Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Tf&frto 'thiiiunu Bugün şehrimizde-hara çok bulutlu yer yer yağışlı geçecek,sühunet düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Atatürk'ün hiddeti içinde sofra dağıldıktan sonra Sofra dağıldıktan sonra Atatürk İsmet Paşa için şöyle demişti:Şimdi ona bir iş yapayım ki tarih,ibret verici bir ders olarak kaydetsin.Zannediyor kî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Mısırın Ortadoğu bloku hakkındaki teklifi Mısır Dışişleri Müşaviri dörtlerle yapılacak anlaşmanın esaslarını bildirdi Kahire,28 A.A.El Mısri gazetesinde bugün intişar eden bir rıülâkatta Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Kızıl Çin,Amerikayı mikrop harbi yapmakla itham ediyor.Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Fa t i minin sıhhî durumu ağırlaştı r-İran Başbakan Yardımcısının yaraş» açıldı ve yeniden ameliyat edildi Tahran,28 A.A.Bir suikasdc maruz kalan İran Başbakan Yardımcısı Hüseyin Fa.[Devamı Sa;7 Sü:6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Yakalanan yankesici Hatice Yaman bir kadın yankesici Otobüste bir tüccarın 2150 lirasını çaldı Emniyet Müdürlüğü tkinci Şube memurları yaman bir kadm yankesiciyi yakalamaya mu vaffak olmuşlardır.Bakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • müzakereleri gun sona eriyor Bu münasebetle Başbakan A.Menderes Mecliste mühim bir nutuk söyliyecek Meclis dün gece Tekel,Tarım,Ulaştırma,Çalışma ve İş.etme Bakanlıkları bütçelerini müzakere ve kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • A A V V»VVıAftAMAA.Köprülü yurda l Dışişleri Bakanımız Pazar günü Istan" bulda olacak Ankara,28 A.A.Atlantik Paktı Lizbon konferansına iştirak etmiş olan Dışişleri Bakanı Prof.Fuat Köprülü başkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Bir mihrace tevkif ed İdi Kuzey Hindistanda 75 kişin ih ölmesine sebep olan;ayaklanmalarda suçlu görülen Dh:ol Mihracesi Thakore tevkif edile rek mahallî mahkemeye verilmiştir.Resimde tevkif edilen Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Denizcilik Bankası idare meclisinin ilk içtimai Yusuf Ziya Oniş genel müdür oldu Denizcilik Bankasının son ha zırlıkları tamamlanmak üzere,dir.İleri sürülen bütün tahmin ler hilafına Denizcilik Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Mithat Dülgenin İskende rundaki tetkikleri Ziraat Bankası Genel Müdürü tüccarlarla temas yapıyor İskenderun,28 A.A.Ziraat Bankası Genel Müdürü Mithat Dülge 11 atayın ziraî du [Devamı S»:Sü:7 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Daimî Komisyon dün vazifesine başladı Komisyona başkanlık edecek olan Belediye Reis Muavini de değiştirildi îçişleri Bakanlığından gzlen lâhiyetll bir şahıstan öğrendiği müsaade üzerine,yeni seçilen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • 1.PAKİSTAN SİYASETİNİN MİİIBAK NOKTASİ I sl âm birliği Zafiruiiah Han Orta i Şark müdafaası üze-I rinde ısrar «diyor Zafiruiiah Han Ankarayı ziyareti esnasında Atatürkün kabrine çelenk koyarken Tazısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1952
  • Demokrat Parti Beşiktaş kongresi hâdiseli geçti Kongre Başkanının il Başkanına söz vermemesi üzerine salon biribirine girdi.Delegeler ikiye ayrılarak iki yerde kongre aktettiler Demokrat Parti Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • Fransız ve Yugoslav Elçilerinin beyanatı Yugoslavyanm Ankara Büyükelçisi Vladinanoviç dün sabah Ânkaradan şehrimize gelmiştir.Elçi kendisiyle görüşen gaaeteetiere şanları söylemiş,tir;f—Türk Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • »t m m itfi MAKALE Demokrasinin temel tasları I İsmail Hami DANIŞMENC İlk önce sayısı üç bine kadar çıkarıldıktan sonra birkaç gün evvel yalnız kırktan ibaret gösterilen C.1I.P.antidemokratik kanunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • K I S A HABERLER •It Yeni benzin,gazyağı ve motorin fjatiarı bugünden itibaren tatbik edilecektir.Benzini» pera kende olarak litresi 44.gazın 27.75 ve motorinin litresi d& gece perakende olarak 24.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • POLİSTE ir Tophanede Karabaş mahal-leşinde kanlı bir hâdise olmuş-i tur.Pazar yerinden hırsızlık yapan Şükrü.Necip ve EmrulLah adında üç sabıkalı kaçmak ister ken Fethi adında bir genç kendilerini yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • GELİRİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN EMİN ÇARE,ELİNİZDEKİ DEVLET TAHVİL Fa/la izahat almak içm 'LEBİNİ BANKAMIZA EMANET Bervblerimiz «mini»» ETMEKTİR.BÖYLECE FAİZDEN aın.uirdir.«AŞKA EN MÜSAİT PRİMİ ALA AKBAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • VALİ DÜN ÜSKÜDAR HAVALİSİNİ TEFTİŞ ETTİ Vali.dün sabah beraberinde Üsküdar ve Beykoz Kayma kamları.Fen İşleri Müdürü ve ilgili mühendisler olduğu hal de Üskudardan basbyarak Kuz guncuk.Beylerbeyi,Çeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • «TÜRK DEVRİM OCAKLARI» AÇILIYOR Atatürk inkılâplarını korumak ve yaymak maksadiyle ku rulması düşünülen «Türk Devrim Ocakları» yakında faaliyete geçecektir.Birkaç gün önce yapılan bir toplantıda «Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • Tütün p ycsaian mu ıım—r.J Karadeniz dizi tütün piyasasında satışlar çok iyi şekilde inkişaf ediyor AJınan haberlere nazaran martın üçünde Trabzon tütün piyasası,martın 10 unda ise Marmara tütün piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • eykoz Fabrikasın dün yapılan tören Fabrikanın 33 emektar işçisine kıdem ikramiyeleri merasimle verildi Beykoz kundura fabrikasın,da isçilere kıdem ikramiyeleri tevzii münasebetiyle dün saat 12,30 da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • KONFEHANS jr Tliric Biyoloji Derneği 3 mart çarşamba günü saat 16.30 da Su leymaniye Biyoloji Enstitüsü anfisinde Prof.Süreyya Özek tarafından verilecek «Türkiyede Haseratla Biyolojik Mücadele» konu'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açü»?Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Frîşveç Kx_Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.Ö0 64-03 5 60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 ¦pan 7.91.00 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • ÜRİP ARTIYOR Havaların anî değişiklikler göstermesi yüzünden şehrimizde grip hastalığı salgın bir hal de buhmmaktadır.Bu yüzden resmî daireler,okullar,fabrikalar gibi yerlerde devamsızlık had bir safi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • Büyük bir sahtekârlık V&Ji ve diğer ilgililerin inikasıtaklit edilerek kıymetli bir araxinin satışı yapılmış İçişleri ve Maliye müfettiş-leri,kıymeti milyonu geçtiği bildirilen mühim bir yolsuzluk i h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • 1 FIKRA Bâr ihmal şaheseri Türkün at sevgisini şu cümle ne güzel izah eder:uTdrk,evvelâ silâhını.sonra atını,daha sonra karısını düşünür» Bağdattan Viyana önlerine at koşturan ırkın,ata verdiği kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • ŞEHRİMİZDE BULUNAN TURİSTLERİN GEZİLERİ Dün ChJofyord gemisiyle li-manimiz,gelen seyyahlar şen ı in muhtelif yerlerini guruplar halinde dolaşmışlardır.Kapalı çarşı ve müzeler misafirlerin umumiyetle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • Hie 29 Ru 3 ŞUBAT 16 C Ah 1952 Şubat 1371 Cuma 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Oiinei 6.36 12.39 Ogle 12 27 6 29 Ikindj 1534 9.35 Aksar n 18.00 12 00 Yatsı 19 29 1.31 İmsel 456 10.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • Asra Aytene sordu:Siz ne içersiniz?Ne olursa,siz bize bakmayın.Azmi ile Angeliki dışarı çıktılar.Fatma abla arkalarından bağırdı:Angeliki gelir gelmez s» bayı da güzelce yak.Sonra'bi ze dönerek:E.dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1952
  • HALKIN SESİ Dolmuş sandallarından şikâyet Yemişte tüccaı kâtibi Recep Dizdarlı yazıyor;«Iğ dolayısile sık sık sandalla Eminönünden karşıya geçiyor ve dönüyorum.Yaşım ilerlediği için yaya yürümek biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Tanı bu sırada bir motor sesi işitilmeğe başlamıştı.Bir az sonra köşeden çıkan bir otoraobiliı».onlara doğru gelmekte olduğu görüldü.Her üçü gelen arabaya bakıyorlardı.Araba yaklaştıkça kuvvetli farla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • SANAT HAREKETLbRİ Anayasa dili Hâdiselerin gazete sütunlarında bir büyüyüşleri vardır.O kadar ki,insanın;hâdiseler kendi kendilerine ve kendileri olduklarından değil de,bu sü tunlar tarafından kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • En zarif möble,en irsten teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satış yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Akaryakıt ü allan hakstanbul Belediyesinden:Akaryakıt satış fiatlaırı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 29/2/1952 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen miktarla?üzerinden tesbit olunduğu sayın halka ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • HAZRETİ RIUHAMMEDffl HAYATI-"0 Ebu Süfyan,yeni bir harple Becirin İntikamını almaya hazırlanıyordu TEFRİKA No.58 Onları tahrik etti.Mersiyeler okudu.Mekkelileri Bedir felâketi üzerinde ağlattı ve inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Hindistan seçimleri Başbakan Nen run uu mensup olduğu parti,seçimleri kahir ekseriyetle kazandı Yeni Delhi,28 Nafen)Hindistanda yapılan ilk seçim,leri Başbakan Nehıunun Kongre Partisi kahir bir ekseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Almanya izmir Fuarına hazırlanıyor İzmir,28 T.H.A.Batı Almanya hükümeti,İzmir Fuar ve Turizm Müdürlüğüne mürî» caat ederek,1952 yılı Izmıı En ternasyonal Fuarına geniş ölçü de iştirak edeceğini bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Siyasî İcmal TarKiye va Atiantik Paktı Hariçte çıkan bir siyasi mecnıua Tiırkiyenin Atiantik Paktına temin ettiği faydaları izah ederken «bu iş Türkiyenin silâlu elde bekliyen beşyüz bin kişilik bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Çoldanbeu jakutjulua beklenilen,ve çak taaoet bulmuş olan GELMİŞ ve BOL MİKTARDA PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR İstanbulda Perakende Satış Ftatı:300 KURUŞTUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Sovyet diplomatlarına karşı alınan tedbirler L'zbon toplantisında seyahat serbestisinin Vaşington 28 AP)Sovyet Rusya öteden beri,kendi memleKetindeki vazifeli yabancı dip lomatların memleket daruanüj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • İ s v e ç I komünistler Parti içindeki ikilimin geoişledİKİ ve şiddetlendiği bildiriliyor Berne,28 Nafen)tsviçre Komünist Partisi dahilindeki ikiliğin genişlediği ve şiddetlen dıği haber alınmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Çocuk düşürmek isteyen kadın öldü Bursa,28 T.H.A.Merkeze bağlı Dimboz köyü halkın,dan Ayşe Tunç adanda bir kaduı çocuk düşürmek için kendi kendine yaptığı müdahaleler tetanoz olarak ölmüştür.Ayşe Tunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Kaza kurşunu ile ölen kadın Bursa,28 T.H.A.Merkeze bağlı Barakıfakih köyü halkından Mehmet Çoban ve İbrahim Dsmiröz adında iki arkadaş avdan döndükleri şuada Mehmedin ölümü ile netice,lenen bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Doktor Hâmid Hüsnü Bey Fenerbahçe Kulübünün es ki reisi Hâmid Hüsnü Bey de bir otomobil kazasına kurUan gitti.Hâmid Bey dok tordu,fakat asıl mesleği denilebilir ki sP°' ve kulupçü-lüktü.Onu ilk defa F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1952
  • Fransız bütçesi Bütçe konuşmaları sonunda Edgar Faure itimat oyuna başvuracak ıı^ı,¦ı«J,n.ı.«ı*»j—Paris,28 Nafen)Fransa,nın yeni bir siyasî buhranla karşılaşıp karşılanmıyacağı sabaha karşı belli olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.02.1952
  • KMF-V Son zamanlarda îsm!etrafında oldukça çeşitli dedikodular yaprtan tanınmış sinema artisti Elizabeth Taylor,bacaklarına bir sigorta şirketine 800 bin dolara sigorta ettirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1952
  • BİR TÜRK HÜKÜMDARI-NIN SIĞIR SÜVARİLİĞİ Konya Selçukîlcrinin inkırazı üzerine bir müddet îran Mongollarına tâbi olduktan sonra Milâdın 1341 tarihinden itibaren istiklâlini ilân eden ve Anûdolunun çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.02.1952
  • Bugün Atinada yapılacak olan Yaptığımız üc karşılaşmada da yendiğimiz Yunan millî takımının iyi netice almak için çalışacağı muhakkaktır Bugün Atinada Yunanistan ile karşılaşıyoruz.Av-yıldızlı gen'"ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Romada yapılan genç takımlar turnuası 16 takımın iştirak ettiği futbol turnuasında italyan takımları iyi neticeler alıyorlar Romada genç takımların işti-Bundan başka Fiorentiria rak' ettiği bir turnua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • 3* Kısa spor haberleri NEW YORE Dünya disk rekordmeni Fortune Gordicu iki sene pist ayrılığından sonra antrenmanlarına başlamıştır.Gordicu Helsinki Olimpiyatlanna iştirak edecektir PARİS Fransa Belçik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Amatör muhtelitin dünkü antremanı Amatör millî takımı teşkil maksadiyle,mart ayı ortalarında Ankarada yapılacak Ankara İstanbul Izmir amatör karma takımları karşılaşmaları için İstanbul karmasına çağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • C.Atik Millî Takım antrenörü olmuyor Evvelki günkü sayımızda kaydı ihtiyatla Celâl Atik'in millî güreş takımı antrenörü olacağına dair bir haber vermiştik.Dün kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza Peder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • irg"rrzterîn Olimpiyat ümitleri fcleri şimdiden hazırlanmaktadır.Bu I let i/m takımı dikkatli bir şekilde setugiliz olimpiyat i" arada Büyük Britanya çilmcktedir.Olimpiyat oyunlarında;100 ve 200 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Futbol Federasyonu Başkanı U]v2 Ziza Yenal Atjnâya gitti Bugün yapılacak olan Türle ve Yunanistan Genç Millî Takımları arasındaki karşılaşmada bulunmak üzere Futbo:Federasyonu Başkanı Ulvi Zi ya Yeual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Bu hafta yapılaca futboı karşılaşmaları Amatör karması iki takım halinde I.Spor ve Fenerbahçe ile pazar günü oynuyor B.T.1st.Bölgesi Müdürlüğünden:2 mart 952 pazar günü yapılacak olan lig ve karma maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • W.'i m ^gp| U i. Kii£?'a Taksim kulübünün bu futbol takım Diğer küme kulüpleri:18 Uzun bir maziye sahip olan eski Şişli yeni Tuksîm Kulübü yakında profesyonel olacaktır 1940 senesinde kurulan Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Amerikanın genç yüzme şampiyonu Meşhur Amerikalı yüzme şampiyonu Anı;Curtisln yerini doldu,ran Rcnç yıldız Brcnda Helser 1948 Olimpiyatlarında büyük muvaffakiyetler sağlamıştı.Yukarda resmini gördüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Lanus takımı Belçikada yenildi Brükselde bir karşılaşma yapan Arjantinin Atletico Lanus takımı karma takım karşısında 4-2 mağlûp olmuşturtik devre 1.0 Lanus aleyhine bitmiştir.Muhtelitin dört golünü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Atletizm ajanı istifa ediyor öğrendiğimize göre,istanbul Atletizm Ajanı A.Riza Sözeralp vazifesinden istifa cdecektir.Yeniden yapılacak ajanhk seçiminde Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.02.1952
  • Dünya çekiç atma rekorları Dünya çekiç atma rekorları 1888 senesinden bu yâna epeyce •inkişâf etmiş bulunmaktadır tik dünya çekiç atma rekoru A-meıikalı Mitchell tarafından tesbit edilmiştir.Bu rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • Bu sırada güreş kızışmış,de iikanlıyı hırpalamak,iyice ez mek isteyen Mitka iri pençe-1 eri ile yumruk vurur gibi elen Ftier çekmeye başlamıştı.Fakat Ali yılmıyor,aynen mukabelede bulunuyordu.Genç has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • 1 2 34 56 7 8 910 11 *2 SOLDAN SAG A 1 E.i âyagı tutmıyana den:r-tcuzu düşmanıdır.2 Bir ajansın kısaltılmışı;Sarhoşluğun c.ı cıt\muen 3 ün at yu.ume tarzı 4 Bağlantı;Bir harfin okunuşu 5_Çabuk;Nefi ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • Bu akşam saat 21 de J W| MAKSİM'de umartesi,pazar 16 m a r.atine ve çar-^P amba 16 da tenzilât ı matine HOŞMEDET Peı^cuıoe akşamı iıe cumartea matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe herg ün 11 de açılır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • iller Bankasından Ankara iller Bankası bitişiğinde bulunan binanın 73.028.34 lira keşif bedelli tamir,tadil ve kaloıifer tesisatının yeniden yapılması işi kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • Yapı işleri ilânı Zile Belediye BoşVanlığındon 1 Eksiltmeye konulan iş Hal binası inşaatı olup keşif bedeli 211 bin 290 liradır.2 Bu işe ait keşif,proje ve eksiltme evrakı Belediyemiz Saymanlığında 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • küçük Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşamadan y u k a r s SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tor Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşambadan baçcca her akşam sö.at tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • 1I-IIİİKA No.158 Mizan:SAJUANOIOtL Sultan Murad,Serdarın Mürtaza Paşaya karşı o'an düşüncesiz hareketini hoş görmedi Bu adamın kulaklarını,burnunu kesin!dedi,sonra da kapıdan dışarı,karların üstüne bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • yolculuk S M Bar m Al ^r\ÂT m iri i/Aya Biı,evde,bir adam,bir mayıs ayının,daha birinci pazarında,yazı masasına müthiş bir yumruk attıktan sonra,kapıyı çarptığı gibi sokağa fırladı;Kızgınığı.bu kızgın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • RA DYO Istanbul rotiyosu 12.57 Açılış ve pogram 13.00 Haberler 13.15 Saz eseıleri PI.13.30 Karışık hafi!öğ-e müziği PI)13.45 Sar kılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği Pl.14.40 Tür küler Pl.15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • İSTANBUL JBELKDİYESÎ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.02.1952
  • FAYDALİ E İLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • tarafı birincide1 dolup taşırtan,¦sabrının,tahamne çıkmaya baştavırları ve sofneviden çalımlar.İsmet Paşanın olan Mustafa Şeibi hâdiselerin iık karakterde bir lı.•îeref,Avrupada niş,İttihatçılar tişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Yusuf Ziya Öniş •Baş tarafı 'birincide bulunarak ezcümle şunları söy lemigtir:Ankaraya bütçe müzake relerinde bulunmak üzere gittim.Denizcilik Bankası Ana Sözleşmesi,Denizyolları İdaresine tebliğ edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Köprülü yurda dönüyor Eaş tarafı birincide miyetle iyi haber alan bir kaynaktan bildirildiğine göre,Kuzey Atlantik Paktı fceşkilâtı Dış işleri Bakan Yardımcıları Konşeyi,Teşkilât Genel Sekreterli ğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • D.P.Beşiktaş kongresi İ» Baş tarafı birincide] susa dair verdiği karar elimizdedir.Bunu izah etmeğe lüzum yoktur.Eğer mutlaka izah etmek sterseniz bunu il kongresinde vaparsınız.Size söz vermiyorum/Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Daimî komisyon f Baş tarafı birincide)Diğer taraftan eski Daimî Komisyon üyeleri toplu biı hal de dün akşam Valiyi ziyaret etmişlerdir.Eski komisyon âza lan kendileriyle görüşen bir arkadaşımıza İçişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • is am Dirliği Kahire 28 A.A.Bağdatta 'kısa bir müddet kaldıktan sonra.Karaşiye gitmek üzere KahirĞden ayrılmadan önce Mısırlı gazetecileıe verdiği bcanatta Pakistan Dışişleri Bakanı Zafirullâh Han.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Tunusta genel grev hareketi 52 talebenin tevkifini protesto için bugün umumî grev ilân edilecek Tunus,28 T.H.A)27 şubat günü yapılan bir miting esnasında Fransız polisi tarafın,dan 52 Tunuslu öğrencin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • 90 B,&PP ve C vitaminlerim muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALER I HAZIR SEBZELİ ÇORBALARIN» BÎR HEM TADARSANIZ DAİMA ARARSüftZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Bütçe müzakereleri dün sona erdi TBaş tarafı birincide kir olduğunu bildiren Mocan:«Tarım Bakanı Nedim Ökmen,Maras milletvekilini inkâr etti* demigtir.Bundan sonra Tarım Bakanlığı bütçesi do kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Atmada ölüme mahkûm etilen kızıllar Atina,28 AP)Buradaki d^i-askerî mahkemede casusluk ve vatan hiyaneti fiillerinden dolayı muhakeme edilmekte olan sanıklardan 12 si için ölüm;11 i için müebbet h:pis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Halk tarafından yakalanan İV*' M-hir»V£ Bursa,28 T.H.A.1-Kuzgunluk mahallesinde oturan işsiz takımından Salahattin Neşe adında bir şahıs Akbıyıkia oturan Nevzat Birleşiğin evinin penceresine tırmana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Cezaevlerinde tarbiyevî t'ilıiîîor gösteıiiecek Ankara,28 T.e.A.İlk defa İzmir Cezaevinde tatbik edilen mahkûmlara terbiyevi filimler gösteıilmesi işi çok iyi bir netice vermiş olduğundan bu filimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Amcrikada şiddetli liar fırtınaları Boston,28 AP)Birleşik Amerikanın New England kc siminde 50 yıldan beri görülmemiş şiddette kar fırtınalar hüküm sürmektedir.Bildirildiğine göre,en az 10 kişi ölmü'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Mısırın Ortadoğu bloku hakkındaki teklifi I Baş tûrafı birincide] nın Orta Doğu müdafaa paktına katılmalarını,fakat bir harp tehlikesi mevcut olmadıkça asker göndermemelerini teklif etmektedir.Münhası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Yaman bir kadın yankesici [Baş tarafı birincide] Vâki şikâyet üzerine hâdise,ye el koyan memurlar yaptıklan tahkikat sonunda yankesiliğin Hatice Baldır adında bir kadın tarafından yapıldığını ve sanığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • ratiminin sıhhî durumu I £aş târaü birincide J tımî'nin sıhhî durumu endişe verici olmakta devam etmektedir.Nitekim Hüseyin Fatımî'ye bu sabah derhal bir ameliyat yapılması icap etmiştir.Aynı zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Meclisin bugünkü gündemi [Baş tarafı birincide| söz verilecektir.Bunu mütaâkip 952 yılı bütçe kânunu tasarısı içık oya ar/edilecektir.Açık oy neticesi;şimdiye kadar olan teamüle göre Meclisin hükümete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Çok ordusunda temizlik hareketi Londra,28 A.A.Londraya gelen son haberlere göre,Çekoslovak ordusu yeni bir tejniziemeye tâbi tutulmuştur.Genelkurmay Başkam ve Millî Savunma Bakan yardımcısının vazifel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Amerikadan göçmenlere yardımlar Büyüke içimiz,merasimle yararlık gösteren üç kadına Kızılay madalyası taktı Vaşington,28 A.A.Dün Türkiye Büyükelçiliğinde verilen öğle yemeğinde BüyükeL çi Feridun Ç.Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • M.Dü]geniı fCoş tarafı birincide 1 rumu.ziraî krediler ve koopera tıiçiıik mevzuları üzerinde incelemelerine devam etmektedir.Bu arada Halayda pamukçuluğun nasıl bir istikamet takip et tığ-ne dair büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • ıslan bu 3 Üniversitesi Rektörlüğünden Şubat döneminde üniversitemize kabul edilmiş olanların isiıi'leri fakültelere bildirilmiştir.Bu durumda olanların,en geç 15 mart 1952 cumartesi günü saat 13 e ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.02.1952
  • Istanbul 5.icra Memurluğundan Bir borç mukabili merhım Büyükadada Yalı mahallesi iskele Meydanı Rıhtım Caddesinde Baüıkçı ve Gülistan sokağında kâin 4-12 numaratûjlı,8 pafta,16 ada ve 15 parsel numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.02.1952
  • Baş,Diş ve bütün ağrılara karşı G R i Pi N lO^-Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekrekleri yormazı 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • Yozgat Toprak ve iskân Müdürlüğünden:1 Yozgat ili Yerköy ilçesi Midillici namı çiftliğinde kurulacak yeni göçmen köyü için kabul edilmiş tip gereğince 150 göçmen evinden 50 tanesi emaneten yaptırılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • Deviet Üretme Çiftliği Merkez Atölyesi Müdürlüğünden 1 Aşağıda eins ve miktarları yazılı müstamel ve kısmen de hurda vaziyette olan karman makinalari Btözleri)12 Mart J952 çarşamba günü ilr 13 Mart 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • kt.Lv.Amirliğinden verlen Askerî kıtaat ilânları Kapalı zarfla 40 ton Zeytin tanesi satın alınacaktır.Kilosu 135 kuruştan tutarı 54.000 lira olup geçici teminatı 3950 liradır.İhalesi 10 Mart 952 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 ve 3 üncü saylama saatimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • Lokman Hek nn Di HAFİ Z CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:ö*le den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.istanbul Divanvoiu No-JQ4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • Türkiye İş Bankası İstanbul Şubesi Memurları Yapı Kooperatifinden:Kooperatifimizin senelik âdî genel kurulu 19 mart 1952 carsamba günü saat 16 da Yeni Cami Türkiye İş Bankası İstanbul Şubesi binasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • istanbul Emniyet Sandığının 31 Aralık 1950 tarihindeki Bilançosu AKTİF PASİF LİRA K.LİRA 79 43 1 44 38 66 19 72 61 Ok 526 361 6 765 266 1 031 764 3 399 071 3 615 652 300 505 23 607 865 3 073 29 942 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • istanbul Valiliğinden 1 Gerek dahilde imal olunan geıekse hariçten getirtilen ithalât umumî tarifesinin 695 numarasının «C:pozisyonunda yazılı 160 ilâ 270 hararet dereceleri arasında takattur eden hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.02.1952
  • TEK Bii TALİHLİYE YÜZBiN LIRA VERIY 250 Liralık bir hesabla TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.O.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan