Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • Bugünden itibaren 4 ün cü sayfamızda yepyeni bir sütun açmış bulunuyoruz.«Tarihten alınmış merak-Iı fıkralar» başlığı altındaki bu yazı serisinde garp ve şark kaynaklarından a-Iınnıış ve titiz bir tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • Lîbyada seçimler Batı taraftarı İstiklâl Partisi kazanıyor Bingazi 20 A.A.Libya federasyonunun ilk Temsilciler Meclisini teşkil edecek olan 55 mebusu 141 nanizet arasından seçmeğe davet edilen 400.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • •f/^İhifUittm pJjHI Bugün şehrimizde bulutlu re muhtemelen hafif yağışlı geçecek hara sıcaklığında ehemmiyetli bir olmıyacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • SERBEST FIRKAMIM İÇYÜZÜ SERBEST FIRKA FESHEDİLİYOR Fethi Bey mücadeleye devam edemiyecek bir hale geldi.Bir gün Atatürke s "Ben bu işi yapamıyacağım,dedi.Atatürkün ceva ı şu oldu:"Benim tavsiyelerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • Zafirullah hanın basın toplantısı Pakistan Dışişleri Bakanı hükümetimizle yaptığı temas» lan açıkladı Ankara,20 Milliyet)iki günden beri şehrimizde bulu nan Pakistan Dışişleri Bakam Ekselans Zafirulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • v^ M:Dün Lizbon'da Atlantik Pakta Bakanlar Konseyinde mühim bir beyanatta Köprülü Roma hava alanında tayyareden inerken.Foto;BASIN)Türkiye dün Atlantik Paktı konseyine resmen iştirak etti KÖPRÜLÜNÜN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • Deponun infilâkten sonraki feci hali Bir kişinin ölümüne sebep olan infilâk Rlieroit bidonunu lehimlemek îstiyen memur infilâk neticesinde öldil Dün Baat 13 sıralarında Ga ile neticelenen bir infilâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • BeyoğSunda işlenen yeni bir cinayet Bir demirci,sevdiği kadını yirmi bir yerinden bıçaklayarak öldürdü Dün Beyoğlunda âğk ve kıskançiık yüzünden yeni bir cinayet islenmiş ve 24 yaşlarında Kâzım Karaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • Mecli bütçe dün başlanıldı Giderler 2,088,629,492 lira,gelirler de 1,887,393,091 lira_olarak fesbit edildi Maliye Bakanı Hasan Polatkan bütçenin bütünü hakkında geniş izahatta bulundu Muhalefet adına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • Sayarın Amerika seyahati Cumhurbafkanı mart başında Ttumanın hususî uçağı ile Amerikaya gidecek Ankara 20 Milliyet)Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın Amerikaya gideceği hakkında çıkan haberler teyit edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • Samatyayı haraca kesen Azılı zorba Dün akşam Samatyada muhiti heyecana veren bir hâdise olmuş,haraç almak istiyen ve dükkân sahiplerini ölümle tehdit ederek dükkân camlarını kıran ve zabıta kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1952
  • 0 İlimi J^,Mısırda gerginlik azaldı Kanal bölgesinde normal 1 hayat başladı Kahire,20 A.P.Bağımsız «El Mukattam» gazetesi bugün Başbakan Ali Mahir Paşanın,resmî ingiliz Mısır müzakerelerinin açılışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • MAKALE Ayasofya'nm lâikliği Ismail H Tarsus da oturan eski valilerden Rauf Kırçak Beyden iki mektup aldım:Geçen aym sonlarında gelen ilk mektubunda Tarihin hakkı)başlıklı yazımda Ayasofya camiinden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • Merhume Seniha Benice Çok acı bir kayıp Büyük bir teessürle haber aldığımıza göre,Gece Postası gazetesinin sahibi Bayan Seniha Benice,tutulmuş olduğu anı lnsız bir hastalıktan kurtulamıyarak dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • ŞUBE ve AJANSLARIMIZIN 36 nc,sı İSTANBULDA PENDİK AJANSI BUGÜN HİZMETE GİRDİ YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • Yeni ekmek çeşnisi Piyal aya çıkanlacaK yeni iekmek çeşnisi için Yeşilöy Tarım Kknyahanesinden beklenen rapor Belediyeye gelmiş bulunmaktadır.Belediye Kimyana nı?sinin de ayrıca vereceği rapor sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • POLİSTE ic Saat 22 de Büyükdere Tepe sokakta oturan Kenan Güney Büyükdere Halkevinde tfimsil provası yapmakta iken çıktığı sandalyenin kayması ile sol kolu incinmiş,tedavisi yapılmıştır.BSlıkjjazârı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • KISA HABERLER it Paıisle Milletlerarası Çocuk lar Merkezinin tertip ettiği Sosyal Çocuk Hekimliği Kursuna istanbul Üniversitesi Çocuk Kliniği asistanlarından Dr.Daniş Tanyelin iştiraki kararlaştırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • ŞEHİR TİYATROSU MÜDÜRÜ İSTİFA HEBERlNl YALANLIYOR Şehir tiyatrosunda aktörlerle idareciler arasında bazı anlaşmazlıkların çıktığı ve bu se heple Şehir Tiyatroları Müdürü Zeki Coşkun'un istifa ederek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • F.ISFilWDIYAKOGLTJ'NTJN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Galatasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'in cenaze töreni sırasında çıkan hâdise dolayısiylt istifa eden Galatasaray Lisesi Müdürü Fethi îsfendiyaroğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Dünyanın En Büyük Antiblotik i Fabrikası PFIZER Marka Dihydro STREPTOMYCIN Sulfate İSTANBUL ve TAŞRADA SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR Istanbulda perakende satış fiyatı 165 kuruştur OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Atılış ıpun Sterling Dolar Fr.Frangı tsviyre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eslcoudes 7.89.50 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44 80 0.01.876 9.73.90 7.88.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • GECE ir Edirne Lisesinden Yetişenler Derneğinin tertiplediği «Trakya Meriç» gecesi 29 şubat gecesi Konak salonlarında yapılacaktır.BALO ir Sigorta Prodüktörleri Cemiyetinin yıllık balosu 6 mart gecesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • ^n^M»ıııı m»-FIKRA Yanhş yola sapmıyalım Olimpiyatlara gidecek olan güreşçilerimizin tosbiti için yapılan seçmeler buyutc sürprizlerle neticelendi.Anodulunun,Trakyalım er meydanı çayırlarından "cti-c;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • Tepebaşı cinayeti Katil M.Ali dünkü duruşmada deli olduğunu iddia etti ^O—Kalyoncukuliukta oturan Evengeıiya adında 16 yaşında bir Rum kızını öldüren İranlı Muhaunmfed Ali Keffeşyanın duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • HALKIN SESİ Tabildot yemeklerden şskâyet İzinli olarak Istamıulda bulunan bir nahiye müdürü yazıyor:«Bkr aylık iznimi geçirmek için Istanbula geldim 3 sene evvel buradan ayrılmıştım.Vaziyeti çok değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • Dem:ryo!u nakliye ücretleri artıyor Zam;kömür,hububat,odun,inşaat malzemesi ve muhtelif döküntülere 1 marttan itibaren tatbik edilecek Demir Yolları idaresi 1 Mart I tan itibaren tatbik edilmek ü-l ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • Tophane durağına gelmeden evvel sağa kıvrıldınız mı.iki üç tane ufak kirli camlı kahve görürsünüz,kışın bu kahvelerde,bol biryantinden pırıl,pırıl yanan saçlı şakaklarına kadar uzamış müselles favoril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • CİNNET GETİREN BİRİSİ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ Şdhremininde oturan Haçik adında biri,birden bire cinnet getirmiş ve tabanca ile kendi iuni göğsünden yaralamıştır.Haçik tedavi edilmek ve mü şahede altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • OKULLARDA SAĞLIK FİŞ.LERİ HAZIRLANIYOR Geçen hafta Ankarada toplanan Yük! ek Sağlık Şurasında o kul sağlığı konusu ehemmiyetle ele alınmış ve İstanbul şehrinin Eğitim teşkilâtının bu mevzudaki başarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • Bir deniz kazası Çarpışına sonunda batan motorun bir tayfası boğuldu Dün sabah Haliçte bir kişinin ölümü ile neticelenen fecî bir deniz kazası olmuştur.Köprünün açılma saatlerinde geçit gözlerinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1952
  • Hie.21 ŞUBAT Bu.25 8 C.E* 1952 Şubat 1371 Perşembe 1367 VA] KİT VASATİ EZANİ Güneş öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 6.48 12.28 15.26 a 17.49 19.20 5.10 1.03 6.40 9.38 12.00 131 11.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • 28 Şubat EV keşidesinde dağıtılacak ikramiyeler 1 EV 1 Otomobil Şevrole)2 Adet 500 Liralık 2 250 10 100 40 50 NOT:Evi dilediğiniz yerde yaptırabilmeniz için bedeli ödenecektir.Her 100 Lira bîr iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • UMRiTi MUHAMMEOiN îjOpn*SAMİHMT/l TANSI/HAYATI Hazreti Muhammed umumî taarruz emrini verdi ve iki taraf da artık birbirine girdi TEFRİKA No.50 AK hemen yerde inleyen Ebu Übeydeyi omuzlayarak Müs lüman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Paydos vaktini suiistimal eden memurlar Washington 20 Nafen)Bir leşik Amerikiada hükümet memurluğu yapan yüz binlerce kişinin öğle yemeğine tahsis edilen resmî yarım saat paydosta daha uzun zaman kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Tayyare hırsızlığı Güney Amerikada bir Yugoslav pilotu memleketine kaçmak için uçak çalmağa teşebbüs etti ¦III J» I.Sao Paulo,20 A.A.Sao Piiulo Hava meydanında dün garip bir hâdise olmuştur.Jan Chesko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Bulgar Başbakanına suikast yapıldı Maarif Bakanı Doktor Dr am ati ve okullarda okunan kitapları kontrol etmediği için azledildi Londra,20)Nafen Deı edilecektir.mir perde gerisinden gelen ha' Buraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Atomun yeni mucizeleri ¦l-l* u—j mı ı Güney Amerika semalarında tecrübeler sonunda mantar şeklinde bulutlar peyda,oldu I fil» ıŞSa—II Santiago Şili)20 AP)«Las Ultimas Noticias» gazetesi bugünkü bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Madam Roosevelt Karaşi'ye gitti Karaşi,20 AP)Müteveffa Cumhurbaşkanı Rooseveli'in eşi Mrs.Eleanor Roosevelt bugün Karaşi'ye gelmiştir.Bayan Roosevelt Pakistanda 7 gün,Genel Valinin misafiri sıfatıyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER A M E K t K A Albuquerque'dğ Yeni Meksiko Üniversitesinden yedi talebe.30 sene evvel Birleşik Amerikanın bu bölgesini haraca kesen Pancho Villâ ismindeki haydudun efsanevi hâzines
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Almanya,Ankaraya Büyükelçi tâyin etti Bonn,20 AP)Batı Almanya Cumhuriyeti,dün,yeni Türkiye Büyükelçiliğine,eski diplomatlardan Dr.Wilhelm Haas'ı tayin ettiğini bildirmiştir.Türk hükümeti tayini kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Kızıl askerlerine bayat yiyecek veriliyormuş Tokyo 20 Nafen)Komünist Pekin radyosunun bugün itiraf ettiğine göre.Pekin Şangay,Tsdentsin şehirlerinden Koredeki «gönüllü Çin kuvvetlerine» zehirli veya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • lübette kızıllar yığınak yapıyorlar Hong Kong 20 Nafen)Komünist Çinliler dünyanın damı denilen Ti bette askerî bir karar gâh kurduklarını bildirmişlerdir Komünist Çin hükümeti,bu karargâhın Tibet ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Yogoslavyada emlâki bulunan vatandaşlar Ankara 20 A.A.Dışişleri Bakanlığından tebliğ edilmiştir Yugoslavyada emlâk.hukuK ve menfaatleri bulunan vatandaşların Bakanlıktaki dosyaları,nın incelenmesi sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Belgratta sabotajlar Amerikan haberler servisi binasını yakmak tein sabotaj hazırlandığı meydana çıkarıldı Belgrad 20 AP)Bugün,Bel gradm merkezinde kâin Ameri,kân Resmî Haberler Servisi bina sim ateşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • George Washington'un doğam yıldönümü Washington,2 OCA.A.Önümüzdcki cuma günü bütün Amerikalılar ilk Cumhurbaş kanları ve hürriyet uğrunda yaptıkları muvaffakiyetli çarpışmanın Başkomutan George Washin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • ^ÎIKAN KISMIN HÜLASASI «Aylardan beri Londra efkârını ilgilendiren ve polis tarafından yakalanamayan Akrep lâkabiyle maruf haydut,bir akşam Mister Motgomery Brid'in Yuva denilen kabaresine gelir.Burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Aşağı yukarı Yeditepe dergisi,kitap seri.Sinin dördüncüsünü de çıkardı;«Aşağı Yukarı» Oktay Rifatın on dokuz şiirini bir araya getiriyor.Şairi,ihtimal,tanırsınız;Orhan Veli Melih Cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Kuzulara dair On iki kilodan aşağı kuyuların kesilmesini Tarım Bakanlığı menetmiş.İki aya yakındır tstanbulda lu.u eti satıbnaktmdır.tik günlerde tavşan kadar olauları kasap vitrinlerini süsledi.Esld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1952
  • Siyasi İcmal Georges Bonnet'in hatıratı İkinci Dünya Harbi başlarken Fransa Hariciye Bakanı olan Georges Bonnet hatıratını neşretti.Bu bir hatıra olmaktan ziyade demokrat milletlere verilmiş bir ibret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.02.1952
  • IKore birliğimi/in kahramanlık menkıbelerini ve harp harekâtını yurdun her tarafından verdiği konferanslarla anlatan General Tahsin Yazıcı l/mirde de bir seri konferans vermiştir.Ege bölgesinden ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1952
  • Marie Wilson ile John Lund'un birlikte çevirdikleri «Dostum Irma Batıya Gidiyor» filmimle Diana Lynn,Batı ruhunu canlandıran bir rol almıştır.Besimde genç artisti güzel bir kowboy kıyafetiyle görüyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1952
  • Yıldırım Bâyezid'in içki düş künlüğü meşhurdur:Bu iptilasına sebep olarak da bir Sırp Prensesi olan karısı Olive*Vııın Osmanlı sarayına ilk defa olarak içici ve eğlence düşkünlüklerini sokmuş olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.02.1952
  • ¦Si r;1ÜPİ Mi v ^v Boks,öldürücü bir spordur.Rintte ölen birçok boksör vardır.Yukarda,yaptıklan bir maçtan sonra suratları harabeye dönmüş iki şöhretli boksörü.Ezzard Charles solda)ile Joe Louis'i gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1952
  • 1 r»,Basketbolda Çamlıca Kız Lisesi şampiyon oldu Kız okullarının yakan top ve basketbol karşılaşmalarına d;in Beyoğlu Erkek Terzilik:Okulunda devam edildi.İlk maçta Beyoğlu Orta yakan top takımı,Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1952
  • Milyonlarca insanın merakla takıp Karşılaşmalar sonunda ölen ve yaralanan sporcular ^B wK ı m Ftıtboida İsveçli Pol bz,Boksta Cezayirli Mustafa,Otomobil yarışlarında İtalyan Ambrossini hayatlarını ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1952
  • Lıse'er arası basketbol maçları VEFA SALONU:Perievniyol S Ahmet Sanat Sanatlılar maça gelmediklerinden,müsabakayı Pertevnlyal Lisesi hükmen kazandı.Beyoğlu 17 Anadolu 19 Çok hâkim bir oyun çıkaran Bco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1952
  • Amerikanın en iyi dekatlon rı Amerikanın en iyi dekatlon derecelerinin sahipleri Mathias ile Riehards'tır.Bu iki şöhretli atletin 1950 ve 1951 senelerin,de yaptıkları dereceler şöyledir:MATHİAS 1950)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1952
  • Yeni bölge hakemlerimiz Bölge hakem komitesi,lisansiye olan dört hakemin ismini ilân etmiştir.Gecen sezondan beri başarılı maç idare ederi ve cBölpe Hakemi» olmaya hali kazanan dört genç futbol hâkemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1952
  • Zenciler ve diğer spor branşları Birleşik Amerikada zenciler atletizmden soma boks,basketbol,yüzme ve beyzbolda kendilerini gidermektedirler.Son zamanlarda Golf Federasyonu zencilerin Profe.youei Golf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.02.1952
  • Liseler arası futbol maçları ŞEREF STADI:Ecıbatas 0 istiklâl 0 Liselerarası futbol maçlarının ilki dün Kabataş ile İstiklâl Liseleri arasında oynandı.Karşılaşmanın,ilk devresi mütevazin geçti.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • ÇIKA S KISMİN HÜLÂSASI «Kir kaya parçasının gölgeliğine sığınan kalpaklı nöbetçi ilerden bir atlının geldiğini ve altında güzel ve kır renkli bir kısrak olduğunu görünce durumu reisleri Petri'ye bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • I BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 3 4 5 1 6 H„ 7 8 9 10 Bv'l 11 12 i I SOLDAN SAGA i 1 Sözüne sadık;Tersi iade.2 Etrafına bakın:iplik;İzmir beyi.3 Şart edata;Vapur odası;Dd tt.5 Yüze gülücünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • Bu akşam saat 21 de M A K S 1 M de Cumartesi,pazar 16 da n.atine ve çar_arnba 16 da tenzilâta matine HOŞMEDET K.akşamı üe cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe 11 de açılır.Tel:43134 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • küçük Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yu ka rı J\j J Komedi 1 Perde Tazem Veda i Nedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • FRANSIZ HEYETİ DÜN GİTTİ Belediye tarafından Alman** yaya ısmarlanan 50 otobüs yakında memleketimize gelerek,hizmete girecektir.Diğer taraftan bir müddet evvel şehrimize gelerek,irare den yerlere tüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • ÜNİVERSİTEDE YENİ BİR SAĞLIK MERKEZİ KURULACAK Üniversite senatosu tarafın dan Üniversitede yepyeni esas lar dahilinde bir sağlık mer kezi kurulmaktadır.Ünversite Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü Veremle M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • EVLAT KATİLİ BtTC BABA Bundan bir müddet önce Konryada 6z evlâdını boğarak öldüren Tekin Vey'el isminde ki kaiil baba dün müşahede altına alınmak üaare şehrimi ze getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • KONSERVATUAR TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ Konservatuar Türk Musikisi îcra Heyeti,Mes'ut Gemilin idaresinde 5 şubatta verdiği koni 'eri.gösterilen umumî arzuya uyarak bir defaya man sus olmaık üzere tekrarlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • MC.GHEE'NİN TEŞEKKÜRÜ Amıaritka Büyük Elçisi Mr.Mc.Ghee Vali ve Belediye Rei sine gönderdiği mektupta Tür hiyede Büyük Elçilik vazifesly lie geldikten sonra İ tanbulu ziyareti esnasında kenJi&ine karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • ÖLÜMLE NETİCELENEN OTOMOBİL KAZASI Şoför Suzan Özdür'un idare.Hindeki otomobil Bostancıda,Bağdat caddesinde Mehmet Özkan'a çarpmış ve yaralanma sına sebebiyet vermiştir.Numune Hastahanesine kal diril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gfckeekter 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 İzmir Konya AdanS 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • I Lokman fJek.'nn Or HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.tstanbuJ nivanvolıı Nrv.]QA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • Çekil be arsız!Anneciğim ben çilek istiyo» I rum.Çilek mi dedin?Anlamıyan bir insanın sorusu değildi bu.Bir noktaya mahzun mahzun bakan gözlerde hiç bir sorglı kıvrıntısı görülmüyordu.Nitekim esmer,so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • BUYU VbRDÜMi TEFRİKA No.İSO Yazan:SAUANCIGtL Müftü "Şu mübareğe dokunmayınız.O,Sünniler için bir uiu camidir,diye bağırdı Erlerden birkaçı koştu;nereden tedarik ettilerse koca bir kütüğü üç kişi inley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve Program.13.00 Haberler,13.15 Öğle Konseri Pl.M.1.Glinka «Ruslând ve Ludmilla» uvertürü,Isaac Albeniz «Sevilde Bayram» Çalan:Val ter Poele id.Detroit senfoni ork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLABI Saat 21 de DRAM KISMI Mi RA3 Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi:Reşîha Vâfi ve Lûtfî Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yaz&n Celâl Musahipogla Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor BaS tOTOfa birincide)1 sına mükemmelen uğraşabildiği de müşahede edilmekte idi.Hilkaten inatçı olan Fethi Bey,kendisini siyasî mücadele bakımından zaafa uğratınca ya kadar,birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • Mısırda gerginlik azaldı ''Bas tarafı birincide!şunları ilâve etmiştir:«Yakın da başlayacak olan müzakereler sırasında Mahir Paşa Mısır umumî efkârını hiçbir su retle tazyik etmiyecektir.KANALDA NORMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • eyoğlunda işlenen cinayet |Bas taralı birincide)Bir ay evvel Fatma ile sokakta karşılaşan Kâzım Karaca barışma teklif etmiş ve red cevabı alması Özerine kadım üç yerinden bıçakla yaralamıştır.Hâdiseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • Mecliste bütçe müzakerelerine başlanıldı rBaş tarafı birincide)Bundan sonra memleketimizin tediye muvazenesindeki açığm seneden seneye artıp art madiği,fiatlarımızın yükselip yükselmediği meselelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • Azılı zorba kânın cam ve çerçevelerini kırarak bakkalı ölümle tehdit etmiştir.Sabıkalı bundan sonra bitişikteki kasap dükkânına da giderek aynı tehdidi savurmuş ve kasap Hasan Tığlıdan da haraç istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • Köprülünün beyanatı f2aş tarafı birinrid«l Köprülü Türkiyenin Atlantik Paktına girdiği sırada tine gösterilen hararetli tezahiirattan dolayı konseye teşekkürlerini bildirdikten sonra Kuzey Atlantik mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • E ir İçişinin ala* «a olumu T.tarafı bıriı.cide)ledlr:Galatada Toprak Mah ulleri Ofisine ait deponun şe fi Sabahattin öğe,içinde rule roit denilen katranlı bir mad de bulunan bir bidonun delindi ğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.02.1952
  • Zafirullah Han Bas tarafı birincide)bakan ve Dışişleri Bakan Veki li ile görüştüm.Bu görüşmece rimizde Türkiye ile Pakistan'ı alâkadar eden bütan mesele ler üzerinde fikir teatisinde bulunduk.Temas et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • MOTOSİKLET SANAYİİNİN ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLER X O EN MÜTEKAMİL TEKNİK •ZARİF YAPI İNSANI YORMIVAN YOLCULUK YAKITTA EKONOMİ RAKİPSİZ FIAT tU ŞAHANE MOTOSİKLETLERİ» BAŞLICA VASIFLARIDIR TÜRKİYE MÜNHASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Hollywood haberleri •4r Heddy Lamarr,dördünciı kocası,lokanta sahibi Ernest «Ted» Stauffer al'y*hinde boşanma dâvasını ikame etmiştir.Artist,kocasının pek fena muamele yapmış olduğundan bahsetmiş ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • J* Colombia Film Şirketi,Al Jolson'un hayatını filme almıştır.Lary Parks ve Barbare Hale taralından başrolü oynanan bu film Park MiUs'in romanından alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Son on yıl içinde en fazla para kazanan Hollywood artisti Betty Grablc olmuştur.Resimde Betty en son çevirdiği müzikal bir filmde görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Peter 1.nvfort ve Janet Leigh «Kızıl Tuna» adlı bir trajedi filni çevirmişlerdir.Avustnryadaki komünist mezalimini anlatan İm filmde Janet Leich bir anne rolü oynamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Tanınmış sinema artisti Elizabeth Taylor bugün Londrada nişanlısı ingiliz artistlerinden Michael Welding ile evlenmek üzere gemiye binmek için New-York'a gelmiştir.Elizabeth Taylor,düğünün bu haftj.so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Zührevî ye cild mütehassısı Dr.Fayri öner EĞMEZOGLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad Hacıbekir kösesi Alyon Sok.No:13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22 50 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayılk_4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2?83 üncü sayfanın santimi 4 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • İstanbul sular idaresinden İdare ihtiyacı olan 1500 m3 kaim Sultan çiftliği kumu satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinde alınabilir,istekliler yatıracakları 1000 liralık temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • İst.Lv.mir liginden verilen Askeri Kıtaat ilâm Kapalı zarfla 6 ton sadeyağı satın alınacaktır,ihaleli W Mart 1952 pazartesi günü saat 16 da Gelibolu As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır,Yutan 0,000 lira olup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • 100 adet 350 amperlik 100 600 Seksioner satın alınacaktır i.Ç.T.T.İşletmelerinden:1 Muhammen bedeli 8800,Ura tutarında olan yukarda Cins ve milyarları yazılı malzeme 29.2.952 cuma günü saat 10 da paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:1 Bir adet dik silindirli 110—130 beygir kuvvetinde 600—750 devirli iki veya dört zamanlı dizel motörü satın alınacaktır.2 Elirde bu evsafta motörü olup d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Istanbul Gmr.Mh.Dz.Bölge Komutanlığından Açık eks:'t:ne ile 36 kalem motor malzemesi satın alınacaktır.Tahmin bedeli 10000 lira,muvakkat teminatı 750 lira dır.Teminat Galata Çinili rıhtım hanında Gmr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu z raat aletleri ve makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden ADAPAZARI Adapazarı fabrikamızda istihdam edilmek üzere iki ade teknik kontrolör iîe bir boyahane,bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • E ulunmuş eşya Otobüslerde bulunan eşyanın müfredatlı listedir Adet Muhtelif cins çantalar 40 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 84 Tek ve çift kadın ve erkek ayakkabı ve çocuk patikleri 14 Şapka,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • Fatih 3.Sulh Hukuk Yargıçlığından:950 56 T.Vefa tile terekesine mahkememizce vaz'ıyed olunan Bekir Parmire ait eşyalar Şeh remininde ördek Kasap Ma hailesi Akkoyunlu Sokak 33 3 No.lu evde 27.2.952 çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.02.1952
  • I Ill llHII^ I M ^1W^—Hi t I Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı îşlerini idare eden Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklımı Matbaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8