Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Kaçak din dersleri illî Eğitim Bakanlığı valiliklere çok mühim bir tamim göndererek Arap harfleriyle din dersi veren kim selerle mücadele edilmesini,bunların hakkında kanunî tedbirler alınmasını isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Kral George'nun cenazesi bugün kaldırılıyor Bayar Kraliçe Elizabethle dün yarım saat görüştü Dünkü kabul resmînde Kraliçe ve Edinburg Dükü Orgl.Nuri Yamut'a iltifatta bulundular Bugün yapılacak olan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • «II |l ı ı„,ı mm ¦¦¦'i11 w TEHUVANMÇl TECİ YOnUK ALI nv" KV1 Bulgar Komitecilerine ve Rus Kazaklarına kan kusturan Millî Kahramanın hayatı pek yakında MİLLİYET sütunlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • istihsali artıyor Kurulacak olan fabrikadan senede 200 bin ton kok kömürü istihsal edilecek Ankara.13 Milliyet)Uzun yıllardan beri İstanbul ve diğer büyük şehirle rin başlıca dertlerinden biri olan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Savunma Konseyi toplandı Ankara,14 Milliyet)Yük sek Savunma Konseyi bugün saat 11 den 13 e kadar Başbakan Adnan Menderesin riyase tinde bir toplantı yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Hilkat garibesi doğu an iki ana Evvelki gün İzmirde iki hilkat garibesi dünyaya gelmiştir.Resimde biri başsız,diğeri karnında ikiz kardeşini taşıyan hilkat garibelerini taşıydın genç anneler hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Kaçakçıların bulduğu yep yeni bir usul Dün Bakırköy arıklarında denize bırakılmış üç çuval dolusu eşya bulundu Zabıta.faili henüz meçhul bir kaçakçılık hâdisesine el koymuş ve ele 10 bin lira değerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • İşletmeler ve Ekonomi Bakanlıkları birleştiriliyor Bu suretre ticaret ve ekonomi sahalarındaki çalışmaların,daha plân'ı bir hale sokulması sağlanmış olacaktır Ankara,14 Milliyet)Ha-Bakanlığiyle tevhit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • w.jo.•Üfe Bugün cehrimizde hara;hafif bulutlu geçecek,hara sıcaklığı biraz artacaktır.Yağmur beklenmemektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN İÇYÜZÜ Fethi Beye izmirde yapılan heyecanlı nümayiş!Fethi Bey,izmirde eşine nadir tesadüf edilir büyük tezahüratla karşılandı.Kötü bir idare yüzünden halk arasında biriken bütün memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Kuzey Atlantik Paktına dâhil on iki devletin verdiği karar ATLANTİK PAKTINA İŞTİRAKİMİZ BÜTÜN ÜYELERCE TASVİP EDİLDİ Fuat Köprülünün Başkanlığındaki heyetimizin pazar günü Lizbonda bulunacağı bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Mükerrem Sarol'un tekzibi "D.P.teşkilâtında "ikilik,diye birşey yoktur,D.P.Genel Kurul temsilcisi Dr Mükörrem Sarol ile eski istanbul Bölge Müfettişi Hüsnü Yaman arasında ciddi bir ihtilâf olduğu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Seyrüsefere dair olan teklifimiz kabul edildi Tünel tramvaylarının kaldırılması prensip itibariyle kabul edildi Bir müddet evvel şehrin en mü him dâvalarından biri olan seyrüsefer meselesini ele almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1952
  • Amerikada seçim mücadelesi Amerikanın Texas eyaletinde Cumhuriyetçi Parti taraftarları Eisenhowerln adaylığı İçin pe niş bir propagandaya girişmişlerdir.Bu münasebetle yapılan gösterilerde «Biz,Eisenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • KISA HABERLER ¦jc Şehrimizde bulunan Israelii piyano virtüözü Frank Pölteg Dev let Tiyatrosu sahnesinde «esitftl-Her vermek üzere dün Ankaraya gitmiştirir İl Genel Meclisince hazırlanan ilkokullar inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • ıfmm m ı-Maçta karaborsa bilet,sinemada karaborsa yer.bunlar her zaman gördüğümüz,görüp de alıştığımız,alışıp da yadırgamadığımız şeyler oldu artık.Ama aşağıda okuyacağınız satırlardaki karaborsa usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • SERGİ Şair Nevzat Üstün'ün ressam İvi tarafından resimlenmiş şiirleri 15-2-952 tarihinden 1-3^952 tarihine kadar Galeride teşhir edilecektir balo' Gazeteciler Cemiyeti tarafın dan tertiplenen yıllık «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • Şehir Meclisi toplantısı Dun saat 15 t e toplanacak olan Şehir Meclisi Demokrat Parti grupu ekseriyetin temin edilememesi yüzünden toplanamamıştır.Diğer taraftan Şehir Meclisi,şubat devresi toplantıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • Berrin E R Ç İ N ı!e Şadon ALTUNOK Nişanlandılar İstanbul 14 Şubat 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • VEREM TEK4MÜL MERKE.ZİM ÇALIŞMALARI Dünya Sağlık Teşkilâtı taraf mdan Taksim'de tesis eidlen vorcm ss vaşı tekâmül merkezi 7 şubr.t pazar günü birinci ça hama yılını tamamlamış olacalrtır.Merkezde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • YAPIKLAR NORMAL SEYRE BAŞLADI Birkaç günden beri devam edon fırtına kısmen dinmiş ve vapurJaı* normal programa göre seyre başlamışlardır.Fırtına yüzünden Karadeniz Bûğazmdaki mania emniyet ağ larının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • HIRSIZ HİZMETÇİ ıMAHKÛM OLDU Bundan bir müddet evvel Ni şantaşında tüccar Aziz Ay gen'iti 80 bin Jira kıymelindeki mücevherlerini çalarak Kütah ya'ya kaçan ve İstanbul zabıtası taralından yakalanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • HALKIN SESİ Asker geçerken Maçkadû oturan Bayan N.Y.yazıyor «Hergün apartmanımızın önünden asker geçiyor.Çocuklarımızın sıhhatli ye zinı de yürüyüşlerini zevkle seyrediyorum.Tabiî uzun bir hat teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • MAKALE Dosf sözü İsmail Hami DANIŞMEND Türk milletini ve Türkiyeyi köpek şeklinde tasvir eden karikatürler nesri bazı küçük memleketlerde moda haline geldi:Mısır gazetelerinin muhtelif karikatürlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • 1951 yılı rakamları istatistik.Genel Müdüriuğb i 1951 yılı dış ticareti hakkınua] aşağıdaki izahati neşretmiş'lr 1951 yılında muhtelif mernlo ketlerden bir milyar 113 milyon liralık ithalât yapılırıı^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • VALİ GÖKAY,YARIN ŞEHRİMİZE DÖNECEK Sağlık Şûrası toplantılarına iştirak etmek üzere Ankaraya giden Vali Gökay'm yarın akşo.m tayyareyle şehrimize dönmesi beklenmektedir.Vali,hava vaziyeti müsait olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • MAIJ L VK YETİMLERİN ^TİVTt N İKRAMI VI I I Itİ Mr.lû!subay,malul er ve sebil yetimlerinin 1951 yılı tütün ikramiyesi tevziatına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Ti vzıct şehit yetimlerine bugün,mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • Hıc 15 Ru 19 ŞUBAT 2 C E* 1952 Şubat 1371 Cuma 1367 VAİ CÎT VASATİ EZANÎ Gunes 6.57 1 15 Ogle 12.28 6.46 İkindi 15.22 9.39 Aksbrr l 17.42 12.00 i him I9.ı:1.32 İmsak 2.17 11.35 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • Anasının gözünü kör eden ev2ât Üc sane evvel Şehremininde fecî bir hâdise olmuş ve anas:Rahimenin gözlerine kezzap döküp kadını kör eden Ahmet adında biri va4t'ayı müteakip firar c Lmişti.Bugüne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • PO L İ STI if Taksimde Şoför Mehmet idâ resindeki taksi elektrik diıeğme çarparak hasara uğamış ve biı kişi yaralanmıştırif Dün yapılan aramalarda üç kişi üzerinde bıçak,bir kişide ka ma bulunmuş,taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • FIKRA Disiplin bu değildir İ Memleketin irfan hayatına yarım asra yakın emek veren bir kıy met "ı daha kaybettik.Galatasaray'ın eski müdürü Behçet Gücer de dûn toprağa verildi.Binlerce Galatasaraylıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • BORS A| Kambiyo ve Esham Atılış upan.Sterling Dolar Fr Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liıet Drahmi Eskoudes 7.85.50 28Ü 50 0.80 64.03 5.60 H.12.50 73.68.40 0 44 80 01.876 9.73.90 1933 Erg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • SEHltİMİZDE KAYDEDİLEN SAKİ HASTALIKLAR Belediye Sağlık îşleri Müdür iüğü tarafından yapılan tetkik lere &öre şehrimizin sari hastalıklar bakımından durumu normal bir seyir takip etmektedir.»Son bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • DÜNKÜ İNtffLÂK HÂDİSESİ Tavakpazarında Kürkçüler sokanında 57 numaralı kayna"k cı Aramın dükkânında dün kaynak yapıldığı sırada yağ bi donu,üzerine sıçrayan kıvılcım tesiriyle infilâk etmiştir.Kaza so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • ICVLENME Bayi arkadaşlarımızdan,Necdet Erökten ile Leylâ Erökten,bugün Eminönü evlenme dairesinde seçkin davetliler huzurunda evlenme törenleri neş'e içinde tesit edilmiştir.Evlilere kurdukları yeni,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • in yapağ Fabrikanın ihracatçı birliklerine müracaat etmek suretiyle yapağı mubayaa etmesi teklif oıunuyor tedir.Bu husus birinci «l olan yapağı tacirlerinin mıibayaaite-j ra iştirakini önlemektedir Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • Gelir Verg si Defterdar,ağır hükümlerin kaçakçılığa mâni olmak için konulduğunu söylüyor Gelir Vergisinde mükellefler tarafından yapılacak yanlışlıklar için çıkarılmış yeni Vergi Usul Kanunundaki ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1952
  • Oda Meclisi top lan d ı Vanlış beyanda bulunarak mal satanlara ceza kesilmesi kararlaştı mt »uy.mı¦¦"¦!Ticaret ve Sanayi Odası Mec lisi dün saat 15 te toplanmıştır.Eski zaptın okunmasını müteakip mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • Siyasî İcmal Mısırda son durum Ali Mahir Paşa Başvekâlete Keklikten sonra Mısırda sükûnet avdet etmiş,fakat yeni hubûmetin siyasi düşüneelerini sarahatle öğrenmek mümkün olamamıştı.Vâkıâ ilk beyanatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • ÇIPTEHAVUZLARDA 5 ODALI BAHÇELİ EV Bu yılın birinci ev ikramiyesi talihlisi;Üsküdar'da Aziz Mahmut ef.sokağı 36/1 numarada BAYAN ŞÜKRİYE BULUT YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • Emekli ağırceza reisi zannedildiği gibi ne hudut dışına kaçmış ne de kaçmak içm teşebbüste bulunmuştu.Kırk senelik meslek hayatı bovunca karşılaştığı çeşitli vakalar âdeta uygun adımla gözlerinin önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • Asyada bir Ruble sahası Moskova,Çin'i iktisaden tahakküm altına almağa çalışıyor m^HB mı t» Roma,14 AP)«Corriere Delia Serra» gazetesinin Stokholm muhabirinden aldığı bir haberde,Sovyet Rusyamn,Mao Ts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • Dışbakanlor toplantısı d' mu^ ı ifratı—Batılı üç Dışişleri Bakanı Londm da,Avrupa savunması ne selesini müzakere edecekler Londra,14 Nafen)Fran sız,îngiliz ve Amerikan Dışiş leri Bakanları arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • ÖÖİ?E Bir sun'î ormana da i r Birleşmiş Milletler Terbiye,tlim ve Kültür teşkilâtı tarafından neşredilen bir bültende insan eliyle yetiştirilen ilk büyük ormanda yakında kat'iyata başlanacağı bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • mmt Ebu Süfyan,bütün hıziyle atını sürerek çöllerde kuş gibi u u TEFRİKA No.44 Yarın,belki de öbür gün kervan buraya gelecek,o zaman bize iş çıkacak ve kazanacağız,diyordu.Gençlerden biri de ötekine:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ «Bir Kavuk Devrildi» «Bir Kavuk Devrildi,Şehir Tiyatrosundan tutun da gezici tiyatrolara ve filmlere varıncaya kadar,birçok vasıta ile bütün Türkiyeye takdim edilmiş bir eserdir.Çak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • Katyn ormanı faciası tahkikatı genişliyor Amerikan Kongresi önünde ifade veren tanıkların hepsi Rusyayı mesul tutuyorlar Vaşington,14 Nafen»)Sov j yetlerin,Katyn ormanı facia-1 smdan mesul oldukları o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • Balkanlarda kaynaşma Yüzlerce Bulgar ailesi işkence yüzünden Yugoslavya'ya iltica ediyor Belgrad,14 Nafen)Yugoslav hududu yakınında bulo nan Bulgar köylerinden halkın kütle halinde Yugosiavyaya İltica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1952
  • KISA HARİCİ HAB RLEft AMERİKA 1920 sen© indeki kigi gangsterler merkezi olmaktan uzak laşımş olduğunu isbat etmeye çalışan Şikago şehri geçen tene yine cinayet rekorunu kırmıştır.Verilen rakamlar gang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1952
  • İngiltere Kralı müteveffa Aftıncı George'un cenaze töreni bugün yapılacaktır,tngilte'reyi mateme boğan Kralın ölümü dolayısiyle tertip edilen cenaze programma göre,Kralın ilâsını götürecek olan top ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1952
  • Clarice Davis çocukluğundan beri bale artisti olmak emeliyle çalışmış,en güç figürleri bıla kolaylıkla başaracak bir duruma 'gelmiş olduğu halde talihin cilvesi onun bu arzusunu gerçekleştirmeğe imkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1952
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hazreti isanın tevkif edilmesi ve muhakemesi Hazreti isa güzel kadının sunduğu şarabı içti,gözleri bekâeşen dostlarında olduğu halde Ey iyi Allah dedi Ruhumu senin eS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1952
  • ¦¦¦'İl—1 Fritz Londra Olimpiyatlarında 1937 dünya halter şampiyonlarından Avusturyalı Fritz ı Haller,Londra Olimpiyatlarında 3 hareketle 375 kg.kaldırmağa muvaffak olmuştu.V »w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1952
  • Bize karşı oynıyacak İtalyan takımı seçildi 24 şubatta Napolide karşılaşacağımız İtalyan t ikım-nı Meazza tesbit etti İtalyan Futbol Federasyonu Türkiye Türkiye ve Belçika millî takımlarına karşı çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1952
  • I yarın akşam başlıyor Olimpiyatlara hazırlık olmak üzere tertiplenen seçmelere en kıymetli güreşçiler iştirak ediyor 21 şubatta şeh rimize gelecek olan Alman millî güreş takımı Bîr taraftan 23 şubatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1952
  • Japon Ping-pong cusu Rosimo Aııerikaya davet edildi Burada yapılan masa tönisi dünya şampiyonasını ezici bir ekseriyetle Japonlar kazanmıştır.Japon Ping-Pong'cusu Bayan Rosimo'nun dehşûtli oyunu he/ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1952
  • Sesleniriz,hele sen şöyle beş on dakika bir istirahat et.Aliço cevap vermedi ve bir kenara çekilip gömleğini sırtına taktıktan sonra dinlenmeye başladı.Başta Kavasoğlu İbrahim pehlivan olmak üzere sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1952
  • Mc Donald Baifey'e gire Türk atletleri Londra 14 Nafen)Geçen sene Türkiyeyi ziyaret etmiş ve orada atletizm karşılaşmala rında bulunmuş İngiliz atletlerinden dünyaca tanınmış Mac Donald Bailey Nafen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1952
  • 16 mayıs 1948 de İtalynda Torino stadında oynanan ve 4-0 tng,ilterenin galibiyetiyle neticelenen İngiltere İtalya millî maçında tarafların kadroları ve meşhur İspanyol hakemi ve futbol münekkidi Pedro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.02.1952
  • Haftanın maçları Bu hafta muhtelif stad re sahalarda yapılacak musaba kalana programlariyle.hakemlerin isimlerini bildiriyoruz.Bu listeyi her hafta cuma günleri bulacaksınız 16 Şubat 1952 Cumartesi Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • 9 BUTMUKUMBAR DORZ 0lNCÛ* MURACm^mVATI I I I KİKA No.144 Yazan:SAMANCIGtL Asker,Padişahı arasında gördüğü için daima hızını,kuvvetini artırıyordu Emirleri bulunan Tahmasab Kuli rian ve Mîr Fettah dah*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • «Amiri duydunuz ya;de-4 Cameron odadan çıkarken yüksek sesle:«Tekrar geleceğim.dedi.Bu hâdisenin bir gün sonra Cameron Graham Garrisondan algıdaki mektubu aldı:«Geçen sene temmuzda bana geldiğiniz vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • 12 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 t 2 3 m 4 7 8 9 1 10 11 Dj H BffiH 12 SOLDAN SAÖA î 1 Onun bulunduğu yerde bereket olur;«Ser» e.2 Şart.edatı;Beygire rakip olan iki kelime)3 De-miıperdenin ieindeki devletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • İLÂN Eubank Montaj Müdürlüğüne ait olup haien Müdürlüğün Ümraniye ambarında bulunan temiz evsâfta 670 adet bos ince yas bidonu ile takriben 10 ton tutarında muhtelif eb'atta ambalaj tahtaları yazılı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz için bir adet 250ü kilo takatında canlı hayvan baskülü sr.tın alınmak üzere kapalı zarf usulü ile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.2 İhale 21.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7,20 Adapazarı 10,10 İzmir Konya Adana 13,50 İskenderun 18.20 Anadolu Ekspres 18.30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğru Ekspres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu 12.57 Açılış,ve programla:13 Haberler,13,15 Klâsik Koro ve Münir Nurettin Selçuktan besteler Pl)13,30 Senfonik eserler.14 Radyo Klâsik Türk Musikisi İ topluluğu,14,30 Program ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • KÜÇÜK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan y u ka rı SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tor Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrnl Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKSÎM'de Cumartesi,pazar 16 •îa n.atine va çarcım ba 16 da tenzilâtlı matine SOHMAGÎH* Şarkılı tuluat oyun PerşemDe akşamı ii'e cumartesi matine talebeye te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassıs» Her gün saat 16 dan 20 y« kadar hastalarım kabul edfir Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • İstanbul Yelken Kulübü Nizamnamesi Dünkü sayıdan devam)a)Fahrî âza b)Aslî âzac)Misafir âza d)Öğrenciler a)Fahrî âza:İntisabı kulüp için manevî bir kazanç olan ve idare heyeti teklifi ile umumi heyetçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1952
  • İSTANBUL* BELEDİYESİ pwtn TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI Ml RAS Yazan:Ruth ve Auguatos Goetz Türkçesi:Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yazan Celâl Musahipoğhı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Kaçakçıların bulduğu usul Bas tarafı Krincide» Bu sırada denizin özerinde yüzen 1 ir tenekeyi kayığa almak istemişler fakat tenekenin dibine bir ipin takılı olduğunu görmüşlerdir.Kayıkçılar yukarıya z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Devlet resim sergisi Ankara,14 Milliyet)1952 yıh devlet heykel ve resim ser fiisi 15 martta Ankara Sergi ^vinde açılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Irandan çıkarılan gazeteciler Tahran.14 A.A.Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Geıner ile Başbakan Musaddık arasında yapılan ilk ve şimdiye kadar yegâne görüşme sırasında Dünya Bankası Başkan Yardınıc-ıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor r3et4 tarafı birimcide] Bu suretle İzmirlilerin kendisini heyecanla Eğeye davet etmeleri üzerine,Fethi Bey bu seyahati fırsat bildi.Sivasta ve Samsunda söylediği iki nutukla Halk F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Hindistan hükümetinin davetlisi bulunan Türk basın heyeti tetkiklerine devam etınektcdîı.Resimde gazeteciler Hindistan Parlâmentosu Başkanı ile görüşürken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • İki inatçı şoför yüzünden tzmîrin eu mühim kavşak noktasında birbirine yol vermek istemiyen iki inatçı şoförün sebep olduğu kaza sonunda iki otobüsün hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Ltanbul Belediyesinden Yollarda kırılarak veya bozularak yol üzerinde kalıp seyrüseferi inkıtaa uğratan nakil vasıtalarının,Belediyemize ait vinçli kamyonla çkilerek yolların açılması hizmetine-mukabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • 100 kadına 18 erkek düşen memleket Ascuneione,14 Nnîcn)Paraguvay erkek göçmenlere kapılarını açmış bulunmakladır.Bu memlekette 100 kadına ancak 1 u-kek "abet ebmad.ledir.Bilhassa 1869 harbinde bu meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Mısıra giden Alman subayları Londra.14.Nafen)Dailly Mail gazetesinin îsmailiyedeki muhabirine göre.Afrika Corps'a mensup Alman subaylarının Mısıra gelmeleri nazarı dikkati cel betmiş ve bu hususta tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Baihovenin ölüm yıldönümü Ankara,14 Milliyet)Büyük kompozitör Bethovenin ölü münün 125 inci yıldönümü bütün dünyada olduğu gibi memle ketimizde de lâyik olduğu şekil de anılacaktır.Bu münasebetle Devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • D.P.il balosu tehir edildi D.P.İstanbul İl İdare Kurulunun 16 Şubat 1952 cumartesi günü akşamı yapacağı balo dost İngiliz Kralı Altıncı George*un ölümü dolayısiyle 23 Şubat 1952 cumartesi günü akşamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Vezüv gene infilâk etti Napoli,14 AP)Vezüv yanardağı,bugün infilâk edici müthiş bir gürültü çıkarmış ve binlerce köy sakini,sığınacak yer aramıştır.Yanardağ bu infilâka rağmen indifa etmemiştir.Havayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Cumhurbaşkanımız Kraliçe ile görüştü [Bastarafı birincide 1 liçenin defteri mahsuslarını imzalamıştır.Öğleden sonra saat 15.3f da Kraliçe Elizabeth,yananda kocası Edinbürg Dükü ve Dışişleri Bakanı Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Tun usta kanlı hâdiseler Tunus,14 A.A.Gafsa Müf tüsü Süleyman bin Harriudâ.dün gece Dar üi Askerî önünde tabanca ile öldürülmüştür.Kaatil firar ederken sağa sola ateş* devam etmiştir.Zabıta kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Atlantik Paktına iştirakimiz tarafı birincide 1 Paktına iştirakleriyle ilgili hu susları kendileri tasvip edecek terdir.Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Eden ile Mısır temsilcisi Amr Paşa arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Tecavüze yeltenen bir polis Bursa,14 Milliyet)Dün gece şehrimizde Acemler mevkiinde müessif bir hâdise olmuştur.Çekirge karakolu polis memurlarından Necip Çaparaz vazifeli bulunduğu halde iyice sarhoş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Mükerrem Sarol Ba.i tarafı birincide)tanbul teşkilâtında ikilik diye bir mesele yoktur Hüsnü Yamana atfedilen sözler de tamamen hilafı hakikattir Milletvekillerinin uzaktan,yakından teşkilâtta vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Türkiye Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği Başkanlığından Derneğimiz Genel Kurmun yıllık âdi toplantısı 14 Şubat 1952 perşembe günü saat i 8 de toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1952
  • Mısır Hükümeti on altı verdi Ortı Ddğu Paktı metide yeni bîr Kihire.14 AP)Dört büyük devletlerin Süveyş Kanal Böl gesLni müdafaa etmek için yapmış oldukları plâna Mısır Başbakanı Ali Mahir Paşanın kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.02.1952
  • LÜKS LAMS Pf MİHC6 kla Pelramax gelir!Zira,ALMAN MAL!PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı 1le,haklı bir şöhret kazanmıştır* Hakikî PETROM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • En zarif möble,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak ELOPHO İtady olarında bulabilirsiniz,TAKSİTLE S ATI Ş Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA S a t i s v e r 1 e r i:Galata Tahir Han Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Klinik binaları inşast için eksiltme ilânı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Gurebâda yapılacak Ortepedi ve Psihiyatri klinikleriylc anfı binalarının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Vernik alınacak Devlet Demiryolları merkez 9 uncu sat mal ma komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 üste muhteviyatı verniğin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • İst.Lv.mir liginden verilen Asker Kıtaat ilânı Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere 87 No.h As.Sft,Al,Ko.da satın abnacaktır.Keşif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • İstanbul Halkalı Ziraat Oku'u Müdürlüğünden 1 Okulumuza ait 30 ton kuru ot açık artırma ile satışa çı karılmıştır,2 Arttırma 21-2-19^2 perşembe günü saat 11 de okul binasında toplanacak komisyon huzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • ZAFER GAZETESİ Her gün muntazaman gelmektedir.Bayilerden arayınız.Baş Bayi;Kadri Çavuş Tepebaşı Meşrutiyet Cad.No.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Beheri 70-80 kilo ağırlığında 2.60 metre uzunluğunda 4080)adcd traversin Fıiyos sahil istif yetrinden alrnarak Trabzon liman inşaat yerine taşıltınlnı&sı işi açık ek* 'fneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından s 1 Temzlik Müdürlüğüne ait beş aded kamyona yaptırılacak karoseri işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Muhammen bedeli 16600)liradır.3 Teminatı 1245)lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Silindir yağı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan 1 50000 kilo silindir yağı kapalı zarf usuliyle sâtm alınacaktır.2 Muhammen bedeli 35000 i'ira olup muvakkat teminatı 2625
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Satınalma Komisyonundan 37 kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 68G5 lira 50 kuruş,muvakkat teminatı 514 lira 92 Kuruş!ur.Eksiltme 13 şubat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Yuvarlak ve lama demiri satın alınacaktır P.T.T.Fabrikası Müdürlüğünden:Şartnamesi mucibince açık Eksiltme ile 3000 kilo 22 M/M.ve 4000 kilo 25 M/M.yuvarlak demir çubuk ile 3000 kilo 12 X 45 M/M,lama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • PPveC vitaminlerim* muhafaza ettiği resmimi raporla Jespit^ edilen HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ FABftİHASn POLAPPCHt taA MA T«l 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Plâstik izole i Kapoten tipi)kablo alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Muhtelif eb'rfta cem'an 8000 metre plâstik izoleli kapoten tipi)kablo r.çık eksiltme ile satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden:Tasarlanmış değeri 39845 lira,geçici güvenmesi de 2988 lira 38 kuruş olan 145 m3 Çam Kazık ile 46 m3 çam seren 26 Şubat 1952 Sah günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • «iilHiiW.»IT.«ifcH Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yaz» İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası ı«»l'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • Li GARAJ Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında SERVİS VE ATELYESI H* r Model Benzin,Dizel Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamirat,Ekspertiz Keşif ye Müşavere Şişli Perihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 15.02.1952
  • istanbul Yelken Kulübü nizamnamesi Baş tarafı 6 ncıda)miyen âza istifa etmiş sayılır,b Vazifeleri:a)Umumî heyetçe tasdik edilen bütçe ile kulübe ait bütün muameleleri ifa ederb)Yıllık bilanço ile bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan