Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Kore gazilerinden 17 kahraman evvelki gün bir askeri uçakla İzmir'e gelmiştir.Gaziler hava alanında mülki ve* askerî erkân tarafından karşılanmıştır.Resimde aileleriyle kucaklaşan gazilerimiz görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Bayar yarın Istan bula geliyor Cumhurbaşkanı Celal Boyar yann aksam bir müddet istirahat etmek üzere lstanbula hareket edeçektir.Takandaki resimde Bayar dün ziyaret ettiği İş Bankası Merkezinde bankac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Veftçiler hükümete karşı açıkça cephe alıyorlar Mısır Genel Kurmay Başkanı bir kararname ile vazifesinden uzaklaştırıldı Kahire.13 A.A.VefdPaıts sında hazırlananlar hakkında» tisi bugün bir beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • ¦ffto*to chrfiumı Bugün şehrimizde hava,sabah' leyin sisli,öğleden sonra hafif bulutlu geçecek,hava sıcaklığın da ehemmiyetli bk değişiklik ol mıyacaktu\İ S\3jw l r^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Meşhur Nyon hâdisesi nasıl oldu Çanakkale civarında dolaşan denlzaltılar-Torpillenen bir gemı-'Mussoüni bizzat bana miiracaat etsin Atatürkle İsmet Paşa arasında sabaha kadar devam eden telefon muhave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Gençlik,Kızıl uşağı iki Iran gazetesini telin etti Iran Başkonsolosuda bu gazetelerin Türk Iran dostluğunu bozmaya çalıştığını bildirdi Mitingte İranlı bir gazeteci de süz alıp Türk dostluğunu övdü Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • O.Rıza Doğrulu kaybettik Dün vefat eden muharrir ve mütefekkir Ömer Rıza Tanınmış muharrir ve ilim adamlarımızdan Konya Milletvekili Ömer Rıza Doğul,müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak tedavi ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • lzmirde basılan matbaa Komünüm propagandası yapan bir broşür basan matbaa Emniyetçe aranıyor İzmir.13.T.H.A.Birkaç gün evvel İstanbulda bazı cingene çocukla.ı tarafından dağıtılmakta olan komünizm tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Köprü!Parise gidiyor Dışişleri Bakanımız Avrupa bakanlar konseyinde hazır bulunacak Ankara,13 Milliyet)19 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine Dışişleri Bakam Fuat Köprülünün riyasetinde bir heyetimiz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • v Rus ve Peyk devlet diplomatlarına karşı Misilleme s tedbirleri alıyoruz Bu diplomatların seyahat hürriyetleri tahdit edilecek Ankara.13 Milliyet)Kuzey Atlantfk Paktı Bakanlar Kon şeyinin Lizbondaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Amerikanın hür milletlere yardımı Acheson,Bradley ve Hafrriman yardım programının kesintisiz olarak kabulünü istediler Washington,13 AP)Bir-hk yeni yardım programının leşik Amerika Kongresinde kesinti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Bu g ü n^Afmoya'gidecek j3[gn Amiral Carney'in dünkü temasları Güney Avrupa Orduları Başkomutanı dün Menderesin başkanlığındaki toplantıda hazır bulundu Bu toplantıda kara ve hava kuvvetlerimizin duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1952
  • Prof.Tevfik Sağlam Verem ilacına dair doktorların fikirleri Birçok hekimler "çıkan haberler karsısın da fazla ümide kapılınmamalıdır,diyorlar Son günlerde bir kısım gazetelerde veremin kati ilâcının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • mm m t t MAKALE Vekil)ile Nâzır)ın farkı İsmail Hami DANISM EN D Anayasa)nın metninde I Baban her/esi yerine Vekil)ve Başbakan)yerine dt Başvekil)kelimelerinin iade edildiğinden bahsediliyor:Bu mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Pastörize süt fabrikası dün törenle açıldı Beşiktaşdaki Pastörize Süt Fabrikasının açılısı doiayısiyle i iü» fabrika binalında bir töen yapümiştır.Törende Sağık Bakan;milletvekilleri;Vai ve Beledi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Doktor Halim Alyot B&sın.Yayın ve Turizm Geıel Müdürü Dr.Halim Alyot dün abahki ekspresle Ankaradan ehlimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Hie.14 MART ¦a.17 31 Ah.1952 MART 371 Cuma 1368 VAKİT VASATİ EZANİ Güne?Öğle İkindi Aksan Vatsı İmsak Mİ 12.23 15,45 1 18,15 19.45 4.15 11.59 6,09 9,29 12.00 1,30 10.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • EĞLENCE •A-Î.Ü.T.B.Kimya Talebe CemL yeti 20 Mart perşembe gılftü Mar mâra lokalinde dansa bit eğlence günü tertiplemiştir.GECE ir Hatay Liselerinden Masunlar Derneği yarın akşam Konak oteli salonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham flCÜlS Sterling Dolar Fr,Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Yeni mahsul sadeyağ Geçen yıldan elde stok kalmadığı ivin yeni mahsule fazla talip var istihsal bölgelerinden sel on haberlere göre;havaların iyi gütmesi dolayısiyle,yeni mahsul Urfa yağı piyasaya ç-k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • GÜNEY AKDENİZ HATTI VAZ PROGRAMI Deniz hatları işletmesi,Doğu Günay Akdeniz hattı yaz programını ilân etmiştir.Bu programların tatbikine mayıs ortasında başlanılacaktır.Mısırda siyasî durum eskisine n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • KANAVİCJB UCUZLAYACAK Alman malûmata nazaran,Hindistan hükümeti,kanaviçe üzerinden almakta olduğu ihracat vergisini indirmiştir.Bu suretle yeni gelecek olan kallavice t'iatları ucuzlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • MKOMJMİ BAKANUGl MÜSTEŞARLIĞINA K.APAK I GETİRİLİYOR Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Faruk Sunter Ankaradan şehrimize gelmiştir.Aldığımız malûmata göre» Faruk Sunter'in Ticaret ve Sanayi Odalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • YURT İÇİ DENİZ SEFER-LERİNİN YAZ PROGRAMI ünüıuüzdeki yaz aylarında yurt iı*i deniz seferleri belli olmuştur.Yapılan programlara göre.Karadenize haftada 3,İzmir'e haftada 4,Iskenderuna haftada 1,Mudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • TAHSİN COŞKAN DttN VEFAT ETTİ Eski Tekel Bakanlarından Tahsin Coşkan dün hasta yattığı,Bostancıda Ciftehaviwlar Bağdat caddesi 437 No.lu evinde ölmüştür.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yakacık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • TARLABAŞI CİNAYETİNİN DURUŞMASINA DÜN DEVAM EDİLDİ Tarlabaşında metresi Fatmayı 24 yerinden bıçakla yarahyarak öldüren Kâzım Karacanın duruşmasına dün 1 inci Ağır Ceaa Mahkemesinde devam edilmiş ve ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Kİ S A HABERLER Dün saat 15 te içtima,edecek olan Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ekseriyet olmadığı için toplanamamıştırit Tekel Genel Müdürlüğü müfettişlerinden Ferit Aykar dün ölmüştür.i if Ocak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • POLİSTE if Beyazıtta Sırmakeş Ham önUnde evvelki gece Mehmet Yurt seven adında birinin yüksek sesle küfürler ettiğini duyan.Sakir Yıldız adında bir polis müdahale etmiş,Mehmet bu sefer de polis memuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Hâdiseyi ona halam izah etli bir otomobile atlıyarak eve döndük.Bundan sonra malûm tabiî,benim sıkıntılar içinde kıvran inanı,Zehranın beni arayışları,hattâ eve kadar gelişleri,borcumu vermem için sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Kalkınma kongresi Dünkü toplantıda söz alan hatipler turizm dâvasının önemini belirttiler 1952 İstanbul Boltje Kalkınma Kongresi dün saat 10 da Profesör Süheyl Derbilin başkanlığında turizna mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • TÜTÜN SATIŞI Ocak ve şubat aylarında Almanya ve Amerikaya cem'an 83 biri kilo harmanlanmış Türk tütünü ve sigara gönderilecektir.Ayrıca Almanya,Norveç,İsveç,ve Danimarkaya muhtelif cins 700 bin litre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI İDARE MECLİSİ DİN TOPLANDI Denizcilik Bankası idare mec lisi dün sabah saat 10 da toplanmıştır.Denizcilik Bankasına intikal eden muhtelif işler üzerinde çalışan meclisin toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • TürkiyeGaranti Bankası A.O.KARTAL'DA i v Bugün açılarak Sayın Halkımızın hîzmetîne girmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • SANAYİ ODASI ANKETİ Sanayi Odasının kurulup ku rulaıamam hakkındaki ankete Bölge Ticaret Müdürlüğünde teşekkül etmiş olan üç kişilik komisyon tarafından devam olunıııaktadır.Anket 24 martta sona erece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • kocasini Öldüren kadinin idami isteniyor Bundan bir müddet evvel Mecidivcköyde Yeniyol sokağı 6 numaralı evde bir cinayet işlenmiş,Osman Tevfik Kazancı adında dilsiz ve sağır bir şahıs,11 aylık eşi Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • YUMLRTA Fİ ATLARI Yumurta "piyasasında,istihlâkin artmış olması dolayısiyle yumar t» fiatları yükselmeye bağlamıştır.Halen talaşlı ekstra iri taze yumurtaların 1440 adetlik san dığı 98-103 liradan,taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • Öğretmen MeBihaTanla eşine teslim edilecek Vehip Tanianın müracaatı üzerine alâkalılar durumu Kızıltoprakta evlâtlığı Fatmayı bir cinnet Duhuanı sonun da öldüren ve halen.Bakırköy Akıl Hastahanesuxdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • HALKIN SESİ Yardım isteyen hasta bir vatandaş İşportada Eğirdir Kemik Veremi Hastahanesinde Men met Altınbaşın ricası «Dört senedenberi müptelâ olduğum kemik vereminden Eğirdir Kemik Veremi Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1952
  • rFÎİTRA Yeni bulunan 'verem ilâcına dair,Amerikadan gelen son haberler,veremin kat'î ilâcıuın bulunduğunu bildiriyor.Gazete,bu haberin uzun tafsilâtını yayınlıyor,sanatoryumlarda mel mı hastalığın pen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • Affedersiniz,dedi.Kulübe Berkeleyden gelmediniz mi?Evet.Renkli bir centilmen şunlan getirdi ve bu eldivenlerin sizin cebinizden düştüğünü söy-]edi.Kalabalıkta önce sizi kaybetmiş;fakat,biraz sonra lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • KAYSERİ ŞUBEMİZİN BUGÜN Sayın halkımızın ve değerli müşterilerimizin hizmetine girdiğini arzederîz.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • A i manyanın yeni führer lluns Kudel adında bir hava subayı nizll Nazi teşekküllerinin başı olarak seçilmiş Londra,13 Nafsn)Daily Graphic gazetesinin Berlin mu ha birine göre,Alman hava kuv vetle inin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • Bir kauıyon otobüse çarptı ve şoför muavini fecî şekilde öldü Kastamonu,13 T.H.A.Kastamonudan aldığı 12 yolcu ile Dadaya gitmekte olan Dadaylı Kâzım Şimşeğin idaresin deki Daday 19 piâka sayılı otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • Yeraltı servetlerimizin isletilmesi Ankara.13 T.H.A.Henüz resmen tevid «idilmis olma makla beııaber ısrarla söylenc u Ami nku L |ıkac aya kadar Ankarada açacağı bir büro ile Türkive ve d içer Yakınşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • Büyük bir kaçakçılık Bir taksi kazası Avrupa çapında kaçakçılığın meydana çıkmasına sebep oldu Cenevre.13 Naien;MUâno'da vukua gelen uiak bir yol kazası büyük bir kaçakçı şebekesinin ortaya çıkarılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • BAYER Öksüren mikrop saçar «tendmiziveetfahmı,torynıafc için KRBIVAI kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • Wmsm KErnm Bilet karaborsacılığı Bütün Istanbul halkının ^özü önünde ve açıkta oy nanan bir komedi vardır ki adına nedense «Bilet karaborsacılığı» diyorlar.Bizin:bildiğimiz «Karaborsa» bulunmayan veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • M^kke!iler on bin kiş lik bir kuvvetle Medineyi zaptetmak için yola çıkmak üzereydi TEFRİKA No.72 Aradan bir zaman geçip Hazreti Muhammede vahi gelince,herkes bir sevinç duymuştu.Çünkü aylardanberi Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • Yeni İngiliz bütçesi İşçi Partisi ileri gelenleri yeni bütçenin enflasyon için bir sebep olduğunu ileri sürüyorlar Londra,13 AP)İşçi Partisinin liderlerinden biri dün.Muhafazakârların 1952 53 bütçesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • I—III—lWM.EWI»»» K^.1 K|S» HARİCİ HAB RLER AMERİKA Dün Miami'de 100 ilâ 125.000 dolar kıymetinde mücevherat ça lınmış ve hırsızlar,şehrin iş mahallesi içinde yaya olarak kaybolmuşlardır Bunlar,iki kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • f yasi «|nr)iq)Hindicini muharebeleri General de La t ti e de Tasigny.Bin ölümünden sonra Hindicini muharebeleri yeniden Fransızların aleyhine dönmiye başladı.Generalin,büyük bir muv&ffakiyet olarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • Hastahane ve şifa yurtlarının ıslahı Sağlık Bakanlığında hastahaneler talimatnamesinin değiştirilmesi için etüdler yapılıyor Ankara,13 T.H.A.Tıp Bakanl kta.hastahane başheâlemlnde vuku bulan inkişafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1952
  • SANAT Ayrı Bir takım insanların söyle-I dikleriyle yapmak;istedikle-rini.bir takım insanlar da söyleyişle yapmak isterler.Ayın dii idinde lügat ayrılıklarının bir sebebi bu ise,bir sebebi de,bir takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1952
  • 1 Atlantik Orduları Başkomutanı General Eisenhower'in memleketimizi ziyaretinden hemen birkaç gün sonra Paktın Güney Bölgesi Orduları Baş-Koınutanı Amiral Robert Carney de hükümet adamlarımız c ordu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1952
  • v.¦m Fransız artistlerinden Cecil© Aubory,HoIIywood'da «Manon» filmfaıi çevirdikten sonra tekrar memleketine,dönmüştür.Birçok revülerde patinaj yaparken gördüğümüz bu Fransız artisti nin son resimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1952
  • Meşhur Mayerling vakasının karanlık kalmış tarafları Şimdi meydana çıktığına göre,Avusturya Macaristan Veliahdi Prens Rodolyphe,Mary'ye âşık değildi.Hattâ facia gecesini başka bir kadınla geçirmişti B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1952
  • Türkiye İtalyan maçını idare eden beynelmilel Yunan hakemi Kosta Cieis,Türk ve İtalyan yan hakemleri ve millî takımımızla birlikte 24 şubat pazar günü Napoli'nin Vomero stadında Beden Terbiyesi Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1952
  • Olimpiyat favorileri bir arada Olimpiyatlar yaklaştıkça sporcular çalışmalarına hız vermişlerdir.Bilhassa atletizm alanındaki şöhretler 1952 Helsinki Olimpiyatlarındaki müsabakalar için son hazırlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1952
  • Lille takımı şehrimize geliyor Fransız Lille takımı,Beşiktaş kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelip,burada maçlar yapacaktır.Lille takımı halen Fransa lig lideri bulunmaktadır.Ilarbden sonra Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1952
  • Okul spor yurtlan HAYDARPAŞ Haydarpaşa Lisesi bütün spor branşlarında çok kıymetli elemanlar yetiştiren şöhretli bîr küt ir yuvasıdır Yalnız Anadolu yakasının mal,Numan,Gazanfer" değil,bütün Anadolunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1952
  • maçları Profesyonel lig maçı olarak yalnız^ Bey koz-Emniyet karşılaşması yapılacakj Bu hatta pıofesyon«?l lig maçlarından yalnız bir tanesi yapılacaktır.Av uca amatör ligin III ve IV.küme maçlarına de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1952
  • Türkiye-Lübnan maçı 23 Nisanda Türkiye amatör takımiyle Lübnan millî ekibi arasındaki mac.23 nisanda Beyrutta yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1952
  • j ORDU j TAKIMI ATİNAYA J I GİDİYOR i 16-25 mart tarihleri arasında Atina'da yapılacak Ordular arası Futbol Maçlarına iştirak edecek olan Ordu takımımız,bugün askeri bir uçakla Yunanistana Lareket ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1952
  • Diğer küme kulüpleri:22 H lL â^ İH 1912 de kurulan Hilâl,futbolde bu sene üçüncü küme(A grupu lideri bulunuyor Kurtuluşu eski bir kulübümüz dür.1912 senesinde teşekkül et mistir.Müessesleri:Fethi Tans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • Simdi de avnı şekilde harekat ediyor ve Petar'm ne dertçe pehlivan olduğunu anlamıya ça İaşıyo tlu.Böylice l s on dakika tfeçti ve bu sırada bir h.m-]c yapan Ali'nin çapraza «irdiği görüldü.Fakat Peta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • Züijrevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri öner EĞMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacaaii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edĞr Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • I?OPERATÖR Dr.CAVÎT GONÇER Umumi bag.karm,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel;Muayene;23678 s«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • ZAYÎ Fatih ATâlmüdürlüğünden almış olduğum maaş cüz danımı zayi ettim Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok tur.Adres:Kürkçübaşı mahallesi Küçük Lânga caddesi 144/1 de Fevziye Kös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • İhraç olunmak üzere 20.000 ton beyaz ve 20.000 ton çakır arpa satılccaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Giffiul M dürlüğünden 1951 yılı mahsulü 64/66 Hektolitre %4 yabancı maddeli 20.000 Ton beyaz ve 20.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • BüyüK hükümdar;TEFRİKA No.172 Yazan:SAMANCTGİL Kö semden gelecek için büyük mestaneler bekliyen Bektcş Ağa âdeta titremeye başladı Dedi.Sonradan saraya girea hu şahsı Valde Sultanı sık sık görüyor,fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • MeLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 4300 Üç ayl.k Vı 00 24.00 Bir ayıik_4.50 9.00 İLAN FiATLARI 2 re 3 üncü sayfanın santimi 4 T.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • V^ Bu aksam saat 21 de ğ p4\M A K S 1 M de P 4 W Cumartesi,pazar 16 da r.atine ve çar-^k V^^^'gamba 16 da tenzi-1;lt matine HOŞMEDET Perşembe aksamı iie cumnrtesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROLAHI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKAO Yazan Sabdtıattin Kudret Aksal Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk DevriBdi Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon 40409 Pazar günleri 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • Üslûp numunesi florinde odun dumanı renginde bir mantosu vardı.Tıpi.u' uir bacıdan çıkan duman gibi vücudunu kıvırarak yürüyordu.Sezanın bunlardan evvel;on Lir sîintim topuklu,yine odun duman renginde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • RADYO İitanbul radyosu 12.57 Açılıp ve program 13.00 Haberıer 13.15 Saz e«eı ileri ve taksimler «Pl» l^.oU Kegınaıa Uixion'dan orgla mi«üocu.er «Pl» lo.4a Şurkılar «Fi» 14.15 Pro^-uıuıar dans ve caz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1952
  • FAYDALİ nİLGİLÜR Trenler GidMtUer 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 14.40 İskenderun 13.20 Anadolu ek.sorcsi 18 30 Adapazarı postişi 20.05 Ankara ekspresi 2U.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspu'esi üelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Amerikada yoklama seçimleri Kefauver'in muvaffakiyeti Demokratlar için büyük bir sürpriz teşkil*etti Nevyork.13 AP)Amerikan basını New.Hampsh.ii* yoklama seçimlerinin neticelerini» Demokratlar baKimmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Gençlik,Kızıl uşağı iki Iran gazetesini tel'in etti fBas tarafı birincide)yan eden bn toplantıda ilk olarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı söylenmiş ve Atatürk ile şehitlerimizin ruhunu taziz için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • izmîr Belediyesi Başkanlığından:t Halil Rıfatpaşa Eşrefpuşa varyant yolunun yaptırıl r».ası işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gereğince kapalı 2arflı eksiltmeye konulmuştur.İşin keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Sovyetlere verilen cevabî nota Avusturya barış andlaş-masının temini için 8 maddelik bir karar sureti sunulan Vaşiattton,13 AP)Birleşik Amerika,Büyük Britanya e Fransa bugün Avusturyalın yeniden müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Veftçiler hükümete cephe alıyorlar [Bas tarafı birincide} namede Hilâli Paşa hükümetinin hürriyeti boğmak ve masum hai ki tevkif etmek için örfî idare kanununu vasıta olarak kullandığı belirtilmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Izn.irde bası tan matbaa [Baş taralı birincide tanbul dışı bir yerde tab olunduğu!ihtimalini ortaya çıkarmış ve bu arada seh' imizeteki bir matbaada bas'im hususî surette Istaubula gönderildiği ihbar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Misilleme fedbir alıyoruz r&aş tarafı birincide genin Ankara,civarında 40 i â 50 kilometrelik-bir daire içine inhisar edeceği ve aynı zamanda İstanbul eivaundaki böl geye de bazı.tahditler konulaca-gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Kore Birliğimiz yeni başarılar elde etti Taarruza yeltenen komünisflariB iki yüzü öldürüldü veya yıraiandı Seul.13 AP)250 kilometrelik cephe boyunca oldukça sıkı çaıpışmalar başladîğı bugün 8 inci Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Bektaş Can ve Ali Yücel yargılanıyor Şubat ayı içinde îsveçte müessif bir hâdise olmuş ve bir müsabaka için buraya giden millî güreşçilerimizden Ali Yücel Jve Bektaş Can Göteburg şehrinde bi rer saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Bulgar hududu açılmıyor Ankara,13 TJH.A.Bulgar makamları,Türk hükümetinin bütün iyi niyetine rag men sahte vize ile soktukları çingeneleri gen almamakta i nat ettikleri için Türk Bulgar sınırı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Amîral Carney'in temasları TBas taralı birincide 1 kurmay Başkanı Orgeneıal Nuri Yamut da hazır bulunmuşlardır.Millî Savunma Bakanı Hulusi Koymen bu akşam saat 21.30 da Ankara Palas salonlarında Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 l011 13 SOLDAN SAĞA I_Cümle malzemesi;Herşey hakkında mütalâa beyan eder.2 CâkaM;Sulandır.3 Kaldırma eski:tefim)Yü»;Bir mabut.4 Sahip:Üzül Bileşik kelime)5—Kainini doyur;Tem bih edatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Amerikanın hür milletlere yardımı Baş tarafı birincide J askerî liderleri mücadeleye girişmişlerdir.Bu sabahtan *£•baren Kongre komisyonu-dört grup halinde toplanarak Dışişleri Bakanı Dean Acheson,Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Ö.Rıza Doğrulu kaybettik [Bas tarafı birincide 1893 yılında Kahirede doğmuş olan Ömer Rızâ Doğrul,tahsilini El Ezher Üniversitesinde yapmış,arapça.ve ingilizceye derin vükufiyle ve dinî ilimler üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • 47 Amerikalı g zeteci geliyar I^ Ordu Temsil Bürosundan Wtdirilmistir:Ttijdc ordusu hakkında fikir edinmik ve Türkiyede tetkiklerde bulunmak üzere 14 Mart Cuma günü saat 13 de 47 Amerikan gazetecisi,ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • Verem ilâcına dair doktorların fikirleri f Baş tarafa birincice J ni almayı fayda1.bulduk.PROF.TEVFÎK SAĞLAM HEDtrOtt?istanbul Verem Savaş Derneği Başkanı Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağ lam şu beyanatta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1952
  • ılıc Ali anlatıyor r&as tarafı birincide] İnmiyordu.Hükümet başındaki zat,âdil ve şefik olmadığı için,en samimî kanaatler daima onun hırsının,gazabının,husumetinin hücumuna,aksülâmellerine uluyordu.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri:Ali Naci KABACAN Bu nüshada Yan talerini idare eden Faruk DEMİHTAŞ Basıldığı yer:NUBt AKÇA ve AU Nad KABACAN Oteetedlik Kolektif Ortaklımı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • KÜCJ Piyes 3 perde Yazan Sidney Kingsley Sahneye koyan Muhsin Eıtugrul Çarşambadan baş ka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pâzâr matine saat tam 17 de Telefon 40278 SAHN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • Karacabey belediye başkanlığından 1 Belediyemiz için 5 tonluk bir dizel kamyon satın alınacaktır.2 Ellerinde Dizel kamyon bulunan acentelerin:Fiat,marka ve evsafını gösterir teklif mektuplarını en geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı islahiye Müh.Deposunun ihtiyacı içnı 10 ton Sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 10,000 Lira olup geçici teminatı 750 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • Si'van belediyesinden 1 Vilvan Hidro elektrik sanlrol binasına monte edilen yüz yirmi beygir takatmda Hidro turbine yedek olmak üzere Eelediycmizce alınacak otuz sekiz bin lira muhammen bedelli bir ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • Çeşitli ölçüde civata ve somunlar alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından 1 Şartnamesinde yazıl» çeşitli Ölçüde ceman 100500 kilo civata ve somunların satın alınması kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • Millî Eğitim bakanlığından Aşağıda ad ve soyadları ile eski görevleri yazılı öğretmen» lerin savunmalarının alınması Bakanlık disiplin komisyonunca karar altına alınmış ise de adreslerinin belli olmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • 17 Mart 1952 pazartesi günü hizmetinize giriyor Bu ajansımızda hesap açtıracaklar arasında yapılacak Kur'ada hediye edilecektir.Hemen bir hesap açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • Uünya ampul sanayiinin en mükemmel örneğini temsil eden General Electric ampulü/piyasada satın alabileceğiniz en üstün ampuldür,GENERAL $H)ELECTRIC bol İşık' verir,fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • HBflfe HH jûttt MKM HI BCfok HI J& BUSSING TRAMBÜS VE KAMYONLARI BÜTÜN DÜNYADA OLDUĞU GİBİ MEM LEKETİMİZDE DE BÜYÜK BİR ŞÖHRETE SAHİPTİR.İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,BURSA BELEDİYELERİ ŞEHİR SERVİSLERİ İÇİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • DÜNYANDA EN ESKİ ZİRAÎ ALETLER FABRİKALARINDAN p Qv0a^ İsveç çeliğinden imâl edilmiştir.Hususî tertibatı sayesinde toprağı istenilen derinlikle sürer.Sağlam yapısı sayesinde uzun müddet daya nır.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • r I J Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında Her Model Benzin,Dizel Otomobili Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşavere mmm—mmm Şişli Perihan Sokak:70-1 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1952
  • Bo5.diş.nezle,romatizma,sinir ağrılarına karşı YROZİN günde 4 «aat ora ile 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8