Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • I^U^^Wwmh Bugün şehrimizde hava;solbahleyin deniz üstü sisli,öglc den sonra az bulutlu geçecek,I hava sıcaklığında önemli bir de.ğişiklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • SERBEST FIRKANIH İÇYÜZÜ Refik Saydamın portresi Refik Saydamın;Ege vapuriyle bir seyahat esnasında,eline bir süpürge alarak hokkabaz Çiçekçioğlunu tak ît etmeye kalkışmrş olmasıy AtatürkU,o zaman ne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Şehir Meclisi tramvaya,otobüse ve havagazına zammı kabul etti Tramvaylara ve otobüslere beş kuruş hava gazına da dört kuruş zam yapıldı Şehir Meclisinin dünkü toplantısında bulunan üyelerden bir urup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Urla Belediye Meclisinde gürültülü bir toplantı Bayındır Belediye Başkamda muhtelif üyelerden bazılarını tokatladı İzmir,22 Milliyet)Kuş.de Urla ve Bayındırda Belediadası Belediye Meclisi üyeleri-ye ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Türk-Alman Greko-Romen millî güreş karşılaşması Türk f «nsn Greko Romen Milli Güreş karşılaşması bu aksam Spor ve Sergi Sarayında yapıla.ı çaktır.Resimde Alman güreşçileri dün antrenman yaparken görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Tunustaki hâdiselerin bilançosu Tuauslu Bakanlar Fransızların sebep olduğu zararları açıkladılar Paris,22 A.A.Fransadâ" bulunan Tunus Bakanlar heyeti nin sözcüsü dün gece gazetecile re su beyanatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • İzmirde yeni bir cinayet tamirin meşjhur sabıkalılarından Bayram Babayiğit bir ka din meselesi yüzünden iki arkadaşı ile kavga etıhiş ve bıçağına çekerek ikisini de ağw su rette yaralamıştır.Yaoalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • AMERİKANIN YENİ ASKERİ YARDIMI 8 tepkili uçak daha gejjyor 8 Tepkili uçağı Tripoli g mi s i bir Türk limanına çıkaracak Roma.22 AP)Doğu Akdenize gitmekte olan A merikan «Tripoli» uçak gemisi Türkiye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Kaatil,Ağır Cezadaki duruşması sırasında Tarlabaşı cinayetinin duruşmasına başlandı Sevgilisini 21 yerinden bıçaklayıp öldüren kaatil eski iddialarını tekrarlıyor Çarşamba günü Tarlabagj zım Karaca ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • F.KÖPRÜLÜNÜN TURK MİLLETİNE HİTABI Dışişleri Bakanımız Amerikanın sesi radyosundan memlekete hitabetti Ankara.22 A.A.Amerika sulh ve İstikrar unsuru olduğu nın Sesi Radyosu bu akşamki neg nu birçok te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler sona erdi Maliye Bakanı Polatkan CH.P.nin tenkidlerine tekrar cevap verdi Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 1952 senesi bütçeleri aynen kabul edildi Ankara,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Sayıştay bütçesine zam talebi Münakaşalara ssbep olun komisyon talebi karara bağlanamadı Ankara,22 Milliyet)Maliye Bakanının konuşmasından sonra B.M.M.ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleri müzakere ve kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Zafiruİlah Han dün Beyruta gitti Pakistan Dışişleri Bakanının memleketimizi ziyaretine dair bir resmî tebliğ neşredildi Ankara,22.Milliyet)Pakistan Dışişleri Bakanı Ekselans Zafiruİlah Han,bugün asat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1952
  • Atlantik Paktı konseyi dün tarihi bir karar verdi Kurulmasına karar verilen Avrupa ordusuna Almanyada iştirak ettirilecek Atlantik Paktma kabulümüz münasebetiyle Vaşingtonda yapılau merasim.Besimde so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • 1 Hie.23 Ün 27 ŞUBAT 10 C E 1952 Şubat 1371 Cumartesi 1367 V*_ÎT VASATÎ EZANt Güneş 6 45 Ö$le 12 8 îkindi 15.29 ı Akçdm 17.52 I Yartsı 19 22 îmsak 5 06 12.54 636 937 12 00 131 11 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • Galatada büyük bir esrar tekkesi basıldı Evvelki gece sabaha karşı Ga latada Lüleci Hendek Sokağında bir esrar tekkesi basılmış ve 11 esrarket suçüstü yakalanmışlar dır.Esrar içmek,esrar tekkesi işlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • KISA HABERLER it Şehrimizde kurulması diL şüniilen troleybüs hattının ilk olarak Şişli Dolnpdere arası te sis edileceği söylenmektedirit İstanbul cihöti ile Beyoğlu arası metro inşası günün Beledi ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • POLİSTE it Tanınmış sabıkalı ve asker kaçağı İsmet kısa bir takipten sonra Akbıyık Polis karakolu komiser muavini İsmail Sarsılmaz tarafından yakalanarak adalete teslim edilmiştirit Beyoğlu Meşrutiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • Trende bîr j hırsızlık j^r^ı H n fiı¦' Sabıkalı bir yankesici de durulmayı müteakip firar etti I ¦¦IP J^M^İ İM" 'I Taınmmış otel ve tren hnsızlarindan Burhanettin Karadayı son günlerde yine faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • HIM SUÇLU HEM GÜÇLÜ Dİ VE BÖYLESİNE DERLER Evvelki gün Büyükdere va~ pur iskelesinde kanlı bir hâdise olmuştur.Mehmet Ali Becerikli adında biri vapur bekliyen Nazmiye Aydın adında genç bir kadına evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • İŞÇİLEIîtN TATtL GtîNLERİ ALACAKLARI YEVMİYE İşçilere hafta tatili ve resmî tatil günlerinde yarım yevmiye verilmesine ait kanun marttan itibaren yürürlüğe girecektir.Bu kanuna göre;tatil günlerinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • YUMUKTA BOLLAŞTI San günlerde umurta ihracatı başlamış olduğu İçin pıya sa canlanmaktadır.Wucatin devam edeceğini ilgililer beyan etmektedirler.Halen iri;taze talaşlı ekstra yumurtaların 1440 adedlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • EYÜP'ÜN İMARI Valt ve Belediye Reisi refaka tinde Şehir Meclisi Reis Vekili Eyüp kaymakamı,İmar;Fen;Emlak Müdürleri ve fen müşaviri ile Eyüp Şehir Meclisi üye leri olduğu halde Eyüp camii ve cwarwda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • TÖREN ic Trabzon Lisesinden YetL şenler Cemiyeti,Trabzonun Kurtuluşunun 34 üncü yıldönümü dolayısiyle 24 şubat günü saat 20.30 da Eminönü Halkevinde bir folklar gecesi tertiplemiştir BALO Demokrat Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • Kambiyo ve Esham AylllS Sterling Dolar Pr.Frangı tıviçre Pr.Belçika Fr.Uveç Kr.Florin Liret DrcJımi Eskoudes 7.90.00 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 0.01.875 9 73.90 7,91.00 2bu o0 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • İhracat arttı İthalatımızda da geçen yıla Dİsbütk azalma görülüyor Neşredilen bir istatistiğe nazaran 951 kasım ayında,950 kasım ayına nazaran ithalâtımızda azalma vardır.950 kasım ayında 113 milyon l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • YALOVA KAPLICALARI İSLAH LiIlLECEK Denizyolları İdaresi yazın Ya lovaya ilâve seferler yapmayı düşünmekte ve bu hususta tetkiklere başlamış bulunmakladır.Kaplıcalara gösterilen fazla rağbet dol ay isi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • DENİZYOLLARI BİR ECNE.Bİ ŞİRKETLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR Orta Doğu limanlan ile yük ve yolcu nakliyatı için bir ecnebi şirketle yapılan temas ve müzakereler iyi neticelerle dona ermek üzeredir.Müzakere lor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • IRAKLI TALEBELER BUGÜN ANKAKADAN GELİYORLAR Irak Yüksek Zırast Enstitüsüne mensup 3 profesör ve 21 talebeden ibaret bir grup,bugün Ankaradan şehrimize gele çektir.Iraklı misafirler Millî Egitism Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • HERMAN PATTET GİTTİ Bir aydan beri memleketimizin muhtelif yerlerinde ve bu arada şehrimizde İsçilerle temas eden Hür Dünya İşçileri temsilcisi Mr.Herman Pattet Amerikaya müteveccihen şehri mizden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • BİR KAÇAKÇI MAHKÛM OLDU Bundan bir müddet önce;Boğa^içinde silâh kaçakç.'iığı yaparken yakalanan Halil Demirkaya İJ.mindo birisi hakkın da açılan dâva dün 3 uncu Acli ye Ceza Mahkemesinde sona ermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Dünyanın En Büyük Antlbiotlk.Fabrikası PFIZER Marka Dihydro STREPTOMYCIN Sulfate İSTANBUL ve TAŞRADA SATEŞA ARZEDİLMİŞTİR Istarıbulda perakende satış fiyatı 165 kuruştu** ©R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • Gıda madde fazla istanbu ist nbuldan evvel pahalılık serassnda Eskişehir,Zonguldak,Denizi y Erz rum var nizlide 89.31 lira,Zonguldakta 90.33 lira;İçelde 90.40 lira;Eskişehirde 90.98 Ura;İstanbuida 94.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • es ııı m—mm HALKIN SES Gelen cevap ar Belediye iktisat Müdürlü,günden gönderilmiştir Gazetenizin 21.1.952 tarihli nüshasında:«Fiyat murakabesinden şikâyet» bağlıgı ile çıkan yazı incelendi.Hâl talimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • DİNAMO TAKIMI OYUNCU-LABI VALİYİ ZİYARET ETTİLER Şehrimizde oulunan Yugoslavya Dinamo futbol takımı Yu goslav Başkonsolosu ile Lirikte Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmişlerdir.Misafir futbolcular;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • „M»ı(Viııı«ıtın^—Bir müddet evvel gazetelerde küçük bir haber çıkmış ve kız kaçırmaya teşebbüs eden Rıza adında birinin yakalandığı ve sorgusunu müteakip tevkif edildiği bildirilmişti.Üzerinde durulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • MAKALE Atlantik Paktının askerî kıymeti İsmail Hami DANIŞMENL Atlantik Paktına iltiha-1 kımız hakkındaki karar I bir tek müstenkife karşı bütün milletvekillerinin itlifakiyle tasdi kedildi;Ertesi KÜıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1952
  • FIKfcA Âbidelerimizi koruyalım tstânbuhın bir ismi de «Abideler şehri» dır.Bu ismi ıbundûn on sene önce bir tesadiif eseri olarak tanıdığım yâ bir günlük arkadaş.Ucamız alan Lehiotanlı bir talebe koym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Nazilik dinliyor mu Bir ajans telgrafı Naziliğin dirilmek istidadı gösterdiğini,bana misal olarak da ileri gelen Nazi memurlarından birinin kendisini ölü gösteren vesikalar tanzim ederek «öldükten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Çıkın kısımların hulâsası «Aylardan bert Londra «ikarun ilgilendiren ve polis tarafın dan yakalanamayan Akrep lakabiyle marul haydut,bir akşam Mister Montgomery Bu-id'in Yuva denilen kabaresine gelir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • İtalyauın Arap devletleriyle dostnlgu Paris,22 Nafen,Buradaki diplomatik çevrelerde;İtslyanın Arap devletleriyle daha sıkı dostluk bağları tesis etmeye çalıştığı,buna mukabil İsrail devleti ile müna e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Siyasi mahkûmlar İnsan Haklarını Koroma Birliği,Trygve Lie'ye müracaat ederek 30 bin mahkûmun hakkının aranmasını istedi Nevyork,22 Nafen)Beynelmilel insan haklarım koruyan birlik,Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Vlvnnada »atışı yasak edilen r» eteler Viyana,22 Nafen)Aşağı Avut ıturyada Saint Poelten 9«hrHr dek1 Sovvet işgal kuvvet leri komutanı 22 gazete ve der pinin satışını yasak etmiştir.Bu Sovyet subayı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • t)rdüııde komünist faaliyetleri Amman,22 Nafen)Ürdünde komünistlerle mücadele şjddetlendirilmiştir.Ürdün po lisinin dün yeni bir şebekeyi daha ortaya çıkardığı bildirilmiştir.Ürdün komünist liderinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Hindistan Cumhuriyetinin yıldönümü Nevyork,22 Nafcn)Hindistan Cumhuriyetinin ikinci senei devriyesi münasebet i y".Nevyorkta Hindistan.Sefirine bir ziyafet verilmiştir.Amerikaya vasıl olduğundan beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Indiana da Sanders is minde bir adamın kafasının için den saat gibi tık tık ses geldiğinden bu adama «saatli adam» denmektedir.Sanders istediği za manda böyle sesler çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Muflada deprem Muğla,22 A.A.Dün saat 16.20 de şehrimizde hisse dilen hafif depremin ilçelerde tahribat yapmadığı tesbit edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Belçikada el tezgâhları kapandı Brüksel,22 Nafen)Sipariş olmadığından dolayı Beîcikanm bütün mensucat tezgâh lar.ı martın birinci haftasında kapalı kalacaktır.Gene aynı sebepten dolayı tezgâhlar bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Suriyede inkılâplar Albay Ktlip Çiçekli,her türlü ilerleuıeleıi ordunun destekliyeceğini bildirdi I» ılü»ı W^(l «lı—*llW Şam.22 A.A.Genelkurmay Başkanı Albay Edip Çiçekli dün akşam Silahlanmaya Yardim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Kutuplarda kurulan Amerikan üsleri Mavi saksağan adı verilen bu üslerin Ruslara karşı kullanılacağı bildiriliyor Nevyork,22 Nafcn)Birleşik Amerikanın Kuzey Kutbundaki esrarengiz üssü etrafın da yoruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • Alman lejyon asker leri j.1W«»)ıı mı Alman Parlâmentoso Almanların Fransız lejyonuna kayıtlarına son verilmesini istedi m i Bonn.22 AP)Batı Alman ya Parlâmentosu dün.Almanların Fransız Yabancılar Lejy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • ÖÖRt Mide ve elbise Bir seyahatimizde tanış tığımız şerefli iki ahbabımız İstanbul* gelmişler.Bizi aramak ve ziyaretimize gelmek vefakârlığını gösterdiler.Muhtelif mevzular üzerinde konuştuk.Yüksek ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • HAZRETi ffiUHAMMEGiN fy^USAMİHMÎZ TAM HÂYATI^^"^ I Esirlere fena muamele eden iki müslüman Hazreti Muhammedin emriyle idam ettirildi TI I R İ h A NO.52 Bir çak kimseler de yaralı idiölenler içinde Mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ İki örnek üzerine Cümlelerin araşma bir id-I dia çeşnisi bulaştrrmazsam şu yazı kurtulabilecektir sanıyor;n.Bunun için.peşin peşin söyliyeyhn:Ne kadar «üzel şiir varsa o kadar usul v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.02.1952
  • fc-N IW yıldan ben Hollywood'da tecrübe filmleri çevirdikten sonra,muvaffak olamıyarak tekrar memleketine dönmüş olan Giovanni Louisa,İtalyan film âmilleri tarafından derhal angaje edilmiştir.Giovanni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1952
  • BOLŞEVİK ADALETİ Bolşevikler Birinci Cihan Harbinin sonlarında iş başına geldikleri zaman bütün Rusyada giriştikleri temizleme hareketlerinin kanlı hâtıraları içinde bazı tuhaf vak'alara da tesadüf ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1952
  • 1 İzmir limanına dostluk ziyaretinde bulunan bir Amerikan muhribinde dün ilkokul talebeleri için bir eğlence tertip edilmiş ve öğle yemeği verilmiştir.Resimde ilkokul çocukları muhribin güvertesinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.02.1952
  • İkinci küme A)grupu puvan durumu M 11 11 11 1 Beyoğiuspor 2 E.T T.3 Defteıdur 4 Anadoluhisan 11 5 Eyüp 11 6 Alemdar 11 7 Unknpanı 11 8 Anad ju 11 G 6 6 7 3 4 o il 2 1 İkinci küme B)grupu puvan durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1952
  • Greko Romen stilinde karşılaşması bu gece yapılıyor Güreş temaslarının Türk Alman spor dostluğunun samimî havası içinde yapılacağı muhakkaktır Perşembe akşamı şehrimize gelen Alman güreşçileri ilk kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1952
  • HELSINKI OLIMPIYADI VE SOVYET ERIBI Sovyet Rusya,Helsinki Olim piyatlarına katılacağını da res men bildirmiş bulunmaktadır.Bundan şu netice çıkar;Ruslar,Helsinki Olimpiyatlarında iştirak edecekleri bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1952
  • Deniz kuvvetleri boks takımı kampa alındı Hafta arasında yapılan karşılaşmalardan sonra 15 boksör kampa çağrıldı Deniz ordusu 1952 yılı boks şampiyonası geçen çarşamba gü nü Deniz Harp Okulunda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1952
  • ¦ti^w&m&m Dinamo nun golcü soliçi Dvornic Dinamo Garnizon maçında rep bugün i Ânkarada yaptıkları iki maçı da kazanan Dinamo bugün tam takımla oynıyacak Yugoslav Dinamo takımı bugün Miclıatpaşa stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1952
  • İTALYADAKİ UK MAÇLARI Birinci haftaymın 27 nci daki.t geçen zaman içinde mukabil hü kasında Atalanta Hansen vasıta I cumlarla geçebn oyunda hiçbir siyle galibiyet golünü temin et-1 takım diğer bir say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • BÜYÜK «ÛKlİMnARI TEFRİKA No.152 Yazma:SAMANCIOİI.Küçük Ahmet Paşanın el kaldırarak ycptığı duaya cemaat âmin dedi Fakat Paşa bir tuzak olmağından korkarak,hazır lanmjg askeri hücuma geçirdi:Marş,marş!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • Çıkan kısımların hulâsası «Bir kaya parçasının gölgeli,ğine sığınan kalpaklı nöbetçi iterden bir atlının geldiğini ve altında güzel ve kır renkli bir kısrak olduğunu görünce durumu reisleri Petri'ye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • Hazırlayan:Sadi Borak bilde bir kâğıt.12 Haslet z'i.Dünkü Bulmacanın Halil SOLDAN SAGA 1 Keçecizade.2 Men.Efe.3 Amil:Ya;Sele.4 Diren;İrili 5 Bade;Ma;Gemj 6 Kiler;Enine,8 At;Et;Ot.9 Atan.10 Nale;İs;Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • tngilterede etüd yapan iki Türk baytarı Londra,22 Nafen)tkl tanınmış Türk baytarı Dr.And ve Bayan Erk,kurs takip etmek maksadiyle îngilterede bulunmaktadırlar.Ankara Üniversitesinde baytar cerrahî pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • Hindistana giden Türk gazetecileri Hindistanda seyahatlerine de vam eden TürK gazetecileri Dhanbad'ı ziyaret etmişlerdir.Ankara yazarlarından Dr.Ahmet Şükrü Esmer,Hınd devle tinin lâik siyasetindeki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı Postası 20.05 Ankara Eks.Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu Eks.Gelecekler 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • Luknıan Hekjno Dr HAFİ*:CEMAL £ ehiliye Mütehassısı Pazerdan başka her gün sabah saat 10 30-12;ogle den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder istanbul Divınvn'n Nn« 104 Vs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • SAHN Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yukarı Komedi 1 Perde Yazan Vedai Nedim Tor Sahneye koyan:Muhsin Ertugrul Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • V f Bu akşam saat 21 de İ\*A\M A K S İ M de Cumartesi,pazar 16 la n.atin e ve çar-M jamba 16 da tenzi-JF lât'ı matine T HOŞMEDET Perşembe aksamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe her gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • Kurtuluş Söyler dururdu ya.benim âk lımda kalmamış;galiba altı aj olicak.Altı ay sürgün fakat sadece hükmü dinlerken-Balkın Aliye,bir ömür demektir gibi geldi.Sanki bu.bir ölüş ve ye niden doğuş olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve Program 13.00 Haberler 13.15 Dan» Mü ziği «Pl» 13.45 Radyo Salon Orkestrası Konseri,idare eden:Semih Argeşo 1 A.Keteıbey.«Bankacıların tatili» 2 B.Hân «Benim güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.02.1952
  • ISTANBUL BELEDİYESİ SF.HtP TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi:Resîha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ Bir Kavuk Devrildi Yaz&n Celâl Musahipo^lu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Bat tarafı birincide)«i.Atatürk'ü,o zaman ne kadar müteessir etmiş,ne kadar •ukutu hayale uğratmıştı!Ne tuhaf ki Atatürk'ün hiç bir zaman hoşuna gitmeyen bu dalkavuklukları yaparke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Atlantik Paktı Daş tarafı birincide)saiim,aynı üniformayı taşıyaeak orduya vereceği kuvvet 14 tümenden 12 tümene indiril mistir.AOîANYANIN PAKT İÇİNDEKİ DURUMU Avrupa ordusu teşekkül eder etmez,Atlant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Fuat Köprülü 1 3r»j tarafı birincidal yunuzun eseri olarak gösterdiği niz arzu ve iradenize tam.raiyle uygun olarak girdiğimiz bu Atlantik Paktı,Türkiyeyi en emin şekilde ve en kuvvetle teeröüs etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Tunusta Bas tarafı birincide)havaya uçurulmuş.50-60 ev de yağma edil mistir.Ayr ca Tezerka ve Mamur'da islâm ibadethaneleri yıkılmış veya mâbfid lere karsı saygısızlık gösterilmiş tir 3 köy halkına 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Şehir Meclisi rBof tarafı binncidel edörek Î.E.T.T.Genel Müdürü,nün izahat vermesini teklif etmislerdir.Bunun ürberine Genel Müdür Prof.Kâmuran Yargın,tramvay ve havagazına yapılacak zammın sebeplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • k h emli fiLtv-BU SENE KEŞİDE 150Liralık Bir&CesapJtcfırmantz iKâfıdin ırr İkinci keşideye İştirak İçin 8 Mart 1952 tarihine kadar ANKARA ve İSTANBUL şubelerile BAHÇEKAPU ajansına uğramağı ihmal etmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Sayıştay T2ctş tarafı birineida1 xâr veıirken bu işte vicdanınızda bir arkadaşımızın söylediği şekil de endişenin katiyen bulunmadığına kani olarak vereceksiniz.Hükümetiniz düşüncesini murakabeden kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Bütçe müzakereleri Bas tarafı birincide)cüsünün,Hükümet sözcüsü gibi hareket ettiğini söyliyerek Maliye Bakanının cevaplarına temas etmiş ve demiştir ki;C.H.P.DEVRİNİN MÜDAFAASI Burada diğer bir nokta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Tarlabaşı i Baş tarafı birincide)rmda bir kadını 21 yerinden bıçakla yaralayarak öldürmüştü.Yakalanan ve sorgusunu mü teak ip tevkil olunan sanık dün Meşhut Suçlar Kanununa göre;yargılanmak üzere 1 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Libyalı bir Parti lideri suruldu Trablus.22 AP)Libya nü kûmeti bugün,genel segimler de mağlûbiyete uğrayan Batı aleyhtarı Millî Kongre Partisi,nin uzan boylu,kibar tavırlı lideri Beşir Bey Saadavî'yi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Koreli esirlerin isyan teşebbüsü Pusan,22 A.A.Koje adasında nezaret kampında bu lunan 1500 Koreli komünistlerin kışkırtmasiyle isyan etmiş ve ellerine geçirdikleri demir parçaları ve at nallariyle Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • GN.ARNOLD BURSADA Burea,22 Milliyet)Amerikan Askerî Yardım Kuru lu Başkanı General Arnold ve eşi,bugün saat 12.40 da bir av cı uçağı ile şehrimize gelmişlerdir.Şehrimizdeki temasları sırasında General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1952
  • Ura Belediye Meclisinde IBaş tmaii birincide!kam Hüseyin Zeren kendisini tenkid eden ve Bakanlığa şikâyet eden Kemal Günerhan'ı Belediye Meclisinde dövmeğe teşebbüs etmiş ve münakaşa büyüyerek bütün ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Hayat felsefesini üç madtletle toplayan Debra Paget'in güzel bir pozu Amerikanın en Popüler artisti Debra Paget Henüz on sekiz yaşında olan Debra Paget Amerikadaki bütün sinema severlerin gönüllerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Rus filmleri seyirci bulamıyor Sovyet filmlerini ihraç etmekte olan resmi devlet teşekkülü «Sovexportfilm» geçen sene içinde bir milyon sterling arar edilmiş olduğunu itiraf etmiştir.Sovyet filmlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Nazilere ait filmler gösterilmiyor Miiânoda Alman generali Romrac'l'e ait bi rfilrain gösterilmesi resmi rnakamlarjn emri,le durdurulmuşturîtalyan askerî an'anelerine aykırı telâkki edilen bu film ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/1138 Davacı Abdülkadir Çilesiz ve Baire vekili Avukat Müçteba Kepecigil tarafından,dâvâlılar,Süleyman,Ramiz,Seher,Tevfik,Marya ve tlya Yuvan oğlu ve ismail aleyhleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • â Zührevî ve cild mütehassiBi Dr.Hayrı Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • BULANA MÜKAFAT Boğaziçinde îstinye ile îstanbul arasında para cüzdanımı kay bettim.İçinde iki yüz lira para ile evrakı resmiye ve gayri resmiyem vardı.Bilhassa Evkaftan aldığım îstinye Osman Reis Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • İst.Lv.mirliginden verilen Asken Kıtaat ilânı Bingöl garnizonu birliklerinin Genç istasyonundan Bingöle ve Bingölden G^nçe karşılıklı olarak 3000 tonluk taşım yaptırılacaktır.Muhammen bedeli 45000 Lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Koyun sütü satışı Yalova Deneme ve Üretme Çiftliğinden Çiftliğimiz koyunlarından 1/3/952 31/8/952 tarihleri Tıraşında sağılacak tahminen 8.000 kilo sütün,28/2/952 pörşembd günü saat 14 te çiftlik idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • i.e.r.rişletmelerinden:îdaremizce ihtiyaç görülen 85.000 metre anti^ron teli teklif isteme suroliyh mül.ayaa edilecektir.Şartnameler Metro Iicn 1 inci katta vezneden 10,lira mukabilinde verilecek lir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından «Profesör Tahir Taner tesisi mükâfatı için emniyeti suistımal cüımü» mevzulu bir müsabaka açılmıştır.Tarihçe,mukayeseli meviuat doktrin ve mahkeme içtihatları ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • 8 ton karpit satın alınacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 5200 lira tutarında olan yukarıda cins ve miktarı yazılı mal 28.2.952 perşembe günü saat 10.30 da pazarlıya konmuştur,2 Muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 725 000 lira tchmin olunan beş aded yirmi metro tcüplük Konkasor ile yedek parçaları pazarlıkla satın alınacaktı".2 Pazarlık 17.Mart 1952 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edâr Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük 1ğ Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Neşriyat Istanbul Tarihi Edebiyat Fakültesi neşriyatın dan müellif,Hrand D Andreasvân lektör)17 nci asırda yaşamış İstanbullu bir Ermeni müellifin Eremya Çelebi Kömürcüyan'ın aynı asır İstanbul'u topo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lj Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FİATLABI 2 re S üncü saylanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • AYDA 10 12 lira taksitle Trikotin Divitin Gabardin Kumaşlardan Birinci sınıf ısmarlama Manto-Tayyör 120 160 liradır Salâhattin Karakaşlı Müessesesi Mâlım ut paşa;Kapaltçarşı kapısı yanında No;18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Şuh yıldızın be*az perdeden çekileceği şaiyal jrı tekrar çıktı Hedy Lamar'm beyaz perdeden çekilme i fcir mesele o]du.İkide birde Hollywod'dan gelen Hedy Lamar sahneden ayrıldı-şeklindeki haberler dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • I ol ywoodda taşlanan bir dükkân IL/Hywood'da bir kitapçının cuınekânlarını koyu dindarlar taşlayarak yere indirmişlerdir.Biî hâdiseye sebep sudur;İncili camokâna koyan bu kitapçı,altına Samson ve Dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • l-ı^—ıı-nı—Hlı)nı»,n.dil y ı« ı »j n»H| Hm-n' Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nflshada Yazı islerini İdare eden Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • t n Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında f I II Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan Sokak:70-1 Tel:800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.02.1952
  • Sevimli artist Elizabeth Taylor,rüştlerinden Michael Wilding ile Louüra'da evlenmiş'erdir.Kerimlerde Elizabeth Taylor tuvalet yaparken ve sabık kocası Nich liilton'la birlikte göriilmektcdi**.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8