Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Bugün şehrimizde hava umumiyetle kapalı ve yagifb #eçeçektir.Bara sıcaklığı tein» daha artac&ktv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Atatürk'ün Celâl Beyi beraberine alarak Ege vapuriyle seyahate çıkmış olmasına canı sıkılan ismet Paşan-n İktisat Bakanını tâzip etmek için çektiği telgraf ve Atatürk'ün sert mukabelesi [Bu yazıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Yeni Mısır hükümeti dün dış siyasetini açıkladı İngiliz askerlerinin Mısırdan çıkarılmasını ve Sudanın ilhakını mümkün kılacak bir siyaset takip edilecek Mısırda kargaşalık çıkardıkları Kin tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Fenerbahçe G.Sarayla M berabere kaldı Profesyonel lig maçlarına dün Dolmabahçe Stadyomnnda devam edilmiştir.Günlerdenberl merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması zaman zaman çok sert bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Başmuharririmiz 1+Ânkaradan bildiriyor ı fmm Irft^,M^B^hj^ı Bir mamut Ankara 9 l^/n alûra olduğu üzere,bun 11^' U dan on iki gün kadar evvel,bütçe müzakereleri esnasında,Başbakan Adnau Menderes,oturdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Amerikada seçim kampanyası açıldı Yarın yapılacak ilk resmî seçim denemesine Gl.Eisenhower de İştirak ediyor Amcrikada Başkanlık secim denemesine katılacak olan Gl.Ei senlıoucr'm son ziyareti sırasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Silivri Istanbul yolu kapandı Silivri 9 A.A.Sabaha kadar devamlı yağan kardan Silivri istanbul asfalt yolu kapanmıştır.Nakil vasıtaları İşleyememektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Rüsyanın harp hazırlığı 1952 bütçesinin savunma masrafı muazzam rakama baliğ oluyor Londra,9 Nafen)Sulh etrafında propaganda yapmakta olan Sovyet hukûmatinın silahlanmakta olduğu.Sovyet Sû-aaına verue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Dünyayı dolaşan küçük kız Los Angelos 9 A.A.Kansaslı bir â.lenin dokuz yaşındaki kızı Elizabeth Bean.te"k başına üç ay'lçiadS 24.000 mil yo)katederek bir dünya seyahati yapmıştır.Seyahatten yeni dönmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Tarım Bakanı Konyaya gitti Aynı gün Konyaya giden Anıerik.s Büyükelçisi de Bakanla birlikte tetkiklerde bulundu Konya 9 T.H.A)Eskişehir Teknik Tarım Kongresini açan Tarım Bakanı Nedim ökmen beraberind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Ankarada lig maçları Ankara 9 A.A.Bugün şehrimizde yapılan lig maçlarında Ankaragücü Kalespora 3_1 galip vaziyette iken maçın bitmesine birkaç dakika kala Kalespor oyuncularının hâkemin kararlarına it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Aydın BAŞBAKAN MENDERES DÜN NUTUK SÖYLEDİ Başbakan dedi kapıl arı ağzına kadar açılmış,Türk milleti kaderini yenmiştir,Kore kararı,dünya işlerini anlamak,geniş bir dünya görüşüne malik olmak meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1952
  • Aydında bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Samet Agaoğln S.Ağaoğlunun konuş ma sı Aydın 9 Milliyet)Demokrat Parti Aydın il kongresinde dileklerin görüşülmesinden sonra söz alan Devlin Bakanı Başbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • ım mm•* m* MAKALE Eğlenceli bir ölçü İsmail Hami DANIŞMENC A»karadan gelen telgraf haberlerine göre Anayasa)um Uydurmacadan Türkçeye tercümesi hakkmJa 223 yahut 204 imza ile verilen takrir ü/erine teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • Vefa semti dün sabah bir yangın tahlikesi atlattı Dün Vefada bütün semti endişeye düşüren bir yang n olmuştur.Saat 6,30 a doğru Vefau;j Taştekkeliler sokağında Evkaf Ida esine ait ahşap evinüçüncü kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • ARTİSTİK FOTOĞRAFLAR-LA HAZIRLANAN İSTANBUL SERGİSİ Tüükiye Turizm Kurumu Reisi Dr.Lûtfi Kırdar.İstiklâl Caddesinde Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü ekspozisyon salonunda Turizm Ku rumu tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • ALTIN PİYASASI Altın piyasasındaki düşüklük c-l'an devam etmektedir Birkaç gün evvel 5.67 lira üzerinaen muamele go-en külçe altın 5.60 a d'ı^müstür.Alâkadarların beli' ttiğ'ne gore buna sebep bilhass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • YEM KURULACAK MAHALLE Emlâk Kredi Bankası Kalanı »sta satın aldığı geniş arazide blok apartmanlardan müteşekkiU-yoni bir mahalle vücude getirmeye karar vermiştir.Banka;bu kararını hazırladığı plânlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • 1 1 Hie.TO Bu 1,3 MART 26 C.Ah.1952 Şubat 1 371 1 Pazarteti 1367 VA1 UT VASATI EZANI j i Güne,6 20 12 10 öğle 12 24 614 ı ikindi 15.41 9 31 AGc^an 18 10 12 00 Yatsı 19 39 1 30 îmsnk 4.12 1032
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • Zozo.gözlerinin yaşlarını kurutmaya çalışırken gülümsüyordu.İçelim.Kadehini kaldırdı ve bir dikişte boşalttı,hayretle yüzüne bakıyordum,rakıya su kat mıyor ve limonata kolaylığı ile içiyordu.Dokunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham.Sterling Dolar Fr Frangı İsviçre Fr.Belçika Frfisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes* 7.90.00 280:50 0.80 64.03 5.60 54.12.jU 73,68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280.40 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • TÖREN if Öğretmen Okulunun 104 üncü yıldönümü 16 mart pazar günü saat.İS te Çapa Eğitim Enstitüsünde büyük bir meıasimlü kutlanacaktır,KONFERANS t O.T B Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti,salı günü sa.t l»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • FIKRA Halk için mesken inşaatı Dünyanın bütün medenî şehirlerinde olduğu gibi îstanbulda da mesken dâvası en mühim meselelerden biri haline gelmiştir Her gün artan inşaat faaliyeti dahi bu mühim ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • KISA HABER LER it Lise ve ortaokullarda ikinci kanaat dönemi dinlenme tatiline 17 mart pazartesi sabahı başlanacak ve bir hafta devam edecektirit Evvelki gün şehrimize gelen Mısırın yeni Ankara Büyüke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • Kalkınma kongresi bugün Ticaret Bakanının bir nutkiyle açılacak ıi mm,ı Istanbulun topluca kalkınmasına ve imarına ait meseleleri görüşmek üzere tertiplenen JJ2 istanbul Bölge Kalkınma Kongresi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • AYVANSARAYDA BİR ESRAR TEKKESİ BASILDI Ayvansarayda Bogaçıkmazııı da oturan Hasan Demirelin ika metgâhmı bir esrar tekkesi haline soktuğu zabıtaca haber a lınmıştır.EivL birkaç gün nezaıet altında bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • PAKİSTAN KADINLAR BİRLİĞİ KONGRESİ Bu ayın sonlarında Pencap eyaletinin merkezi olan Lahor şehrinde toplanacak olan Pakis tan Kadınlar Bi ligi Kongresine Türk delegeleri de iştirak edeceklerdir.Beğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • ŞJî?HELl BİR ÖLÜM HADİSESİ!*E ELKONULDU Savcılık dün şüpheli bir ölüm* hâdisesine el koymuştur.Fatih te İskenderpaşa mahallesinde Salih Efendi sokağında 15 numarada oturan 35 yaslarında Hamit Erdem;dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • F*.R SENELtK tHRACAT Evvelki gün şehrimizden mııh telif memleketlere ciden iç fındık;çini mamuiâtı;barsak;kon trplâk;kept'k;ceviz kütüğü;fa sulva;paçavra,iç ceviz ve sigaranın ihraç k vıntleri tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • HALKIN SESİ Şikâyetlere gelen cevaplar Sular idaresinden gönderil mistir.«Gazetenizin 9.2.952 tarihli nüshasında;«İçme sula undan şikâyet» başlığı ile gıkan yazı incelendi.Millet suyu menbalanndan iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • »A-NAYt ODASI Müstakil Sanayi Odasü kurul ması hazırlıkları ile ilgili olarak Ticaret Odasında asılan sanayicilere ait listeler asıudan indirilmiştir.Listelerin askıda kaldığı müddet içinde bes fi.ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • icS ru.Ai.ii' ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Hi ZWXki 18 mart Çanakkale ihtilalini her sene olduğu gibi bu sene de yerende yapmak üzere ivlılli Türk Talebe Birliği gereken,hazırlıklara başlamıştır.300 kişilik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • Yakalanan komünstler "IIIH "I IHI II» M 1 Arif Çalışkan adındaki soysuzun arkadaşları da tevkif edildi Birkaç gün evvel Ramide ko münizm p opagandası yapmaya çalışan Arif Çalışkan adında bir soysuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • Frengi ile mücadeleye büyük önem verilecek Frengililere Penisilin tedavisi tatbikına karar verildi ve hazırlıklara başlandı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı frengi hastalığına karsı yapılan mücadeley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • TANZİMAT MÜZESİ İstanbul yakında veni bir mü zeye kavuşacaktır.Tanzimat Müzesi adiyle Ihlamur Kasrında açılacak olan bu yeni müessesenin tanzimine başlanmıştı'.Müzede Nîzam-ı Cedid.Vak'ayı Hayriye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • CESAR ROMERO DÜN LONDRA YA GİTTt Evvelki gece uçakla Hindistandan şehrimize gelmiş olan Amerikalı film yıldizlaı mdan Marie Windsor,Cesar Romero ve Fransız film prodüktörü Jean Davies,şehrimizde kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • BU SEN-E DüHT ZİRAAT İSTASYONU KURULACAK Yurdumuzda bu.sene yeniden 4 ziraat istasyonunun açılmas-na karar verilmiştiı.Halen mevcut 3 sulu deneme istasyonu ile beraber yediye iblâğ olünacak bu istasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1952
  • POLİSTE Beyazıtta oturan Yaşar Kantarcı adında birinin evine misafir giden.Muhittin Özer,küçiil bir münakaşa yüzünden çıkar kavga sonunda ev sahibinin kû deşi Abdullah tarafından bıçak 1yaralanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Otomobilin çektiği garajdan,duvarda saklı birer küçük kapı vasıtasiyle 1,3 ve 5 numaralı binalara geçti;sonra,son kaj ıyı gizli yen bir perdeyi kaldırarak doğruca 7 numaralı evinin banyosuna vardı.Dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 14/3/952 günü saat 18 da eksiltmesi yapılacak olan Tunçbilek-Değiımlsaz enerji nakli hattı vft transformatör istasyonları inşa tesis ve montajı işleri eksiltme dosyasının n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • UKAMMEDiN Sami mum tanw "Zaferi onlar kazanmadı.E iz her zaman ayaktayız.Penimle beraber gelecek var mı?Tefrika No:68 ölenlerden birinin dul kalan zevcesini Hazreti Muhammet zevceleri mcyanına ithal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak iller Bonkasındon 1 Diyarbakır iline bağlı Ergani kasabası fçîn 2 adet 75 80 beygirlik Dizel Elektrojen grupu satın alınacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Ohio'da İçki Düşmanları Cemi yeti kurucusu olan 81 yaşındaki Bayan Smith,torununun kızının evlenme töreninde üstüste üç büyük bardak cin içmiştir.Bu ihtiyar kadının ertesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Polisi tehdit BuTsa 9 T H.A.Elvanbey mahallesinde oturan Fatma Üçer adındaki kadınla döğüşerek vâki şikâyet üzerine karakola celbedilerek hakkında meşhut cürüm hükümleri dâiresinde zabıt tutulan Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Ev hastabakıcılığı kursları Ankara 9 T.H.A.Türkiye Kızılay Derneği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müzaheretiyle Ankârada gönüllü ve ev has tabakıcıhğı kurslan açmağa karar vermiş ve kurslar için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • D p'omasi savaşı lngilterede Sovyet diplomatlarının hüviyetleri tahdit edildi Londra,9 Nafen)3u haf tadan itibaren İngilterede mukim demirperde diDİomaÜau Londradaki merkezlerinden ancak 40 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • üç Bulgar Bakanına işten el çektirildi Bu'gar Kabinesinde hizipler Uşekkül ettiği brdinîyor Münih,9 T.H.A.Hür Av-let Murakabe Reisi Gcorgi rupa Radyosu)Bulgaristan Chankov'un hedef olacağmı Eğitim Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Musolininin kemikleri ı«n»»—i.r»^»ıı mut.Sabık Faşistler tarafından ta' riiıi bir hâtıra olarak satın alınıyor I I l 'T IIP Milano,9 AP)Mussoli'nin sol ayağının kemiklerinin bunla-1 hâtıra olarak sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • ^şişlerinde tayinler Ankara 9 T.H.A.Dışişleri Bakanlığı 7 nci derece memurlarından Nedim Erinçer.Necmettin Tuncel,Fuat Kepenek ve Faruk Berkol 6 nci dereceye.8 »içi derece memurlardan İsmail Soysal ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • İSÇİLERİN BİR TALEBÎ istanbul İşçi Sendikaları Birliği,huKumete müracaat jderek.harp zaman nda konulan koordinasyon ka arının kaldırılmasını istemiştir.Bu karar kaldırıldığı takdirde iş yerlerinde 8 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • KARABÜK FABRİKASI Karabük Demir ve Çelik Fob rikasının genişletilmesi kararlaştırılmıştır.Hazırlanan tevsi plâm 1955 yılında ikmal edilecek ve fabrikanın istihsal kapa sitesi bu sayede 120 bin dondan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Ölüm l Merhum Hilmi Paşa ki-f zi,sabık Yıldız Hastahane-si Sertabibi Ferik merhum 1 Raşit Paşa eşi,sabık İs.S tanbul mektupçusu mer-Ş hum Ecvet Yılmazer,Kadıköy Belediye tahakkuk memuru Fasih Igdır'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • SANAT HAREKETLbRI Yedifepa derf yanıyor Eşine Taslamadığımız bir şey değil Daha doğrusu sık sık rast larız.Zaten YEDÎTEPE de yazısının baslığına «Müzmin Dert» demiş.Dergi yazışma «Ciddi kültür yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • i Mekke de a*tiii madeni Hicazda bir altın madeni bulunmuş ve Suudî Arabistan Maliye Bakanı tayyare ile «Aıtına hücum» için madenin bulunduğu mıntakaya «itmiş.Her Maliye Bakanının en birinci derdi par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Siyasî İema[ Yakın Şark Komutanlığı İtalya Savunma Bakanlığına mensup bir sözcü General Eiseniiow er'in İtalya Savunma Bakanına Türk ve Yunan ordularının İtalyan Komutanlığı emrine verilemiyeceğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1952
  • Yeni atom tecrübeleri İngll terede imal edilen ilk atom bombası Haziran ayı sonunda tecrübe edilecek Londra,9 A.A.Reynolds News haftal k gazetesinin yazdı gına göre,Ame ikalı asKeri v» ilmî şahsiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1952
  • N Amerikada Los Anpjelos şehrinde Stripe barında çalışan Gay Dawn adlı dansözün «Ay Işığı Altında» balesi büyük bir alâka toplamıştır.Yukarıdaki resimde genç dansöz kendisini tebrik eden hayranları il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1952
  • HERO ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Horatyüs Kokles tek başına bir orduyu nasıl korumuştu?lenç Romalı Horatyüs elini büyük ateşe ayı öldürmeğe geldim,arkamda dah a Romalılarca terkolunan hükümdar Tarki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1952
  • Hezimetin sebepleri:2 Takımı teşkil eden İsteksiz halleri dolayı Devreyi,rüzgârın altında böylece 2 0 mağlûp bitirdik.Oyunun ikinci yarısı başladığı zaman doğrusu takımda ciddî bir tadilât bekliyorduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • İstanbul boksörleri Ankarada İstanbul boksörleri Ankarada yaptıkları ilk karşılaşmalarını 5 3 kaybetmişlerdir.Yukarıdaki resimde maçları takip eden seyircilerden bir grııpıı,aşağıda da İstanbullu Veda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • TENKİD Sulhi GARAN Profesyonel küme lig maçlarının en mühim karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Fener maçı dün çok kötü hava şanları altında ve gayet fena bir terren üzerinde italyan hakemi Massa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • Dünkü maçta,Muzaffer Kâmille mlicadele ederken özcan,Reha ve Fahir onlan dikkatle takip ediyorlar.Neticede top Galatasaraylıda kalacaktır.İki ezelî rakibin karşıkarşıya geldiği maçta F hçe ile G ilişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • Oktay'ın durumu 3 sene müddötle müsabaka yapmama boykotu alan boksörlerden Oktay Kolçakoğlu dünya ordular&rası boks şampiyonasına gıremiyecektir.Bilindiği gibi Ok tay milli bolcsbrlerimizdendir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • Amatör lig maçları Dün muhtelif stadlarda yapılan diğer küme maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır;ŞEREF STADI:ElektrFk 3 Alemdar 1 Karagümrük 2 Demirspor 1 Haskoy Kurtuluş 0 0 iken tehir edildi.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • Danlz kuvvetleri spor temasları Nisanın ilk haftasında Gölcükte deniz kuvvetleri spor güç leri arasında bütün branşlarda müsabakalar tertiplenmiştir.Bu karşılaşmalar 1 nisandan 4 nisana kadar devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • Beykoz-Emniyet maçı tehir edileli Dün Dolmabahçe Stadında Fe nerbahçe ve Gâlatasaıay maçından evvel oynanması icâp eden Beykoz-Emniyet maçı alâkalılar tarafından müsabaka hakemi Feridun Kılıçâ tesir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • Basketbol maçları Dün yapılan gençler basketbol samı/yonasmda aşağıdaki neticelc!al-nmıştır:Daruşşafaka:21 Şişli:11 G.Saray:40 Dz.Gücü:26 Beyoğluspor:37 Kurtu luş:33 Birinci küme basketbol şampiyonası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.03.1952
  • İtalyan luKöni varı ı gHîyor Dün yapılan Galatasaray Fenerbahçe maçını idare eden inyor Renzo Massai yarın uçak la Italy aya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • Maltepe Belediye Başkanlığından Belediyemizde 25 lira kadre maaşlı tahakkuk tahsilat ve ayniyat memurluğu ile 20 lira kadro maaşlı kolluk memurluğuna imtihanla rnernur alınacaktır.Memurin kanununun 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • Ne bileyim Kaptan.Ben bu gün Petârın güreşmesini istemiyordum.Onun misafirleri karşıla ması,onlarla meşgul olması ve uslu akıllı otıirması daha iyi;daha münasip olacaktı.Fakat ge linimiz böyle bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • Hidroelektrik tesisatı su va yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır eller Bankasından:1 Erzurum Ui hudutları dahilinde bulunan Tortum deresinin Tev itcprü nde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait su ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • Manisa C.Sava'ığından 1 Manisa Cezaevinin 1/3/1952 gününden 28/2/1953 günüm kadar beheri yedi yüz e^li gramlık 110,000 adet 79/84 randımanlı undan yapılmış Skmek.kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • Lokum n HeK'oı Di HAKİ" CEMAL PpMlıve Mütehassısı Pazerdan tusk m her gün sanan saat lü 30-12 ftfcle den sonra 14 30 17 de huşta kabul eder Istanbul Div-n Nrv 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • KÜÇÜK KARA-KOLDA Piyes 3 Perde Yazan Sidney Kirg »ley Sahneye koyan:Muhsin Ertuğıul Çarşambadan basıca her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon 40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • RADYO Istanbul rcdyosu 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Morton Gould,Melachrino ve kontalanetz orkest'ialarmdan karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar dans ve caz müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 a r.atine ve çarımba 16 da tenzilâta matine HOŞMEDET j akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gi«e hergiln 11 de açılır.Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • PW m Katmerli kötü Akdenizin çok şirin bir kasabası oian B.ye yeni gelmişlerdi.Hurma ve palmiyeleıin süs lediği bahçeler ortasındaki sabun kalıplarını andıran temiz ve beyaz evler hisleri üzerinde çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • FAYDALİ E İLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 izmir Konya Adana 13 50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum 21.45 Doğu ekspresi Gelecekler 6.25 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • UFUKLAR:Ufuklar derg.s.nin ikinci sayısı,birincisini gölgede bırakan bir muhteva ile çıktı.Bu sayıda Oıhan Burian'ın «Amerikan edebiyatından bir pay»,Vedat Günyol'un «Dilekçe edebiyatı» ile «Terbiyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.03.1952
  • BÜyUK^ÜKtİMoARI Tefrika No:168 Yazan:SAMANCIGtL Kaymakam Musa Paşa,iran heyetine:"tizler Türküz.Söylediklerimiz kat'î senettir,d^di Bütün İran bu hediyelerin cinslerinden sevinç duydu.Fakat gelelim ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • İTİZAR Yazımızın çokluğundan bu £ün bilmeceyi koyamadık.Oku yucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • S.Ağaoğlunun konuşması t Bas tarafı birincide zaman halk hizmeti yolunda yü-rüyen bir müessese halını.gelecektir öte yandan dinî âbidelerimizi en kısa âmânda bulge imkânları dahilinde ve halkımızın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • mamut konuştu Başmakaleden devam)kendisi için hususî bir başmakale yazımya mecbur kalmış Hoca Efendi,asabımız bozuluyor,Allah aşkına bu ka dar uzun konuşma!Dj'3 e kendisine yalvarmıştım.Fakat huy canı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • Tarım Bakanı l Baş tarafı birincide 1 Qgm v6 Kadınhan ilçelerinde çiftçilerle görüşmüş,ilgililerden Konyada kurulacak seker fabrikası hakkında izahat almış,seker kooperatifinin çalışmalarının ne merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • Afyonun iktisadî kalkınması Muhtelif bakanlıklara mensup 15 mütehassısın tetkikleri sona erdi Afyon,9 A.A.Afyonu en kısa bir ekonomik yoldan kalkındırmak imkân ve esaslarını a-astırmak maksadiyie bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • Başbakan mühim bir nutuk söyledi [Bos tarafı birincide] ortaya koyduğu başarılı faaliyetle milletin huzuruna çıkmayı tercih ettiğine işaretle demiştir ki tKİ KONGRENİN MUHASEBESİ Geçen seneki kongrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • R usyanın harp hazınğı Baş tarafı birincide 2 Kuzey Atlantik Pak tına dahil 14 devletin Sovyet diplomatlarına mus* almayı düşündükleri tedbirlerden ürkmektediner.Bu on dört devletin;Sovyet ve peyk dip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • Yeni Mısır hükümeti Boş tûrafı birincide larıntn müsebbiplerinin ve mesullerinin kanun muvacehesinde lâyık oldukları cezalan yiyeceklerini söylemiştir.ÜNİVERSİTE AÇILIYOR Kahire 9 A.A İçişleri Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • Amerilcada seçim Eaş tarafı birincide!tün Amerikanın son derece iıgi lendiği bu-deneme seçimine gerek Demokrat gerek Cumhuriyetçi Partiden 200 bin seçmen iştirak edecektir.Cumhuriyetçiler General Eise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • Tunusta dünkü kanlı hâdiseler Nümayişçiler:«Kahrolsun Fransa!diye bağırdılar Tunus.9 T.H.A.Tunusun her tarafında nümayişler ve tahripler bugün de devam et mistir.Tunus şeh inde nünuyiş çüer Tunus Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.03.1952
  • anlatıyor I B-aş tarafı birincide 1 biyesini sezdiği için bir murakabe fırkası kurmak fikrini gerçekleştirmeğe teşebbüs etmemiş miydi?Atatürkün milletin ihtiyaçlarını ne kadar iyi kavradığını bir Mara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Filmler ve İc Sahneye ilk adımını bundan tam kırk yıl evvel atınıs olan "William Powell macera iğinde geçmiş olan hayat hikâye sini güzel bir senaryo haline getirmiştir.M.G.M,Stüdyosu bu esc:i «My Wea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • •jr TJzurv zamandan beri filmlerini göremdiğimi/Joan Crawford.Warner B.os hesabına yeni bir film çevirmiştir. This woman is dangerous Tehlikeli kadın» adını taşıyan bu filmde Joan Crawfort baş rolü De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Bu artisti tanıyormusunuz Hollywood da en nadide mücevherat bu aıtıstin ellerini ve kollarını süsler.Mücevheratın kısmı âzami incidir Daima uzun topuklu ayakkabı giyen bu ırtistin ayaklan bilhassa dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Sahip ve Bagmuharriri All Naci KABACAN Bu nüshada Ya« İslerini idare eden Faruk DEMİBTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Nad KARACAN Gazetecilik Kolektli Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Santrifüj Tip Pompa Grubu Sattn Alınacak İller Bankasından:İ Zonguldak şehri içme su terfi istasyonu İçin şartnamesinde yazılı evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grup'oıı katın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Hidroelektrik inşaatı yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Konya ilj hudutları dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait su vo yapı işleri,kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • iye iş Bankası Tasarruf hesaplan arftiunda 3 Haziran İkinci ikramiye çekilişi' f|\jft Istanbulda Tajrabyada tf t W^ ve çğşitli para ikramiyeleri,Ev'lerin Veraset ve İntikal Vergisini bankamız öder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • TIP ÂLEMİNE En Son Model Cihazlarını Sunar •RÖNTGENLER:40-800 mA.DİVATERMİ GALVANOFARADİK ENFRARUJ ÜLTRAVİYOLE ELEKTROŞOK METABOLİZMA CİHAZI KURU HAVA STERILİZATÖRLCRJ ETÜVLER NARKOZ CİHAZLARI AMELİYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 fcuraatar Abone şeraiti Türkiye Haile Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81.00 Aiu aylık 22 50 43.00 Oç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk_4.50 0.00 İLAN FİATLARI 2 T6 3 Üncü sayfanın santimi 4T.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • â DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük Î5 Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVÎT GÖNÇER Umumi baş.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene;23678 Sma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Payri öner ECjMEZOGLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133.Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Betonarme köprüler yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1_Eksiltmeye konulan iş:Aydın Denizli devlet yolunun Kuyucak Sarayköy kısmındaki Gayran 1,Gayran 2,Gereniz,Kanal,Kocaçay ve Karâtâş köprülerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:31 Mart aksamana kadar ödenmiyen aidatın 5590 sayılı Odala ı Kanunu mucibince 1 Nisandan itibaren %50 fazlasiyle ödenmes gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Büro eşyası satılacak Mülga ithalâtçı birliklerine ait büro eşyası.Telefon santrali,halılar,yazıhane ve mdsalar,sandaiyalar ve saire Galatada Rıhtım caddesi Tahir Hanında Ticaret Ofisi deposunda 12.3:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden varilen Askerî Kıtaat iiânı Kapalı zarfla 10 bin ton »akliye e siltmeye konmuştur,ihalesi 20 mart 952 perşembe günü saat 15.30 da Anadolukavağı As Sa.Al.Ko.da yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Odamızın «Sicilli Ticaret ve Piyasa cedveli nin tertip va tabını taahhüt etmek isteyen matbaaların bu husustaki mukavelename kopyesini Odamızdan alarak fiat tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.03.1952
  • Betty Grablenin mevzun bacakları yıllarca herkesin dilinde dolaşmıştır.Hattâ Grablenin bu resminin îkinci Dünya Harbi sırasında her Amerikalı askerin yatağının başı ucunda olduğu iddift edilirdi Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8