Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • 4jto& 0ft$w*#m Bugün şehrimizde hara:bulutlu ve Aralıklı hafif yağışlı göçecek,hava sıcaklığı biraz azalacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Aksiliklerle seçen bir Mersin seyahati "Bana muhalif olanları takdir ederim.Fak^t halka karşı benimle beraber gibi görünmek istiyen,iki yüzlü siyaset güdenlere müsamaha edemem.139-Atatürk yaptığı tenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Mısır Başbakanı Ali Mahir Paşa istifa etti Yeni Kabineyi Necip el Hilâli Paşa kuracak.Kahlrede sık» yönetim ilân edildi.İngilizlerle müzakereler başlıyamıyor Kahire.1 A.A.Başbakan Ali Mahir Paşa istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Atmadan gelen ilk resimler Evvelki gün Atina'da oynanan ve Genç Milli Tafamimizin 3 "1 mağlubiyetiyle neticelenen ııûilî maça ait resimler dün gelmiştir.Maçın cereyan tarzma ait 6por muharririmiz Sulh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • italya,Habeşistan'a tahtını ve mallarını iade etti.Gazetelerden i'/uUÜ YAZISI Z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Bakırköy cinayetinin esrarı çözüleni iyor Kaatil mühendis iki gündür hiç bir itirafta bulunmadı Evvelki gün Bakırköy Bez Fab rikasında bir cinayet içlendiğini 1 ve fabrikanın İşletme Müdürü th san Ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Denizcilik Bankası idare Meclisi içtimai Meclis,bankanın Uç ay müddetle eski şeklinde çalışmasına karar verdi Denizcilik Bankası Türk A-kayı ilgilendiren muhtelif mev nonim Ortaklığı İdare Meclisi zul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Mr.Russell H.Dorr Türkiyeden ayrılıyor Dört yıldan beri TUrkiyede vazife gören Mr* Dorr Parise tayin edildi Yurdumuzdan ayrılacak olan Russell Dorr ailesiyle birlikte Ankara,1 Milliyet)Kar.William H.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • GENERAL EISENHOWER YARIN UÇAKLA ANKARAYA GELİYOR Görüşmelerin başlıca mevzuunu askerî gücümüzün arifırılması teşkil edecek Atlantik Orduları Genel Karargâhında dün yapılan muazzam bir merasimle bayrağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Ücretli hafta tatili Çalışma Bakanlığı dünden itibaren yürürlüğe giren kanun hakkındo bir açıklama neşretti Ankara,1 A.A.Çalışma Bakanlığından tebliğ fcdilmigtir:İsçilere hafta tatili ve genel tatil g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Köprülü bu akşam geliyor Atlantik Paktı Lizbon Konferansına iştirak etmiş olan Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü başkanlığındaki heyetimiz bu ak gam bir Air France uçağıyle şen rimize gelecek ve paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Uç yaşındaki bir çocuğun m a c e r a s i Dün saıbah Eskişehir yönün den gelen yolcu katarından çi kan yolcular 3 yaşlarında he nüz konuşmaya başlıyan Dir ço cuğu Gar Şefliğine teslim et mislerdir.Yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Romanyada g rev Vor Bilhassa petrol bölgesinde bütün işçilerin-grev halinde olduğu anlaşılıyor Viyana.1 Nâfen)Romanyada son günlerde çok ciddi karışıldıklar olduğuna dair rapor,lar alınmaktadır.Bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • r-Kabinede değişiklik yapdmıyor Bu hususta gazetelerde çıkan haberler resmen tekzip edildi Ankara,1 A.A.Bazı gazetelerde hükümetin çekileceği veya hükümette değişiklikler yanılacağı hakkında yayınla,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1952
  • Yeni Fransız Kabinesini kuracak okur P.Reynaud Fransada kabine buhranı Eski Başbakanlardan Paul Reynaud yeni Kabineyi kurmağa memur edildi Parİ3,I AP)Fransanın 1940 senesindeki sukutunda Başbakan olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • İl-I I MAKALE Tuhaf bir aifın mâdeni İsmail Hami DA NİŞ ME NC Bir Ankara haberine göre orada çıkan akşam gazetelerinden birinin muhar ririerinden biri Maliye Vekâletine müracaat ederek Fâtih devrinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • Vesaiti nakliyede yeni tarife tatbika başlandı Şehir Meclisi tarafından lanmıştır.Yapılan bu zamma tramvay,otobüs ve havagazı fi göre tam tarifelerde havagazı atlarına yapılan zammın tatb:nm metre küp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • IÎÖLGE KALKINMAN KON-TOPLANTILARI İstanbul bölge kalkınma kongresi 10 mart pazartesiden 15 mart cumartesiye kadar,safcah ve öğleden sonra olmak tizere dokuz toplantı yapacaktır.Kongre gündeminde,idarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • TURİSTLER GİDİYOR Evvelki gün Independence turist gemisiyle şehrimize gelen yolculardan 280 kişilik grup dün sabahtan itibaren A yasofya ve Topkapı müzeleri ii" Sultanahmet,Süleymaniye camilerini,Yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • YAYUL'KURT KURSU Bir müddet evvel Çapa Eğitim Enstitüsünde açılmış olan yavrukurt yetiştirme kursu 40 öğretmen ve 1000 kadar yavrukurt iştirak etmiştir.Yavrukurtlar için son der.ee istifadeli olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • 1 1 Hie.2 lu 5 MART 18 C Ah.Î 1952 Şubat 1371 Pazar 1367 VA] CİT VASATİ EZANİ Güne?Ö*!ikindi Akşân Yort»!İmsak 6 32 1257 15.35 ı 1801 19.30 4.54 12 33 625 9.34 12 00 131 10 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • Basılınca dünyamı yıkuıyordaha iyi beleşten muayene de 0luyoruz işte İyi vallahi,faydalı bile olu yor ha?Bana bak.bu kadınlar yok mu.boğmalı bunları boğmalı.Hep bu kadınlar yüzünden ne oluyorsa oluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham A.ılı?Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret.Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0 01.876 9.73.90 7 91.00 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • JÜBİLE if Şehir Tiyatrosunun yıllardır suflörlüğünü yapan Refika Erül için 4 mart sah gecesi Şehir Komedi Tiyatrosunda fevkalâde bir gece tertiplenmiştir.EĞLENCE Î.Ü.T.B.Kimya Talebe Cemiyeti 12 mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • FIKRA Bir ibret dersi Spur,müsabakası,muharebe demek değildir.Bedenî kabiliyetlerin,bilginin,tecrübenin ve sistemlerin boy ölçüştüğü stadyomlar da birer muharebe meydanı olamaz.Böyle bir düşünüşün hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • Otomobil kazası Ehliyetsiz otomobil kullanan bir tüccar,bir öğretmene çarpıp öldürdü Dün saat 15 sularında Sultan ahmet Yüksek Ticaret Okuiu önünde 22 yaşında bir öğretmen Bayanın ölümü ile netıcele n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ Gelir Vergiın mükellefleri dün sabahtan itibaren beyannamelerini Defterdarlık şubelerine vermeğe başlamışlardır.Alâkalıların bildirdiklerine göre bu yıl piyasada iktisadî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • TEKEL BÜTÇESİ Tekel bütçesi müzakerelerin,de bulunmak üzere Ankaraya gitmiş olan Genel Müdür vekili Kenan Yalter şehrimize dönmüştür.Kenan Yalter ken dişiyle görüşen gazetecilere şu izahatta bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • BİR OTOMOBİL POLİSTEN KAÇAKKEN AÖACA ÇARPTI Ev\elki gece saat 3 sırala,rmda Küçük çiftlik parkı önünde 6351 plâkalı hususî otoyu durur vaziyette gören,Vedat Sukullu idaresindeki Beyoğlu polte ekibi,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • ÜNİVERSİTEYE 500 ÖCi-ItEXGf ALINDI İstanbul Üniversitesinin bütün fakültelerinde şubat dönemi imtihanları sona ermiş olup,derslere dün sabahtan ilibaron başlanmıştır.Bu devrede Üniversiteye 500 e yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • KISA HABERLER İt Vali vâ Belediye Başkanı Pro£.Gökây,dün saat 12.30 da İstan bulda bulunan Fransız BİLyük Elçisi De St.Hardouin'e iadei ziyarette bulunmuşturit Kör.Sağır ve Dilsizler Oku iuna vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • POLİSTE A-Beyoğlu ve Fatihte mütead dit evlerden hâli hırsızlığı yapan Mehmet Sert dün yakalanmıştırit-Evvelki,gece yansı.Beyoğ lu Aile Saz salonunda,beş arkadaş hesap meselesinden garson ve salon sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • «Mill?iCiN ÖANKASI 0* rn Ba-ua ueden otobüslerin arkasında «Yapı ve Kredi Bankası» yazıyor?O bankada herkesin hesabı var da onun için oğlum!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • Br motorlu tren geldi Un beş motorlu tren de önümüzdeki ay içinde gelecek Almanyadan sipariş edilen 10 motorlu trenden ilki,şehrimize gelmiş ve Devlet Denızyol lan birinci işletme şefi Rüştü Sarp tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • VtVANAnAN YAKTNnA KİR OPP'Tî^T HEYETİ GELtYOR Viyauanm tanınmış operet artistlerinden mürekkep seçkin bir trup pek yakında şehrimize gelerek buradan Lizbon'a gidecektir.Trup bu arada şehrimizde birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • VALİ ATİNAYA GİDİYOR Müteveffa Atina Belediye Başkanı Koçyas'ın şehrimize yaptığı ziyaretin iadesi için Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'm Atinaya gitmesi kararlaştırılmıştır.Prof.Gökay 29 ınartti Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • HALKIN SESİ lanecilerden şikâyet ediliyor Voli Konağı caddesind« oturan mtiuuf bir okuyucumuz yasıyor:«Her gün vakitli vakitsiz kapımız çalınıyor,bâzan kiyaıûtleri çok düşük,bazan oldukça iyi giyinmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • Sümerbank mubayaasını Birçok tliccaı in yapağısını kapatan mües sesenin bu hareketi piyasada sarsıntı yapt Sümerbank Defterdar Fabrikası yeni bir karar alarak ya pağı mubayaasını durdurmuş bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1952
  • AMERİKAN MUHRİBİ GİTTİ Bir müddetten beri limanımızda misafir bulunan Binbaşı V.Thsaley komutasındaki Birleşik Amerika donanmasına men.mp Gyatt muhribi dün sabah Akdenize müteveccihen İL marnınızdan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • t-ransa ua kabine buhranı Harbden sonra kurulan on altıncı Fransız Kabinesi de istila etti.Başbakan Faure'un Mecliste en ehemmiyetsiz şeyler için de iti mad reyi istediği,ni görenler böyle bir neticey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • ÖLÜM Merhum Ahmet Celâlettin bey kerimesi,merhum Bahriye Nâzın Müşir Morali İbrahim paşa mâhdumu,Kadıköy Belediye ReL Sİ mörhum Mehmet Ali 'boy refikası ve Basene Cimcoz.Naci Ali Morali,merhum Salâhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Birleşik Amerika Hava Kuvvet lerinin.yüzlerce tepkili uçak sipariş etmiş olduğu açıklanmaktadır.Bu uçakların hem£n hemen hepsi de saatte 1400 kilometre süratle giden avcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • İLKOKULLARDA OKUMA BAYRAMI YAPILIYOR İlk öğretim müesseselerine bu yi.yazılan gocukların oku maya başlamaları dolayısiyle okullarda okuma bayramları tertip edilmektedir.Bu arada dün de saat 17 de Bebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Aşk mabedinde Eşlenen cinayet Paris,1 AP)27 yaşında bir ressam olan Jean Liger,dün gece.«Aşk mabedi» nde.24 yaşındaki İngiliz hemşiresi Miss Jackie Richardson'u öldürmüş olmakla ittiham edil mistir.Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • BOĞA VE SIĞIRLARA SUN' TOHUMLAMA YAPILIYOR İstanbul köylerinde 3 sene den beri devam eden boğa v sığırlar arasındaki sun'î to hıımlama çok îyi neticeler yemiştir.Geçen yıl zarfında 3^ köyde 1204 sığır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Tulumbacılık dirili yor mu İstanbul sokaklarında yeni bir tip peyda olmağa başladı.Tepesi mevlevî külahını andı.acak şekilde yukarı fırlattıkları şcpkalamnı imana bastırılmış fes gibi yanpiıi giymiş,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Biler Bankasından Bankamız Dosya ve Arşiv işlerinde çalıştırılmak üzere bi] Dosya ve Arşiv Uzmanı alınacaktır.Uzmanın dosya sistemleri üzerinde esaslı bilgisi olması şarttır.Verilecek ücret miktarı Uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • HâliETî EHIUHAMMEDİN fyfyMl*SAMiil Mârft TANSV Sâad'ın karısı Hazreti Muhcmmedin kocasile konuştuklarını hemen Medineye yaymıştı!TEFRİKA No.60 Bu şairlerden biri olan Aınru Cemhi)Bedirde Müslümanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • SANAT HAREKETLbRl Bir yazının düşündürdükleri Dünkü yazımızda «Türk Tiyatrosu» mm şubat 1952 tarihli sayısından,bu sayıdaki dört yazıdan bahsetmiştik.Dergi/mı öteki yazıları üstünde birer parça durduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Gorki şehrinde oynanan komedi Moskova,1 AP)Sovye polisi,Gorki şehrinde,üç gü müddetle şerefine ziyafetle verdirmiş ve eğlenceler terti ettirmiş olan bir sahte «umu mî müfettiş» i aramaktadır.Pravda ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Bu gördüğünüz hançer gibi daha iki üç tane yedek var.Ne diyordum?Ha!Evet,vergilerimi ödemeğe mecburum.Graniman yumruklarını sıka rak bir adım ileri attı ve haykırdı Defolup gidecek misiniz?S"oksa,poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Almanyada seçimler Dr Adenauer,Birleşmiş Milletler delegelerini müzakere için toplantıya çağırdı Bonn,1 AP)Batı Alman ya Başbakam Konrad Adenu uer Birleşmiş Milletler Komij yonunu,Almanyanın bütününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Avusturya barış andlaşm asının tehiri Bîr ingiliz gazetesi bu hususta dikkate şayan bir makaie neşretti Londra,1 Nafen)Scots man gazetesinin Viyanadan ala rak verdiği bir habere göre,Sovyetlerin Avust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Keşmir dâvası Arabulucu Dr.Graham,Pakisiau ve Hindistan hükümetleri uezdinde tekrar teşebbüse geçti II WI«J 1" I-¦'¦¦1 Yeni Delhi 1 AP)Bir leşmiş Milletler aracısı Dr.Frank Graham,nizalı havali hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Mersin'de ağaçlar meyva veriyor Mersin,1 T.H.A.Son günlerde havalar gayet mutedil gitmektedir.Bütün meyva ağaçları çiçek açmıştır.Civar köy ve kasabalardan gelen haherlere göre bazı meyva ağaçları mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1952
  • Balkanlarda kaynaş ma Kızılordu birliklerinin Yugoslav hudutlarında tahşidat yaptığı bildiriliyor Belgrad,1 T.H.A.Askeri çevrvelerden verilen haberlere göre,son zamanlarda Kızılordu birliklerinin mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.03.1952
  • 1 w,B a b* Türkiye Verem Savaş Derneği senelik kongre si İzmirde diğer illerden gelen delege ve ilim adamlannın iştirakiyle yapıl* mıştır.Resimde kongreye iştiıak eden delegeler görülmektedir.2 Bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1952
  • wmm Son senelerde isnıi etrafında çeşidi dedikodular yapılan Rlta'nın tekrar sahneye döndü£ii biMirilnıiştir.Gilda Şeytanın Kızı fihniyle şöhretinin şahikalarına varan Kıtanın resimlerinden bir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1952
  • GİZLİ KOCA Protestan mezhebinin meşhur müessisi Martin Luther)in «evlilik hayatı hakkında» ki eseıinde çok garip fikirler vardı:bunların en tuhaflarından biri de şu fıkrasında ileri sürdüğü fikirdir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.03.1952
  • Kedin yüzücüler Amerikada kadın yüzücüler arasındaki dalma elemesinde 29 yaşında ve ilci çocuk anası olan bayan Hazel Bârr 75 atlet arasın da birinciliği kazanmaya muvat fak olmuştur.Bayan Barr,evine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1952
  • istanbul-Atina temsili oynanıyor Gerç millî takımlar maçını kazanan Yunanlıların temsilî karşılaşmada da bir galibiyet sağlamak için çalışacak arı muhakkaktır Türk Yunan genç millî takınılan arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1952
  • ARKADAŞIMIZ SULHi GARAN ATİNA'DAN BİLDİRİYOR mına nas s.Müjdat'ın kale çizgisinden çıkardığı muhakkak gol bö ie önlendi Millî maçı itinan Başbakanı Plustirat ta şeref tribününden takip etti.Yukarda P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 02.03.1952
  • O.impiyadlara hazırlık Osloda yapılan kış olimpiyatları ve Amerika kapalı salon atletizm birincilikleri,Amerikan atletlerine Helsinki OUmpı yatları için hazırlığa başlama zamanının geldiğini hatırlatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • Tramvay ve otobüs yeni ücret tarifesi İ.E.T.T.umum müdürlüğünden l/Mart/952 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü sabahından itibaren tramvay ve otobüs yeni ücret tarifesi aşağıda gösterilmiştir.Sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • BİMİK HÜKÜMDAR TEFRİKA No.160 Yazan:SAMANCIGİL Serdarın mokcm.na göz diken defterdarın cesec/ini dışarı çıkarmışlardı Sultan zatı devletinize Kname gönderdi;bunlardan biri Revana yardım içindir,diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • istanbul ve Kadıköy havagazı fiyatları f.E-T.T.Umum müdürlüğünden 1 mart 1952 tarihinden itibaren tatbik edilecek havagazı tarifesi aşağıya çıkarılmıştır.Keyfiyeti Eayın abonelerimize arz ederiz Tam t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer NURt AKÇA t* Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • Yaman da lâf mı be,bir âfetti o.Nerede onun gibi pehlivan çimdi.Bir hayli yaşlandığı halde bir türlü kimse onun sinim yere getiremedi.Geçenlerde işitmiştim.Kavasoğlu ibrahim Arnavutoğlunu yeneceğim di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • Neşriyat TURK DILI Türk Dil Kurumu tarafından Ankara'da yayınlanan TÜRK DÎLÎ dergisinin mart 1952 tarih,li 6 ncı sayısı da,gene 64 sayfa olarak çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • satilik] Kıy netli arsa Hasköyde Sanayi Mıntakasmdaki 6000 M2.lik arsa satılıktır.Telefonla gö;üşülür:23083 Numan Turhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • FAYDALİ f İLGİL*R Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir.Konya,Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu Eks.18 30 Adapazarı postası 20.05 Ankara Eks.Yataklı"» 20.50 E:zurum 21.40 Doğu Eks.Gelecekler 6.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • RADYO Istanbul rcdyosu 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Küçük Orkestradan Melodilex;idare eden;Orhan Borar 13.40 Saz cserlerj ve oyun havaları 14.00 Orhan Avgar Tango Orkestrası söyleyen:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12 00 24 00 Bir ayük_4.50 9.00 ÎLÂIf Fİ ATLARI 2 Te 3 üncü sayfanın santimi 4 T-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • LuKıııtuı HeKinri Di HAFİ".CEMAL i philive Mütehassısı Pazardan b3$kH her gün sabah saat 10 30-12 figl* den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder İstanbul Piv-d "Jn i(d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • 4 Bu akşam saat 21 de f Wf M A K S 1 M de M p umartesi,pazar 10 m r.atine ve çar-tmba 16 da lâl ı nıatinf HOŞMEDET Peı^.uıue akşamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe 11 de acıür,Tel:431
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • KÜÇÜK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yukarı SAHN E Komedi ı perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başua her aksara saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • 59.900 tonluk TJSS Forrestal uçak gemisinin hazırlanmış maketinden alınmış resmi Uçak âleminde zam inkişaf İngiliz De HaviUand tepkili uçağının ucuı» pistinde görünüşü.Yakında Amerikada her bîri 611 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1952
  • tSTANBUL BELKDİYESÎ cr-TTt» TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bîr Kavuk Devrildi Yazan Celal Musahipoğlu Telelon;404U5* Pazar günleri „o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • iliç Ali anlatıyor I Baş tarafı birincide' yelinde cenuba doğru seyahate çıkmıştık.Lâtife Hanımefendi de bu seyahatte beraber idi.Martın on yedinci cumartesi gü nü Mersine gitmiştik.Maıuro olduğu üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • 3 yaşındaki çocuk Baş tarafı birincide] düncü Şube memurları bu se vimli seyyaha yiyecek ve yeni yapılmış giyecek eşyası temin etmişlerdir.Emniyet Müdürlüğünün yap tığı tahkikata göre;çocuğun,he nüz.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Mr.Russei H.Don fBaff tarafı birincide] timizden ayrılması beklenmek.J tedir.Mr.Dorr,dört sene kadar evvel ilk kuruluşu tarihinden beri İktisadî işbirliği İdaresinin Türkiye misyonu şefi olarak vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Bakırköy cinayeti fBaş tarafı birincide] Bundan sonra İhsan Aydın,savcıdan şu ricada bulunmuştur;Edmon Rostân'ın Sıramı dö Berjerak eserini müsade edin de bana getirsinler,îhsan A^dın cinayeti is!edi£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 T ¦I 2 3 ÜS E£i 4 5 6 7 8 B^ 9 10 H 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Musiki âleti;Bir sûre;Biı frdat.2 İnanış;Soyma.3 Eski terim kalem;Tersi nefi eda ti;Tersi rusıf.5 Nida;Bir peygambe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Mısır Başbakanı istifa etti TBas tarafı fbirincide lâştırılmış olan görüşme başka bir tarihe bırakılmıştır.SIKI YÖNETİM İl A N EDİLDİ Kabinenin istifa karan bildiri!diği sırada,sıkı yönetim ilân edi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Romanycda grevler [Kaş tarafı birincide I verdikleri bildirilmektedir.Rumen hükümeti geçenlerde para değişikliği yapmış,esk;Ley lerden yirmisine mukabil yeni bir Ley çıkarmıştı.îşçUer bu değişiklikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Denizcilik Bankası [Bag tûrrfı birincide lisi adına basm mensupları ila görüşen Abidin Daver şu İzahatta bulunmuştur Bu toplantıda evvelâ Re is ve Reis Vekilimizi seçtik.Amiral Necati özdeniz Reis,Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Pamuk tanzim satışı Hüfrânet karariyle Çnkobirlik piyasada nazmı «ol oynamaya başlıyor İskenderun,1 A.A.Ller kezi Adanada bulunan Çukuro va Pamuk Tarım Satış Koope latifleri Birliği,Hatay pamuk lanm d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Ma da m Roo seve itin temasları Yeni Delhi.1 AP)Müteveffa Cumhurbaşkanı Roosevelt'in hâlen Hindlstam ziyaret etmekte olan eşi Bayan Eleanor Roosevelt bugün Hint Basın Cemiyetinin tertiplediği öğle yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Hindistan seçimleri Yeni Delhi,1 AP)Hindis tanda yapılan seçimlerin kal*!neticeleA bugün ilân edilmiştir.Başbakan Nehru'nun iktidarda ki Kongre Partisi 489 parlâmen to azalığından 364 ünü kazan mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Eisenhower yarın Ankaraya geliyor I Ens tarafı Ibirincidel milletinin müşterek müdafaa gayretini destekleyeceği nusu sunda General Eisenhower'i te mm etmiştir.Yunan Elçisi Pa nayotîs Pipinells de,nvem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • SANATKAR GÖÇMENLER tÇÎN YAPILAN EVLER Burdur.I T.H.A.Sanatkâr göçmenler için Karamanlı Bucağında yapman 5 göçmen evinln anahtarları bugün Vali Ra uf tnan tarafından 5 göçmene verilmiştir.Bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Fransız kabinesi fBçıs taralı birincide] fteynaud,parti liderleri vey temsilcileriyle ehemmiyetler sıra siyle istişare edeceğini sö} lemistir ki buna nazaran ilk olarak De Gaulle'cülerin Mecligrupn ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Kerede tekrar tank savaşları başladı Son İki ay içinde binden fazla kızıl Seul,1 AP)Müttefik tanklar bugün Korenin çamurlu harp cephesinde yeniden harekete geçmiştir.Tanklar ve bindirilmiş piyade birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • I Bag taralı birincide] 1 Bu kanunda derpiş edilmiş olan hafta tatili ve genel tatil günü ücretleri îş Kanununa tâbi işyerlerinde işçi olarak çalışanlara ödenir.2 işçilere ödenecek o'an hafta tatili v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1952
  • Amerikanın yeni askerî yardımı Başkan Truman perşembe günü Kongreden yeni tahsirler isteyecek Vaşington,1 AP)Cum hurbaşkanı Trumanın önümüz deki perşembe günü mahalli sa aile 22,30 da Türkiye saatiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • içme su tesisatları yaptırılacaktır İller Bardasından 1 Aşağıda İsimleri,keşif bedelleri ve geçiri teminr.t'aii gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır Boru bankaca Boru müteah-Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • Devlet Üretme Çiftliği Merkez Atölyesi Müdürlüğünden 1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı müstamel ve kısmen de hurda vaziyeite oian harman makinaları Btözleri)12 Mart 1952 çarşamba günü ile 13 Mart 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından 1 iş Bankasından maaşlarını çeklerimizle almakta olan emekli,dui ve yetimlerimiz bu Bankaların aynı şehirdeki her hangi bir şubesinden ve arabalı seyyar ajanslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • Sanayicilerin dikkat nazarına Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğünden İstanbul ili hudutları dahilinde müesses olup 5590 sayılı kanun hükümlerine göre sanayici olduğu kurulca tesbit edilen firmaların T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • 400.000 hububat çuvalı için teklif alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi G**ıel Müdürlüğünden 400.000 adet 2,5 librelik tek kalın kırmızı kuşaklı Jüt hububat çuvalı tamamen veya 50 000 erlik partiler halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • I.E.T.T.Işlfctmelerinden:Idargmizce ihtiyaç görülen 122 kilometre yeraltı ve denizaltı kablosu mubayaa edilecektir.Şartnameler Metrohanı 1 inci katta veznede,54.lira mukabilinde verilecektir.3058)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • KONFERANS İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi D.kanlığından Son senelerin araştırma mahsulü olan ve elektronik prensiplerine dayanan yangın ihbar tesisatı ve yangın detektörleri hakkında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı Aşağıda cins ve miktarı yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi 7 Mart J952 cuma günü saat 15 de Amasya İl Saymanlık Md.lüğü yanındaki is.Sa.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • Dev'et Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden Bir yıllık kira bedeli 4400 lira geçici güvenmesi de 330 lira olan Kadıköy Vapur iskölesindeki büfe,3.3.1952 pazartesi günü saat 15 de Toph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Fatihte,Muhtesip iskender Mahallesinde,Kadı Sokağında,eski 3,Taj 6 kapı;1528 Ada;5 Paısel sayılı,44.52 Metrekare arsanın tamamı.Muhammen kıymeti 1336 İha,74 kuruş.Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • Rommel filmi Gl.Rommel'in hayatına dair Amerikalılar tarafınnan çev jilmiş olan filmin gösterilmesinin menedilmesi üzerine Romada dün yeniden protesto nümayişleri yapıldığı bildirilmek tedir.Romanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • W.Pidgeon şarkı söylemeğe başlacfı Pin-up Girlerin resimlerini basmakla meşhur bir dergi Gene Courtnen âdh sansın bir genç kızın yakın bir gelecekte yöni bir Marlene Diet I rich olup ortaya çıkacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • Hollywood haberleri if Katolik kilisesinin yayın iadığı istatistiklere göre,en ahlâki filmler Amerikada çevrilmektedir.En gayriahlâ ki filmlerde Fansada ve ltal yada çekilmektedir.Bu sene 1951 de çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.03.1952
  • YERLİ İKİ FILM Ankara Ekspresi ve Tahir ile Zühre Atlas ve Erman Kardeşler Film Stüdyoları bu sezon için hazırladıkları Ankara Ekspresi ve Tahir ile Zühre filmlerini tamamlamış bulunmaktadırlar.ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8