Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • GENERAL EiSENHOWER BU GÜN ANKARADA BEKLENİYOR Atlantik Orduları Başkomutanı,CBayar ve Başbakan tarafından kabul edilecek Bugün memleketimize gelecek olan General Eisenhower Pariste Atlantik Paktı Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Atina karmasına dün 3-0 mağlup olduk istanbul takımında,Ali ihsandan başka bütün oyuncular çok fena oynadılar Atina.2 A.A.Gazeteciler Cemiyeti temsilcisi Tarık öserengin bildiriyor)Bugün Atinada oynan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Denizcilik ı r Bankası enizcilik Bankası Ortaklığı martın birinde resmen faaliyete geçti.Yeni BanKanın çekirdeğini teşkil eden Seyrisefain İdaresi Osmanlı devletinden devralındığı aaman cidden perişan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Fransız Kabinesi Keynaud ve Pleven yeni kabineyi kurmak teklifini reddettiler Paris,2 AP)Harp yıllarında Başbakanlık etmiş olan M Paul Reynaud Fransayı bulunduğu malî buhrandan kurtarmak gayesiyle kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • ' «1^ Mısır Meclisi Kral,Parlâmentonun bir ay müddetle tatiline dair kararnameyi imza I a d Kahire 2 T.H.A.Kral Faruk Parlâmentonun tatili,ne ait kararnameyi imzalamış ve bunu bir tebliğle bıL dirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Bakırköy cinayeti Kaatil mühendisin evinde dtin bir arama yapıldı İki gün evvel Bakırköyde.Sümerbanka ait Bez Fabrikasında vuku bulan ve Fethi Ader adındaki genç bir yüksek mühendisin ölümü ile netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Fransız Elcisinin beyanatı Frangının Ankara Büyükelçisi Şehrimizde bulunan Fransa,nın Ankara Büyükelçisi Ekse» lâns Salnt Hardoum dün saat 12 de Fransız Başkonsolosluğun da bir basın toplantın yapmış*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Mc Ghee'nin tetkikleri Büyükelçi dün Dalaman çiftliğini ve Ilasanoğlan Köy Enstitüsünü ziyaret etti Ankara 2 Milliyet)Amerikanın Ankara Büyükelçisi Mc-Ghee.eşi ve çocukları ile imlikte.Ankara Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Elizabeth üçüncü çocuğunu bekliyor Londra,2 AP)Saraya mensup çevrelerden sızan bazı 'haberlere göre KıaLçe Elizabeth II.üçüncü çocuğunu bekı İçmektedir.Bugün bu mevzuya temas eden iki Londra gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Boğaz da yapılacak asma köprü Londra.2 Nafen)Sunday Times gazetesi,Istanbulda büyük bir asma köprü yapılacağı m:bununla Asya ile Avrupa kıtalarının birleştirileceğini,köprünün Boğazın üzerine atılacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Gazi,Reşit Galibi 1923 de nasıl tanımıştı?Reşit Galip;Me?sinde verdiği nutukta Gaziye:"Senin asıl büyüklüğün,milletin bir ferdiyim,diye öğünmendedır,dedi.Bu söz Atatürk'ün dört beş saattir devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Dışişleri Bakanı F.Köprülü Dün Lizhondan döndü Fuat Köprülü,kendisiyle görüşen gazetecilere,Uzbon toplantısının t m bir anlayış havası içinde sona erdiğini söyledi Atlantik Paktı Konseyi Lizbondaki to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • Sovyet ve peyklerine mukabele bilmisil Rus ve peyk Diplomatlarının hareket serbestisi tahdit ediliyor Ankara 2 Milliyet)Sov.letlerin Moskovadaki temsil yetler bundan bir müddet ev-ı çilerine verdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1952
  • 4/n ı i Hava bugün kısmen bulutlu ¡e fâsıîûlı yağışlı geçecek vb bara sıcaklığında biraz düşüklük olacCdctır.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • MAKALE Donanmanın Kara yolu İsmail Hami DANIŞMEND İstanbul muhasarası esilasında Fâtih'in Boğaziçinde bir yerden Halic'e karadan geçirdiği donanma,Boğuz'ın hangi nokta,sından karaya çekilmiştir?Umumiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • Edirnekapı şehitliğinde dün bir ihtifal yapıldı Sütlücede.Nuri Killigil Silâh re Cephane Fabrikasında cere,au eden ve birçok işçinin ölünü ile neticelenen fecî infilâk lâdisesüun yıldönümü olması müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • misket şarabi fazla rağbet görüyor Tekel tciaresi.Misket sarama gö.rilen rağbet üzerine v istihsalini 500 bin litree çıkarmıştır.Bu miktarın Oû bin litresi daha şimdiden us piyasaya satılmış bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • SK1IR1MİZE İKİ TİYATRO TRUPU GELİYOR Viyananın tanınmış Operet rtistlerinden mürekkep seçkin •r trup pek yakında memlcke mize gelecek ve şehrimizde 3 ¦nsil verdikten sonra.Lizboı gidecektir.Heyet aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • IİC.3 Bu 6 MART 19 A*.1952 Şuba)271 Pazartesi 1367 VA] KİT VASATİ EZANİ June?631 12.30 ¦lie 12 2G 624 kindi 15.36 9.33 ıksar n 1802 12 00 'crün 19 31 1.31 m sah 4 52 1050
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • M*—I I I Ml Ertesi gece;Beyoğlunun ara sokaklarında dolaşıyorum,hava buz gibi.hafifçe yağmur yağıyor,saat 11 i geçmiş.Ana caddeden gürültü ile tramvaylar otobüsler.otomobiller Galatasaraya doğru akıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • ORSA KambSyo vb Esham »İJS Sterling Dolar Fr Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 280 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • ^WFEBANS if Elektronik prensiplerine dayanan yangın ihbar tesisatı ve yangın dedcktorleri hakkında İsviçre CerberLB fabrikası müdüiü Dr E.Meili tarafından bugün saat 17.30 da Teknik Üniversitede bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • İZMİRDE SOKAK NUMARA-LARI KALDIRILIYOR îzuıir,2 T.H.A.İzmir Belediyesi şimdiye kadar nama ralar ile isimlendirilmekte olan tzmir sokaklarının Istanbul,Ankara ve Bursa gibi diğer şe hirl erimizde ve ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • m^*^mmtı0 F!K l A Pazar yarleri Şehrin muhtelif yerlerinde haftanın her günü pazcu kurulur Hattâ bazı semtler bu yüzden isimle.ini dahi pazarlara göre clmışlCarUr.Çarşamba pazarı,Pe.şcmbo pa.urı veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • KISA HABERLER ir Bir müddettenbeıri limanımızda bulunan Amerikan bandu.ıh «Independence» turist gemisi dün saban limanımızdan ay rılmıştırif ŞehrJmlzdeki Yugoslavya Fe deral Halk Cumhuriyeti Genel Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • KOTUN VE KUZU ETt Fİ ATLARI YÜKSELDİ Son günlerde bol miktarda balık çıkmakta ve bilhassa piyasaya kalkan ve uskumru mebzul olarak arzedilmektedir.Fakat bu bolluğa rağmen fiutlarda hiçbir ucuzlama gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • MÜNEVVERLER İÇİN AÇILACAK DİNLENME YURDU Ihlamur kasnndaki binalar bir müddet evvel hükümet taralından Belediyeye devredilmiş ve bu binalardan birinin münevverler için dinlenme vur du olarak kullanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • KAlfcACltiMRÜÛÜ İHYA İÇİN BİR DERNEK KURULUYOR Belediye Karagümrük semtinin güzelleştirilmesine ve bu semtteki tarihî değeri haiz eserlerin ilıya edilmesine karar vermişti.Bu hususta hazırlıklara başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • POLİSTE ¦A-Taksimde oturan ismet âdın da biri sarhoşluk saik&siyle Osman.Hamza ve Ali Riza adlaıında üç kişi ile kavgaya tutuşmuş ve tabancasını çeTtörek kendileri ne ateş itmiştir iyi bir tesadüf ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • MEivTUP TELGRAFLAR Uzun zomandanberî tatbik edilmekte olan ve rağbet gören 25 kelimeden müteşekkil mektup telgrafların kelime sa yısı,görülen lüzum üzerine 22 ye indirilmiş ve ücreti de 86 kuruş olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • UMLMİ TELEFONLAR Bazı vatandaşlar,bilhassa sayfiye mahallerinde ve Boğazda oturanlar umumî telefonların azlığından şikâyet et inektedirler.Bu hususta P.T.T.Başmüdürlüğüne müracaatlar yapılmış,umumî te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • LİSELER MUHASİPLİĞİ Istanbul Liseler Muhasipliği ilgililerce görülen lüzum üzerine bir marttan itibaren lağvedilmiştir.Badema liseler m»;hasiî)]iğinin işinf muhasebe ida resi görecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • KARADENİZDE ŞİDDETLİ BİK FIRTINA BAŞLADI Evvelki gece Karadenizde bir fırtına patlamış ve halen seferde bulunan vapur,şilep ve yelkenliler en yakın liman lara sığınmak mecburiyetinde kamışlardır.Fırtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • II ATIK A PULLARI Halk,bilhassa pul koleksiyoncuları Ulaştırma Bakanlığı na ve P.T.T.Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunarak yeni hâtıra pulları çıkarılması temennisinde bulunmuş ve Fatih,Kanunî,Yavuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • Tekst.l rşç leri 10 ii» Şubesinin yıllık kongresi dün Halkevinde yapıldı.ı Tekstil ve Örme Sanayii işçileri Sendikası Eyüp Şubesi,nin yıllık Genel Kurul toplantısı dün Eminönü Halkevinde yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • Tohv.lât borsası Elmas,altın ve bazı tahvillerin futlarında yükselme kaydedildi.Son günlerde «sham ve tahvi lât borsasında bir hareket kaydedilmiştir.Yüzde 5 faizli tahviller birden bire 102 liradan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • 3!HALKIN SESİ Kesilen keçilerin miktarını öğrenmek isteyen bîr okuyucu Dragmanda bakkal Hüseyin ÇaUşırcıoglu yazıyor:«İstanbul Belediyesi Şehir mezbahasında bir senede kesilen ve aynı müddet zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • Şişe ve cam sanayii süratle kalkındırılacak KUçUk İmalâthane sahipleri iş hacimlerini genişletmek İçin birleşmeye ve m üste-reken çalışmaya karar verdiler İlgililer memleketimizdeki şi kamlar bunu önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • RÜLGE KALKINMA KON-GRESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR 1952 yılı Bölge Kalkınma Kongresi 10 Mart Pazartesi gü nü Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.Toplantıya büyük önem verilmekte,ha zırlıklara devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • SİGARALARDAN ŞİKAYET Bafra ve birinci nevi sigaraların bozulduğu hakkında son günlerde Tekel idaresine pek gol:şikâyet yapılmaktadır.Alâkalılar şikâyet mevzularını incelemeye başlamışlardır.Dicer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • İSTANBUL SELANİK OTOBÜS SEFERLEBİ İstanbul ve Selanik şehirleri arasında yolcu otobüs seferleri ihdas olunmuştur.21 Martta başlıyacak olan seferlerin rağ bet göreceği tahmin edilmekttdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1952
  • AVUSTURYADA BASTIRI LAS PULLAR SATIŞA ÇIKARILDI P.T.T.İdaresinin Avusturya da lö değer üzerine bastırdığı 200 milyon adet tek renkli pul lar evvelki gün satışa çıkarılmıştır.16 değer pulun mecmu kıyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Siyasî İcmal Yı*ıe ıs airt turhgj hikâyesi Pakistan Dışişleri Bakanı Zarifallaiı Hanın Yakın Şark seyahati yeniden İslâm İttihadı sözlerinin ortaya atılmasına vesile teşkil etmektedir.Milletlerarası s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Ingifterede çalışan kadınlar Londra.2 Nafen)tngijtere fabrikalarında 7 milyona ya kın kadının çalışmakta olduğu fakat bunların yalnız bir buçuk milyonunun Sendikalarda kayıtlı oldukları bildirilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Tütün satışları Trabzon tütün piyasası bugün açılıyor Ankara 2 A.A.3 marttı Trabzonda açı.acak olan tütün piyasasında bulunmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yıroalı,bugün Ankaradan ayrıl,mıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Çek komünist partisinde temizlik Viyana 2 Nafen)Çekoslovakyada mart ayının son fl haftasında Komünist Partisinin esaslı bir şekilde değişikliğe uğrayacağı bildirilmektedir Pragda açıklandığına göre.p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Dışişleri Bakanlığı Teknik İşbirliği Bürosu,İran tavuk cinsleıindeki harabiyeti önlemek üzere yerli tavuklarla çiftleştirilme küzere 10.000 piliç gönder,meğe hazırlanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Sicilyada deprem Roma;2 A.A.Sicilyada dört debrem hissedilmiştir Bir kaç dakika fasıla ile vuku bulan debrem halkı heyecana sevketmiştir.Korkuya kapılan halk kırlara kaçmıştır.Birçok evlerin du varlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Aektup telgrafların ücreti indirildi Ankara,2 T.H.A.Uzun zamandan beri tatbik edilmekte olan ve 25 kelimeden müteşekkil mektup telgrafların kelime sayısı görülen lüzum üzeri,ne 22 ye indirilmiş ve ücr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • İngUterede tütüne zam Halk,zum miktannı büyük bir merak içinde bekliyor Londra 2 Nâfen)Ingilterğde tütün kullananlar 11 mart târihini merakla ve heyecanla beklemektedirler.Çünkü o tarih,te Maliye Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Verem îçîn yeni bir ilâç „ı uoı jW Bir müddettenberi yapılan tecrübeler iyi netice verdi İMİ İLlflı».I I II I New York 2 Nafen)Letlejnis verem hastalığının tedavisin de katrandan meydana getırilmis ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Samsun limanının ihalesi yapılıyor Ankara,T.H.A.Samsun limanının ihalesi nazırlık,larına başlanmıştır.Trabzondan sonra Karadenizin mühim bir iskelesi olan Samsunun ihtiyaca cevap verir bir limana kavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • 50 Amerikan gazetecisi geliyor Nevyork.2 A.A.50 Amerıkan gazetecisi Franklurt'a gitm-ek üzer.e dun akşam buradan uçakla hareket etmişlerdir.Gazeteciler Frankfurt'dan sonra sırasıyle Berlin;Bonn;Vivana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • SANAT HAREKETLERİ İmkân Bir Habeşistanlının dünyaya bir roman,veya bir piyes kabul ettirmesi,bir mucizedir,diyorum.Ve,affınıza sığına rak.Türkiyede güzel bir rom nın yayınevi,mükemmel bi piyesin sahne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • HAZRETİ fflUHAMMEDiN HAYATI-SAİM'A KATIZ TANSV Peygamberin casusları,Kureyşli!erin civarında karargâh kuracaklarını öğrenmişti TEFRİKA No:61 Nasıl?Dedi,biz bu duvarların arkasında durup,kol larınnzı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • ^LdfoeOlaJIIII] Simon o gün çok geç kalkmıştı,öğleden sonra havadis almağa gelen başkomiser Teal bütün günü Hızırın odasında geçirmiş;düşünceli,durmadan sigara içmişti.Bir gazeteyi bırakıp ötekini ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • Şimalî Korede veba salgını başgösterdî Amerikalıların mikrop harbi yaptıkla* rina djir Rus ithamlarını Vaşîjıgton gülünç olarak tavsif ediyor Tokyo,2 Nafen)Kuzey burada yüzlerce küçük kutula-Koıede ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1952
  • em Piçe piç denmiyecek İngilterede gayri meşru çocuuıâr bundun sonra meşru olarak tanınacak,piç Uelimesi diksiyoneıden pka.ıîacak,bunun yerine «Aşk çocuğu» veya «ı'abil çocuk» kelimeleri kullânılacakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.03.1952
  • 1 Hindistan.la yakında açılacak olan milletlerarası film festivaline iş t irak etmek ü/ere Del s bulunan Amerikan film yıldızları,Haşbakan Nehru'ya takdim edilmelerdir.Resimde Baldan yola Cesar Romero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BRVAK'A Topal zorbabaşı Sadrazam ecep Paşanın hükmü "Dördüncü Murat bağırdı:Gel bakalım topal zorbabaşı!Abdest aldın mı kâfir diye haykırdı.Cevap alamayınca emretti.Tez kesin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1952
  • i» ff.il V Sve Hebb Avrupadan Hollywood'a akın eden artistlerin aksine,şöhret ve servet kazanmak ınaksadiyle Amerikadan Avrıı^aya gelmiştir.Bir müptedi olarak Casino do Paris'ye siren Peggy,bugün Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.03.1952
  • Istanbulspor amatör karma ile 1-1 berabere kaldı Amatör Muhfoüt Istanbulspor maçından bir görünüş Amatör millî takım teşkili toaksadiyle Ankarada oynana.Cak Ankara,İstanbul,İzmir ^uhtelitleri karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Alman güreş takımı son karşılaşmasını yaptı İzmir,2 Milliyt Almaıman Bonn güreş takımı bu akşam Amerikan Pavyonunda İzmir karma takımı ile karşılaşmış ve4 4 berabere kalnuş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Antepte futbol maçları Antep 2 A.A.Lig maçlannın ikinci devresinde bugün Şehıeküstü Çınarlıya,3 0 galip gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • İstanbul Ankara boks karşılaşması 8 mart cumartesi gecesi saat 20.30 da Harbokulu salonunda yapılacak olan İstanbul Ankara boks karşılaşması büyük bir alâka toplamaktadır.İstanbul karmasında:51 kiloda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Kuleli,liseler güreş birinciliğini kazandı Liselerarası müsabakalar çok heyecanlı bir şekilde serbest stilde yapıldı İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize1 edilen Liselerarası Serbest Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Karaçücü Moda Spor maçında Woda Sporlular sayı yapmıyj,çahşjjorlar İstanbul basketbol lig şampiyonası İstanbul lig şampiyonası bas.Genç takımlar:ketbol maçlarına dün de Teknik Vefa_5.2 F-Bahçe 26 üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Spor sabasında ölftm vakalanna rastlanmaktadır.Daha evvel yardığım» bir yazıda sporda "ölen ve yaralananlardan bahsetmiştik.Yukarıda kale direğine çarpıp ölen kaleci ile,Eskrim müsabakasında hayatmı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • e amatör muhteliti U maçta 4-2 Amatör futbolcular,Fenerbahçe karşısında zaman,zaman güzel bîr oyun çıkarmaya muvaffak oldular Fener bahçeye dün 4 2 mağlûp olan amatör muhtelit ikinci karşılaşma Hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Ankara lig maçları Ankara 2 A.A.Bugün şehrimizde yaralan lig maçlarında Havagücü Ka^esporu 5 0 yenmiştir.Gençlerbirliği Demirspor maçında,ikinci dSvtede vaziyet 1 1 berabere ikenhakem havanın muhalefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Belçik i İspanyayı yendi Brüksel 2 A.A.Belçika basketbol milî takımı dün gece Brükseldeki spor sarayında 6.000 seyirci önünde İspanya millî takımını 50 ye karşı 56 sayı ile mağlûp etmiştir Devre ortas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Fransız Lille takımı şehrimize geliyor Fransamn en kuvvetli futbol takımı olan Lilley Beşiktaşın davetlisi olarak buraya gelecek rada maçlar yapacaktır.Harpten sonra Fransamn en kuvvet 11 teşekkülü ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Birinci ordu boks ampıyonası Garbis,Suphi,Ruhi,Oktay kilolarında birinci oldular Cumartesi günü bâşlıyan Birinci Ordu boks birinciliklerine dün de Harbiyedeki Karagücü Spor Kulübü salonunda devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1952
  • Amatör lig maçları Dün oynanan maçlarda su nöticeler alınmıştır:FENERBAHÇE STADI;Altınordu 0 Şişli 0 Maltı"pe 5 Bakırköy 3 VEFA STADI;Y.Sultanselim 2 Lânga 1 Çapa 1 Bozkurt 0 ŞEREF STADI:Tepebaşı 3 Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • BUM HU TEFRİKA No:161 Yazan?SAMANCIGtL "Pcc'isah kuvvetleri nerede kaldı?Mahvoldulc tan sonra gelecek kuvvetin ne lüzumu var Yazık oldu.Dün kan dökerek aldık,bugün de kan dökeren vereceğiz.Diyordu;iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • Kaptan Petri yine sustu,yine dükündü ve tekrar Mitkaya sordu:Bu delikanlı Petarla boy ölgu^eLiıir mi dersin?Alı mi?Evet.Kat'iyetle bir şey söyleyemem.Petar Aliden çok daha iri ve okkalıdır.Sonra da se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • FAYDALI CİLGİLFR Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toıos 10.10 izmir Konya AJLna 13 50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 20.05 Ankara ekspıesi yataklı)20.50 Erzurum 21.45 Doğu ekspresi Gelecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adıes;Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr-Cafer Yıldıran Mux»yer.^ane:8*Y g1u.îstik'&l Cod ni",beKir kösesi AlyonSoK.No:13/lT:4^G0 Her gün s°al İD en sonra hastalan*» kadul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • Lunapark tesis edilecek.Mühendis ve teknisyenlerin nazarı dikkatine Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden Yerli malzeme vS işçilerden faydalanmak suretiyle çeşitli lunapark tesisleri meydana getirebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından 1 Diyarbakır iline bağlı Ergani kasabası için 2 adet 75 80 beygirlik Dizd Elektrojen grupu satın aiuıacak ve alçak tansiyon şebekesi yaptırılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • Abla!Ne var çocuğum?Bl,mektubu size verme mi söylediler.Kim?Çocuk,rüzgâr gibi savrularak ortadan silindi.Muazzez:Ondan.dedi.Caddeye çıkar çıkmaz hemen bir mahallebiciye girdi.Ne emrediyorsunu küçük ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Büyük orkestralardan karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği Pl.14.40 Şarkilaı Pl.1500 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81:00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylk 12.00 24.00 Bir ayılk_4.50 9.00 İLAN PÎATLABI 2 Te 3 üncü saylanın santimi 4T.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • OPERATOR Er.CAVÎT GÖNÇER Umumî baş.kar:n.tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaçı No:13 Tel:Muayene;23678 V,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • KÜÇÜK Siyah Beyaz piyes 3 Perde Aşağıdan y u karı SAHNE Komedi 1 Per ie Yazcrn Vedat Nedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertu$rm Çarşambadan ba««a her akşamsfeert tam 21 de Cuma talebe)Pazar matin» S3ort t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • ISTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahıpoğlu Telelon:4Ü4UJ* Pazar günleri o.3ü aa Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1952
  • Bu akşam saat 21 de i lVf M AKStM'de s J 11 Cumartesi,pazar ffl a r-atine ve çar_^y M amba 16 da tcnzi.lât i m.atine.HOŞMEDET Peı».akşamı iıe cumartesi matine taJebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergün 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Sümerbank Gemlik Sungipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz ambarlarında biriken 2.000 kilo bükülmüf re 10.000 kilo bükülmemiş sungipek deşesi teklif alma suretiyle sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Yapı işleri Hânı Zile Belediye Başkanlığından:1 Eksiltmeye konulan iş.Hal binası inşaatı olup kesif bedeli 211 bin 29ı)liradır.2 Bu işe ait keşif,proje ve eksiltme evrakı Belediyemiz saymanlıguı^a 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Umumî Mağazalar T.A.Ş.istanbul Şubesi Ambar Hizmetleri Ücret Tarifesi Ardiye Giriş Çıkış ManiplaMyon Aktarma Tartı Tarife sınıfı Kolinin cinsi SIKLETİ için ıçm için için için 1 a Çuvallı mallaı 50 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • General Eis mhower fBaş tarafı birincide] fından kabul edileceği anlaşılmaktadır.Askerî heyetimizin Başkanı olarak Lizbon toplantılarına iştirak etmiş bulunan Orgfcneral Şahap Gürler'in Eisenhower'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Fransız kabinesi TBîaş tarafı ıbirincide Kabineyi kurmaktan vaz geçmesi üzerine Cumhurbaşkanının M.Pieven'i çağırmış olması bazı müşahitler tarafından eski Başbakana yeni Kabineyi kurmak görevinin ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • iliç Ali anlatıyor Eorş t&rafı birincide eden Reşit Galip Bey,Mersin Türkocağı reisi sıfatiyle,burada bir nutuk söyleyecekmiş.İşte ilk olarak Gazi,Reşit Galibi orada tanımıştı.Hepimiz de Reşit Galiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • SOSYAL DURUMUMUZLA İLGİLİ BİR TOPLANTI YAPILACAK Son günlerde şehirde vukua gelen cinayet vakaları asayiş durumu ile alâkalı olmamakla beraber bunların birer zabıta mevzuu dışmdaki sebeplerinin muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Mısır Meclisi;kopotıldı f Bas taralı 'birincide Propaganda)Tarraf Paşa Ulaştırma)Necip ibrahim Paşa Sanat)Gazali Paşa Bayındırlık)Radi Abuseyf Sağbk)Yeni Kabinede devlet ve Propaganda Bakanlığına geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Bakırköy cinayeti Bas tarafı birincide" ay evvel memleketimize gelmiş olan yüksele mühendis İhsan halen Emniyet Müdürlüğünde bulunmakta ve anormal durumunu muhafaza,etmektedir.Hâdiseye el koyih ve cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Atina karmasına dün 3-0 mağlûp olduk Raş taralı birincide Bu golden sonra takımımızın açılacağı ümit ediliyordu.Fakat umulduğu gibi olmadı.Birinci golü yedikten 3 dakika sonra,28 inci dakikada Yunanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Sovyet ve peyklerine fBag tarafı birincide 1 ile diplomatik mevzuatın Elcilere verdiği hareket serbestisini tahdit ettiklerini bıldnmışlerdı.Bu meyanda bizim Moskova Elçimize de aynı mealde bir nota v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Dışişleri Bakanı fBaş tarafı birincide 14 devletin mümessilleri her meselede kaışılıklı bir anlayış ve samimiyet havası içinde çalışmışlardır.Mesai çok teksif edildiği için mümkün mertebe kısa bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Mc G hee'nin tetkikleri [Bag tftraii ibiilncide] sis oldum.Bu vuva içerisinde ye,tişen gençlerin,hayatta da aynı şekilde muvaffak olmalarım dilerim.Büyükelçi,önümüzdeki gün lerde Konyaya giderek tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Fransız Elçisinin beyana!ı fBa* tarafı ibirincide tik Paktına tam üye olarak gir J meşinden duyduğu memnumye ti ifade üe şunları söylemiştir:i «Türkijrenin Atlantik Paktına davet edilmesi ve bütün Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • 1 I B W k i L* v I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 Ejğ 3 4 5 J 6 J i 7 8 i I ESI 9 10 It 12 III SOLDAN SAflA 1 Siyahllştıranl 2 Midesi boş:Gücendir:3 Demir kiri;Para dolabı:Bir rüzgâr 4 Gözüoek;Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1952
  • Denizcilik Bankası Başmakaleden devam)uıurür eski kırtasiveciûklerini unutarak bankacı olduklarını anlaımya koyulmuşlardı.Maalesef bu çok sürmedi.Bir türlü sönrniyen bir kin müesseseyi yıktı,müdürleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.03.1952
  • Çeşitli yiyecek,yakacak alınacak Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan:tei Û Muh.Fıatı Muh.Tutarı İlk Tem.İHALE No.sı CİNSÎ Miktarı Kuruş,Lira Krş.Ura Krş.Gün ya Saati 1 Ekmek 897UUU 2 ded 30 119100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • Santrifüj Tip Pompa Grubu Satm Alınacak İller Calikasından:1 Zonguldak şehri içır.e su terli istasyonu İçin şartname8İnde yazıl evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grup' ı i catin al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından 1 İş Bankasından maaşlarını çeklerimizle almakta olar emekli,dui ve yetimlerimiz bu Bankaları d aynı şehirdeki her hangi bir şubesinden ve arabalı seyyar ajansla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • Gelir vergisi Usul kanunu hakkında bir konferans Ticaret ve Sanayi odasından Mail rıüyavir avukat Şevket Karadeniz tarafından gelir vergisi usul konunu hakkında 4 Mart 1952 salı günü saat 5 de Odamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tazı İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve AU Naci KARACAN O&zetecilik KolektU Ortaklığı Matbaası *A-AA-A***t*-*ı j*u*u*ı_ru*u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • GRİP ve Kars1 KU»» anı 3Z Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı da son derece faydalıdır.4 igüî aro ila günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı P»zarlıkİa 30 ton sığır eti 10 Mart 1952 pazartesi günü saat 15 de'Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 116,4 i kuruştan tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • Tramvay ve otobüs yeni ücret tarifesi I.E.T.T.umum müdürlüğünden l/Mart/952 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü sabahından itibaren tramvay ve otobüs yeni ücret tarifesi aşağıda gösterilmigtir.Sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • SATILIK Kıymetli arsa Hasköyde Sanayi Mmt-akasındaka 6000 M2.lik ârsa satılıktır.T&lefonla göıüşülür;23083 Numan Turhan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • 3 En yeni çeşit İPEKLi-YÜNLÜ Mantolukları Tayyörleri Elbiselikleri en müsait şartlarla ayda 10 Lira Taksitle SALÂHADDİN KARAKAŞLI Müessesesinden temin edebilirsiniz.Malımutpaşa Kapalıçarğj kapısı yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • Yozgat Toprak ve iskân Müdürlüğünden:1 Yozgat ili Yerköy L'çesi Midillici namı çiftliğinde kurulacak yeni göçmen köyü için kabul edilmiş tip gereğince 150 göçmen evinden 50 tanesi emaneten yaptırılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • 'ünya ampul sanayiinin en mükemmel örneğini temsil eden General Electric ampulü,piyasada satın alabilece* ğiniz en üstün ampuldür.GENERAL ELECTRIC bol ışık veriri fazla0 dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • Enerji nakil hattı ve transformatör istasyonları inşa,tesis ve montajı Eti bank Genel Müdürlüğünden 1 Bankamız Garp Linyitleri İsletmesine ait Tunçbftek Elektrik santralı civarında kurulacak bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • KONFERANS İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi D.kanlığından Son senelerin araştırma mahsulü olan vâ elektronik prensiplerine dayanan yangın ihbar tesisatı ve yangın detektörleri hakkında İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.03.1952
  • ^si B,bgPP ve C vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALE KİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR OEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI:dolapoere cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan