Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • m m*.Bugün şebTimizde bava;az uılutlu geçecek,sübunet derecesinde önemli bir değişiklik olmiyacaktir.Yağmur beklen» memektedir İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Behçet Gücer defned İd Vefatını teessürle haber verdiğimiz Galatafcaray-Lisesinln eski Müdürü Behçet Gücer'in.cenazesi dün kaldırılmıştır.Resimde hocalarının tabutunu eller üzerinde taşıyan gençler,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Ü£N SERBEST FIRKANIN İÇYÜZÜ Serbest Fırkanın mücadeleyi şiddetlendirmesi Rahmetli Ahmet Bey,yazılarının birinde şöyle diyordu:İsmet Paşanın daha beş sene iktidar mevkiinde kalacağına dair beyanatı,mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Bulgar Komitecilerine ve Rus Kazaklarına kan kusturan Millî Kahramanın hayatı pek yakında MİLLİYET sütunlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Kızıltoprak cinayeti Savcılık ve Emniyet makamları üç gün evvel Kızıl toprakta cereyan 6den ve Fatma özel a-I Devamı Sa:7 SU;8 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Meclis 18 şubatta bütçe müzakerelerine başlıyor Bütçenin 1 martta yürürlüğe girmesi için Meclisin 10 gün geceli gündüzlü çalışacağı anlaşılıyor Ankara 13 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin 18 şubat gün-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • izmir Valisi dün bir kaza geçirdi İzmir.13 Milliyet)Kazalarda tetkiklerde bulunan Vali Orgeneral Muzaffer Tuğsavul bugün Abdullahaga civarında fDevamı Sa:7 Sü:2 ûel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Kürtaj faciası Bir kadının ölümüne sebep olduğu iddia edilen doktorun tevkifi isteniyor Kürtaj kurbanı kadın Kızıltoprakta oturan ve Rıza Gönül adında bir zatın eşi olan Müyesser Gönül,bir müddet ev V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Isveçteki hırsızlık hâdisesi Nuri Hoca,Bektaşla Ali Yüceî'in ikisinin üzerinde de birer saat bulunduğunu bildirdi Dün istanbul Beden Terbiyesi Bölge merkezinde Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah Çif t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • İranda yer yer isyan hareketleri beliriyor Şaha karşı bir suikast teşebbüsünden şüphe edilerek Tahranda dün tevkifler yapıldı Tahran 13 AP)Ordu makamlariyle polis bugün.Şaha karşı bir suikast teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Beyaz zehir ve fuhuşla savaşa hız veriliyor Adalet Bakanı dün alınacak tedbirler hakkında basına izahat verdi Londraya git mele üzere Cumhurbaşkanı Celâl Bayann refakatinde dün şehrimize gelen Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Mercanda oturan îlyas ismind e zengin bir eroincinin evine dün polis tarafından ıbir baskın yapılmış ve bir kilo eroin ele geçirilmiştir.Resimde yakalanan eroinci gd lilmektedır.Yansı ikinci şayiamızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • 380 kişiyi dolandıran sahtekâr İzmir.13 Milliyet)Kore kahramanlarına ait elbise ve işa jetleri kullanmak suretiyle bir müddetenberi jizmir ve havalisinde birçok şehit ve yaralı ailesiyle halkı dolandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • BagüB satıma çıkarılan tahviller hakkımla Maliye Bakanının beyanatı "Yeni tahvillerimizle bir asır suren bocalama devri nihayet bulmaktadır,Ankara 13 A.A.5864 sayılı kanun hükümlerine göre çıkarılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • BPİİS?L Varın büyük bîr törenle defnedilerek olan müteveffa Kral Altıncı Ctecrge'ıın cenazesi bir top arabasilc Bush House önünden geçerken.Foto:AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1952
  • Istanbuldan coşkun tezahüratla uğurlanan „W,W.M-W.n n.ı ı,it r dün gece raya ı Cumhurbaşkanımızı hava alanında Kraliçenin Amcası Dük de Glocester karşıladı UKMB—Yarın yap lacak olan cenaze töreninde K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • ı» MAKALE Ay isimleri Ismail Hami DANIŞMENC Anayasa)nin Uydurmacadan Türkçeye tercümesi için Mecliste bir komisyon teşkil edildiğini her kes bilir:lîir Ankara telgrafına göre bu sırada 203 imzalı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • fe AN AYİ O»ASI ANKKTtNİN KISMI Sanayi Odasının kurulup kuru İmanın sı hakkında Ticaret Oda.JİCa hazırlanan anket sona ermiş ve Ticaret Müdürlü-Ûündek' kurula teslim edilmiş tır.Kurul,Ticaret Odası ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Hie.14 ŞUBAT ¦a.18-i 1 1 C E» 1952 Sa p371 1 Perşembe 1367 VJU CtT VASATİ EZANİ Güneş 6.58 1.17 Ogle 12.28 6 48 ikindi 1521 9.40 Ak$arr l 17.4i 12 00 Yatsı 19 12 1.32 î m sak 5.18 11.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • M e v I û t NURİ DEMİRAĞ'ın haremi JMESUDE HATUNun ölümünün 40 mcı gününe müsadif 17 Şubat 1952 pazar günü öğle namazını müteakip Beşıktaşta Sinanpaşa camiinde Mevlidi şerif okunacaktır.Arzu edenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • POLİSTE Dün saat 11 de Küçükpazar Yağcılar Caddesinden gecen şoför Ahmodin idare ettiği kamyon Abdullah isminde bir ham?lâ çarparak muhtelif yerlerinden yaralanmasına sebebiyet verm tirit Zeytinburnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • KİSA HABERLER 4-29 mayıs 1952 günü Orduevi salonlarında açılacak olan Hamasî Sergiye iştirak edecek sanatkârlar çalışmalarını hızlandırmışlardırit Türk sahnesine kıymetli eseıleriyle uzun seneler hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Behçet Gücer düsı defnedildi Uzun seneler Galatasaray Lisesi müdürlüğünde bulunup bir müddet evvel emekliye ayrılan kıymetli maarifçilerimizden Behçet Gücer,evvelki gece Konak otelinde geçirdiği bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • B.r eroinci yakalandı Zengin eroincinin bahçeye gömdüğü bir kilo beyaz zehir meydana çıkarıldı Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları dün zengin bil eroin kaçakçısını yakalamışlardır.Mercanın Yenisar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • VİLAYET VE BELEDİYEDE YENİ TAYİNLER Belediye ve Vilâyet yüksek memurları arasında yeniden buzı değişiklikle* yapılmıştır.Bu arada Belediye Teftiş Heyeti Reisi Rüştü Ülken ile Vali Muavini Fuat Alper,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • MİLLET PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLENXER Millet Partisi genel yürütme kurulu tarafından bir kısım partililerin partiden ihraç edildikleri hakkında ortaya çıkan şayialar üzerine,dün gazetecilerle konuşan par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Halayda tarım faaliyetleri Hataym Hassa ve Reyhanlı bölgelerinde mısır ziraatme başlanmıştır.Amerikadan getiı tilen yükhek randımanlı mısır tohumunun tevzii yapılmış ve bir kısım pamuk sa'hası ou zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Âtânaya giden Hava Yolları Heyeti döndü Ulaştırma Bakanlığınca tetkiklerde bulunmak üzere Atına ya gönderilmiş öten Devlet Havayolları Genel Müdür Yardım cısı Rıza Çerçel memleketimize dönmüştür.Rıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Cemiyet BALO Bu ayın 16 sında yapılması kararlaştırılan Demokrat Parti İstanbul İL Teşkilâtının tertip elliği balo bazı sebeplerle 23 şubata tehir edilmiştir.ÇAY M.T.T.B.Edebiyat Demeği Ocakbnşı çayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • FIKRA Şoförlerin imtihanı Dünkü gazetelerde aynen şu havadisi okuyoruz;«Şoför olmak için müracaat edenler gitikçe çoğaldığından.Altına Şube Müdür lüğü imtihan şekillerini değiştirmeye kâırar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • fiatlarını indirdi Ayrıca alım satım müessesesi şimdiye kadar p yasaya arzedilmeyen maline ipeklerini de satışa arzetti Dün bazı gazetecrde yün ipliği ithalâtının durdurulmuş olması dolayısiyle karabo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • fırtınaya tutulan yolcu uçaGimoz Pazartesi günü Kahire seferini yapan Devlet Havayolları ntn «Boz» uçağı,kum fırtınası dolayifiiyle geceyi Beyrutta geçirmiştir.Evvelki sabah Kahireye gidecek yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • TİCARET ODASI MECLİSİ BIKİÜN TOPLANIYOR Ticaiel ve Sanayi Odası Mec lisi bugün saat 14 de aylık içtimaını yapacak ve Odayı il gilc-ndiren konuları görüşecek tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • ŞEHİR AIKCLİSİ D.P.URL'PU TOPLANTISI Şehir Meclisi Demokrat Par ti Grupu,bugün saat 15 te toplanacaktır.Bugünkü toplan tmuı gündeminde değiştirilme,me karan verilen tadil komisyonları namzetleri seçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham JİÇIİIE 7.90.50 280.50;0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 Pr.Frangı I tsvieia» Pr.j Belçika Pr.tsveç Kr.Florin Eskoudes 1938 îkramiyell Willi Müdafaa I 194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Köprüdeki Kadıköy iskelesi,nin Karaköy tarafında akşam üzerleri küçük çapta bir «Balık pazarı» kurulur.Rıhtıma yanaşan irili ufaklı sandalların içinde satılan olta balıkları,balık almaya niyeti olmıva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • ASKERİ VETERİNER AKA-DEMİSİNİN TETKİKLERİ 1.Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Başlarında Profesörleri Dr.Hamdı Güresin olduğu halde Ankara Askerî Veteriner Akademisi gıda tahlili şubesi asistanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • ÜÇ AMERİKAN GEMİSİ GELİYOR 1.Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir:1 Amerika Birleşik Devletleri donanmasına mensup Captain H.Olsen komutasın da ki 7600 tonluk U.S.N.S.Haiti Viktory transportu,19 şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Beyoğlu Ajansımız Yakında Hizmetinize giriyor SümerbanSt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • ÇAMLICADA TURİSTİK BtR OTEL YAPILACAK Belediye,Çamlıcada büyük bir turistik otel inşa etmeğe karar vermiştir.Bundan başka otelin civarına tepeyi çerçeveleyen geniş bir asfalt yol yapılacak ve otelin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • i!HALKIN SESİ Otobüsler kaç kişiliktir Istinyede oturan Ali Murot cam yazıyor;«Istanbul otobüsleri Binbir Gece masâllanndaki küplere benzemektedir.Belediye bun lan sefer müsaadesi vermeden muayene etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Bir tecavüz hâdisesi Modada oturan bir İngiliz kadını evinde bahçıvanının tecavüzüne maruz kardı »eww —Dün Modada yabancı bir kadına,çirkin bir tecavüz hâdisesi olmuştur.Hâdise şudur Modada oturan İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1952
  • Eminönü mmtakasmda ceza gören müesseseler Belediyenin,açıkta satılan yi yecek maddelerinin imha edü-j mesı ve satanların cezalandırdması hakkındaki kararı üzerine gerek İktisat Müdürlüğü mü-nakıpları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • İran seçimleri İranda seçimler bir ay evvel başladı,hâlâ sonu alınamadı.Dünyanın her yerinde teknik ve psikolojik sebeplerle bu iş bir ı;iiııde yapılmaktadır.Fakat geniş İran arazisinde da Silmiş seyy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Nehru seçimleri kazandı Yeni Delhi,13 AP)Bugün buraya gelen gayrıresmî haberlerden anlaşıldığına göre,Pandit Nehru,rakibi Prabbhu Dut4.Brachamchari'nin 54976 reyine karşı 233.749 rey alarak Allahabad'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Uzak Doğu ihtilâfı İngiltere,Kore meselesinin hallinden sonra bir konfe-«rans akdini istiyor Londra,13 AP)İn/çiliz hükümeti,Uzak Doğu problem lerini halletmek için üç safhahk bir program tatbikini düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Fransız parasının de&eri değişmiyor Paria,13 Nafen)Fransır frangının devalue edileceği hv susundaki haberler tekzip edil inektedir.Fransız resmî ma kamları,frangın devalue edi leceği hakkındaki haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Sinir hastalarının musiki ile tedavisi Paris,13 Nafen)Buradbirçok psikiyatrlar,doktorla* ve musikişinaslar elbirliği ilr plâklar hazırlamaktadırlar Bunların belirttiklerine göro sinir hastalıklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • l \nuıızio'ni)iı Cadııc filmi tekrar çevriliyor Roma,13 Nafen)D'An nunzio'nun Caduc eserinin yeniden filme alınacağı bildiril mektedir.Bu film ilk defa olarak sessiz sinema devrinde oynanmış ve şöhret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • İspanyada mahkûm edilen haydutlar Londra,13 Nafen)Mad ridden gelen haberlere göre,27 kişi askerî bir mahkeme tarafından mahkûm edilmişlerdir.Bunların arasında üç de kadın bulunmaktadır.Bunların Barsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Bir kitap üzerine Elinize bir kitap geçti.Gerçekte bana kitap bile denmez a,uygun bir isim bulamadığımız için böyle diyoruz.«İlkokul İkinci »Sınıf Yazma Çalışmaları» ndan,daha çok da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • tytpitî'-SAMl'H MT/Z 7AH$(HAYAT I '¦^¦feflB i casus Bedir civarına erişmiş,etrafı gözetlemeye başlamışlardı TEFRİKA No.43 Biraz sonra ay da doğmuştu.Güzel bir mehtap vardı.Develerin boynundan çıngırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Batılı üç Dışişleri Bakanının toplantısı Lizbon görüşmelerinden önce yapılacak toplantıda Almanya meselesi konuşulacak Londra,13 Nafen)İngiliz,Amerikan ve Fransız Dışişleri Bakanları arasındaki üçlü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Arjantinli eski bir bakan öldürüldü Havana Küba)13 AP)Eski İçişleri Bakanı Alejo Cossio del Pino,45 yaşında olduğu halde,dün bir kahvede oturduğu sırada,otomobilde bulunan bir şahsın tabancasın,dan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Amerikan seçimleri u'—"HIM Harold Stasnen,Cumhurbaş kanı seçildiği takdirde Mat Arthur'ii eski vazifesine tâyh edeceğini bildirdi Denver Kolorado)13 A.A!Birleşik Amerika Başkanlı gına Cumhuriyetçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA Michigan'da bin kadın,pohsmşapkasını çaldığından dolayı bir gün hapiste yatmıştır.Neden bu acayip hırsızlığa başvurduğu sorulduğu zaman üu cevabı ver mistir.Aklıma esti de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • ur if r~ i um Konservelere dair Doktorlar umumiyetle konserve gıdalara taraftar değildirler.Şüphesiz ilmi sebepleri olacak.Fakat içinde yaşadığımız günlerde bundan vazgeçmek artık imkânsız bir şeydir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • SON® SELAMETİ "PffiCJHUİ oân &Hte*ı*A.TSVm TAM TEFRİKA No.46 Herşeyi herşeyi hoş görüp af fedebilir.Lâkin kendisinden gia li kızkardeşiroe gittiğimi duyar sa felâket olur.Şüphelenmesin diye sırf bu yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • Avrupa Ordusu Fransa hükümeti,asambleye sunnlnrak gündem metnini hazırladı ¦mı» tanını ^Miııı*"» Paris,13 A.A.Dün akşam Meclis binasında toplanan Sosyalist Partisi Millî Meclis grupu,Avrupa ordusu son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1952
  • 7 senden beri patlamaya» bir bomba Milano,13 AP)1945 se nesinden beri binlerce yolcı:treni,]20 kiloluk bir Amerikan uçak bombasının üstün den seçmişlerdir.Bu bomba dün,demir yolu tamir edilirken dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1952
  • Foto MİLLİYET Sami ÖNEMLİ Cumhurbaşkanı Londra yolunda ingiltere Kralı Altıncı George'un vefatı özerine 15 şubatta Londra'da yapılacak cenaze törenine iştirak etmeğe karar veren Cumhurbaşkanı Celâl Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1952
  • Greta Garbo ve İngrid Bergman gibi sinema âlemini senelerce sanat kudretlerinin tesiri altında bırakmağa muvaffak olan yıldızların beşiği olan İsveç şimdi de Hollywood'a yeni bir yıldız namzedi ihraç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1952
  • JHERGÜN TAHHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kraliçenin yatak odasında işlenen cinayet Bu mukaddes Ağustos gecesi,dışarıda yıldızlar parıldarken,içeride Kraliçenin yatak odasında Amiral dö Kolinyi Gizleriri kılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1952
  • 'f Aw J V 14 üncü Olimpiyat Oyunları böyle kapanmıştı.Resimde görüldüğü gibi Olinıpiys.t bayrağı 1952 OHmpiyadına gönderilmek üzere Olimpiyat Komitesi Başkanı Sigfrid Edstrom'ün elinde görülüyor.Baron
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1952
  • Söyliyeyim.Saray başpehlivanı dediğin adamlar buraya handan hamamdan gelmediler.Meydanda bekliyen rakiplerini yene yene bu ünvahı aldılar.Biliriz bunları be.başka.r Sana başka ne söyliyeyim Aliço.Dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1952
  • Atlet Golliday çalışıyor Amerikan atletleri 1952 Olimpiyatlarına şimdiden hazırlanmaya başlamışlardır.Bu.nrada 100 metre sürat koşucusu Golliday de antrenmanlarına hız vermiştir.100 metreyi 10.3 de ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1952
  • Bursa liglerinde Acar başta gîdîyor İlk devresi bitmek üzere olan Bursa liglerinde halen Acar ldmanyurdu başta bulunmaktadır.Acar'ı Akınspor bir eksik puanla takip etmektedir.Son puan cetveli şu şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1952
  • Marcel Cardan'ın büstü yapılıyor Meşhur Fransız boksörü eski dünya şampiyonu Mercel Cerdân bilindiği gibi Amerikaya maç yapmak için giderken fecî bir uçak kazası neticesinde ölmüştü Fransızlar her sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1952
  • Fransa lig şampiyonas raretli bir safhada Lrg tideri bulunan Nice'i Le Havre,Lille ve Bordeaux takip ediyor Rating St.Etienne maçında Rucing'e goî girerken Bitmesine on hafta kalmasına Liglerin en son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1952
  • Futbol ajanı olmayan bölge Bursa futbol ajanı geçen hafta içinde istifa etmiş ve vazifesinden ayrılmıştır.Halen bölgece bir ajan tâyin edilmemiş bulunduğuna göre Bursa futbolu ajan sız idare edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1952
  • Kısa spor ha herleri Kız okulları karşılaşmaları Dun Beyoğlu Erkek TÖrzIlik Okulu spor salonunda kız okulları voleybol,basketbol ve ya-ka'ntop müsabakalarına hakem Pavlınin idaresinde devam edildi îlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • RANDEV RANDEV TEFRİKA No.74 Halbuki tahmin ettiği gibi olmadı.Amir son derecede dalgıudı.İçeriye giren Cameron'u ^örn edi bile.Genç detektif orada olduğunu hatırlatmak i-in hafifçe öksürdü.Amir okumc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • BULMACA a 9 10 11 12 SOLDAN SArtA 1 Istanbulda yeraltı yolu.2 Tembellik;Göz.3 Tifüsün nakil vasıtası;Dış görünüş.Güzel tavır iki kselımO.5 Kıyamet düdüğü;Sıfal takısı.6 Bir göz rengi;Tersi soru eki.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • Ziraat Müdürlüğünden Ziraat mücadele işlerinin tam bir emniyet ve itimatla basarılabilmesi maksadile Ziraat Mücadele Müessese ve Ziraat teşkilâtının yazıl!tavsiyeleri olmadıkça firma,müessese ve perak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • Elâzığ Belediye Başkanlığından Belediyemize bağlı su ve elektrik işletmesine ait:1 0-40 Mm.kutrundaki su sayaçlarını tamir ve ayar etmek üzere,Elâzığda;Türkiyede su sayaçları ayarına ve tamirine elver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9İ00 To:os 10.10 İzmir Konya.Adam» 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı")20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • İstanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 öğle kon seri PI.G,F.Telemann «Ziyafet müziği» Çalan:Bernard Herr aıann id.G.B.S,senfoni ork.G.F.Haend'el.Concerto G rosso No.12 Çalan:Art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • föe olur ne olmaz Yelkenci Recep usta,Defterdarlık müstahdemliğinden emekli Yakup efendinin evine iç güveysi olarak girer.İçkisi,ku man olmayan Recep usta,sıkılgan tabiatlı,gayet terbiyeli ve kendi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKSİM'de Cumartesi,pazar 16 la r-atine ve çaramba 16 da tenzilâtlı matine sormagîr" Şarkılı tuluat oyun PerşemDe akşamı üe cumartesi matine talebeye tenzilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • ¦ ÜCÜK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yu karı SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim TÖV Sahneye koyan:Muhsin Eriuğıul Çarşambadan baçfica her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • ıBüyüK hüküNtoâe Ki DÜWCÛ* MURADİN Tl 1 RİKA No.143 SAMANCICU.Efendimiz!Kale toplarının içine girdik daha fazla girmemiz caiz olamaz!Şimdi kulunuzu rezil eâeraniz.lâkin sonra karşı kar* ğıya geçtik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI aat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Tüıkçesi:Reşiha Vâii ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavıtk Devrildi Yaz&n Celâl Musahipo^Iu Telefon;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Isveçteki hırsızlık hâdisesi Bas tarafı birincide)ler ve yapacağımız güreş te maşları hakkında izahat vermiştir:Güreş Federasyonu Başkanı Isveçteki son hâdise hakkında Nuri Boytorun'dan rapor geldiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Samsun tütün piyasası Samsun 13 A.A.Tütün piyasasının açılışında bulunmak üzere şehrimize1 gelen Gümrük ve Tekel Bakam Sıtkı Yırcalı,tüccar ve ekicilerle piyasa hakkında görüşmeler yapmıştır.Sıtkı Yır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Doğu bölgesi yolları bu yıl ikmal edilecek Maclisin dünkü oturumunda birçok sözlü Borular cevaplandırıldı Ankara,13 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Fikri Apaydının Başkanlığında toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Kızıltoprak cinayeti Bas tarafı birincide» dında 12 "yaşlarındaki bir kızın ölümü ile neticelenen fecî hâdise hakkındaki tahkikata dün de devam etmişlerdir.Hâdisenin müphem görülen bazı noktaları el'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Beyaz zehir [~as taraf» birincidpl şehrin ve memleketin umumî ûsayiş vâziyöü ürerinde konuşuU muştur.Esrar ve eroin kaçakçılığı yapan,bunları kullanan,siLâh ta siyan ve randevu evi isletenler le yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Malive Bakanının w beyanatı rBag tarafı birincidel Diğer şartların da bundan önce çıkardan tahvillere nazaran bir değişiklik yoktur.Ancak bu gibi istikrazların başlıca şartı olan ihraç ve faiz fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Celâl Bayar Londraya vardı Bos tarafı birincide)olduğu halde dün Kaat 9.20 de yataklı eksprese bağlanan hususî bir vagonla şehrimize gelmiştir.Cumhurbaşkanını Tuzıa da İstanbul Milletvekili Dr.Mü kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • BU S I KEŞİDE 1 150Liralık BirföesapJiçtırmanız JÇâfîdirr İkinci keşideye iştirak için 8 Mart 1952 tarihine kadar ANKARA ve İSTANBUL şubelerile BAHÇEKAPU ajansına uğramağı ihmal etmeyiniz k Baffin mJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Kürtaj faciası Bas tarafı birincide)Çağırılan doktorun gördüğü lüzum üzerine eşi tarafından deıhal Haydarpaşa Numune Hasto hanesine kaldırılan Müyessere ameliyat yapılmasnna karar ve riimiş ve 35 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • İzmir Valisi IDaytarafı birincide 1 bir otomobil kazası geçirmiştir.Valinin otomobiline arkadan bindiren nafıa arabası Valinin hafif,sağlık müdürünün ise ağır surette yaralanmasına sebep olmuştur.Sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • İranda yer yer isyan hareketleri fBas tarafı birincide' banca bulunduğunu yâzmışlarsa da,saray mahfilleri bu haberi tekzip etmişlerdir.Yapılan tah kikat neticesinde bu adamın eski bir âkil hastası old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Kayseri Valiliğinden Kayseri Baymdurlık Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıdaki şartlar ile iki aded son model yeni kamyon alınmak üzere kapalı rarf usulü ile c-ksiitmeyt çıkarılmıştır.1 Kamyon'nr 3.5 fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • Sandıklı Belediye Başkanlığından:1 Belediyeye ait romatizma ve siyatik hastalıklarına karşı yegâne şrfasile maruf Hüzai kaplıcası l/Mart/952 tarihinden 28/Şubat/954 tarihine kadar iki sene müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1952
  • iliç Ali nlatıyor Ta*,tarafı biriucidel ferdir.Maamafih,biz adede büyük kıymet vermiyoruz.Mec lisde yirmi azamız dahi olsa neticede bugün iktidarda bulu.Banlara galebe çalacağımıza ta«amiyle kanaat be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.02.1952
  • ti bir çok fenalıkları inlet l Boş,di ,odole,»fair,lumbago ağrılarını süralle tos* kin «der Bayanların muayyen xa» mandardaki sancılarına karşı başarı ile bvtlontfer Süratle hazmolwr ve der» Kal tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • SATILIK Ambalaj malzemesi Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposunda toplanmış olan takriben 5000 adet balya kapak tahtası ve sandıklardan çıkan 200 adet anbalaj tenekesi aeık eksiltme ile ayrı ayrı ve toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • 1st.Lv.milliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânı 3000 kilo tahin helvası açık eksiltme ile satın alınacaktır.Tutan 4950 lira ilk teminatı 371,25 liradır.İhalesi 18/2/1952 pazartesi günü sâa.t 15 de Hoşd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • ÜROLOG OPERATOR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane:Beyoğlu,İstiklâl Cad Hacıbeklr köşesi Alyon Sok.No;13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarım kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KARACAN Oteetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası ı_q-aj—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • İstanbul Yelken Kulübü Nizamnamesi BİRİNCİ BÖLÜM Kulübün adı.Forsu,Merkezi,gayesi ve mahiyeti Madde 1â)Kulübün adı:istanbul Yelken Kulübüdür.Kısaca I.Y.Kdırb)Forsu:Lâcivert zeminli bir üçgenin kaidesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • y6 m •İla otomatiktir.6 dakikada 5 kilo kuru çamaşır yıkara Kolaylıka Çabukluk,a Tamlzlik,a Konfor tomtn adar.Umum Mümessili ŞEREFETTİN ALEMDAR ve KARDEŞLERİ BAHÇEKAf»!KUTLU HAN Tat 22481 Tatgr.ALEMDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • SİN O'ER T.L.8 günde bir kurulur krom 11 taşh Rubis)40 santim 175 8 günde bir kurulur krom 11 taşlı Rubis)4 Osantim 175 Şehir elektrik cereyaniyle işler 11 taşlı Rubis)santim 225 Şehir eîektrik cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • 0\0 5 faizli 951 1 istikrazı tahvilleri satışa çıkarılmıştır 5 faizli 951 istikraz;muvakkat tahvilleri 100,500,3000 ve 5000 liralık kupürler halinde 14 şubat perşembe j gününden itibaren bütün banka g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • İstanbul Belediyesi İlânları Satılık arsa Fatihde Kirmastı mahallesinin Taylasan sokağında 2120 nci kadastro adasında 19 parse?numaralı ve Taylasan sokağına 2.50 metre yüzü olan 26 metrekare sahalı Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • En zarif möble,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak fi Had yoların rla IlIlTlIÜfclInllf TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA i&fttifl yerleri:Galata Tahir Han Tel:49449 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • Devlet orman işletmesi Bafra Müdürlüğünden 1 Fabrikamızın istif yerinde partide mevcut €143.365» M3.siyah marka çam kereste,partide" mevcut «39,097» M3.kırmızı marka çam kereste partide mevcut «107.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • İTİBAR ve KREDİNİZDEN 4 Dnst.lıtnnızın İtibar ve kredisinden istifade ediniz i I İPEKLİ w YÖNLÜ e ı i Kadm kumagları ihtiyarlarınızı ayda on lira taksitle SALA-I HADDIN KARAKAŞLI Müessesesinden temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • Erzurum Belediyesi Başkanlığından 1 Belediyemiz elektrik santralına teklif isteme suretiyle bir adet 300 ilâ 375 beygir takatmda Dizel elektrojen grubu satın alınacaktır.2 Alınacak dizel elektrojen gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Alım Satım Komisyonu Başkanlığından Lüleburgaz 1.Çiftliğimiz hayvanlnrından istihsal edilecek tahminen 65000 üıre koyun sütü ile 15000 litre inek sütü 25.2.952 pazar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • Türkiye Sigorta Eksperler Cemiyetinden Cemiyetimizin senelik umumî heyet toplanışı 27 Şubat 952 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14,00 de Galata Bankalar caddesinde 16 No.h Anka ıra Hanının birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:952/15 Tereke Beşiktaş Yıldız caddesi Dilber apartmanı üst katında otur makta iken 22 Ocak 1952 tarihinde ölerek terekesine yargıç lığımızca el konmuş olan Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 14.02.1952
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Yar-gıçlıüıııdan:951/838 Davacı İstanbul Belediyesi vekili Avukat Mediha Buyan ta rafından Tahtakale Uzunçarşı Cad.Şabanın aile bahçesi arkasındaki Bulgar bahçesi denilen mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan