Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Türk milletinin zaieri Amerika Büyükelçisi Mc Ghee,evvelki sabah saat on buçukta Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'yü makamında ziyaret ederek,Atlantik Paktı âkidi devletler adına hükümetinden aldığı tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Meclisin bugünkü içti ma ı Ankara 17 Milliyet)Amerikanın Ankara Büyükelçisi Georgd McGhee'nin Atlantik Paktına dâhil devletler adına Türkiyenin Atlantik Paktına iştirakine ait davetiyeyi dün resmen hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Zafirullah Han bugün geliyor Dost Pakistan in Dışişleri Bakanı Muhammed Zafirullah Han bu sabah saat 6,25 de şehrimize gelmiş olacaktır.Bir haf tadır Londrada bulunan ve ingiltere Krala George un cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • 14 devlet temsilcisi Lizbonda toplanıyor Venizelosun başkanlığındaki Yunan heyeti dün Lizbon* hareket etti Atlantik Konseyinin bundan Lizbon 17 AA)Atlantik Paktı geçici komitesi bugün saat 16.15 te Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Ana Kraliçe Elizabeth'in teşekkürü Londra,17 A.A.Bugün öğleden sonra Buckingham sarayından yayınlanan bir teşek kür mesajında ana Kraliçe Eli zabeth ezcümle şu beyanatta bulunmuştur:«Bu mesajımı dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • PEHLİVAN VE ÇETECİ Yörük Ali Bulgar komitecilerine ve Rus kazaklarına kan kusturan milli kahramanın hayatı Çarşamba günü MİLLİYET sütunlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Selim Sarper New Yorkta Baş delegemiz Orta Doğa ihtilâfında nikbin New York 17 A.A.«Queen Elisabeth» transatlantiği ile bugün buraya galen Birleşmiş Milletlerdeki Türk delegesi Selim Sarper verdiği be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Üçlerin dünkü içtimai Almanyanın oyna yacağı yeni rol tesbit ediliyor Londra,17 AP)Bab milletleri camiasında,Al-manyanın yeni rolünü tesbit edebilmek için,üç bû yük Dışişleri Bakanları,bugün,pazar olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • SERBEST FIRKAMIH İÇYÜZÜ Atatfirkün sofrada dikte ettiği iki mektup Gazi,henüz Halk Fırkasının Umumî Reisi vaziyetinde iken bu fırkanın Serbest Fırka karşısında mağlûp ve fona bir vaziyete düşmüş olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Güreş seçmeleri dün gece bitti Yaşar Doğudan başka hiç bîr şampiyon birincilik alamadı.Nasuh Akar ve Celftl Atik derece bile alamadılar Güre* seçmelerinde hiç derece alamıyan Celâl AÜk ve üçüncülük ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • 4.J Kore Şehitleri için okutulan Dünkü mevlif 20 bin Miislümanın dinlediği mevlit 2 radyoda birden yayınlandı İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği dün öğle namazını müte akıp Sultanahmet camiinde,Ko r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Lizbon Elçimiz kaza geçirdi Lizbon,17 A.AJ Türkiyenin.Lizbon Elçisi Nurettin Vergin ve zevcesi bugün neticesi vahim olabilecek bir otomobil kazası geçirmişler,fakat kazadan ufak bir iki yara ile kurtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Beşiktaş Vefayı 1-0 mağlûp etti Profesyonel «açlarına dün Mithatnaşa stadyomunda devam edilmiştir,tik karşılaşmayı Emniyetle Kasımpaşa yapmış ve berabere kalmışlardır,ikinci maç Beçiktaşla Vefa arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • •pjCfAJ^ gtHifUiHÎM Bugün şehrimizde hara kıs men v« az bulutta geçe cek,sühunet derecesinde degi-Siklik olmayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Kral George'un cenaze törenine ait resimler 4 UncU sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1952
  • Büyük Millet Meclisinin bugünkü tarihî içtimaında hazır bulunmak üzere Celâl Boyar dün Londradan döndü Atlantik Paktına iştirakimize dair olan tasarı bugün Mecliste görüşülecek Köprülünün başkanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • 1 Hie 18 ŞUBAT 1952 Pazartesi Ru.5 Şubat 1367 i C.Et 22 1371 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 6 53 0.07 Öğle 12.28 6.42 İkindi 15.24 9.38 Akşam 17 46 12.00 Yfrtsı 19.16 1.32 İmsak 5.12 11.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • rEKSTİI.VE ÖRME SANAYİİ SENDİKALARININ TOPLANTISI jeçeıı aralık ayının 21 inde resmen teşekkül eden Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikaları Federasyonu temsilci h-ri ilk enel kurul toplantılarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • İzmît Kâğıt Fabrikası 2£ bin tou kâğıt imal etti İzmit.17 Milliyet)tzmit kâğıt fabrikasının 951 yılı kâğıt istihsalâtı 22.800 tonla kapanmıştır.Bugüne kadar en fazla randıman 947 senesinde 18.500 tond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Kursuda fecî bir cinayet Bursa 17 Milliyet)Bugün şehrimizde bir şoför hiç yüzünden bir cinayet işlemiştir Salih Taşıcı adında bir sabıkalı Ulu mahallesinde oturan Besim Bunıl adında bir vatandaşı öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • YAVRUKURTLAR D#N AND İÇTİLER İstanbul ilkokullarındlaki Ya\rukurtlâr.dün saat 15 te Beşiktaştaki Barbaros ilkokulunda yapılan bir törenle yemin etmişlerdir.Küçük i/eiler,yemini müt akıp davetlilere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • TİCARİ MUAMJ5LAT ÇOK DURGUN Bir müddetten beri İstanbu' Ticaret Borsasında muamslât çok durgun gitmekte ve fiatlada biı gevşeklik hissedilmcktod;r.Buna »ebep olarak para da* lığı gösterilmekti?ve satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • EMNİYET GENEL MÜDÜR?Birkaç gündür İstanbulda bu kınan Emniyet Genel Müdür.Kemal Ay gün,dün akşamki ekspresle Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • UCUZ VE SIHHÎ qrp\SATIŞI Belediye halkın ucuz ve ııhhî gıda temin etmesini sağla mak üzere şehrin muhtelif semtlerinde halk satış mağazaları açmaya karar vermiştir.İktisat Müdürlüğü bu mağazaların çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Erzurum felâket/edelerine yardım Ankara 17 AA.Erzurum felâketzedelerine yardım olarak Antalya Gazi Kemal Okulu öğretmen ve öğrencileri 65.35.Dum İUpınar Okulu öğretmen ve öğrencileri 35.Elmalı Ortaoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Vebaya karşı alınacak tedbirler Ankara 17 A.A.Bize verilen malûmata göre,İranın üç bölgesinde çıkan veba hastalığı dolayısiyle,bütün hudut bölgelerimizde sıkı tedbirler alınmış ve bu bölgelerdeki köyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • KELKİTİN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ Kelkit,17 A.AJ Bugün Kelkilhnizin kurtulup bayramı Günıüşhaneden gelen misafirlerimiz köylüler,memurlar ve halkın coşkun tezahürleri ara.sında kutlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • İNGİLİZ KONSOLOSHANE-SİNDE YAPILAN ÂYİN İngiliz Kralı 6 ncı George'un ölümü münasebetiyle dün saat 11.30 ela Galatadaki İngiliz «Kırıcıx kilisesinde dinî bir âyin yapılmıştır.Âyinde Vali ve Belediye B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • TOPLANTI Istanbul Kadın Saç Tuvalet Sanatkârları Derneği,mensuplarının kazanç vergisi,hastalık,ihtiyarlık sigortaları,öğle yemek tatili ve Belediye tescil imtihanları mevzuları üzerinde aydınlatmak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • HALKIN SESİ I İzmit Baç postahanesinden şikâyet isimleri mahfuz on zahire,yağ ve tavuk tüccarı müştereken yazıyorlar;Izmitin doğu kısmında 1 bir posta merkezi vardır.Sâ_bahları saat 8 de açar 12 de 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • G üIhan« hastahanesi Hastahane teramu/ijinde İstanbul'a nakledilecek Evvelce Ankaraya nakledilmiş olan Gülhane Askerî Haila hanesinin tekrar Istanbula nak line karar verilmiş ve bu hususta hazirlıklaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • W mm—mm MAKALE Arsıulusal)Türkçe ismail Hami DANIŞMEND Fransızcanın Caique)kelimesi umumi mânâsı itibarile«körü körüne taklit» demektir:Fakat Lisaniyat ta ecnebi kelimelerini aynen taklit ederek yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Yardımsevenler Derneği Fatill şubesi Biqki Dikiş Yurdu,işte orasıdır:Şu.ana caddeden ayrılan dar sokağın sağındaki yeşil boyalı bir lostra salonu sanabileceğiniz küçücük dükân.Bakınız;pencereleri süsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Bir komün dün sabah 1 Birkaç yıldan beri memleketi ı mizde bulunan mazbut bir ha-j yat yaşayan Türkistan taoaalı Hamit admda biri dün komü-nizm propagandası yapmak suçu ile yakalanmış ve Adliyeye veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Z t N BİR TAKSİ NENİZE UÇTU Dün sabah saat 10 da Rumolihi!arında bir taksi denize uçmuş ve şoför atikliği sayesinde muhakkak bir ölümden kurtulmuştur.Taksimden Yeniköye gitmekte olan şoför Oğuz Yusuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • POLİSTE ic Şişlide Halaskar Gazi Caddesinde oturan Satrak Markakçiyan'ın idaresindeki otomobil Mecidiyeköyü asfaltında hendeğe devrilmiştir Arabada' bulunan Satrak ve Cihat yaralanmışlardır.•ir Şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • KISA HABERLER if Eyüp Kaymakamlığına tâyin edilen Konya Ereğlisi Kaymakamı Hüseyin Avni bugün vazifesine başltyacaktırif Galatasaraylılar Cemiyetinin 1 martta Belediye Gazinosun da verilmesi kararlaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Amerika ile ticaretimiz IIIM^ I "I İHI Şehrimizde büyük bir kibrit fabrikası kurulacak Amerika ile olan ticarî münasebetlerimiz hergün biraz da ha gelişmekte ve memleketimiz deki ithalât ve ihracatçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • FIKRA Ucuzluk mücadelesi Bütün dünyada hüküm sü ren iktisadi nizam içinde fertlerin bütçelerini muayyen bir tasarruf zihniyetine göre ayaklaması artık zaruret hudutlarının dışına çıkmıştır.Ucuz mesken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • EKSPBEStNtN YUGOSLAVYADA KALDICJI HABERt ASILSIZ Dün bir ecnebi ajansı Avrupada hüküm süren şiddetli kış yüzünden Parisian tstanbula gelmekte olan Semplon ekspresinin Yugoslav sınırında kaldığını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • P.T.T.İDARESÎ YENt PUL BASTIRDI PTT.İdaresi Avı* turya Dev let Matbaasında fotogravun u?u lü ile 200 milyon aded pul bas tırmıştır Eu pullar,1 marttar itibaren tedavüle çıkarılacaktır.Muhtelif değer v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • İSTANBUL SERGİSİNİN AÇİLACAĞİ RELLt DEĞİL Istanbul Sien-ffisinin bu yıl açılıp açılamayacağı hâlâ anlaşı lamatnış bulunmaktadır.Rilindiği Cİbi mevzu Şehir Meclisine dr aksetmiş:Meclis de rapn su Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • YATAKT* VAGONLAR GENEL MttDÜRÜ Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Yataklı Vagonlar Şirketi Umum Müdürü M.Margot.bu gün memle'ketinö dönecektir.Umum Müdür dün saat 12 de Parkotelde bir basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • BERBERLER ZAM tSTEĞİN.DE BULUNDULAR İstanbul ve Ankcvradaki Berber Dernekleri Belediye nezdin de teşebbüse geçerek fiatlara zam istemişlerdir.Berberler bu na sebep olarak ispirto ve pamuk fiatlarına y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • Oün An kar adara şehrimize dönen Vali ve Belediye Reisi Gökay'ın beyanat!Birkaç günden beri Ankarada bulunan Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün sabahki ekripreslte şehrimize dönmüştür.Prof Gökay,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış apan.Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.89 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 7 90.50 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Fecî bir şekilde ölen gelin ve damat Kâysville,Utah 17 AP)Bu gün vuku bulan kamyon ve gelin otomobili çarpışması neticesinde,gelin,damat vâ beş kişi,fecî bir şekilde ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • İçinde 31 kişi bulunan bir uçak kayıp Londra,17 A:A.Huntin gair Transport Kumpanyasının içinde 26 yolcu ve beş mürette bat bulunan bir V^king uçağı dün akşam mahallî saatle 18,30 da Maltaya varması ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Portekiz ordusunun en ihtiyar generali öldü Lizbon,İz AP)Portekiz ordusunun en yaşlı generali olan Adıiano,doksan iki yaşında olarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Atlantik Paktı Atlantik Paktı Türkiye ve Yunanistanın iştirakinden evvel Triyesteden Şimal Kutbuna kadar u/anan bir cepheden ibaretti.Yanları Akdenizin yansiyle Şimal Buz Denizine dayanıyordu.Yakuı Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Avrupa Ordusu Fransız Meclisinde bn husustaki münakaşalar kabine için büyük bir tehlike yarattı Paris,17 AP)Fransa Başbakanı Edgar Faure,Birle,şik Avrupa ordusunun kurulması için,Parlâmentodan itimad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Tercanm 33 üncü kurtufuş yıldönümü Tercan 17 A.A.Tercanın düşman elinden kurtuluşunun otuz üçüncü yıldönümü,havanın muhalefetine rağmen,ilçeye bağ lı köyler halkının iştirakiyle kutlanmıştır.Tercan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • La Guardia hava alanı beynelmilel seferlere kapatılıyor Nevyork,17 A.A.Elizabeth'dJe vuku bulan üç uçak ka zasuıdan sonra hava emniyet komisyonu,La Guardia hava alanını Atlantik seferleri uçuş lan içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Libyada yapılacak ilk seçimler Trablus,17 AP)Libyada salı günü yapılacak olan ilk millî seçimler,huzursuzluk içe riirînde bulunan Arap âlemi nezdinde,Batının kuvvetini ve prestijini gösterecektir.Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Bilâlin dört öküzü vardı;ufak bir parça da toprağı.Gül gibi geçiniyorum diyordu.Fakat bu,komünistler sökün etmeden evveldi.Komünistlerin gelmesiyle beraber sıkıntı da başgöstendi.Bütün gürültü,patırtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Beyoğlu Ajansımız Yakında Hizmetinize giriyor Sümerbank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Gelin Dünya,Sabin Şeııdil'm şiir kitabı «Gelin Dünya» ismini taşıyor.Kayak kompozisyonu ve içerdeki iic.resim bir not düşül,medicine göre şâir taratın,dan yapılmış olmalı,diyoruz.Kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • HAZRET!fyfyHt*SAWftKATIZ TAMU HAYATİ Ramazanın 18.günü iki taraf da savaş yapmak üzere emir beklemekteydi TEFRİKA No.47 Ne oluyor,ne anlıyorsunuz kuzum?Ve adam heyecanla,yüzü ki zarmış,atının üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Rusyadaki Türklere yapılan baskı ve zu!üm İkinci Dünya savaşında mülteci olarak Avrupaya gidenlerin aileleri Sîbiryaya sürülmüşler Londra,17 Nafen)Sovyetler bir taraftan Kürtleri ayaklandırmaya çalışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Kadınlar arasrndı boks mUsabaka!arı New York 17 Nafen)Yakında Birleşik Amerikrıda kad.'n llrarası profesyonel boks müsabakaları yapılacaktır.Amevikada kadın profesyonel bok?ü.Win sayısı son zamanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Haber alındığına göre;Avus-1 tuırya Başbakanı Yardımcı.Adolf Shaerf Mart ayının iptidasında Birleşik:Amerikaya iki hafta sürecek gayri resmî bir ziyaıtötte bulunacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • 6 ORE İnsan olduklarını unutan betbahtlar Son zamanlarda hemen her gün gazetelerde iğrenerek,utanarak okuyoruz.Bir sürü erkek bir kadını dağa kaldırıyor,bir hana kapatıyor,boş tarlalara götürüyor,zorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Sureye&'e sahte paralar Beyıut,17 A.A.Sahtelerinin ortaya çıkması üzerine 100 liralıkların piyasadan kaidı ıılacağı hakkında Suriye ve Lübnan Banka!anın tamimi üze rine Lübnanda küçük ve büyük mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Uzak Doğuda sulhun tes»ri ^¦jl II—l«U.«IUIMIM.W«)I1II.I Japonya ile Milliyetçi Çin arasımla do,sthık anlaşması için müzakerelere başlanıyor Meramı wı ji il.»wiii—» ^1iiH1 Taipth,17 A.A.Milhyet çi Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Güney Anterikada Nazi teşekküllerinin faaliyeti genişliyor Bonn 17 Nafen)Güney Amerika memleketlerinde Nazi cemiyetlisinin genişlemekte ve kuvvetlenmekte oldukları bildirilmektedir.Buradaki yeni Nazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Almanyatia tevkif ediBen komünistler Essı'ıı 17 AP)Almanyanın silâhlanmasına ka.sı nümayişe yeltenen yirmi komünist,polis tarafından tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1952
  • Akderrzdo manevralar Gelecek hafta,Amerikan ve Batılı üç devlet filoları manevralara bağlıyacak Londra,17 Nafen)Gelecek hafta Akdenizde büyük ma nevralar başlayacaktır.Bu manevralara İngiliz,Fransız,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1952
  • im Mrnynâ Steel adlı 19 yaşına sarışın bir genç kızın plajda çekilen bir resminin Wi*xh+tvmecmuasının kapağında renkli olarak neşredilmesini sonra" Z güzel kıza artistlik teklifinde bulunmuşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1952
  • HERO ÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A ilk olimpiyatların yapilişi bir Alemdi İki oğlunun mükâfat kazanması,Diyogoras'ı saadetin evc-i bâlâsına çıkarmış,fakat heyecandan çırpınan canını almıştı Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1952
  • İngiltere Kralı mütevef fa Altıncı George'un naşı muhteşem bir cenaze töreni ile defnedilmiştir Resimde,cenaze törenine iştirak üde-n Kral,Kraliçe ve Cumhurbaşkanları görülmek tedir Clkla işaret edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1952
  • Serbest güreş seçmeleri Cumartesi günü başlayan serbest RÜres ollnıpjyat kamp seçmelerine düu gündüz ve «ece devanı edilmiştir.Heyecanlı ve *ürprlzU Reçen seçme karşılaşmalarından sonra seçilecek güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • Puan cetveli M G B M A Y P Beşiktaş 5 5 O O 13 2 10 Ü.Saray 5 3 2 O 11 4 8 F.Bahçe 5 4 O 1 13 6 8 Vefa 5 2 O 3 10 9 4 t.Sjıor 5 1 1 3 9 11 3 K.ı»a. ya 5 11 3 7 12 3 Beykoz 5 1 0 4 5 14 2 Emniyet 5 0 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • Dinamo,Garni/on takımın)2 1 yendi Ankara 17 Hususî)Bugün Ankara Garnizon takımı ile ikin ci maçını yapan Yugoslav Dinamo tak mı sahadan 2 1 ga« lip ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • Harp Okulu Bursada 2-1 mağlûp oldu Bursa 17 Hususî)Bugün Bursa muhteliti ile kâi'sıia.şan Harbokulu tak.mı karşılaşmayı 2 1 kaybetmiştir.Bu suıötle cumartesi günü Acar'ı 3 0 yenen Harbokulu ikinci maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • walcot Charles maçı New York 17 A.A.Ağır sıklet dünya boks şampiyonu Joe Walcott.Ezzard Charles ile maç yapmayı kabul etmiştir.Maç haziran ayında yapılacak tır.Maçın yapılacağı şehir henitf tesbit edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • O geceyi her iki pehlivan da seyirciler de büyük bir heyecan içinde geçirdiler.Her taraf ta ertesi gün yapılacak güreşin münakaşası,tahminleri yapıiıyor ve şu kabil konuşmalar ce reyan ediyoııdu:îbo b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • KİŞ OLİMPİYAT OYUNLARI DEVAM EDİYOR Kış Olimpiyatları müsabakası Oslo yakınlarında Rodkeiva salıasın-la başlamıştır.Buz üzerinde Olimpiyat hokey müsabakalarında,İsveç takımı Polonya takımını 17 e karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • Ki»"'" Dünkü maçtan kısa notlar;Dünkü maçı 11678 kişi seyretmiş ve stadyom gişelerine 17 bin 43 lira 45 kuruş bırakmıştır.A-Kaleci Şükrünün ayaklarına plonjon yapmâsiyle sakatlanan Beşiktaş solaçıgı C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • lideri ı tek Oyunun yegâne golünü Şevket şaheser bir şekilde yaptı.Vefalı Garbis birinci devre verilen penaltıyı dışarı attı Beşiktaş Vefa maçında siyah yumruklarken Kâmil 2)ve Ve Bu haftaki profesyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • Tenkid Sulhi QARAN Cıvık değil,dünkü batak sahada futbol oynamak cidden müşküldü.Bu müşkü lata evvelâ Kasımpaşa ile Emniyet,sonra da Beşiktaşla Vefa katlandılartik oyunda galibiyet,bidayette Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • Kasımpaşalelar hâkim oynadıkları oyunun ssnlarında yedikleri gol erle berabere kaldılar Dün ük maçı Emniyet ile Ka sımpaşa yaptılaır.Talkımlar şu kadroları muhafaza ediyorlardı:EMNİYET:Metin Cahit,Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.02.1952
  • Amatör lig maçları Amatör lig maçlarına dün muhtelif stad ve sahalardal devam edilmiştir.ŞEREF STADI Kâragümrük 5 Davutpaşa O Deft-C*.dar 3_Unkapanı 2 Denizgücü 2 Beylerbeyi O VEFA STADI Anadolu 1 A.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Şişli:Asım Şişli Nişantaşı Kasımpaşa;Yeni Turan Hasköy;Hasköy Trenler Gidecekler 720 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • KÜÇÜK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan y u karı SAHNE Komedi l Pente Yazan Vedat Nedim T* Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başlka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • RA D YO İstanbul radyosu 12J57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Salon oı kestralarından karışık hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.15 Programlar,dans ve caz müziği Pl)14.40 Türküler Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • BİmİK4flÜKlîMDM-P&RVÛf/CÛ* MURAD/N HAMT!TEFRİKA No.147 Yaıan:SAMANCIGİI.Kösem Valide Sultan,şehzadeleri idam felâketinden kurtarmak için tedbirler aldı Sultan Murad yanındaki iki agayı ender iltifatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TÎYATIIOLARJ Saat 21 de DRAM KISMİ MİRAS Yazarı:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi:Reşiha Vâfi ve I.ûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipogto Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Beheri 70-80 kilo ağırlığında 2.60 metre uzunluğunda 4080)adcd traversin Fıiyos sahil i&tif yerinden almarak Trabzon 1in.inşaat yerine taşıttıı-ılması işi açık ekşitmeye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • Tesadüf!«Tilla nın sessizliğinden,malzemesinin temizlimi ile dekorundan eskidenberi hoşlanı rım.Çok defa orada oturur,loş olan bu yerde aradığım bambaşka sükûnetle başbaşa kalırını.Sıkıntılı günlerimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • 1 Meselâ Sharon Paige*in iş arJraiofi Rusty,Sharon'un âtjık olduğa adamı:«Güzel ela gözleri,uzun boyu,kumral saçları vardı» diye tarif etmiş,Madeleine'in ilk sevgilisi Bili Morrisey:«cince dudaklıydı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 J 2 8Hİ 3 t 4 5 6 7 I-8 rai 9 10 11 12 an:Sadi borak SOLDAN SAG A 1 Yiyec&k içecek;Azası mevcut 2 Yürü bileşik kelime)Eski harflerden birinin okunûşu 3 Hasta:R£zÜ 4 Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Ana kraliçe Bas tarafı birincide)ğini ve sevgili eşime karşı gös terilen savcıdan ne derecede mütehassis olduğumu bilmelerini istiyorum.O,sizin hepinizi ayrı ayrı ve çok samimiyetle severdi.Ve bu hiss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Kapalı salon tenis maçBarını Danimarka kazandı Paris,17 AP)Danimarkanın sansasyonel genç tenis çişi Kurt Nielsen,Fransa beynelmilel kapalı salon tenis mü saba kasında birinci gelmiştir.Nielsen,kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • 14 Devlet temsilcisi IBaş tarafı birincide)gelmiştir.On yedi kişiden müteşekkil heyette.Savunma Baka nı Amiral Sakelaryu da vardır.VAN ZEELAND LIZBONDA Lisboune 17 A.A.Belçika Dışişleri Bakanı Paul Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Dünkü Mevlit TBas taralı birincide!ve İstanbul un diğer güzel sesli hafızlan tarafından okunan mevlidte Diyanet İşleri Başkama Eyüp Sabıi,şehrimizdeki Kore şehit ve gazilerimizin yakınları ve 20 bin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Kurşun işle m i yen Nylon ceket Londra,17 A.A.Sunday Dispath gazetesinin bildirdiği,ne göre,geçenlerde Kore'de tecrübe edilmiş olan kurşun işlemez naylon ceketlerden nü munel^r yeniden bazı tecrübeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • ingiflterede ilk atom bombası Londra,17 AA.Resmen,bildirildiğine göne,îngiltoıenin imal ettiği ilk atom bomba sının tecrübesi bu yıl içersinde Avıi ıtralyada yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Roma dağlarında bulunan u;ak enkazı Roma 17 AP)Ciampino hava alanından bildirildiğine gö re,Cirgenti eyaletinin Bivona şehri civarındaki tepelerde1,bir uçağa ait enkaz bulunmuştur:A lınan bu haber üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Zafirillah Han rBaç tarafı birfncidel Başkanı Celâl Bayar tarafından kabul edijarefc ve öğle yemeğine alıkonulacaktır.Pakistan Dışişleri Bakanı birkaç gün Ankarada kaldıktan sonra Misina gidecek,bilâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Tunusta dün de yeni hâdiseler cereyan etti Avrupalılarla meskûn bir mahallede nümayiş tertip eden 5 komünist yakalandz Tunus,17 A.A.Dün de bütün Tunusta ufak çapta sabotaj hareketleri olmuştur.Tu nusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Sudanın istikbali meselesi İngiliz Mısır müzakerelerine Sudan iştirak ettirihncas© ahnau kararları tanımıyacak Hartam,17 AP)Mısır ve İngiltere arasında müzakcm lerin başlayacağına dair beli ren emarel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • KADINLARA OY HAKKI VERİLMESİ Kahire,17 A.A.Başbakan A]i Mahir Paşa kadınlara oy hakkı verilmesi için Seçim Kanununda değişiklik yapılma sini isteyen Mısır Kadınlar Bir ligi lideri Süreyya Şefik'i kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • 26 OCAK HADİSESİNDE ZARAK GÖRENLER Kahire,17 AP)Mısır hükümeti in rafından yayınlanan resmî bir t oblige göre;26 ocak vak'a».ından zafar görenler için,yardım yapılacaktır.Yapılacak yardem,havatının no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • İsraüîn Almanyac a ı alacağı ha/p tazminatı Tel Aviv,17 A.A.ingiltere Kralı müteveffa VI ncı George'un cenaze töreninde hazır bulunduktan sonra bu gün buraya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Moshe Sharet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Irı&âl edilen barış an d I aşmaları Belffrad 17 Nafen)Yu goslav komünist organı olan Po litika gazetesi Bulgaristan,Romanya ve Macaristanın sulh andlaşması esai ılarına riayet etmediklerini yazmakta v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Güreş seçmeleri dün gece bitti [Bas tarafı birincide!Şahin Seyhan)a 4 dakika 23 saniyede tuşla,galip.Melih Eren Ankara)Ahmet Uzun Ankara)a ittifakla galip.67 KİLO Tevfik Yüce Ankara)Mehmet Yüce Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • G.Amerikada altın bulundu Capotown,17 Nafen)Güney Afrikanın Kaokovled bölge sinde gadret kıymetli demir madenlerinin bulunduğu zanne dildiğinden burada geniş ölçüde araştırmalara girişilmiştir.Alırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Izmirde ziroi istihsal artıyor İzmir 17 Milliyet)Şehrimiz Marshall Plânı tarım makinelerinden çok faydalanmış mühim bölgelerden birini teşkil et inektedir.Ük Marshall Plânı tarım makineleri geldilği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Itir İngiliz uçağı Brükselde düştü Brüksel,17 AP)Londra dan Brüksele gazete nakleden bir İngiliz Anson uçağı,hava alanına inerken,düşerek parça laamıştır.Uçakta bulunan pilot ve telsizci kurtulmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Meclisin bugünkü içti m cı i3c"j tarafı birincide i Tasarı Meclisin yarınki günde mine alınmıştır.Siyasî çevrelerdeki umumî ka naate göre Büyük Millet Meclisi yarın müstesna günlerinden biri ni daha y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Celâl Bayar dün Londradan döndü dit.Cumhurbaşkanı Haydarpaşa garında şehrimizde bulunan milletvekilleri.Vali ve Belediye Başkam Prof.Gökay,İstanbul Komutanı Korgenoral Nazmı Ataç,İstanbul Merkez Komut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Suriye ie sellerin yaptığı tahribat Şam 17 Nafen)Daimî yağ makta olan yağmurlardan husule gelen seller Kuzey Suriyedö bilhassa Gozira mıntakasında büyük zararlara sebebiyet vermektedir.Son gelen bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Bir Alman yüzücünün kırdığı rekor Hamburg,17 AP)Tanınmış Alman yüzücüsü Klein,Rusların elindeki kurbağlama yüz metre rekorunu kırmıştır.Rus Meşkofun bir dakika altı—beşlik rekoru,Klein tara fından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Aifnııtikte 3600 m.bir dağ Dublin,17 Nafen)Okyanuslarda ilmî araştırmalarda kullanıla» iki Amerikan gemisi nin kaptanları Atlantik Okyanusunun tam kuzeyinde 3600 metre yükseklikte bir dağ bulduklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Asürî Kıtaat ilânı Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler pazarlıkla hizalannda yazılı gün ve saatlerde İzmit Dz.lk.Mrk.Sâ.Alt Ko(da satın alınacaktır.Şartnameler Ko# da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Üçlerin dünkü içtimai rBaf tarafı birincide!Schuman,öğle üzeri Edenin makamına gelmiş ve aradan yirmi dakika sonra,Acheson gelmiştir.Her üç Dış Bakanı,Atlantik Paktı görüşmelerinde bulunmak için,Lizbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • İran ve petrol ihtilâfı Dünya Bankası temsilcileriyle yapılan görüşmeler netice vermeden devam ediyor Tahran,17 A.A.Ulaştırma Bakanı ve hükümet sözcüsü Buşeıi bugün öğleden sonra basma verdiği beyanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor rEcu tarafı birimcide)mada ikide bir hiddetini ve aiozlerini sofrada bulunan fırka umumi kâtibi Erzincan meb'usu Saffet Arıkan'a tevcih ederek: v Fırkanın bu halinden «izler mesuls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.02.1952
  • Ordulararast boks maçları Londra 17 Nâfen)İngiltere camiası orduları boks teşkilâtının Portsmouth'da yapılacak enternasyonal askerî boks karsı laşmalârı hakkında şu malûmatı açıklamaktadır.Müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.02.1952
  • ALMAN MALİ TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR mjitj" MfHMET MVAia GAUTA^TAHİP u«n m 4043Q ğWI aj1^ V.V r«-^ir^ 45 leytir,JS leytfr,w 5 feygir,M Beygir,15 ieytff «IIYIII ÇİFTÇİLEIİ)rf 'V-v.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • I Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında F n n ı Her Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan Sokak:70-1 Tel:800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • ı il' *ı Ml' Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İslerini »dare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve An Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası «^W|^i ı.ll |M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu aksam saat 21 de fyy\M A K S I M de X^ lf Cumartesi,pazar İG la n.atine ve çar-£s amba 16 da tenzilâtlı matine SOBMAGta' Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı Be eamartesi mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • SOĞUK m ALGİNUĞINDAN MÛnVElLİT'"V bütün ağrılara karşı GBiPîN başarı ile kullanılır!KİNİNLİ GRiPiN Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler Baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • Ortaşark Ticaret Türk Anonim Şirketinden:Şirketimizin hissedarlar genel kurulu 28 mart 1952 tarihin' müsadif cuma günü saat 11,30 da Beyoğlu,Meşrutiyet Caddesi 40 numarada kâin Ş;rket Merkezinde adiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • Turan Tütüncülük Türk Anonim Şirketinden:Şirketimizin hissedarlar genel kurulu 24 mart 1952 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11.30 da,Beyoğlu,Meşrutiyet Caddesi 40 numarada kain Merkezinde adlyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından:1 Belediyeye ait romatizma ve siyatik hastalıklarına karşı yegâne ^fasile maruf Hüzai kaplıcası l/Mart/952 tarihinden 28/Şubat/954 tarihine kadar iki sene müddette ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • Koyun sütü satışı Yalova Deneme ve Üretme Çiftliğinden Çiftliğimiz koyunlarından 1/3/952 31/8/952 tarihleri Srasında sağılacak tahminen 8.000 kilo sütün,28/2/952 perşembe günü saat 14 te çiftlik idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • Santrifüj Tip Pompa Grubu Satın Alınacak İller Bankasından:1 Zonguldak şehri içme su terli istasyonu için şartnamesinde yazılı evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grup'an î-atin alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Alım Satım Komisyonu Başkanlığından J/dleburgaz 1.Çiftliğimiz hayvanlnrmdan.istihsal edilecek tahminci 65000 it-re koyun £ütü ile 15000 litre inek sütü 25.2.952 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres-Beyoğlu İstiklal Cad.Parmakkapi Küçük tş Han No 66 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • ı^—aafc-mmnw iin Zührevî ve cild mütehassısı Dr.ttafri öner ECMEZOĞI.U.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamı;karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr.Kr.Senelik 42.01)81.00 Altı aylık 22* 43.00 Uç aylık 12.00 24.00 Bir ayılk 4.50 9.00 İLAN Ft ATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • BUSSİNG kamyonları her İşte olduğu gibi akar yakıt nakliyatında da memnuniyetle kullanılmakta olup NET:14,750 litre Hamule ile Memleketimizin her tarafında çalışmaktadır.Fabrikamı:bir mütehassısı ve z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran v Muayenehane:Beyoğlu.İstiklâl Cad.Hacıbekir köşesi Alyon Sok.No:13/1 T;49%0 Her aün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • OPERATÖR Dr.CAVtT GÖNÇER Umumi baş.karm.tenasül uzuvlan.kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • Lokman Hekim Dr.HAFH CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No-'104_l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • 1 Yeni Neşriyat KIRK HADÎS TERCÜMESİ:Bu kırk hadisi bir araya getiren,onları Farsça birer kıt'a ile anlatan Molla.Câmî'dir.Fuzulî.Câmî'nin bu Farsça kıt'âlannı.yine birer kıt'a ile Türkoeye çevirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 18.02.1952
  • TÜRKİYE BANKASI l/E ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ Birinci çekiliş:3 Mart Şubelerimizden broşür isteyiniz 450 Liraya kadar her 150 Lira için bir kura numarası alınır.450 Liradan sonraki her 500 Lira için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan