Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Im WC tİ*A 4k UlifautiU | JM Bugün şehrimizde hora;çek bulutlu ve m6vzil sağanak halin,de yağışlı geçecek,hara sıcaklığı a* dUsecöktir.K ww?1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • m-'4 ü u 3 Cinayetlerin sebeplerini tetkik eden ilmi heyet azaları dünkü topîa*,tı esnasında CİNAYETLERE^ KAFŞI TEDBİR ALINIYOR ilmî heyet dün ilk toplantısını yaptı Vali ve Belediye Başkanı,vilâyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • w ^E3 İUİ IflR jfe&aîRSSS s m Ayaktaki çocuk Bırakalım su münakaşayı;burası Şehir Meclisi değill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • İzmrde feci bir otomobil kazası Dün Iztrörde bir İrişinin öHnnîi,iki kişinin ağır yaralanmasiyle neticelenen bir otomobil kazası vakua geldiğini bildirmiştik.Besimde otomobilin feci hafi görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Yeni Fransız Başbakanı Pinay Fransa Başbakana kavuştu Milli Meclis,Antoine Pinay'm Başbakanlığını az bir ekseriyet ile kabul etti Paris,6 AP)Bu gece Fransız Millî Meclisinde yer alan bek lenilmedik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Tanınmış ses yıldızı Jacquelin Franco is' n in birkaç konser vermek üzere şehrimize geldiğini dün bildirmiştik Fransız Ses Sanatkârı dün bir basın toplantısı yaparak gazetecilerle hasbıhalde bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Truman 8 milyarlık yardım projesini Kongreye sundu Orta Doğuya ayrılan 806 milyon dolarlık yardımın büyük kısmı Türkiye ve Yunanistana verilecek Vaşingtoa,ü AP)Başkan Ti uman bugün,radyo ile Ame rikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Gözü dönen âşık kadın İzmir'in Kordon boyunda sevdiği erkeği dövdü Izmir,6 Milliyet)Eşine ender nastlanan bir hâdise bu akşam üzeri İzmirin en kalaba lık bir yeri olan Birinci Kordonda cereyan etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Inonu evleniyor İsmet İnönü,oğlunu nişanlamak üzere bugün Istanbula geliyor Ankara.6 Milliyet)C.H.P.Genel Başkam İsmet İnönü bu akşam saat 21 de Istanbula hare ket etmiştir.Genel Başkanın bu seyahati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Tunusta hürriyet mücadelesi Tunus hükümetti Türkiye ve Orta Şark devletlerine bir beyanname gönderdi Tunus.6 T.H.A.Tunus hükümeti,başta Türkiye olmak üzere,Orta Şark devletlerine hitaben bir beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Yakalanan hırsızlar Ankarada bir kumaş mağazası soyan Cemil Yıldırım ve İsa Kalkan adında iki sabıkalı dün çaldıkları eşyalann bir k:s mim şehrimizde satarken yaka lanmışlardır.Sanıklar yarın Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Mısırda zecrî tedbirler VefdciTer tevkif ediliyor Başbakan Hilâli Paşa İngilizlerle görüşmelere hazırlanıyor lsmailiye 6 A.A.Dün burada Mısır makamlarınca önemli baskınlar yapılmış bu Ilınmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • ATIMIM Maarif Vekili Esat Beyin Vekâletten istifası Bir gece sofrada AtatUrkün aklına birdenbire Reşit Galip geldi ve onu çağırttı.Reşit Galip hemen Çankayaya geldi Atatürkün elini,Atatürk de onun yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Başkomufan EisenhoWerden sonra L CARNEY DE YAKINDA ANKARAYI ZİYARET Amiral R.Karay Başkanlığındaki heyet,Akdenizde yapılan müşterek manevraların neticesini tetkikle mükellef konferansta hükümetimizi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • On iki merhaleli Hac yolu bulundu Meryem Ana mezarının yakınındaki bu yol bir ilim heyetince tetkik edilecek îzmir,6 Milliyet)Mer-zun araştırmalan ve tetkikleri yem Ananın mezarının bulunduğu Selçuk b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1952
  • Ti can ilerin duruşması Bir ticanî,heykelleri nasıl kırdığını anlattı Ankara,6 Milliyet)174 Ticaninin duruşmasına bugün şehrimiz Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Suçlu,lar salona alındığı sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • MAKALE Ta!lı bir mantık oyunu İsmail Hami DANISM EN u Taîebe arasında bir münazara modası başladı.Pek tuhaf mevzular seçiyorlar;geçenlerde aşkın bile münazara mevzuu olduğundan bahsedilmişti.Fakat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI Tekel takip teşkilâtı tarafın,dan,son hafta zarfında Diyarbakır,Antep,Malatya bölgelerinde 352.962 varaka kaçak sigara kâğıdı,ayrıca Trabzon,Balıkesir ve Dıyarbakırda cem' an 158 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • GRİP SALGINI Şehrimizdeki grip salgını hâ lâ aynı şiddetle devam etmekte dir.Müessese ve okullardaki devamsızltk nisbetinde herhan gi bir azalma kaydedilmemek,tedir.Bu hususta malûmatlarına müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • Hie 10 C Ah.1371 VAKIT Güne» Ogle tlciadi Akşam Yatsı tmsak 7 MART 1952 Cuma 23 Subort 1367 VASATİ EZANÎ 6.26 12.19 12.26 6.18 15.39 9.32 18.07 12.00 19.35 1.30 4.47 10,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • ISPUrrOLL İÇKİLER İspirtolu içkilerin Tekelden' çıkarılmasını derpiş eden ka.nun mevzuunda.Tekel Müdürlüğünce yapılan çaiışma lar sona ermek üzeredir,bu tasa:j yakında Meclise sunma,çaktır.Ayrıca Tuzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • UMU Wm-»»IMIII.Bunlar inanmıyorlar.Şaka yapıyorlar.Ne şakası,benim sesim güzel,eskiden Londra Barda sarki söylerdim.Ayşe yapıştırıyor:SonA sepetlendi.Neye,kendim çıktım.Boş ver şimdi.Saokim film çevir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • BORSA Kambiyo ye Esham Stealing Dolar Fr.Fraugı isviçre Fr.Belçika P/isveç Kr.Florin,Liret Drahmi Esko.udes *T-iliS pan 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 0.01.876 9.73.90 7 91.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • *SiJ$8XM ir Konservatuar Türk Musikisi İ.cı-a Heyeti,mevsimin üçüncü konserini,sah günü saat 21.30 da Mesut Cemil idaresinde Şehir Kgmedi Tiyatrosunda verecektir GECE İT Sivas Kültür ve Yardımlaşma.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • Fİ K k A Çok yerincTo bir karar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı aldığı yeni bir karârla hükümet tabiplerini bol ilâç ve sıhhî malzeme ile teçhiz edecek.Bu kaıaı,Anadolunun küçük kazalaunı tetkik etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • Denizde iki kaza «Konyalı» nıotörii bir sandala çarparak batırdı Otf^—l—H Ill,la I Ki İM »II Dün limanımızda dikkatsizlik yüzünden ıkı müessif kaza olmuştu.Hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Saat 14 sıralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • Gö3c ikt?kj liman hızSa devam ediyor Gölcükte yapılmakta olan liman inşaatı hızla devam etmektedir.Holanda Liman inşaat Şirketi bu limanın bitmesi için en son model makineler kullanmak tadır.Mai shall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • BEETHOVEN FESTtVAU Büyük bestekâr Beethoven' in 125;ci Ölüm yılı münasebetiyle tertip,edilen konserlerden,ikincisi önümüzdeki Ll nart sah günü saat 18.30 da Şehir Tiyatrosu Komtedi kısmında ve^ milece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • KfcliİT İTHALİ K;ibı:i.tin Tekelden çıkması üzeuline,bazı firmalar dıgarıdan ki s.thpini düşünmekte ve 5 Mayıs 1962 de yürürlüğe gi recek kanunu beklemektedirler.Bu hususta Tekel Genel Mü-dürlüğüne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • MilHiU OK5IEN'~ESKrŞ'EHtRE GİTTİ Tarım Bakanı Nedim Ökmeıı dün saat 13.30 da beraberlerinde Ziraat,Devlet Üretme Çıft_İlkleri,Donatım Umum Müdü:leriyle Kalemi Mahsus Müdürü,Orman Umum Müdür Muavini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • S AĞLIK FİLMLERt Yurt sağlığını korumak vevatandaşları tüllü hastalıklara karşı uyanık bulundurmak a* maciyle Sağlık,ve Sosyal Yardım Bakanlığınca memleketimi zin muhtelif bölgelerinde saflık ve kültü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • KISA HABER LER İT istanbul Kahveciler Derneğinin dün aktedilen Genel Kurul toplantısında üyeler Erzurum felâketzedeleıi için aralarında topladıkları iki yüz lirayı Vilâyet Yardım Komitesine teslim etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • POLİSTE n.jau i omjuh sOKagınaa oturan Comal âdında biri küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda arkadaşı Yaşarı bıçakla yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.Kragümrükte oturan Ruhi a*dındâ biri.ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • Gizli sinema solonu Beyoğlanüa müstehcçp filmler Kostet cu birisi yakalandı *M(NMWMM«MW|Mİİ Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurlaMı evvelki gece Beyoğlunda gizli bir sinema sa lonu basmışlardır.Garip b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • İSTANBUL ÖĞRETMENLER DERNEĞİNİN YATACAĞI TOPLANTI Türkiye Öğretmem Dernek,leri Millî Birliği,temmuz ayı içinde Dernek temsilcilerinin iştirakiyle büyük bir kongre ya pacaktır.Istanbul Öğretmenler Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • KÖPRÜ ALTI GEÇlTt BUGÜN AÇILIYOR Karaköydeki seyrüsefer izdihamını önlemek maksadiyle bîi müddetten beni Belediyece yap tirılmakta olan köprüaltı geçidinin inşası bitmiştir.Yayalar için yapılan bu geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • İSTANBUL HAYFA HATTİNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Arap Birliğine dahil meml?ketlerden,İsrail karasularından geçen,veya İsrail,limanlaırnna uğrıyan gemilerin Arap limanlarına uğramalarını men etmeleri üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • K 4 R A1 K M İZD1C FIRHNA Karedinzedik fırtına yüzünden,dün İstanbuja gelmesi icabeden Ta a vapuru bir günlük bir,rötarla ancak bugün limanı mtiza dönecektir.Ayrıca;Hopaya gitmekte oolan İzmir vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • ŞEHİR MECLÎSİNİN BU UÜNÜÜ TOPLANTISI Şehir Meclisi bugün saat 15 de toplanarak bütçe müzakereierine devam edecektir.Bu arada Konservatuar bütçesi müçakere edilirken Senfoni dergisi,sahibi tarafından v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • TKENSES HATİCE ABflAS HALİMİN BİB BAGlŞt Prenses Hatice Abbas Halim tarafından MiUî Eğitim Bakan,lığına bir bağış yapılmıştır.Bu bağış Yakacıkta bahçesi fe tar lasr olan bir köşktür.Bakanlık bu köşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • TRABZON VAPURİYLE GELEN MUSEVİLER Trabzon vapuru dün saat 15 de Hayfadan 580 ton yük ve 275 yolcu ile limanımıza dönmüştflr.Geminin Hayfa yolcula iı arasında,vaktiyle İstanbuldan fsrailfe göç etmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • Dünkü nüshamızda» Muşah.de altına alınan otomobil hınjsızı» başlıklı yazımızda bir isim yanlışlığt olmuştur.Hadisede otomobili çalınan Rahmi mi Ermiş,otomobili Çalıp Geliboluya kaçıran ve bjlâhere yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • KABLO HIRSIZI Raminin üç kilometre öntesin deki muhabere tg,bwcundan 3,bin 600 met ıe kablo,çalan Fethi Ergürsel adında biri yakalanmış ve dün Adliyeye verilen sanık tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • EMİNÖNÜ MINTAKASINDA KONTROL EDİLEN ESNAF Eminönü ilçesi dahilinde bir hafta zarfında 911 müessese teftiş edilmiş;bunlardan 439 u temiz çıkmıştır,295 müesseseye ihtar yapılmış ve 178 esnaf ve müessese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • meşgul eden hâdise Kendisini Hintli olarak tanıtan bir hokkabaz,Gönül isminde bir kızı iğfal etmiş Savcılık Beyoğlu sosyetesini yakandan ilgilendiren ve geniş ölçüde dedikodulara yol ağan bir iğfal hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • HALKIN SESİ Lodosta araba vapuru seferleri Kamyon şoförü Hâyri Gecedogan yazıyor «Son lodos o kadar sert değildi Ben yüklü kamyonumla Anâdoludan Üsküdara gelmiştim.Vapura girdim Fakat Kabataş açıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • Ekmekler üzerinde yapılan tecrübeler Belediye laboratuarla 11 tara.ermiş bulunmaktadırfından yapılmakta olan «yeni Yeni ekmek,önümüzdeki gün ekmek çeşnisi tecrübeleri sona lerde satışa çıkarılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1952
  • BUI DOLANDIRICI DÜN TKVHİF EDİLDİ Kendisine Emniyete mennup bir kimse süsü veren ve kendisini Ankarada Emniyet Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak takdim eden Rahmi Kirbağ adında biri şehrimizde muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Siyasî İcmal Demirperde* arkasına selâm Amerika Reisicumhuru Demir,perde arkasında hazin bir esaret hayatı yaşayan milletlere hitap etti.Başka memleketler halkına bir sürü yalan sözler ve rivayet,ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • 30 Nisan Bayanlar Keşidesine iştirak için 2 CÜN KALDI Sizi çok alâkadar edecek İkramiyelerden birini Kazanmak isterseniz 8 Marr öğleye kadar bir hesap açtırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Mister Delborne sizi bekliyor,dedi.Zavallı memur,Simon'un önüne düşerek uzunca bir kori dorda ilerlemiş ve kapalı bir oda kapısının önünde durmuş tu:Kim diyeyim?Templar:Mükelleflerin Führ.eri diye ava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Masa ve sandalyeye Ben de bir hayli roman okudüm,ve kimini beğendim,kimini beğenmedim.Seyrek de olsa herkes gibi benim de niye beğeniyorum,niye beğen iniyorum diye düşündüklerim oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Hazreti Muhammed de miğferini yüzüne indirmiş,savaşa dâhil olmuştu TEFRİKA No.65 Ey Mekkeliler nasıl vazifemi tanı yaptım mı?Herkes bu kahraman Zenci köleyi takdir etmişti.O Kureyş bayrağı üzerinde öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • 1952 fcîcoe!SVHkâfotJ Oslo.6 AP)Norveç Nobe" Komitesinin bildirdiğine gö:N bel Sulh Mükâfat» için,gösterile 27 şÂhsiyet arasmJan Hindisi?diplomatlarından Sir Beı.ega-Rau da vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Katyn orman faciasının tahkikatı Vaşington,6 A.A.Katyn ormanında ki katliâmı tahkik etmekte olan Parlâmento Komisyo m unun Avıupaya gitmesinin muh temel olduğu bildirilmektedir.Ni tekim Komisyon Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Dün,Queen Elizabeth gemisi Nevyork limanında rıhtıma yanaştığı zaman,yalnız Windsor Dükü derhal karaya çıkmış vö diğer yolcular saat 13 e kadir beklemişlerdir.Gemide 1,532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Italyada casusluk Gorbciâ,İtalya 6 AP)İtalyan ordusuna mensup bir eski Albay ile karısı,Yugoslavya hesabına casusluk suçundan tevkif edilmişlerdir.61 yaşında bulunan Albay Guido Farina,ile karısı Pa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • 12 yeni atom bombası infilâkı Londra,6 Nafen)Daily Graphic gazetesinin verdiği bir habere göre.Birleşik Amerika bu yaz Pasifikte Eniwetock adasın,da en az 12 yeni atom bombasını infilâk ettirecektir B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Mekkede altın madeni bulundu Mekke 6 Nâfen)Mekke yakınlarında altın bulunduğu bil dirilmektedir.Jeologlar Mekke ile Kiad arasındaki yolun tam ortasında Zolm'da altını bulduklarını açıklamışlardır.Suud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Girit adasında tevkifler Atina,6 AP)Yunan hükümeti bugün Girit Adasındaki hava meydanındaki inşâatta 13 köylüyü tevkif etmiş,tir.Köylüler,hükümetin bedava olarak tODraklarını inşa etmek üzere ele geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Lübnanda avukatların grevi Beyrut.6 T H.A.Sekiz haf ladanberi grev halinde bulunan Lübnan avukatları yüzünden ada let işleri tâmamiyle durmuş bulunmaktadır.Büyük müĞsseseleı ve sirkatler,bugün hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Başsız tavuk meraklısı bir hırsız türedi İzmir,6 T.H.A.Hürçeşme mevkiine musallat olan bir tavuk hırsızı yeniden 24 tavuğun başını kopararak kaçırmıştır.Bundan on gün evvel aynı semtte genâ 30 adet ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Işıklı köyü barajı inşaatı Ankara.6 T.H.A.Büyük Menderes havzasını sulama plânı mucibince.Menderesin hâlen yeter derecede olmıyan suyunu tak viye etmek,son yıllarda pamuk ekiminin artması neticesi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Av tüfeğiyle işlenen cinayet Manisa,6 T.H.A.Turgutlu İlçesinin Kuşlar köyünden.Mehmet Türkyılmâz adında bir genci Yunusdere köyünden Süleyman oğlu Dilsiz Abdullah av tü feği ile ateş ederek öldürmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Zavallı Victor Hugo Doğuşunun yüz ellinci yıl dönümü vesilesiyle komünistlerin Hugonun isminden istifade ederek geniş bir propaganda yapacakları kimin aklına gelirdi?Meğer komünist okuyucular Hugoyu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • ingiltere savunması Avam Kamarasında yapılan müzakerelerde muhalefet partisi iki grupa ayrıldı Londra.6 AP)îngilterenin silâhlanması meselesinde Churchill dün akşam Kamarada,geniş bir ekseriyetle başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Giritli âşıkiargene mahkemede Atina.6 AP)Giritli Romeo Kefaloynanis tarafından dağa ka çırılarak evlendirilen Tasula.bu gün kocası aleyhine boşanma dâ vasi açmıştır.Tasula ile babasi bizzat mahkemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Rusya ve Peyklerdeki Amerikan elçilikleri Komünistlerin baskı yapması karşısında faaliyetlerine son vermeği düşünüyorlar Paris.6 A.A.Dışişleri Bel.i kan Yardımcısı George W.Per-J kins dün verdiği beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • Büyük casus ş ebekes i Almau polisi,Rusya hesabına çalıdan bir casus şebekesinin ipuçlarını elde etti ll-m.HKUPnıı ı ı m» Bonn.6 AA)Dışişleri Bakanlığına mensup bir sözcü dün akşam Batı Almanyalı dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1952
  • T ütü n p yasosa Tekel Bakanı,Karadeniz tütün müstahsiliyle görüşmeler yapıyor Trabzon.6 A.A.Beraberlerinde Balıkesir Milletvekili Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Trabzon milletvekili Reşit Taıakçıoğlu ol duğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1952
  • «Kapak kızları» arasımla yapılan güzellik müsabakasını kazandıktan sonra K!aîne Steward* «Sem-nîu Güzeli» müsabakasını da kazanmış ve bu suretle bir hafta içinde iki kraliçelik tacım birden elde etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1952
  • TUHAF BİR MATEM ADETİ Eski Türklerde çok tuhaf matem âdetleri vardır;bunların bir çokları müslüm'ânlıktan evvelki devirlerden intikal etmiştir.İ Meselâ Milâdın ondördüncü asrının ilk yarısında Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • acakmı Herkesin merakla beklediği üçüncü bir karşılaşma için her iki boksör de hazırlanıyor Britanya İmparatorluğu boks şampiyonu Randolp Turpin dün ya şampiyonu Ray Robinson'la tek-ar karşılaşmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • Diğer küme kulüpleri:20 Yeni kurulmuş bir kulüp olan Çapa futbol,güreş ve boksta faaliyet göstermektedir Çapa Gençlik Kulübü 1943 yılında teşekkül etmiş,üç »ene gayri federe olarak faaliyette bulunduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • By hafta oynanacak olan lig maçları 8 ve 9 Mart 1952 günleri yapılacak lig maçları 8 MART 1952 CUMARTESİ MİTHAT PAŞA STADINDA;13.45 B.J.K.Kasımpaşa Hakemler;C.Ergun 1.Uygur T.Parlar.15.30 Vefa lstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • Fransanın olîmpiyad ümitleri Fransız atletleri 1952 Helsinki Olimpiyatlarından ümitli bulunmaktadırlar.Bu arada bazı şöhretli Fransız atletlerinin olimpiyatlarda çok iyi netice alacakla,n da sölyenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • Kadinlararasi slalom yarışını kazanan Amerikalı Andrea Mead büyük bir muvaffakiyet gösteren kadın kayakçılardandır.Yukarda bu şöhretli kadın kayak şampiyonunu Koruyorsunuz.KlŞO dında hangi Oslo olimpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • Fakülteler arası spor temasları Fakülteler arası futbol,voleybol,basketbol karşılaşmalarına bu hafta başlanıyor İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından tertip edilen Fakültelerârası vo leybol.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • Türkiye-Yunanistan rövanş maçı mayısta Istanbulda yapılacak Türkiye Yunanistan milli ve İstanbul Atina temsilî takımlarının rövanş maçı Mayısın 14 18 inde.yahut dâ 21 25 mayısta oynanacaktır.Bu tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • Göztepe Yunanistana ve Yugoslavyaya gidiyor lzmirin Göztepe takımı mart ayında Yugoslavya vğ Yunanistanda bir turne yapacaktır Maçlar Atina ve Üsküpte olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • G.Saray Bursadan bugün geliyor Pazar günü Fenerbahçe ile kar şılaşacak olan Galatasaray takımı on gündenberi Bursada buluu nuyordu Galat asTxrayhlar bugün Bursadan dönüp Yeşilköyde kampa gireceklerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1952
  • Demirspor Bursaya gidiyor Ankara lig lideri Demirspor iki maç yapmak üzere Bursaya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • Zira o hayvanın üstündeki adanı Ali pehlivan demektir.Bu İspat şekli Mitkayı pek tatmin et.memişÖ.Mırıldandı:Bakalım hele.On on beş dakika sonra süvari ana yoldan ayrılıp orma na giren dar yolun önüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran MiTOye»i»»«me:Beyoğlu,İstiklal Cad Üi^bekir kösesi Alyon Sok.No;13/1 T:4«960 Her gün saat 15 ten sonra hastalanıu kabul eder.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • r.a DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassisi Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu îstiklâl Cad.Parmakkapt Küçük İs Han No 66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • KÜÇÜK KARA-KOLDA Piyes 3 Perde Yazan:Sidney SAHNE KingsSey Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan baştca her akşam ıpat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon 40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler OtâeMkter 7,20 Adapazarı 10,10 tzmiı Konya Adana 13,50 iskenderun 18,20 Anadolu Ekspres.18,30 Adapazarı Postası 05 Ankara Ekspres.20,50 Erzurum 21,40 Doğu Ekspres,Gele««U«r 6,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de W| M A K S I M de p\Cumartesi,pazar 16 i 'a n.atine ve çar-J.amba 16 da tenzilâth matine HOŞMEDET Ptt^cmoe akşamı üe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergiln 11 de açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVÎT GÖNÇER Umumî baş.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damat ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • Lokman Hek'nn Dr.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassıtı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder istanbul Divanvo!n Nr -104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • MİLLİ Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hodc Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylik 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.08 İLAN HATLARI 2 re 3 üncü sayfanın santimi 4 T.h.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • Amerikan ve Avrupa güzelleri Hollyvood'a Amerikalı olmayan artistler Amerikada imal edilmiş bir mal gibi Amerikan güzelliğinin reklâmını yapıyorlar Aynı yıl ltalydıda yapılan gUzellik müsabftkosim Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12,57 Açılış ve program 13.00 Haberler.13.15 Oyun havaları Pl)13,30 Valse Musette ve Passo Dobleler Pl)13,45 Şarkılar 14.40 Saz eseıleıi ve oyun havaları Pl)15,00 Kapanış.17.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattia Kudret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoglu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1952
  • BİMİK MUKÜMdM' TLFRİKA No.165 Yazan:SAMANCICtL Bire bunak beni hâlâ çocuk mu zanne dersin ayağını sıkı bas,gözünü dört aç Burası evveHd Şehrizordan daha mühim bir mevkidi.öyle kolay kolay kapıları açt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • anlatıyor Bas tarafı birincidel I dan kalkıp giderken Reşit Ga-I Jibin iı e vaziyette olduğunu daha sormama vakit bırakmadan Atatürk arkamdan bağırarak:«Vaziyetini sormaya lüzum yok.Derhal kalksın,gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Fransa Başbakana kavuştu Ban tarafı birincide] lan gelmiştir Böylece harptenbe ilk defa olarak Fransada işba Sina Muhafazakâr bir Başbakan gelecektir.Bununla beraber Fran «adaki kabine buhranı henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • OGRENCI HESAPLARINA MAHSUS Beheri 500 liralık M Tahsil t'kramîyesi'nin Birincisi 15\NiSAN\l952 de çekilecektir.15/Mart/952,akşamına kadar hesaplarında e» az «25» lirası olanlar bu.keşideye iştirak ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tO 12 2 3 4 5 6| 7 8 1 V 9 BBS 10 E I It hfl »a ¦L Hazırla yon:SocH Eorak SOLD.1N SAGA 1 Onarım;ZamSnmda ilk yasa tedvin edilen padişah 2 Fiyakalı;Tersi soru eki;Bir şarap çeşnisi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Rusların savunma bütçesi Sovyetler,harbden sonra en yüksek bütçelerini hazırlıyorlar Moskova,6 AP)Sovyet Rusyanın bu seneki bütçesi,geçen seneki savunma bütçesine nazaran çok daha yüksek tir.Geçen sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Vefdciler tevkif ediliyor I Baş tarafı birincide mefciedir.Maamâfih Nahas Paşa ile Seracetün Paşanın tevkif edildikleri haberi kât'î surette yalanlanrruştır.Bu arada Ayan Mec lisi Başkanı Zeki El Orab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • 12 merhaleli I Baş tarafı ibirincide J Haç yolunu bulduğunu bildirmiş ve durumun bir ilmî heyet tarafından tetkikini istemiştir.Bu önemli tarihî keşfe yakın bir alâka gösteren Başbakan Adnan Menderes,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • G.Saray Fener Maçının hakemi i falyada n geliyor Roına,6 AP)îtalyanın ı Piza Futbol Kulübüne mensup j bulunan beynelmilel hakem Ma rio Massai,Türkiyede profesyonel liglerin en mukim maçlarından biri o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Cinayetlere karşı tedbir I Boş tarafı birincide] çılar,kriminalistter,adliyeciler,Adlî Tıp ve Baro temsilcileri,Eâsın mümessilleri ve Emniyet Müdürlüğü ileri gelenelri hazır bulunmuşlardır.Şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Truman 8 milyarlık yardım projesini kongreye sundu fKaş tarafı birincide I Dördüncü noKa programının faydalarına işaret eden Amerika Cumhurbaşkanı,misai.e 1e rakamlar vermiş ve ezcümle de mistir ki:«Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Wa şing ton d a esrarengiz bir hırsızlık Vaşington,6 AP)Sovyet ajanı olduğu zannedilen bir şahsın,bir Amerikan generalinin evine girdiği ve generalin jfünü gününe tuttuğu bir hâtı ra defterini çaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Tun usta hürriyet rBaş tarafı Ibirincidc tir.Beyanname,son zamanlarda Fransızlarla Tunuslular arasın da cereyan eden mücadelenin tafsilâtını açıklamaktadır.Bunda,Fransızların Tezreke ve Benihıyar mınt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Amiral Carney Ankarayı ziyaret edecek Boş taralı birincide] nın kuvvetleri,Akdenizde yapılacak müteakip Müttefik deniz manevralarına muhtemelen katı lacaklardır_Bu manevraların yaz aylarında yapılmsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1952
  • Ticanilerin duruşması rEaş tûrafı birincide] Bundan sonra sorgusu yap:lan Kâmil Tinal her şeyi itiraf edeceğini bildirerek;«Garip bir sesin kendisine,Kâmil bunlar puttur,kır bunları dedi ve ben de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.03.1952
  • Soğuk Algınlığı ve Nezleye Karşı GRİPİN Kullanınız Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder Siyatik,lumbago ve romatizma ağrılarına karşı başarılıdır.Fazla yorgunluklardan mütevellit uykusuzluklarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • Enerji nakil hattı ve transformatör istasyonları inşa,tesis ve montajı Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Bankamız Garp Linyitleri işletmesine ait Tunçbüök Elekteik santralı civarında kurulacak bir adet yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • Neşriyat UFUKLAR:Ufuklar dergisinin ikinci sayısı,birincisini gölgede bırakan bir muhteva ile çıktı.Bu sayıda Orhan Burian'ın «Amerikan edebiyatından bir pay».Veda t GünyoPım «Dilekçe edebiyatı ile ^T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • TOPLANTI İLANI Mahdml Mesuliyetli İstanbul Yeşil Yord Bahçeli evler Kooperatif Şirketi Şirketimizin adi umumî heyeti toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki işleri görüşüp karara bağlamak üzere 22 mart 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Ya» İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • ZAYİ Cumhuriyet ortaokulu müdürlüğünden 13.10.936 senesinde 517 sayı ile aldığım tasdiknamemi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hük mü yoktur.Bahriye Sarnav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • ZAYÎ 1951-1952 ders yılı dönemi için istanbul I inci Ticaret Lisesinden aldığım pasomu zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.252 Yılmaz Cesur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • fSatılık Hane«* Cihangir;Havyar sokak 13 No.lu kârgir;bahçeli,I 3 kat,7 odalı;muşambalı î ve telefonlu hane boş tes-I lim satılıktır.Hergün gezilebilir.Gün-I düzleri 20207 44530 ve I akşamları 85914 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • 15 lira peşin ayda 10 lira taksitle İngiliz ipliğinden dokunmuş Desenli ve gabardin Kumaşlardan birinci sınıf Ismarlama elbise 115 LİRA SELAHADDtN KAKAKAŞLI Müessesesi Mahmutpaşa Kapahçarşı kapısı yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • TASHİH Şark Değirmenleri Türk Anoniın Şirketi hissedarlar genel kurul toplantısına ait ilân,gazetemizin dünkü nüshasında Şark Değirmenciler Türk Anoniın Şirketinden şeklinde «girmek* kelimesi «verdirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • Gayrı Menkul Satış İlânı Bakırköy Sulh Bokuk Malike mesi Baş Kâtipliğinden 947/345 Davacı Olga Hayal oğlu ile davalılar Fehmi Tezcan,Mehmet Canik,Ali Yolaian,Mehmet Salih Özcan,Hatice Eruz,Mustafa Tüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • TÜRKİYE iARANTİ RANKASP-o Küçük Cari,Vadesiz,Vadeli ve ihbarlı tasarruf mevduatına mahsus 1952 YILI İKRAMİYE PLÂNI »BEŞ KEŞİDE de ALTI KEŞİDE dej Apartman Dairesi Z e ng i n para ikramiyeleri BUyük ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • Lunapark tesis edilecek.Mühendis ve teknisyenlerin nazarı dikkatine Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden Yerli malzeme ve* işçilerden faydalanmak suretiyle çeşitli lunapark tesisleri meydana getirebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • Manisa C.Savcı'ığından 1 Manisa Cezaevinin 1/3/1952 gününden 28/2/1953 gününe kadar beheri yedi yüz elli gramlık 110,000 adet 79/84 randımanlı undan yapılmış ekmek kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • I.E.T.T.işletmelerinden idaremizce ihtiyaç görülen 32020 adet elektrik sayıcı ile 5000 adet havagazı sayacı mubayaa edilecektir.Elektrik sayacı şartnamesi 22,50 lira,havagazı sayacı şartnamesi 5.lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Odamızın «Sicilli Ticaret ve Piyasa cedveli» nin tertip ve tabını taahhüt etmek isteyen matbaaların bu husustaki mukavelename kopyesini Odamızdan alarak fiat tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.03.1952
  • Parti No.sı 1 2 3 Çeşitli yiyecek,yakacak alınacak Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan:Muh.Fıatı Muh.Tutarı ilk Tem,İli ALB CİNSİ 10 11 12 Ekmek Sadeyağ Koyun eti Kuzu eti Sığır eti 4 Zeytinyağ 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan