Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • ¦*%aL 1 Bugün şehrimizde bura;u-mumiyetle bulutlu v» aralıklı yağışlı geçecek,nara sıcafclı.gmda önemli bir değişiklik ol.miyacaktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • TOMARINI s Atatürk,ismet Paşayı Başbakanlıktan nasıl uzaklaştırdı Bardağı taşıran son damla AtatUrkiin sofrasında,İsmet Paşanın Başbakanlıktan uzaklaşmasiyle neticelenen meşhur hâdise nasıl cereyan et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Atinada Belçika ordu takımına 4-2 yenildik Mac 2 2 berabere neticelendi.Belçikalılar 36 temdit devresi içinde 2 «ol daha atarak maçı kazandılar.Atinada.Belçika Ordu takımına 4-2 mağlûp olan Ordu takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Boyarın dünkü kabulleri Cumhurbaşkanı dön Amerikan gazeteciler heyetini kabul etti İstanbul 16 AA.Şâhrimizde bulunan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,kendisini ziyarete gelen Amerikalı gazetecilerden müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Menderesin bir izahı Ankara 16 A.A.Bugün Ankarâda intişar eden bir gazĞtfide Millet Partisi sözcülerinin Sivasta konuçturulmadıklan şek linde yayınlanan haber dolayısiyle kendilerine müracâat ettiğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • 16 Mart Şehitleri rahmetle anıldı!16 Mart şehitlerinin aziz hâtırası dün yapılan bir törenle anılmıştır.Resimde Eyüp Sultandaki şehitlikte merakini kıtası havaya ateş acarken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Çiftçilerimiz ne düşünüyor?Adauada bir gazetenin açtığı anketin verdiği netice Adana,16 AA.Adanada her gün sabahları çıkan «Vatandaş» gazetesi,«hükümetin ziraat politikası» hakkında açtığı anketi neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı Tekel Bakanı Balıkesirde Sıtkı Yırcalı tütün müstahsilinin dertlerini dinledi Balıkesir,16 A.A.Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı beraberindeki zevatla bir likte dün Mirza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • m.Doğu ve Batının harp gücü Batılı iktisatçı ûr Sovyet bütçesini dolanbaçlı bir yalan olarak vasıflandırıyorlar Londra 16 Nafen)Sovyet Maliye Bakanı hafta Moskovadâ cereyan eden bütçe müzakerelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Menderes dün sabah Amerika B.Elçisi McGhee ile görüştü Bu mülakatın Eisenhower ve Amiral Carney'in seyahatleri ile alâkalı olduğu tahmin ediliyor Bir Mısır gazetesinde,Orta Şark Komutanlığı kurulduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • F.Köprülü dün uçakla Parise hareket etti Dün geceyi Romada geçiren Dışişleri Bakanımız bu gün Parise varmış olacaktır Dün hava yolu ile Parise hareket edeni Höpnıiü TeşDköy Hava alanında.Avrupa Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Tekel işlerimize bir bakış Yüz elli senelik mazisi olan inhisar sistemi,ana prensipleri aynı kalmakla beraber,ticarî ve iktisadî terakkilerin tesiri altında ve tatbikat esnasında görülen lüzum ve zaru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Kendisine yeni bir suikast hazırlanan İran Başbakanı Mıısaddık Musaddık'a yeni bir suikast tertibi "Fedaiyanî İslâm,olar 20 marttan önce Başbakanı katletmeye hazırlanıyorlardı Tahran.16 AA)Bugün vel B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • İ.İnönü dün bir CHP.Ocağnı açtı I Kin bir Halk Partisi ocağını açan tnönü törende Dün.saat 16 da Beyazıt C.H P.Bucağı Halk Pa:tisi Genej Başkanı İsmet İnünüııün bir nutkuyla açılmıştır.İnönü;havanın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1952
  • Dr.Schacht İspanyada Sabık Nazi Maliye Bakanı seyahatinin sebeplerini açıklamıyor Madrid,16 A.A.Eski Al man Maliye Bakanı Dr.Schacht dün Madrid'e gelmiştir.Dr.Schacht demeçte bulunmaktan kaçınmış;Madr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • mu MAKALE Pis bir san1 alın sâh eseri I İsmail Hamî DA NIŞ M E N D Dalkavukluğun farkta ve garpta birer piri vardır:Şark Piri Arap,Garp piri Yunanlıdır.Şarktaki hakikî,Garptaki efsanevîdir.İsminin Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • YENİ YILIN MAHSUL DU&LMU MEMNUNLUK VERÎCİ istihsal bölgelerinden gelen haberlere güre bu yıl mahsul du rumumuz pek iyidir.Bildirildiğine göre.bu sene istihsal edilecek her nevi hububat,geçen yıl rekol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • HİRSİZLİK YAPAN ÜİU HAN BEKÇİSİ GaiAtada Ömer Abit Hânında sari» bir hırsızlık hâdisesi olmuş ve borada ticarethanesi,crtan Aram Zamgoçyarun kasasından 350 hrâ çalınmıştır.Hâdiseye el koyan Emniyet me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • Hie.17 ¦o 2)MART 4 C Ak.1952 MABT 1371 Pazartesi 1368 VAKİT VASATİ EZAHt Gfiası 109 1131 ögU 12.22 6 05 îkİBdi 15.44 9.28 Ak&cjı a 18 18 12 00 Yatsı 19.43 1.31 İmscfc 430 1012
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • B O R S A Kambiyo va Esham Sterling Dalar_Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin,Liret Drahmi Eskoude» 7.90.50' 280.30 O.üU 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • Cemiyet "SOMEN •A-Istanbul Teknik Okulu Talebe Birliği tarafından yarın Eminö ııu Halkevi salonunda Çanakka le kahramanlık günü» adiyle bic loreıı tertiplenmiştir ÇAY ¦A-İ.Ü.T.B.Edebiyat:Fakültesi Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • Afatü k heykeli üniversite bahçesine dikilecek heykel için proje müsabakası açılacak Millî Türk Talebe Birliği Istanbul Üniversitesi bahçesine Atatürkün bir heykelini dikmeye ve bunun için de bir proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • KÜRTAJ HÂDİSELERİ Bir ay içinde Adlî makamların,sonu ölümle neticelenen üç kürtaj hâdisesine elkoyması karşısında alâkalılar harekete geçmiş ve kürtaj vakalarının önlenmesi için yeni ve mühim tedbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • MİLANO FUARINA İŞTİKAK EDİYORUZ 20 nisamda kalyanın Milano şehrinde açilaeâk enternasyonal fuara hükümetimiz ve memleketimiz tacirleri de davet olunmuş tur.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile İzmir.Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • KIZ ALİ BİR HALDE SE-FEK£ ÇIKARILAN VAPUR Birkaç gün evvel,limânımızay înebolu postasından,iki gün rötarla dönen İnebolu vapurunun kazan boruları patlamış-ve makineleri arıza yapmıştır.Tophasnede alel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • fcOCAELFTWUERi Alâkalılara verilen malûmata göre Kocaeli tankeri petrol getir mek üzere Süveyş Kanalından ge çerken 5â inci kilometrede şiddetli bir kum fırtınasına tutularak Kanalda 14 saat beklemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • AMERİKALI GAZETECİM U Memleketimizde tetkiklerde bulunmak üzere şehrimze gelen 2 kişilik Amerikan gazeteci gı upu Ö2el uçaklarıyla dün.Ankaraya gitmişlerdir.Hareketlerinden evvel,şehrimizde bulunan Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • KISA HABERLER it Türkiyede kurulacak et kom binaları mevzuunda etütlerde bu lunmak üzere bir Amerikan heyeti bugünlerde şehrimize gelecektir.Üç kimiden müteşekkil olan bu heyet,memleketin muhtelif böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • İmal ettiğimiz ilâçlar dış piyasada beğeniliyor Memleketimiz yakın zamana kadar dış memleketlerden ilâç ve kimyevî madde ithâl etmekteydi.Son zamanlarda bu husustaki ithalât mühim miktarda a_7almıs ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • BSİI KULÜBE İLE ÜÇ DÜKKÂN YANDI Dün saat 14.30 da Beyazılta Ölü Çıkmaz Hanindi oturan Râsim Güllünün kulübesinde,dikkatsizlik yüzünden yangın çıkmıştır.Yangın kulübe ve müstemilâtındaki üç dükkân kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • TAVUK VEBASI Bölgemizdeki tavuklarda gözüken tavuk vebasL hastalığı son günlerde artmıştır Bu hastalığa karşı tatbik edilen aşı iyi netice veımekte ise de piyasada aşı bı lunamamaktâdır.Bölge Veteıin«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • Mahlut yağlar Yağlara menşei malûm olmıyan maddeler katüdığı iddia ediliyor Sadeyağ fiatları son günlerde bir miktar yükselmiştir.Buna se bep olarak havaların bozması,yolların-kapanması ve yeni mal ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • IZUKDA DEMİK FIATINA SATILACAK GEMİLER Uzun müddettenbert Haliçte yatan ve tamiri yüksek masraflara bağlı olin gemilerden 24 adedini Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı satışa çıkarma ya karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • ANKARAYA GİDEN SENDİ-KACILAR ŞEHRİMİZE DÖNDÜ Bir hafta evvel Ankaraya giden Tekstil ve örme Sanayii İş Çileri Sendikası heyeti cumârtesgünü şehrimize dönmüştür Heyet mensupları Ankaradc Çalışma ve İşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • VERGİ BEYANNAMELERİ Gelir.Esnaf ve Kanunlar?ait vergi beyannameleri,vergi dairelerine verilmeye başlanmıştır.Beyanname:müddeti bu ay sona erecektir.Bu müddel içinde beyannamelerini vermiyen mükellefle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • KADINLAR BİRLİĞt KONGRESİ Nisa.nayı başında Pencap eyaletinin merkezi olan Laho şehrinde toplanacak Pakiataj Kadınlar Birliği Kongresin* Türk delenlerin de iştirak edece.^inr bildirmiştik.Heyet önü mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • İKSİ StNA İHTtFAIl Üniversite Rektörü Profesö D.Kibrim laraail Gürkan,Prof Sühttfî ÜnveV ve Ahmet Ateş tbııi Sina ihtifalinde bulunmak üzere bugün.Bandoda hareket edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • POLİSTE ir Emniyet memurları tarafından yakalanan Mehmet Ayyıldız,Rizrt.Kılıçaslân ve Osman Altıneır adında üç eroin satıcısı adliyeye teslim edilmiştirif Bevoğlundâ dükkânı bulunan Abdullah Dönmez ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • PROTESTO TOPLANTISI Yunus çimento fabrikası işçileri,il hakem kurullarının almış olduğu bazı kararlaın protesto et mek maksadiyle dün saat 15 te bir kapalı yer mitingi yapmışlardır.Toplantıya birliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • TEKSTİLCİLER KONGRESİ Tekstil ve Öme Sanayii İşçileri Sendikası Fatih şubesinin genel kurul toplantısı dün saat 10.30 da Fatihte Sofular caddesindeki lokal binasında yapılmıştır.Riyaset dîvânı seçimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • 16 Mart şehitleri rahmetle anıldı 16 Mart şehitlerinin ruhları-Din tuzu edilmesi iğin dün sai at 15 de Eyüp teki şehitlikte bir tören yapılmıştır.Saat 13.15 die köprünün Haliç iskelesinden kalkan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ Eyüpte bic zorbalık hâdisesi olmuştur.Bu semtte Bülbülyuvası sokağında 34 numarada oturan ve zabıtaya,müıacaat eden Kılıç adında bir kadının iddiasına göre aynı semt şakirtlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • Kara ve denizlerdeki şiddetli fırtına Şehrimizde yağan kar vapur seferi «vini ve telefon muhaberatını aksattı te,seferde olâıv vapur,şilep ve yelkenliler en yakın limanlara iltica etmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • ÇANAKKALE ŞEHİILEBİ 18 Mart Çanakkale Şehitler ihtifalinde bulunmak üzere Türkiye Millî Talebe Federasyonundan 50 kişilik bir grup dün saat 16 da Konya vapu riyle Çanalckaleye gitmişlerdir.Ayrıca Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • M.HI »IT—I* Fuhuş yuvalarında şöyle bir dolaştıktan ve fuhşu sanat edinenlerle konuştuktan sonra btnsiaria mücadele edip şekiî'.^rini öğrenmek ve bunları aksett irmek istetl;r.Z.r.ı bir ra kırk elli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • FIKRA San'atta benci lâk Sanatkâr dediğimiz insan iarın hemen hepsinde müşterek bir vasıf müşahc de edilin Bencilik.Üstad yazar.genç imzaya dudak büîrer.Şöhretli ressam yeni İlıcaların eserlerini kötü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1952
  • HALKIN SESİ Memurla in bîr isteği îsmi mahfuz bir memur okuyucumuz bize gönderdiği mektupta diyor ki;«Devlete ait nakil vasıtalarında memurlar için olduk Çâ mühim bir tenzilât yapılıyor Hattâ merhum «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • ^Siyasî İcmal Türkiye ve Iran Meşrutiyetten bir sene evvel di.O zaman Mutasarrıftık mer kezi olan Doğu Beyazıtta oturuyorduk.Kasabada Rus ve Iran konsoloslukları vardı.Rus Konsolosa matad üniforması a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Bir şatö/bir kadının k j!ajanı ısırdı îzmir,16 T.H.A,Bucada oturan Ali Avcı adında bir î oför Birinci Kordondaki ba 1ar dan birinden çıkara* evine gitmekte olan Seher adında bir bar a tistini uzun müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Bir kibritin kutuya sürülmesinden çıkan bir ses duyuldu;sonra Kuzela'nın parmakları arasında bir ışık belridi.Bili ayağa kalkmağa çalışıyordu.Hızıra bakarak haykırdı:Ahmak!Ardına kadar açılmış kapının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Hazreti Muhammedin casusfarr,Ebu Süfyanı öldürmek için emir almışlardı TEFRİKA NO:75 Bu yedi kişilik:kafilenin başında Ebulganevi oğlu Mursid vardı.Bu yedi kişi atlarına binmiş oldukları halde bir ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • SANAT HAREKETLLRİ Dünkü Yazımızda,UFUKLAR mecmuasından 'bahsederken,I «okuyucularının abonelerinden ibaret almasını istiyor» demiştim.UFUKLAR bayilere verilmi-I yor veya verilemiyor.Bu veıil-I meyi* v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Asfalt yol inşaatı Karayolu rımızın kâmilea asfaltlanmasına çalışılıyor Ankara,16 T.H.A,Karayolları üzerinde gun geçtikçe taratığın artması,asfalt isleri ma bu artışa muvazi olarak gelişmesi ica bitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • uHPW KS\HARİCİ HAB RLFR AMERİKA Amerikada bir fabrika sahibi,köpeğine verilen 160 Türk lirası paıra cezasını ödemiştir.Şimdiye kadar bu şahıs,köpeği yüzünden 3000 Türk lirasına yakın para cezası ödemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Avusturya iktisadî bir komedi olacak Moskova toplantısına katılmıyor Viyana,16 Nafen.Avus-caret anlaşmasının hiçbirisinin tu yanın Federal Ticaret Oda sı Moskovada toplanacak olan iktisadî konferansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Kiralık ed pier Demirperde arkasında muharrirler nusıl makale yazabiliyorlar.Münih,16 T.H.AJ Roman ya Halk Cumhuriyetinde muharrirlerin el üstünue tutulan kimseler olduğu bildiri!mektediı'.Fakat bu ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Muazzam bir define 19 uncu asır korsanlarının sakladığı bir define Okyanusta aranacak Tokyo,16 Nafen)Birkaç haftaya kadar bir Japon heyeti Japonyanm güneyinde bu lunua A mam i adalarından ıssız bir ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • Gayrimenkuîlerin Ankara,16 T.H.A/J Tamı ve Kadastro Genel Müdürlüiü 17 Nisan 1952 tarihinden itiba ren aşağıdaki ye lerdo bulunan gayri menkullerin tapulanmasına başlayacaktır.Erzincan:Konya;Rize;Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • 6öm Rize çayı Hürmet ettiğimiz bir Hanımefendi bize geçen gün Bize çayından bahsetti Rengini,hafif bir burulduk,veren lezzetini eolr beğendiğini,yorgunluğu giderecek kadar kuvvetli,teini muhtevi olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • BEYOĞLU AJANSIMIZ AÇILDI Bu Ajansımızda hesap açtıranlara malı sus olmak üzere yapılacak keşidede Bir otomobil hediye edilecektir Hesap açtırmakta geç kalmayınız.SUMERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1952
  • SEKGİEVİ HAZIRLIKLARI 1952 yılı İstanbul Sergisi için şimdiden hazırlıklara başlanmıştır.Sergi bu yıl da Rad yoevi civarındaki 2 numaralı parkta kurulacaktır.Aldığımız malûmata göre tertip komitesi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1952
  • R:SX *fS "Şş^-^Vî:Calvet,Metro Goldwyn Mayer hesabına Lewis ve Dean Martin île birlikte yeni bir revü film çevirmiştir.Bu filmde Corin'e bir.bar artisti rolünü oynamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1952
  • HERGUN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Avusturya Macaristan Imparatoriçesi Elisabeth K a a t i i Imparatorîçeyi vururken öleceğini hissetmiştim.Niyetim öldürmek olduğu için itina ile vurdum.Sizden öldüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1952
  • 116 Mart şehitlerini anma töreni dün Eyüp Şehitliğinde yapılmıştır Resimde Sa lâhattiu Karayavuz konuşurken görülmektedir.2 Havana isyanından sonra Fulgcncio Ba tista devlet reisliği ni uhdesine almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1952
  • 15 2 mağlûp etti Amatör futbolcular dün güzel bir oyunla Bursayı açık farkla yendiler v.Dün istanbul Amatör muhtelitine yenilen Bursa karmasının tmnda nevvelki kadrosu Bursa.16 Hususî muhabirimizden)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • Fakültclerarası futbol maçlarına bugün Vefa Stadında de vara edilecektir.Programa gö re;geçen hafta berabere kalan Orman Eczacı maçı saat 11.45 te oynandıktan sonra Feııle İktisat,Edebiyat'la da Hukuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • eşiktaş Ankarada dün 5-0 galip geldi Çamurlu bir sahada siyah-^eyazlılar Jençlerbîrliğini açık farkla m.pp ettiler Ankara 16 Hususî muhabirimizden)iki maç yapmak üzere Ankaraya gelen istanbul lig lide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • istişare heyetinin mühim kararları ficktaş Can ile AH Yücele ebedi boykot verildi.Bu ayın 13 ve 14 ünde An-'kaıvıda toplantı yapan Beden Terbiyesi Merkez İstişare Heyeti bazı mühim kararlar almıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • **1P EPLERi:9 Bu minval devam ettikçe Tevali edacek mağlûbiyetlere şimdiden hazımlı olmalıyız 28 Şubat 1952 Çarşamba günü yapılan idmandan sonra millî futbolcularımız Akropol Palas oteli önümle,ön sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • #s$3" Slalom yarışlarında bu.yük Mr kıymet,olduğu herkes taralından kabul edilen Norveçli Stein Eriksen memleketinin encol sevilen 5 sporcusundan birisidir.Yukarıda bu şöhretli kayak çıyı görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • Denizgücü 1 istanbul Karması boks maçı Perşembe günü Spor Ve Sergi Sarayında Denizgücü ile İstanbul boks karması arasında bir karşılaşma yapılacaktır.İstanbul bölgesinin ve Danizgücünün tertiplediği m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • Fakültelerarası basketbol maçları Fakültelerarası basketbol mü sabakalar na dün d* Eminönü Halkevi spor salonundı devam edildi.Saat 10 da başlayan Tıb biyelilerin atış musaba kalarında su neticeler al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • İstanbul basketbol şampiyonası bitti G.Saray linçi,Modaspor ikinci,B.Spor üçüncü oldu Dün yapılan karşılaşmalarla İstanbul basketbol ligi şampiyonası sona erdi 1 Galatasaray 27 2 Mod spor 24 3 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • İstanbul Ankara boks karşılaşması Geçen hafta Ankarâda.Ankav ra boks karmasına 5 3 yenilen İstanbul boks muhteliti nisan 13 te ikinci revanş karşılaşması için hazırlanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.03.1952
  • Futbol hakemleri salı glânü toplanıyor Futbol hakemlerinin mûtat ay lık toplantıları 18.3.952 salı günü saat 18 de Bölge merkezinde yapılacaktır.Bütün futbol hakemlerinin toplantıda bulunmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylk 12,00 24 00 Bir ayılk_4.50 9.00 İLAH FÎATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T-Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • KÜÇÜK KARAKOLDA Piyes 3 perde Yazin Sidney Kingsley Sahnöye koyan Muhsin Ertuğrul bA.ri.ixc Çarsambadan bas ka her akşam saat tam 21 de Cuma ta ebe)Plz'âr mat ne saat tam 17 de Telefon 40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler flıfn «imK!*IOK-6.25 Erzurum 8:30 Anadolu ekspres!9.20 Ankara ekspresi yataklı)13.40 İskenderun 18.25 Adana 20.35 Adapazarı 7.20 Adapazarı 10.10 Konya Adana Kurtalâi 14 40 Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Erzurum Ui hudutları dahilinde bulunan Tortum deresinin Tev ücprü mev Kinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından 1 Diyarbakır iline bagh Ergani kasabası fçîn 2 adet 75 80 beygirlik Dizel Elektrojen grupu satın alınacak ve alçaltansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • Santrifüj Tip Pompa GruLu Sahn Alınacak iller Baııfe&sıncfan:1 Zonguldak şehri icrra* su terfi istasyonu için şartnamesinde yazıl-evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grupHıtı f-atın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • Çeşitti cEçüde cıvata ve somunlar atanacak Devlet Demiryolları-Merkez 9 uncu Koıuisyon Başkanlığından 1 Şart namesinde yazu.çeşitii ölçüde ceman 100500 kilo civata ve somunların satm alınması kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • Denizli Belediyesinden I r izlinin Kayalık Kaplanlar Pelitlibag mahallesi yollarının espsk onarımı belediyece 2490 sayılı kanun hükümleri vo şartnamesi gereğince 2?3.952 günü saat 11 de Belediye Encüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • Dfftar bin tonluk partiler halznd' ihraç olunmak üzere 100 bin ton buğday satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Ganel Mi üdürly ğ landa ü ı951 yılı mahsulü 77/78 hektolitre,3 yabancı madde ve 5 çavdarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • BÜYÜK HÜKÜMDAR ifaDÛHCÛ* MU8ABW MXm TEFRİKA.NO:ITS Vaı»n:SAMANCKİİL "Hoş geldiniz ama,bizler Allah huzurunda iken eşkıya grbî grrmal:yabşık almadı,Ve Emirgün Yusuf Paşaya Haydi dedi,plânını taı bik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • ve Kaptanın diğer iki adamın n fiii.nLa.anni kendilerine doğru çevirdiklerini ve üzerlerine doğ u geldiklerim gören Kurultucu kaıaDaiık bir anda dağıiıverdi.Kaptan derhal ikinci bir emir daha verdi:So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13 15 Türküler Pl.13 30 Kâınsjİt hafif müzik Pl.13.45 Şarkılar 1415 Dans ve caz müziği Pl.14A5 Şarkılar Pl)15.00 Kapanış.İ8.00 Açılış vğ türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • f Bu «ûw«cuu saat 21 de f^vf MAKSlM'de m J^L Cumartesi,pazar lfl da r-atine ve çar-^V M lamba 16 da ttnzi.^r lât'.ı matine aMHB HOŞMEDET Persemoe akşamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Giş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1952
  • Istanbul belediyesi ŞEHlR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan âbclhattin Kudret Aksal Telefon j 42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoglu Telefon 40409 Pazar günleri 15,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Koprulu I Bas tarafı birincide] riste toplanacak olan Avrupa Konseyine iştirak etmek üzere bugün îstanbuldan buraya gelmiştir.Fuat Köprülü hava alanında Türkiye Elçiliği mensupları tarafından karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • [Baş tûrafı birincide J üzere olduğunu gösteren zahiri alâmetlerdi.Belli idi ki,Bira Fabrikası haddi zatında ehem miyetli bir mesele olmaktan zi yade,İsmet Paşa tarafından Atatürke bir tariz olarak il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • İzmir şehir ot aline talip çıktı İzmir.16 T.H.A.İzmir Belediyesi tarafından 1 mijyon 200 bin liraya mal olan Ve beş taksitle satışa çıkarılan henüz tamamlanmamış şehir oteline Emekli Sandığı talip çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • ismet inönü Bas tarafı Ibirincide)bulunan şuurlu kütleyle daha iyi anladığını belirtmiş ve muhalefete düsen çetin vazifeyi izah etmiştir.Müteakiben söz alan Cemil Sait Barlas iktidara şiddetle hücum e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Doğu ve harp Baş tarafı birincide;J Bu iktisatçıların verdfkieri ra-1 kam ve malûmattan aşağıdaki hakikatler meydana çıkmaktadır;1 Sovyet bütçesinin yüzde 24 ü ancak Sovyet ordusunun iaşe,terbiye ve l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • İzmirde İran gazeteleri tel'in edildi Yüksek Ticaret Okulunda yapılau mitingde mülki ve askeri erkân da hazır bulundu İzmir.16 A.A.Memleketimiz aleyhinde yazılar nesre den ve çirkin karikatürler çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Ordu takımı yeni'di [Baş tarafı birincide] Yunan hakemi Asproyerakasın idare ettiği müsabakaya Türk takımı şu kadro ile çıkmıştır;Fevzi Rıdvan.Mehmet Mustâfa.Basri.Eşref Süleyman,Recep.Vasıf.Mehmet Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Pakistan bütçesi iki milyar Rupiyi buldu Bütçenin en büyük kısmı endüstriyel gelişmelere a 'ulmış bulunuyor Karasi,16 A.A.Dün Ka raşide Pakistan Bakanı Mehmet Ali tarafından Parlâmento ya sunulan Paki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • «EM YANKESİCİ.HEM ESRARKEŞ Buısa.16 T.H.A.Tokattan şehrimize gelerek Orhaaga zi hanına yerleşen sabıkalılardan ve Yüzbaşı adiyle mâruf yankesicilerden Ahme Ulu İsa bey köyü halkından ve.Memleket Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Bayar'ın dünkü kabulleri I Baş t Araf ı birincide j bir memnuniyet duymaktayız Ümit ederim ki,burada iyi vakit geçirmiş ve memleketimizden güzel intibalarla ayrılmış olacalcsınız.Arkadaşları adına Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Çiftçilerimiz 1 Bas tarafı birincide J tandaş gazetesine bildirmişlerdir.Bu suretle elde edilen neticeye göre,Çukurovalı çift çilerimizin hükümetin ziraat politikasından,pamuk fiatlarının serbest bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • İRAN AMERİKA İI.R ANLAŞAMIYOR Londra:16 A.A.Tahran radyosu bugünkü yayınında;İranın Amerika ile olan askerî anlaşmasını yenılemeK istemedi ğini bildirmiş ve »esmi çevrele re atfen su haberi vermiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Muscddık'a bir suikast te rti bi I Eaş tarafı birincide] ve kendisinin ender olarak yal niz Saraya gittiği ve umumiyet le evinden çıkmadığı hatırlatıl maktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • t.1 2 3 4 S 6 1 7 8 9 10 11 12 2 3 1 4 5 mJ 6 8 I H E toHf e 5 zh 11 fi 12 SOLDAN SAGA 1 Güzel argo)Kadınları Havvaya benzeten şey 2 Başta ki harfsiz içki sunanın dişisi;saha 3 Hizaya gel;Nida 4 Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı İaşeleri Ankara Lv# A.ne bağlanan Gülhane Hst# Mevki Hst# ve Vet.Bio'oji Ensütüsündeki tecrübe hayvanlarının senelik ihtiyacı için aşağıda cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • TUN USTA YENÎ SUİKASTLAR Tunus 16 A A.Son 24 saat içinde Tunusta müteaddit suikastler olmuştur.Bu a ada ı unus Başbakanı Şenik ve bir adliye memurunun evlerine bomb*!lar atılmış ise de insanca kayıp o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • İzmir otomatik telefon tesisleri İzmir.16 T.H.A.P.T.T.Genel Müdürü Orhan Kubat:İzmir Posta;Telefon ve Telgraf mevzuunda tetkik ve temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelmiştir.Genel Müdür P.T\T,çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Menderes Amerikan B.Elçisiyle görüştü [Bağ tarafı birincide!ORTAŞAK KOMUTANLIĞI İSKKNDERUNDA MI KURULACAK?Kahire,16 T.H.A.El M îorî gazetesinin yayınladığı bir habere göre,General Eiseohower'in ve Ami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Bulana 100 lira mükâfat Cumartesi günü bir taksi otomobili veya sokakta 4.5 X 6 ebadında şerit halinde dovelope edilmiş bir fotoğraf filmi düşürülmüştür.Aşağıdaki adrese teslim edene derhal 100 lira m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Tevfik ileri Ecfirneye gitti Bakan dün akşam öğretmenlerle bir konuşma yaptı Edirne 16 A.A.Millî Eğitim Bakan» Tevfik ileri bugün Kırklarclinden trenle şehrimize gelmiştir.Bakan Edirne Valisini,Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • i-v.üu^A HAVA Anka "a.16 A.A.Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden aldığ mız malûmata gö re;yurdumuzda hava hemen hemen bütün bölgelerle kaDall ve yağışlı göçmektedir.Yağışlar Akdeniz bölgelerin İ5 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Mısır Meclisinin fesh edilmesi isteniyor Fesh kararına Parlâmentoda Veftçilerin ezici hâkimiyeti sebep oluyor Kahire.16 A.A.Liberal Parti Şefi Hüseyin Heykel Paşa,dün burada demeçte buluna ıak,Veft Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Tekel işlerimize bir bakış Başmakaleden devam)aliyette tam randımanla çalışılmasına mâni olacak kadar sıkı bir merkeziyetçiliğe ve mü dahalelere meydan verdiği,daha doğrusu mevzuatın bunu za rurî kıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • Avrupada soğuk dalgası İtalyada şimdiye kadar gö rülnıeıniş nisbette soğuk hüküm sürüyor Roma,16 A.A.İtalyanın doğu,merkez ve güney kesimleri,bu mevs.m için mutad olmayan bdr soğuk dalgası altın dadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1952
  • fKANDAKİ TOPLANTILAR EN ÖNEMLİ SAFHADA Tahran;16 A.A)îtan temsilcileriyle milletlerarası banka temsilcileri arasında pet rol hakkındaki görüşmeler dün akşam mihrak noKtasma vaımı sa benzemektedir.Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.03.1952
  • Uxiruwvti TIP ÂLEMİNE En Son Model Cihazlarını Sunar •RÖNTGENLER:40-800 mA,DİYATERMİ GALVANOFARADİK ENFRARUJ ÜLTRAVİYOLE ELEKTROŞOK METABOLİZMA CİHAZI KURU HAVA STERILİZATORLER» ETÜVLER NARKOZ CİHAZLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • istanbul C.Savcılığından:25/3/952 Saat:10 25/3/952 Saat:11 25/3/952 Saat:15 25/3/952 Saat:16 1 İstanbul ceza ve tevkif evinin 1952 yılma ait yukarıda cins ve miktarları ile mu ıen bedel We geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı 200 ton Odun açık ekşilime ilo satın alınacaktır.Eksiltmesi 31 Mart 952 pazartesi günü saat ÜÜ da Erzurum As.Sa.Al.Ko.da yapıl.iCc.ktır.Beiıer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Sahip Te Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tan İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA Te Ali Nad KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklımı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Teknik Konferans istanbul Teknik t'niversitesi Makine Fukültesi Dekanlığından Fakültemizin davet ve ricası üzerine S.K.F.rulmanlı yatakları firmasmın Almanya'da Schweinfurt'taki şubesinin teknik direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • tzamantardaKi ısaneılara karf» KiNiNLi GRİ Pill 4 saat ara ile aünde 3 adet alınabilir.93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Ücretsiz i.E.T.Tpasoları İ.E.T.T Umum Müdürlüğünden Jdaremiîs Tramvay ve Tünel arabalarında ücretsiz seyahat edeceklere verilmiş olan 1951 senesine ait kırmızı renkli pasolar 15/3/1952 talihinden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Tasârruı ııesaplan âraiinda 3 Haziran ikinci ikramiye çekilişi;Istanbulda Tarabyada ve çeşitli para ikrarniyeleri.Ev'lerin Veraset ve İntikal Vergisini bankamız öder 2 EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Neşriyat CINQUE MARS II Tanınmış Fransız şair ve ediplerinden Alfred de Vigny'nin bir tarih denemesidir.Fehmi Baldaş taıafından dilimiz© çevrilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığınca,dünya edebiyatından terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Çeşitli yiyecek,yakacak alınacak Ankara Okulları Satmalıma Komisyonundan:Muh.Fıatı Muh.Tutarı İlk Tem.İHALE JJo.81 1 2 3 CİNSİ 10 11 12 Ekmek Sadeyağ Koyun eti Kuzu eti Sığır eti Zeytinyağ 6 Zeytin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Aydın Ceza evi Safınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Aydın merkez ceza evinde bulunan hükümlü ve tu tuklara verilmek üzere 79-81 randımanlı undan yapılacak bi{ senelik ekmek ihtiyacı beheri 750 gram it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Eksiltme ilânı Preventorium Sanatorium müdürlüğünden Preventorium Sânatoriumun 1952 malî yılı ihtiyacı içia 28^' 3'1952 Cuma günü açık eksiltme ile Üsküdarda Valdebağmda Preventorium Sanatorium idârc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Deniz Eğitim Komutanlığından 1 Yassıada'ya monte edilen topların hava ve suüstü atış tecrübe'eri 17 20/Mart/952 günlerinde öğleden evvel saat 10,00 12.00,öğleden sonra saat 14.00 16.00 aralarında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.03.1952
  • Afyon Belediyesinden 35 lira asli maaşlı Belediyemiz Saymanlığı münhaldir,En aşağı orta okul mezunu olmak şarLile taliplerin aşağıda yazılı evrakı miisbilelerile 25 mart 952 tarihine kadar belediyemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan