Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Bugün sehiimuue BBra:Co* bulutlu ve aralıklı sağanak halinde yağışlı geçecek,hara sıcaklığı hissedilir şekilde düşecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Reşit Galip Beyin Maarif Vekâletine tayini "Reşit Galip,AtatUrkiin yanından çıktıktan sonra tekrar yanıma geldi,benimle hayli de t-1 leşti.Dertlerini döktü.İsmet Paşadan yana yakıla şikâyet etti ve ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Ömer inönü,Bayan Engin Ogelmanla nişanlanıyor Dün şehrimize gelen C.H.P.Genel Başkanı,mühendis Hayri Ogelmanın kızını oğluna istedi C.H.P Genel Başkanı tsmni C.HJP.Genel Başkanı İsmet inönü beraberind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • KÖPRÜDEKİ YAYA GEÇİDİ DÜN AÇILDI Köprüaltuaya geçidi dün halka açılmıştır.Geçit,Köprünün Kadıköy iskelesinden başlamakta Ve Halifi tarafına geçtikten sonra «Vagonu» nin önünde bitmektedir.Foto Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Havyar hanında yangın Dün gece.saat 21.30 aulaıında Karâköydeki Havyar Hanın dördüncü katındaki yazıhanelerden birinde yangın çıkmıştır.Yangın,yetişen itfaiye tarafından etrafa sirayet etmeden aöndürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Eden iyileşti Londra 7 AP)Bir müddettenberi soğukalgınlığmdln muz târip bulunan Dışişleri Bakam Anthony Eden'in iyiiegmö&e yüz tuttuğu bildirilmiştir.Eden gecen pa-zartesindenberi yatmaktad».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Truman tahsisat İstiyor 8 milyar dolarlık tahsisatın temini için başkan dun yeni bir mesaj yayınladı Vâşington.7 AP)7.900.000.000 dolarlık karşılıklı güvenlik programına dair İlk raporunu bugün Birlfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Muharririmiz Sulhi GARAN bildiriyor w fc dT^tı ıS***ai f rf^ ı^fc rf^ ^fc ^Bl M Yunan Başbakanının gazetemize beyanatı General Plastirasî "Türkiye ve Yunanistan birleşmeli,bir devlef olmalıdır,dedi "S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Ayasofya Müzesindeki yolsuzluk Millî Eğitim Bakanlığı Jtfüze Müdürü aleyhine bir dâva açtı Millî Eğitim Bakanlığınca Ayasofya Müzesi Müdürü Muzaffer Ramazanoğlu;yüksek mi mar Ahmet Macit Kural ve mu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • General Eisenhower dün Napoliden Parise döndü General,Türkiye seyahatinin "tam bir muvaffakiyetle,neticelendiğini söyledi Paris 7 A.A.Bu aksam uçakla Napoliden Parise gelen General Eisenhower hava ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • CESAR ROMERO Istanbulda Hi n tils landa yapılan tüm festivaline iştirak etmek üzere Yeni Delhi'ye giden Cesar Romero ve Maria Windsor dün gece uçakla şehrimize gelmişlerdir.Artistler pazar gününe kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • Belediye b üfç e s i Şehir Meclisinin dünkü I toplantısı heyecanlı geçti,İl Genel Meclisi,dün saat 15.30 da Ferzan Aarâsın başkanlığında toplanarak Şehir Tiyatrosu,Konservatuar.Darülaceze ve Karaağaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1952
  • İngiliz işçi Partisinde anlaşmazlık Farı i içinde Bevan urunu Attlee taraftarlarına cephe aldı Londra 7 AP)İngiliz İşçi Partisinin Mutediller Grupu bu gün Aneurin Bevana tabı Solcu grupun isyanını par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • KARL EBERT YAKINDA ŞEHRİMİZE GELECEK Devlet Tiyatrosunun 1935 se nesinden 1945 senesine *adar baş rejisörlüğünü yapmış olan Profesör Kari Ebeıt.bu ay İçin de şehrimize gelecektir.Ebert,Devlet Tiyatros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • Hie.I 8 Bu 11 MART 24 C Ah.Î952 Şubat 1371 I Cumartesi 1367 VARtT VASATİ EZANİ Güne Ög!e îkind Akşaı Yatsı îmsal L i 6.24 12 25 ı 15.40 n 18 08 1937 t 4.45 12.16 6.17 9 32 12 00 1 30 10.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • GECÜ ic Sivas Kültür Derneği,20 mart perşembe gecesi Taksim Belediye Gazinosunda Sivas Gecesi» adiyle bir gece tertiplemiştir.BALO.t.Ü.T.B.Tıp Talebe Cemiyeti 14 mart cuma gecesi Taksim Belediye Gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • eyüp ve beşiktaş'ta İnşa edilen okullar Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Genel Müdürü ve Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Danyal Akbal şehrimize gelmiştir.Genelmüdür Vekili bir müddet şeh irniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • Tarlabaşı cinayeti Savcı,dünkü duruşmada katil Kâzım Karacan'ın idamını talep etti Bir müddet evvel Tarlabaşında bir cinayet işlenmiş ve Kâzım Karaca adında bir demirci 19 yaşındaki metresi Fatma Güle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • GÜZEL YAZI ÖRNEKLERİ Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokullara bir tamim göndererek 2 nci ve 3 üncü sınıf öğrencileri tarafından vücuda getirilen güzel yazı örneklerinin birikti,rilmesini bildirmiştir.Bilâha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • HALKIN.SESİ Haliçte doldurulan yerler Halicin alt kısımlarında bir fabrikada çalıştığı için isminin mahfuz kalmasını is tiyen bir okuyucumuz yaz' yor;«Eyüpten Kâğıt haneye dog ru giderkĞn sol sahilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • G.zii s nema salonu Müstehcen filmleri erkekler değil me^er kadınlar seyrediyonmış!Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları evvelki gece Beyoğlunda gizli bir sinema salonu basmış ve burada yüksek ücıet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • BELÇİKALI ORKESTRA ŞEFİ BUGÜN GELİYOE Çok genç ve tanınmış br.orkest.a şefi olan Belçikalı Edouard Van Remoortel bugün şehrimizden geçerek Ankarayj gidecek ve gece Büyük Tiyatro da,Cumhurbaşkanlığı Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • M İSTAKİ LSANAYİ ODASI-NIN KURULMASI Müstakil Sanayi Odasının te şekkulü işiyle vazifelendirilen kurul tarafından lesbit edilen 750 kadar hakikî sanayiciye ait liste tetkik için bir müddet evve asılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • BİR ALMAN FİRMASININ KAPTIĞI TEKLİF Bir Alman firması linyit kömürünün tozlarından sunî £übre yapmak üzere şehrimiz Ticaret ve anayi Odasına bir 1ek„ lifte bulunmuştur.Teklif ilgililerce incelenmek te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • FIKKA Ye&i bir petrol mesıbaı Dünkü bir akşam Razetesi «Esrarengiz bir hâdise» bushğı altında şöyle bir haber veriyor:Ayvansarayda iki evin kuyusunda petrol bulunmuş ve bu semt halkı son bir aydır pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • Fabrika işçileri arasına karışan komünistler Son günlerde Nazilli Mensucat fabrikasında bazı komünist işçilerin tesbiti ve Sendika Başkanı Cevdet Şigây'ın tevkifi.di«er ta raftan Adana Mensucat isçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • DENİZCİLİK BANKASI İDAUE MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK Denizcilik Bankası İdare Mec lisi bugün saat 10 da Denizcilik Bankacı Meclis salonunda topia nacaktır.İdare Meclisi verilen üç aylık intikal müddetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • MAKALE Fuzûli' nin hastalığı Ismail Hami DANIŞ MEND Ruhi ve asabi hastalıklar içinde Masochisme)denilen çirkin bir illet bulunduğunu bilnıiyen yoktur:Bu illetin müptelâları sevgililerinin elinde hırpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • KISA HABERLER Tea,Guick ve The Parole mecmuaları namına memie ketimizde tetkikler yapan Mrve Mrs.Seeing şehrimize gelmişler ve dün Valiyi ziyaret etmislerdir.Gazeteciler Validen İstanbul şehri hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • Hacı gene bembeyaz dişlerin;göstererek sırıttı:Zozo sana abayı yaktı kar deşim,bu kız kimseye böyle cıvımaz,ne söylüyor kulağının dibinde.Rumca şarkı söylüyor,M Hadi,hadi işin iştir.Zozo Hacıya kızmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • Kambiyo vs Esham Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frisveç Kr Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90 00 280.50 0.80 64.03 5.60 54 12.50 73.68.40 0 44.80 0.01.876 9.73.90 7 91.00 280 30 0.80 64.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • TUZ İHRACI Tekel İdaresi tarafmdan harice bü senenin ilk iki ayında 30 milyon kilo kadar tuz satılmıştır.Bu tuzlanın daha ziyade Japonya ve İsraile satıldığı,önümüzdeki günlerde yeni talep ler beklend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • POLİSTE İf Lâlelide oturan Nermin Ay çetin adında bir kadın fazla miktarda içtiği uyku ilâcından zehiılenmiş ve haştahane kal dırılarak tedavi altına alınmıştırir Kereste ticareti yapan Mel» met İşbak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1952
  • piyangoda k Dünkü keşidede ikramiye kazanan nur 200 000 lira kazanan numara;265814 50 000 lirce kazanan numara;376243 20.000 lira kazanan numara:227090 10 000 lira kazanan numaralar;036225.073273 5 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Siyasî |cmal Tunus faciaları Tunus hükümetinin,Fransız ordusunun Tunusta yaptığı facialardan Türkiye ve Yakın Şark memleketlerine şikâyet ederek Birleşmiş Milletlere müracaatla bunaı son verilmesine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Bir an sonra,Simon kaçanın tükenmek üzero görünen nefeslerini işitti;toprak yolun köşesindeki çitin gölgesine giz Jenmen üzere bir iki adım iler ledi.Fazla düşünmeğe ihtiyaç yoktu.Kaçmakta olan adam,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • 1 SANAT HAREKETLLRI Gelişmeler Belli başlı yazarları bütün ı olarak okumuşsanız bir fikrin I veya bir tipin nasıl geliştiğini l mutlaka farketmişsinizdirüstad ilk eserlerinden birinde çiğneyip geçtiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • HAZRETİ fyy* *SAHIH VATIZ TANSU Hz.Muhammed aldığı bir darbe neticesinde miğferi ikiye bölünerek yere yuvarlcndı TEFRİKA No.66 Bırakınız diledikleri gibi yap sınlar beni ölmüş sansınlar,sakın ismimi z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Bugün öğleye kadar BANKAMIZDA açtırılacak BAYAN hesaplan 30 Nisan İkramiye keşidesine iştirak edecektir Astragan manto İnci gerdanlık Pırlanta iğne C haz masrafı gibi sizi çok ilgilendiren hediyelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Yeni askerî silâHar Amerikanın k hususta hazırladığı plâ Emniyet Konseyi taraf dan tasvip edil New York 7 ifen)Birleşik Amerikanın ni silâhlarla il gili yeni bir plâı hazırladığı ve Emniyet konsey.tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Fransıda hükûnet kuruluyor Paris,7 A.A.Teni Kabineyi kurmaya daveedilmiş olan ve Meclisten itıat almış bulunan Mutedil hhafazakâr Antoine Pinay;Hal;ı Cumhuriyet Partisi yeni fbineye gir meyi reddettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Ambööj malzemesi satışı Maliye Bakanlığından:Mâlın 'Vi Göçici teminatı Lira Balya kap:tahtası 300 Yırtık amUâj kâğıdı 150 Kırpıntı kât 150 Çemberler 75 Beşiktaştatevlet Kâğıt Deposunda 1952 malî yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Dün akşam Baltimore stadyumunda buz revüsü temsil edilirken seyircilerin bulunduğu bir tribün yıkılmış ve 225 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Yaralıların sıhhî duruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Bir Sovyet Generali Batılılara iltica etti General Pezanos verdiği ifadede Rusyada yer yer isyan olduğunu bildirdi Frankfurt,7 Nafen)Berlin Amerikan işgai bölgesi makamlarına sığınan Rus generali Rama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Amerikan seçimleri Cumhuriyetçi Partiden Senatör Tai't,şehir şehir dolaşarak propaganda yapıyor Concord New Hampshire)7 AP)Şehirden şehre propaganda yapmakta olan Senatör Taft dün burada General Eisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Sevgilisini eleveren artîrt Nevyork;7 AP)23 yaşın da ve işsiz olan sarışın;mayo mankeni Joan Far eli;dün Sav cılık makamına giderek,Savcı nm masası üzerine 50.000 dolar kıymetinde mücevher ve altı bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • Mektup nasıl yazılmalıdır Sayın okuyucularım emin olsunlar.Kaıayen edebiyat dersi vermek niyetinde değilim.Bu işin mütehassısları,meraklıları,ukalaları var dır.Onlar sırasına göre veya sırası gelmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1952
  • L* by a da ilk Parlâmento JUiiw ii ı^ı m ıı—Serbest seçimler neticesinde seçilen Parlâmento ilk toplantısını nisanın beşinde yapacak Trablus 7 A.A.Yeni Libya Krallığında ilk defa olarak yapılan seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.03.1952
  • 1 İzmir Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Derneğinden üç kişilik bir grup derneğin İzmir'de vereceği baloya şeref vermesini rica etmek üzere dün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ı Çankaya köşkünde ziyaret etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1952
  • Dorothy Swift uzun boyu ve ince teni i sanat âleminde bilhassa dikkati celbeimektedir.Dorothy'de tubiata karşı büyük 'bir sevgıddugu için fırsat buldukça kırlara gitmekte,mevsU ıninç göre buğday başak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1952
  • HERO ÜN TAf IMEN MERAKLI BİR VAK'A iskambil kâğıtlarının icadı ve şeytan oyunu İlk zamanlarında bir takıı iskambil kâğıdı alabiSmek,için bir Dük,yüz bin frank öey**r *h arzusuna k^vuşubi misti İki bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.03.1952
  • İtalyan hakemi bug in geıiyor Pazar günü yapılacak Fener,bahçe Galatasaray lig maçını idare edecek olan İtalyan hakemi Rengo Massai bugün şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1952
  • Olimpiyatlarda basketbol m açla r ı OI i m piyatl a r da oynanacak maçlar için Fransadan top ısmarlandı 1952 Helsinki Olimpiyatlarında basketbol şampiyonasını tanzim edecek komite,şimdiye kadar bu bra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1952
  • İPJo» 1 vS.feia&aip^Wjl*^ Jş?'«T**1 "N?3 ^*SSi* j«i-W Profesyonel ligin lideri Beşiktaşlıların bugün galip gelmeleri normal sayılır.Yukarda Kasımpaşa ile Karşılaşacak siyah beyazlıları görüyorsunuz PR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1952
  • Kanadamn en çok sevilen sporu s Hokey Hokey,birçok memleketlerde oynanan ve çok sevilen bir spordur.Buz üzerinde yapılan hokey,de en kuvvetli vaziyette Kanada'lılar bulunmaktadırlar.Buz hokeyi Kaaada'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1952
  • Ordular futbol turnuasi Onlu takımımız dömi-final mallarını oynamak için Atina'ya gidiyor Ordulararas^ futbol ğampiyonası dömi final karşı laşmaları 16 martta bu tur nuayı organize eden Yunanıstanm At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1952
  • AtUtlerimiz hazırlanıyor Atletlerimiz Olimpiyatlar için şimdiden hazırlanmaktadırlar.Bu arada millî atletlerimiz den Cahit Önel ve Turhan Göker haftanın muayyen günlerin de Mecidiyeköyünde ayrı ayrı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.03.1952
  • İtalya ve Yurıanîstand Birbiri peşine üç mağlûbiyetimizin âmili teşkilât,kulüpler ve futbolculardır Şubatın 19 unda başlayıp,martın dördünde nihayete eren ve bize üç mağlûbiyete malolaırİtalya ve Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • îki gün sonra Balkanlarda,her zamanki yerimizde bu i uğuruz.Adam cevap vermedi ve at] m mahmuzladı.Birkaç dakika soma da Kaptan Petri diğer bir adamına şu emri verdi:Sen dâ atla bakalım atu nî Başüsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • KÜÇÜK KARA-KOLDA Piyes 3 Perdo Yazan Sidney Kingsley Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telftlon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • Gruplar arası kır koşusu Gruplararası kın koşusu 16 mart pulsar gunu BuyuKadady yapılacaktır.10.000 met e üzerinden yapı.İtacak olan bu yarışa İstanbul A.B.C,takımları adı altında 3 ekip iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • FAYDALI E İLGİLER Trenler GMeoekler 7.20 Adapazarı 10J0 İzmir Konya Adana 13.50 Slmsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Miriye.r^hane;Beyoğlu,istiklâl Cad.SxrU ekir köşesi Alyon Sok.No;13/1 T:4 *960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • Ui1 uj^LlAK:U.UİV.U-uoıg.a-ıun ikinci sayısı,biıincisini gölgede bnûkan bir muhteva ile çıktı.Bu sayıda Orhan Burian'ın «Amerikan edebiyatından bir pay»,Vedat Günyol'un «Dilekçe edebiyatı» ile «Terbiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıktan Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalannı kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmak kap i Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • iller Bankasından:Ankaradâ iller Bankası bitişiğinde bulunan binanın 73.028.34 lira keğif bedelli tamir,tâdil vfc kalorifer tesisatının yeniden yapılması işi kapalı zarf usuiiyle eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • Kömür yükleme boşaltma işleri 3.D.Yolları Adana İşletme Komisyonundan:1 Mukavele akdi tarihinden itibaren 1952 mali sene sonuna kadar İşletmemiz depolarına geleceği tahmin edilen maden kömürünün boşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • özel idare emeklilerine üç aylıkları veriliyor istanbul Belediyesinden 1 Manş sahiplerinin aşağıda gösterilen günlerde saat 9 dan 12 ye ve 13,30 dan 16 ya kadar maaş cüzdanlarile birlikte Türbede tram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığından Kesif bedeli 189.810 liri 17 kuruş geçici güvenmesi de 2148i l'ra olan Haliç Camialtı Ijjlikbane binası tadilât ve inşaat işi 10/Mart/1952 pazanepi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • Maltepe Belediye Başkanlığından Belediyemizde 25 lira kadre maaşlı tahakkuk tahsilat ve ayniyat memurluğu ile 20 lira kadro maaşlı kolluk memurluğuna imtihanla rnernur alınacaktır.Memurin kanununun 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Odamızın «Sicilli ticaret ve Piyasa cedveli» nin tertip ve tabını taahhüt etmek isteyen matbaaların bu husustaki mukavelename kopyesini Odamızdan alarak fiat tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVİT GÖNÇER Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678 V 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • I MİLLİYET Nüshan İS kurugtur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAlf FİATLARI 2 ve 3 üncü «aylanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/10 tereke Nişantaşı Rumeli caddesi Afitap apartmanı 3 No.lu dairesinde oturmakta iken ölerek telekesine yargıçlığımızca el konmuş olan Ali Namık Ara'mn te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Dans ve caz müziği Pl.13.45 Radyo salon orkestrası konseri îdâre eden:Semih Argeşo 14.15 Şar kılar 14.45 Viyolonist Fred Gardenden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de fyyf M A K S I M de m y*K Cumartesi,pazar 16 M P da n.atine ve çar-M ^1-çamba 16 da tenzl ^^Nr lâtlı matine TldT HOŞMEDET p?'"•ij akşamı lie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • ISTANBUL BELKDlYESX TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKAC7 Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoglv Telefon:40409 Pazar günleri 5.30 da Mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.03.1952
  • BUYUR'HÜKÜMDAR p8rz üwcû* mi/rami mmı TEFRİKA No.166 ftuaa:SAMANCKitl.Dördüncü Murat daima muhakemesi ile iş gördüğünden hislerine galebe çalardı!Hiç tutmuyor herifin.Derken bir zülüflü girdi;Di yarıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Truman tahsisat istiyor [Bas tarafı birincide] Başkan dün Kongreye bu konuda bir mesaj sunduğu gibi Amerikan milletine hitaben bir nutuk da irat etmiştir.Buna rağmen Kongre de yardım programında kesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • ENGİN ÖGELMAN NASIL BİR KIZDIR?Halen îngiliz filolojisi son sınıfında öğrenci bulunan Engin ögelman 20 yaşmdadır.Kumral ve orta boylu bulunan Engin tahsilinin bir kısmını Amerikada yapmıştır.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Sonja Henie'nin buz revüsü Baltimore 7 AP)Burada,5 inci Alayda tertip edilen bir buz revüsünde Sonja Henie'yi seyretmek üzere gSlmiş olanlar,dan 200 kişi sıraların çökmesi üzerine birbirlerinin üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Etna tekrar indifa etti Catane,7 A.A)Etna yanardağının doğu cephesinde Santa Venerina bölgesinde tek rar üri yer sarsıntısı hissedilmiştir.Ölen veya yaralanan ol manastır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • tabancı memleketlerde okuyuş;talebeler Ankara 7 A.A.Yabancı memleketlerde devlet hesaoiııa okuyan öğrencilere 1952 jıaiî yılı içinde verilecek aylık ödenekleı'Je ek ödenekler ve gidiş dönüş yolluğu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • 31.Eisenhower [Baş t ör afi ıbirinctâe)deniz kuvvetlerine bağlı 40 ami ralle buluşacaktır Koramiral Ridvan Krolam başkanlığmdaki Türk deniz he yeti de tenkidlerde hazır bulu nacaktır.Bu anada Batı Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • NAPOLİDEKI GÖRÜŞMELER Napoli,7 AP)AÜantik Müttefiklerinin Avrupadaki Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı General Eisenhowver Nato Gü ney Bölge Komutanı Amiral Elo bert Carney ile görüşmek üze-c bugün uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Belediye bütçesi Bas tarafı birincide] Uzun münakaşalardan sonra bütçe kabul edilmiş ve Konservatuar bütçesinin müzakeresine geçilmiştir.Dr.Rahmi Dumanın Konservatuar tarafından tertip edilen konserle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Mw.ı.m j.n«)WMM 7m*ms)mwL.Mxn jımuB ¦BnBH^JBaAiüüST^S-ZS-JGEI Hazırlayan:Sadi Eorak bir duyurma vasıtası;Bir gıda maddesi;Tersi bir toprak nev'i 9—Bastaki harfsiz müptelâ;Bir edafc;Rüzgâ/a hitabın muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Muhasebeci alınacak Zonguldak Befediye Başkalığından 1 Açık olan 60 lira aslî maftşlı Belediyenin Elektrik,Soğuk Hava Deposu ve Su işleri İdaresi Muhasebeciliğe aşağıdaki şa.rtlan hâiz olanlardan ehil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Ankara C.Savcılığından:Ankara Merkez Cezaevine 1952 yılı için kapalı zarf usuliyle ekmek alınacaktır.Beheri 750 gramlık ekmeğin miktarı 211700 adet,muhammen fiatı 25 kuıuş,tutarı 52925 elli iki bin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • TAPULAMA İLÂNI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:Erzincan,Konya,Rize,Eskişehir ve Giresun illeri merkez ilçeleriyle Gümüşhane ilinin Kelkit,Antalya ilinin Serik,Majıisa ilinin Salihli,Muğla ilinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Ayasofya müzesinde yolsuzluk TBaş tûrafı birincide!leri lüzumsuz yere sökülmüş ve bilâhere tekrar aynı yerlere y^r leştiûlmiş,bu suretle de yeıü bir masraf kapısı açılmıştır.3 Hafriyatta çalışan işçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Japonyada yeni depremler Tok} o,7 AP)Bugün vu kua gelen iki deprem merkezî Japonyayı sarsmış,bu yüzden bazı kesimlerde seyrüsefer ak samış,muhaberat kesilmiş ve heyelanlar olmuştur.En fazla hasar göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Bir ruinancı affa uğradı Paris;7 AP)Harp 3irasında Almanlarla iş birliği yap tığı için 945 ue anüebbed hapis cezasına çarptırılan 84 yaşında ki Fransız müellifi Charles Mau'-las;bugün sıhhî sebeplerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Kore Tugayımıza duyulan hayranlık Jngiiterede Türk Tugayınrn savaşlarına a t bir kitap neşredildi Londra,7 Nafen)B.B.Cradyosunun çok tanınmış muharrirlerinden Rene Cutforth «Kore röportajları» adlı ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Eisenhower ailesine ait bir kılıç Sulanandın Eyyubi'nin ahfadından bir gençte bulunduğu anlaşıldı Ankara,'7 T.H.A)Atlan tik Paktı Orduları Başkomuta nı General Eisenhower'in ceddine ait olduğu iddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • aşbakanının i beyanatı Bc-j tarafı birincide] yadırgayamaz,senin gibi hatasız konuşabilirim.Sen de yunanca vı ne güzel söyledin.BİRLİK İHTİYACI Plastiras o kadar tatlı ve müşfik bir eda ile konuşuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • ¦J Ömer inönü JBas tarafı birincide)lardır.Gece ise îsmet înönü ve ailesi tekrar Hayri öğelmanıı evine gitmişler ve nişan günü nü görüşmüşlerdir.IIAYRİ ÖGELMAN NE DİYOR?Dün gece kendisiyle konuştuğumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Etibank Genel Müdürlüğünden 14/3/952 günü saat 16 da eksiltmesi yapılacak olan Tunç-¦bilek-Değirmisaz enerji nakli hattı ve transformatör istasyonları inşa tesis ve montajı işleri eksiltme dosyasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • 300 itişi ekmekten zehirlendi Rio de Janeiro 7 A.A)Bugünkü basın haberlerine göre Sao Paulo yakmlaundaki Campinas şehrinde 300 kişi yedikleri ekmekte bulunan bazı maddelerin tesiriyle çarşamba gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • Marmara I tütün piyasası Bursa ve havalisinde tütün piyasası 10 mart pazartesi günü açılıyor Ankara 7 THA.Marmara bölgesi 1952 yılı tütün piyasası 10 mart 1952 pazartesi sabahı resmen açılacaktır.Piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.03.1952
  • iliç Ali anlatıyor f Bas taralı birincide J ver boylere haber gönderiyor-j dura.Nihayet îsmet Paşadan,gu mealde bir cevap geldi:«Reşit Galip Bey arkadaşınızın hiç şüphesiz kifayeti Maarif Vekâletini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.03.1952
  • evet,SIEMENS Sihirli bir radyodur" diyor.Perihan Sözerinin İstanbul radyosunda verdiği konserleri,alınan plâklarını bir SIEMENS de dinleyiniz.Siemens,Peri* hanın tatlı sesini en net ve tabii şekilde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.03.1952
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ 3.12.1951 TARİHİNDE BİTEN YİRMİNCİ HESAP YILI BİLANÇOSU 3535 AKTİF ALTIN y Safi Kg.DÖVİZ BORÇLULARI j a 3133 sayılı kanuna göre:Hariçteki Muhabirler Muhtelif b 525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.03.1952
  • 'tHAP s Hvıvyt 10 Mart akşamına kadar en az 150 liralık hesap açarak veya hesabınızı 150 liraya çıkararak bu çekilişe katılabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.03.1952
  • İçme suyu tesisleri yaptırılacak İLLE* BANKASINDAN 1 Aşığîida isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösteriipn kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru müteahhit* Boru Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan