Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • ffavto Puftum Bugün şehrimizde hava;çok bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek,hava sıcaklığında düne nazaran önemli bir değişiklik olmıyacâktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Paktı imzadan sonra verilen ricat kararı Ahidlerinden rücu etmeyi vs vahime politikasını İsmeS Paşa basiret farzediyor,bu kurnazlıklarla Avrupa devletlerini aldattığına,herkes kör ve âlem sersemmiş gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün Istanbula geliyor Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü de aynı trenle dün akşam Ankaradan şehrimize hareket etti Dün akşam Ankaradan Ankara,14 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar;bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Dün basılan kaçak silâh deposu Nihat I evres isminde bir silâh bayiinin evinde dün ant bir arama yapan emniyet memurları 29 tabanca ve 40592 mermi bulmuşlardır.Resimde tabancalar ve emniyet memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Hür Avrupa Radyosun* göre Rusların hudutta tahşidatı?Sovyetlerin Türk hududunda tahşidat yaptığı bildiriliyor Münih,14 T.H.A.Hür Avrupa radyosu bugün aşağıdaki haberi vermiştir:Stockholm'den bildirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Amiral Carney dün uçakla Ankaradan Atinaya gitti Amiral,Ânkaradaki müzakerelerin tam bir karşılıklı anlayış havası içinde ve muvaffakiyetle neticelendiğini Dün Ankaradan ayrılan Ankara,14 Milliyet)İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Dün gelen Amerikalı i gazeteciler Türk ordusu hakkında fikir edinmek ve Türkiyede tetkik,leı'de bulunmak üzere 52 Amerikan gazetecisi dün saat 11.30 da hususî uçaklariyle Atmadan şehrimize gelmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Y.Askerî Şûra dün Toplantıda mühim kararlar alı ndı Ankara,14 Milliyet)Yüksek Askerî Şûra bugün saat 15 te Başbakan Adnan Menderes'in başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı binasında toplantılarına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Dün toprağa verilen Ömer Kıza DoRTiıl'un cenazesi eller üstünde Ömer Rıza Doğrul dün defnedildi ölümünü büyük bir teessürle haber verdiğimiz değerli gazeteci mütefekkir ve Konya Milletvekili Ömer Rıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Yarından itibaren Kılıç Ali hatıralarının en meraklı kısmına,Atatürklün ismet Paşayı Başbakanlıktan uzaklaştırmasını intaç eden vak'alar faslına başlıyoruz.Yakın tarihimizin bu en mühim iç politika hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Hâdiseh geçen bir toplantı sonunda İl Genel Meclisi 1952 Birkaç azayı itham eden Hukuk İşleri Müdürü Hasan Ferit Perker,zorla salondan atıldı ve vekâlet emrine alındı İl Genel Meclisi 1952 bütçe müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1952
  • Kızını,oğlunu,gelinini boğazlıyan canavar Bir mahkûmu da boğup öldüren Rize canavarı dün adlî tıbba getirildi Trabzon ve Rize bölgesinde dehşet yaratan ve kendisine Lâz canavarı diye isim takılan İsma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • tmmaanmm BORSA Kambiyo Sterling Dolar.Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes 7.90 00 2&Q.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44,80 0.01.876 9.73.90 Es'iijrn 7.91.00 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • SERGİ ir 19 Amatör fotoğrafçının iştirak ettiği «Amatörler Fotogrüf Seıgisi» bugün saat 15 te Ameri,kan Haberler Merkezi salonunda açılacaktır.TOPLATI 4r Etibba Odasının umumî heyet toplantısı 22 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • Hususî otobüsler Üsküdar Kadıköy ve havalisinde her isttVenJ otobüs işletebilecek Üsküdar Tramvay İstetmesinin,Üsküdar Kadıköy ve havalisinde otobüs isletmek imtiyazının da kendilerine ad t ol duğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • PİYASADA KAUÇUK ÇOK BOL Muhtelif memleketlerden bol miktarda kauçuk ithal edilmektedir:İlgililerin belirttiklerin?«ire,elde iki senelik ihtiyaca tekabül edecek miktarda stok bulun maktadır.Bu bolluk,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • KALKİNMA KONGRESİ BUGÜN KAPANIYOR 1952 İstanbul Bölge Kalkınma Kongresi son toplantısını bugün sat 10 da eski Eminönü Halkevinde yaparak kara1 la;a varacak ve çalışmasın* bitirecektir.Pazartesinden be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • AVRUPA YÜK POSTALARIN D\DEĞİŞİKLİK YAPILDI Denizcilik Bankası Avrupa yük postalarında derişiklikler yapmaya karar vermiştir.Sah günü Hopa vapuı u hareketi ile bağlıyacak olan yeni seterler şu şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • Hie.15 Kg I 18 MART 2 C Ah.1952 MAHT 1371 Cumartesi 1368 VAKÎT VASATİ EZANt Güneş Ogle Ikındı Akşârr Yatsı j hnsafc 6.12 12,23 15.44 ı 18.16 19.45 4,34 1157 6,07 9.29 12.00 1.31 10.18 i!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • Hi ALİ Tl TÜN FABRİKASI KREŞİNDE YOLSUZLUK Tekel Bakanlığı n ül'oltislerı yeni bir suiistimal tahkikatına el koymuşlardır.Vak'anm içyüzü iddialara aöte şöyledir:Cibali Tütün V2 Sigara Fablikasında işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • ASKERÎ VETERİNER BENCİLERİ HARALARDA TATBİKAT GÖRECEK Birinci Ordu Temsil bürosun lan bildirilmiştir:Askerî Vete:nur Okulu 10.u sömestr öğrencilerinden 11 öğrenci Çifteler,10 öğrenci de Karacabey Haıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • Sümerbank basma fiatını yüzde 7 nisbetinde indirdi Sümerbank Alım Satim Mü I mensucat maddeîe1 inden bas-•ssesesi yaz mevsiminin gelmiş ma fiatmda indirme yapmış bu olması dolayısiyle halk tarafın.lun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • ŞİLİ CL'MHUHBAŞKANININ HkMejİRESİ GİTTİ Bir müddetten beri cehrimiz,de bulunan Sili Cumhurbaşkanın n hemşiresi Aim.do Claıo ve kocası,yarın uçakla memleketimizden ayrılacaklardır Dün kendileriyle görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • I fcNİZCİLİK BANKASININ ÇALIŞMALARI Denizcilik Bankasının kuruluşu üzerinde çalışmalar ilerle,mektedir.İdare Meclisi bu sabah saat 10 da Meclis Odasında toplanarak umumî işler üzerinde bazı ka' arlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • EMİNÖNÜ MİNT AK ASINDA 1075 ESNAF KONTKOL EDİLDİ Eminönü kazası dahilinde son bir hafta zarfında,1075 esnaf Ve müessese teftiş edilmiş;bunun-534 ü temiz gömülmüştür.Bunun haricinde 305 esnaf ve müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • Silâh kaçakçılığı yapan iki şebeke yakalandı İki dükkânda arama yapan memurlar 34 tabanca ve binlerce mermi ele geçirdiler Son günlerde kaçak tabanca vie merini satıcının arttığını gözden kaçınmayan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • SİKKECİ RIHTIMINA YENİ-DEN fC VİNÇ KONACAK Denizcilik Bankacı îştttfibul Liman İşletmesi,Sirkeci Rıhtımına yeniden üç müteharrik vinç monte ettirecek*ü\Mod.rn cihazlara malik bulunan bu üç vinç monte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • SADİ TEKİN EŞİ OLTADAN KAYBOLDU Tanınmış sahn^ sanatkârları rnızdau Ertug!ul di Tekin 19 yaşlarındaki esi Eaaej bir müddet evvel evinden çıknrş ve bir daha da dönmemiştir.Aralarında küçük bir münakaga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • fiat lan İthal malı çimento,yerli çimentoya nazaran bir misli pahalı Yeni çimento fabrikaları kurulacağı hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Etenin ve-diği beyanat piyasada iyi bir tesir uyandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • FIKRA &ejisörsüz tiyatro Şehir Tiyatrosundaki keşmekeş aylardan beri devam ediyor.Hemen hemen her sanatkârın bir iddiası var.Hepsi birşey istiyor.Arzusuna erenler daha büyük ümitlerin peşine kapılıp m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • HALKIN SESİ Otobüs ve tramvay yolculuğundan şikâyet Arnctvutköyünde oturan Sâhak Gümüşvan yazıyor «Ben işim dolayısile her gün şehre inerim.Kâh tram vayâ.kâh otobüse biniyorum.Havalar hayli karışık gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • POLİSTE it Ortâköyde oturan Sara adın da genç bir kadın asabi bir buhrana kapılarak kendisini ekmek bıçağı ile muhtelif yerlerinden ya ralamıştır Sara tedavi altına almmıştır ir Şehrin muhtelif semtle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • KISA HABERLER ¦fc Sular İdaresi murakıplerinden Enver Kayanın yüksek mühendis olmadığından dolayı vazi feden alınması istenmiştir.Genel Meclis Başkanlık divanı durumu tetkik etmiş ve Enver Kayanın int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • MAKALE L Kafa inkılâbı Ismail I Muhterem Ali Fuad Başgile Osmanlı Padişahınım idanı.sürgün ve hapis gibi ceza salâhiyetlerini eliudcn alıp kanuna ve mahkemeye vererek mutlak».yet hukukunu tahdit etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1952
  • Sarhoşun başı göğsününe düştükçe düşüyordu,kadın adamla hiç alâkadar olmuyor rahat rahat önündeki bol'ü içiyordu.Dar ve uzun salonda birbirine sarılmış belki on çift dans etmeye çalışıyor ve mütemadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • Rusyanın yeni siyasî manevrası Batı Almanya hükümetinin günden güne kuvvetlenmesi,ticarî ve ikttfsadı vaziyetinin ümidin fevkinde bir süratle inkişafı,bugünkü şartlar dahilinde dahi milletler için hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • İŞÇİLERİN AÇLIK GREVİ TEŞEBBÜSÜ Haftalık Ücretli Tatil Kanununun Mahmutpaşadaki Küçük Tekstil Atelyelerinde tatbik edilmiyeceğine ve bu iş yerlerin de çalışan tekstii sanayii işçileri nin Kur'an'a el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • İNGİLTEKEYE BADEM VE FİNDİK SATACAĞIZ Londra Ticaret Müsavi ili Simizden bildirildiğine göre;İngiltere hükümeti memleketimiz den 750 tonluk kum yemiş ithal etmek üzere lisans vermiştir.Bu lisansın 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A M E E İ K A Sanfrarısiskoda yapılan bir mü sabakada orta siküet dünya boks şampiyonu Sugar Robinson Hono lulu'dan Carl Onson u sayı hesabiyle yenmiştir.Bu boks müsabakasından el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • Denizlinin Kale bucağında hükümet konağı yanda Denizli.14 T.H.A.İlimize bağlı Tavas ilçesinin Kale bucağında büyük bir yangın olmuş,Bucak Müdürlüğü ile Bucak Bolediyesrinin bulunduğu bina ve bir bakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • 252 kişi Türk vatandaşlığından çıkarıldı Ankara.14 THA.Bakanlar Kuru.u 13.7.1939 tarihinden sonra hiyar haklarını kullanma,dan Hatâydan kütle halinde ayrılarak Suriyeye gitmiş ve resmî izin almadan ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • iz isçi partisi içindeki ihtilâf Sendika liderleri Bevandan gemiyi batırmaktan vazgeçmesini istiyorlar Londra.14 AP)İsçi Partisinin dört saat devanı eden Mtillî İcra Komitesi toplantısı,AttLoe ile Bev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • Türk isçi sendikaları Mevcut sendikalar konfederasyon halinde birleşiyorlar 14 T.H.A.Türklyede mevcut Işc/i Sendikaları bi-likleri ile Federasyonlarjnm Konfederasyon halinde birleşmek üze^e yaptıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • Turizmi teşvik Gümrüklerde turistlere suhulet gösterilmesi temin edilecek Ankara,14 T.H.A.Gümrük ve Tekel Bakanlığı memleketteki Gümrük teşkilâtına mühim bin tamim yaparak hariçten gelen turistlere;ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDiN WW" SAHİH MATÎZ TAHtU HAYATI Benî Amr,Müslümanları mahvetmek üzere Mauna kuyusu civarına geldi TEFRİKA No.73 Ya Resulullah demişti,Ebu Süfyan her gün^ Kâbeye giderek Hubal adlı ilahe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • I SANAT HAREKETLfcRİ Bir yıldönümü Diinyannı bütün orkestra şefleri günlerce Beethoven için çalıştılar.Radyonuzun düzmesi herhangi bir istasyonda durabilir ve anteniniz size meselâ Tahrandan,meselâ Eg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • fee Yeni Belediye otobüsleri Gazetelerde okuduğumuza göre İstanbul Belediyesi Elektrik,Tramvay ve Tünel İşletmesinin Almanyadan aldığı elli otobüs miadlannı doldurmadan,evvelce mütehassısların da halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • V Bir kısım insanlar,kendileri tehlike ararlar.Diğer bir kısım,onu bertaraf etmeği tercih ederler.Nihayet,üçüncü bir kısım,kâfi cesaretleri olsa tahayyül ettikleri iyi şeyleri elde ederler.Bu sonunsul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • Kocaeli tütün piya sası yarın açılıyor izmit.14 T.H.A.Kocaeli tütün piyasası 15 Mart cumârtesi günü resmen açılacaktır.Bu münasebetle,Telcel İdaresine mensun ilgili memurlar şehrimi ze gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • Yeniden tohumluk dağıtılıyor Ankara,14 T.H.A.Tarım Bakanlığı,ilkbaharda yapılacak ekim faaliyeti için çiftçinin tahumluk ihtiyacını karşılamak üzere muhtelif işlere 14,502 ton buğday,arpa ve mısır tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1952
  • Uzak Doğu savunması Filipinler ve Formoza adasının müdafaa komutanlığı Ridgway'm uhdesinden almıyor Vaşington,14 A.A.Savunma Bakanlğmdan dün biidirildiğime göre;Birleşik Ameı'ikanın Filipinler ve Foım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1952
  • Cenubî Amerika gasir.olaında söy îediği ateşli şarkılarla bü?Uk bir muvaffakiyet 'cazünan Maria DenovCm.Buenos Aires'ieki evinde boylu boyunca uzanmış.Avıupaya yapccağı turnenin plân'ârım hazırlıyor.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1952
  • Tepedelenli Ali Paşa ve Rum dilberi Sofiça Mora dağlarında,çıkarılan Tepedele geçinen Rum deai 19 uncu yüzyılın başında Mora Beylerbeyi sıfatiyle Yânyada otuıan ve fermanferma olan Tepedelenli Ali Paş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1952
  • 1 Atlantik Paktı Güney Avrupü Kuvvetleri Bankomu tanı Amit al Carney evvelkî gün Cumlıurbaşkcnı Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir.Resimde soldan saga Genel Kurmay Başkanı Nuri Yamut,Amiral Carne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1952
  • Bursa Merinos Gençli!kulübünü tanıtıyoru Sporun her branşında Merinos Gençlik,faal yet gösteren bir müessese kulübüdür Bursada müessese kulübü ola ı*ak bincik teşekkül Merinos Gençlik Kulübüdür.Sarı L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • FRANSAMN GLUV'PİYAD FAVCRİLERİ Fransızlar 1952 Helsinki Olimpiyatlarına hemen hemen mıtün sporlarda iştirak adecelder.Hazırlıklara başlıyan Fransızlar bilhassa atletizmde iyi derece alacaklarını ummak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • Beşiktaş An karo ya gitti Istanbul Kg lideri Beşiktaş bugün Ankarada Ankaragücü ile karşılaşacaktın.Beşiktaşlılar yarın son maçlarını Gençlerbirliği ite yanai caklardıv,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • An tor takım bugün gidiyor Amatör takım bugün Bursa,ya hareket edecektir.Kafileye futbol ajanı Sedat Taylan başkanlık etmektedir.Amatör muhtelit Bursada yarjn Bursa karmasiyle karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • Münih futbol karması geliyor Ankara Demırspor Kulübü 20 ncj yıldönümünde Alman,yadan Munich futbol karmasını davet edecektir 21 ve 25 mayısta Ankarada Demırspor ile oynadıktan sonra Alman futbolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • 16 Mart pazar günü İzmirde maraton koşusu yapılıyor 18 Mirt pazar günü îzmirde ya pılacak Maraton Koşusı-için gerekli hazırlıklar son'â ermiştir Pa zar günü sabahı saat 10,30 Göztepe kulübünün lokali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • Millî fut bolouiarınıız NapolUîeki otele indikte» sonra TİN SEBEPLE Romadaki Ciinmeri fabrikası bizi kendisine bir reklâm vasıtası olarak kullandı Akşam yemeği İtalyan Fedejasyonu idarecileriyle birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • Fakülteler arası spor e mas lan Bugün ve yarın voleybol ve basketbol,pazartesi günü de futbol maçları yapılacak İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip edilen Fakültelerârası spor karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1952
  • Hampden Park'ııı tribünlerini dolduran muazzam kalabalık İngiltere-fskoçya maemı seyrederken Ş€ Dünyanın en büyük 3 stadının bulunduğu Glasgow şehrinde her hafta yarım milyon insan maça gidiyor Dumanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • Fakat birkaç dakika sonra yanıldığım anladı.Zira onun bit hayli yorulduğunu anlıyân Ali,artık ayağa kalkmak zamanı gel diğine kanaat getirmişti.Petar yen» bir künde teşebbüsüne geçerken Ali birden sii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • i DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul ed&r Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük Is Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • OPERATOR Dr.CAVlT GÖNÇER Umumî bas.kann,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene:23678 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • KÜÇÜK KARAKOLDA Piyes 3 perde Yâzân Sidney Kingsiey Sahneye koyan ^AHNF Muhsin ErtuğruJ Çarşambadan baş ka her akşam saat tam 21 de Cuma ta'ebe)Pâzâr matine saat tam 17 de Telefon 40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • FAYDALİ BİLGİLER Trenler Gidecekler X 7,20 Adapazarı 10,10 Izmir Konya Adana 14,40 Samsun 18,20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres 20,50 Erzurum 21.40 Doğu Ekspres iteJeeelüe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • *t—İki Fransız ve bir Amerikalı aktristin ölümüne sebep olan uçak kazası e artistinin Dünya seyahatine çıkan Toby,ilk adımında talihin gadrine uğramıştı Dört mart gecesi Fransada Nis şehri yakınlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12,57 Açılış ve program 13 00 Habeıler,13,15 Dans ve r'xj.müziği Pl)13,45 Radyo salon orkestrası konseri Pl)İdare eden:Semih Aıgeşo.14.15 Şarkılar,14.45 Ope:et ve operalardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • ÜKM Tl i KİK A No.173 Yazan-SAMANCIGİL Aferin Bekri.Bende öyle düşünüyordum.Biz bu meseleyi imtihanla halledelim Şeyhülislâm efendi dedi,bir adam vüzeranın şefaatini kabul etmezse katli vacip midir?Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • V 4 Bu ak^am saat 21 d* f Wl MAKSİM'de #J p\Cumartesi,pazar 16 m da catine ve çar-^L ^y ^P samba 16 da tenzi.^W m iâtiı matine HOŞMEDET Pers^r-be akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdu.Gişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEK III TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Ya/an Sâbcihattin Kudret Aksa] Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Bîr Kavuk D vır i I d i Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon 40409 Pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • iliç Ali anlatıyor f Bas tarafı birincide dahaleye mecbur ediyor mıydı,«tınivor mıydı?Atatürk,metni £örür görmez bu hususta hiç bir şüphe olmadığına hükmetmiş,hükümetin bu hususa dik katini çekmiş,ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Sa vun mayı destekleme tahsisatı Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya ve Avusturyaya 400 milyon dolar ayrılıyor Vaşington.14 AP)Karşılıklı Güvenlik İdaresi Direktörü Averell Harrimân bugün,yeni bir dış yârdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Doğrul dün defnedildi [Boş t&rcrfı birincide merhumun birpok dostları,meslek arkadaşları ile Konya Milletvekili Ziyat Ebüzeiyâ.İzmir Milletvekili Cihat Baban,istanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Kâzım i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Amiral Carney Baş tarafı «birincide] ğümüz meseleler çok iyi halledilmiştir.S Halledilen differ mese leler hakkında foirşey söyliyebilir misiniz?Amiral bundan sonra demiştir ki:«Sayın Cumhurbaşkanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • P a m u k satışlarının tanzimi İzmir,14 A.A.Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Mithat Dülge tetkiklerine devam etmekte ve pamuk mevzuunda muhtelif firma ve müesseselerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Evvelce kapalı zarfla eksiltmeye konulan 40 ton zeytin tanesinin 20 tonuna talip çıkmamış ve 20 tonuna da teklif edilen 125ı85 kuruş pahalı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • TAPULAMA İLÂNI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:Erzincan,Konya,Rize,Eskişehir ve Giresun illeri merkez ilçeleriyLe Gümüşhane ilinin Kelkit,Antalya ilinin Serik,Manisa ilinin Salihli,Muğla ilinin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Kömür yükleme boşaltma işleri D.D.Yolları Adana Işlelma Komisyonundan:1 Mukavele akdi tarihinden itibaren 1952 malî sene sonuna kadar İşletmemiz depolarına geleceği tahmin edilen maden kömürünün boşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • t-s Y.Askerî Şura top a;di TEas tarafı birincide 1 askerî şûra kanunu;4 Seferberlik kanunu;5 Hava tababeti konusu;6 Dalgıç personele ve-riîen itibari zamlar;7 Kara,deniz ve hava kıyafet kararnamesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Hilâli P&şp hükümeti Üniversite talebeleri hükümet ile işbirliği yaımııyat aklar Kahire,14 AP)Fuat I.Üni vörsitesi talebeleıi dün Vefd Partisinin kararlaıını kabul etmişler ve Ahmet Necib Hilâli Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Kızını,oğlunu boğazlayan canavar Baş tarafı birincide i bağladıktan sonra zavallılarkeskin bir bıça&la kıtır kıtır keserek başlarını gövdele:'inden ayırmıştır.Hâdiseyi müteakip yakala,nan azılı kaatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • I!Genel Meclisi 1952 bütçesini kabul etti r&aş tarafı birincide ret hâsı] olmuştur.Bu arada üyeler dışarı çıkar ken Ren İslerini tenkit eden Fahri Kıyak ile Mehmet Ku ran arasında bir ağız kavgası çkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Celâl Bayar fSas tarafı birincide I kanlar Konseyinde bulunmak üzere bu akşamki Ankara ekspreeiyle îstanbula hareket etmiştir.Dışişleri Bakanı,istasyonda Büyük Millet Meclisi Başkan;Refik Koraltan,Ula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Rusların tahşidatı TBaş tarafı birincide!kiyenin Kars Erzurum müdafaa hattını yaracak şekilde talişit edilmiş olan Rus ordu grubunun sol kanadı General Nikolaj Markov'un emrinde bulunun hücum ordusu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • 1 in 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 m 3 4 5 1 1 6 7 8 UP 4 d 10 99—g 11 12İ L_SOLDAN SACA 1 Vüct değirmeni sağlam iki kelime)2 Kalecinin korktuğu;Bir kumaş,3 Son daki harisiz çift;Soru eki;Aksaklık Eski t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1952
  • Tib bayramı dün törenle kutlandı Tıp Fakültesinin kurulusunun 499 uncu yıldönümü bugün sew ıniı^ue loroıue kutlan mistir*.Bu münasebetle dün sa bah Fen Fakültesi konferans salonunda bir toplantı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.03.1952
  • v* 1952 T A L MART i H L i AYININ L E R i Hesaplarındaki para kadar para kazanan İkramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri İSTANBUL;Cüzdan No En çok 1,000 lira)Cüzdan No.Metin Gürol 146062 Bedia Sertaslao 145
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Teknik Konferans Istanbul Teknik tnhersitesi Makine I ıKüİtrisi Dekanlığından Fakültemizin davet ve ricası üzerine S.K.P.rulmanlı yatakları firmas.'nm Almanya'da Schweinfurftaki şubesinin teknik direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Afyon Belediyesinden S5 lira asli maaşlı Belediyemiz Saymanlığı münhaldir.En aşağı orta okul mezunu olmak şartile taliplerin aşağıda yazılı evrakı müsbitelorile 25 mart 952 tarihine kadar belediyemize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Kimyager alınbcakfır II.D.işletme Genel Müdürlüğünden 1 Lokomotif kazan suları tağdiye ve kontrolü işlerinde çalıştırılmak üzere Yüksek Kimya Mühendisi ve diplomalı kimyager alınacaktır.2 r~.İsteklile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURt AKÇA T» Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Muhasebeci alınacak Zonguldak Belediye Başkanığından 1 Açık olan 60 lira aslî maâşli Belediyenin Elektrik,SpğuK Hava Deposu ve Su İşleri İdaresi Muhasebeciliğe aşağıdaki şaft-lan haiz olanlardan ehil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • İçme suyu tesisleri yaptırılacak İLLER BANKASINDAN 1 Aşığada isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösteriipn kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru müteahhit-Boru Bankac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • GRİ PIN* BÜTÜN AĞRILARI 4 GRiPiN 7ESK/N tVW!vims HP rîpiin Baş,diş,adale,sinir,fum* bago,romatizma ağrılarına karşı başarı ile kullanılır Bayanların muayyen zaman* lardaki sancılarına karşı faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • En yeni ceşid İPEKLİ YÜNLÜ Mantolukları Tayyörlükleri Elbiselikleri en müsaid şartlarla ayda 10 lira taksitle SELAHADDİN KARAKAŞLI Müessesesinden alabilirsiniz.Mahmudpaşa Kapalıçarşı kapısı yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Türk Deri Sepiciler Biri ğinden Türk Deri Sepiciler Birliğinin 29/1/1952 ta.ihli yıllık kcn firesinde ekseriyetin reyi ile alınan kararda Birlik Tuzüğünün tâdili ve isminin değiştirilmesine karar veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Tiârk Den Sepiciler Birliğinden Türk Devi Sepiciler Birliğinin 29/1/1952 tarih'i yıllık kon presinde alman karar gereğin ce,Birlik Tüzüğünün tâdi!şekli ve isminin deği*=tirilmcri 20/3/1952 perşembe gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • DÜZELTME:T.C.Merkez Bankasının 8/3/1952 tarihinde çıkan 1951 yılı bilançosu tarihi 31/12/951 olacak yerde 3/12/1951 olduğundan düzeltiriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4 50 9 00 İLAN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.tfayri Ömer EĞMEZOâl.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey I Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden Harp,kıtlık,muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden hastalıklarla aç?lar;savaşta bilhassa seferberlik esnasında hastahanelerdeki esas hemşirelere yardımcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Eczayi tıbbiye alınacaktır Bandırma Belediye hastahanesi Baş Hekimliğinden Hâstahanemiz için açık eksiltme ile «88» kalem eczayi tıbbiye alınacaktır.Muhammen tutarı 3720 lira 72 kuruş* geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Denizli Belediyesinden Denizlinin Kayalık Kaplanlar Pelitlibağ mahallesi yollarının esaslı onarımı belediyece 24% sayılı kanun hükümleri vo şartnamesi gereğince 22.3.952 günü saat 11 de Belediye Encüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Kapalı zarf usulile menkul mal satışı İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı Lira K.Lira K Adalet Sarayı inşaatından çıkan moloz taşları.Hususî şartnamesine göre a^nca 1500 liralrk temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Millî Eğitim bakanlığından Aşağıda ad ve soyadları ile eski görevleri yazılı öğretmenlerin savunmalarının alınması Bakanlık disiplin komisyonunca karar altına alınmış ise de adreslerinin belli olmamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Aydın Ceza evi Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Aydın merkez ceza evinde bulunan hükümlü ve tutuklara verilmek üzere 79-81 randımanlı undan yapılacak bir senelik ekmek ihtiyacı beheri 750 grûin.it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.03.1952
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1_Eksiltmeye konulan iş:Aydın Denizli devlet yolunun Kuyucak Sarayköy kısmındaki Gayran 1,Gayran 2,Gereniz,Kanal,Koçaçay ve Karâtâş köprülerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan