Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • ¦f/% u&u*mt p ^J s.i Bugün cehrimizde hara;u-mumiyetle âz bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz daha arta.çaktır.swF?^ra^'.'JiİBİ ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Kâzım Karabekirin telâş uyandıran Karabekirin kitabı İsmet Paşanın huzurunu kaçırdı.Dedikodulara sebebolan mezkûr kitabın müsaderesinin İçyüzü Karabekirdekî çuvallar dolusu vesikaların hikâyesi Karabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Bektaş Can Ali Yüceli dâva etti Ankara,12 T.H.A)Son İsveç hadisesinin müsebbiplerinden 87 kilo güreşçisi Bektaş Can,kendisinin suçsuz ve bu vaziyetine sebep olanın Ali Yücel olduğunu ileri sürerek,Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Millî Eğitim Bakanı bir basın toplantısı yaptı Tevfik ileri,oğretmenMk isteyen üniversite mezunları,Galatasaray lisesindeki son hâdise,kimsesiz çocuklar,okul hitapları ve Doğa Üniversitesi hakkında iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • içişleri Bakanı dün Manisaya gitti iC-V'-JL.Ege bölgesinde tetkiklerde bulunan İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoglu dûn Salmliden Manisaya geçmiştir Resimde Bakan Salihlide göçmen evlerini tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Koreye gidecek olan yeni Değiştirme birliğimiz İzmir,12 Milliyet)Bugün salahiyetli bir şahsiyetten Öğrendiğime göre,halen Korede savaşmakta olan birliğimizin bir yıllık hizmet müddeti temmuz ayında ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Yunanistana gönderilen dosttuk îbümü Türk Ordu Takımının Atinâya gidici dolayısiyle,Kor6 gazilerimizden Yüzbaşı Ahmet Çankayanın,Türk Yunan dostluğunu sembolize eden bir albümün Yunânistana götürmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Cüretkâr bir ırz düşmanı Evli bir kadına tecavüz ettikten sonra birkae kişiyi de balta ile yaraladı İzmir,12 Milliyet)Selçuk'ta dün gece gayet eüretkârane bir tecavüz vakası olmuştur.Ali Cengiz adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Eski Küba devlet reisi Göne rai Batista esku Cumhurbaşkumımr raerme&yfcı serbestçe tcrkedcbileceğini biXlirdi Kübada hükümeti devirerek iktidara Keçen F.Batista Havana,12 A.A.General Batista'nın iktid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Attlee Bevan ihtilâfı Bevan dün grupta yeni bir muvaffakiyet kazandı Bcvau'la mücadeleye Keçen Celement Attlee Londra 12 AP)Avam Kamarasındaki İşçi milletvekillerinin yapmış oldukîan ve iki saat devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Veftçıler HilâSî Paşa Kabinesine muarız 26 ocak kargaşalığı faillerinden altı kişinin yargılanmasına dün başlandı Kahire 12 AP)Sabık Başbakan Nahas Paşanın Vefdçi Par tisi dün bildirildiğine göre.Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • İNGİLTEREDE JET TİPİ UÇAKLAR REVAÇTA İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinde Jet tipi gece avcı uçaktan Moskitolann yerini almıştır Yukardakı resimde jet tipi Vampir ve Meteor ucaklan görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Menderes An karada Ankara,12 A.A.Başfcakan Adnan Menderes,Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu,beraberlerinde İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol,Aydın Millet vekili Ethem Menderes ve Na-¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Truman ve Taft i!k seçim denemesini kaybettiler Kefauver,Trumanı 3.849,Eisenhower İse Taft'ı 10.677 oy farkla mağlûp ettiler Başkan Truman New Hampshire,12 A.A.Amerika Cumhurbaşkanlığı adaylaıu arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1952
  • Hükümetimizle temaslarda bulunmak üzere ERT CARNEY DUN ANKARAY Carney'in Ankarada yapacağı askerî temaslara büyük ehemmiyet veriliyor Türk askerlerinden sitayişle bahseden Carney:"Türk askerinin gözün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • MAKALE Koca Reşid Paşa İsmail Hami DAN IŞMENL Yeniçeri ocağının ilgasiyle neticelenen Vak'a-i lia.yriyye)den sonra teceddüt tarihimizde devlet bünyesini ıslâha doğru mu azzam bir hamle demek olan Tanz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • Soğukhava deposunun temeli dün törenle atıldı Besiktasta 4 milyon 307 hin liraya inşa edilecek elan soğuk hava deposunun lerael atma töreni dün yapümıst/tr.Törenae Vali ve Belediye Reisi,basın mümessi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • Mil FRANSIZ tS'ı'AKBULA GELİYOR Frarjiü' aanat kârlarından viyolonist Piyer Furnier'in bu hafta sonunda şehrimize gelmesi beklenmektedir.Şehrimizde birkaç konser verecek olan sanatkârın Ankara ve Izra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • Hie.13 Hu 16 MART 29 C Ah.1952 ««bert 1371 Perşembe 1367 VA!IÎT VASATİ EZANİ Gün c5 6 15 2.62 öğle 12.24 6.11 ikindi 15 43 9 30 Aktfın î 18.14 12.00 Yatsı 19 42 1.30 îmsafc i.v:10.23.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • m\Kapıyı şiddetle vurarak çıktı gitti,içeriye Nurettin girmişti.Yeni traş olmuş saçtan pa rıl parjl parlıyordu,tekrar Uzerime atıldı.O azgının kollarının arasından kendimi Kurtardığım zaman iş işten ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar v.Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.tib.40 0.44 80 0.01.87G 9.73.90 7 91.00 280 ı0 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • Cemiyet BALO A-Yardım Sevenler Derneği istanbul Merkezinin Sörkldoryanda vereceği yıllık balo 15 mart cumartesi günü akşamına tehir edumiştır TOPLANTİ istanbul Basın Teknisyenleri Sendikası seueüik âd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • KISA HABERLER •v Yardımlaşma Derneği mönfaattna Cemal Re$it Rey ve Ömer Refik Yaltkâyâ tarafından düa saat 18 de Şehir Dram Tiyatrosunda îki piyanoiu bk konser vermiştirit Alnıanyadan şehrimize huşu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • POLİSTE it Sabıkalı randevuculardan Naciyenin Taksimde öğüt Sokağındaki 4 sayılı evi ahlâk zabıtası menxurlari 'tarafından basılmıştır Baskında 6 kadın erkek yaklanmış,haklarında takibata geçilmiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • kayseri ŞUBEMİZ YARIN Sayın Halkımızın Hizmetine giriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • Gîrp salgın halinde Mekteplere hastalık yüzünden devan;nispeti yüzde 30 azaldı Şehrimizde uzun bir müddet tenbeuı devam eden grip salgını,son günlerde had bir safhaya girmiş bulunmaktadır.Hastalık yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • RAGIP BAYDUR BUGÜN LONDRAYA Bir müddetten beri memleketimizde bulunan ve Londra Büyükelçiliğine tayin edilen eski Roma Büyükelçimiz Hüseyin Ragıp Baydur bugün vazifesi başına gitmek üzere,Ro ma yoliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • BtR İNGİLİZ PROFESÖRÜ MEMLEKETİMİZE GELİYOR Kembriç Üniversitesi Hukuk profesörlerinden C.J.Hamson bu ay sonunda memleketimize gelecek,İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerinde konferanslar verecektir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • BEETHOVEN FKSTİVAIİ Büyük bestekâr Beethovenin 125 inci ölüm yılı münasebeti.vle tertip edilen konserler den ügüncüsü önümüzdeki 18 mart salı günü saat 21 de Şehir Komedi Tiyatrosunda veri lecekiir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • DOKTOR AZMİ ÇORUMLU İstanbul Tıp Fakültesi mezunu ûlup 3 senedir Ankara Gülhane hastaihajıesi 2 nci K iıastalıklan kliniğinde asistan lık yapmakta olan *Dr.Azmi Çorumlu bu defa muvaffakı yetle imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • KAYBOLAN TACİK Üsküdarda oturan Hasan Tahsin adında bir tacirin evine «beni aramayın» diye bir mektup bıraktıktan sonra kay boldnğunu yazmış ve kendisinin Cibali'de kereste ticareti yapan liyas'la ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • HALKIN SESİ İstidasına cevap alamıyan vatandaş Yalovcmın Teşvikiye köyünden Hakla özmen'in şikâyeti:«Köyümüzün kâtibi Ahmet öztürk vefat etti.Muhtarın ikazı üzerine ben 27.12.1951 tarihli istidamla bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • Tütün piyaaları m.n mı inini Kus hır memleketimizdea tüiüu almak üzere temaslar yapıyorlar ¦Ptl^il^ I III ^»1.İM—I Alman malûmata nazaran,marmara tütün piyasası ağu' gitmektedir.Fıatlar da oldukça düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • İKİ AY EVVEL KAYBOLAN KIZ ÇOCUĞU ANKAKADA BULUNDU Beyoğiunda bir tiyatro trupunda çalışan bir karı kocanın 9 yaşlarındaki kızları Filiz,iki ay kadar önce kaybolmuş ve yapılan bütün aramalara rağmen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • 1.ORDU BİRLİKLERİNİN ERZURUM FELÂKETZEDE-LERİNE YARDIMLARI Erzurum zelzele felâketzedelerine yardım olmak üzere 1.Ordu birlikleri arasında para toplanarak L Ordu Temsil Bürosu eliyle peyderpey Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • Kalkınma kongresinde görüşülen mevzular Hatipler,verem,frengi,sıtma ve trahom gibi ha taiıkların tanribatını belirttiler 1952 İstanbul Kalkınma Kon gresi,diki sabah 47 üyenin iştirakiyle besinci topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • ISKAN LMUM MÜDÜRÜNÜN DÜNKÜ TEMASLARI Şehrimizde bulunan İskân Umum Müdürü Haşün Işcan dün Vaii ve Belediye Reisini ziyaret ederek göçmenler için Ramide yapılan evlerle Metlimde vapılacak olan evler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1952
  • FIKRA Balıkçılığımızın istikbali Beşiktaşta inşasına karar verilen soğukhava deposunun temeli dün atıldı.4 milyon 507 bin Hraya ma lo Iucak ve bir buçuk sene sonra,faaliyete geçecek olan bu tesislerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Kursa öğrenci alınacaktır Tapu ve Kadastro Genef Müdürlüğünden 1 5CÖ2 sayılı kanun gereğoee acılan kurs'a Arazi Kadastro Teknisyeni yetiştirilmek üzere Lise mezunlarından imtihanla öğrenci alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • SANAT HAREKETLbRİ Anayasanın dili Bir vakitler «Anayasanın yeni yazımı» ndân söz açı.mış,şöyle olacak,böyle olâc\ac g.bi tahminlerle kimi sevnm.ş.kimi üzülmüştü Alay edenlere karşı.Anayasaya giren k-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Denizli Belediyesinden I ealinin Kayalık Kaplanlar Pelitlibağ mahallesi yoUamun esaslı onarımı belediyece 2-tDG sayılı kanun hükümleri Ve şartnamesi gereğince 22.3.95?günü saat 11 de Belediye Encümeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Efibank Gene!Müdürlüğünden 14/3/952 günü saat 16 da eksiltmesi yapılacak olan Tuııçbilek-Değtemisaz enerji nâkli hattı vö transformatör istasyonları inşa tesis ve montajı isleri eksiltme dosyasının nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • HAZRETİ fflUHAMMEDiN HAYATI-tyfm *SAAIIU VATIZ TANSU Zeynep nihayet muradına ermiş küçükten beri sevdiği Muhcmmedin zevcesi olmuştu TEFRİKA No:71 «Ey Müslümanlar,Allah hiç bir kimsenin vücudünde iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • HÜSEYİN HÜSNÜ TOKAR 12/3/952 salı gecesi Hakkın rah metine kavuşmuştur.Merhumun cenazesi buj*ün öğle vakti namazı Eyüp camıinrle kılındık tan sonra.Eyüp kab istanındaki ebedî istirahatlarıma tevdi edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Acı bir kayıp Cumhuriyet gazetesi muhanrirleı inden arkadaşımız Feyyaz Tokann babası P.T.T.müfettiş,lerinden emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Teşekkür Kıymetli büyüğümüz ve babamız Hafız Şükrü Akyüz'un vefatı dolayısiyle telâfisi kaab.l olmayan acımıza,bizzat cenazesine ve evirmze gelmek,mektup ve telgrafla taztvette bulunmak suretiyle işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Fırtınadan sonra te.efo.Herin hali Pazar günü kar fırtınasından son.a,telefonumuza bir hal oluu.Mutoaâyı anyorduk.Kıze cevap veren bir bayan:Yine mi sen?Sana beni rahatsız etme âemadim mi* Evimi yıkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • D İren bîr öküz Rize 12 T.H.A.Pazar ilçesinde halkı korku ve heyecana veren bir hâdise olmuş,küçük bir çocuk öküzünü pazara s üt mağa götürürken birdenbire delmen öküz,ipini kopara.âk kaçmıştır.Deli:e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Medrano silkinde gösteri yapan ana fil.temsil esn'.sında fenalık geçirmiş,srkin baytarının yaptığı 8 milyon cm 3 penisilin ve içerdiği 3 lit:e konyakla kendine ge miş ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Hatay gecesi Hatay Liselerinden Mezunlar Derneği.15 m\ıt cumartesi günü akşamı,saat 21 den sabaha kadar devam etmek üzere.Konak Oteli salonlarında bir Hatay Gecesi tertip etmiştir.Geceve H* taydan hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • bütçesini foM etti Bütçe müzakerelerine Rus diktatörü Statta iştirak etditeûi Londra 12 Nafen.Sovyet hükümeti tarafından ha/ıı.aiımış o±an buıçe,Sovyet Yükstk.Şûrası tarafından ittifakla »j kabuı edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Basın balosunda yenilikler Gazeteciler Cemiyeti tarafından teıtip edilen «Basın Balosu» nâ ait hazırlıklar tamamlanmıştır.Balo komitâsi.bu sene baloda büyük yenilikler yapmış,gazinonun salonları başta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Millî Eğitim Şûrası toplanıyor Ankara 12 T.H.A.Milli Eğitim Şûrasının ağustos 195.ayında toplanması karaı lâştırıl mış ve Bakanlıkça bu yolda ça lışma arâ geçilmiştir.Şû:â gündemindi ele alınâca!mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • İngiliz bütçesi Muhafazakâr hükümetin tik bütçesi iyi karşılandı Londra,12 Nafen)Jncüu basını Muhafazakâr hükümetin yem bulçesini umumiyetle iyi karşılamıştır.Basın yom bütçenin bilhassa reaust vasıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • PİYANGONUN KARİ Millî Piyango murakabe ku lülu,aün,Cumhuriyet Merker Bankası tdare Meclisi Reis.Kemal Zaim Sunel'in başkanlığında toplanmış,Millî Piyan go İdaresinin 1951 yılı bilanço sun ıı tetkik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • AvruparJa parti düğümü İngiltere ve Fransa siyasî partilerinde son zamanlarda şeflere karşı bir isyan havası j esiyor;beklenmedik şekilde dağılma ihtimalleri beliriyor.ı Görünüşe bakılırsa bu hare-kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Karşılaştığı adam gül kurusu renginde bir elbise giymişti.Elinde krem bir eldiven,sırtında ınavi ipekli bir gömlek,boynunda liman küfü bir kravatı vardı.Simon,dev akadar iri olan bu adamı tanımakta ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Amerİkada g r e v I e r Federal mahkeme,demiryolu isçilerinden greve son vermelerini istedi Cleveland Ohio)12 AP)Federal Hakim Emeiien Fr^eddün üç sendikanın ff •evHniıe son vermelerini e bunların di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Yeni dLrs kitapları Milli Eğitim Bakanlığı t:ırafından bir yönetmelik neşredildi Ankara,12 T.H.Aj Ders kitap.aıı satışında meydana ge len karışıkuği ömemek maksadiyle Millî Lğitim Bakanlığı ^e leeek d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1952
  • Elli kişilik bir Amerikan basın heyeti geliyor Ankara 12 T.H.A.Ameri,kan vilâyet gazete'erinde çalı şan,muhabir ve seki Sterlerden 50 kişilik bir gazeteci kafiles bugünlerde.Istanbulu ve Ankar;yi ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1952
  • mmm mr:Geçen yıl memleketimize de gelen büyük Fransız edibî ve tiyatro yazarı,Jean Cocteau;yeşil gözlü,uzun boylu Renee Cosima ile ilk karşılaştığı zaman,«Hayatımda gördüğüm en güzel kadın» demiştir.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1952
  • ESKİ AVRUPA ADALETİ On sekizinci asrın sonlarına kadar Avrupanın her tarafında tesadüf edilen idam şekillerinin başlıcaları şöyle sıralanabilir:Diri diri yakmak;dörde bölmek;çarka bağlayıp ezmek;kazık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1952
  • Avrupanın bîr nolu atleti Çek atleti Emiie Zatopek Aynıpauın muhtelif gpor gazetelerinin tasnifi neticesi Avrupanın bir numaralı atleti olarak kabul edilmiştir.Zatopek,oümpiyutlarda favori olarak göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • Yeni bir yüzme rekoru Amerikanın Ohio Üniversitesi talebesinden Ford Konno 1500 metre serbestte bir dünya rekoru yapmıştır.Derecesi 18.11.5/10 dur.Eski rekor meşhur Japon yüzücüsü Furujıashi'ye aitti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • 1?Kış Olimpiyatlarında büyük muvaffakiyet gösteren Norveç takımıuın kaptanı kazandığı madalya ile beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • Atlet Strand Olimpi yatlara hazırlanıyor isveç'in dünya çapındaki dö mifond koşucusu Lennort Strond 1952 yılı Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmaya başlamıştır.Meşhur atlet antrenmanlarını Eric Ahiden ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • Amatör muhteliti Bursaya gidiyor Amatör muhteliti bu hafta Bursaya gidecektir.Amatör muhtelif cumartesi ve pazar günü Bursada iki maç yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • yeni bir kapalı salon Ilarbiyedeki Karagücü spor salonu ile Istanbul yeni bir kapalı salon daha kazanmış oluyor Birinci ordu boks birincilikleri münasebetile ikinci defa gö dudumuz İstanbul Karagücü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • Slîfİİİİİ Millî takımımı/Napoli'den Atina hava meydanına geldiği 27 şubat sah günü idareci ve gazetecilerle bir arada görülmekledir.HEZİMETİN SEBEPLERİ:5 Daima dört for,dört haf takt ği herzaman ve he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • En güzel sayı yapan Amerikalı basketti Lavvelli'nin kendine has stiliyie yaptığı s yılarla büyük şöhret temin etmiştr Yale Üniversitesinin basket,bolcuları arasında mümtaz buyer işgal edıen Tony Lavel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • İstanbul Kız Lisesi şampiyon oldu Kız liselerinin basketbol final maçiyle ortaokulların yakântop müsabakalarına dün Beyoğlu Erkek Terzilik Okulu spor salonunda devam edildi.istanbul KızLisösi ezel!rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • '^Lssfes^ W k »wP isveç ve Amerika hokey takınılanımı 6—6 berabere kaldıkları maçtan bir görünüş Şimalden spor haberleri İsveç Milli Güreşçileri Rusyaya gidecekler Xış olimpiyad'ı dönüşü Stokholmda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1952
  • Arkaradaki mühim tpP1^"!1^3 Futbol Federasyonu heyeti istifa etmiyor Federasyon çalışı gün Merkez istişaı Pazartesi günündenberi Ankarada toplantı halında bulunan Futbol Federasyonu azaları İki günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • TEFRİKA NO:171 lana:SAMANCIGİE Muradın nasıl bir Padişah olduğunu çok iyi bilen Üsküdarlılar korkularından sinmişlerdi Üsküdar bir bayram havası yaşıyordu.Halk sokaklara dökülmüş;davullar,zurnalar çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • AmbaLj malzemesi satıu Maliye Bakanlığından Gemici teminatı Malın Nevi Lira Balya Kapak Tahtası 30C Yırtık anbalâj kâğıdı 150 Kırpıntı kâğıt 150 Çenberler 75 Beşiktaş'ta Devlet Kâ£ıt Deposunda 1952 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • İhraç olunmak üzere 20.000 ton beyaz ve 20'000 ton çakır arpa satılacaktır Toprak IVIahsu eri Ofisi G^n I M dürlüğünden 1951 yılı mahsulü 64/66 Hektolitre %4 yabancı maddeli 20.000 Ton beyaz ve 20.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • FAYDALI EİLGİL^R Trenler Gidecekler:7.20 Adapazarı 9*00 Toros 10.10 İzmir Konya Adana 14.40 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 1830 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)23.50 Erzurum 21.40 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • •v Bu akşam saat 21 de J*^f\M A K S 1 M de J^L% Cumartesi,pazar 16 M da r.atine ve çar-ifcamba 16 da tcnzi.f lât ı matine ™m«r HOŞMEDET Perşembe akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • 0 OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumi bas.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • Kadıköy rkinci Sulh Hukuk Yârgıçhğından:952/17 tereke Kadıköy Yeldeğirmeni Uzun Hafız Sokak 131 sayıda mukim iken vefat eden ve terekesine mahkememizce el konulan Mehmet Erdyas'ın kanunî varislerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren tç Hastalıklan Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edi&r Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No 66/1 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 öğle kon sen P.Uvertürler.Luighi Cherubini «Anacreon:Giaocchino Rossini «Sevil Be.beri» Hector Be.lıoz «Roma Karnavalı» W.A.Mozart «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • öyledir Kaptan.Bu vaziyet karşısında sana bir iş düşüyor,hem de mühim bir »S.Ne gibi?Söyliyeceğim.Birazdan iki delikanlı kapışacaklar.Eee.Gü reştir bu,ne olup biteceği ev» ve den kestirilemez.El mı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • rV s»mm,Kadınlara göre t ileri sürdükleri 10 şarta riayet eden bir erkekle mesut bir aile yuvası kurmak pek kolaymış.Resimde Amerikan Comedieni Wayne nin mesut yuvası görülmektedir.Duruda hiç bir iş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHtR TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan Sâbchattin Kudret Aksal Telefon 42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon 40409 Pazar günleri 15.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Kılıç 41i anlatıyor fBas tarafı birincide!evinde sık sık birleştiği ve hat 4â bir gün de öğle yemeğini iberaibcr yedikleri işitiliyordu.Bu temaslardan ve eniştesinin evindeki bu buluşmalardan Atatürk'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Sovyetlerin Almanyaya ait teklifi Al mu 11.ya n m Atlantik Paktı dışında bırakılması şartiyle silâhlanmasını isteyen Rus notası Batılı üç devlet tarafından inceleniyor Londra,12 AP)İngiliz Kabinesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Truman ve Taft I Baş tarafı birincide:oylarını kullanmışlardır.Tasni fe gae Demokrat adaylardan Senatör Kefauver 20.147 oy ala rak Cumhurbaşkanı Trumanı mağlûp etmiştir.Truman 16 bin 298 oy almıştır.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Menderes Anlcarada I Bağ tarafı birincide] ıniişlerdir.Hava alanında Başbakanı,Cumhurbaşkanı adına Başyaver Kurmay Yarbay Nureddin Alpkartal,B.M.M.Başkanı Refik Koraltan,Bakanlar,Demokrat Parti Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • ımira!Robert Carney dün Ânkaraya geldi j Baş tarafı birincide miral selâm resmini ifa eden askerî birliği teftiş ederek:«Merhabam demiş ve askerler «Sagolv diye mukabele etmişlerdir.CARNEYİN UEYANATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 f 4 5 6 i 7 a IB 91 10H 111 I2J 1 SOLDAN SAÖA î Sıfat takısı;Çift:Tersi bir edat 2 Çift İngiliz ati iki kelime)Bir harfin okunuşu.3 Fiil eki;Bir cins parlatıcı madde;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • İstanbul Defterdarlığından Harman Ticaret Türk Anonim Oitaklıgının,beheri 1000 bin Türk liran kıymetinde hâmiline y&züı 200 ikiyüz paya bölünmüş 200000 ikiyüz bhı lîra ortaklık sermayesinin 23G0 iki'j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • 6 ton elektrolitik elektrik nakili satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden Bu husustaki şartnama 17.3.952 iarihine kadar her gün Satmalına servisimizden temin edileoiitr.3806)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • S.Ağaoğiunun bir tekzibi Ankara,12 Milliyet)B-^s bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Samet Ağaoğlu 12.H.952 talihinde Yeni Sabah gazetesinde İzmir'den kendisine atfetı yapılan neşriyat hakkın,da bize şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Milli Eğitim Bakanı bir basın toplantısı yaptı fBotş t&rafı birincide] tinde alınır.Bu itli b a 1a her Üniversite mezunu müracaat sahibini derhal vazifeye alraak ik tidarımız dışındadır.Fakat mü lûcaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Tunustaki Fransız ekalliyeti Hayatlarının tehlikede okhiğonu Genel Valiye bildirdiler Tunus.12 T.H.A)Tunus taki Fransız ekalliyeti bugün Tunus Genel Valisine müracaat ederek,cereyan ed ,*ıı hâdiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • iki kızıl iran gazetesi kapatıldı Üniversite gençleri bugün bir kapab salon toplantısı yapacak Iranda çıkan Şuriş gazetesinin millî duygularımızı rencide edici mahiyetteki karikatür ve yazısını tel'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Aftle Bevjn ihü'âfı J Bag tarafı birincide] sında Bevan.Atllee'nin lider ligini kabul etmediği için kendisini takbih eden bir takriri 62 ye kâışı 172 oyla eddettirm:ştir.İşçi Partisinin sol cenahında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Cüretkâr bir ırz düşmanı 'Bas tûrafı birincide yaşlarında evü ve üç çocuk sa lıibi bir kadının evine,yüzünde deri bir maske ve ellerinde lastik okluğu halde girmiştir.Kocası evde olmadığı için yatak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Velf tçıler Hilâli Paşa kabinesine muarız »Sos tarafı birinctfel leşmiş Milletler Teşkilâtınla kontrolunâ tevdiine dair İskandinav mahfillerine tekLfler burada şiddetli tepkiler uyandurratş ve «Empery
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Tütün satışları ve hükümet müdahalesi Tekel Bakanı müstahsil elinde tek y prak tütün bırakılmayacağını bildirdi siyle kıymetlenmesini arzu etmektedir.Binaenaleyh mahsulleriniz bu değeri bulduğu Düzce,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1952
  • Eski Küba Devlet Reisi Bas taralı birincide uıırbaşkanı Carles Prio Cocoaras'a serbestçe memleketi terkedebileceşini bildirmiştir.Yeni devlet bakanı Miguel Angel Campa verdiği bir beyanatta şunları sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • 4 MART Rn f 20 fc* 1952 ŞubaT 71 Sal» 1367 VAKİT VASATİ EZANİ in* 6.3ü 12.27 ila UM 622 j ta« 15.37 9,33 saı a 18.01 12.06 rta 19*2 1.36 ¦sal i 4.51 10,48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • AKAK» MlKAFATl ALAN İUU DOKTORUMUZ Yaptığı muvaffakiyetli ameatlaıla retina dekolmam dien «ayet ehemmiyetli b*.r talika müptelâ 50 ki^i i ı taran goz hastalığı mücenai ı Prof.Naci Ben.gtsuya ^Sa-mükâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • SAt.iJLK Mİ lK)Kİ)Nt)N BALKTEN TAYİNİ GELDİ IJ Sağlık Müdürlüğüne vekâ tel tâyin edilen Dr.Aodürra m Bayraktarın asaleti Sagve Sosyal Yardım Bakanlığı afından tasdik edilmiştirgar taraftan İstanbul Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • DÜN 474 TURİST DAHA GELDİ îhghîz bandıralı 16 bin tonluk Britanic seyyah gemisiyle dün limanımıza 474 seyyah gel mistir.Misafirlerimiz şehrin alâka çekici yerlerini dolaştıktan sonra yarm 16.30 da şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • Djş tic let ha mülum kararlar alını ihracat komisyonları,ihracatın yapıldağ memleketle aramızda mevcut ödeme anlaşması hesabından transfer edilecek Maliye Bakanlığı ihracat muameleleri hakkında bazı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • HALKIN SESİ Gelen cevaplar s Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünden gönderilmiştir.Gazetenizin 11/2/1952 ta rihli nüshasında;«Dolmuşlardan şikâyet» başlığı ile çıkan yazı incelendi.Taksi ve dolmuş arabala r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • ı MAKALE Başı baş Türkçe ismail Hami DAN1ŞMENC Bizde yalnız bir türlü değil,bin türlü dil buhranı gösterilebilir:Meselâ bun* dan evvel muhtelif raünasenetlerle bahsettiğim ııydurıuaca tersine türkçe v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • Ya!Şimdi gene iyi.efendim artık polis o kadar sıkı ki y»kın d,andevır evi mandevu ev» kal mıyacak,kânlar dolaşamıyacak sokakta.E„ Size de iş kalmıyacak yaai.m Sen ne diyorsun yahu.asıl o aman bize iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • ftaaUMPitePK FIRTINA varudenizde bağlayan şiddut utma ve tipi yüzünden var seferlerinde aksamalar ol ştur.Bu yüzden Anafarta uru Zonguldak'a iı£rayantii)Tan vapnr» da Vona Vakfıkebir limanlarında fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • K r S A HABERLER it Bundan bir müddet evvel ihalesi yapılan Osmaniye ve Uzunyusuf ilkokul.a.ııun temelleri önümüzdeki günlerde atılacaktır.Bundan başka ikmal edilmiş olan 10 dershaneli ilkokulun açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • Müess f iki kaza Küçük bir çocuk otomobil uîtında kalarak öldü Son 24 saat içinde müessif iki otomobil kazası olmuştur.Şoför İbrahim Kurt'un idare,sindeki otobüs.Beykozda,Kuleli Caddesinden geçerken 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • BİH IvAYNANA DAMADJNI YAKMAYA.KAIJKTI Dûn sabah Dikilitaşta ortalığı-heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Bu semtte Samakof.sokağında oturan Veysel Ca-kmak adında biri kayın,valdesi hamiye Ulaşİa geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • SAKI YER.CltfAYESTİNİN ı i Al!KİK AT r Bir müddet evvel Sanycrde fecî bir cinayet işlenmiş ve İt yaşlarında Hatice KaragÖlge admda bir kızcağız başı taşla ezilerek öldürülmüştü.Bu hâdisenin sanığı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • DP.PAKTİ İL İDARi:KU-RULU BAŞKANLIĞINDAN Demokrat Parti İstanbul ili 1952 yılı mutad kongresi 21 mart 1952 cuma günü.saat 10 da Spor ve Sergi Sarayında aktedilace^i;tüzügüraüzüu.40 ncı maddesi gereğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASININ BtfTÇESİ Denizcilik Bankası Türk Ortaklığı Kanununun fiilen meriyete girmesini müteakrp idarede yeni mevzuata intibak hazırlığı hızlandırılmış tır.Bilhassa bu çausmalar.ban kanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • İKİ YENİ ARABA VAPURU Dt)tf GEW I Şehir hatları işletmesine ait araba vapurlarından* «Kızkülösi» ve «Kasımpaşa» dün ¦öğleden sonra,Hollanda bandıralı «Hurober* açık1 deniz römorkörünün yedeğinde,liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • Ti AL Kııraimi idare heyeti toplantısı Türk Hava Kurumu genel merkez kurulu,dün saat 10:30 da Ankarada,Balıkesir millet i vekili Enver Güreli'nin başkan lı£mda olağanüstü bir toplantı-yaparak geçen to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • Ekmek fi atı artmıyacak ^o»t,mm—ı ııı ı tj Yapılan tecrübefler sonunda fırıncıların zam talebi reddedildi Belediyeden zam talebinde bulunan Fırıncılar Sendikası mümessilleri dün Valiyi ziyaret ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • FIKRA GirüSti ile mücadele Gürültü ile mücadele,yıllarca matbuatın en bol kullandığı bir mevzu olmuştur.Dinlerce fıkra yazılmış,yüzlerce karikatür çizilmiştir.Kimbilir belki!de bu yazılar ve çizgiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • W8l?z!R festi vaii Beethoven'in 125 nci ölüm yi lı.dolayısiyle İstanbul Belediye si.tarafından bir müzik festivali tertip edilmiştir.İlk koaser bugün saat 18 de Taksim Belediye Gazinosunda,ikiıu-i kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • ir Amasya Kültür Demeği men fantine tertip-enen yemekli Amasya Gecesi)17 Mart'Cırm~rtesi gecesi Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir,BALO it Göçmenler Yardım Derneği tarafından tertiplenen 8 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • aacfl Kambiyo ve Esham Sterling.Dolar.7.90.00 280.5Q:0.80 64.03 5 60 54.12.5.0 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 yan 7 91.00 280 H)Fr_Frangı isviçre Ft.Belçika Fr.isveç Kr.Florin.0 80 •64.03 5.60 54.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • Nişantaşındaki şantaj hâdisesinin duruşması Evvelki sene Beyoğlu sosyes.m yakından alâkadar edan uzun müddet dedikodusu tptlan bir hâdise olmuş ve çantasında oturan tanınmış r doktorun eşi Sezaver,ko-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • TAMİK EDİLEN CAMİLER Anıtllar Derneğinin teşebbusiyle ve halkın yardımiyle restöre edilen ve dört yüz senelik bir maziye sahip bulunan Di bekli namiyle mâruf Emınbey cara'i dün öğleden evvel halka açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • Tuzlalar hususî eşhasa devredilecek Öğrenildiğine göre,Gümrük ve Tekel Bakanlığı huKümc-t programının Tekele ait kısımla rmın biran evvel gerçekleşti,rılmesini temin maksadiy.e esash adımlar atmış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • i\i:uleu kukalarını önlemeli xnakMuliyle bir tüzük hazırlandı Çalışma Bakanlığı,maden kazalarının önlenmesini temin male sadiyle bir tüzük hazırlamıştır.Bilhassa,kömür madenlerinin yer altı işlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • P O L İ S T E ^r Emniyet memurları Beyoğlunda sinema bileti karaborsacılığı yapan Erdoğan,N«ci.Halil,Hüseyin;Recep;Yaşar ismail;Er can.Sait;Fikret ve Aslin adında on bir kişiyi yakalamış ve haklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1952
  • BIK ALMAN PROFESÖRÜ ŞEHRİMİZE GEM t Çalışma Bakanlığınca bazı koıüeraııslar vermek-üzere meıiiiiîketimize davet edilen Al man iktisat profesörlerinden Valter Veddi/çen dütı uçakla Atina'dan şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8