Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Bugün şehrimizde hava:kısmen aulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz azalacaktır Muhtemelen çisenti şeklinde yağı* b'.cîenmektedir H Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • SERBEST FIRKAMIN,İÇYÜZÜ smet Paşa'hin ürk'e dehaleti İsmet Paşa çok müteessir idi.Yüzü gözü âdeta birbirine karışmış,büyük bir üzüntü içinde olduğu halinden anlaşılıyordu.Fakat üzüntüsünü,asabiyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • F.Bahçe Beykozu 2-1 yendi Profesyonel lig maçlarına dün Mithatpaşîı stadında devam edilmiştir.tik maçta Fenerbahçe çok çekişmeli geçen bir maçtan sonra Beykozu ancak tek gol farkla 2 1 yenebildi.Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Türk Alman ticaret anlaşması imzalandı Ticaret mübadelelerinden mütevellit ödemeler Avrupa tediye birliği çerçevesi dahilinde yapılacak Ankara,16 A.A.Türk ve Alman heyetleri arasında samimî bir anlayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Elizabeth II vazifesine ba şl ı yor Kral VI net George'uıı cenaze töreninde 450 kişi yaralandı Londra 16 AP)Kraliçe Elizâbeth in müşavirleri kendisine bir istirahat tavsiye etmek niyetindedirler.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Resmî ilânlar meselesi Hükfn.ıet resmî ve ticarî ilânlar mevzuunda her iki meseleyi alâkadar eden bir prensip kararma varmak üzeredir Ankara,16 Hususî muhabirimizden)Son günler zarfında resmi ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Pakistan Dışişleri Bakanı Zafirullah Han Zaf irullah Han yarın geliyor Pakistan Dışişleri Bakanı bir kaç j;iin memleketimizde kalacak Londra,16 A.A.Pakistan Dışişleri Bakanır Sir Muhammed Zafirullah H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Bulgar Komitecilerine ve Rus Kazaklarına kan kusturan Millî Kahramanın hayatı pek yakında MİLLİYET sütunlarında ı«r—n **mm ı.ı M* ı—II.I-W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • ATLANTİK PAKTINA GİRMEMİZ GERÇEKLEŞTİ ün resm d avet edil d i Amerika Büyükelçisi McGhee,resmî davetnameyi Dışişleri Bakanımıza verdi Büyük Millet Meclisinin yarınki toplantısında Pakta iltihakımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • e.1952 bütçe müzakeresi 20 şubat çarşamba günü Meclis oturumunda bütçe müzakerelerine başlanacak Ankara 16 Milliyet)Bütçe kanun tasarısının bütçe komisyonunda müzakeresi sona ermiş ve komisyon raporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Serbest güreş seç me le ri Millî serbest güreş takımı kampiûG alınacak güreşçilerimiz için birinci eleme müsabakalarına dün saat 14 de Spor ve Sergi Sarayı salonunda başlanmıştır.Müsabakalara muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1952
  • Dün gece Londradan hareket eden Celâl Bayar bu sabah 8.30 da geliyor Başkan Truman Celâl Bayan Amerikayı ziyarete davet etti Cumhurbaşkanı Amerikada malî ve iktisadî mevzular üzerinde temasiarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • MAKALE Mürteci bir ilim İsmail Bir Ankara haberine göre Anayasanın uydurmacadan türkçeye tercümesi Cumhuriyet Halk Partisi)ııiu sinirine dokunmuş» Mecliste mesele görüşülürken muhalefet edecekmiş.»lin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • SULAR İDARESİNDEKİ YEM SUİİSTİMAL Alâkalıların söylediklerine göre,İstanbul Belediyesi Sula/İda/ı^inde 150 bin liralık yeni bn »uüstımai ortaya çıkarılmış tır.İdarenin Levazım Şubesinde vukua gelen bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • KONSER ir Teknik Üniversite Elektrik Fakültesi Talebe Cemiyetinin ter tiplediği Magdi Rufer konseri 3 mart 952 günü saat 1 de Teknik Üniversite konseı salonunda yapılacaktır.TOPLAMTI if Kızılay Demeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • 17 ŞUBAT 1952 Pazar VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak 6.54 12 28 *~23 17.45 19.15 2 14 1.10 6.44 9.39 12 00 1.32 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes 7.89 280.30 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 •pan 7.90.50 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • F1KKA Sigara içmek yasaktır Evet,biliyorsunuz.Train vaylaıda,otobüslerde,tünelde ve bilhassa sinemalarda sigara içmek yasaktır.Ve yine elbet biliyorsunuz ki bu yasak sırt tiryakileri keyiflerinden mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • Denizcilik Bankası Halci* çalışan memurların hepsi bankaya geçecek ¦#¦11—1 Denizcilik Bankası 1 marttan itibaren faaliyete geçmek üzere intikal kadrolarım tesbit etmiştir.Halen Denizyolları İdaresin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • A M ÜRİK A D AN YENİDEN STREPTOMYCIN ALINACAK Avrupa memleketlerinden tedariki mümkün olmayan streptomisinin Amerikadan ithalini sağlamak maksadiyle pi yasaya 250 bin dolar tahsis odi] mistir Bu tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • ItUAM HASTALIĞI TEDAVi EDİLEBİLECEK Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Askerî Veteriner Biyoloji Enstitüsü şef yardımcısı veteri ner bakteriyolog binbaşı Turgut Tulganın,ruam has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • BIK IRZ DÜŞMANI MAHKÛM OLDU Tarlabaş] Caddesinde oturan ve ırza tecavüzden Adliyeye ve rilen Leon Santurman'ın duruş ması dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde sona erimiştir.Sanık,7 yıl ağır hapse mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • McGhee'nin telgrafı Geçenlerde şehrimizde göçmen misafirhane ve kampını ziyaret eden Birleşik Amerika Devletleri Büyükelçisi Ekselans Mc,Ghee tarafından İstanbul £ kân Müdürüne aşağıdaki telgraf gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • VALİ ANKARADAN BUGÜN GELİYOR Bir müddetten beri Ankarada bulunan Vali ve Belediye Başkanı Prof Gökay,bu sabahki ekspresle şehrinize dönecek tir.Vali,Ankarada Sağlık Şurası toplantılarına iştirak etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • ÇEKOSLOVAKYA TÜTÜX ALMAK İSTİYOR Ekonomi ve Ticaret Bakardı] ğı Çekoslovakyanın memleketi m izden tütün mubayaasını kolaylaştırmak maksadiyle Türk Çako lovak tütün protokolünün 0 hazirana kadar uzatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • DARÜLACEZEDEKİ ÖKSÜZ ÇOCUKLARIN DURUMU Belediyenin kimsesiz çocuk-İr için ayırdığı 400 bin liranın bu ay sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığına verilmesi icabetmektedir Diğer taraftan Belediye,Darülace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • KISA HABERLER it Seyrüsefer talimatnamesinin 100 üncü maddesine göre bir yıl içinde 10 suç isliyen vöya sarhoş bir halde otomobil kullanan şoförlerin ehliyetlerinin bir daha verilmemek üzere ellerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • POLİSTE if Şoför Mehmet Ali özbatur idaresindeki 5866 plâkalı oto.D;vanyolunda Akbıyık Adliye sokağında oturan Çetin Seçmez çarpmak suretiyle muhtelif yerlerinden yaralanmasına sebebiyet vermiştir Şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • Binicilik gelişiyor 1 İli'.Geçen yıl içinde 5 bin biniş yapıldı Sipahiocağı Kulübü Başkanı Ek em Tur dün bir basın toplantısı tertip ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:Kulübümüz 1910 senesin de ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • BİR TÜCCARIN 400 LİRASI-NI ÇALDILAR Birkaç gün evvel Kâğıthane köyü ile Şişü arasındaki jandarma mıntakasmda cüretkâra ne bir soygunculuk hadi» esi olmuştur.Bu hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Denizlinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • MEMLEKETİMİZİ ZİYARET EDECEK OLAN IRAKLI PROFESÖRLER Haber aldığımıza göre,Irak Yüksek Ziraat Enstitü üne men sup üç profesör ve 21 talebeden ibaret bir grup,memleketlinizi ziyaret edecektir.Iraklı mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • MCGHEE ANKARAYA DÖNDÜ Bir müddetten beri şehrimiz de bulunan Birleşik Devletler Ankara Büyükelçisi Mc.Ghee uçakla Ankaraya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • HALKIN SESİ Yemek porsionlarından şikâyet Sirkecide bir otelde misafir Bitlisli tüccar Hüseyin Koçe ri yazıyor:«Bizim memleketin havası suyu sağlamdır,insana çok yemek yedirir.Hatla İstanbullu memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • Galatasaray Lisesi hâdisesinin tahkikatı Dün talebe bayrak çekme merasiminde Behçet Gücer için ihtiram duruşu yapt* E:iki Galatasaray Lisesi Müdürlerinden Behçet Güçerin ce nazesinin yeni Müdür Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • Bu şehirde yaşıyanlar zaman zaman hileli süt satıldığından,sinema biletlerinin karaborsa metai olduğundan,su lamı ikide bir kesilmesinden ve nihayet şundan veya bundan şikâyet ederlr.Bugün ben de gaıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1952
  • Dört kişi seyrüsefer kazalarından öldü Son 24 saat içinde şenrimladt ölümle neticelenen dört fecî ka za olmuştur:Dün sabah Bakırköyde,tahta köprünün altından geçen tren hatları üzerinde,başı ve vücudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Siyasî İcmal Fedaiyatıî-ıstâm gene sahnede Irandan alınan haberler arasmda Fedaiyanı İslâm Cemiye,tinin yaptırdığı yeni bir cinayetin tafsilâtı da vardır.Petr«J ismin mebdeinden itibaren Mu*addıkla be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Ingilterede atom tecrübeleri Londra,16 Nafen)tngiüz hükümetinin 800.000 sterling sarfiyle Güney Afrikanın altın madenlerinde döküntü lerden uranyom teminine çalışacağı bildirilmektedir.Bu tecrübelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Macaristamn geçenlerde dört Amerikalı pilot için yapmış olduğu şantaj yüzünden Birleşik Amerikanın bu memleketle siyasî münâsebetlerini kesmeye hazırlandığı söylenmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • ÇOCUĞUNU DÜŞÜREN KADIN Dün Kazlıçeşraedo bir fabrikada iki aylık çocuğunu çalışır ken düşüren genç bir kadın,yavruyu paket yapıp dışarı çıkanı-ken yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Kar yüzünden Ss kspresi yolda kaldı Avrupada yüz seneden beri görülmemiş bîr kar fırtınası olduğu bildiriliyor Londra 16 Nafen)Avrupanın muhtelif merkezlerinden gelen haberlere göre,gayet şiddetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Antropoloji profesörü de da* ha evvel unuttuğu bir noktayı şimdi çok iyi hatırlıyordu.O gün Maks Düfur,vitrindeki resimlere bakarken,hemen yanı başında,geriye döndüğü zaman ona sürpriz yapmak istiyorm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Hozrefî Muhammet ensarın ileri gelenlerine "Sizin reyiniz nedir,Meklceliler,dedi TEFRİKA No.46 Ancak bu akşam Bedire yaklaştık.Ve su almak üzere da ha ileri gittik.Gece sizin adam larmıza teslim olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • ftMEKİKAYA GÖNDERİLEN MALİYECİLERİMİZ Bir müddetten beri Ameıikada ıtaj gören maliyecilerimiz den beşi bu hafta içinde memle ketimize döneceklerdir.Stajlarım ikmal eden maliyecileıimiz Maliye uzmanı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • ingiltere Kanadadan fazla tütün almıyacak Londra,16 Nafen)İngiltere hükümeti,bu sene Kanadadan çok daha az tütün satm alacağını bildirmiştir.Hükümetin tasarruf programı böyle bir değişikliğe lüzum gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • ZAFER GAZETESİ Her gün muntazaman gelmektedir.Bayilerden arayınız.Baş Bayi;Kadri Çavuş Ttpebaşı Meşrutiyet Cad,No.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Bir bu e k s i k t i Hayat kırkında başlar dediler.Vâkıâ o zamanlar kırkında değildik fakat ömrümüz olursa birkaç sene sonra biz de kırklık olacaktık.Bu itibarla bu iddiayı beğendik,benimsedik.Öyl© ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • SANAT HA Şiir kit Hepsinden ayrı ayrı bahsetmek,hepsini övmek,hepsini okumanızı rica etmek isterdim.Sevgi görünüşleri ne başlıyor ve bu görünüşler düşünceyi kadere kadar götürerek,sevgiyi mesele halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Beşinciko!faaliyetleri Batı Aimanyada kızıllar tarafından hazırlanmış bir casusluk şebekesi ele geçirildi Francfurt 16 Nafen)Bura daki Amerikan Emniyet memurları.Batı Almanyada bir beşinci kol şebekes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • İngilferede malî buhran Avrupa şehirlerindeki taciliz istihbarat merkezleri kapatılıyor ^l m J ı Londra 16 Nafen)İngiltere.Stokholm.Kopenhag,Oslo ve Berna'deki matbuat ataşelerini geri çağırmaktadır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Dinamo Ankaragücünü 2-0 mağlûp etti Ankara 16 A.A.İki maç yapmak üzere şehrimize gelmiş olan Yugoslav ligi ikincisi Dinamo takımı,bugün,ilk karşılaşmasını takviyeli Ankaragücü ile yapmıştır.Dinamo'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Fransız Fas ihtilâfı Fas Sultanı Şeydi Mohammed ben Yusuf,Fransız tekliflerinin kabul edilemiyeceğini bildirdi Paris 16 A.A.Fas Sultanı Seydı Muhammed Bin Yusuf,Fransız umumî valisi tarafından teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Rus denizaltı filosunun kudreti Vaşhıgton,16 AA.Amiral Fechteler,dün aksara verdiği demeçte Rusların şimdiki denizaltı sayısının nazilerin sahip olduklarmin altı mis lini bulduğunu beyan etmiş ve demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • Arap memleketlerine yapılacak yardım Beyrut,16 Nafen)Dördüncü nokta yardım programı gereğince pek yakında 14 eksperin Lübnana gelmeleri beklenilmektedir.Bunlar,dördün cü nokta yardım programımı)Lübnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • BREZİLYA MEYVA SATIN ALIYOR Brezilyaya ihraç edilmiş olan kuru meyvalammız bu memlekette çok beğenilmektedir.Rio de Janeiro Büyükelçiliğimizden alman bir yazıda fındık ve incir gibi maddelerimizden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • YAFJ)IMSEVENLER DEB.NEGİ KONGRESİ YAPILDI Yardımseverler Derneğinin Fatih Şubesinin yıllık kongresi,dün pcat 15 de Çamaşfreı sokak 14 numaradaki Şube Merkezinde toplanmıştır.Yapı lan seçim neticet i,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1952
  • ÖLÜM Mülga Harbiye Nezareti mümeyyizlennden ve Türkiye İş Bankası memurlarından,yüksek kimya mühendisi Rıdvan Tezdin babaı ı,Nazmi Acar,Ve teriner Fahrettin Savrun,7 üiv sek Ekonomi ve Ticaret Mektebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.02.1952
  • 1 İngiliz Kralı VI ncı George'un vefatı yurdumuzda büyük bir teessür uyandırmış ve memleketin birçok yerlerinde Kralın istirahatı ruhu için dinî âyinler tertip edilmiştir.İzmir Anglikan kilisesinde ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1952
  • Milton kidier lîntS f,er*an/stüdyosunun yeni lanse etögl genç bir artisttir.MUnek bıhıassa bakışlarındaki hususiyeti tebarüz ettirmekte ve MİIton'un bir bakısiyle en a:on cümlelik mâna itade ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI B!R VAK'A Yun ar Marsilya O gün evlenecek olan kız,davetliler arasına girdiği vak't,gönül şarabını misafir Foçalı'ya varrois onunla evlenmişti Milâttan evvel beşinci asra t t M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.02.1952
  • Cazgırla hakem arasındaki konuşmanın uzadığını ve söze Kavaşoğlunun da karıştığını gören Aliço birden davul ve zurna çalan çingenelere doğru yürümüştü.İşaret ederek on-İa».ı susturdu.Ortalık o anda de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1952
  • Galatasaray tstombulspor maçında San Siyahlı takımın santrbjafı Metin Gündüzü bütün 07un müddetinçe yukarda görüldüğü gibi böyle yakından marke etti Buna ragmen Galatasârayın golünü Gündüz yaptı.Dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1952
  • Makabi takımı Ankaraya geliyor Ankara 15 A.A.tsrail şampiyonu Makabi futbol takımı,şehrimizde 23.26.27 nisan ve 1 mayıs tarâihlerinde ceman dört maç yapmak üzere Ankaraya gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1952
  • Kış Olimpiyatları Oslo 16 AP)Dün,6 ne:kış olimpiyatlarının resmî açılışından sonra.Almanya ile Norveç,altın madalyalı birincilikler almışlardır.Bununla beraber,Biıleşik Amerika.g'âyriresmi puan hesabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1952
  • Lig lideri Beşiktaş bugün Ifefa ile oynuyor Haftanın en önemli Vefa Beşiktaş maçından evve I Kasımpaşa ile Emniyet karşıl asacaklar Bugün karşılaşacak Beşiktaş'—V maçta Haftanın en mühim karşılaş,ması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1952
  • I».m Serbest güreş seçmeleri başladı Seroesı yıtreş oirmpıyat kam-ı seçmeleri dün saat 14 te Spor ve Sergi Sarayında başlamıştır.Memleketimizin en kıymetli güreşçilerinin iştirak ettiği güreş karşılag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1952
  • Maçın I tenkidi Sulhi GARAN Futbol,seyri ve zevki ba-I kınımdan dünkü iki maç da birbirinden beterdi.Fenerin Beykozla yaptığı karşılaşmada;değil sarı lacivertlilerin kombine oyunlarını,futbolcuların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • en l:S:f-TO!ft BiiytiK^U 'T-mm m n «i i i Wfmm.TEFRİKA No.146 Yazan:SAMANCIGtL Çekilen Iran askerleri halkın malına el uzatıyor,ırzına sarkıntılık ediyor Bir yanda ziyafetlerin sofraları hazırlanadurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • RADYO Istanbul rcdyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler İdare e(den;Orhan Borar 13.40 Saz eserleri ve oyun havaları 14.00 Orhan Avşar tango orkestrası SöyliySn;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Tix/atroSar Şehir Tiyatrosu;Dram:Miras Komedi;Pen be evin kaderi Küçük Sahne;Siyah B» ya-Aşağıdan Yukarı)Ses Dengi Dengine Muammer Karaca;Sorma ir Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • Hidroelektrik inşaat* yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Konya ili hudutfarj dahilinde bulunan Göksu suyu Yerköprü mevkiinde kurulacak hidroelektrik tesislerine ait su va yapı işleri,kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • Satılık boş d Galamda yeni MaJiye Şubeleri karşısında Demirciler sokağında 18 numaralı kagir dükkân boş olarak satılıktır.İki katlı olan meiKÛr dükkânın cephesi on metre,devril iği I beş buçuk rnetred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • 11 12 SOLDAN SAÖA 1 Yadet;Temiz;îpe çek 2 Kalk iki kelime)Su 3 Kırmızı;Bu asrın hârikalarından:Bas 4 Bir nota;Sayı;Büyük otlak.5 Aynen iv;Çoğul edatı;Hor fj Şart edatı;Tembih edalı;Bir hartin okunu şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • KÜÇÜK Siyah Piyes 3 Perdft Aşağıdan yukarı SAHN t;Komedi ı Pwde Tozan Vedat Nedim Tör Sahneye koycn;Muhsin Ertuğrul Çcrşambâdcn başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • Kızın oturduğu iskemlenin ki mem yanında,bir masanın üztıiııde,«aidi iniş ve büyütülmüş bir fotoğral duruyor.Bir evin önünde ayakta duran bir genç kızın fotoğrafı rnakiyajurun yanında daima bakarak ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24 00 Bir ayılk 4.50 9.00 İL AN Fİ ATLARI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • MUAMMER KAKACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S İ M de Cumartesi,pazar 16 da r.atbıe ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matine sormagîr' Şarkılı tuluat oyun Perşembe aksamı iie oumart^ matine talebeye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • Sevgiliye verilecek şiir Kız her zamanki yerinde oturmuş vapurun penceresinden dışarısını seyrediyor.Vapui kalkmak üzere,köprünün zili çalıyor.Yolcular koşa koşa vapura biniyor.Oğlan hâlâ dişard;ı dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve August os Goetz Türkçesi:Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk DevriEdi Yaz&n Celftl Musahipoğlu Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • ZafiruHcıh Han 'Bas tarafı birincide)»Hıncı George'un cenaze törenine iştirak etmişlerdir.Zai'irullah Han.İngilteredeki dört günlük ikameti sırasın da Dışişleri Bakanı Anthony Eden ve İngiliz Milletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Şehirde hususî inşaat arttı Şehirde hususî inşaat bakımından imar faaliyeti geçen iki yıl zarfında büyük bir inkişaf göstermiştir.Belediye tara fından hazırlanan şehir İstatîs tiklerine göre 1950 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Churchili'in sıhhî durumu Londra,16 AP)iki gün zarfında ikinci defa ola rak Winston Churchili'in ev halk)bugün,Başbakanın sıhhatte olduğunu beyan etmişlerdir.77 yaşındaki devlet adamının ağ*r hasta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Serbest güreş seçmeleri f*a$ taraf» birincide!J hir)Ahmet Uzun Ankara)a I ittifakla;Ali gahln Seyhan)Sami Gurukan İzmir)a ittifakla galip.67 KİLO Tevfiiî Yüce Ankara.Murtaza Atlı Seyhan)ya 6 dak.3 san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Başkan Truman C.Bayan Amerikaya davet etti MÜMTAZ FAİK FENIKIN LONDUA RADYOSUNDAKt KONUŞMASI Londra radyosu 16 A.A.Ba Bin Yayın)Kral AJtmc George'un cenaze törenine ka tılmak üjsere Cumhurbaşkan iniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Elizabeth 11 vazifesine başlıyor fBaş tarafı birincide!drada kalması beklenmektedir.Ondan sonra,kralî ikâmetgâhlardan birinde dinlenmesi mümkündür.Sanıldığına göre,Edinburg Dükü Prens Eonsor unvıanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • CKNAZE SÖRBNfiTOE YARALANANLAR Londra,1*6 A.A.Dün müteveffa Kral Altıncı Geor ge'un cenaze töreni sırasında Westminister Hall'u,Padding tun garına bağlayan yolda 450 kişiden fazla yaralanan olmuş tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • KUCAK KUCAĞA ÖLEN BIK KAKI KOCA Londra.16 AP)Her ikisi de 70 yaşında ola» William ve Euphelia isminde bir kan koca,dün,müteveffa Kral George'un cenaze merasimini televizyondan seyretmek için bir komşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • ŞEHRİMİZDE y/ıPüT AC AK ÂVİN Müteveffa İngiliz Kralı Al-İmci George'un ölümü münase betiyle bugün İngiliz kilisesinde dini bir âyin yapılacaktır.Âyinde İngiltere Başkon olo su ile şehrimizde bulunan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Resmî tebliğ TBaş tarafı birincide?tik Paktına tam ve eşit haklarla üye olmuş olacak tır."Sulh istiyorsan harbe hazır ol Atina,16 AP)YuaanLstan bugün Kuzey Atlan tik Paktı Teşkilâtına resmen kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Öğretmen Melihanın durumu Geçen pazar günü Kızütoprakta işlenen fecî cinayetin tah kikatına devam edilmektedir.Evlâtlığı Fatmayı öldürdüğü iddiasiyle tevkif edilen ve Adlî Tıp Müesseseinde müşahede al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • TUNUSTA İKİ GAZETE KAPATILDI Tunus 16 AP)îdâri makamlar bugün milliyetçi bir haftalık siyasî gazete olan «TunBs» in neşriyatını tatil etmişlerdir.Bu Arapça gazetenin «hakikate uygunsuz havadisler yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Tunus Fransız ihtilâfı Fransızlar,Amerikaya gidecek Tunuslu iki Bakana pasaport vermedi Paris 16 AP)Frnasa dün.New Yorkta Güvenlik Konseyi huzuruna çıkmalarına mâni olmak gayesiyle.Tunus Kabinesi üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Fındık satışına ait Ekonomi Bakanlığının tebliği Ankara 16 A.A.Ekonomi ve Ticaret akanlığmâan bildiril-mistir:ı 28 ocak 1952 tarihine kadar kaydedilmiş ve kontrol belgesine bağlanmış iç fındıkların 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • anlatıyor r2tafc tarafı bilimcide)dalyede uturuyordum.O sıralarda Başvekil İsmet Paşanın geldiği ve ziyaret için müsaadelerini beklediği haber verildi.Bu haber üzerine Başvekille Âtatiirkü yalnız bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Resmî ilânlar meselesi 1 Ba;tarafı birincide] kuvvetine dayanan ve bu surette fikir hürriyetini sermaye baskısı altına koyacak olan bir tertibe taraftar görünmemektedir.Bilâkis,ilân mevzuunu,resmî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • 1952 bütçe müzakeresi Bas taralı birincide)«ulanan raporda ise birçok mevzulara temas edilmekte ve Ta-Ppr sonunda da.gelecek yılın bütçesi hazırlanırken gözönüne alınması lâzım olan bazı hususlar göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Türk Alman ticaret anlaşma s?imza odilîrlî *fi Türk Alman ticaret anlaşması Baş t er afi Knncid laşmaları ile ekleri ve protokoller bugün Dışişleri Bakan lığında.Türk hükümeti udu-Milletlerarası iktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Samsun j tütün piyasası Tekel Bakanı Sıtkı Yıroalıtütün satışlarını bizzat kontrol ediyor Samsun,16 A.A.Mubayaaların başlaması münasebetiyle şehrimizde bulunan Güm rük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı,be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Piyade Okulunda dünkü törea Ankara,16 A.A.Çankırı Piyade Okulunda açılmış bulunan altıncı dönem tekâmül kursu,bugün sona ermiş ve saat 11 de okulda yapılan bir törenle bursiyerlere belgeleri verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Batılı üç Dışişleri Bakanı yarın toplanıyor Batı Almanya Başbakanı Adenauer de Dışbakanlar toplantısına davet edildi Londra,16 Nafen)ingiliz.Amerikan ve Fransız Dışişleri Bakanları arasındaki kon fera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • Liz bon toplantısı TBoç taralı birincide" bu haberin İngiliz Dışişleri Bakanlığınca katiyetle yalanlandığını hatırlatmışlar dır.Bakanlık jözcüleri,İngil tanenin Türkiyenin kara kuvvetleri teşkilâtında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.02.1952
  • 4 bin senelik mo bet Chicago 16 A.A.Amerikan arkeologları.Bağdadin 160 kilometre güneyinde yaptıkları hafriyatta.Sümeili ask ve hail)ilahesi İnanna'ya izafe edilen 4000 senelik bir mabedi meydana çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.02.1952
  • Umum MumassUl ŞEREFETTİN ALEMDAR ve KARDEŞLERİ BAHÇEKAPI KUTLU HAN Tl 2241 Talgr.ALEMDAR UUnbul Dünyada mevcut olanların en mükemmelidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • i LÂ N Etibank Montaj Müdürlüğüne ait olup hâlen Müdürlüğün Onaran iye ambarında bulunan temiz evsâfta 670 adet boş ince yağ bidonu ile takriben 10 ton tutarında muhtelif eb'atta ambalaj tahtalar;yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • üarayollan Genel fViiidürgüğünden:1 Bedeli 725 000 lira tchmin olunan beş aded yirmi metre küplük Konkasör lîe yedek parçaları pazarlıkla satın alınacakta 2 Pazarlık 17 M.rt 1952 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı felcrlni idare edoı Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Afi Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Oriakhğı Matbaası m* ı ı u* J 'lıi m m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • SANAYİİNİN vj^N ÇEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ X •en mütekamil teknik •zarif yapı •insani yormiyan yolculuk ©yakıtta ekonomi rakipsiz fıat İt ŞAHANE MOTOSlKLEHEftlr »ASLICA VASIFLARIDIR ItlMm MÜNHASIR İTHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • Satılık 1949 model Peugcet Hususîde kuUamlma'kta.Seyahat dolayısiyle acele 3750 liraya satalıktır.Cumartesi,pazar hariç)her gün 15,30 17,30 arasında 21933 tölefona müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • v^s 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları fl-j-u-L^ u''.jU -Kapalı zarfla 6 ton sadeyağı satın alınacaktır.İhale i 10 Wart 1952 pazartesi günü saat 16 da Gelibolu As.Sa.Al.Ko,da yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • GAZLA ÇALIŞIR 35 Beygirlik Traktör i.2 mJm TÜRKİYE MÜNHASIR İTHALATÇISI:KAVALA GALATA-TAHIR HAN-Tel.4043O ra m ı« ¦faASâaiUJ i rfi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • 1,PPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi,rapo?la tespit edilen BAL HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARAR5INU BALERİN FABRİKASI:OOLAPOEHE C*d 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • içme su tesisatlara yaptırılacaktır İller Bankasından ı Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminr.tUr.ı gösterilen kasa balamı içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteah-Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • En iyi ALMAN Bisikletinin markastdır.PANTHER] ithalatçı:ERQON Ltd.^Çinar Han,Qalata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • Neşriyat AFİYET GAZETESİ Afiyet gazetesi çıkt:No.83.Salyangozlu süt mcielesi,yiıulı bayır turpu,şişmanları nasıl zayıfatmalı,lahananın vitamin lcri,tırnaklar niçin düşer,talvı ret pudrasu otuna dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • lAjKıııarı HeK?nr» D» HAFi~ CEMAL r*8hıliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul HivanvıVu No-104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Ha/ri öner İ EĞMEZOĞLU.Saat 3 tea 6 ya kadar Beyoğlu Ağacami;karşısı Hasan Bey Apt.Na.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında r ı OTO SERVİS VE TAMİR ATELYES Her Model Benzin,Dizel Otomobili Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Peri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 17.02.1952
  • OPERATÖR Tr.CAVİT GONÇER Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol,bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSİSİ Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel;Muayene;23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan