Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • Bugün şehrimizde hora;az bulutlu re az bir ihtimalle ara hklı re sağanak halinde yağmurlu geçecek,sıcaklık derece,si düşmeğe devam edecektir.S I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • VEHUVAMVe ggg Bulgar komitecilerine ve Rus kazaklarma kan kusturan milli kahraman m hayatı Yarınki sayımızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • 1—İte Cnmrterftrta en çek okunan büyük pofis romanı Yarın ki sayımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • Dün tevkif edilen doktor Üç çocuk anası Müyesser Gö nül adındaki kadınm ölümüne cıebebiyet verdiği iddia olunan Fuat İhsan özg*^ hakkında Savcı Kemal Balkanlı tevkif ta lebinde bulunmuş ve Sulh Ceza Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • Zafirulluh han dün sabah şehrimize geldi Pakistan Dışişleri Bakanı şehrimizde temaslarda bulunduktan sonra Ankaraya hareket etti Pakistan Dışişleri Bakan)Zafirullah Han beraberinde Pakis tanın Birleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • rvv,i vır»" i«wW Atlantik Konseyinin toplanacağı IJ/bon'dan bir görünüş Heyetimiz bu Lizbona Köprülünün başkanlığındaki heyet/Orgl.Şahap Gürler,Fatin Rüştü Zorlu,Muharrem Birgi,Burhan Ulutan,Yarbay Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • Almanya Atlantik Paktına alınmıyor Amerika,İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları bu hususta mutabık kaldılar Londra 18 AP)Amerikan,İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakan lan şimdilik.Batı Almanyanın Kuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • Meclisteki müzakereler Ankara,18 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de Refik Koraltan'm başkanlığında toplandı.Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü kürsüye gelerek Türkiyenin Atlantik Paktına iltiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • Büyük Millet Meclisinin dünkü tarihî cel ı ceısesı Meclis,Kuzey Atlantik Paktına iltihakımızı ittifakla tasvip etti 404 milletvekilinin iştirak ettiği dünkü celsede partiler tam bir millî birlik manza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • En büyük kuvvetimiz:Millî birlik!Büyük Millet Meclisi dün tarihî bir gün yaşadı.Meclisin ezici çoğunluğu,404 milletvekili,büyük bir dinleyici kalabalığı,localarında müzakereleri takip eden Cumhurbaşka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • serbest firkahih İçyüzü "Memlekette hürriyet mi ilân olunuyor?Izmirden sonra Balıkesirin de heyecana gelmesi karşısında telâş BdBtı ismet Paşanın,bir sabah Oolmabahçede odama girdiği zaman söylediği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1952
  • II Sulhi I:Garan Napoli ve Atinadaki maçları gazetemiz namına takip edecek Spor muharririmiz beynelmilel hakem Sulhi 43aran önümüzdeki pazar Napolide İtalyan Gene Millî Takımı ile,29 şubat ve 2 martta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • m,ı «11* I W II HI MAKALE Bir türlü Tunus ve iki türlü Fransa İsmail Hami D A NİŞ MEN Resmî hudutları haritalarda görülen maddî Türkiyedcn başka hissi hudutları gönü İlerde yaşıyım mânevi bir Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • HAIJTÇK BİR DENİZ KAZASI Diin Haliste dikkatf.blik yüzünden y.ni bir deniz kazası olmuştur.İsmail Tarlak idaresindeki Tahtiravan» motoru,Kadir Çüuiye ait sandala bindirerek sandalın içinde bu unan beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Ti:KEL BİRA İMALÂTINI ARTTIRIYOR Tekel İdadinin gittikçe artan rağbeti karsiliyabilirul:tize re bira imalâtına hız vereceği söylenmektedir.Ayrıca 'lüks bira» ismiyle fiatlara yüzde otuz bir zam yapara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Sanayi Odası anketi Ticaret Odası tarafından sanayici oldukları te bil edilen ıü fin »mm isimleri Bülge Ticaıet Müdürüsün Baçkanhğın-ta-rafoMUm incaıeno rek ilân edilmiştir.Listeler bir hafta müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • 19 ŞUBAT Hu 23 6 C.E-1952 Şubat 1371 Sah 1367 VAİ ÎİT VASATİ EZANÎ Güne?6.52 1.04 Ogle 12 28 6 41 İkindi 1525 9.38 Ak^ân i 17 47 12 00 Vatsı 19.17 1.31 İmsak 5 12 11 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • KISA HABERLER ~v Beyoğlu Müftülüğünde açık bulunan imamlık ve müezzinlik için 5 mart çarşamba ^uaü *aat 9 da Tophanedeki MüftâUük Dairesinde müsabaka imtihanı yapı iacaktırit Muallimler Birliği Turtam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • POLİSTE ¦Jr Dolmabauçe Sarayında cam lı köşkün iç kısmındaki mahalden beş blok kurşunu çalan Yılmaz ve Kâmil adında iki sabıka lı yakalanmış ve savcılığa veril mistirif Mecidiyeköyünde Büyükdöre cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • GALATASARAY LİSESİ MÜr »ÜRÜNE MEZUNİYET VERİLDİ Sem hâdiseler dolayrfyie Ga latasaray Lisesi Müdürü Fehmi Isfendiyaroğlunun istifası kabul edllmeyereik kendisine bir aylık mezuniyet verilmiştir,t fend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • PENiZYOIXAm TURİZM IŞfNt PKOGRAMLAŞTIEIYOK Denizyolları İdaresi ile Basın Yayın Genel Müdürlüğü ara mda bir anlaşmaya var ila rak yabancı memleketlerde yapılacak turizm propagandası mevzuunda iş birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • FIKfcA Bir biSmece ÇÖZ İ J ill Daima önünden geçtiğim ve arad„ sırada da alış vcıâş ettiğim bir sa lataeı vardır.Caddenin bu mutena yerindeki küçük dükkânda üç kişi çalışır.Biri yeşil salatalıkları,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • BALO ¦Jjc ^Gazeteciler Cemiyeti tarafından tertiplenen yıllık «Basın Balosu» 8 mart cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.İstanbul Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • BORS A M IPtl.li'U 'I M '1.1 I II I I HI I,Kambiyo ve JEsham Açılıç Jipan.Sterling jDolar Fr.Frangı ¦isviçre Fr.iBelçika Fr.lsveç Kr.Florin Liret îDrahmi E&koudes 7.89.50 280,30 0.80 64.03 5.60 54.12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • GALATASARAY LtSESt TAKİH ÖĞRETMENLİĞİ Bir müddetten beri açık bulunan Galata «aray Lisesi tarih öğretmenliğime Kabataş Lisesi taıüh «ğretmenienoden Saımih Nafiz Tansu tâyin «*Ulmiştir.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • YENt JJİR VERGİ KAÇAKÇILIĞI Mali jBakötflığı Hesap Uzman lan Kurulu mühim bir vergi kaçakçılığı hâdisesine ed koymuş ve tahkikata başlamışlardır.İddiaya göre,bir otomobil şirketi ithal ettiği Desato o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Um vers.S e imt hanları İmtihanların sualleri aşılmadan bazı talebelerin eline geçmiş Dün Üniversitede test usulü kabui imtihanlarına başlanılmış tır.İmtihanlar arasında nahoş,bir hâdise olmuş,İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • BİR İNFİLÂK NETİCESİNDE İKİ KİŞİ YARALANDI Dün akşam üzeri Galatada yeni bir infilâk hâdisesi olmuş,ve iki kişi yaralanmıştır.Necatibey Caddesinde,Karanlık Firm sokağında 3/1 ayı lı sobacı Nişan Agoba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • UNKAPANINDA BİR OTOMOBİI.KAZASI Uııkapanı Köprüsünden gc-çjixxekte olan Turgut Bayarın ida ¦r«l ıindeki hususî otomobil Yusuf Çehrfâli adında bir seyyaı satıcıya çarpmıştır.Kalçasından yaralanan Yusuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • İSTANBUL KÖYLERİNE ELEKTRİK GERİLİYOR İstanbul köylerinin elekti-ıiğe kavuşoaaiları için hazırlanan jwogranMJi tatbikına devam olunmaktadır.Bu arada Sariye r ¦deki Bakçeköyün elektrikle ton viri işi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • İSTANBUL RADYOSUNDA SAATİ Istanbul Radyosunun pıogra muaa dahil ettiği çocuk saati önümüzd'eiki pazar günü saat 18 de başlayacak ve bir saat devanı edecektir.İlk konuşmayı Millî Eğitim Müdürü Muhittin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • O' z\y»/ıcı Aydında Aydın,18 A.A.Kore'de çarpışmakta olan Türk kuvvet-lerinin eski komutanı General ¦Tahsin Yazıcı,Aydın Cg-etmen Jer Yardımlaşma Demeğinin davetlisi olarak bir konferans yermek üaere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Teksif kongresi,komisyon çalışmaları yapıyor Dün T.E.K.S.İ,F,işçileri kon gresine Eminönü Haikevinde devam edilmiş ve Riyaset Dîva nına sunmak raaksadiyle dilekleri te bit etmek için muhtelif komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • JPW I HALKIN SES br plânının tat bık lemesm-4an şikâyet tsmi mahfuz bir okuyucumuz yazıyor;Plânsız ve müsaadesiz inşaatın mümkün olduğu devirl&vle vÇAb.angir yangın yerine gelişi güzel binalar yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Sabundaki masadan ağlar gihi,sarAQs.peltek bir ses vükseldi:Biz hiç mi bir şey yapmadık yahu.27 senedir uyuduk mu?Yapma Ametçiğim izzeti nefsime dokunuyor be.Bu yollar bu tramvaylar.Bırak Ahahaşkma A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • KAMARA PERSOtfEtfNtN VAEDttYA NÖBETLERİ «Denizyolları kamarotları kendilerine vardiya usulünün tatbikini istiyor» başlıklı bir yazımızı inceleven İdare Genel Kâtipliği verdiği cevapta,gemi lerin makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • METRESİNİ »ÖVEN HAFIZ İki gece evvel Küçükayarofyarla çirkin İpi»-dwak hâdisesi almuş v« bir müddet eyvel karım tarafından zehirlenip öldü rülmek istenen ve im roürvasebette adı bir cinayet dâvasına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Kumaşlar ucuzluyor Yapanı f iatlarının düşmesi yünlü kumaşlara da tesir ediyor Yerli fabrikalarımız tarafından yapağı mubayaasına devam edilmektedir.Yapağı Hatlarının bugünkü düşük sevjyesi eldeki jpt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Dış ticaret durumumuz Sadece Fransız frangının düşürüleceğinden korkan ihracatçılarımız,frank mukabilinde mal satmaktan çekiniyorlar Almanya ile yapılan ticaret anlaşması dolayısiyle piyasada henüz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1952
  • Tramvay,otobüs ye hayagazına zaım meselesi Şehir Mecüsinin bu günkü oturumunda gö rüşülecefctir.ç Öğrendiğimize göre;tramvay ve otobüslere 5 downs bir zan yapılacaktır.Bu a.ı;ada havaga zının metreküp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Harp sonrası devresinde?Sovyet ve komünist basını,Sovyetler Birliğini ziyaret eden yabancı heyetlerden,bilhassa işçi heyetlerinden,uzun uza di ya bahsetmiştir.Meselâ.1 mayıs 1951 tarihli sayısında Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Ayin esnasında işlenen cinayetler Nairobi 18 Nafen)Ota Tanganyka'da Mangati kabilesine mensup zenciler din!cinayetlere başlamışlardır.Bu zenciler dini âyinlerinden son ra deli gibi dolaşmakta ve ka dm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA Los Angeles'ten Chicago'ya gi den sürat katarı Phoenix civarın da bir geçitte bir otomobili parçalamıştır.Otomobilde hulunan altı kişi ölmüştür İNGİLTERE Sulfolk'ta oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Çekerek'te sevindirilen Çekerek,18 A A.İlçemiz Merkez Okulunun yok» ul öğı^encilerine özel idarece ayrılan paraya ilçe Demokrat Parti idare heyeti âzasından İbrahim Dalaslan'ın da 250 lira Kat masiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Bitaraf memleketlerde Beşincikol faaliyeti Avrupa memleketlerinin birçoğuna mülteci maskesi altında Rus ajanlarının girdiği bildiriliyor Stokholm,18 Nafen)Mül teci maskesi arkasına gizlenmiş casusları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Nice karnavalı dün açıldı Nice 18 A.A.Meşhur Nicfi karnavalı dün öğleden sonra bas lamıştır.Havanın fevkalâde güzel olması dolayısiyle 40.000 kişi bu şenliklere iştirak etmiştir.Sekiz metre yüksekliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Panaît Istrati'nin eserleri Romanyada topla tınlıyor Viy&na 18 Nafen)Bükreş te vesâir Romen şehirlerinde büyük hikayeci ve muharrir mü teveffa Panit Istrati'nin tekmil eserleri toplattırılmaya başlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Amerikada seçimler Bir Demokrat Ayan üyesi Eisenhower için «iki cami arasında bînamaz kalacak» dedi Nevyork,18 AP)Demokrat temsilcilerden Paul Doug,las bugün verdiği bir beyanatta,General Eijenhowerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Rusyaya atom sırlarını satan casusun muhakemesi Londra 18 Nafen)Stokholmda casusluk suçu ile mahkemeye verilmiş olan İsveçli Enbon'un dâvası devam etmektedir.Çarşamba günü hüküm ilân edilâcektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Aflmait Ur a usu ve Avrupa Ferdlerin kin gütmeleri iyi bir şey telâkki edilmese bile bazı cihetlerden belki mazur görülebilir.Fakat milletlerin kütle halinde bir düşmanlığa saplanıp kalmaları,şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Boşuna zahmet Moda oldu;fakat şimdi siz,belki de,kimler arasında?Diye soracaksınız.Söyleyeyim:Son devrin sanatkârları arasında.Hikâye veya şiir dışında bir yazı yazacak oldular mı,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Viyana operasında R u s ı a r Viyana operasında medenî ve vahşî dünyayı ma kayese etmeğe imkân veren çok karakteristik bir hâdise cereyan ettiğini jaııs telgraflarından öğren dik.«Satılmış Nişanl:tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • HAZRETİ Mekkeiilerin safında hiç kimse ileri atılmaya cesaret edemiyordu TEFRİKA No.48 Cehennemi bir güneş öğleden sonra daha korkunçtu.Ku reyş ilk ağaçlıkların altında istirahate çekilmişti.Ve hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Luxemburg'daki Alman askerî mezarlığı Ülzen 18 A.A.Luxemburg'da bulunan on bin kadar Alman asker mezarının.Luxemburg ile Batı Almanya toprakları arasında tek bir mezar haline konulmasına karar verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Avrupû Ordusu Komünist idaresinden kaçan 11 memleket sosyalistleri Avrupa ordusu plânını tasvip ettiler Frankfurt,18 AP)Komünist idaresindeki Doğudan 11 memleketten sürülmüş olan Sol yalistler dün,Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1952
  • Pan îslâmik konferansı Konferansta mnslümanlara reva görülen zulme karşı duyulan derin infial belirtildi m w 90mm—ı*0*ıjmmw»—ü—Karaşi,18 A.A.Milletler arası D Jâmülema Konferansı üçüncü ve son içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1952
  • 1 Yavrukurt teşkilâtının kurulmasına hızla devam edilmektedir.Dün de Beşiktaş Barbaros ilkokulunda yavrukurtlar and içmişlerdir.Selim Sırrı Tarcanın da hazır bulunduğu bu and içme töreninden bir ensta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1952
  • Ml,mM dk.*~*4Lİ:i*î »rV Hollyvvood'da 952 nin ilk güzellik müsabakası yanılmış ve daha ilk görünüşünde etrafındakiler!kendisine âşık eden film yıldızları arasında Kleanor Parker birinciliği kazanmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A elh muhasarası ve güzel Semiramis ile hükümdar Semâramis Hükümdar Ninüs'e:"Ben bir çoban kızıyım dedi,kaç yıl dağlarda,bayırlarda hayvan otlattım.Bu kadar basit bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1952
  • Gidiyorum Millî futbolcularımızdan,önce sportmenlik,sonra da galibiyet bekliyoruz.Su hi GARAN Doğu Akdeniz kupası fut bol maçları serisinden Türkiye İtalya ve Türkiye Yunanistan genç takımlar millî fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • Jeo Louis müsabaka yapmıyacağını söylüyor Joe Louis,gösteriler hariç,son maçını yapmış olduğunu söylemiştir.Eski şampiyon,«Nisan ve mayıs aylarında belki bir kaç gösteri yaparım,fakat bir müsabaka ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • Amerikada en çok sevilen atletin kazandığı mükâfat Her sene Amerikada en iyi dereceleri alan ve en çok sevi len amatör atlete Sullivan-mü kâfatı verilmektedir.1951 yılında bu mükâfati Amerika dekatlon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • Bundan sonra güreş büsbütün kızıştı.Her ikisi de oyundan oyuna geçiyor,alt alta üst üste geliyor,birbirlerini boğuyor,tırmıklıyor,fakat kafi bir neticeye varıp,bir üs tünlük elde edemiyorlardı.Böylece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • Kısa Spor Lcsaiorara ı güreş karşılaşmaları 23 24 şubat cumartesi,pazar İstanbul Güreş Kulübünde liselerarası serbest güreş birincilikleri yapılacaktır.Bu müsabakalar luKsek Tahsil Türk Spo lan tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • Olimpiyatlarda hangi milletler kazanabilir?Atletizmde Amerika,ingiltere,isveç,Sovyet Rusya kuvvetli bulunuyor 1952 Helsinki olimpiyatlarına iştirak edecek Birleşik Amerika takımının yeni kaptanı Brutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • r,Yüzücü Verdeur hazırlanıyor Amerikan yüzücüsü Joe Verdeur 1952 olimpiyat oyunlarına hazırlanmaktadır.Dünyanın en iyi yüzücülerinden olan Verdeur bilhassa stili ile şöhret yapmıştır.Helsinkide yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • Güreş Millî Takımı Federasyon Başkanı dün izahat verdi İki gün 4 "seans halinde devamı eden Olimpiyat kanıp ı.»eğmelerinin ilki dün gece nihayete ermiğ bulun maktadır,iler defasında Spor ve Sergi Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.02.1952
  • Takımı bugün uçakla Romaya hareket ediy m f/ğ Takımın kadrosu tesbit edildi.Napoliden sonra da Atinada oynayacağız Genç millî futbol takımımız bugün iki kafile halinde uçak la Romaya hareket edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • If BUyUKHÜKÜMDAR* TEFRİKA No.148 Yazsa:SAHANCIGtL Beşir Ağa elini ağzına götürerek cariye kıza "suss!işaretini yaptı!Kendilerinden edilen küçük şüpheler bile kısa günlerin araaında eridi,Kösem Saltan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • küçük s«yah Beyaz Piyes 3 Pezde Aşağıdan yukarı SAHNE Komedi l Perde Yazan Vedat Nadim Tür Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • Bu akşam saat 21 de F^rf\M A K S I M de 1 J^l\Cumartesi,pazar 16 îa n.atine ve çar-amba 16 da tenzilâtlı matine HAŞMEDET Pfcı^'-'ioe akşamı ile cumartesi matine talebeye tenzilâtlıdır.Gişe h erg ün 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • Sağ tarafında çimenlik bir boşluk vardı.Yolunu değiştirerek o twin!do^ru saptı.Açıklığa çıkınca mehtab oldudunu farketü.Etrafta korkunç bir beyazhk vardı.Ağaçstt tarlada,tek basma,dim dik.ağır adımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1% Hazırlayan:Sadi Borak temas ettir;Karadenizli;Ahzet,9 Sondaki harisiz meltem;Giy diklerimizden 10 TĞrsi kist;Tersi çobat eski terim)Büzel.11 Tasfiye et;Baltacının akli nı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • Satılsk 1949 model Peugcet ı Hususîde kullanılmakta.Seyahat dolayısiyle acele 3750 liraya satılıktır,Cumartesi,pazar hâriç)her gün 15,30 17,30 arasında 21933 telefona müracaat.11 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • Leylânın aşkı Leylâ nhtımdan ayrılmaz,ayrılamaz;Rüzgâr Leylânm saçların:dalgalandan-yüzünü okşar,kirpik leıini titretir.ve dalgalar Leylânın ayakları dibinde,hırçın,şı marık.canlı,dizlerine doğru tırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • Oktazı Ticaret Türk Anonim Ortaklrğı Yönetim Kurulu Başkanlığından TaaJıhüd ettikleri hisse nedelerj mebaliğının bir kısmını,yapıian ilânlar ve taahhüdlü mektup bildirimlerine rağmen nakti muayyeninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • Yuvarlak ve lama de-miri satın alınacaktır P.T.T.Fabrikası Müdürlüğünden:Şartnamesi mucibince açık Sksiltme ile 3000 kilo 22 M/M.ve 4000 Kilo 25 M/M.yuvarlak demir çubuk ile 3000 kilo 12 X 45 M/M.lama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 izmir Konya Adan» 13.50 İskenderun 18.20 Adapazarı 20.05 Ankara ekspresi 20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekler 6.25 Erzurum 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • RA DYO Istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl)Ottorino Respighi «Brezilya İntibaları» Çalan:Oswald Kabasta id.Münih Flarmo ni Ork# Gustav Charpantier.dtal ya int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • Istanbul belediyesi TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustus Goetz Türkçesi;Refîha Vûfi ve Lûtfj Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoğlu Telefon;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • İLÂN Etibank Montaj Müdürlüğüne ait olup halen Müdürlüğün Umıaniye ambarında bulunan temiz evsâfta 670 adet bos ince yağ radonu ile takriben 10 ton tutarında muhtelif eb'atta ambalaj tahtaları yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.02.1952
  • ı ıı—11ı "Win—I i ij«iiMiii'W«n L*m Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NUBİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • Fatih Kızılay kongresi Kızılay Fatih ilçe Kurulunun r ewe«lik kongresi 24/2/19r 2 paear 'günü saat 15 «*fe Aksaray Pertevniyal Lâaesi salonunda yapılacaktır.GÜNDEM:1 Dîvan seçimi,2 Faaliyet raporu,3 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • Almanya pakta alınmıyor Bas tarafı birincide)Alman temsilcisi bulunmasını da karar 'altına Almışlardır.Dünkü konuşmalarda varılan kararlar gereğince.Alman harb sanayiinin bütün istihsalinin Müttefikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • gunun fBCB tarafı birincide 1 arlanıyordu.Meclisin bugün her zamandan daha kalabalık olacağı Meclis-kapısmdan girip •gıka.rmilletvekillerinin çokluğundan Aelli oluyordu.CUMHURBAŞKANI GELİYOR Saat ikiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • fBoş tarafı birincidel ttiektupların yayınlanması en taşkın ve hırçın kimseleri bile itidale ve düşündürmeye sevkettiği halde,Fethi Bey üzerinde hiç bir tesir yapmamış olacak ki o hâlâ aynı şekilde İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • Heyetimiz bugün Lizbona gidiyor rBas tarafı birincide I ri Bakanlığı memurlarından Mehmet Bâydârdan teşekkül etmektedir.Heyete Lizbondaki Lizbon Elçimiz Nurettin Vergin ilâ Amiral Aziz Ulusan ve Yarba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • Dün tevkif edilen doktor rBerstorafı birincidel liye Ceza Yargıçlığı doktor Fu at özeni senbest bırakmıştı.Savcının itirazı üzerine durumu inceleyen Ağır Ceza h^ye ti bu meselede Savcıyı haklı bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • Sulhi Garan TBastarafi birincide 1 Ketemize bildirecek ve maç lann kritiğini yapacak tır.Seyahat intibalarıni ve müsabakaların en ince te-ferruatmı akıcı üslûbiyle yazacak olan Snlhi Gara-nm mektuplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • Zafirullah Han dün geldi TBas tarafı re;Ankara d a ilci memleketi ilgilendiren muhtelif mevzular hakkında hükümetimiz!e" görüşmelerde bulunacağını söylemiştir.Sabah namazım Yeşil köy camiinde kıldıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • ¦^terenin Mısra yeni bir teklifi Fay id,18 AP)Bugün öğırernkLğine göre,İngiltere Süveyş mevkiinin 'Orta Doğuda muhtemel bir istilâya karşı Ba tmm müdafaa kaie i olarak kal anasını teklif edecektir Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1952
  • Meclis rBns tOBOfl birincide!lamış olduğumuz kanun tasan sini bugün tasdikinize arzet inekteyiz.Şükranla arzedeyim ki tasarı Dışişleri Komisyonu taralın dan oybirliği.ile tasvip edilmiş,bulunuyor."Yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.02.1952
  • k em h em PAR I BU SENE 150Liralık BirWesap Jlciırmantz JCafidirr İkinci keşideye iştirak için 8 Mart 1952 tarihine kadar ANKARA ve İSTANBUL şubeler ile BAHÇEKAPU ajansına uğramağı ihmal etmeyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • içme su tesisatları yaptırılacaktır İller Bankasından:v 1 Aşağıda İsimleri,keşif bedelleri ve geçici teminattan fosterilen kasabalarm içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteah-Karab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • OK tazı T caret Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığından:Şirketimiz hissedarlarından Zeki Akdamâr,Nihat Sayar ve Cafer Muradhanoğlu'na ait bulunan beheri 100 er liralık 201 ilâ 23G dahil)80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Klinik binaları inşası için eksiltme ilânı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Gırrebîda yapılacak Ortepedi ve Psihlyatri klinlklerlyle anfı binalarının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Nezle ve Grip başlangıcında^/HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NEVROZİN,soğuk al gınlığından mütevel lit kırıklık,bas,diş,adale ağrılarını teskin eder.Mideyi bozma?kalbi forma?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Yalmz ÖĞRENCİLER İçin Altı adet beheri "1500„ lira 6x1500=9000 Beher Kura 9 5 ISr* Mevcudunu M"|50 *iraya karanlar hem tahsil ikramiyelerinin çekilişine fazla kur'a ile girerler hemde 4 APARTMAN ve 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • AYDA to Taksitle İngiliz ipliği MoIinĞ kumaşlardan ISMARLAMA ELBİSE 130 Sodâhaddln Karakagh Müessesesi MahmutpaşS:Kapalı çarşı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Neşriyat KORE JAPONYA AMERİKA:Koro Savaş Birliğimizin imamı Muhsin örtülü Kore Japon ya Amerika adında:bir eser yayınlamış bulunuyor.Temiz bir baskısı olan bu tetkik ve müşahede eserinin sonunda.Birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • DOKTOR i Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul edör Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapi Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 50 43.00 Uç ayl.k 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FİATLARI 2 Te 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • İst.Lv.mifliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 23 ton kuru Fasulya kapah zarfla satın alınacaktır.Tutan 15,000 Lira olup geçici teminatı 1125 Liradır.Eksiltmesi 25.2.952 gürü saat 15,30 da Hoşdere 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • içme su tesisleri yaptırılacak İller Bankasından i î Aşağıda isimler,keşif bedelleri ve geçici teminat nıiktarlası gösterilen tır kasabajaıran içme suyu tesisleri yaptırılacak-Boru Bankaca Kara-Boru m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Satış ilânı İstanbul Defterdarlığından Masa müstamel üzeri camii Hasır şezlong Hacir koltuk çift Tahta dolap Etajer Ufak boş kasa Döner koltuk Tahta sandalye Tahta dolap Ufak Pilips marka radyo 2000 ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Bedeli 725 000 lira tchmin olunan beş aded yirmi metro küpiük Konkasor ile yedek parçaları pazarlıkla satın alınacaktı".2 Pazarlık 17 Marl 1952 pazartesi günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Satılık boş dükkân Gala tada yeni Maliye Şubeleri karşısında Demirciler sokağında 18 numaralı kâgh dükkân boş olarak satılıktır.İki katlı olan meıkûr dükkânın cephesi on metre,dernliği beş buçuk metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 19.02.1952
  • Istanbul Gmr.Mh.Dz.Bölge Komutanlığından Açık eksiltme ile 125 adet saman ve 125 adet arpa kalburu satın aiınacaktir.Tahmin bedeli 450 lira,muvakkat teminatı 33 lira 75 kuruştur.Teminat Galata Çinili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan