Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • •IjbvJk 'thifaimu Bugün şehrimizde hava,sabah leyin bulutlu öğleden sonra açık geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır i 0r mm m0^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • *m—Ziraat işlerinde reform Çiftçilere kira ile lüzumlu sulama vasıtaları verilecek Ankara,10 T.H.A.Hükümetimizle,karşılıklı güvenlik teşkilâtı arasında imzalanan,ziraî kalkınma-mızla ilgili 24 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Sıhhi durumu vahimlcşen »uneral Plastiras Plastiras felç krizi geçirdi Yunan Barbakanının sol kolu ve bütün sol tarofı lutuic'u Atina,10 AP)Yunan Başbakanı General' Plasti as':n dün gece hafif bir fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Havanada isyan çıktı General Batista,Küba ordusunun idaresini eline aldı.Hükümet ricali tevkif edildi Havana.10 A.A.Yıllar,dır.Cuba'nm «Kuvvetli şahsiyeti» olarak tanınan General Fulgencio Batista bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Dün 3 kızıl tahrikçi yakalandı Ramide oturan Arif Çalışkan adında bir naibantm Hüsnü özdemir ve Î3inet Meriç adında iki gençle birlikte komünizm propagandası yapmaya kalkıştıklarını yazmış ve ya-[Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • A.Benderliogiu tehd't ildi Ankara,10 Milliyet)Anka;a Belediye Başkanı ve D P.İdare Kurul üyesi Atıf Prh derlioğlunun l.ayotı ikinci defa tehdit edilmiştir.Haber aldığımıza göre;hüviyeti meçhul l;r ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Cezar Romero dün gece gitti Birkaç gün önce.Teni Deiz hiden şehrimize gelen tanınmış sinema artisti Cesar Romera dün uçakla şehrimizden ayrılmıştır.Resimde Cesar Romero uçağa hinerken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Amiral R.Carney yarın uçakla Ankaraya geliyor Güney Avrupa kuvvetleri Komutanına genel kurmay heyeti de refakat ediyor Amiralle Ankarada yapılacak olan müzakerelere siyasî ve askerî çevrelerde büyük e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Kırtasiye illeti merika'da hususî müesseseler kadar devletin de kırtasiyecilikten hoşlanmadığı malûmdur.İkinci Dünya Harbi başladığı zaman Amerikan ordusu levazım dairesinin Lasına getirilen zat dosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Pastörize süt fabrikası faaliyete geçiyor Pastörize süt fabrikası,önümüzdeki perşembe günü törenle işletmeye açılacaktır Bn münasebetle dun gazetecilere fabrika hakkında izahat verilmiştir.Kesimde tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Tecziyeleri İstenen idareciler Ankara,10 Milliyet)Yabancı memleketlerde uygıipsuz hareketlerde bolunan güreşçiler ve boksörler birkoç gün önce cezalandınJrmsU Bu a ada güreş kafilesi nı Mazhar Akifogl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Bir Alâiye seyahatinin meraklı hikâyesi Ege vapurundan ani bir kararla torpidoya naklettik.Biitiln ışıklar söndürülmüş,torpido âdeta harp vaziyet ne girmişti.Atatürk,limanları ve bazı noktaları yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Demokrat Parti Aydın il kongresi H.P.Aydm il kongresi dün mesaisini tamamlamış ve yeni idare heyeti seçilmiştir.Resimde kongrede mühim bir nutuk soy üyen Başbakan Adnan Menderes salona girerken görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Pamuk piyasasına hükümet müdahalesinin müsbet tesiri Ziraat Bankası Umum Müdürü pamuklarımızın dünya piyasalarında benzerleri fiatlarina uygun şartlarla satılacağını söyledi İzmir;10 Milliyet)Ege üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Denizlerde fırtına dün de devam etti Bir çok vapur seferleri yapılamadı.Romanyadan gelen soğuk dalgası hafifliyor Karadeniz ve Marmarada fırtı na bütün şiddetiyle devam etmektedir.Karadenize sefer yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • istanbul Bölge Kalkınma Kongresi dün toplandı Istanbulun kalkınması için mühim kararlar alacak olan kongre bug in de mesaisine devam edecek Dün açılan Kalkınma Kongresinde üniversite Rektörü konuşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1952
  • Bevan Âttlee ihtilâfı bugün tetkik ediliyor Bevan,icap ederse,5 7 arkadaş i yi© ayrı olarak faaliyete geçeceğini bildirdi Londra.10 Nafen)İsçi toplantıya büyük ehemmiyet Partisinin yarın bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • MAKALE Umumi kiiliür seviyyemizin hazin bir mi'yârı ismail Hami DANIŞMEND Bir iki gün evvelki gazetelerde bir takım kılıç masallar iyle bir kılıç resmi neşredildi.Masalların ana hatları söyle söyle sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • Hie.11 Ru 14 MART 27 jC.Ah.1952 Şubat 1371 Sa'ı 1367 VA] KÎT VASATİ EZANİ j Güneı 6 19 1208 j Öğ!g 12.24 613 1 îtindi 15.42 931 1 Aks an ı 18.11 12.00 l Yatsı 1941 1.30 Imsate 4 41 10.29 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • Ertesi gün sözleştiğimiz yerde buluştuk.Zehra hanım her günkünden daha şık giyinmişti,doğru söylemem iâzım gelirse Beyoğluna yalnız ilk çıkısımdı,arkadaşlarım anlatır dururlar,ağzımın suyu aka,aka onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73 Ü8.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280 JÖ 0 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • KONFERANS Tüıkiye Muallimler Birlimi yarın saat 17,30 da lokallerinde,ki konferans salonunda Prens Sabahattin hakkında yeni tetkikal» mevzulu bir konferans ter tiplemiştir EĞLENCE" •fc Î.Ü.T.B.Kimya T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • KISA HABERLER Yeşilay Cemiyetinin tertiplediği seri konferanslaıdan ilki bugün,Dâıüşşafaka Lisesinde.Genel İdare Kurulu üyelerinden Nejat German tarafından «Alkolün Zararları» mevzuunda verilecektir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • MÜSTAKİL SANAYİ ODASI-NIN KURULMASI Müstakil Sanayi.Odasının kurulup kurulmaması hususun da yapılacak ankete iştirak edecek olan sanayicilerin tesbiti sona ermiştir.Şimdiye kadar yapılan itirazların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • ANXAKAYA GİDEN İŞÇİ MÜMESSİLLERİ Türlüye Tekstil İşçileri Sendikaları Federasyonu Başkanı Bahir Ersoy,Osman Yatış ve Mazhar Yaylalıdan müteşekkil bir heyet dün akşam ekspresle Ankara ya gitmişlerdir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • T KKEL FABRİKALARI Bazj Tekel maddelerinin hususi teşebbüse devri hakkında hazırlanan kanun tasarısı yakında Meclise sevkedilecektir.Tekel Bakanlığı mevcut iki bira,üç rakı,dört şarap Ve bir likör fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • MİLLİ EMLAKE AİT ARSA VE BİNALARIN SATIŞI Maliye Bakanlığı,tstanbulda mevcut Millî Emlâke ait 80 bini aşan dosyanın tetkik ve tasnifine bir an önce tamamlamaya karar vermiştir.Bakanlık,şchrimizdeki Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • ft HALKIN SESİ Maaşı kesilen emekli Sultanahmet Cezâevindö mevkui oiaugunu bildiren bir emekjden aşağıdaki mektubu aldık.AiuUaıılarut Ouckotini çekeriz.30 küsur senelik ömrünü devlet hizmetine has.ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI HUKUK MÜŞAVİRİ VEFAT ETTİ Bir hafta kadar evvel vazifesi başında kalb krizi getirerek haslahaneye kaldırılan Denizcilik Bankası hukuk müşaviri Fethi Arslaner ölmüştür.Bankanın kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • RANDEVU EVİNt BASAN ZORBALAR Bir müddet evvel Tarlabaşında bir zorbalık hâdisesi olmuş ve beş kişi maruf randevuculardan Behicenin evine gi derek tehditle kendisinden 50 lira aldıktan sonra aynı evde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • YENİ ARABA VAPURLARI REVİZYONA ALINDI Ansaldoya ısmarlanarak limanımıza getirilmiş olan Kızkulesi ve Kasımpaşa araba vapurları revizyona alınmıştır.Gemiler bu hafta içinde servise gireceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • Hamamda bir tevkif i* n j»h mı Azılı bir eroinci,beraberce yıkandıkları komiser laı alnidan yakalandı I^mi.ir-m^ 0m»» Arnavut Küçük Cafer diye aniian ve ti.ar bulunan bir eroinci pazar günü akşam u/ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • FIKRA PoHs mesleğinin istikbali Dünyanın her tarafuıda polis mesleğine intisap erdenler muayyen bîr tedris sistemi içindo yetiştirilir.Bu hakikat geç te ol:*ı bizde de anlaşılmış ve Ankara da bir Poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • Belediyenin yeni yıl bütçesi hazırlandı Şehir Meclisi müzakeresine yeni bütçenin bug Un başlıyacak Şehir Meclisi Bütçe Komisyo Hu 1952 yılı esas Belediye bütçesi hakkındaki hazırlıklarını bitirmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • Gelir verg sı Maliye Bakanı dün Defterdarlıkta iclir Verdisi tatbikatını inceledi Şehrimizde bulunan Maliye Babanı Hasan Poıatkan,dun Deite-darlığa giderek Gehı Vergisi tatuikatı uzerındfe tttk.kierde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • POLİSTE if Zina suçundan Adliyeye vetilen Ferdane ve Şeıafettin adında iki kişi dün yapılan duruşmaları sonunda üçer ay hapse mahkûm edilmişlerdirit Pendikle oturan Has-an Fikri adında biıi küçük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • BELEDİYE,İMAR BANKASI İLE TEŞRİKİ MESAİ EDECEK Vilâyet;şehrin imar mevzularında Emlâk Bankası ile teşriki mesai etmeğe karar vermis bulunmaktadır.Banka Genel Müdürü ile Vali,bu hususta uzun görüşmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • SAÖî:iK BAKANI DUX ÇOCUK HASTAHANEStNÎ GEZDİ Şehrimizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Ekrem Hayri Üstündağ,dün sabah Şişli Çocuk Hastahanesini gezmiştir.Bu ziyaret esnasında Hastahane Başh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1952
  • Üniversiteliler için yapılacak sanatory* m Dün Vilâyette;şehrimizde bulunan Sağ-ıik ve Sosyal Yar-dim Bakam i^krem Hayri Üs-i tundağın başkanlığında bir top lan ti yapılmıştır.K zıiay Umu mi Meı kez m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • MEYVA VE SEBZE FİAT-I.AUI YÜKSELİYOR Havaların birdenbire bozması sebze ve meyva fiatlanna tesir etmiştir.BSlhassa yeşil salata,elma ve portakal fiatları dikkati çekecek kadar yük selmiştir.Alâkalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • ŞürHELÎ GÖRÜLEN BİR ÖLÜM HADİSESt Tekirdağ römorkörü ateşçisi Hasan dün römorkörde iken birdenbire sancılanmış ve kaldırıldığı Denizcilik Bankası Li man Hastahanesinde ölmüş tür.İlgililer ölüm sebebin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • BİR ÇOCUK ARKADAŞINI TABANCA İLE YARALADI Balatta oturan ve bir komisyoncunun yanında çalışan 15 yaşlarında Erol özer,patronuna ait toplu bir tabancayı almış ve evvelki gün Şehzadebaşında sinemaya git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • FLORYA'DA tNŞA EDİLEN SAYFİYE EVLERİ Belediye tarafından Floryada inşa ettirilen 24 sayfiye evi tamamlanmak üzeredir.Önümüzden!günlerde teşkil edilecek bir komisyon,binaların k:raya veriliş tarzını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • BELEDİYE SAĞLIK MÜDÜRt VAZİFESİNE BAŞLADI Belediye Sağlık işleri Müdü lugiine tayin edilen Istan.br' Bölgesi Sıtma Savaş Teşkilât Başkanı Dr.İzzet Arkan dü sabahtan itibaren vazifesin başlamıştır.Dr.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Osmaniye canavar Adana.10 Milliyet)Kendilerine subay ve asker süsü veren 13 kısi.Adananın OsjIjü niye ilçesine bağlı Tüysüz kö yünde Bekir adında b:r volandasın evine girere* «Osman've Canavarı» Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Yiae uinKrop harbî hikâyesi Komünist Tass ajansı Koreden aldığı iddiasiyle neşrettiği bir telgrafta Müttefik ordulara mensup uçakların sari hastalık bulaştırılmış haşeratı Şimalî Kore'ye atmakta devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Almanya seçimi Güney Batı eyaletinde yapılan seçimleri Dr.Adenauer'in partisi kazandı Bonn.10 Nafen)Batı AL manyânın yeni Güney Batı eya Jetinde yapılan seçimleri Başbakan Dr.Adenaueı'm Hrıstıyan De m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • HAZRETİ MUHÂMMEDİK SAAİ/H VAT İZ TANSI/Kureyşl ler Ruha vahasını alelacele terk etfi'er ve süratle Mekke yolunu tuttular TEFRİKA No.69 Ey Müslümanlar!Beni bi raz dinleyiniz.Şu dakikada Eba SLiyan ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • SANAT HAREKETLLRİ Dergilerimiz Birkaç derginin kurulusunu,sayıl İtrinin hazırlanışını iyice bi liyorum.Bu aıcda,bir kasaba gazetüsi o.an,faaf.âl l.c Nasreddin Hoca gazetesini de gö.düm.Demek istiyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Istanbul Belediyesi müzeler müdürlüğünden Türkiyemizde yeniliğe doğru ilk hamle olarak «Nizaiii-i cedide,«Vak'ai hayriyye» ve «Tanzimat-ı Hayriyye» den sonra ilmî,edebî,askerî ve sınaî geli33nelerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • FÖSTAŞ Fanila örme Sanayi Türk Aiumin-Şirketi Yönetim Kurulu başkanlığından Şirketimizin hissedarlar genel kurulu 31 mart 1952 tarihine rast Uyan perşembe günü Istanbı-lda Sultanhamam Yeşildirek Gönül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Fransa Hükümeti ilk veriyor Fransız basını yeni kabinenin kısa ömürlü olacağını tahmin ediyor Pans.10 Nafen)Yeni kurulmuş olan Fi ansız hükümetinin yarın mecliste ilk ciddi imtihanını geçireceği bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Bulgar esir kampları Kamplardaki âsi mahkûmlar ıl'fedüiyorlar,bir müddet sonra da öldürülüyorlar Münih.10 T.H.A.Bulgaristanda kamplarda mesele çıkarân âdi mahkûm.ar «ölüler konuşamaz» prensıpine tabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Adanada elektrik ücretlerine zam yapıldı Adana,10 Milliyet)Adana Şehir Meclisi,elektrik ücretlerine zam yapılmasını ka rarlastırmış,Belediye Daimî Encümeni ise barlardaki içki Hatlarını ucuzlatmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER A ME E t K A Birahane sahipleri,birahanelerde flüoresan aydınlatma yapu mamasını kararlaştırmışlardır.Bunların beliıttiklerine göre.flüoresan aydınlatma hem biranın rengini değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Komünist propagandasına dikkat Komünist ajans bültenlerinde sık sık Rusyada mensucat işçilerinin muvaffakiyetlerinden,bunun neticesi eriştikleri büyük relahtan bahsetmeğe,sinsi sinsi kendi işçilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Askerî şura toplantısı Bu defuki toplantıda hava ordumu/da kadın personel kullanılması müzakere edilecek i i—r ı ı r Ankara,10 T.H.A.Yüksek Askerî Şûra,bugünlerde toplanarak.gündemindeki meselele ri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Üzerlerinde kan lekesi bulunmadığına emniyet getirmek için elbiselerimi muayene ediniz.Kendi evinizde imişsiniz gibi daha ileriye de gidebilirsiniz.Garaja kadar zahmet buyurunuz;otomobilin arka kanape
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Denizli BeLc'iyesinden D^rîzlinln Kayalık Kaplanlar Pelitlibağ mahallesi yolla muıı esrslı onarımı belediyece 2-İ90 sayılı kanun hükümleri Ve şartnamesi gereğince 22.3.952 günü saat 11 de Belediye Enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1952
  • Eminönü Halkevinin ismi değiştirildi Eski Eminönü Halkevi bina lan «Üniversite ve Yüksek Tahsil Gençler Evi» adı altında Türkiye Millî Talebe Federasyonuna devredilmiştir.Binaların bir kısmı tamir edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1952
  • II Belinin inceliği He şöhret kazanan Jane Russell,güzelliğini tabiata borçla olduğuna söylemektedir.Bir çiftlik sahibi olan babası,iki yaşından itibaren Russeli tâbiate bırakmış;kızgın güneş Te hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1952
  • ABDÜLHAK HÂMİDİN tLK AŞKI Hâmid bir şiirinde kendini şöyle a'nlatır;Kalbimi aklıma tercih ederim.Fikrimi hiss ile tashih ererim.İşte öyle yaratıldığı için daha dokuz yaşında iken Avusturya İmparatoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1952
  • 1 Evvelki gece Aydın D.P.il kongresi yapılmış ve Başbakan Adnan Menderes memleketin iç ve dış siyaseti ve iktisadi kalkınması hakkında geniş izahat vermiştir.Resim kongre ye iştirak eden Aydın D.Pmens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1952
  • Edebiyat fakültesi voleybolcuları Edebiyat Fakültesinin voleybol fnkımı bu senelri fakültelcramsı karşı laşmala-a büyült bir iddia ile başlamışlar,lîk morlarında güzel oyunlu riylc Hukuk'u 15-1,15-1 «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1952
  • Kaptan w right futbolu bırakıyor İngiltere millî takım kaptanı şöhretli futbolcu Wright futbol hayatının sonlarına yaklaşmıştır.Wright birkaç sene son:a bırakacağı futbolun yerine hayatını kazanmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1952
  • Büyük 8:îr futbol tur nuvası tertipleniyor tsviçrenin Zürih şehrinde bu yük bir futbol turnuası tertiplenecektir.İsviçrenin Grasshoppeıs Kulübü tarafından organize edilen bu turnuaya Austria,Dynamo Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1952
  • Fakülteler arası futbol Vefa Stadında yapılan maçlarda Eczacı Orman'la berabere kaldı.Tıp'da hükmen galip geldi İstanbul Üniversitesi Talebe Bi.liginin tertiplediği fakültelerarası futbol müsabakaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1952
  • Profesyon^ligini Beşiktaş li 6 maçı da kazanan Beşiktaşlılar rakiplerinden üc puan farkla başta gidiyorlar Profesyonel lig maçlarının İlk devi esinin nihayetlenmtsine bir hafta kalmıştır.6 haftalık ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1952
  • *Zf:m r '*~1' a-Yunanistan» karşı oynadığımız maçla yedek futbolcularımız j maçı saha kenarından seyrederlerken Hezimetin sebepleri Hücum elemanlarımızın yaptığı vuruşların yüzde sekssni karşılarındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1952
  • iranlı Millî Güreşçiler şehrimize gelecekler Saim Arıkanın çalıştırdığı iran takımı,güreş turnuasma iştirak ediyor Tahran Hususî muhabirimiz bıldiriyoı)Geçen halta eskrim dünya şampiyonu Can Ka.lo Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1952
  • Eski bir maziye sahip olan AmuîoJuhisarının bu seneld futbol lalrımı Diğer küme kulüpleri:22 Çok eski bir maziye sahip bulunan Anadoluhisarı kulübü kuvvetli bir spor teşekkülüdür Anadoluhisarı iaraan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • BüMİK HÜKÜMDAR TKFBİKA No.169 Yazan:SAMANCIGÜ.Üç iranlı Davufpaşa sarayının kapısı önünde sıra ile ipe çekildiler İrade Sultanımızındır de* di.buyursunlar.Seıir Maksut Han pek de memnun kalmadığını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • "Güreş kıran kırana,yari Türklerin pomak usulü dedikleri şekilde olacak,Kızma be delikanlı Jodi.Sen şakadan anlamaz mısın?Anlarım ama,pek nosıanmam.Bu sırada Petar yerinden fırlam Alinin ka gısına dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • Lokman Hek'nn Di HAFİ".CEMAL Pphjlıve Mütehassısı Pazerdan başka her gün sabah saat 10 30-12 ofcle den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder Istanbul Dtvanvo ıı Nrv 1(4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • KÜÇÜK KARA.KOLDA Piyes 3 Perdo Yazan Sidney Kingsley Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan basıca her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matin» saat tam 17 de Telefon 40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de M A K S i M de Cumartesi,pazar 16 a r.atine ve çaramba 16 da tenzilât ı matine HOŞMEDET i akşamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gi«e hergiln 11 de açılır.Tel:43134 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • FAYDAU r İLGİL-R Tre.ii«r €Mer*kler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13 50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı 20.05 Ankara eksp esi 20.50 Erzurum 21.i0 Doğu ekspresi 6.25 Erzurum 6.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • Aydın Ceza evi Sotmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Aydın merkez ceza evinde bulunan hükümlü ve tu tuklara verilmek üzere 79-81 randımanlı undan yapılacak bisenelik elemek ihtiyacı beheri 750 gr^m itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • izmir Belediyesi Başkanlığından:1 Halil Rıfatpaşa Eşr#fpaşa varyant yolunun yaptırılması işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şartlaşması gerekince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur,işin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • AYDA 10 12 ira taksitle Trikotin Divitin Gabardin kumaşlardan birinci sınıf ısmarlama Wanto-Tayyör 120 160 liradır.Salâhattan Karakaşlt Mies esesî Mahmutpaşa:Kapancası kapısı yânında No;18 L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • ÜNİVERSİTELİLER MÜZİK FESTİVALİ Türkiye Millî Talebe Federasyonu,her yıl tekrarlamak üzere bir «Üniversiteliler Müzik Festivali» tertiplemeğe karar vermiştir.Festival süresin ce klâsik garp musikisiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • Eubank Genel EVtüdürlüğünden 14/3/952 günü saat 16 da eksiltmesi yapılacak olan Tunçbilek-Değumisaz enerji nakli hattı vâ transformatör istasyonları inşa tesis ve montajı işleri eksiltme dosyasının nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • 2' B'zim aşkamız Bu yolları hatırlar mısm sevgilim?Hatırlamaman müm küıı mii?Bu yolları yıllarca evvel yine seninle amıştık.Evet;seninle.Mevsim ilkbahar di.Aşkımız ise,ilkbahar gibi taze.Bu yol;upuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • Neşriyat Goethe Hayatı ve Eserleri Millî Eğitim Bakanlığı.Alman klâsikleri için yardımcı ese.ler serisinin birinci kitabını teşkl etmek üzere.Goethe'nin hayâtına dâir 572 sahifeiik çok güzel bir es&r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1952
  • RADYO Istanbul rrdyosu 12,57 Açılış ve program 13,00 Habeıler.13,15 öğle konseri Pl)Felix Mendelssohn.«Bji-Yâz Gecesi Rüyası Müziğinden Nocturne» Çalan:Thomas Beecham id.Londra Filarmoni Orkestrası W.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • tütün piyasası Bursa'da ilk mubayaayı Tekel yaptı ve 9 bin kilo tütün satıldı Bursa.10 A.A.^chr.'rmz tütün piyasası bu sabah saat 10 da Tekel Başmüdürlük â bınasmda açılmıştır.Tekel tarafından verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Hovanada isyan çıktı [Bas tûıaiı birincide J mistir.General Batista'nın Ameri_kan omu v«î mali polis teşkilatının kendisine müzahir olduğunu söylemektedir,ler.General Batista,önümüzdeki 1 haziranda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • GL.BATtSTA'NIN BE VAN ATI Havana;10 A.A.Columbia kampındaki Küba Orducu Genel Karargahından Up)mu habirine bugün teieionla verdi ği beyanatında General Fulgenico Batista ezcumla söyle demişti i:Küba o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • CUMBUKBAŞKANUĞI SAR/YYI TEST.tM OLDU Havana 10 AA.Bask?n lık Sarayı,bugün saat 16 da General Batis'a'yı destekleyen kıtalara teslim olmuştur.Saı ayın dış nda fereya eden kısa çarpışmada iki polis ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Pamuk piyasası 'Bas tfltrafı birincide] rarnamesinin Çukurova ve İz mit birliklerince he" tarafta fıi len tatbik edilmesi ve müstahsil veya tüccar iarafmdan sat:sa arzedilen pamukların satîn alınması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Başbakan Yardımcısı izmirde İzm».10 A.A Dûn geceyansı Aydından şehrimize gelmiş olan Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu bu s;bah saat 10 dâ vilâyet makamına gelerek Vali Muzaffer Tuğsavul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Amerikada deneme seçimleri j Senatör Tut tın büyük bir şansı olduğu ileri sürülüyor Concord New Hampshire)10 AP)Yarın burada.Paskanlık adayı Jeçun vok'rmaian yap lacaktır.Ru ırünasebetle Senatör Taft'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 I 2 ¦I 3 4 5 BrSS 6 7 8 ğğ3| Btf:j 9 10 11 12 I SOLDAN SAÖA 1_Bir kumar o} unu;Bir seb ze 2_Kelimelerin asıl ve köklerini araştıran ilim;Tersi sora ekî 3 Tazmin;Bir bayan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • 25 ton köşebent demiri satın alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden I Bu husustaki şartname 14.3.952 tarihine kadar her gün satmalma servisinden temin edilebilir.3899)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından:1 Manisa iline bağlı Demirci kasabası îçîn 2 adet 130-160 beygirlik Dizel Elektrojen grubu satın alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Mü tlüman olan musevi Bursa,10 Milliyet» Bugün şehrimizde Rafael Barout adında mir Musevi vatandaş müslüman olmuş ve Rifat O/türk adanı almısıt?r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Amîal Carney [Bas tarafı birincide mevzular üzerinde müzakerelerde bulunacaktır.Bu görüşmeler,de Amerikan yardımının arttırıl,ması ilk olarak ele alınacaktır.Hava alanlan inşası,standardize yol yapımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Bevan AtHee TBaş tarafı birincid«T parti disiplinine aykır:hareket eun.ştir.üu grupa 57 railletve kili dahildir.İngiliz gazeteleri bu 57 miüet vekmnin isçi Partisinden ihraç edilip edilmiyeı:ejderim s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • SİNOP'TA SATIŞI AR BAĞLADI Sinop.10 A.A.''ütün tiyasası bugün açimısttr.Satışlar azamî 330 kuruştan,görmez 100 kuruş üzerinden yapılmaktadırilk gün 3000 kilo tütün satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Ziraat isteri ı ['Baş tarafı birincide için lüzumlu sulama suyunun daha verimli bir şekilde kullanılması,toprak yıkınmasını azaltmak sulanan arazilerde mahsul verimini artırmak,küçük su kaynaklarını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Kırtasiye illeti Başmakaleden devam» de görülememektedir.Bize gelince,Avrupaya da ders verecek kadar bu işde ileri gitmiş olduğumuz muhakkaktır.Devlet iktisadî teşekküllerinden birinde tetkiklerde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • PLASTIBAS'IN SIHHl DURUMU VAHIMLEŞTÎ Atina,10 AP)Yunan Başbakanı Geneal Nikolâ,Plastiras'ın agtr hasta yattığı ve sıhhî durumunun vahimleştiği bu gece yaverlerinden biri tarafından açıkklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Fedaiyanı isim azaları açlık grevi yapıyor Dün Başbakan M uzun süran'bir t Tahran,10 AP)«Fedaiyanı İslâm» denilen tethişçi teşekkülün 30 mensubu bugün bir açlık grevine başlamışlâıdır.Bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • anlatıyor I Bas tarafı birincide j irmedi.Hâdise şöyle cereyan etti:Atatürk İstanbul'da,Dol-'teabahçe Sarayında oturur-Jken,oir gün,ansızın İzmir'e gitmeye karar verdiler.He-«nen o gün «Ege» vapuru ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Plastiras felç krizi geçirdi [Baş tarafı birincide!haberlerde sadece çiddetli bir soğuk algınlığından muztarip bu lunduğu söylenılmekteytii.Plastiras'in hekimlerinden Profesör Nikolas Tsambuias demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Denizlerde fırtına [Baş tarafı birincide] ce önünde demirlemiştir.Ayrıca Akdenizde seyrederken pervanesinin kırılması neticesi akıntıya kapılarak Midilli adası önlerine düşen Demirhislr vapuru da civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • istanbul Bölge Kalkınma Kongresi dün toplandı fBaş tarafı birincidel gresine iştirak eden üyeleri kısa bir konuşma ile selâmladıktan sonra sözlerine şöyle devam etmiştir İstanbul milletvekilleri geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • 3 kızı!tahrikçi TBaş tarafı birincide i kalanan sanıkların tevkif edij lerek cezaevine gönderildikle-erini bildirmiştik.Bu hususta aldığımız mütemmim malûmata göre,muhitinde anormal ve serseri bir ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1952
  • Bursada bîr infilâk Bursa,10 Milliyet)Şehrimizde elektrik fab ikasında 150 beygir kuwetrnde bir motor infilâk etmişoir.İnfilâk tsnasmda motorun yanında bula nan bir isçi tesadüf sayesinde kurtulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • ir Yeni çevrilecek «The Mary Vidov Şen Dul» adlı filmde Dana Turner'in birbi.inden güzel kırk elbise giymesi kaıariaş Urılmıştır.Filmin «ahane olma sı için hiçbir masraftan kaçınıl mamaktadır.Ayakkabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA re AU Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden s 1 Vize ekibimizde mevcut Ofisinize ait hububat,bakliyat ve sair maddelerden 000 tonun Kırklareline taşınması i« şi açık eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı izmit istasyonunda vagona teslim 250 ton kuru Ot eski müteahhiti nam v& hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır.Kilosunun fiatı 12 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • Kömür yükleme boşaltma işleri D.D.Yolları Adana İşletme Komisyonundan 1 Mukavele akdi tarihinden itibaren 1952 malî sene sonuna kadar İsletmemiz depolarına geleceği tahmin edilen maden kömürünün boşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • Soğuk algınlığına karşı başarı ile Kullanılır I|'1,S S I Baş,diş,adale,sinir ağrılarını 'sür-atle teskin eder v f Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler Romatizma ve siyatik ağrılarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Alu aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12 00 24.00 Bir ayılk 4.50 8.00 İLAN FİATLARI 2 S üncü sayfanın santimi 4 T.L.İla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapi Küçük îş Han No.66/1 III1MHBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • OPERATOR 1 Tr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,kar;n,tenasül uzuvları,kol',bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678 k «Tl' Uf I H ¦IIIM I I M Pi ııh I M.J-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • ZAYÎ Liman idaresinden almış olduğum 947/909 No:h liman cüzdanımı zayi ettim.Yeni sini aldığımdan eskisinin hükmü yoktur.Hüseyin Asım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri öner EĞMEZOGl.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacaınii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586 »I I.L.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • Istanbul 6 ncı icra Memurluğundan Türkiye Emlâk Kredi Bankası T.A.Ş.ne Birinci derece ve sırada ipotekli olup tamamına 80 000 seksen bin)lira kıymet takdir edilmiş bulunan ve tapu kaydına göıe Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • m m.i iî i:'Ax\mm 10&$P3 0 \rolo Lombarfın fecî ölümünden sonra Clark Gable aşka uzun zaman tövbe etmişti.Fakat Clark'ın bu tövbesi Sylvia Ashleyle karşılaşıncaya kadar sürdü.Clark Gable aşka tövbe e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1952
  • KM W ¦ın/ı'ı W Van Johnson ve Esther Williams,Uaho Film Festivalinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8