Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • ¦f/tthıMım%\Bugün şehrimizde hava;90k] bulutlu ve u bir ihtimalle çisenti seklinde yağışlı geçecek,hava sıcaklığı dünü nisbe tie biraz daha azalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • ROMANA BAŞLADIM BID/RHAN Yörük Ali «Kara lbo» tefrikamızın muharriri Bedirhan ÇINAR'm hazırladığı boj tefrikada bir yandan Bulgar komitecilerine ve-Kus kazaklarına kan kusturan ve diğer taraftan yüzle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN İÇYÜZÜ Atatürk'ün Hasan Rıza Beyle meraklı konuşması Hasan Rıza Bey sordu "Fethi Bey ve arkadaşları ya vaziyetten istifade ederek iktidarı ele geçirirlerse?Atatürk şöyle cevap verdi:"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • Kızılfoprak cinayeti Kaatil öğretmen akıl hastası imiş On gün evvel Kızıltoprakta kanlı ve müessif bir hâdise oL rDevamı Sa:7 Sü:7 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • Üçler Almanya ile anlaşmaya vardılar Yayınlanan dörtlü tebliğde Almanyamn Avrupa müdafaasına katılacağı bildiriliyor Londra»19 AP)tngiltere Amerika ve Fransa Dış bakan la rdyle Bala Almanya Başbakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • îç istikraz tahvilleri Maliye Bakanı 60 milyonluk/tahvilin gününden evvel tamamen satıldığını bildirdi Ankara,19 Milliyet)Maliye Bakanı Hasan Polatkân.60 milyon liralık iç istikraz tahvillerinin satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • Atlantik Paktına iltihakımız bütün dünyada memnuniyet uyandırdı Köprülünün başkanlığındaki heyetimiz dün uçakla Lizbon'a hareket etti Washington Büyükelçimiz Pakta iştirakimize ait vesikayı Amerika Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • Yarından itibaren gazetemizde neşre başlıyacriğımiz «TARİHTEN ALINMIŞ MERAKLI FIKRALARsütununu takip etmelerini okuyucularımıza tavsiye ederiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • Haymanada tüyler ürpertici bir cinayet Üç kişi bir adama hücum ederek evvelâ bıçakla yaralayıp tabanca ile öldürdükten sonra testere ile kollarını ve baraklarını kestiler.YAZISI 7 NCt SAHtFEDE)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • Roma ve Atina'dakl maçları gazetemiz adına takip edecek olan Muharririmiz Sulhi Garan tayyareye binerken NAPOLİ VE ATİNADA İKİ MAÇ YAPACAK OLAN Genç Millî takımımız düngitti Muharririmiz Sulhi Garan,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1952
  • Zafirullah Hanın ziyaretleri Ankaraya varan Pakistan Dışişleri Bakanının İlk «ünü resmi ziyaretlerle geçti Ankara,19 A.A.Pakistan Dışişleri Bakanı Ekselans Zafirullah Han bu sabah saat 11 de motorlu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • MAKALE Fafih'in zavallı medresesi İsmaâ!Hami DANIŞMEND Fatifo İsianbulu fethettiği zaman harabe halinde bir şehre girmiştir:Bunun sebebi,bütün toprak' hırını kaybetmiş olan Bi-an» İmparatorlusunun uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Avrupada iştirak edeceğimiz sergiler ÖnümüzdHd aylar içinde Avrupanm muhtelif şehirlerinde sergiler açılacaktır.Memleketimizi tîıci firmalar aşağıda belirttiğiniz beş sergiye iştirak etmek üzere hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • PAMUK PİYASASI DURGUN Ege bölgesinden gelen haberlere göre.pamuk piyasasında büyük bir durgunluk müşahede edilmektedir.Gerek cumartesi gerek pazarı esi «ünü izmir Borsasında pamuk üzerine hiç bir muam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • TEKSİF İŞÇİLERİ FED ERAS YOXU TOPLANTISI Teksil işçileri Federasyonu toplantısı dün g^ç vakie kadar devam etmiştiı Oldukça gürültülü bir şekildi devanı eden toplantıda muhtelif hatipler tarafından Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • j Hie.20 Bu.24 ŞUBAT 7 C E* 1952 Şubat 1371 Ça j'imba 1367 VAl CIT VASATÎ EZANİ GUn«t 6 50 1 02 Oyle 12; 8 6 JO tkindi 15 26 n 38 A!cîii i 17 IS 1?0 19 if» 'il lnı.âk 5.10 11.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Öhö!öhö!apşu,Ne oluyorsun birader?Bu ne hal!Git evinde istirahat et.Gözleri sulanmış,benzinde kan kalmıyan kâzım Efendi,nezleli mendilini cebine yerleştirirken cevap verdi:Ne olacak.îstanbulun ha vasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • KONSER ¦ic Tanınmış Fransız Piyano virtüözü S.Francois cumlrtesi günü şehrimize gelerek 25 Şubat akşamı bir resital verecektir.GECE Ses Tiyatrosunda önümüzdeki pazartesi günü sanatkâr At»C Kaptan için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • r FIKRA Gene çocuk tiyatrosu meselesi Bir kaç gün önce bu çerçeve içinde çocuk tiyia loşuna gidip de içeri girâmeden dönen seyircilerin uğradığı müçfkülâtı izah etmiş,Komei di ve Drûm kısmında olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Sadeyağ piyasası Sadeyağ ve nebatî yağ piyasa,sında durgunluk devam euiyor Sadeyağ piyasasındaki durv gunluk devana etmektedir.İstihsal bölgelerinde de piyasanın gevşek olduğu anlaşılmaktadır.Halen er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • AMERİKAN KADINLAR BİRLİĞİ BAŞKANI ŞEHRİMİZDE Amerika'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki delegesi.Amerikan Kadınlar Birliği Başkanı ve «Cântury Magazin» mecmua sı muharriri Miss Anne Lord Strauss dün u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Şehir nakliyat işleri düzenlenecek Belediyede.İktisat Müdiulüğünün.Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Dernö£i.şoför ve kamyon sahiplerinin iştirakiyle bir toplantı yapılarak şehirdeki nakliyat isleri mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • DENİZYOLLARI İDARESİ-NİN 1 YILLIK FAALİYETİ Deniz Yollan İdaresinin son yıl bilançosu ile idarenin bir yıllık faaliyetine ait rapor hazırlanmıştır.Rapor ve bilanço Denizcilik Bankasj kurucularına tevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • KISA HABERLER ir İstanbul Üniversitesi Tale,be Eirliği Tıp Fakültesi TalebS Cemiyeti 29 şubat'da başlayıp 11 Martta sona erecek Lübnan Suriye Kıbrıs'a bir gezi tertiplemiştir ir Merhum Ord.Prof.Ethöm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • POLİSTE Beşiktaşta kunduracılık ya pan Faruk Adında biri iddiaya göre Metin ve Hakkı adında iki çocuğa sarkıntılık etmek istemiş ve durumu müşahede eden dükkân komşuları kunduracıya linç etmeğe kalkış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Harrlman Pancet'in basın toplantısı Amerikan Hür îsçl Sendika,lanna mensup Harrlman Pancet dün bir basın toplantısı yaparak ezcümle şunları söylemiştir;Şimdiye kadar Ankara,iz mir.Adana ve Karabukte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • SAİT NURİ'NtN DURUŞMA-SINA DEVAM EDtLDt Gençlik Rehberi adındaki kitabın müellifi olan v6 kitabında kendisini Bedüizzeman)olarak ilân eden,80 yaşındaki Sait Nursî'nin duruşmasına,dün 1 inci Ağır Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Şehir Meclisi Dünkü toplantıda E.T.T.bütçesi komisyona iade edildi İl Genel Meclisi,şubat dönemi toplantılarından 6 ncısmı,dun saat 15.30 da Hayri Yaman'ın başkanlığında yapmıştır.Geçen toplantıya ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • HALKİN SESİ Vapurların havalandırılması isteniyor KadıLcöyünde Yoğurtçu Do reboyunda oturan RCcep Tek yazıyor;«Kadıköylliyüm ve derhal BoyUyeyim ki köyümden çok memnunum,tşim dolayısile her gün tstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Piyasada mühim bir dolandırıcılık hâdisesi İzmirli bir tüccar şehrimizde birçok kimseleri dolandırdıktan sonra kayboldu Savcılık yarım milyon lira degerinde mühim bir dolandırıcılık hâdisesine âl koym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • MARMARADA ATIŞ TALİMLERİ BAŞLADI 1.Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir.Deniz Kuvvetlerimize mensup 4.muhrip,dün akşamdan İtibaren 15 gün devam edecek olan atış tâlimlerine katılmışlardır.Atışlar Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • ZONGULDAK AÇIKLARINDA BULUNAN FENER Tan vapuru Kâradenizden dönerken Zonguldak açıklarında dubali bir Fener görmüştür,gemi kaptanı bu mıntakada fener olmadığı için fenerin yanına giderek yeşil renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • FUHUŞ YUVASI HALİNE GETİRİLEN OTEL Evvelki göçe sabaha karşı Yeni'köydetai Beyaz Yalı Offline bir baskın yapan Emniyet Müdürlüsü Ahlâk Masası mömuıları 18 çifti uygunsuz vaziyette yakalamışlardır.ikis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • KOPENHAG ASKERÎ ATAŞELİĞİMİZ Kopenhang Askeri Ateşelifiimize Kurmay Yarbay Zeki litör tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Mercan arsa arının safış tahkikatı Usulsüz olarak satışa çıkanlan Mercan arsaları mevzuunda Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat devam etmektedir Bu arada dün de Şehir Mecffsi üyelerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • KARISINI ÖLDÜREN HAM-ZANIN DURUŞMASI Kıskançlık neticesinde hamile eşi Şadiyeyi kapı d em iriyle öldürmekten sanık Haraza Can* in duruşmasına dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1952
  • Kambiyo ve Esham A.ılıg lapan.Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr.Belçika Fr.İsveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.89.50 280.30 0.80 •64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 044.80 0.01.876 9.73.90 7.88.50 2a0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Tefrika No:1 Tefrika No:1 Mezar korkusu i Aylardanberi Londra efkârında mühim bir yer tutan bir haydut Akrep lâkabiyle anılıyordu.Fakat,polisin geceli gündüzlü takibine rağmen kim olduğunu,nereden gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Hiciv Şu altı yol ağzında rehberliği ne yapacak?Ne mi,dedim?Doğrusu;endişenin büyüklüğünü karşılayabilmek için «neler» demeli ve sıralamak idim:1:Ortadan çok üstün bir ze kâ,2:Dilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • IWTevEidi Şerîf Merhum emekli Deniz Binbaşısı Hacı Mahmut Başoğlu)nun vefatının yıldönümü mü nasebetiyle 23 Şubat 1952 tarihine rastlayan cumartesi günü ikindi namazından sonra Teşvikiye Camiindö Mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Genç Ali,kılıcını Velicfin başına indirmiş;kanlar içinde onu yere sermişti TEFRİKA No.49 Fakat Ebu Cehil göründü,kalabalık dağıhr gibi oldu.Yü zü son derece asık,gözleri hid dettcn dönmüş,ağzı köpürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • MAHKÛM OLAN NOTER KATİPLERİ Dün,3 üncü Asliye Ceza Man kemesinde iki noter kâtibi bayanla,bir tüccar sahtekârlık suçundan birer sene hapse man kûm edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • ze Psikoloji zaafı Pazar günü bir arkadaşımızı ziyaret için şehrimi-I zin maruf hususi hastanelerinden birine gitmiştik.Memurlar bizi nezaketle karşıladılar,birisi önümüze düştü,yol gösterdi.Kapıyı vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Atlantikte fırtına İki sarnıç gemisi ortadan ikiye bölündü.Mürettebattan Ur kısmı kurtarılamadı urumu Mnunm^a Londra,19 Nafen)Batı Atlantik'te Massachussets sahillerinin uzaklarında bulunan iki sarnıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Dördüncü madde programının Milletler Arası İstişare Bürosu Başkanlığına tayin edilmiş olan Amerika Filmcilik Birliği Başkanı Eric Johnston dün yemin etmiştir.Johnston,Nels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Kafa işçilerine Peron'un cemilesi Paris.19 Nafen)Arjantin de General Peron,Kafa işçileri Sendikasına dahil bulunan romancı,yazar,şair ve piyes muharrirleri için çok faydalı biı kanun kabul etmiştir.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Fazla kârını müşterilere iade eden müessese Londra,19 A.A.Hakkın dan fazla para kazandığı İçin bir İngiliz firması müşterilerine 40 İngiliz lirası iade etmiştir.Hugh Stevenson vğ Mahdumları namındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Sarnıç gemilerinde kedi bnlnndurnlmıyacak Londra.19 Nafen)ingiliz Deniz Ticaret Bakanlığı bütün petrol ve gaz taşıyan gemilerde kat'l surette kedi bulundurulmaması emrini vermiştir.Kedinin tüylûrindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Suriyede kar yağdı Şam ile Beyrut arasındaki yol kar yüzünden kapandı,telefon irtibatı kesikli Şam,19 Nafen)Orta Doğucla şiddetli kış hükü;n sürmektedir.Yağmur ve sellerden üioru-a kar yağmaya başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Irak petrol anlaşması Yeni tefriş edilen borudan senede 14 milyon ton petrol sevkedilecefe Londra,19 A.A.M* Petrol Kumpanya» merkezinden bildirildiğine;göre Bağdat Hükümetiyle Kumpanya arasında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • MALÛL GAZİLER KONGRESİ TOPLANDI Ankara Malûl Gaziler Cemiyeti fevkalâde kongresi evvelki gün toplanmıştır.Resimde kongrede bulunan malûl gazilerden bir grup görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • islâm uleması kongresi Karaşi'den bildirildiğine göre,İslâm uleması kongresi üç içtima akdettikten sonra dağılmış ve kongrede,Filistin,İran,Keşmir,Mısır,Tunus,Fas ve diğer müshiman memleketlerinde rev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1952
  • Iran polisi Fedaiyanı islâm merkezini bastı Fatıminin yaralanması ile ilgili bulunan 20 kişi dün Tahranda tevkif edildi Tahran,19 AP)Polis.¦Fedaiyanı İslâm» merkezini dün basmış ve Başbakan Yar dımcıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.02.1952
  • Geride bıraktığımız hafta siyasi temaslar ve hâdiselerle geçmiştir.İngiltere Kralı müteveffa Altıncı George'un cenaze merasimine iştirak etmek için Londraya giden Cumhurbaşkanımız,Atlantik Paktına işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1952
  • A»v^vvs vfl«İ m Elorİâftiıın on güzel vücutlu genç kızı olarak kabul edilen Christianne Talia,endamının tenasübünü sabah jimnastiğine borçlu olduğunu söylemekte ve her sabah yarım saat muhtelif vücut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A partalılarda çocuk iyesi çok mühimdi Ispartalı bir anne,oğlunu uğurlarken bir kılıç vermişti.Çocuk:Kısa kılıç,dedi.Annesi de "Bir adım fazla atarsan,maksat hasıl olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.02.1952
  • Dinamo takımının Ânkaradaki maçları Yugoslavyanın meşhur takımı Dinamo.Ankaradan şehrimize gelerek Vefa ve muhtelitle oynıyacak İ.ü.MI Yugoslavyanın meşhur takımlarından Dinamo takımı Ânkaradaki maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1952
  • Ankarada deve güreşleri Deve güreşleri her zaman için büyük bir alâka ile takip cuilir.Son zamanlarda memleketimizin muhtelif yerlerinde tie ve güreşlerine rağbet artmıştır.Yukarda Ankarada yapılan de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1952
  • Okul Spor yurtları Kandilli Kız Lisesi Eski bir kültür ocağı olan Kandilli Lisesind Spor hızlı bir ilerleme yolundadır 3 Kandilli Kız Lisesinin Anadolu yakası Ki* Lisesi voleybol grup birinciliğinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1952
  • Kısmet Suihi GARAN Bu pazar Mithatpaşa şta dnjda oynanan Beşiktaş Vefa maçında müessif bir hâdise oldu.Ve Beşiktaş solaçığı genç istidat—Cihadın diz kapağı yerinden çıktı.Vefa kalecisi Şükrü'nün gayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1952
  • Kısa Spor Haberleri ı HAFtF SIKLET ŞAMPİYONASI Avrupa şampiyonluğu unvanını ortaya koyarak Jongen Jo hanson ile karşılaşan Elis Ark,mağlûp olarak bu titrini kaybetmiştir.Yeni şampiyon Johansen'in bu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.02.1952
  • ^ti^i?Dün Roma'ya hareket eden ikinci kafile Yeşilköy hava meydanında kendilerini uğurlayanlarla beraberî Takımımız Romada Dört güzide futbolcumuzun bulunduğu dost Italyada Ay-yıL dızlı takımın iyi in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • BÜyİİK HÜKtİMMK d&RDÜA/CO-MURADA-HA^TI ^gg TEFRİKA No.148 Yaıan:SAMANCICİÜ.Yarı çıplak kızlar titreyerek sofra etrafındakilerin dizleri üstüne uzanıyorlardı Etrafındaki yaranı,paşalar,kumandanlar mert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • 2 3 4 5 6 7 8 9 to m 12 1 2 3 4 5 6 fc*?*H 9 10 1 11 12 SOLDAN SAĞA I 1 Ölçü;Mitolojinin gönül titreten ilahesi.2 Tava^ut etmek;Bir harfin okunuşu.3 Eski eserlere mahsus bir tâbir;Buluş.4 Bir hayvan;Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • 200 Ton demir bilye sofin alınacaktır Etibank İstanbul şubesinden Bu husustaki şartname 20/2/952 tarihine kadar Satınalma Servisinden temin edilir,2332)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • Bolu Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz elektrik işletmesine ait 25 kilovaıt cereyan istihsal eden Volf marka bir aded buhar makinesi,jeneratör,tablo ve yedek aksamıyıe satışa çıkarılmıştır.2 Muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • 1st.Lv.railliginden verilen Asker' Kıtaat ifânı Kapalı zarfla 40 ton Zeytin tanesi satın alınacaktır.Kilosu 135 kuruştan tutarı 54.000 lira olup geçici teminatı 3950 liradır,İhalesi 10 Mart 952 pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10.10 İzmir,Konya,Adana 13.50 İskenderun 18J20 Anadolu Eks.18.30 Adapazarı Postası 20.05 Ankara Eks,Yataklı 20.50 Erzurum 21.40 Doğu Ekst Gelecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • küçük Siyah Piyes 3 Perde Aşağıdan y u karı SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertnğrul Çarşambadan başüca her akşam scat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • [Lokman Hek.'nn Dt HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah gaat 10 30-12-öğle den sonra 14.30 17 de hatta kabul eder İstanbul DivunvtV» Nıv 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • ZAYÎ Amerikâdan namımıza LINDERWOOD VICTORY vapuru ile gel£n ve 32 No'lu konuşmento muhteviyatını teşkil eden AGAKO 0/5312 İSTANBUL ve 0 5310 C İSTANBUL markalı 2 Nolu iki sandık makine aksamına dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • Bu akşam saat 21 de MAKSlM'de Cumartesi,pazar 16 îa n.atine ve çarşamba İC da tenzilâtlı matine HAŞMEDET Pör^moe aksamı iie cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gig e hergiln 11 de açılır.Tel:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • Propaganda Siyasî mi?Hayır.Edebî mi?Hayır.İçtimai mi?Evet.Evet;içtimaî propaganda yapacağım.Benim bir tane oldu da söylüyorum;Allah dostlar başına ikişer ikişerden on tane versin.Allah on taneyi rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • Büyük bir kaya parçasının gölgeliğine sığınmış olan nöbetçi,birkaç yüz metre ilersindeki patika yolun dönemecinden bir atlının kıvrıldığım görünce,siyah kuzu derisinden yapılmış ve kaşlarının üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program.İ3.00 Haberler,13.15 Radyo SaJon Orkestrası Konseri.îdaıe eden:Semih Aıgeşo,13.45 Şarkılar P.I.14.15 Programlar,dans ve caz müziği Pl.14.40 Türküler P.I.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1952
  • İSTANBUL BELL'DİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve A u gustos Goetz Türkçesi;Resiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yaz&n Celâl Musahıpoğlu Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • GALATASARAY LİSESİ HADİSESİNİN TAHKİKATI Behçet Gücerin cenazesinin kaldırılması sırasında Galatasaray Lisesinde vuku bulan hâdiseye ismi karışan* Müdür Yau» dımcısı Hulusi Kuzucudan asa** ğıdaki tavz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Genç millî IBaşturafı birincide] Genç Millî Takımlariyle karşılaşacak Gçnç Milli Futbol Takımımız dün iki kafile halinde ve uçakla İtalya'ya müteveccihen hareket etti.Sabah giden ilk kafileye Ad-nân A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • lbni Suııd'a 29 otomobil hediye ediliyor New Yor*,lfi Neden)Arap Amerikan Petrol Kumpanyası tarafından Suud!Arabia tan Kral i Ibnissuud'a hediye olarak 2D Câddillac otomobili ve rileceği bildirilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Kızılfcprak cinayeti Scş tarafı birincide' muş ve Erenköy kır lisesi coğrafya öğretmeni oliıp,Haydar paga lisesi felsefe öğretmeni Vehip Tanla ile evli bulunan Meliha Tanla,12 yaşındaki evlâtlığı Fatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Dünya turuna çıkan baba-kız îzmir.19 Milliyet)Dünya turuna çikan ve hâlen şehrim» de bulunan Belçikalı seyyah baba kız bugün gazetecilerle konuşmak istememişler ve seyahat Jerinin mahrem olduğunu söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Alman Güreş Millî falcımı 1 ve 2 mart geceleri tzmirde ilci karşılaşma yapacak îznrir.19 Milliyet)i-Alman MilU Güreş,Takımı yakında şeh rimizS gelecektir.Alman güreşçileri 1 ve 2 Martta İzmir Muhtelit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • iliç Ali anlatıyor Ben tarafı birincide)funu görerek,bir bakımdan,katta memnun bile görünüyor,âu.Aynı zamanda:«Bu suretle yapılan inkılapların,yeniliklerin memleket te hazmedilmiş olup olmadığını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Gelir Vergisi cezalarına dair tebliğ Basit hataların ağır cezalara Çarptırılacağı haberleri yalanlandı Ankara,19 A.A.Son günlerde bazı gazetelerde Gelir Vergisi ve Vergi Usulü Kanununun müeyyidelere t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Atlantik Paktına iltihakımız bütün dünyada memnuniyet uyandırdı IBcv tarafı birincide)bası.Başbakan Adnan Mende şehrimizden ayrılmıştır Dışişleri Bakanım Yeşilköy Hava alanında Vali re Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • İslâm Demokrat Partisi kuruldu îzmir,19 Milliyet)Merkezi Bursâ'da bulunan îslâm De mokrat Partisi Bölgemizde de faaliyete geçmiştir.İslâm Demokratlar da ticaniler gibi sakal bırakmaktadırlar.Bunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • iç istikraz tahvilleri Bas tarafı birincide)Yeni tahvillerimizin lesbit edi len zaman sena ermeden satıl,ması.Devlet Hazinesine olan itimadı göstermesi bakımından,¦büyük btf başarj addolunmak lâzımdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Haymanada cinayet Ankara,19 Milliyet)İlimizin Haymana ilçesinde kadın yüzünden çok feci bir cinayet işlenmiş;Mustafa Yiğit adında bir şahıs tabanca,bıçak ve testere ile vahşiyane bir şekilde öldürülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Üçler Almanya ile anlaşmaya vardılar B 3i tarafı birincideî I Dört devlet temsilcileri arasında müzakereler iki gün sürmuştur.Bundan sonra Bonn'da ve Pari te görüşmeler yap ilaca ğı da kaydedilımştlir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.02.1952
  • Zafirullah rBag tarafı birfncidel dan sonra Ekselanr.Zafirullah Han,selâm resmini ifa eden askerî birliği teftiş etmiş ve Garda topladan halk taraflıdan alkışlanmıştır.Misafir Dışişleri Bakam,Ada Let
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.02.1952
  • rH V« S YEPYENİ SANTRİFOJlO MAYFAIR ÇAMAŞIR MAKİMASI Yıkama va sıkma tama m tie otomatiktir.6 dakikada 5 kilo kuru çamaşır yıkar Kolaylık,v Çabukluk,a Temizlik,Konfor temin adar.Türkiye Umum Humes s I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • ŞİŞLİ GAR Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında OTO SERVİS V TAMİR ATELYESI Her ftfiodel Bencin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından:1 Belediyeye" ait romatizma ve siyatik hastalıklarına karşî yegâne f*.fasile maruf Hüzai kaplıcası l/Mart/952 tarihinden 28/Şubat/954 tarihine kadar iki sene müddette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • ¦¦¦¦Wiiil m' Ilı' I—Sahip re Başmuharriri Ali Naci KARACAK Bu nüshada Ya» İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 725.000 lira tchmin olunan beş aded yirmi metro küplük Konkasör ile yedek parçaları pazarlıkla satın alınacaktı'1.2 Pazarlık 17 Mart 1952 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • Satılık bos-dükkân Galatada yeni Maliye Şubeleri karşısında Demirciler sokağında 18 numaralı kâgiı dükkân boş olarak satılıktır.İki katlı olan memur dükkânın cephesi on.metre,demliği beş buçuk metredJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • ve butun ağrılara karşı GRİPİN KULLANİNİZ I Boş,diş,adale,»inir ağrı-I lannı lüratle tetkin eder e Grip ve nezle baflangt-çında bir ok fenalıkların önüne geçer e Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yorm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • ZAYİ Edebiyat Fakültesinden aldığım şebekemi Kaybettim.Yenisini alacağımdan eski' inin hükmü yoktur.7141 Türkân Ergen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR OEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ ^BALERİN FABRİKASI:POLAPPERE cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • mm a«î»vn$KHR- 0 Ift/2d Mart 150 liralık bîr hesab açarak çekilişe katılabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 20 ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından pazarlıkla 4 mart 902 salı günü saat 10 da Erzurum As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • En zarif möble,en Ifstiin teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON Radyolar»** bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçını MEHMET KAVALA S a 11 s yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz için bir adet 2500 kilo takatında canlı hayvan baskülü satın alınmak üzere kapalı zarf usulü ile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.2 ihale 21.3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 20.02.1952
  • ı ı Satılık 1949 model Peugcet Hususîde kullanılmakta.Seyahat dolayısiyle acele 3750 liraya satılıktır.Cumartesi,pazar hâriç)her gün 15,30 17,30 arasında 21933 telefona müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan