Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • w «jMratttaii.Bugün şehrimizde hava;çok bulutlu ve aralıklı hafif yağışlı geçecek,hava sıcaklığı biraz artacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Üniversite Rektörü dün bir basın toplantısı yaptı Yeni test usulü ile bu devrede üniversiteye 743 talebe alındı.İş sahipleri için gece kursları açılması zarurî oldu Üniversite Rektörü Prof.Kâzım İsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Şehir Meclisinden beş kişi haysiyet divanına verildi Gazetelerden Artık beki büyük adam oldum,öğretmen beni haysiyet divanına verdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Trabzon tütün piyasası açıldı Trabzon,5 A.A.İlimiz tütün piyasası dün açılmıştır.Piyasanın ilk günü 23 ekiciden 192 denkte 5.441 kilo tütün Tekel tarafından mubayaa edtl iniştir.Fiatlar asgarî 190,aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Deniz ticaretimiz a ey hinde verilen bir karar Arap devletlerinin deniz ticaretimizi baltalayıcı bir karara varmış bulundukları bildirilmektedir.Söylendiğme göre Arap Birliği Devletleri israil suların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Kızılların yeni esir I ıstesi Mütareke görüşmeleri sırasında Kızıl temsilciler esirlere ait bir ifşaatta bulundular Munsan 5 AP)Bugün Pan munjom'da Müttefik ve komünist temsilciler arasında devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Fransa hâlâ Başbakansız bulunuyor M.Pinay,siyasî nartiler arasında bir mütareke yapılmasını istedi Paris,5 AP)Eski Ulaştırma Bakanı Antoine Pinay,bugün,Başkan Vincent Anriol a,Meclisten Başbakanlığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Mısırda yeni zecri Hükümet İçişleri Bakanlığına yeni idari yetkiler verdi Kahire 5 AP)Bugün Mısır İçişleri lBakanlığma askeri bir kararname ile yeni idarî yetkiler verilmiştir.Bakanlık lüzum~gördüğü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • ISTANB^^^ Gnl.Eisenhower dün yurdumuzdan ayrıldı 1 m Ankara temasları neticesinde Ordumuza daha fazla modern malzeme verilmesi kararlaştı,Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Atlantik Orduları Başkomutanı Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1952
  • Reşit Galibin çıkardığı yersiz bir hâdisesi Reşit Galip,sofrada kendini ve söylediğini bilmiyecek bir hale gelmişti.Atatürk'ün ihtarına cevaben "Bu sofra millet sofrasıdır;ir yere gidemem,dedi.Nezih v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • MAKALE ^^M^i—1 Yeni bir cehennem İsmail Ankaradan Istanbula gel mis olan yeal Fransa sefiri bu ayın ikinci günü Türk t;a/ctecilerile görüşürken çetin Lir suale mâruz elı muş:Tunus meselesinin nasıl ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • Fatih semtinin telefon ihtiyacı karşılanıyor Fatihte tesis edilecek 3500 a bonelik otomatik telefon santra linin temel atma töreni dün saat 1&.30 da yapılmıştır.Törende Vali,milletvekilleri ve Vila ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • DKVİZCİLİK BANKASININ Denizcilik Bankasının faaliyete geçmesi üzerine,işletme ve servislere yeni duruma intibak için başlayan çalışmalara devam edilmektedir.Öğrendiğimize göre,yarı müstakil bir hafim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • Hie.6 Bu.9 MART 22 C Ah.1952 Şubat 11371 1 Perşembe 1367 VAKİT VASATI EZANİ Giiae Öğle îkind Ak«CU Yatsı L-6.28 12.26 t 15 38 lft.ftö 19 34 t 4 if!12 25 6.20 9.32 ız.m İM 19.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • Hacı:Şimdi Rasim de gelecek diye »öylendi.Bir masa daha alalım.Hristo oğlum bir masa daha çeksene Hristo iki masayı birleştirdi,öttületi örtüldü.Zozo ile yanya-na oturduk Bir aralık Hacı.Şükrüyü dürte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Av-ıli£ pan Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belgika F/İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 560 54 12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7 91.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • KUTLAMA İstanbul Muallimler Cemiyetinin 34 üncü yıldönümü,önümüzdeki cumartesi günü saat 14 te Eminönü Halkevinde yapılacaktır.Toplantı Prof.Sekip Tun^ tirafından açılacak ve 34 sene evvelki Muallimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • Bahane Napwide ve Atinada ilci rnillî,bir temsilî maç oynayıp üçünü de kaybeden futbolcular dün geldi Yeşilköy hava aia.nında kendilerini karşılıyan gazeteciler,bunların verdiği covaplar karcısında At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • KISA HABERLER ft-Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tertip edilen seri konferansların ilki dün saat 15 te Eminönü HalkevLnde muharrir Hasan Bedrettin Ulgen tarafından «Musiki zevki ve musikimizde geliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • POLİSTE •jr Kapalıçarşıda.hantallık yapan Mehmet Karaca adında biri,iş yüzünden çıkan bir kavga sonunda arkadaşı Ramazanı bir deminle basından âğn* suretle yaralamıştır Yaralı ümitsiz bir hâlde Cerrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • HAVUZDA TAMİR GÖREN GEMİLER Bir müddetten beri Haliçte revizyona çekilmiş bulunan An kara vapurunun tamir ve dekorasyon işi bu ay içinde sona erecektir.Gemi nisan başından itibaren Batı Akdeniz seferi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • KAL ABUSTA BtK ZORBALIK HADİSESİ Evvelki gece Kadıköyünde çirkin bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Fatihte attıran Nivazı Kacıoğlu ve Esat Pirlikoea adında iki gene yanlarında Nuriye ve Remziye adında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM HÂDİSESİ Savcılık şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Konya Talebe Yurdunda ikamet eden ve Tıp Fakültesinin 4 üncü sınıfında bulunan 24 yaşlarında Enver Korkusuz adında bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • Bir kürtaj hâdisesi wm »Mi»—^¦vwm^i" un mn in Genç Lir kadın kaldırıldığı hastahanede öldü Mi I w—i^WWW IMT» Bir müddet evvel Kızıltoprakta bir kürtaj faciası olmuş ve Müyesser adında üç çocuk anası g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • JACQUES FRANCOIS ŞEHRİMİZE GELDİ 1952 senesi içinde Fransad^ri Amerika ya büyük bir muvaffakiyetli bir turne yaparak tekrar Ankaraya dönen dünya çapında şöhrete sahip Jacquelin Francois dün akşam uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • AYVANSARAYDA PETROL ARAŞTIRMASI YAPILACAK Ayvansarayda oturan Şerif adında biri dün ilgililere müracaat ederek evinin bahçesinde kuyu kazarken koyu bir su çıktığıuı ve bunun gaz koktuğunu bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • FECİ KAZADA YARALA-NANLARDAN BİRİ DAHA DÜN ÖLDÜ Evvelki gün Fincancılarda Yeşildirek mevkiinde müessif bir kaza olmuş ve yangın söndürmeye giden bir itfaiye arabasının devrilmesi sonunda üç kız çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • MÜŞAHEDE ALTINA ALINAN OTOMOBİL HIRSIZI İsmail Hakkı adında birinin otomobilini Geliboluya kaçıran ilahini Ermiş adında biri dün yakalar.mış ve Adliyeye teslim edilmiştir.Sorgusunu müteakip tevkif edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • HALKIN SESİ Gelen mektuplara cevaplar E.Doğrusöze;Adresinizi ve hâdisenin ne-rede geçtiğini bildiirmediğiniz için mektubunuzu neşretmiyoruz.Maamafıh bunun ani bir hiddetle yazılmış olmasını temenni ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • Yapağı piyasasında durgunluk artıyor Sümerbankın yapağı mubayaatını birdenbire durdurmuş olması ilgililer arasında memnuniyetsizlik uyandırdı Sümerbank Defterdar fabrikasının yapağı mubayaatını birden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • ISfj'R&A BELEDİYESİNİN BİR İSTEĞİ Bursa Belediye Başkanı,Denizcilik Bankasına müracaat ederek yakında başlıyacak olan yaz programında Mudanya istanbul hattına her gün bir vapur tahsis edilmesini istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • YEıVi İnşa edilen İLKOKULLAR Atatürk bulvarında inşa edilmekte olan ilkokul binası öniirmtedeki günlerde tamamlanacaktır.Bn binaya çift tedrisat 'makta olan Mimarsinan ilkinci ilkokulunun taşınması ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1952
  • İhraç otta kaçakçılık Kaliteli pamuklar ucuz fiatla satılmak isteniyor Pamuk ihracatıma kontrola tabi tutulması makaadiyle Ticaret ve Ekonomi Bakanlığının harekete geçtiğini ve ilk olarak 20 tonluk bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Duvarda Korsika hançerinin açtığı delik duruyordu.Fakatf ne hançer,ne de kâğıtlar vardı.Hızjr vergi kâğıtlarını cebinden çıkararak:Hemen vergilerimi ödeme ğe gidecektim.Hanover Square tarafına gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • HAZRETi MUHAMMESİN SASAIHMTIZ TANtU HAYATİ Gözgözü görmeyen muharipler birbirlerinin atılmışlar boğazlaşıyorlardı üzerine TEFRİKA No.64 Bu sırada Kureyşliler de saf lanın tanzim ile meşguldüler,Mekkol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Romancıya dâir Gerçeğe tâbi insandan,heveslerin sürükleyiciyle ve ufak tefek cehidler sayesinde hikayeci,şair meydana gelmesi mümkün görünüyor;fakat bir romana olabilmek için bu duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • SÜMERBAK1 5.3.1952 çekilişinde aşağıdaki,^tasarruf hesapları ikramiyem kazanmışlardır.Apart I istanbul'da Bahçckapı iman Kafi I 55ft No.lu hesap sahibi S.Vitas'a çıkmıştır.M.lçöz E.Özgen N.Eken R.Otke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • uSUW.ı IS4 HARİCİ HAB RLER AMKKİKA Californiâh bir çiftçi 35,000 linaya hayatı sigortalı bulunan karısını öldürtmek için ilci kaatil kiralamıştır.Fakat kadın komplonun farkına vararak zabıtaya haber v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Mikrop harbi Amerika Dışişleri Bakanı Müttefiklerin Korede mikrop harbi yaptığına dair itkliaları resmen yalanladı Washington 5 A.A.Dışişleri Baltanı Dean Acheson,dün aksam verdiği beyanatta.Kuzey Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Akdenizdeki büyük manevra sona eriyor ı Amiral Robert Carney tatbikatın neticelerinden memnun bulunuyor Napoli 5 A.A.Müşterek manevraların son safhasını teşkil eden ve Stromboli adasına,•karşı yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Yeni Alman endüstrisi Dahilî istihlâkten iyadc ihracata ehemmiyet veriliyor xm* m" anı ı t» Berlin 5 Nafen)Alman endüstrisinin harb sonrası inkişafı hızlandırılmaktadır.Dahili istihlâktan maada ihraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Kraliçe Elizabethin doğum günü Londra,5 AP)Buckingham sarayından bildirildiğine göre,Kraliçe Elizabeth II in do gum günü bu sene resmen 5 Ha ziı an tarihinde tes'id edilecektir.Kraliçe fiilen 21 Nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Türk filmleri Sık sık şikâyetler alıyor uz.Yerli filmlerle Amerika ve Avrupa filmleri arasında çok faik Olduğundan,bizimkilerin sade mevzua istinat ettikleri için dekor bakımından fakir kaldıklarndan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Kaybolan atom âlimi m su fiııl mu.u" l tsveç ve Norveç polisinin tahkikatına rağmen hiç bir ize tesadüf edilmedi »I |l O.m* Will Münih 5 T.H.A.Norveçin tanınmış atom âlimlerinden 30 yaşlarındaki Per W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • CTJNANtSTANA CANLI HAYVAN İli i:AC EDİYORUZ Yunanistanda yapılan canlı hayvan eksiltmesinden memleketimize de hisse düşmüştür.Yunanlılar ithal edecekleri 8 bin ton canlı hayvandan 120C tonunu memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Kızıllar kilise eşyalarını satıyorlar Münih,5 T.H.A.Çek hükümeti,Çekoslovakyadaki Kato lik kiliselerinden müsadere ettiği kıymetli eşyaları bazı tsveç ve Cenubî Amerikan firma larına teklif etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Siyasi İcmal Mikrop harbi masalı Komünistlerin âdetidir.Bütün dünya tarafından telin edilecek bir şeye karar verdikleri ve harekete geçmek özere oldukları zaman yalan ve iftiradan mürekkep bir tezvir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1952
  • Dünya tarihinin bin esrar saklayan memleketinde Goniıi bağlarının en kudretli heyeeaniyle yaşatılan büyük film.Bu akşam AR sinemasında Pekin Ekspır®sfl PEKING EXPRESS JOSEPH COTTEN CORINNE CALVET gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1952
  • fam ^Wii i m ¦$4t,Göğsünün güzelliğiyle şöhret kazanan Jane Russel'in rakipleri şfnıdi kendisini gölgede bırak mışlardır.Hollywood münekkidlerine göre,genç yıldız Ann r.l.vlh.J.Russel'in yerini alınış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1952
  • HERG ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Çerkez Hasan Meclisi Vükelâyı nasıl bastı?"Hiç biriniz kıpırdamayınız,ölümünüz İçin yemin ettim,size padişah hal'etmek nasıl olduğunu göstereceğim,diye bağıran Kolağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1952
  • Mayıs ayında Atinada yapılacak Yunanistan italya genç milli takım karşılaşması Sulhi Garanın idare edeceği bu maça Yunanlılar büyük bir önem vermektedirler İtalya ile oynıyacal «Doğu Akdeniz Futbol Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1952
  • AnıeriKn;a otomobil yarışları büyük bir alâka uyandırmaktadır.Bu j arışlara mahsus stadyumlar binicice seyirci ile dolmaktadır.Yukarda kabıbalık yarış otomobillerinin iştirak ettiği bir müsabakayı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1952
  • Yeni bir yıldız doğdu Amerikada spor yazarları 400 metıede yeni bir yıldızın doğduğu haberini vermekte ve şimdiye kadar meçhul bir atlet olan Vernon Dixon ismi Çizerinde durmak tadıtlar.19 yaşında ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1952
  • Amatör futbolcular çalışıyorlar istanbul amatör muhtelitini teşkil edecek futbolcular dün Vefa'stadında 3 üneii antrenmanlarını yapmışlardır.Resmimizde pazar günü Istanbulspor'la 1 T berabere kalan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1952
  • Oslo kış olimpiyadını Kanadalılar kazandı Tasnifte 15 puanla Kanada birinci/13 puanla Amerika 2 nci,Çekoslovakya 3 üncü oldular Oslo'da yapılan kayak olfmpîjatlarında bîr müsabaka net'ıclenirken İki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1952
  • ingiltere ligi ve başta giden takımlar MancheBter,Arsenal,Porstmout ligin îlk sıralarını muhafaza ediyorlar ingiltere lig maçlarında şampiyonluk için en kuvvetli namzetler Manchester United,Arsenal,Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1952
  • Diğer küme kulüpleri:20 H I I E H Boğazın mütevazı kulübü olan Sarıyer 1940 da resmen faaliyete geçmiş bulunmaktadır Şii' in Boğaziçinin mütevazi kulübü Sarıyerin kurulışu daha eski olmakla beraber te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.03.1952
  • Vefalı Melih İlgaz G.Saraya mı geçiyor Halen yedek subay bulunan Melihin Vefayı terkedip Galatasaraye geçeceği ısrarla söyleniyor lih Vefa kulübünden ayrılmış olsa bile eğer bonservis alamamışsa kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • Bu sebeple Kaptan Petri üç kişiden olup bitenleri saati saatine denilecek şekilde haber alabiliyordu.Netekim güneş biraz yükselmişti ki geceyj köyde geçirmiş olan adamı geldi ve heyecanla şu haberi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad.Kjcr*bekir kösesi Alyon Sok.No;13/1 T;44960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye Radar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapi Küçük Iğ Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • KÜÇÜK KARA-KOLDA Piyes 3 Perde Yazan Sidney SAHNE Kingsiey Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başKa her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon 40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • Bu akşam saat 21 dö f Wl M A K S I M de 4 p Cumartesi,pazar 16 'a n.atine ve earh^f M amba 16 cha tenzilâtlı matine HOŞMEDET Peı^'-moe 'akşamı iie cumarteg matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe h erg ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • FAYDALI E İLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10 10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı ekspresi 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • İküMüAr MURADM'HAWTI TICFRİKA No.164 Yazan:SAMANCIGÖ.Bendeniz Ahmet Posa kulunuz katından geliyorum.Zah şahanenize bir nâme getirdim Lanet olsun!dedi,bir ne fes aldırmıyorlar?Ve ilâve etti:Gelsin baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 SI 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayılk 4 50 9.00 ÎLAN Fİ ATLARI 2 re 3 üncü sayfanın santimi 4 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVtT GÖNÇER Umumi baş.karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbası No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • Kadye taksitlerinin ödeme müddeti Ankara,5 T.H.A.1 Mart 1952 tarihinden itibaren radyoların yıllık taksitlerinin tahsilim' bütün P.T.T.merkezlerinde başlanmıştır.P.T,T,İşletme Genel Müdürlüğü,bugüne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • f/mirde fecî bir intihar İzmir 5 Milliyet)Uzun zamanberi gerek doktor ve ge rekse üfürükçülerin müdahalelerini rağmen çocuğu olmıyan Zehı a Toktaş ismidnc genç bir kadın bu sabah asılmak suretiyle int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • Yapı işleri ilânı Zile Belediye Başkanlığından:1 Eksiltmeye konulan iş,Hal binası inşaatı olup kesif bedeli 211 bir.290 liradır.2 Bu işe &it keşif,proije ve eksiltme evrakı Belediyemiz saymanlığınca 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 ÖğJe kon seri Pl.Richard Wagner «Uçan Hollandalı» uvertürü.Çalan:Paul Van Kempen id.Milano Scala operası orkestrası W.A.Mozart.Senfo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • Suni doğacak Son yapılan fiat ayarlaması dolayısiyle Çalışma Bakanı Nu ri Özsan aşağıdaki beyanatta bulunmuştur İktisadî icapların bir neticesi olarak,iç ve dış faktörlere muvazi fiat ayarlanmasının;m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.03.1952
  • Istanbul belediyesi cîPHfp TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Ya/an:Sabahattin K\ı4r«t Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoylu Telefon:40409 Pazar günleri 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Mecburi iniş yapan bir uçağımız Ankara,5 A.A.Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir 4 Mart 1952 günü saat 22de Cihanbeyli ilçesinin Kulu bucağının Mimik yaylasına pilot teğmen İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • anlatıyor [Baş tarafı birincide!da kalmış olduğundan mevzu,dan ayrılmak şöyle dursun,Esat Bey aleyhine yavaş yavaş,mütecavizane sözler bile sarfet meye başladı,ve bir aralık Atctürke hitap ederek:«Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • f 23456789 10 11 12 1 2 3 m 1 4 5 6 m S 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Fakir divanı;Tfcrsi bir edat 2 Peygamberin ashabın-dan;Bir nakil vasıtası çoğul)3 Aıkadasjık;bölme 4 Az;Sahan ele şeeir iki kelime)5 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Tekel Bakanı Trabzonda Trabzon,5 A.A.Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı,tütün istihsal bölgesi olan ilimizde tetkiklerde bulunmak ü zere bugün saat 15 te şehrimize gelmiştir.Vilâyet hududunda Vali,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Tunustayeni hâdiseler Fransızlar sahil şehirlerine doğru çekiliyorlar Tunus,5 T.H.A,Tunusta bugün yeniden çok mühim hadiseler vuku bulmuştur.Milliyetçiler Fransızlarla amansız bir mücadeleye girişmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Izmirde feci bir kaza Otobüs ve taksi çarpışması neticesinde 1 kişi öldü,6 kişi ağır surette yaralandı îzmir 5 Milliyet)Bugün öğleden sonra,Alsancağın Altı yolağzında fecî bir otomobil kazası olmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Tezer Taşkıran Amerikaya gitti Nevyork.5 A.A.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Bayan Tezer Taşkıran dün İstanbul'dan buraya gelmiştir.Bayan Taşkıran bilhassa köy bölgelerinde olmak üzere Amerikadakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Brezilyada fecî for tren kazası Rio de Janeiro,5 AP)Dün Rio'dan 18 mil mesafede,saatte 50 mi] süratle giden iki tren çarpışmışlar ve bir köprü üzerinde vuku bulan bu kaza so nunda 100 den fazla yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • KONSERVATUAR TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ Konservatuar Türk musikisi icra heyeti mevsimin üçüncü konserini önümüzdeki 11 mart sah günü saat 21.30 da Şehir Komedi Tiyatrosunda Mes'ut Cemil idaresinde verecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Üniversite rektörü fBaş tarafı birincide milyon 373 bin 378 liradır.Bu,geçen seneye nazaran 1 milyon lira fazladır.Aldığımız bütçe ile ilk olarak Tıp Fakültesinin hastahanelerdeki kliniklerine 150 yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • GAYRİ MENKUL SATIŞI Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/105 Kadıköy ikinci Hukuk Yargıçlığından verilen satış karan ile Kadıköy Kozyatağında Can sokağında eski 23 kapı 633 ada 10 parsel sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Kızılların yeni esir listesi Baş tarafı 'birincide)caklartm belirtmiş fakat daha önce Müttefiklerin komünistler tarafından istenilen bazı malûmatı vermelerini şart koşmuşlardır.Müttefik baştemsilcisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Fransa hâlâ başbakansız [Bas tarafı birincide)duğu müşaverelerin cesaret verici olduklarını da belirtmiştir.Bugün saat dokuzda Başkanı görecek olan Pinay muvafakat cevabı verirse,yarın Mec liste konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Gl.Eisenhower dün yurdumuzdan ayrıldı [Baş tarafı birincide 1 Ankaradan îstanbula gelen haberlerde,General Eisenhower*in sulhun idamesi yolunda,Türk Genelkurmayı ile fay dah görüşmelerde bulundum.Dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Adananın ziraî ve iktisadi kalkınması Ziraat Bankası Genel Müdürü dün Adana müstahsili ile bîr Adana,5 A.A.Ziraat Bankası Genel Müdürü Mithat Dülge bankada bir toplantı ter tip ederek Adanalı müstahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Mısırda tedbirler alınıyor "Borç tûrafı birincide şr.hsen üzerine alarak lskenderiyede asayişi temine muvaffak olmuştur İskenderiye polisi o târihte gösterilere yeltenen şahıs lara gö& açtırmamıştı.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Japon felâketzedelerine yardım ediliyor Tokyo 5 A.A.Amerikan uçakları dun şiddetli bir deprem ve deniz baskınına uğrayan Hokkaido adası üstünde uçarak,tecrit edilmiş ve bannaksız bir halde kalan Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Çeklerin garip bir teklifi Bir Amerikalı gazetecinin iadesine karşılık bir fabrika tesisi ismin teslimini istiyorlar Vaşington 5 AP)Komünist Çekoslovakya,17,000,000 dolarlık bir demir çelik fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • ingilterenin müdafaa ve silâhlanma siyaseti Oîin Avam Kamarasında Başbakan Churchill geniş bir izahat verdi Londra 5 AP)Bugün Avam Kamarasında müdafaa ve yeniden silâhlanma siyâsetine daiı umumî müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.03.1952
  • Elde kalan mahsuller İhracatçılar Birliği,tüccara %50 nîsbetinde serbest döviz verilmesini isteyecek İhracatımızın arttırılması bakımından getıek İhracatçılar Birliğinde,gerek Ticaret ve Za hire Borsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Küçük sine ELEANOR PARKEH'IN ÇOCUĞU OLUYOR Hoi.y\ood'un kadın yıldızları ıcia bu sen»-Akademi mükâ falı almaya namzet olan Eleanor Parker,üçüncü çocuğunu ı getireceği irin o zamana karlar ancak bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Ronalt Rîgen Son zamanlara kadar avontür ve dram filmlerinde gördüğümüz Ronald Rigen'de komedi filmleri çevirmiye başlamıştır.Ronalt Rigen'in bu sezon başında çevirmiş olduğı komedilerden iki tanesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Patricia Neal Şimdiye kadar dram film lerinde gö^miye alıştığımız Patricia Neal;gene bir dram artisti olan Van Heflin ile birlikte bir aile komedisi çevirmiştir.Bilindiği gibi,son zamanlat da Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Kemal Film Stüdyosu tarafından angaje edilen Neşe Yolaç Beyaz perdenin kazandığı iki genç ve güzel kabiliyet Bu yıl çevrilen iki yerli film iki yon;kabiliyetin doğmasına ves le oldu.Bu sezon oynıyacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • 1951 yılının en Popüler artistleri 1951 yılının en popüler erkek artisti olarak Alan Ladd ¦eçilmişti Esther Williams da,kadınlar arasında en çok sevilen artist olarak kabul edilmiştir.Geçen yıl yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Güzellik müsabakaları ve film âmilleri Genç kızlar arasında türlü vesilelerle yapılan müsabakalar;re jisörler ve film âmilleri için büyük bir fırsat teşkil etmektedir.Güzellik kraliçeliği,su güzelliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • r,»*v 5?şsn mim s 1 Rutubetli ve soğuk havalarda GRİPİN almayı ihmal etmeyiniz.V Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ağrılarına ylcarşı son derece faydalıdır %f Bayanların muayyen zamanlardaki sancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Lokman Hekim Di.HAFIÜ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan baçk a her gön sabah saat 10 30-12:öile den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Pfvanyo/u No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • TOPLANTI İLÂNI Mahdut mesuliyetli İstanbul Y*\$H Yrurd Bahçeli Evler Kooperatif Şirketi Şirketimizin adi umumî hey',eti toplantısı aşağıda yazılı gün demdeki işleri gflrusup kaırara bağlamak üzere 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Sahip ne Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı tilerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KARACAN Gteetecilik Kötektir* Ortaklımı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Pazarlıkla 30 ton sığır eti 10 Mart 1952 pazartesi günü saat 15 de Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 116,41 kuruştan tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Maltepe Belediye Başkanlığından Belediyemizde 25 lira kadre maaşlı tahakkuk tahsilat ve ayniyat memurluğu ile 20 lira kadro maagh kolluk memurluğuna imtihanla memur alınacaktır.Memurin kanununun 4 ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Öktazı Ticaret Türk Anonim Ortaklısı Yönetim Kurulu Başkanlığından Şirketimiz ortaklan Genel Kurulu 25 mart 952 salı günü sû'ât 15.30 da Gâlatada Sermet hanında 3 No.daki Şirket merkezinde" senelik âd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Beyoğlu İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/343 Nikola Curos ve Lefter Cuiol tarafından Mustafa ve Kasım aleyhine açılan izaleyi suyu dâvasında:Fatih Beyceğiz mahallesi Müezzin' Bilâl Sokak 3 No.da o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • içme su tesisatları yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminsUau gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteah-Karabük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Şark Değirmenciler Türk Anonim Şirketinden Şark Değirmenleri T.A.Ş,hissedarlar Genel Kurulu it;tüzük ve Ticaret Kanunu hükümleri ge reeince 28 mart 952 cuma g'iatt saat 15 te Galatada Ömer AbHs hamndâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.03.1952
  • Sarıyer Sulh Hukuk Yargıçlığından:949 18 Yeniköyde Köybaşı caddesinde 334 No.da mukim iken vefat *'tmesi üzerine mahkememizce te» rekesine.el konulan Mehmet Emin kızı ve Giritli Mustafâ l~,&'ım Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8