Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Lizbomla bulunan heyetimiz âzasından Orgeneral Şahap Gürler bir ziyafette diğer delegelerle bir arada Hülcû kerî ûmet merkezimizde ası temaslarda bulunmak üzere General Eisenhower martın üçünde Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Bütçe müzakereleri yarın akşam sona eriyor gitinı,Bayındırlık ve Ticaret akanlıkları bütçesi kabul edildi Büyük Millet Meclisi bu gece sabaha kadar müzakerelere devam edecek Bayındırlık Bakanlığının s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • ingiliz Mısır ihzarı görüşmeleri başlıyor İngiliz askerî şahsiyetleri Kahiredeki müzakerelerde hazır bu!unmıyacaklar Kahire,27 A.A.Buradaki İngiliz Büyükelçiliği.Büyükelçi Stevenson'un,General Robert3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • I Bugün şehrimizde hara,bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçecek,hava sıcaklığı hüaz artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Atatürk'ün sofrada sert bir konuşması Atatürk bir akşam elinî şiddetle masaya vurarak İsmet Paşaya hitaben:"Bu nasıl idaredir;hükümet makinesi idaresizlikten durmuş vaziyettedir.Bak buraya İsmet,valla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Türk Tugayına gönderilecek o'an l îlıç Ankara,27 T.H.A.Birleşmiş Milletler Orduları safında Korede çarpışan Türk Tuğa yma hediye edilmek üzere İstanbul Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü tesviye atölye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Enteresan bir daya Bir avukatla bir hâkim birbiri alüyhuıe tazminat dâvası açtılar Adlî muhitte ilgi ile takip edümekte olan,İstanbul Barosu avukatlarından Orhan ArsaJ tarafından Eminönü İkinci Sulh H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Garip bir hâdise Postakanede îıâdise çıkaran bir adam kendisini yakalamak İsteyen polise «ben eşeğim» dedi Dün saat 15 sıralarında Beyog lundâki büyük pastahanölerden birinde eşine ender tesadüf okuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Pamuk siyaseti Tanzim satışlarına dair Hükümet karart Ziroat Bankası Umûm Müdürü *ithat Dülgj tarafından idare olunacak Adana 27 Milliyet)Pamuk fiâtlarının son zamanlarda düşme istidadı göstermesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Çiftçinin kalkınması için hayırlı adımlar e izde çiftçiyi en ziyade düşündüren,en çok üzen şey mahsulünü hakkiyle ve vaktiyle değerlendirememesi,kendi istifadesi ekseriya mahdut kaldığı halde bundan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Yeni daimî komisyon vazifesine başlıyor Seçimi kaybeden eski daimf komisyon üyeleri danıştaya baş vuracaklar Şehir Meclisindeki ihtilaflı vaziyctin doğmasına sebep olan Mercan hadiselerini ortaya atan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1952
  • Almanlar dün geceki güreşleri 6-2 kazandı Ankara takımının iki galibiyetini Şeref Tomrul ve Raif Akbulut temin ettiler Ankara Bonn şehirleri arasın da serbest ve greko-romen olmak üzere karışık stKde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • MAKALE İçimize akseden gölge İsmail Hami DANIŞMENû Bir Ankara telgrafına göre eni Fransız büyük elçisinin itimatnamesini Atlantik Paktına iltihakımı/hakkındaki kararın Fransız Parlamentosunca tasdikmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • Borsada muamele gören maddelerin fiatı düşüyor Ticaret Borsası tarafından ocak ayında yapılan muamele,'er hakkında bir rapor neşreiilmi.tir.Bu rapora nazaran yılm ilk ayında piyasada borsaya dahil mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • ÇAPA İLKOKULUNUN GÜZEL BİR JESTİ Çapa ilkokulu Okul-Aile Birlimi,Kore şehitlerinden Bin bası Miktat Uluönlü'nün hâtırasını lâzizen dün,Çapa Yüksek Eğitim Enstitüsü konferans salonunda bir anma töre iı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • W 1.l m Biraz evvel çıktılar.Kız,ben onlara bekleyin demedim mi?Ne bilîm ben,beklediler;çıktılar.Buyurun oğlum,siz oturun şuracığa,nerdeyse gelirler.Gazete okuyan yavaşça doğruldu,üstünü başmı düzelıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5 60 54 12.50 73.Ü8.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 7.91.00 2bu ı0 0 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • TÖREN î.E.T.T.İşletmeleri Şişü otobüs garajında tesis edilmiş olan psikoteknik lâboratuvarı yarın saat 11 dö törenle açılacaktır.GECE •jr Edirne Lisesinden Yetişenler Demeği tarafından cumartesi ge ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • FIKkA Radyo idaresi bîr ankete lüzum görmez mî Bdzde en çok tenkide uğrayan müesseselerden biıi de mutlaka radyo idaresidir.Parti mücadelelerine sebep okra ve siyasî mü.âhazalx:ın tesiri ile yapılan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • BİR ZORBA TEVKİF EDtLD Kasınrpaşada oturan Hüseyin Seyhan adında bir genr aynı semtten Saime'yi bıçak tehdidiyle kendi evine götürmüş ve tecavüz etmiştir.Yakalanan ve adliyeye teslim edilen Hüseyin,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • TİCARİ FİLOMUZA YENİ BİR GEMİ KATILDI Norveç bandıralı Ulsnes gemisi dün saat 16 da yapılan büyük bir merasimle yeni sahipleri Aldı-Kaçtı armatörler şirketine teslim edilmiştir.Gemiye «Çaltı» ismi kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • AMERİKAN MUHKİBt Evvelki gün limanımıza gelen Binbaşı V.T.Realey komu taöındaki Amerikan donanma,sına mensup Gyatt muhribi cumartesi günü limanımızdan ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • DtİN SAMATYADA BİR KAMYON KAZASI OLDU Dün sabah «aat 8.30 da Sanıatyada nisbeten hafif atlatılan bir kamyon kazası olmuş,tur.Bir tamir işine giden ve şoför Saim Toplunun idaresinde bulunan havagazı id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • KISA HABERLER Memleketimizde ilk defa tesis olunan ve dumrnla işleyen yangın ihbar tesisatının tecrübeleri,bugün saat 11 de Topkapı Müzesinde yapılacaktırif Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • Tarlabaşı cinayeti Evangcliyayı öldüren Keffaşyan Müş dıtde altına alınacak «T'İÇ III Bir müddet evvel Beyoğlunda Kaiyoncukulluk mevkiinde Evangeliya adında 16 yaşında_Jci bir kızı 14 yerinden bıçak,l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ DÜN ANKARAYA GİTTİ Üniversite bütçesinin Büyük Millet Meclisinde müzakeresi esnasında hazır bulunmak üzere Üniversite Rektö.ü Kâzm» İsmail Gürkan,Genel Sekreterle birlikte dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • BU SENE MEZBAHADA KESİLEN HAYVAN MIKDARI Belediyece yapılan istatistik lere göre,1951 senesi zarfında İstanbul Mezbahasında kesilen Ve kesilmiş olarak gelen hayvan adedi 1.177.367 dir.Ge çcn sene kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • GIDA BiADDESİ SATANLAR KONTROL EDİLİYOR Belediyece gıda maddelerinin satış ve temizlikleri bakımından ilçe kontrolle» ine sıkı bit surette devam edilmektedir.Bir hafta zarfmdla Eminönü ilçesi dahilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • DÜN ŞEHRİMİZE 350 TURİST GELDt DİL;saat 17.30 da Norveç bandıralı ve 16844 tonilatolu Osloyord transatlantiği 350 tu ristle limanımıza gelmiştir.Seyyahlar bugün turizm teş kilât.ınm mihmandarlığı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • Zeytinyağı durgun Urla yağı Hatlarında ise ilâ ayda 40 kuruş yükselme var Sadeyağı fiatlarında yüksel,meler müşahede edilmektedir.Aıulık ayı sonunda erimiş Urla yağlan 540 kuruştan muamele güldüğü hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • SANAYİ ODASI Bö\%e Ticaret Müdürünü:başkanlığında teşekkül etmi olan üç kişilik komisyon.So nayi Odasının kurulup kurul maması hakkında yapılacak r lan ankete iştirak edecek sa nayiciler hakkında Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • HALKIN SESİ Yedek parça noksanlığından şikâyet Iialıkesirde Keçeciler sokak 12 numarada Bülent Oka a t yazıyor:«Bir yıidır kullanmakta olduğum elektrik ütüsü,icindeki mukavemetinin yan masından işleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • Hie.28 flu 2 ŞU3M 15 C Ah.1952 Şuha* 1371 Perşembe 1367 VAKİT VASATİ EZANÎ 1 Güne)öğle t Ikındı Ak.ar Ystj.ı îmsek 6 37 12 27 15 33 n 17 58 19 27 4 59 12 40 1 6.29 9.35 12 03 131 11.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1952
  • Bağlarbaşı eczanesi sahibini dolandırdılar Savcılık,Petrol Araştırma Kampı adana mubayaada bulunan sahte doktoru arıyoı Savcılık ve Emniyet makam lan enteresan bir dolandırıcılık hâdisesine el koymuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • KARANTİNA TEDBİRLER?TADİL OLUNDU Halen yürürlükte olan karantina tedbirleri,yabancı memleketlerdeki sari hastalık lara göre tadil olunmuştur.Di£er taraftan Iranda görülen veba vak'alan dolayısiyle Ira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • KISA KARCI H&B RLFİ AMERİKA 19.600 dolarlık bir banka soygununda metha-dâr olduğu sanılan bir eski mahkûm,dün burada FBI memurlar» tarafında;tevkif edilmiştir.Sanığın eşkâl uçaktan telsizle bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Akdeniz manevraları Harp sona devresinin en büyük deniz ve hava manevraları devam ediyor Londra 27 Nafen)Dün sa bah güneş doğarken Akdenizde başlayan harp sonu devresinin en büyük deniz ve hava manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • fyyu *SmiHVATIİ TANSU Kaynuka Yahudileri silâhlarını bırakarak Şoma müteveccihen yola koyuldular TEFRİKA No 57 Bütün çöller.Mekke ile Me dinenin pek yakında çarpışa-cağına inanıyor,ve Kızılca ki yaın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Hiç şüphesiz.Fakat,korkacak bir şey yek.Bir amatör tarafından öldürülmeğe hiç niyetim yok.Bana karşı elini tetiğe götürebilecek,mutlaka profesyonel olacaktır.Patricia koltuğa oturmuş,sarı saçları kolt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • SAYIN DOKTORLARA ALETE İLK EMZİK SUÎU YEGÂNE VADELİ TAZE BEBEK GIDASIDIR.Yeniden gelmiş ve eczanelere dağıtılmıştır.Perakende satış fiyatı TL.5.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Kızıllar tekrar "Sulh konferansı,akdediyor Komünistler biri Amerikada diğeri Orta Doğuda mart ayı başında iki toplantı yapacakl r Londra 27 Nafen)Komünist gazetesi Daily Worker'in bil dirdiğine göre,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Siyasî İcmal Komünist casuslar lsveçte bir komünist casns şebekesi meydana çıkarılmış ve eski bir şimendifer işçisi ofauı bir gazeteci,bu işi idare etfiği anlaşılarak,tevkif edilmiş.Bu adam memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • yş^EB^^^st 73b| Denizcilik Bankası Denizcilik Bankası bir martta faaliyete geçmek,tedir.Uzu» ömürlü ve daima muvaffak olmasını temenni ediyoruz.Medeniyetin yay Uma sında deniz ticaretinin rolü her dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • «Takalanmıyan Hırsız» kitabının hırsızı mahkûm okla New York 27 Nafen)Am£ rika Atlanta şeh.'inde 22 yaslarında Gordon adında bir Amerikalı delikanlı,bir hırsızlık suçundan 13 dolar para cezasına çarpt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Windsor Dükü,KraHçe Eliza betice öğle yemeği yedi Londra 27 AP)Windsoi Dükü dün Kraliçe Elizabeth I ile birlikte bir öğle yemeği yö mistir.Kendisinin bir hükûme vazifesi istediği hakkında söy lentiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Tur pin ve Robenson'on tekra karşılaşması isteniyor New York,27 AP)Bildirildiğine göre,Randolph Turpinir menaceri Turpin ile Dünya Şampiyonu Sugar Ray Robinsonuı bir müsabaka yapmasını isteme!tedir.Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Erkek sanat enstitülerinin yeni ders saatleri Ankara 27 T.H.A.1 mart 1952 tarihinden itibaren başlamak üzere bütün erkek sanat enstitülerinde,ders saatlerinde bazı tadiller yapılmıştır.Yapılan tadilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • İsveçfeki casusluk WHIM I IH*» IMIÜI^^H»!ffcil^ İsveç polisi dün de 4 komünist casusu yakalıyarak tevkif etti ı T mı «t l«ıı^ıı— ır«iB Stokholm 27 Nafen)Isveçte faaliyet göstermekte olan komünist ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • Avrupsnın savunması iıi,i|,Ju.w m 1952 savunma plânlarına göre;İngiltere en büyük zırhlı kuvveti verecek ondra 27 Nafen)Avrupamn savunmasına hedef tutan 1952 savunma plânına göre,İngilteu* en büyük zı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1952
  • I SANAT HAREKETLbRl j ~^AKACI,Istanbul Belediyesi Şehir Dram Tiyatrosu bit oyun oynuyor.Biz,oyun neyin Ucu siliğidir bilmiyorduk,ŞAK&CFyı göüp dir.iedikte.ı sonra da kestireme dik îhtimal Scrbahcıltin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.02.1952
  • IlJzbonda toplanan Atlantik Paktı dokuzunca konseyinde Millî Savun ma Bakanlarını tenisi* len hazır bulunan askerî şefler bir arada.Soldan sağa;Bourges Maunoury Fransa,Albay Costa,Portekiz,De Greet Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1952
  • •¦İP"-Televizyon neşriyatının genişleme si sinema re tiyatro artistlerin* yeni bir İs sahası daha açmışta.AmeriUanın en büyük radyo istasyonlarından biri olan National B rod cast en System şirketi tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Güzel Jandark'ı ateşte yakan Ingilizlerdi Jandark esir düştükten sonra yapılan sorgusunda:"Cenabıhakkın İngilizleri sevmediğini bilmem,yalnpz topraklarından çıkacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.02.1952
  • •Liseler futbol:şampiyonası G.Saray ve Kuleli:Liseleri grup şampiyonu oldular Günün ilk karşılaşmasını Ga latasaray ile Haydarpaşa yaptılar.Oyuna Galatasaray başiaa başlamaz hemen hücuma geçti ler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1952
  • AVRUPANIN EN İVt SANTRFORU Beicîkala Germans Pazar günü yapılan Belçika İtalya maçında muvaffakiyetli bir oyun çıkaran Bel çikalı Mermans Avrupanın en iyi santrforu olarak kabul edilmektedir.Belçikanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1952
  • elâl akımı antrenörü Nuri Millî Boytorunun Avrupada bulunması sebebiyle takımı C.Atiğin çalıştıracağı söyleniyor Millî takım antrenörü olacağı *ö Haber aldığımıza göre millî güreşçimiz Celâl Atik Olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1952
  • Kız okulları spor temasları Kız okullaıının basketbol ve yakantop müsabakalarına dün de Beyoğlu Erkek Terzilik Okulu spor salonunda devam edildi.Beşiktaş Orta Vefa Hakem Orhanın idresinde oynanan bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1952
  • sa Liginde Efurs-amn en kuvvetli Takımı olara fc Acar'ı Akınspor ve merinos takımları tahîp ediyor Rıırsa lig lideri Acar tdnıan Yurdu futbol takımı Bursa lig maçları heyecanlı bir safhaya girmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1952
  • &ü i i* f^/i Efcv'j &SSİİİ& V' r-^*ü^H  ly M 3&V-loŞS^H [^rap^r 'y:V. f p i ^Ü İ^ Jm^B 5P;%j T m^Hh A/¦İV-S S.Jjfc J| ^V Profesyonel olarak tmgrnı en fazla para kazanan tay Rabinson antrenman yaparke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • KücüK Siyah Beyaz Piyes 3 Perd» Aşağıdan ya karı SAHNE Komedi 1 Pente Yazan Vedat Nödim Tor Sahneye koya*!Muhsin Ertu^rnl Çarşambadan bacaca her aksam stat tam 21 de Cuma taloae)Pazar matine saat lam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • Lunapark tesis edilecek.Mühendis ve teknisyenlerin nazarı dikkatine Atatürk Orman Çiftliği müdürlüğünden Yerli malzeme vö işçilerden faydalanmak suretiyle çeşitli lunapark tesisleri meydana getirebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • Sümerbank Kayseri ve Adana pamuklu sanayii müessesesi Adana Fabrikası Müdürlüğünden:Fabrikamızda mevcut bulunan tali hasılat muhtelif yedek parça ve muhtelif malzeme 5/3/952 tarihine rastlayan çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • t If BUyUKMU TEFRİKA N».1ST Tazan:SAMANCIGİL Türk teslim olmaz.Kale yıkılmalı,insan kalma maliki iranlılar bu topraklara ayak bassın Bir ya:ıdan askeri teşvik ediyor,uir.taraftan da İranlılara haykırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • Ali hiç bir şey olmamış gibi kaptan Petriye doğru yürüdü ve bir temennan çaktıktan son ra sordu:Başka bir emrin var mı kaptan?Fakat bunun cevabını Kaptan Petri değil,bu sırada ayağa kalkmış olan Mitka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • Cu akşam saat 21 de fW\M A K S t M de J L Cumartesi,pazar 18 a r.atine ve çar-mba 16 da tenzilât,ı matine HOŞMEDET Peı^cijıoe akşamı iıe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergtin 11 de açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • MİZAH DÜNYASI:Dünya mizahının tam bir külliyatını m ydana getiren Mizah Dünyasının 2 ncı sayısı merhum Cemâl Nadu in üç renkli kapak resmi ve hâkim,avukat,sanatkâr,doktor,diplomat,akşamcı,memur âmir,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • Kereste mufoa-aa edile c&kiir Toprak fttahsısEferi Ofisi istanbul Eöige Müdürlüğünden 1 100 M3 10 x 15 x 400 cm.eb'adında kadronlardan müteşekkil çıralı veya beyaz gam koıestesı mubayaa edilecektir,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • FAYDALI EİLGİLf R Trenler GBt«*ler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adan ti 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)21.40 Doğu ekspıesi Getocekfor 6.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • RADYO Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 öyle kon seıi Pl.C.W.GIucâ «Armide süiti» J.Peter «Yâyh sazlar için Allegro maestosu» Çalan:Bernard Herrmann id.C.B.S.senfoni o:k.13.45 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • ISTAN3UL BELEDİYESİ «SFUt» TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Sodret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipo$la Telefon:40409 Pazar günleri 15.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • Sümerbcnk Gemlik Sunğ ipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz ambarlarında biriken 2.000 kilo bükülmüş ve 10.000 kilo bükülmemiş sungıpek deşesi teklif alma suretiyle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 n 2 3 4 5 J 6 rfccSi C.7 8 9 10 j 11 £â 12 SOLDAN SAĞA 1 Sondaki harfsiz kalk 2 Ayak dire bileşik kelime)Karakter 3 Demiryolu;Hayyamın terennüm ve tavsiye ettiklerinden,Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1952
  • AKTA Çocuk bir kadro sahibi değildi İd bu hikâye kadrosu,du zem olan bir hikâye olsun.Bozukluk,işte ilk cümleden başladı.«Olmaz olsun şu olmak mastarının.demiş pek sevdiği bir insan.Evet;bu sözü söyüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • iliç Ali anlatıyor fBas tarafı birincide' Vapurdan çıktıktan aonra beraberce bir otomobile binmişier,kaplıcalara gelmişler.Kaplıcalara gelince İsmet Pasa ayrı imiş:«i3en bu akşam sofraya gelmiveceğim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Türk Tugayına verilecek kı'ıç 'Has tarafı bırinc:öğreticileri tarafından bir kiîiç yapılmıştır.Kılıç,yakında Koredeki Türk Kuvvetleri Komutanı Namık Argüçe gönderilecektir.Verilen malûmata göre,kılıç,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Yeni doimi komisyon Bat tarafı birincide» fında suiistimalleri görüldüğü takdirde ancak İçişleri Bakanlığı tarafından vazifelerinden uzaklaştırılabılmektedirler.Bu yüzden,eski Daimî Komisyon üyeleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • MİLLİYET i Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiys Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ay ilk 4.50 9.00 ÎLAN FÎATLABI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Çiftçinin kalkınması için hayırlı adımlar fBışmakaleden devam» faydalanmak çaresani bulmuşlar,ziraî yardım bir şahıs veya ©tup himayesi şeklini almış,hattâ bazan hazin bir teceılı olarak hükümet spekü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • İsraile iktisadî yardım A mor ilia,yabancı yardım fonundan israil'e 50 milyon dolar ayırıyor Telaviv 27 AP)Bugün Bırleş.ik Ameuka ile İsrail arasında.Amerikan cDödüncü Nokta Yardım Programı)çerçevesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Garip bir hâcfise Baş tarafı birincide} na pasta getirmesini söylemişlerdir.Beş on dakika sonra ayağa kalkan erkek kadıların masası,na gitmiş ve boş bir sandalyeye ilişerek onlarla münakaşaya hâş laın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Kuzey Koretle veba salgını baş gösterdi f.lîittefjk u^akSarı fa&liyet er ne Seul Kore)27 AP)Müttefik ufukları ve topçusu havanın açılması üzerine,komünistleri bombardımana başlamışîardır.B 25 uçakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Bütçe mü2 llîai,taralı binncıdf» 1 enstitüleri ve muallim mekte.hi mezunlarının vaziyetlerinin i ne olduğunu,yeniden gezici j kov Kurslarının açılıp aeılamıyacağun sormuşlar,ayrıca Doğu Üniversitesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • KAYIP:İstanbul Getıonâgan Lisesi 6 ncı sınıfından aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.No.163 Nurhan Odabaşıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Mısır Irgiliz görüşmeleri 1 B cet ara fi birincide] gözönünde tutarak bu ziyarete epeyce ehemmiyet atfetmekte,dirler Arap basım,İngiliz BüyükeL çİ3İnİE Aİi Mahir Paşa ile yapacağj ihzari görüşmelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Almanlar güreşleri dün 6-2 kazandı Ta.tarafı bııiı.ridc} Bonn)Seyfi özer Ankara)ya ittifakla galip.57 kilo.greko-romen:Sefer Tomruk Ankara)Schneider Bonn)â ittifakla galip.62 kilo.greko-romen:Höhenber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Enteresan bir dâva r%/tın afi tığından ihtilâf enteresan bir safhaya girmiztir.Bugünkü duruşmada Tahsin İstanbulluya vekâleten dâvaya katlan avuka ti Orhan Mithat'ın Baroca gerekti izin alabilmesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Pamuk siyaseti fBaş tarafı hirincidej de Çukurova Pamuk Tanm Sûtış Kooperatifleri Birliği,Ege bol Kesinde ise Tan.Satış Koopeıatillerı Bir.ığı müdahale ve tanzim mubayaaları yapm.vk üzere.M.İli Korunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • BİK HAFTA İÇİNDE SATİŞA ÇIKARILAN BALIK MlkDAKI Son bir hafta içinde şehnmiz balıkhanesinde 14482 kgbalık satışa çıkarılmıştır 4j bin 530 kg.ı muhtelif şehirlerimize sevkedilen bu balıklar Balıkhanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • KAYIP:Safranbolu Nüfus Memurluğundan almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.1927 doğumlu Halil oğlu Hasan Tahsin zküçük Safranbolu Merftez Akveren köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • General Eisenhower Ankaraya loş tarafı birincidel ğine göre General Eisenhower.3 mâıtta Türkiye ve Yunanıstana hareket edecektir.Kuzey Atlantik Paktı Avrupa Komutanlığı genel karargâhı söz cüsü Genera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1952
  • Tuncsta dünkü hâdissler Tuuuslu talebeler tramvay,lan taşa tuttular Tunus,27 AP)Polis dün taleoeıerin yapmakta ddukıarı bir nümayişi havaya ateş etmek ve göz yaşartıcı bomba kul lanmak suretiyle dağjt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Hollywood!Haberleri!ir Universal Stüdyosu idarecileri 1952 yılı içinde otuz altı film meydana ge tirmeyi kararlaştırmışlar dır.Ekserisi müzikal olacak bu filmlerin büyük bir ihtimalle yarıdan fazlası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Liz Taylor evlendikten sonra.Uzun zaman devam eden dedikodular,nihayet patlak ver di.Elizabeth Taylor,muradına erdi ve Michael Wildin ile evlendi.Fakat daha on beş gün önceki dedikoduları ve fi.6iltüa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT J bütün ağrılara karşı ©13 İ P i M başarı ile kullanılır KİNİNLİ GRİPİN Grip ve nezle başlangıcında bir ok fenalıkları önler 4 laat ata ilâ gündt '3 adat alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e AU Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • İst.Lv.milliğinden verilen Asker Kıtaat ilânı 6000 kilo Sadeyağı kapalı zarfla satm alınacaktır.Kilosu 520 kuruştar,tutan 31,200 L-ra.olup geçici teminatı 2340 Liradır,lha'esi 5 mart 952 günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğünc'en Deniz kuvvetlerine lağlı istanbul'da bir mahal için Fraon gazı ile çalışan soğutma tesisatı yaptırılacaktır Tafsilâtlı bilgi ve şartname Haskcyde Taşkızak tersa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 725 000 lira tchmin olunan beş aded yirmi metrj küplük Konkasör ile yedek parçaları pazarlıkla satın alınacaktı".2 Pazarlık 37 Mart 1952 pazartesi günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Atmart iSamulat» VIDAL li.Türkiye Münhasır İthalâtçın,MEHMET KAVALA I GAlAfAvTAHIB HAN»ISlAN«V M»»«©4 Jt SAYIN ÇİFTÇİLER Gelmiş ve gelecek rakipleri arasında daima üstünlüğünü muhafaza etmiş ve edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • T Ü R R i Y E Kuruluşu:1928 Yeni Postahane arkasr,Aşirefendi Caddesi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Enerji nakil hattı ve transformatör istasyonları inşa,tesis ve montajı E t i b a n k Genel Müdürlüğünden 1 Bankamız Garp Linyitleri İsletmesine ait Tunçbitek ElekLtrîk santralı civarında kurulacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1952
  • Amerikayı fetheden bir sesin hikâyesi Mario Lanza Efes'i!bir aile yısasına sahip olan Mario Lanza,karısı ve çocuğu ile birlikte Bir yıl önce İtalyadan gelen tenor sesli esmer bir İtalyan genci,Hollywo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8