Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • •IjfaMk'OufaMm Bugün şehrimizde hava;sabah leyin sisli,öğleden sonra bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz daha artacaktır.Yağış beklenmemektedir sp^r pP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Rusya ye P«yk evict diplomatlarına karşı Misilleme tedbirleri Türltiyedeki Bas diplo-matlarının da seyahatleri t tahdit edilecek Ankara,11 T.H.A)Geçen ay Lizbonda yapılan Atlantik Paktı Devletle i Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • II Öğretmenler n kadro meselesi Milli Jl&iııinı Bahanı bu hususa dair beyanat verdi Milli Eğitim Bakanı Tevfik İle rj dün sabah Ankâradân şehrimize ge.mistir.Bakan kendisiyle görüşen gazetecilere aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • T.Taskıran r Amerikada Kars Milletvekili Tezer Taşkı ran Amerikada eğitim müessese,lerinde tetkiklerde bulunmak üz re Nevyorktâ gitmiştir.R&simdt Tezer Taskıran uçaktan inerken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Motorlu tren seferleri 1 nisandan itibaren seferlere başlanacak Anka.a,11 Milliyet)Almanyaya sipariş edilen molorhı trenler ay basından,itibaren sefere bağlıyacaktır.Js'anbui,tzmir;Ankara;Zonguldak:Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Hatayda yeni sel felâketi Bir gazino Asi nehrine uçtu,can kaybı henüz meçhul Antakya,11 Milliyet)Şiddetli yağmurlar Hatayda geniş mikyasta tahribat yapmış ve Antakya,nın belü başlı gazinoların dan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Kızıl iran varakpareferinin küstahça neşriyatı üzerine Iran Büyükelçiliği teessür ve teessüflerini bildirdi "Çirkin ve utandırıcı karikatürleri,neşreden gazeteler hakkında takikata geçilmesi için büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Suriyeliler hudutta bir erimizi şehit ettiler Hâdise,kaçakçıların Suriyelilerden yardım gördüklerini açıkça meydana koymuştur Reyhanlı,11 Milliyet)Türk ve Suriye hudutları sra.İlçemizin Sansarh köyünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • İranlı kızılların küstahlığı Hitler;yalan büyüdükçe iriauanlar çoğalır,dermiş.İranda komünist fikirlerini neşreden gazeteler de,son günlerde Türkiyeye karşı büyük bir taarruza geçtikl&ri için,Hitler'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Kâzım Paşanın Antalyada Atanın evine yerleşmesi AtatUrkUn hastalığının ağırlaştığı sıralarda İsmet Paşa ile Kâzım Paşanın,Riyaseti Cumhurluğun,Başvekilliğin aralarında birbirlerine teklif edilmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • içişleri Bakanı Salihliye gitti Evvelki gün tzınire gideniçişlori itaham,Salihli D.P.kongresinde bulunmak üzere Salihli'ye hareket etmiştir.Resimde İçişleri Bakanının İzmir'de kargılanı&ı görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Partisi içinde bir muhalefet yaratan Bevan Bevan'a son ihtar Parti prensiplerini ihlâl od en Bevan ya yola gelecek veya partiden ihraç edilecek Londra,11 AP)Clement AtÜee'nin İşçi Partisinin mutedille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Eir keresteci ortadan kayboldu Tüccar,karısına yazdığı racktupt1 "beni aramaym» diyor Savcılık ve Emniyet Müdür.]üğü esrarlı bir kaybolma hâdisesine el koymug ve tahkîkata başlam'slarcbr.Hâdisenin mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Kalkınma kongresi devam ediyor İSTANBULUN İMAR PLAN)ŞİDDETLE TENKİD EDİLDİ Prff.Emin Onat:"istanbul kalfaların elinde hergün bir parça daha çirkînleştir itmiştir,dedi Kalkınma Kongresinde müzakereleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Bir kaza sonunda 277 kişi yaralandı Amerikada Baltimor şehrinde,patinaj müsabakalarının yapıldığı stüdyomda bir bölmenin yıkılması neticesinde 277 kişi yaralanmıştır Hatice Sonja Henie yi görmek istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.03.1952
  • Atlantik Ordgl^ AMİRAL ROBERT CARNEY Bü GÜN ANKARADA BEKLENİYOR Atlantik Paktı Güney Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Castiglione istifa etti İstifanın,Türkiye ve Yunan istanın kuvvetlerini bir İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • MAKALE İrticadan rücû hamlesi İsmail Anayasa)nın uydurmacadan türkçeye tercüme edilen yeni metni hakkında halka fikir vermek üzere birkaç gündür gazetelerde bazı kelime örnekleri neşredilip duruyor.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • TÖRE» ir öğretmen Okulunun 104 üncü yıldönümü 16 Mart pazar günü saat 15 te Çapa Eğitim Enstitüsünde büyük bir merasimle kut lânâ çaktır,BALO ir Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • j Hie.12 Bu i 15 MART 28 C Ah.1952 Şubat 1-71 1 i Çorşamba 1367 VA] EtT VASATİ EZANİ Güneş 6,17 10.05 Ogle 12.24 6.11 İkindi 15 43 9,30 Aksan 18 12 12.00 Yatsı 19 42 1.30 j İmsak 4.38 10 26 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • Kendime geldiğim zaman akşam olmuştu.Başımdan geçenler sanki bir rüya idi.Saçım ba şım dağılmış,elbiselerim harap olmuştu Hıçkıra hıçkıra saatlerce ağladım.Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum.Zehra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • KISA HABERLER ir Tarsus vapuru hava muhalefeti yüzünden.1,0 saat rotana ve lüt yoıcu;43* uta yuKie xa ti posıasaıaaa aoaruus türir Tırhan vapuru da havanın bozukluğu sebeoıyie ancak,bir den suma Buoau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • POLİSTE it Besiktaşta Fosta Caddesinde 67 sayılı ede oturan Sultan Şimşek isminde Liıisı kaldırıldığı has*.ahi»nede ölmüştür.Ölünün kalb sektesi neticesinde olduğu ani rçıîmı$t*r.•k Hasekide oturan Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • TİCARET ODASINA DIŞ MEMLEKETLERDEN YA-PILAN TEKLD7LER Bölge Ticaret ve Sanayi 0dasıııa,Avrupanın muhtelif memleketlerinden malla ma ahcı bubnak için bir çok teklifler Re muktedir.Bu arada dünîsveçten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • FIKKA Spor âleminde keşmekeş Sporcuya en az yakışan vasıf dedikoduculuktur.Halbuki bizimkilerin de en çok becerdikleri şey dedikodudur.SporcıUarımızın büyük bir kısmı mahalle kalitesindeki ihtiyarlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • İŞÇİLERİN AÇTIĞI POLİKLİNİK Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri BalaL Vodina caddesi 135 numarada işçi ailelerini muayene etmek üzere 4 doktorlu bir poliklinik açmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Av ılı s Sterlirvg Dolar Fr.Frangı isviçre Ft.Belçika F/İsveç Kr Florin Liret r?Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7 91.0Û 28C30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • TvÜÇÜKPAZAR İLKOKULU BUGÜN TÖRENLE AÇILIYOR îrışası tamamlanan Küçük-pazardaki Atatürk ilkokulu bu gün saat 12 de törenle açılacaktır.10 dershaneli olan ilkokulda,müze,laboratuar ve spor salonu tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • GÜMRÜK MUHAFAZA BÖLGE KOMUTANLIĞININ ÇALIŞMASI Gümrük Muhafaza Bölge Ko mutanlığının tecrübî mahiyetteki calişmaları sona ermek üzeredir.Bu teşkilâtın verimli çalışmalarını eözönünde tutan Bakanlık,Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • SANATKÂR KOZA ÖLDÜ Türk sahnesine uzun müddet hizmet etmiş,Darülbedavii Osmanidc «Çürük Temel piyesiyle vazife almış bulunan sanatkâr Roza Felekyan evvel İd gün 83 yaşında olduğu halde Yedikule hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • İl Genei Meclisi Şehir Meclisi düıı Belediye bütçesinin müzakeresine başladı îl Genel Maclisi dün saat 15.30 da Enver Berknıamn bas kanlığında toplun'nıştır.Gecen celseye ait tai/mas özelinin okunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • HALKIN SES Radyo saat ayarından Şikâyet ediliyor îzmirde İkinci Kordonda 285 numarada Hayri Yulçın yazıyor;«Meydanlârdaki saat'er ancak o şehir ha kını radyo ile verilen memleket saat ayarı ise şehird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • PEYNİR Fİ ATLARI DÜŞTÜ Yeni istihsal mevsiminin başlaması neticesi,peynir fiat lan kiloda 20-30 kuruş düşmüştür.Eide mevcut geçen se neden kalma büyük stoklar bu lunduğu ve bunların ihraç imkânları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • KİR KALPAZAN YAKALANDI Emniyet 9 uncu Şube Müdür lü£ü inemurlan dün Yunus Ak soy adında bir kalpazanı yakalamışlardır.Taksimde,Kâtip Mustafa Çelebi mahallesinde,Mücadele çıkmazında oturan sanılın evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • Sinema bileti karaborsası günden güne artıyor Son günlerde,bilhassa Beyoğlu sinemalarında bilet karaborsacılığı göze batar bit' şekilde artmıştır.Gerek zabıta ve ge ek Belediye bilet karaborsa cılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • Bir öğretmen çıldırdı Haydarpaşa Lisesi tabiiye öğretmem düıı Akıl lla-süilıanesine sevkedildi Ewvelki Run Kadıköy vre Ki zıltoprak muhitini teessür içinde bırakan bi.hâdLse olmuş ve Haydarpaşa Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • SERBEST TARİFE İSTEYEN ESNAFIN TOPLANTISI Kahveci,muhallebici ve berber esnafı,tarifelerin serbest bırakılması için yeniden teşeb büslere geçmiş bulunmaktadır.Tarifelerin serbest bırakılması için esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • PROTESTOSU Şehir Meclisi tarafından talebelerin tramvay ve otobüs seyahat ücretlerine yapılan zamları protesto etmek maksadiyle Milli Türk Talebe Birliğinin bir kapalı salon toplan tısı yapmağa karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesine el konuldu Mezardan çıkarılıp morga nakledilen Evdoksiya adındaki kadının zeh rienmek suretiyle öldi ğü anlaşıldı Bir müddet evvel Savcılığa bir ihbar yapılmış ve Beycğlund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.03.1952
  • BATAN MOTORUN 6 TAYFASI KURTARILDI Evvelki gün fırtına yüzünden bordası parçalanarak Kef ken adası önlerinde batan Cemal Uyar motorunun 6 tayfası civardan yetişenler tarafından müşkülâtla kurtarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • KAYSERİ ŞUBEMİZ 14 MART Cuma gUnil hizmete girecektir Y«tıi Postahan* Cad.O 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • İtfaiyeyi meşgul eden 5 sarhoş Londra.11 Nâfen)Londrada dün 5 sarhoş,koca bir itfaiye ekipini «yangın var» diye telefon la içtikleri eve çağırmış ardır,five varan itfaiye hiçbir alev göre nıemiş.O sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Doktor hastayı göstererek:Arkadaşınızın,dedi.Nasıl yaralandığını,herhalde bilirsiniz.Bilmiyorum;fakat kestirebilir orum.Bu yaraların kuV velli meşin bir kırbaçla döğülruek neticesinde açıldığı anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • 1 SANAT HAREKETLbRİ Düşman kazanma sanatı Kalemime güvenebilsem derhal işe giirşir ve «Düşman Kazanma Sanatı» ismini takabileceğim bir kitap yazardım.Dost kazanmanın yollarını lüzumundan bir parça faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • HAZRETi ÜUHÂMMEOİN Iffîpn* SA&IH VATIZ TAMU hiçbir hâdise Zeyd'in Hazreti Muhammede bcğVığı kadar parlak bir misal olamazdı TEFRİKA No.70 Bunlardan biri Muzirenin oğiü Muaviye dikeri Bedir de esir düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Yeni Alman Ordus u Federas Almanya Dışişleri Bakanı yeni Alman onlusunun Alman militarizminin doğması değil-dir dedi.Nevyork,11 AA.Fcderai Almanya Cumnuriyetı Dışişle i BaKanlığı Masttşarı Pro fesör W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • W.U.S.GENEL SEKRETER ÜNİVERSİTEDE W.U.S.genel sekreteri Pierre Trouval Türkiye Millî Talebe Federasyonu ve İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği idare heyeti ile W.U.S.ve Millî Gençlik komitesi kuruluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • VERGİ BEYANNAMELERİ-Nİ VERME MÜDDETİ BİTİYOR Gelir,Esnaf ve Kurumlara ait vergi beyannameleri,vergi dairelerine verilmeğe başlanmıştır.Beyanname verme müd deti bu ay sona erecektir.Bu müddet zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Florida ile Havana arasında üç gun sürecek beynelmilel hot ra yarışları yapııaca&ı bi4diiil mektedir.Mr.Heddermau in kotrası ile yedi gene kız da isti ak edecektir.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Mesut bir nişan Kuday Dede İle Sermet Ö/ay tekin Nişanlandılar.İstanbul:10.3.952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Kayseride iplik fabrikası kuruluyor Kayseri,11 T.H.A.Tanın mış bir müteşebbis Marsha 1 Yâr dımından faydalanarak şehrimiz de büyük bir iplik fabrikası kurma teşebbüsüne girişmiştir Fabrikanın p:ojeleı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • 3usyamn ifk kadın sefiri öldü Londra.11 Nafen)Sovyet Rusyamn ilk kadın sefiri Aleksandra Kollontai seksen yaşında olduğu halde ölmüştür Stokho m ve Oslo elçiliklerinde bulunan Kolantai Bolşevikler ikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Arnavut Mî!îy°tçiîeri dağlara çekiliyor Viyana.11 T HA.Birleşmiş Mil etlerin ve Atlantik Paktı na iştirak eden devletlerin komü nıst rejime karşı takındığı son tavırdan sonra peyk memleketlerinde mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Casus okulları Rusyada açılan okullarda her yıl iki yüz casus yetiştiriliyor I l~ II II Münih,11 T.H A Hür Av rupa Radyosu)Mihailovg.ad Tolbukhin ve Velingrad kasa ta larmda üç yeni casus mektecinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Veba salgını Koreden Çine de sirayet etti Bu hastalrk devam ettiği takdirde mütareke görüşmeleri uzayacak Londra,11 Nafen)Kuzey kül bir duruma düstükleıini Korede patlak veren veha salcı göstermektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Karacabey Harabı Karacabey Harasında 19 safkan Arap,404 yarımkan Arap,64 nonyus ve lb5 Karacabey nonyus'u olmak üzere 652 at olduğunu Haranın bugüne kadar 3214 at yetiştirdiğini gazetelerde okuduk.'92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Siyasî İcmal A nıral Carney'ın ziyareti Amiral Carney Ankaraya Başkomutan sıfatiyle ilk ziyaretini yapmaktadır Sayın misafirimiz,Türkiyenin yabancısı değildir.Evvelce de memleketimize gelmiş,hükümet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Ameri kan komünistleri 1 «II II I I I III II Ecnebi tebeası bulunan eski Komünist Partisi azaları huduı harici edilecek Vaşington,11 USIS)Binleşik Amerika Yargııayının aldığı bir kararla hükümet e:kid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.03.1952
  • Bir İngiliz profesörü memleketimize geliyor Londra,11 Nafen)Kem briç Üniversitesi Hukuk profesö lerinden C.J Hamson'un 23 Mar tan 6 Nisana kadar İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerinde konferanslar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.03.1952
  • Monnique Wattean,dans,skeç» suluboya ve güzel yazı yazabilme hususunda dikkati çeken bir istidada sahiptir.Brüksel radyosunda spikerlik eden Monuique,uynı zamanda sahnede de ağır piyesler temsil etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.03.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Büyük romancı Victor Hugo ve sevgilisi güzel Juliette Bu kadın,tam Hugo'nun ilham «Juliette Drouet» büyük bir sahne sanatkârı olmak istidadında idi.Eğer Victor;Hugoyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.03.1952
  • Stockholmdeki Türk basketbol takımı.Soldan sağa:Zeki Görsün.Suat Gönenç,Erol Yontunç;Feridun Pirali Elçilik Başkâtibi)muhabirimi/Orhan Türel,Engin Yontunç.Oturanlar*.Doğan Tu» k kan;Nejdet Arol,Tahsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1952
  • Ankara lig maçları t^hir edildi Ordu Takımının seyahati dolayısiyle Ankara lit?madan bu hafta tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1952
  • Ilg^^.rr,r-Yf rtr Tf Wif.rrnn m Bw^P 3U v s *K?'v.J5?i Î" v-Vv ^^aaas:I-xt_Bu'ıaf ta karşılaşması Icnbeûern Galatasaray Beşiktaş takım larının geçen sene yaptıklaı nMl-I*.11 I.L.^l.v.2 Ikî ırıa d a.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1952
  • Bilinmeyen bir spor:BADMiNGTON Tenise benzeyen,fakat ondan başka hususiyetleri ihtiva eden B&dmington sporu tngilterede pc ı fazla revaçtadır.Bilhassa dominyonlarda bu oyun çok yayılmış ti*.Britanya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1952
  • Hezimetin sebebleri:4 O kadar ki antrenör,vakitten dahi oyuncuları haberdar dahi etmemiş ve millî maçta devrenin bitmesine 25 saniye kala biraz da bu bîlg'sîzlik yüzünden takım bir gol daha yemişti Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.03.1952
  • Sporculuk evvelâ mertliktir 29 Şubat Cuma günü Atinada oynanan Türkiye Yu nanistan millî maçında nahak yere mağlûbiyetimize se bep olan beynelmilel hakem Muzaffer Ertug;yurda döndükten sonra burada ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • BİMİK HÜKÜMDARI TEFRİKA No.17» Yazan;SAMANCIGtL Genç,cesur bakışlı.Padişah ağır başlılıkla ve dikkatle Emirgün Yusuf Paşayı dinliyordu Deyince İranlılar ağız birlimi ile itiraz ettiler.Fakat Mr sa Paş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • Dr.Refik Nevzad Paris'de 47 sene Doktorluk yaptıktan sonra memleketine dönmüş ve hastalarını her gün Osmanbey Rumeli caddesi Konfor apartmanı 40 No.da kabul etmiye başlamıştır.DAHİLİYE ve KADIN HASTAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • KÜÇÜK KARA-KOLDA Piyes S Pordo Yazan Sidney Kingsley Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan basıca her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon 40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • V f öu akşam saat 21 de l%d\M A K S I M de S J~L Cumartesi,pazar 16 m û* n.atine ve çar-1 famba 16 da tenzi-l^t-1 matine HOŞMEDET akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergiln 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • FAYDALI LİLGİLER Trenler Gidecekler 7,20 Adapazarı 10.10 Konya Adana Kurtalan 14.40 İskenderun 18,20 Anadolu Ekspres 18,30 Adapazarı 20,05 Ankara Ekspres Yataklı)Gelecekler 6,25 Erzurum 8.30 Anadolu E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Uv.KuvvRileri ihtiyacı için 35 ton 2.ci nevi çamaşır sabunu kapalı zarfla satın alınacaktır.Pirina yağından yapılan sabunun fiatı 105 kuruş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • İstanbul radyosu 12,57 Açılış ve program,13.00 Haberler 13 15 Radyo salon orkestıası konseri İdare Semih Argeşo 1 P.Fauchey,«Romen rapsodisi» 2 Mich£ i,«Ninna.Nanna» 3 H.Groudson,«Mehtaba serenat» 4 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • 'Neşriyat Agnes Bernauer Almanların modem dram edebiyatı kurucularından sayılan MebbeTin eseridir.Dilimize Veca hat A.kyo] tarafından çevrilmiş,Mili!Eğitim Bakanlığınca Dünya Edebiyatından Tercümeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • Satılık Emlâk)İstanbıiJ Defterdarlığından:Dosya No.511—3165 518—431 518—1383 Cm si Adalar.Kmalıada mah.eski Zeytinlik yeni Tekinay so.69 ada,2 paısel yeni 71 71/1 kapı sayılı 493.50 M2ahşap iki ev.Fai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.03.1952
  • Alinin bu sözleri,türkçöyi iyi bilen Petann kanını tepesine çıkarmış,yüzü kıpkırmızı olmuştu,öyle ya bu kelimelerin her biri ona bir hakaret demekti.Fakat dişini sıkıp sesini çıkarmadı.Yapacağını bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 3 4 5 KıSB 6 7 8 9 j 10İ ıı 1 12 SOLDAN SAÖA j 1 Beyaz;Bir harfin okunuşu.2 Müsabaka;Bir harfin okunuşu;As.3 Genişlik;Dem Bir edat.4 Rüzgâra emir;Bugünkü Mısırın banisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Sahip Te Baemuhamri AH »tad KARACAN Bu nüshada Yar islerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NUHÎ AKÇA ¡e AU Nad KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklı*!Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • ZARARLİ BÖCEKLERDEN KORUR GESAROL toz i Kg.5 Kg.25 Kg.50 Kg.Ambalajlarda GESAROL 50 Bulamaç 0,8 Kg.5Kg.50 Kg.Ambalajlarda KORUMA TARIM İLAÇLAR I AS Bu ilâçların ırkiye Umumî Bayii ve İmâ* Lisansı Sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Kereye ait yeni şehit listesi Son listede 4 şehit ve 22 gazimizin ismi bulunuyor Ankara,11 AA.10 mart 1952 gününe kadar Kore birliğimizden muhtelif sebeplerle yaralananlarla,şehit olanların adlan aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • i 'j "ji^C^Q^ Od ist.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıta it ilânları Aşağıda miktarları yazılı muhtelif cins maddelerin nakliye» i işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.İhalesi 17 Mart 1952 günü hiza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Bir keresteci kayboldu TBoş tftrafı birincidel tinde İhsaniye mahalfe.ı de 2 sayılı evde oturan ve CiiaJide İlyas adındaki ortağı ile keıneste ticareti yapan Hasan Tah srin,geçen cuma günü geç vakit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Öğretmenlerin kcdro mesel es 1 Baş ta rafı birincide-sinin büyük faydalarını açıklayan rapor,bu Üniversitenin ne şekilde kurulacağını ve hangi merhaleleri katederek inkişaf edebi.eceğini mufassalan iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Misillime tedbirler fRaş tarafı birincide] kanlığı tarafından mezkûr dev let mümessillerine tebiiâ edile,çektir.YLNANİSTAN1N KARARI Atina,11 A.A)Yunanistanda bulunan Sovyet cüplomatları.Elçilik memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Motorlu tren ı Baş tarafı birincide fi Kurtbek tarafından bir tecrübe gezisi tertio edilmişi ir.Bugün saat 14 de Anka radan haı«eket eden motorlu tren U lastırma Bakanı Seyi'i Ku;tbek;Çalışma Bakanı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • iranlı Kızılların küstahlığı Başmakaleden devam)hâline gelen Cenubî Azerbayca m Türkiyenin istilâ edeceğini,btün bu hakikatler meydanda,dururken söylemekten sıkılmıyor lar Cahil ve mutaassıp kütleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • General Plastiras iyileşiyor Başbakanlığa vekâleten Sofokles Venizelos tayin edildi Atina,11 A.A.Başbakan Plastiras'ı tedavi etmekte olan doktorlar,bu sabah mastereken yaptıkları bir açıklamada Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • iliç Ali anlatıyor I Baş tarafı birinci d ol kir vaziyette,daha evvel kendilerine tahsis edilmiş olan köş ke gidildi.Fakat köşke yanaştığımız vakit ne görelim?Meğer Meclis Reisi Kâzım Paşa,•beraberine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Amiral Carney bugün Ankarada bekleniyor 'Bas tarafı birincide] lif ası,Müttefik komutanlık bünyesiyîe ilgili bir ihtilâfa atfedilmektedir.Atlantik ittifakına son defa iltihak eden iki müttefik devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ S-F.VC*" TİYATROLARI Saat 21 de DUAM KISMI ŞAKACI Yazan Sabahattin Kudret Aksal Telefon 42157 ı E D t KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celal Musahipoğlu Telefon 40409 Pazar günleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • iran Büyük Elçiliği teessüflerini bildirdi l Baş tûralı birincide] mistir:«Dost ve kardeş Türk milletinin hisleıini rencide etmek ve Türkiye efkârı umumiyesini îran aleyhine çevirmek ve iki memleket a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Suriyeliler I Baş tarafı ibirincide erimiz yanlılıkla Suriye topraklarına girmiştir.Bunun üze rine Suriyeli askerler tarafaıdan üzerine at?ş edilmiş ve se hit olmuştur.Alâkalılardan ve rilen malûmata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.03.1952
  • Kalkınma kongresi [Bas tarafı birincide] mevzuunda.Liman ve iskân işleri hakkında fikirlerini beyan ve muhtelif cephelerden Frost u tenkid etmişlerdir.Profesör Emin Onat ana davalara temas eden konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.03.1952
  • Istanbul 4.İcra Memurluğundan:951/3635 Birinci derecedeki alacaktan ötürü merllun olup tamamına bilirkişi tarafından 45150 lira kıymet konmuş ve vâki itiraz üzerine İcra "fcargıclıgınta 48160 liı a kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • Eksiltme ilânı Preventorium Sanatorium müdürlüğünden Preventorium Sânatoriumun 1952 mail yılı ihtiyacı için 28/3^1952 Cuma günü açık eksiltme ile Üsküdarda Valdebağmda Preventorium Sanatorium idare bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • İstanbul sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünden Harp,kıthk,muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden hasta'toklaıla açılan savaşta bilhassa seferberlik esnasında hastahanelerdeki esas hemşirelere yarjımcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • Bayındırlık bakanlığından Bakanlığımız ihtiyacı için turuncu renk iki yüz «200» kilo seilozik ve 300 ki.'o sentetik Avrupa boyası satın alınacaktır.Bu boyayı vermek isteyenlerin marka fiat,müddet ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT AĞRILARA KARŞI 4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ÂDET ALINABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • Parti Çeşitli yiyecek,yakacak alınacak Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan:Muh.Fıatı Muh.Tutan İlk Tem.İHALS No.sı CİNSİ Miktarı 1 Ekmek 397uuü aded 2 Sadeyağ 18250 Kg 8 Koyun eti 59000 Kuzu eti 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR •Vo«g mmü TAH|» ı ti eW tm 4mtm 45 Beyjir,î« Beygir,Î5 Beygir,M Beygir,15 Beygir SİYİM ÇİFTÇİLER!f Gelmiş ve gelecek rakipleri arasında daima üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • iller Bankasından:Ankaradâ İller Bankası bitişiğinde bulunan binanın 73.028.34 lira kesif bedelli tamir,tâdil ve kalorifer tesisatının yeniden yakılması işi kapalı zarf usuiiyle eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 14/3/952 günü saat 16 da eksiltmesi yapılacak olan Tunçbilek-Değirmisaz enerji nâkli hattı ve transformatör istasyonları inşa tesis ve montajı işleri eksiltme dosyasının nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • Karacabey belediye başkanlığından 1 Belediyemiz içiı 5 tonluk bir Dizel kamyon satın alınacaktır.2 Ellerinde Dizel kamyon bulunan acentelerin;fiat,marka ve evsafını gösterir teklif mektuplarını en ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • Ankara C.Savcılığından:Ankara Merkez Cezaevine 1952 yılı için kapalı zarf usuliyle ekmek alınaoaktır# Beheri 750 gramlık ekmeğin miktarı 211700 adet,muhammen fiatı 25 kumış,tutarı 52925 €111 iki bin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.03.1952
  • Satılık Emlâk)İstanbul Defterdarlığından!Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminat Lira Lira 513-2321 Beşiktaş,Ortaköy,Mecidiye mah.3000 225.Kumbaracı başı so.İSİ ada,64 parsel eski 18,20 yeni ve taj 28,30,30/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan