Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • Bugtla teorimizde hava;sabahleyin as bulutlu,geç vakit COk bulutlu ve hafif ya$ışh geçecek,bara sıcaklığı biraz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • I 3?3?jp «a 1* ¦gg mi LA* ss' k SI 3 f,v V* L—9 4 Ink* tiL'MfjnBTOHm""" fc/JwS^^4^ W^P« y^ 1 R.^60* ^m ^iW ^f ¦jjyi p^Nt 4 *JKt!¦tel 1 fc&v y'v-s Of' Dün Spor ve Sergi Sarayında toplanan Demokrat Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • Ankara şoförleri dün grev yaptılar Belediyenin aldığı son kararı protesto eden şoförBer 12 ye kadar yolcu taşmadı Ankara,21 Milliyet)Bu sabah saat 8,30 dan itibaren şehrimizdeki bütün taksi şoförleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • Karakolda komedi Dün sabah Emniyet Müdürlüğünde ortalığı heyecana dü süren garip bir hâdise olmuştur.Cerrahpaşada oturan Nimet adında orta yaşlı ve sinirli bir kadının evine son on gün içinde iki defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • Korkunç bîr ihbar Savcılık dün ancak fecî ve korkunç kelimeleri üe vasıflan dırıla bilecek bir hâdiseye el koymuş ve tahkikata başlamıştır.Hâdisenin mahiyeti ve tafsilâtı şöyledir:3ak rkoyünde Osmaniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • Atotürk,ismet Posayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı Atatürk Dolmabahçe rıhtımında hâdiseyi bir daha anlatıyor!"Aklı sıra,vekillerin yanında küstahça bir atak yapacak ben de sesimi çıkarmıyacağım so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • GALATASARAY ŞÎLEPI BİR MAYİNE ÇARPARAK BATTI Şilep mürettebatından hiç bîri kurtulamadı.İki gündür kayıb olan Hüdavardi motorunun de akıbeti meçhul Bir mayine çarparak battığı anlaşılan Galatasar ay ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • Abdurrahman Ağaoğln Abdurrahman Ağaoğlunun "U!us„a cevabı lı'lus gazetesinde çıkan imzalı ve imzasız yazılarla kendisine bir takım telmih ve isnadlar yandan Abdurrahman Ağaoğlunun bu yazılara ve isnad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • F.Köprülü dün Pariste Eisenhower ile görüştü Mülakat sırasında Türk-Yunan kara kuvvetleri komutanlığı Meselesi konuşuldu Paris,21 A.A.İngiliz Büyükelçiliğinde D'Şişleti Bakanı Edene yapağı bir nezaket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1952
  • Gl.Namık Argücün beyanatı o-«Korede çarpışırken öz top rağımızı müdafaa ettiğimize kaniiz.Koredeki Türk Tugayı Karargâhından.21 AP)Birleşmiş Milletler Genel Sekreterai Trggve Lie'nin Muavini Andrew Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • ı il ¦m,l,i i rfl'iı^—i MAKALE Osmanlı Devletinin istiklâl tarihi Umaıl Hami DA NİŞ M EN C Tahsin Beyrek)imzasiyie aldığım bir mektupta çok mühim bir meseleye temas ediliyor:«Benim şimdiye kadar göreb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • iervet Meriçle arkadaşlaı dün adliyeye verildiler Maruf güreşçilerden Servet Vterıç yanında Ahmet Kandeı it.vtı rJmas e Zeki a-Jında üç arkadaşı olduğu halde iç gece evvel Tepe başındaki Jan Baa g tmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • l'AKIFIIANIN ASANSÖRÜN DFX SİK VYET EDİLİYOR Dördüncü Vakıf Hanının a- ansörlerindfcn gün geçtikçe si kâyetler artmaktadır.Asansörle.sık sık bo zulduğu için ünün muhtelif saatle inde kapıların önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • BtR ÖLÜM Alemdarda Güzel Sanatlar sokağında oturan Şükrü Ay-'ı'n adında biri üç gün evvel b;ından yaralı olarak Cerrahpaşa Hastahanesine kaldırılmıssa da dün ölmüştür.Sükı ü ölmeden evvel al'nan ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • Hie.22 tu 25 MART 9 C.Ah.1952 MART 1371 Cumartesi 1368' VAIİT VASATİ EZANİ Güneı öğle İkindi ACcşaı Yât&ı İmsal i 600 12 21 15 48 b 1823 19 54 420 1138 558 9.25 12.00 1 31 9 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • Zümbülefendiye git oğlum,bir mum dik.bir süpürge ada,eğer bir şeyin kalışa gel yüzüme tükür Bana sağlık veren siyah baş örtülü şişman brr hanımdı.Yazık değil mi sana diye devam etti,bu genç yaşında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fi.Frangı isviçre Fr.Belçika F/İsveç Kr Florin Liret Drahmi Eskoudes AvilJS 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • if Galatasaraylılar Cemiyeti,nin yıllık Adi Umumî Heyet top lantısı bugün ekseriyet temin edilmediği takdirde 29 mart cumartesi günü saat 14 de icra edilecektirif Vefadan Yetişenler Dernft ğinin yıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • f O L I S I E ir Samatyada Ali Fakı mahallesinde oturan İbrahim Bozkurt zabıtaya müracaatla Faik adında bir tramvay bilettiğinin kendisine biı kalp lira v r diğ ni iddia etmiş:tahkikata başlanmıştırir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • SAHTE DOKTOR Savcılık ve Emniyet makamları yeni bir sahtekârlık hâdise sine el kovmuş ve tahkikata başlamışlardır.İddiaya göre Kumkap-da Çakmaktaşı sokağında oturan 58 yaşlarında Bogos Çeviker adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • SUMA SAVAŞI MOTORİZE EKİPLERLE YAPILACAK Sağlık ve Sosyal Yadım Bakan lığı Marshall PlAnı direkt yardım fonundan memleketimiz sıtma sa vis» faaliyeti.için yeniden 39 c'o alınmıştır Bakanlık bu vasıtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • Adam başına düşen millî geliri en az memleket Türkiye İstatistik Genel Müdiilügü taraiinuan neşredilen bu-istatistiğe nazaran nıunıelif memle ketler arasında adam basını mil 1!gleliı olaia^.uusen miKi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • FLOBANSADA AÇİLACAK EL SANATI AKI SERGİSİ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 21 nisanda Florans-ula açılacak ve bir ay devam edecek olan el sanatkârlara sergisine katılmaya karar vermisrir.Millî Eğitim Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • MANGALA DÜŞEN BİR KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ Kadıkoyünde Moda Sakız^ö-]ü sokağında 24 numaralı apartmanın kapıc sı Hüseyni Scrt'ın 5 yaşındaki kızı Hatice;dün odada oynarken mangala düşmüş ve muhtelif yerlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE KEK-ToRÜ İTALYA YA GİTTİ Teknik Üniversite Rektörü Ord.Prof.Emin Onat bir İtalyan fi masının Atatürkun Anıt-Kahirine dikilecek heykeli bak kındaki teklifini incelemek üze re Bayındır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • ÜCRETLERİNE ZAM YAPI-LAN FABRİKA tŞÇÎLERt Gabriel Gavnyeloğıu kmoelâ fabrikasında is vu.fe.nle isçi arasında çıkan ihtilâf hakkında 11 Hakem Kurulunun r.ici.ğı karan Yüksek Hakem Kuruıu tasdik etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • YALAN ŞAHADETTE BU-LUNMAK İDDİ ASI VLE TEV-KİF EDİLENLER Muzaffer Kaya'ıha y dâvasın da yalan şahadette bulunmak iddiasiyle yargılanacak olan ve evvelki pim tevkif edilen Alî Numan.Robert Muratyan îsr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • SANAYİ ODASI KTTRIJTAJYOR Sanayi Odasının kurulmasını isteyen tüccarların yekûnu 5U0 kişiyi bulduğu için Odanın teşekkülü artık takan,ür etmiştir.Bu maksatla dün Bölge Sanayi Birliği İdare Heyeti ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • BIK İNGİLİZ PROFESÖRÜ CEZAEVLERİMİZDE İNCELEME YAPACAK Kembriç Üniversitesi Hukuk Profesörü Mr.C.J flamson;yarm uçakla şehrimize gelecek;Ceza/evelerinde incele meler yapacaktır.P ofesör tetkik ve konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • DENZBANK İDARE MECLİ-Sİ BTTGUN TOPLANACAK Denizcilik Bankası îdare Mec ligi bugün saat 10 da mutat top lnnt-e-ru Meclis salonunda yapacaktım.Disj seferlerin propaganda çalışmaları ve bunun için ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • ÜNtYEKSlTE TİYATROSU NİSANDA FAALİYETE GEÇECEK İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tiyatro kumak husundaki çalışmaları sona ermek üzered r.Şimdiye kadar iki yüzü mütecaviz Üniversiteli genç Talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • PROF.SCH ARZ BİR KONFERANS VERDİ İstanbul Üniversitesi Mnkaye seli Hukuk Enstitüsünün tertip ettiği konferanlardan ilki Prof.ta afından dün paat 17.30 da Hukuk Fakültesi 6 Nolu dershanesinde «Medenî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • ÜSKRARDA BÎR TERZİ DÜKKÂNINI SOYDULAR Üsküdarda Yeniçeşm© sokağnda 37 numaralı terzi Hıfzı Unsald'nın dükkânına giren hırsızlar 156 metre kumaşla 4500 liralık muhtelif eşya çalmışla-dır.Zabıta:meçhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • Esrarlı bir hırsızlık Bir Banka kasasına konan 32 bin lira sır olmuş Emniyet Müdürlümü dün mühim ve esrarlı bir hırsızlık hadisesine el koymuştur.Aksarayda Ceranoaşa Caddes.nüe b9 sayılı evde oturan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • HALKIN SESİ Necephare Fhocas kim.îr toriçenm odasından geçerek onu tahkir ede ede öldürdü,başını kesti ve eski dostu ve kaatiilerin de reisi lean Ezimisces'i orada imparator ilân eylediler.Odanın dışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • Karabükün imalâtı artacağı gibi bir kısım demirlerin de ithaline müsaade ediliyor Karabük imalât1 nm piyasayı kâfi miktarda tatmin etmemesi dolayiS'.yle,Ekonomi ve Tiraret Bakanlığı ile İşletmeler Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • 1)i MIİt TEVZİATI Şehrimizdeki demir tacileri dün Ticaret ve Sanayi Odasında bir toplantı yaparak Karabükün demir tevziatuıı sadece iht.yaç sahiplerine ve sanayici lfere yapmalarından şikâyet etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • BEETHOVEN FESTİVALİ Mart başından beri devam eden Beethoven festivalinin son konseri büyük dâhinin ölüm yıldönümüne rastlayan 27 mat perşembe günü saat 18 de Tak sim Belediye Gazinosunda verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • FIKRA Kcçak et ve balık meselesi Kaçak et dâvası yıllardan beıi Belediye zabıtasını ziyadesi ile meşgul eden bir mevzu haline gelmiştir.Dün kü gazetelerde okuduğumuza göre bu mücadele son gün lerde da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • TELEFON İDARESİNİN ADİLANE BİR KARARI Ulaştırma Bakanlığı telefon tfi sisleri hakkında yeni bir kurar vermiştir.Bu karara göre.memu riyetleıi icabı ikametgâhlarına seviş adı altında telefon konmuş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1952
  • KISA HABERLER "Ar Ankara Devlet Tiyatrosunaan istila ederek şehrimize Mel mış olan tiyatro sana ucan Cüneyt Cî^kço in Kucak Sahne kadrosunda yer alacağı söylen mekteair.A:İstanbul Türk Ocağmm Sa raçha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • Mısırda son vaziyet Mısır için için yanan bir vol* sanı andırıyor.Ortada henüz lâv ve alev yoktur.Fakat büyük bir imlikun ilk habercileri olun gürültüler işitiliyor,yeraltı ateşinin etrafa sıçramak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • KIS\HAR.CI KAB RLFR nr« «»Mil n ııı—ı%wııır» AMERİKA Haiti adasında «Port au Prince» şehrinde Amerikan sigarası ve silâh kâçAkçılığı yapan buyük bir şebeke meydana çıkarılmışiır.Bir hafta zatfında 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • Patricia muhafızın arkasından Kuzela nın bürosuna girip kapıyı kapadığı zaman,o,kapının önüne yanaşmış ve kulağını kapıya vermişti.Patricia'nın sesi çok açık ve kolayca işitiliyordu:Londra Hızın nered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • SANAT HAREKETLLRİ Artist Bir aktörümüzün bir gün bana,çok datıâ ağır sıfatlar da ekliye.ek;dünyanın en kalleş,en kıslcaıç,en edepsiz mahlûku tiyatro a.üstleridir,dediğini sık sık hatırlarım.MuhoLckak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • t "Türkiye İş Bar kaşı Ar.onim* Şirketine en:1 BanftSımz leşkılâUHiu muhtelif kademelerinde çahfştınkn&k Üzere:a)Forme elemanlarla,b)Servislerimizde yetiştirilmek İçin gSnç memurlar alınacaktır.2 Müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • HAYÂT!Vaziyet son derece tehlikeli ve Hazreti Peygamber üç düşman karşısında idî TEFRÎKA NO:80 Halbuki onların evleri açık delildi.Onların maksatları harpten kaçmaktı.Hazreti Mutoajnmed onlara izin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • İstanbul m8ifiurla/i Seyahatle imizde temas ettiğimiz memurların îstanbulu hasretle acdlclarınaşehrimizde ya^ıyan meslekdaşlarını çok mesut insanlar addettikle.ine daima şahit olmaki-y.l.Böyle olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • 14 Unci Luiye ait a^k «tiektuoNri Pans:21 Nafen)Fransa Krallarından Ondo dümü Lui ile 16(50 senelerini evlemn?g olan Mane Therese*in kendi el ya/ısı il-e:Hassa Al^v ndan vuz başı Albert de Ravnal'a va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • Adları değiştirilen k W»er Ankara:21 THA)İçişleri Bakanağı aid Sı bir kar.rla Istanbul ili Eyüp ilçesinin Kemerbu.gaz bucağına bagh Kösereli köyünün adını Kb^elerH olarak değiştirmiş ve düzeltmiş tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • Okul kooperatif yasası Ankara:21 TH.A)M'M Eğitim Bakanlığı,ilk ve orta okullarla:liselere ve öğretmen okullarına mahsus olmak üzere kabul edilen venj kooDeratif yasasın n:vüksek derecelileri hariç olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZ AÇILDI Bu Ajansımızda hesap açtıranlara mah sus olmak üzato yapılacak keşidede Bir otomobil hediye edilecektir Hescp açtırmaktı geç kalmayınız.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • Samsun'da sınama fiatlarılDD kuruşa çıkınlrlı Samsun;21 T.H.A.Sam sun Belediye Mecl'si sinemanla in teklifini gözden geçirerek fiatlarını 1 lirava yükseltilmesi xu kabul etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • son gone kadar dövüşece 11 Bîr Amerikan mac nuasjrı Ja memleketimize ait e/it are 3 a i bir makale neşredildi Londra,21 T.H.Aj «Picture Pust« n ccmuasında ya.vın lanan b.r makaieae Tu.k crau su hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • Fransada ucuzluk Paris mağazalarının birçoğunda fiat tenzilâtı yapıldı Paris;21 AP)Başbakan Anio^ne Pınay dün;•Milletlerarası vecioelerımıze riayetin bir garantisi ve emnıyetımiz.n bir unsuru» ola ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • İngiltere bütçesi Muhafazakâr Partinin ilk bütçesi Avam Kamarası taralından tasvip ediliyor.Londra,21 AP)Churchill in.İngilterenın mali haya tnı düzeltecek,lakat daha sıkı b çalışma vazedecek olan fc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1952
  • Japon sulh ondloşması Amerikan Ayan Meclisinde büyük ekseriyetle tasdik edildi Vasington:21 AP)Ayan Mectiai uun Japun uans anujas malını lasaık eunisur.Muanocfce;bti muvafık ve 10 muiu.ıuı:aranan ügte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.03.1952
  • J 1 Demokrat Parti İstanbul ti Kongresi dün Spor ve Sergi Sarayında açılmıştır.Resimde Kongre delegeleriyle dinleyicileri İstiklâl Marşı çalınırken saygı duruşunda görül,inektedir.2 Kongreden heyecanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1952
  • Şimdiye kadir müzikal komedilerde seyretmece alıştığımız çilli yüzlü Doris Day son olarak Lii* facia i'iinıi çevirmiştir.Holiyvvood münekkidlerine göre;Dris Day bu facia filminde" de muvaffak olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kaya Sultan öleceğini rüyasında görmüştü MBİek Ahmet Paşa,tj;Sultj/ıın doğun I Dördüncü Muradın kızı Kaya Sultan,kardeşi deli îb-rallimin elinde bir oda hiz-metçisi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.03.1952
  • F.i.FA.icra koi.itesi ton Inn tısı Beynelmilel Futbol FonVrasyonu Fİ.FA)Başkanı M Ju les Rimet eeçen nafta Romada toplanmış olan F ÎF.A İcra Komitesinin içtimaında bulunmuş ve kararlara ait fikirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • 1952 Helsinki Olimpiyatlarının favorileri mm 1952 Helsinki Olimpiyatları ümitleri arasında Jamaika'Iı Arthur Wtnt ile tzlandalı T.Bryn Uoirssnn'n saymak lâzımdır.400 ve 800 metrelerde büyük bir kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • Kısa spor haberleri OLİMPİYAT Bıezilyahlar 130 kişilik bir kafile halinde Helsinki'ye gitmeye karar vermişlerdir BOKS ir Fransız boksörü Ali Amran'la karşılaşma yaptık tan sonra mayıs sonunda Alman Wa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • FakültaJeraraşı ıpor karşı?ışıkları Bu hafta yapılacak Fakültelerarası spor karş laşmalurmuı programı:23/3sl952 Cumartesi Voleybol Kızla;Saat:14 Tıp Edebiyat Saat:15 Fen Oıs Hekimüftt Erkekler Saat:16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • Meşhur bisikletçi BoLet Fransanm en çok sevilen sporcularından biri de bisiklet şampiyonlarından Louisoıı Bobel'dtr.Fransızlar Bobetden,dünyanın en iyi bisikletçisi diye bahsederler.Fransa turu gibi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • ingiltere isviçre millî maçı İngiltere tsviçre millî futbol maçı 28 mayi3ta Zuri»'hte yapılacaktır.Bu ka sjlasmjva isviçreliler büyük bir önem vermektedirler.Bilindiâi gibi İsviçre,en kuvvetli bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • KeTsbriç'in kayınatlj atJ at*:Bannister Geçenle de Londrada yapılan Oksford Kembriç atletizm karş laşmasını bundan evvelki sayılarımızda bild!rmistik.Yukarıda resmini ^Ördüğünüz atlet Cambridge Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • Bugünkü Fener Apollon maçının hakemliğini yapacak olan Sulhi Garan 12 Eylül 1948 pazar günli Galatasaray:4 Apollon:1)karşılaşmasında iki tara I' kaptanluriyle bir arada.1948 de Sarı Lacivertlilere 1-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • Amerikanın milli sporu beyzbol ve hususiyetleri Bugün Bırıeşik Amerikada on binlerce sporcu Le*zboı oyunu ile meşgul olmaktadır Amerikanın taınnmnj bey/bolcularmdan Ray Bugün Amerikanın millî spo ru o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.03.1952
  • Yunanlılarla mayıs ayında yapılacak Rövanş maçı Sulhi GARAN Türkiye Yunanistan millî maçı ve Atinada devam eden Ordulararasi kar sıkışmaları,Yunan futbol seviyesinin her geçen gün biraz daha geliştiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türlüye Hariç Lf Kr.Lr.K.r.Senelik 42 00 81.00 Altı aylık 22 o')43 0ü Uç ayLk 1200 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 HAH FÎATLARI 2 re üncü sayfanın santimi 4 T.Lllâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • FAYDALI UİLGİLT^I M Trenler Gelece4UeX 6,25 Erzurum 6.i5 Dugu ekspresi 8.30 Anadolu ekspresi 9.20 Anxaj a ekst» esi i Yataklı)13.40 Samsun 18.25 Adana 20.35 Ada Dazar* 7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • Kcyseri Yoüar 6.Bölge Müdürlüğünden 1 BölgĞ ihtiyacı için 100 M3 majnul çam kerestesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bir M3 kereste 230 liradan 100 M3.kerestenin muhammen bedeli 23000 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • Sındırgı Belediye Başkan lığından 1 Sındırgı,kasabası hidro elektrik tesisatı ve inşaatır dan noksan kalan kısımların ikmali için tasdikli projesinde ve kesil* hüUsası cedvelinde nev'i.cinsi ve mıkdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • izmir Belediyesi Başkanlığından:t Halil Rıfatpaşa Eşrefpaşa varyant yolunun yaptırıl ası işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması ^ere^ince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur.İşin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • Avucuau yalarsın sen diye mı rıldanırken cevap verdi:Bir emrin mi vardı Kaptan?Yalnız bir iki Qift lâf söy liyeceğim Gospodin.Söyle.Konuşacağımız şey mah remdir,yaklaş bu tarafa.Gospodin Ivan a£ır adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • KÜÇÜK Yedide Ev Piy«s 3 perdo Yazan H C.Sheriff TUrkçesi;SAHNE Orhan Burton Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çlrşamöa günlerinden başka her akşam saat tam 21 de Cuma ta ebe)Pazar matine saat tam 17 de Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • Bu aksam saat 21 do M A K S I M de umartesi,pazar Q da i.atine ve çar-»a:nba 16 da tenzilât ı matine HOŞMEDET Perş*"no» aksamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hesqiin 11 da açılır,Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tax islerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NUBt AKÇA ve AU Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığa Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI HAVA PARASİ Yazan:t.Galip rcan.Telefon 42157 KOMEDİ KISMI asımpaşa Ma;ka Yazan Andre RirabĞlu Türkçesi:Reşid Baıan Telefon 40409 Pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • İçme suyu tesisleri yaptırılacak İLLE* BANXAS1NDAN 1 Aşığa da ilimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarlar» gösterilen kasabaların içme suyu legisleri yaptırılacaktır.Boru müteahhit-Boru Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • TEFRİKA MO:İM Yazan:SAMANCIüIL "uen bu kadar İcadın gördüm,fakat bunun gibi cana yakın kadın görmedim,Lalam,dedi,bu adamlar ifcişmedi,kendilerini attılar!Bayram Paşa maiyetlerindeki ba'tacı ve bostanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.03.1952
  • Ltan üüi radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar 13 45 Radyo salon o.kestrası Konse.ı «Pl».İdare eden;Semih Argeşo 14.15 Amatör fasJ heyetleri 14.45 İbrahim Solmaz vâ arkaduşlaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor 1 Bet5 tCtrafı birincide 1 tim.Karşılarında Başyaver Ce lâl Bey oturuyorlardı.Bana da müsaade buyurdular,karşılarındaki sandalyeye oturdum.Atatürk biraz müteessir görün *nekte idil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Demokrat Parti il kongresi toplandı Bos tar&fı birincide)grâflârının okunuşu sürekli alkış lara yol açtı.II idare Kurulu faaliyet rapo ru bir hayli uzundu.Raporun okunmasından sonra saat 14 de toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Ankara ı şoförleri [Baş t&raiı birincids t lanan 1555 e yakın şoför klâk son çalmak suretiyle Belediyeyi protesto etmişler ve 12 ye kadar yolcu taşımamışlardır.Emniyet 'kuvvetleri grev yapanlara müdah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Galatasaray Şilebi [Baş taıafı birincide)bunların Galatasaray şilepine ait olması ihtimali geminin biı infilâk neticesi battığı tahini nini kuvvetlendirmektedir.Gü latasaray şilepinin batmış olması ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Türkiye Millî Talebe Federasyonu 29 Martta Lstanbulda toplanacak Ankara,21 T.H.A.Türkiye Millî Talebe Federasyonu nun sekizinci büyük kongresi natırlıkları ikmal edilmiştir.Kongre 29 Mart Cumartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Posta Tasarruf Sandıklan yakında faaliyete Recivor Ankara,21 T.H.A,P.T.T.Genel Müdürlüğü;bir nev'î ban ka mamulâtı yapacak olan Posta tasarruf sandıklan» için giriştiği hazırlıkları tamam lamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Ulaştırma Bakanı Akhisarda Akhisar,21 T.H.A.Bit tet kik gezisine çıkan Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek,bugün Soma'dan şehrimize gelmiştir.Bakan.Devlet Demiryolları tesisle rini ve yeni postahane binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Yaş haddini dolduran 24 Veteriner Albaylar Ankara.21 T.H.A.Ordu birliklerinde 30 hizmet yılını ve kanunî yaş haddini dolduran Veteriner Albaylarının emekliye ayılması hususunda bir Hste hazırlanmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Belçikanın borç verme teklifi o-Nato memleketlerine 20 milyon dolarlık silâh ve malzeme verilecok Londra,21 Nafen)Gazetelerin bildirdiklerine göre.Bel çika NATO memleketlerine 20 milyon dolarlık bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • İzmir de bir tecavüz hadisesi İzmir,21 Milliyete Sch rlmizin Bahçe mıntakasında oturan Düriye Bançe;bahçede çalışınken Ali Özbahçe tarafın dan zorla kaçırılarak kirletilmiştir.Hâdiseden sonra Ali Özba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Abdurrahman Âğaoğlunun "Ü3us„a cevab Baş tarafı birincide)bir teessürle şahit olmaktayım.Bu yazılar arasında bilhassa Ulus gazetesinin neşriyatı calibi dikkattir.Hiç bir tetkik ve tamike hacet görmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Korkunç bir ih bar Baş törafı ibirincide)Ayla adı konulmuştur.Küçük Ayla bir hafta evvel ölmüş ve ecreken kanunî muamele yapılarak çocuk dofnolun muştur.Dün öğleden sonra Savcılığa müracaat eden Aylan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Karakolda komedi fBas tarafı birincide 1 masil bazı şeyler çaldıktan soura kaçmıştır.Eivvelki saıbah uzunca boylu esmer bir adamın karşılarındaki arsadan evi gözetlediğini fark eden Nimet,bir hissi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Eisen ho we r ı Amerikaya gidiyor o-Atiantik orduları Başkumutanı Ajan Meclisinde de izahat verecek Paris,21 A.A.General Eisenhower'in Kurmay Başkanı General Alfred Gruenther,bugün Vaşingtona hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Turgutluda Irlamak deresi taştı îzmir 21 Milliyet)Şiddet li yağmu lardan sonra Turgutlu ilçesinden gecen Irlamak de resi mecrasını değiştirmiş ve sabaha karşı tasm ştır.Bu yüz den bin dönüm bağı sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Gl.Namık Argüç Baş t a i afi birincide)hür milletlerle birlikte,hürriyet dâvası uâ-unda en yüksek fedakârl-kta bulunmuş:hürriyet namına çarpışmıştır.Birleşmiş Milletler Teşkilâtı buna ebediyen minnett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Müdafaa tedbirlerimiz,asla gevşetmemeliyiz General Bratille/devam etmezsek Kızılların eline Pasadena,21 A.A.Dün I gece burada Ticaret Odasının verdimi bir ziyafette söz alan Birleşik Amerika Müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • Hollanda gemisindeki infiıak Zonguldak.21 Milliyet Bu gece Holânda liman inşaat firmasına ait Çulkin tarak gemisinde infilâk olmuştur.İnfil"":faaliyette bulunan geminin denizden kova ile taramış olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.03.1952
  • 8 O 10 11 12 SOLDAN SA7U î 1 Yardımda bulunan iki kelime)2 Deniz vasıtasın n tamiri:Kir düşmanı 3 Öne doğru;Çift çift 4 Bir nota:Büyük:Merhum bir bestekâ ımız.5 Tersinin vazifesi içki sunmaktır:Sıfat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.03.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins vo miktarı yazılı mevadın hizalannda yazılı şekilde eksiltmeleri âyn âyn 7/4/1952 Pazartesi günü hizalannda yazılı saatlerde Hosdere" 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Kapalı zarf suretiyle yiyecek alınacaktır Ankara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden:Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Geçici güven akçası Gurup Erimi:sade yağ 4600 kil.475 Krş 21850 Ur.1G38,75 kuı% I Koyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:Tiikiye Cumhuriyet Merkez Bankası îdare Meclisi,Hissedarlar Genel Kurulunu 24 nisan 1952 perşembe günü saat 14.30 da Anka-»ada Bankanın Merkez binasında alelade o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Ankara ili Daimî Komisyonundan 1952 yılı Ankara ilk ve sonbahar at yarışları için lüzumlu müşterek bahis bilöti ve koşu programı tab'ı işi kapalı zari usuliylâ eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • MENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy İcra Memurluğundan 952/50 Bir borçtan dolayı mahcuz olup bu kere satılarak paraya çevrilmesine kaı.ar verilen bir aded beş lâmbalı Blaupunt mar ka radyonun birinci açık artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Çam tomruk kesim,nakil ve istif işi Devlet Orman İşletmesi Vezirköprü Müdürlüğünden Ormanın Seri adı Mevkii Ağaçların Adedi M.Küp İstif verinin Adı Em.Vahit f.L.Kr.Tutar f.L.Kr.Teminat Lira Kr.Kunduz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • I i TOZU HAVAYA KALDIRMAK TEMİZLİK DEĞİLDİR ELEKTRİK SÜPÜRGESİ Evinizin,bodrumundan.tavon arasına kadar her yerin!TOZ,MİKROP VE SAİREYİ EMEREK YOKETMEK SURETİYLE «erteniz eder» l ELECTKOLUX Tozun zerr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Baş ve Diş ağrısına karşı NEVROZİN M id ey bozmaz,kalbi yormaz Nevrozin soğuk algınlık* farından mütevellit kırık* lık,baş ve bel ağrılarına karşı müessirdir.4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • 4 adet şevrole marka otobüs alınacaktır Kayseri Beled ye Başkanlığından 1 Otobüs yapılmak üzere Şevrole marka şoför mahalslz uzun saseli ve takviyeli 20x825 ebadında lastikli 951 veya 952 model «952 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünden 1 Taşra meteoorloji istasyonlarında 20 lira aylıklı kadrolarda çalıştırılmak üzere Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz ve askerliğini yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânlar ı Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 18/3/1952 tarihindeki pazarlığına talip zuhur etmoyen 81.200 kilo Dekstrin kola müteahhit nam ve hesabına yeniden pazaılığa konmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Mahmutpaşada Süruri Mahallesinde Çeşnigir sokağında eski ve yeni 6 kapı,313 ada,4 parsöl sayılı 37.50 metre kare arsanın tamarru,muhammen kıymeti;15007)lira 13)kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN 'IP Tek sok!12 ve 14 inçlih Türkiye Münhasır İthalâtçısı,MEHMET KAVALA CAÎ.ATA-tSTANBUı.7e£-fÛt2e 51155115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Ambalaj malzemesi satışı Maliye Bakanlığından Gemici teminatı Malın Nevi Lir» Balya Kapak Tahtası 30C Yırtık anbalâj kâğıdı 150 Kırpıntı kâğıt 150 Çenberler 75 Beşiktaş'ta Devlet Ka.^ıt Deposunda 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Ankara C.Savcılığından:Ankara Merkez Cezaevine 1952 yılı için kapalı zarf usuliyle ekmek alınacaktır.Beheri 750 gramlık ekmeğin miktarı 211700 adet,muhammen fiatı 25 kuruş,tutarı 52925 €111 iki bin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Bolu,Adapazarı,Ankara,Devrek arasında karşılıklı senelik 2500 ton muhtelif cins maddelerin taşıma işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 22.03.1952
  • DUYURMA iskenderun Belediye Başkanlığından 1 Çeşme,Ak ve Eski Okul sokaklarının şose ve kanalizasyon1 inşaatları açık eksiltmeye konmuştur.2 Keşif bedeli 27571.87 liradır.3 Muvakkat teminat akçesi 206
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan