bîr uçakla şehrimize geleceklerdir.Türkiye Millî Talebe Federasyonu Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • AMERİKALI GAZETECİLEr Türk ordusuna karsı büyük bir hayranl'k duyduklarını söv lcyen Die Parol ve Quick mec mualannm muharri lirinden Mr.Seering ve ailesi Mrs Seering;memleketimizdeki tet lerdir.Misaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • BİH KADIN TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN KORKUNÇ İDDİA Baki1 köyünde oturan Blakbule Can adında genç bir ıv?dı nın Savcılığa müracaat ederek 6 gün önce ölen 10 aylık çocuğu Aylanın kocası Necati tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • KİSA HABERLER fr Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl içince yeniden bazı bölbcıuı ae Gezici Köy Karslün açmaya kira* vermiştir,huısut ıçm,üa kanlık ymu öğretmen,kaurolaıi ihüas etmiştirir TurKiye Kızılay De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • HALKIN SESİ Meraklı bir okuyu cu soruyor Cerrahpaşada hastahane arkasında Didâr Saygı diyor ki;lslanbulun.bir çok semtlerinin garip isimleri var.Meselâ «Meıhaba»ft^ «ıleiuş ııas&n Elendi»,«Etyemez» gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • Tekrar ihracata kaîti surette mâni olunacak Gerek Amerikalılar,gerekâ tütüncüleri iliz re-eksportasyomııı önüne geçecek katî tedbirler aldılar Amerika Birleşik Devletleri tekrar ihracat mevzuunu önlei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • POLİSTE ¦JT Göztepede Tanzimat soka ğındâ Banka Evleri inşaatına* çalışan ve aynı yerde yatan Ki mal.Hamdi,Ali,Mustafâ,Hal ve Kanber yaktıkları mangalda zehirlenmiş ve Numune hâstan nesine kaldırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • İZMİT KAĞIT FABRİKASI İSTİÎfSAJLÂTINr ARTTIRDI İlgililerden aid «imiz malûmata göre İzmit Kûf;it Fabrika sı istihsalini arttırmış vs bol:miktarda karton ve bobin kâğıt çıkarmaya karar vermiştin.Fabr k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • 23 MART 1952 Pazar ¦u 26 Ah.«71 10 MAHT 1368 VAKİT VASATİ E2ANÎ itine;gle kindi Lkşar 'atsı m sak 5.59 12.21 15.48 n 18.24 19 55 4.18 1135 5.56 9.24 1200 131 9.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1952
  • Seyrüseferin r a n z i m i Dün bu mevzuda bir toplantı yapıldı ve bazı kararlar alındı Şehrin trafik ye seyrüsefer teruoatı baK_ım.ından,üıuumunu incelemek üzere,dun sabah beıeuıye Keis Muavinlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • mimi mımmım y*p* ¦SAMIH VATIZ TAMU HAYATİ Kureyşliler,Peygamber hatlarının zayıf bir yerincLn gedik açmıya muvaffak olmuşlardı TEFRİKA NO:81 Mütemadiyen küfür savuruyor,müslümanları korkaklık ve alçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Gelenek Edebiyöt bir gelenek san'ctıdır.Luyük ve gsnış ibir cereyan ola.ak kendi iç-nde kesintilere uğiâsa,yön.değiştirse,kaynaklar mı vt-selese de,dâi tali,son mahsulde ilkinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • Faruk Fenik'in bir oğlu oldu Gazeteci arkadaşlarımızdan Faruk Fenik'le înci Fenik'in dün bir erkek evlâtları dünyaya srelmiçtir.Anne ve babayı tebrik eder,yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • Alt IB V VAPURLARI YA-KİNDA SEFERLERE CAŞLIYACAK Denizcilik Bankasının Fransada inşa ettirdiği büyük araba vapurla imlan «Kızkulesi» dün yanaşma tecrübelerine devrim ptmıstir K'zkulesi vanur Istinyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • GELİK RAPORLA-RI ODALAR BİRLİĞİNCE İNCELENECEK Gelir Vergisi Usulü Kanunu hakkında muhtelif Tcaret Odaları tarafından vermis olar rapo lar Odalar Birlisine telmistir.Odalar Birliği raporların tetkikın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • Suriye ile fes ve e/ıtjri yasağı Bir Ajans:telgrafı Suriyedc halkın fes,entari ve şalvar giymesinin yasak edildiğini bildirmektedir.Doğrusunu söylemek lâzım gelirse haberin sıhhati hakkında tereddüde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • Kuzela,dedi.Sizi öldüreceğim.Ya!Fakat;nasıl?Simon elini cebine sokarak küçük bir kibrit kutusu çıkar di;masanın üzerine koydu.İşte!Bana sorduğunuz BuaJin cevabı.Kuzela dikkatle kutuya bakıyordu.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • m idafaa piânı Arap Birliğini teşkil eden devletlerin bir Orta Doğu Müdafaa Plânı hazırladıklarını,bu hususta noktai nazarını öğrenmek için bir suretini de Türk hükümetine tebliğ ettiklerini gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • Japonyaya karşı Rus tehditleri General RidRway;Rusların Vladivostokta tahşidat yaptıklarını açıkladı Tokyo.22 A.P.General Matthew Ridgwey dün.Japonya için «en büyük mes'elenın» şimdiden kuzeyde tahşıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • General Papagos'un gayretleri boşa çıktı Yunan Meclisi 114 e karşı 132 reyle Hıikû nete itimat beyan etti Atina.22 A.P.Pârlâmen to dün gece Yunan Hükümetine 114 e kaışı 132 reyle itimat beyin etm.ştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • DIŞ PİYASAYA YENİ ÇİMENTO SİPARİŞLERİ YAPILDI Piyasadaki çimento darlı&ı ve karaborsa faaliyeti devam etmektedir,tnsaat mevsimin n yaklaşmış olması karsısında darlık ve karaborsa faaliyeti büsbütün ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1952
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Bankamız merkez ve şubelerinde 150 lira ve daha fazia mevduatı olanlar için,20 martta noter huzuru ile yapılan ikramiye çektiğine ait neticeleri bil iriyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.03.1952
  • 1 İstanbul Demokrat Parti İl Kongresi dün de bütün lıararetiyle devam etmiştir.Resimde Kongrenin ikinci gününe iştirak eden de* lekelerden bir kısmının heyecanlı iıallerj görülmektedir.2 Canlı bir hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1952
  • Gecen sene Juan Les Pins güzellik kraliçeliğine seçilen Lisa Miclıaud,boş vakitlerinde filin de çevirmekte ve Fransız askerlerinin en çok beğendikleri kapak resimlerine modellik etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ALEMDAR MUSTAFA PAŞANIN JNTIHARI Bir anda Sultanahmet,Dîvanyolu kahvaBeri boşalmış herkes Bâbıâliya do^ru koşmaya başlanıştı 1808 yılının ramazan ayı,mübarek geaesi,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.03.1952
  • pKon takımı bugün Beşiktaşla oynuyor Beşiktaş Apollon maçından evvel İstanbu.spor B Sporla karşılaşacak Yunanistanın Apollon ta kimi bugün şehrımızdeki lig lideri Beşiktaşa Iraısl yapacaktır.Dun Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • T Mir Beykoz saııtrhafı Levon,Emniyetli Siireyj »erken.Arkada Beykoz sağbeki Ekerbiçer Mehmet görülüyor.Din yapılan profesyonel lig maçı Beykoz dünkü maçta Emniyeti 3-1 yendi Beykozlular hakim vd süra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • ingiliz Profesyonel ücretlerinin artması için veni tavsiyeler Londra.21 AP)Çalışma!Azamî ücret haftada 14 sterling «akanlığ'na bağlı bir Taliki-Veya takriben 39 dolardır,«at Komisyonu bugün profes-^on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Londra karması Parl3'i vojîdi Her sene yapılan Paris ve Londra karmaları futbol maçı bu sene de Parisde yapılmış ve İngilizler başından sonuna kadar hâkim ve oyundan sonra maçı sıfıra karşı iki golle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Avrupa ağır sıklet boks şampiyonları Avrupa'nın ağır sıklet boks şamDİyonlan arasında bu ünv m en fazla kazanan ooks^r Bel çikâlı Pıerıe Charies'tir.Şampi yonlar arasında Georges Carpen tier.Primo Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Milletlerarası kros şa n îvonluqu Swansea:22 A.A.Milletlerarası kros şampiyonluğu müsabakası bugün yapılmış ve şu neticeyi vermiştir:1 Aİain Mimoûri Fransa)48 dakika 19 saniye.2 Van-de Wattyne Bek jk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Beşiktaş Kulübünün kongresi bugün yapılıyor Beşiktaş Kulübünün senelik kongresi bugün saat 9.30 da Akaıetlerdeki kulüp binasında y& pılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Ferdi ping-pong karşılaşmaları Galatasaray mecmuası tarafındarr tertip edilen Ferdî Ping Pong birincilikleri 27 martta Galatasaray kulübünde başlayacak tır.Bu turnuvaya Galatasaray Fenerbahçâ.Vefa.Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Aydın muhteliti Atînada yine mağ.ûp Aydın muhteliti ikinci maçını Panionionos takımına karşı yapmış ve G-2 mağlûp olmuştur Bilindiği gibi Aydın karması ilk maçında Atma muhtelitine 5-2 yenilmişti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Si* yy m Apollon kalecisi.Fahir ve Sııphinin müşterek bir akınında topu bloke etmiye çalışırken.Fota:Milliyet:Sami ttner.ıÜ)San Lâcivert iler bilhassa ikinci devre oyunun hakimiyetini tamamiyle ele al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • Fakülteler voleybol maçları Fakültelerarası volevbol müsabakalarına dün de Emmonu Haıkevi lokalinde kalabalık bir seyirci kütlesi önünde devam edildi.Edebiyat Tıb Kızlar)Günün ilk maçı iki ezelî rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • karması izmiri yeneni Şehrim z amatör futbolcuları bugün Ankara muhteliti ile karşJaşıyor Ankara,22 Hususî muhabirimizden telefonla)İstanbul Amatör Karması bugün 19 Ma yıs Stadında İzmir muhtelitiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.03.1952
  • 3oks Kulübü kongresi çarşambaya yapslıyor Boks ihtisas Kulübünün senelik kongresi,geçen pazar günü yapılamamıştı.Kongre bu çarsamba günü Sıraselvilerdekl kulüp binasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • m j I MİLLİ Nüshası 15 kuruştur j Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr„ 1 r Kr.j Senelik 42 00 81.00 i Alt;aylık 22 oü 43 00 1 üç aylk 12 00 24 00 1 1 Bir ayük 4.00 9.00 ÎLAN FtATLARI 1 2 ve 3 uiicü sayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 10.10 Konya.Âdâna,Kurtalan 14.40 Samsun 18.20 Anadolu Ek9.18.30 Adapazarı 20.05 Ankara Eks yataklı)20.50 Erzurum Gelecekler:6.25 Erzurum 8.30 Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • içme suyu inşaatı yaptınlacaktır [iler Bankasından 1 Bafra kasabasına içme suyu inşaatı,müteahhit nam ve hesabına,ikmal edilmek üzere,kapalı zarf usulü ve birim fiat esasına göıe eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • Duyurma förrı han Belediye Başkanltğndan Muhammen bedel] Teminatı Yaptırılacak Miktarı Movkii Lira Krş.Lira Kuruş Dükkan 18 Pazarlın!j 28044.32 2135.Pazar hnli içersine yaptırılacak 18 dükkâna ait Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Tümen birliklerinin ihtiyacı için şartnamesine göre '500C tonluk Nakliyat kapah zarfla eksiltmeye konmuştur.Tahmin bedeli 35.000 iira oJup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Nad KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMİBTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Nad KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • Mühendis veya fen memuru alınacaktır İnegöl Belediyesinden 40 lira asli maaşlı kadroya bir mühendis veya Fen memuru alınacaktır,isteklilerin iyi huy kâğ di ve bulunduğu drire ve müesseselhden aldıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • ALMAN ÇİMENTOSU,Istanbul ve Mersin için yolda bulunan partilerin mavna teslim satanları J&ta wiparis kaydf devam ¦etımekt/edi,TÜRKMAY T.A.Ş.Rıbtım Caddesi No:247 Teleioo:44128 Telgraf Türkmay İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • TEFRİKA NO:181 Vaıan:SAMANCHifL "Sultanım,Ünsi kulunuz aynı zamanda sihirle meşguldür.Allah cümleyi şerrinden korusun,İrade Sultanımmdır.Diye taşını sürdü.Artık iki taraf da dikkat kesilmiş galip gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • Otobüs Alınacaktır 'zmir Belediyesi Es hot Umum Müdürlüğünden Tnaremizde mevcut fennî şartnamesine uygun elli adet otobüfi alınacaktır,isteklilerin,en geç Haziran/952 gününe kad?r fob-sif izmir fiyatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • Pehlivan.Buyur kaptan.Geceyi burada geçireceğiz.Bu köyün halkı bizi sever ve korur.Sen de iyice bir dinlenmiş olursun Bir hayli yorgunsun.Nasıl istersen kaptan.Sabah olunca da sen köyünün yolunu tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • KÜÇÜK Yedide Ev Piyes 3 perde Yazan R C.Sheriff TUrkçesi:SAHNE Orhan Burlan Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşamba günlerinden bağka her akşam saat torn 21 de Cuma ta ebe)Pazar matine saat tam 17 de T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • mat;ne Gise hergiln Tel:Bu akşam saat 21 do M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 1Q i r.atine ve çarımba 16 da lfit ı matin*» HOŞMEDET ak»amı iie unı*rtesl talebpye t^nzilAlhdu1.11 de açıhr.43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • Tevsi Edilen Yerköy Silosu ikktrîk Tesisatı Eksiltme Lanı Toprak Mahsulleri Of si Genel Müdürlüğünden 1 Y6rköy silosu tevsi kısmının tenvirat,sinyal ve kısmen de kuvveî muharrike kolon tesisatı isi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • îW*W®Wm® Ltanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 hâoerler 13.15 Küçük o»kestrldan melodiler.İdare eden;Orhan Boi-ar 13.40 ^az eserle ri ve oyun havaları 14.00 Fa ruk Akel ve arkadaşlarından dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASI Yazan:1.Galip xrcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI r asımpaşa Maçka Yazan Andr£ Birabeiu Türkçesi:Reşid Baran Telefon 40409 Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Bursada dört ev yandı Bursa,22 Milliyet)Bugün sabaha karşı Altıparmak Ahmet Paşa mahallesinde terzi Ayşe Özgerin evinden çıkan yangın bitişikteki evlere de sirayet etmiş ve neticede bir ev tamamen,üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 n n 1 i 2 3 4 5 6 7 8 Kim-p8 9 10 It 12 SOLDAN SAGA j 1 Bu sene oynıyan bir Fran sız fimi;Te:sı tavır 2 Keza;Edevat 3 Mülk;Hokkabaz kü lâhı g:bi tepesi vardır 4 Askerler;Şeffaftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Ekonomi Bakanı Muhlis Etenin basın toplantısı Vilâyetlerin ekonomik ihtiyaçları tesbit ediıerek bö.ge planları hazırl niı Ankara,22 Milliyet)Eko nomı ve Ticaret Bakanı Proiesor Muhlis Ete busun saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • İngiliz Büyükelçisi,H iEâll Paşa ile görüştü Kahire:22 AP)Mısnr ı Başbakanı Ahmet Necip Hilâl!Paşa ile İngiliz Büyükelçisi Sir Ralph Stevenson tmgün H lâlî Paşanın dairesinde buluşmuş-lardır.İngiliz M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • TOPLANTI İLÂNI Şirketimizin adî uummî heyet toplantısı için tayin ve ilân edilmiş olan 22 mart 1952 tarihinde nisab hasıl olamadığından aşağıda yazılı gündemdeki işler görü şülüp karara bağlanmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Ka din I ar hamamında bir hadise Ankara,22 Milliyet)Dün akşam üzeri Dışkapı semtindeki Taksim Hamamında kadınlar kısmında kurna tutmak yü zünden büyük bir kavga çıkmıştır.Hamam içinde saçsaça,foaşbaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Eisenhower ı Ha tarafı birincide!den ayrılarak Birleşik Amerika ya dönecektir.GRUNTHER İN Vaşington.22 A.A.General Eisenhowerin Ku may Başkanı General Alfred Grunther Kongre Komisyonlar nda askerî yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • i(ore birliğimiz Ankara 22 A.A.Milli Savunma Bakanlığından bildirilmişti:1 12 Mart 1952 gecesi saat 21 sıralarında düşmanın Bir ligimizin cephesi sağ kanaojna,3 kuldan;şiddetli lopçu ve ağır makineli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Grev hâdises Bas tarafı birincide' grev hareketinin hariçten vapı lan tahriklerin tesiri altında icra ed ldiği anlaşılmış ve tan kikat bu yönden genisetilmiştin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • 33 üncü devre subaylar fBaş tarafı birincide:defa iş başka bir mahiyet arzetmekte ve 33 üncü devre asteğmenleri terhislerinin üzeri,den 5 aydan fazla bir zamat geçtikten sonra iyi sicil alamdıkları iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Etrüsk vapuru Btr tarftfi birincide)rülmüş ve itfaiyeye haber verilmiştir.Beyoğlu itfaiye ekibinin mü dahalesi ile yangın ciddî bir hasar yapmadan söndürülmüştür.Yangının,ambara tsya çalmak üzere gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • ii kongrede çok utuk söyiiyecek fBoş tarafı birincide] hat ve inkılâp yapmak lâzımdır.»İl İdare Kurulu rapo.undi bu hu suslara hiç temas edilmemiştir dedikten soma bazı temennilerde bulunaırak sözleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • ir bakkal karısını öldürdü Bas tarûiı birincide)Bakkal Yusuf.Tophanede Lüleciler sokâeındâ 51 numaralı,üstünde od,olan bir dükkânda bakkallık yapmaya başlamıştır.Aradan bir vil daha geçince.12 yaşına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Türk-Yunan münasebatı gelişiyor Atina,22 A.A.Dün akşam ıviccliüte vera.ği beyanatta başbakan Ya dime sı Vemzeius dış politikaya lemas ederek x\t lantık Paktma girmenin Yuua nıstan için eliemmiycuni be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor j f tfirrafı birincide] naınîclaki konuşmalarında bu haleti rubiyenin tesiri altında bulundukları besbelli idi.İsmet Paşanın bu hale,Atatürke dahi kafa tutacak bir hale gelmesinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.03.1952
  • Hüc'averdi m o t ö r ü Dün Marmarada iki ceset bulunmuş ve bunl.ırm motor mürettebatına ait olduğu anlaşılmışsa da hüviyetleri tesbit edilememiştir.Motorun Karacabeyden kalkarken sekiz mürettebatın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • Soğuk algınlığına karşı GRiPiN basarı ile kullanılır I I u 4?Rutubetli ve soğuk havalarda GRiPiN almayı ihmal etmeyiniz.O Baş,diş,adale,sinir ağrılarım süratle teskin eder O Bayanların muayyen zamanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • İstanbul Sular idaresinden IJare anbarlarında mevcut 170 adet boş Klorür dö" şo frçıs satılacaktır.Şartnamesi idare veznesinden alınabilir,isteklilerin yati» nacakları 50 liralık teminat makbüzlarile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • BU MEMLEKETİM AMPULÜ Avrupanın en modern fabrikasında,en iyi malzeme ile imal edilen General Electric ampulleri,dayanma ve parlaklık bakımından piyasada satın alabileceğiniz EN ÜSTÜN AMPULDÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • İstanbul C.Savcılığından Azı Çoğu Geçici Eksiltme gün Azı Çoğu Fiatı Muhammen Bedel teıninai gün ve saati Ct NSI Miktarı Miktarı Lira Kr.Lira lir.Lira Kr.Lira Kr.Beheri 750 gram-252000 270000 adet 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • Sayın telefon abonelerine istanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Yeniden bastırılacak olan İstanbul Telefon rehberinin hazırlıklarına başlanmıştır.2 Bu rehberin esas metinlerini ihtiva edecek sahifelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • Seçecyfp illl)PRIWilll lillllıııiiii PUCH bisikletleri,STEYR DAİMLER PUCH' Fabrikalarının Yetmiş Senelik bir Tecrübe mahsulüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • Istonbulun en eski ve en büyük giyim müessesesi olan Karaköyde GALATA EONMARŞES!TAKSİTLE SATIŞLARA BAŞLADI Aynca yeni açılan kumaş dairesinde en maruf İngiliz kuponlarımızı en zengin kumaş çeşitlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • Proje Müsabakası Devlet Hava Yolları Genel Müdüilüğ ünden 1 Yeşilköy hava alanı yeni merkez binasının bazı salonlarıinil tefrişi projesinin tanzimi müsabakaya konmuştur.2 Türk vatandaşı olup mevzu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.03.1952
  • Altı ay önce fcvlenen Janet Leigh ve Tomy Curtis balaylarını Ingilierede geçirmişlerdir.Resimde mesut çiftleri İngiltereden Hollyvoodâ 1952 yılı Oscar avdet ederken görüyorsunuz.Mükâfatı V.Leigh,Humph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8