Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • 1 *m i Bugün şehrimizde hava;bulutlu ve âriihkh yağışlı geçecek Ha ra sıcaklığı biraz azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • MODA Kİ MEHTAPLI BİR GECE Moda Koyunda Sakarya Motorunun güvertesinde yeni ip içilirken motorun etrafını binlerce sandal çevirdi.Atatürk halka sordu:"Size ne ikram edeyim;ne istersiniz?Halk:"Paşam,sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • Denizcilik Bankası İdare Meclisi azaları tesbit edildi Yakında faaliyete geçecek olan Denizcilik Bankasının intibak işlerini görüşmek üzere Dtnizyol lan İşletme Müdürleri dün Umum Müdür Vekili Behçet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • ingiltere ve Fransanın savunma hazırlıkları Britanya müdafaa programında bilhassa hava gücüne ehemmiyet veriyor.Fransız hükümeti de Meclisten 1.400.000.000 sterlinlik savunma tahsisatı isteyecek Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • Pamuk piyasası Tarım Satış Koopara-tifi piyasada nâzım rot oynamağa başladı Adana,25 A.A.Pamuk hakkındaki hükümet kararının yürürlüğe girmesi üzerine Çukurova Pamuk Taran Satış Ko operatifleri Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • İTALYADÂ OYNANAN MİLLİ MAÇA AIT ILK RESİMLER TIİ]£^2?^Wiî,li,mim,zl^-0 mağlubiyetiyle neticelenen Türkiye İtalya mUlî maçına ait flk resimler.Solda ve sağda,İtalyanların hayranlığım kazanan genç kalec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • Akrabasından on bir kişiyi Öldüren kadın Yukarıda resmini gördünüz 55 yaşındaki bu kadın,akrabaların dan 11 kişiyi öldü im ek suçu ile Ağırceza mahkemesine verilmiştir Resimde Marie Bernard ismindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • Atom casusu Rosenberg idam ediliyor Amerika temyiz mahkemesi,sanıklar hakkında verilen kararı tasdik etti Nevyork,25 AP)Birleşik Amerika.Teniyiz Mahkemesi,atom cas-usu Julius Rosenberg'le eşi Ethel Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • ingiliz Mısır ihtilâfı i-Mahir Paşa il« Ralph Stevenson orasında g rüş meler bugün başlıyor Kahire,25 AP)Ig İsleri Bakanı Ahmât Murtaza El Maragi.«Kanal bölgesinde hayat normal sâyrine avdet etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • rf jH SfiSf;*8wer v/Atlantik Paktı Bakanlar konseyi içtimaında bulunanlardan bir grup:Soldan sağa Aclıeson,Eden,Köprülü ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Gunha Konsey toplantısına ait diğer resimı 1e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • vergisi tasarısı kanunlaştı Menderes bu kanunun yeni bir vergi olmadığını müsbet delillerle izah etti Büyük Millet Meclisi bugün içişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlayacak Ankara,25 Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1952
  • Başbakanın dünkü konuşması Ankara,25 Milliyet)Akaryakıttan alınacak yol vergi sı tasarısının tümü üzerindeki muza kereler bittikten sonra,maddelerin konuşulmasına gerilmiş ve bu sırada,daha önceden il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • i^h ı*^i—iıarm» MAKALE Türk)isminin mecazi mânâları İsmail Hami D A NIŞ M E N D Muhtelif şark ve garp dillerinde bazı millet isimlerinin mecazi mânâları vardır;bu mânâlar bazan iyi,bazan da fenadır.İy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • Hie.26 8u 30 ŞUBAT 13 C.E* 1952 Şubat 1371 Salı 1367 VAKİT VASATİ EZANİ Gün«i 1 6 41 1246 Ogle 12.27 6.32 1 İkindi 15.31 9.35 l Aksarı n 17.55 12 00 Yatsı 19 27 1.31 t İmsak 5 02 11.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • DÜK İKİ EROİNCİ TEVKİF EDİLDİ Şerif Deniç âdında bir sabıkalı dün Tahtakalede eroin satarken Emniyet Müdürlüğü ikinci Şube memurları tarafında» yakalanmıştır Sanığın bu eroinleri Çar sambada oturan Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • BAKI m ALTIN DİYE SAT-MAYA KALKIŞAN İKt SABIKALI Bir amele kılığına giren Hüseyin Çetin ve Yükup Kabalaş ad.nda Fki sabıkalı Erenköyünde oturan Şaban Demirkol adında bir çiftlik sahibine müracaat eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • Amerikalı sermayedarlar dün Beyruta gittiler Evvelki gün şehrimize gelen] nını ziyaret ederek,îstanbulda 24 kişilik Amerikan sermayedar,kurulacak herhangi bir tesise sar lan dün Vali ve Belediye Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • Bunlar o günahkâr kadınlardandı.Gözüm boşalan kadehine takıldı,garsonu çağırdım:Kesmedi ahbap sen bize bir duble daha çek.Garson beni söyle alıcı göziyle iyice bir süzdükten sonra:Meze bir şey?Hayır h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Fxaugi isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Sskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.876 9.73.90 pan 7 91.00 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • GECE it Edirne Lisesinden Yetinenler Derneği 29 Şubat gecösi sabaha kadar devam etmek üzere Konak salonlarında bir «Meriç» gecesi tertiplemiştir,KONFERANS it Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti tarafından ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • FIKHA Spor ve i areci Spor sahasında son s^üçlerdeki milli temaslar »e hususî karşılaşmalar sonunda verdiğimiz ve aldannıadığımıza kani olduğumuz bir hüküm var:JMUalesef iyi spor idarecisi yctiştiremf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • KISA HABERLER if Bul'^aristandan tehcir edilen ırkdaşlarımıza yapılan yardımlar devam etmektedir.Son hafta zar fında Göçmen ve Mültecilere Yar dim Birliği İstanbul Komitesine 32o3 lira teberruda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • POLİSTE if Müteahhit Şevket Onîaan,hususî otomobili ile Beyoğlu Kay makamlığı önünden gseerken arabânın motörü infilâk etmiştir.Ka/a neticesinde Müteahhit ve içeride bulunan üç kişi muhtelit yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • Dün güneş tutüidu Hava kapalı olduğu İçin küsuf tanı mânasiyle görülemedi Astrologların ve ilim adamlarının neticesini merakla bekledikleri güneş tutulması dün sab.ih saat 10 u 32 dakika 24 saniye geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • YAVRUKURT BAŞI YETİŞTİRME KURSU Millî Eğitim Bakanlığı,izti lik çalışmalarının daha rasyonel bir hale getirilmesi i^ubütün vilâyetlere bir tamım göndererek ilkokul müesse ele rinden başlamak üzere izc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • BUYfcKDEREDE LtMAN 1N S?A SIN A B A SALANI YOK ikinci dünya savaşından evvel Büyükderede bir liman inşa edilmesi düşünülmüş;plânlar yr.pılmLş ve İşletmenin kadrosu dahi trsbit edilmişti.İkinci dünya «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • İŞÇİ SENDİKALARI KANUNU İşçi Sendikaları Kanununun yeniden tetkik edilerek millî bünyemize uyacak şekilde değiştirileceği söylenmektedir.Bu anada bazı milletlerin Sendika Kanunları tercüme edilerek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • HALKIN SESİ Silivrikapi mezarlığının hali Samatyada oturan olcuyu çulcumuzdan Fuat yazıyor:Bir ay evvel vefat eden pederimin mezarını ziyaret etmek üzere Silivrikapi mezarlığına gittim.Babamın mezariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • üniversite Sitesinin meü törenle atıldı Sitenin içinde okuma,dinle ime,yemek,por ve eğlence mahalleri bulunacak Üniversiteliler sitesinin birinci blok inşâatının temeli dün saat 12 de Şehzadebaşında L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • PERŞEMBE GÜNÜ 500 TURİST GELİYOR «Independence» isimli seyyah gemisi 28 Şubat Perşembe günü limanımıza gelecektir.Gemi memleketimizi gezecek olan muh telif milletlere mensup beş yüze yakın seyyahı get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • BEETHOVEN FESTtVALÎ Büyük bestekâr Beethoven'in 125 inci ölüm yıldönümü müna sebetiyle sebilimizde mart ayı içinde bir Beethoven festivali yapılacaktır.İlk konser 4 mart salı günü Tak)dm Belediye Gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • Müessif b i r kaza Kopan vinç zinciri ile denize düşen bir işçi boğuldu Dün öğleden sonra Sirkecide,eski Yolcu Salonunun arka tarafındaki rıhtımda fecî bir kaza olmuştur.Haydar Karabulut adında genç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • FLORANSA SERGİSİNE İŞTİRAK EDİYORUZ Floransada açılacak kadın el işlari scrgif ine memleketimizin de iştiraki kararlaştırılmıştır.Millî Eğitim Müdürlüğü bu hususta Kız Sanat Okulları na bir tamim gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • BOZUK GIDA MADDELERİ-NİN KONTROLÜ Bozuk gıda maddesi satanlar sıkı bir şekilde takip edilmekte ve suçlu görülenler para cezasına çarptırılmaktadırlar.Bil hassa ilçe ve bucak merkezlerinde âni taramala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • MARMARA TÜTÜN PİYASA.SI 10 MARTTA AÇILIYOR Alınan haberlere nazaran bu ytl Bursa bölgesinde tütün rekoltesi altı milyon kiloya varmaktadır.Burs* tütünlerinin bu yıl kalite baıkımınd'an £ok iyi olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • CANLI HAYVAN İHRACI Yunanistan tarafından ayın 27 sinde canlı hayvan almak için açılacak münakaşaya iştirak etmek üzere yap lan hazırlıklar so na ermiştir.Yunanlılar muhtelif memleketlerden fiat almıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • KAGlT FİATLABI DÜŞMEYE BAŞLADI Gerek dış piyasalardan gelin teklifler dolayısiyle,gerek dahildeki işsizlik sebebiyle kâğıt fiatları düşmeye başlamıştır.Halen birinci hamur kâğıtlar 240 kuruş tan muame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1952
  • ÇORCJMDA TOPRAK TEVZİİ Çorum,25 A.A.Şehrimizdeki toprak tevzi komisyonu tarafından Karaca'köyde ikişi topraksız,4 ü göçmen,25 i az topraklı olmak üzere cem'an 31 aileye 9590 lira borçlanma bedelli 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • Onların kuyruklarının ucunda bir iğneleri olduğunu bilmiyor musunuz?Ne kadar zamandanberi Akreplerle ilgileniyorsunuz.Birkaç haftadanberi biliyor musunuz?Claude;Akrep basit bir amatör.Buna nasıl hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Nükte İhtimal bir de delil vermek endişesiyle ve işte şu başlayışta olduğu gibi,devrimize «nükte devri» demenin hiç de yersiz düşmiyeceğlni söylemiştik.Şimdi ciddiyetimiz için temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • hazbitİ Murameifii Z TANSU HAY ATI Ömer,Peygambere suikast yapacak olan Amirin birdenbire koluna girdi TEFRİKA No.55 'Bazı âyetleri dinledikleri halde inanmayan insanlara de ki' Âyetlerle alay edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • Ingilterenin kömür ihracı Londra.25 Nafen)îngiltel£.Avrupa memleketlerine kömür ihrâcatHiı bu sfine arttırmaya karar vermiştir.Bir sene İngiltere AvTupaya iki milyon ton daha fazla kömür ihraç edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • Bulgar esir kampları Persyan.adasına sürülen bine yakın mahkûs arasında Türklerin de bulunduğu bildiriliyor Brüksel,25 Nafen)Bulgaristanda Persyan adasında uzun müddet hap edilmiş olan bîr mahkûm kaçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • Benzinin yerini tutan yeni bîr madde Paris.25 Nafen)İsviçreli îki ilim adamı benzinin yerini tu tabilecek Litorin isminde yanıcı bir madde imal etmişlerdir.Litorin'in terkibi henüz gizli tutulmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • Kafkaslarda yapılan atom araştırmaları Sovyet atom çalışmalarını Gustav Hertz adında bir Alman âlimi idare ediyor Frankfurt 25 Nafen)Bir Alman ilim adamı Doktor Gustav Hertz'in Kafkasyada Sovyet atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • Şehir ye şehirli dâvaları Dün bir dolmuşa bindik.Şoför yanımla oturan yolcuya yüksek sesle dert yanıyor,otomobillerin rast geldikleri müşteriyi almala rina seyrüsefer idaresinin müsaade etmediğini,anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • Siyasî İcmal Kominformun Orta-Doğu faaliyetleri Ruslar,İran ve Mısır hâdiseleri dolayısiyle Orta Doğuyu komünist cereyanları için kâfi derecede olgunlaşmış addetmekte ve bütün gayretleriyle bu muıtaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1952
  • fi SONKU FİLM ıı CAHİDE SONKU TAKDİM EDER ÖZALP OYNAYANLAR;MUZAFFER TEMA MESIHA YELDA TALÂT ARTEMEL MEFHARET BİRTAN-İBRAHİM DELİDENİZ-ESEN GÖRKMEN Reji:C.Y.KOSTANOFF Bugün SÜMER Sinemasında İnci Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.02.1952
  • 1 Kuzey Atlantik Paktı na iltihakımızdan sonra,Lizbonda toplanan pakta dahil memleketler Bakanlarının 9 uncu konseyinde hükümetimizi Dışişleri Bakanı Prof.Fualj Köprülü temsil etmiştir.Besimde Fuat Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A Fransada tevkif tezkereleri,asker mektupları gibidir Bir baba,serkeş çocuğunu başından defetmek isterse bu hazır tevkif tezkerelerine baş vururdu.Fru.ısa inkılâbı sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1952
  • Sinema âleminin en tanınmış artistlerinden biri olan Rita Haywoxth'un ism!son öç yd içinde birçok dedikodulara karışmışta-«Giîda Şeytanın Kızı» filminden sonra Ali Han ile Laşhyaıı aşk macerası günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.02.1952
  • Napoli mağlûbiyetinden sonra şampiyonluktan uzaklaştık.Turnuanın favorisi italyadır «Doğu Akdeniz Kupası» aitında organize edilen futbol karşılaşmaları nihayete ermek Üzeredir.Mısır,İtalya,Türk;ye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1952
  • Kısa spor "1 Ankara-Istanbul üniversite maçı Haber aldığımıza göre Istanbul ve Ankara Üniversite leri futbol takımları yakında istanbul Mithatpaşa Stadın dâ Erzurum felâketzedeleri yararına bir'maç ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1952
  • StoSofeyi*:sag» Erenköy Kız Lisesinin basketbol takımı Okul Spor yurtları Erenköy Kız Lisesi 36 senelik bir kültür ve spor mazisi olan Erenköy Kız Lisesinde spor gün geçtikçe geriliyor Okul spor-yurtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1952
  • Amerikalı atletler hazırlanıyorlar Amerikalı atletler olimpiyatlara ns/ı anmaktadırlar.Bu arada Amerika uzun atlama şamynoıuf W-S.Steele,devamlı antrenmanlarla iyi 1 ir derççe yapmaya çalışmaktadır.Uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.02.1952
  • Sir zamanlar kanunen yasak edi'en boks,bugün dünyanın eti çok sevilen sporu olmuştur Amerikada profesyonel boks,bugün geniş mikyasta tenjcid edilmektedir.Buna rağmen,1900 yılındaki vaziyetiyle bu,günk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • Oiur kaptan,niye olma-Kjn.Sen biraz evvel saz çaldı ğım söylemiştin değil mi?Evet.Haydi öyle ise al şu saz.i'11 da iki tıngırdat.Biraz ne şelenelim.Ali nazlanmadı.Sazını alıp ıkoıt ettikten sonra çalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ıı n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA t 1 Denkleşme:Üye.2 Dümdüz yapar;Hararet kesbet.3 Tutacak yer;Mehmet Ali paşalardan biri oralıdır.4 Ap tâl argo)Şan.5 Bir ara n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • BİIÎ AMERİKAN UÇAK GEMİSİ GELİYOR 28 şubat perşembe günü Ame rikan Akdeniz filosuna bağlı Tiıipoli uçak taşıt-gemisi limanımıza gelecektir.Tripoli gemisi Amerikalılardan aldığımız tepkili uçakları get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • ŞAHİT i üçüncü ihtar geldiği nalde Abdulkad.r mahkemeye şanıt olarak gitmemişti.HaıbuKi ya rınkı mahkemede muhakkak dinlenmesi lazımdı.Jandarma komutanı,Abdül,kaaırı Dikenli köyünden ^ece alıp getirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • KÜÇÜK SAHNE Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan y u karı Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başfica her aksanı saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • RA DYO İstanbul radyosu 12,57 Açılış ve program 13,09 Haberler.13,15 öğle konseri Pl)13.45 Programlar,dans ve caz müziği Pl)14,40 Türküler Pl)15,00 Kapan.ş 17.57 Açılış ve program 18.00 Konuşma.18,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • FAYDALI EİLGELÇR Trenler Gidecekler 9,Tor os 10,10 İzmir Konya Adana 13,50 İskenderun 18,20 Anadolu Ekspres.18/30 Adapazarı Postas;20,05 Ankara Ekspres 20,50 Erzurum 21,40 Doğu Ekspres Gelecekler 6,25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • V A Bu aksam saat 21 de İ\Â M A K S r M de I i II 'Cumartesi,pazar 16 m a n-at'ne ve Çar-J amba 16 da tenzi-lâtlı matine HOŞMEDET PerşemDe akşamı iie cumartesi matine.talebeye tenzilâtlıdır.Gişe hergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • Lokman Hek!nr Dr HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öfcie den sonra 14.30 17 de hatta kabul eder İstanbul DivınvıVi)Nrv 1Q4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • BÜYÜK HÜKÜMDAR İ ZnfePÜVcÜ* MUR.ADM #4X47/V2% TEFRİKA No.155 Yazan:SAMANCIGİL Genç ulak,ibrahim paşanın Sadaret lâfını ağzına alışına hayret edip duruyordu i.iafc!an sonra Kunamar,hanlar,kervansarayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1952
  • ISTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI ŞAKACI Yazan:Sabahattin Kudret Aksal Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoâlu Telefon:40409 Pazar günleri 15.30 da Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • TBas tarafı birincide!ismet Paşanın son zamanlaıda alttan alta tariz' ve nü «um vesilesi ittihaz ettiği Atatürkün,sofrası,bir içki ve eğlence âlemi değtt,hakikatte en yüksek fikirlerin bir yanar dağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • tran ve Alman ticareti Tahran,25 AP)Bir hükümet sözcüsü dün akşam,îrânm,su boruları mukabilinde 12.000 ton gazyağı vermek üzere bir Al man firması ile anlaşmış olduğu nu söylemiştir Bu hususta bir anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • ingiltere ve Fransanm Bas tarafı birincide)Beyaz kitapta elde mevcut fcütün avcı kuvvetlerinin halen baştan başa modern tipte tepkili uçaklarla donatıldığı açık.Ianmıştır.Bombardıman filolarına gelinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Denizcilik bankası r£aş taraf» birincide"» Bakanlıkla temaslarda bulunmak üzerâ Ankarayâ hareket etmiştir.Diğer taraftan öğrendiğimize göre.Denizcilik Bankası idare Meclisi azaları tesbit edilmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Akaryakıtta yo!vergisi IBas tarafı birincide1 Yol vergisi yerine benzine üç kuruş,gazyağına yedi kuruş ve mazota da beş kuruş gibi ağır bir zam yapılmaktadır.Hükümet bu tasarı iler bir taraftan taahhü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Sovyvtier diplomatların beyuelmilel otomobil aidiyetlerini tanımıyor La Haye.25 Nafen)Danimarka Dışişleri Bakanı Dr.Sticker Meclise sunduğu bir raporda Sovyet Birliğinde diplomatlara birçok müşkülât ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Es'ci âşığını dâva etîrıı kadın Nevyork 25 Nafen)Ohio'da halkı çok eğlendiren bir dâva ne tice]erimiştir.64 yaslarında biı kadın.25 yaşında iken sevmiş olduğu ve halen 76 yasında olan Robert Guss isim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Atom casusu IBastarafı birincide] beri Nevyorkun meşhur SingSmghapishanesinin idam mahkûmlarına mahsus kısmında mevkuf tu tutmaktadırlar:Bir Federal mah keme tarafından haklarında verilmiş olan karar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Akdeırizde yapılacak manevralar t Batılı dört devlet doaanıuası manevralara yarın ilaçlayacaklar Loudrafc 25 Nafen)Harp,sonu devresinin ön büyük Aktifi^ niz manevraları yann bağlıyacak tır.Bu manevral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Ordu kayak ekibimiz İtalyava vardı Roma,25 AP)îsviçrenin Zurich şehrinde yapılacak olan ve 28 şubattan manta kadar de vam edecek Milletlerarası Kış Sporları müsabakasına katıla,cak olan Türk askerî ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Çhıde Katolik rahiplere karşı girişilen tedhiş Ho^kong,25 AE)Çin Kızıllarının Katolik rahiplere karşı giriştikleri baskı devam etmektedir.Buraya gelen ha berlere göre,komünistler aslen Fransız bir Kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Belçikada boksun menedilmesi Brüksel,25 Nafen)BeL çikanın sosyalist liderlerinden Cami İle Huysmans,Belçikada boks müsabakalarının yasak ilân edilmesi için bir layihayı Meclise sunmuştur.Bu sosyalist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • İngiliz Mısır ihtilâfı |Ba5 tarafı birincide!Başbakan Ali Mahir Paşa,ynrın,İngiliz Büyük Elçisi Sir Ralph Stevenson ile başüyacak konuşmalar için askeri,siyasi ve hukukî komitelerle istişarelerine dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Başbakanın dünkü konuşması IBa.tarafı birincide!gayretlerinin temelini teşkil etmektedir.ESKİYE RAĞBET!Muhterem arkadaşlar,kör ölür badem gözlü olur.Yol vergici nasıl bir vergi idi?Meğer daha iyi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • ""Bas tarafı birincide] Hava alanları inşası,mulıa-bere imkânları ve genel karargâh inşası için para tahsisi hu susunda da anlaşmaya varıl nııştır.TÜRK YE YUNAN ORDULARININ DURUMU Konsey bundan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • 1 Pan Amerikan heyeti Beyruta git i Ban-AmeriUnıı Genel Müdürü Caşkanlığindaki heyet dûn özel bir uçakla Beyrut'a hareket elroişiir.Kesimde heyet âzalan şerefine verilen dünkü kokteylde görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • i sate Fransız Umumî Valisi ila Tunus Beyi arasında dün müzakerelere başlandı Tunus.25 AP)Tunuslu müfritler dün demiryollarını ve Fransızlara ait binaları bombalamışlardır.Fransızların şüpheli kimsele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • lor ede mikrap harbi Kızıl Çin Dışişleri Bakanı,Amerikayı Korede mikrop 1 harbine teşebbüsle itham ediyor LoiMka.25 AP)Kizıl Çin I Dışbâkam Şu En Lai bugün Birleşik Amerikayı Korede mikrop harbine teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Güneş tutulmasını seyretmek isteyen bir ailenin basına Kelen facia Kopenhag,25 A.A.Karı koca ve üç çocuktan mürekkep bir Danimarkalı aile,bugün güneş tutulmasını seyretmek uğruna bindikleri otomooıün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Aluiüuyavla gayet şid.Jetli bir deprem Ludvingshafen Almanya)25 AP)Ludwingshafen'de dün gece vuku bulan şiddetli bir zelzele sırasında,Badische kimyevî j maddeler fabrikasındâki petrol deposundan petr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Nevyork Amerikanın 12 nci zengin şekriymiş Nevyork,25 Nafen)Nev york şehrinin şaşaalı ve göz alıcı manzarasına rağmen bu şehrin Birleşik Amerikada 12 nci zengin şehi rolduğu yapılan istatistiklerden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.02.1952
  • Pamuk piyasası TBP9 tarafı bırincidel saya girerek dünya fiatlan iuu vacebesinde müstahsilden âzami 305 kuunuşa pamuk almaya başlamıştır.Halen 38 bin ton stoku bulunan Çukurova bölge,sinde Tarım Koope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.02.1952
  • Baş,diş,adale,sinir,roma» turna ağrılarını en kıso lamanda dindirir Grip ve nezle baflangtcındo bir çok fenalıkları önler Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır 4 *aa* ara ile in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • 1st.Lv.mirliğinden verilen Asker Kıtaat ilânı Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı Sığır eti pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnameler Ko.da görülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Yozgat Toprak ve iskân Müdürlüğünden:1 Yozgat,ilr Yerköy ilçeni Midillici namı çiftliğinde kurulacak yeni göçmen köy i için kabui edilmiş tip gereğince 1~M)göçmen evinden 50 ta».esi emaneten yaptırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • ZAYİ îş Bankası Beyazıt Şu besin dön almış olduğum 17004 No.L küçük hesabı cajî cüzdanı mı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,Ali Rıza Taşpek 1339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KABACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğünden Deniz kuvvetlerine lağlı İstanbul'da bir mahal için Fraon gazı ile çalışan soğutma tesisatı yaptırılacaktır Tafsilâtlı bilgi ve şartname Haskcyde Taşkızak tersan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • MİLLİYET Nüshan 19 kuruştur Abone şeraiti Tttxkiye Hariç LrKx.Lt Kr.Senelik 42 00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayük_4.50 3.00 ÎLAN FÎATLARI 2 re 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • ats TIP ÂLEMİNE Ea Son Model Cibazlanm Sunar RÖNTGENLE» 4»-8MmA.BİYATERMt GALVAN0FARA3& ENFRARUJ UITRAVİYOU ELEKTROŞOK METABOLİZMA CİHAZI KURU »AVA STERİLİZATÜRLERİ •ETÜVLER NARKOZ CİHAZLARI AMELİYAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Gayrı menkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Raciye özyöney A.2843 hesap No.li borç senediyle Sandığımızdan is-ikraz ettiği 8000)sekiz bin liraya mukabil Kadıköy Erenköy)Erenköy mah.Ji«-si Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • £5J£3sr zaktanveu aabitMnilzla beklenilen Kye çak taabeî oulntut olcut OEIMİŞ vciBOL MIKTARDAİPİYASAYA ARZEDIIMİŞTİR tsianbulda perakende satış fiacı:300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Sümerbank Kayseri ve Adana pamuklu sanayii müessesesi Adana Fabrikası Müdürlüğünden:Fabrikamızda mevcut bulunan tali hasılat muhtelif yedek parça ve muhtelif malzeme 5/3/952 tarihine rastlayan çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • OPERATOR ir.CAVİT GÖNÇER Umumi baş.kann,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23678 ı—oım-ırm.m.ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • ZAYt Kasımpaşa Ortaokulundan almış olduğum pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Adres:Kasımpaşa Bahariye Caddesi Ufakköpı'ü sok.No.54 Erküt Kıpçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Payri Ömer EĞMEZOĞI.U.Baat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacami;karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Pârmakkapı Küçük İş Han No 66/1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • i ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Miriye,^hane:Beyoğlu,istiklâl Cad.K-ırıbekir köşesi Alyon Sok.No;13/1 T;4 »960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kaijul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Satılık arsa Sultanahmette Cankurtaran mahallesinin Karacehenneri sokağında kadastronun 61 inci adasında 1 ve 2 parsel numaralı yerler arasında ve evrakında A)işaretile gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • PPveC vifaminki muhafaza ettiği resi raporla tespit edile* HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BÎR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ 8ALCRİN FABOİKASJ:DOLAPOERE cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Enerji nakil hattı ve transformatör istasyonları inşa,tesis ve montajı Et i bank Genel Müdürlüğünden 1_Bankamı/Garp Linyitleri işletmesine ait Elektrik santralı civarında kurulacak bir adet yükseltici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • Kalay satışı Ticoret Of ist Tasfiye Memurluğundan Ofis elinde bulunan 99.75 safiyette ve 1/10000 îiisbetine kadar arseniği havi külçe kalaylar serbestçe satışa ara olunmuştur.Beher kilogramın saüş fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 26.02.1952
  • İstanbul Tarihi Edebiyat Fakültesi neşriyatın dan müellif,Hrand D.Andreasvân lektör)17 nci asırda yaşamış istanbullu bir Ermeni müellifin Eremya Çelebi Kömürcüyan'ın aynı asır İstanbulu topog rafik.so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan