Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Kral Altıncı George'un cenaze atâ AA,A4*»AAAA*tAAAAAAA J-l,L)Vj\J\JU\jVAAAAjV AAjV' merasiminde bulunmak üzere A A tA t A,A.A RBAŞKANI CELAL BAYAR LONDRAYA GİDİYOR Bayar'a,Rüknettin Nasuhioğlu,Orgl.Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • J!sağanağı 0° stanbulun imarı için proje hazırlayanlar,plân yapanlar son zamanlarda hayret edilecek kadar arttı.Bunlara bakarak memleketimizae mühim bir vatandaş kütleşinin öteden beri hep bu gibi işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Bugün şehrimizde hava az bulutlu geçecek,sühunet derecesinde değişiklik olnuyacakUr.Yağmur beklenmemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN İÇYÜZÜ verdiği cevap "Büyük Millet Meclisinde ve millet muvacehesinde millet işlerinin serbest münakaşasını ve hüsn-i niyet sahibi zatların ve fırkaların içtihatlarını ortaya koyarakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • KIZILTOPRAKTAKi FACiANİN DURUŞMASINA BAŞLANDI Muallime korkunç cinayeti bir buhran neticesi işlemi İfadesine göre ne yaptığını bilmiyen öğretmen müşahede altına alındı,kocası serbest bırakıldı Korkunç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Katil öğretmen dünkü duruşmada hadiseyi İzah ediyor.Yanda öğretmenin kocan Vehlp Kanlar görülmektedir.Foto:Milliyet Sami önemli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Mısırda anlaşma zem ı ii i İngiliz ve Mısır resmî şahsiyetleri dün müzakerelere başladılar Ismailiye 11 A.A.Buradaki inanılır kaynaklardan öğrenildiğine göre İngiliz resmi şahsiyetleri arasında müzâke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Gelir Vergisi cezaları Ticaret Odası mühim bir toplantı yaparak ceza usulünün tadili meselesini sürüştü Dün Ticaret Odası Meclisi saat 15 te Hayri Gönenin Başkanlığında fevkalâde bir toplan ti yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • öldürüldüğü söylenen kızıl sair Nazım Hikmet Nazım Hikmeti öldürdüler mi?Kızıl şair Bulgaristanda Mr Türk genci tarafından vurulmuş Dün.Basın Yayın Haberler Ajansı tarafından Nazım Hikmetin öldürüldüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Bir sanığı adliyede tehdit ettiler 500 e yakın Kura genci Evan gelia'nm İtaatlimin yüzüne kezzap dökmeğe kalktılar Geçen hafta çarşamba günO Tarlabasında ask ve kıskançlık yüzünden feci bir cinayet iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Askeri Heyetimiz Lizbon toplantılarına iştirak etti Toplantının yapıldığı binaya At antik Paktına bağlı 12 devletle birlikte bayrağımız da çekildi Lizbon,11 AP)Portekiz sinin bugün Lizbonda toplandı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • McGhee'nin dünkü basın toplantısı Amerikan Büyük Elçisi TUrkiyeye yapılan yardımların ehemmiyetini belirtti Dün beyanatta bulunan McGhee Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçisi Ekselans Ge ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • Eğede yağan şiddetli yağmurlar dün kesildi Ceyhanda son günlerdeki sağanaklar yüzünden nehir 3 metre yükseldi İzmir.11 Milliyet Günlerden beri felâket halinde devam eden şiddetli yağmur ve dolu dün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1952
  • t_Irandaki isyan büyüyor Zabul bölgesinde dûn da 55 kişi öldürüldü.200 kişide yaralandı Tahran,11 A.A.Cum ar tesi günü,Zabol Vaüsi de dabil üç resmi şahsıydın basım [Devamı Sa:7 Sü:8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • j ij»m.MAKALE I Tersine Türkçe Isman Hami D A NIŞME Nc| Bîr çok çeşıııere ayrılan bu dile artık dilimiz)dememeliyiz,dillerimiz)de imliyiz:Eskiden bir tek Türkçe vardı,şimdi türlü türlü Türkçeler var!Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • Yüzme havu2 yakında b Şehrimizde inşa edilmesi dügünüleri yüzme havuzu mevzuunu görüşmek üzere dün Vilâyette bir toplantı yapılmıştır.Beden Terbiyesi ihtisas heyeti bir yüzme havuzunu kâfi bir htiyaq
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • I Hici6 i i C Ev 1371 I Güneş öğle i İkindi Akşam Yatsı i İmsak 12 ŞUBAT 1952 Salı 30 Sa 1367 VAKİT VASATİ EZANİ VASATİ EZANİ 7 00 1,22 12.2 6.50 15.19 9.40 17.3 10,00 19,09 1.32 5,20 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • ŞOFÖRLER DAHA SIKI İM-TİHANA TABI TUTULACAK 6 ncı Şube Müdürlüğü ehliyet alacak şoförleri daha sıkı bir imtihana tâbi tutmağa karar vermiştir.Bundan evvel şi fahî yapılan imtihanlar yeni talimatnameni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Açılış tapan.Sterling Dolar Fr Frangı Fr.Belçika Frisveç Kr.Florin Liret.DrahaU Esköudes 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54,12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 1933 Ergani 1938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • KAYSERİ şubemiz PEK Yakında Muhterem müşterilerimizin 5-lizmetine girecektir RKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • KONSER if Israelii piyano virtüözü bugün ilk konserini saat 21 de Sarayda verecektir.GKCE ir Demokrat Parti Tekirdağlılar Gecesi 16 Şubat Cumartesi günü saat 23 ten sabaha kadar Konak oteli salonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • FIKKA Bu kaçssîcı müracaat Adamın birinin elinde müt hiş bir arzıhal sureti vâ;mış.Arzıhalin de müthişi olur mu diyeceksiniz'.Bu hakikaten 5 müthiş bir şey.Adam hangi idare âmirin© kızsa,bundan bi:tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • POLİSTE Sirkecide Salâhaütieı Çakmağın üzerinde bir bıçak bu lunmuş,hakkında takibata geçilmiştirit Kocamustafapasada oturan ismail ve Timur isminde iki ki şi müracaatla sabıkalı Muhteremin kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • KISA HABERLER iç Tanınmış İsrailli piyano virtüözü Frank Peileg dun uçakia şehrimize gelmiştiriç Vali ve Belediye Başkanı Ord.Prof.Gökay dün sabah Kadıköy ilçesinde muh/^üü mevzularda incelemeler yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • Et fiatları arvmıyccok m.mg »Bum ı uinımm+mtm ı ı Dün Vilâyette yapılan toplantıda kasaplar Valiye Düa akşam Vilâyette Vali Gökavjn başkanlığında ve Belediye Rein Muavinleri,İktisat Müduîü.Mezbaha Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • İKİ BAKAN ŞEHRİMİZDE Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen dün sabah Yalova yolu ile şehrimize gelmişlerdir.Sağlık Bakanı bu akşam Ankaraya dönecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • EMİNÖNÜ HALKEVİ İÇİN IÎİK TALİMATNAME HAZIRLANDI Eski Eminönü Halkevi binâla rı için bir talimatname hazırlan mistir.Bu talimatnameye göre Halkevi,Millî Eğitim Müdüılüğü tarafından idafe edilecek ve V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • AMERİKAN ÖĞRETİM SİS-TEMİ TECRÜBE EDİLECEK Bir müddet evvel memleketimizi ziyaret eden ve Ankarada Mitli Eğitim Bakanlığı yüksek de reçeli memurlariyle seminer ça lışmalan yapan Amerikalı mütehassıs M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • TALEBELERİN YAPACAĞI TETKİK SEYAHATLERİ İstanbul Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerin talebe dernekleri şubat sömestreslndön fay dal'anarak.yurt dışı tetkik seyahatleri tertiplemiş bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • HALKIN SESİ Hamamlarda temizliğe dikkat otiilmiyor mu Sirkeci otellerinde misafir Muşlu yazıyor:«Ben Istanbulâ sık sık gelirim.Oturduğum otelde banyo filân yoktur.Esasen bu şekilde hamamlara alışmış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • Beyazıtta yedi kişi bir kadına tecavüz etti Muazzez İsmindeki kadını kaçırarak tecavüzde bulunan sabıkalılar yakalandılar Evvelki gece saat 24 ten sonra Beyazıtta çirkin bir zorbalık hâdisesi olmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • ^v mı.ikmNH nW+Hacı Arif Efendi elini paltosunun iç cebine soka* 'dK «İÜ" lın siyah kaplı bir defter çıkardı,şahadet ve işaret parmaklarını dilinde ısîatıp karıştırmaya başladı.Sizin için münasip bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • TALEBELERİN BAŞBAKANA ÇEKTİKLERİ TELGRAF Edebiyat Fakültesi Talebe CeiYıiyeti,Başbakan Adnan Menderese muhtsılif istekleri ihtiva eden uzun bir telgraf göndermiştir.Bu telgrafta ken di hesabına okuyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • PAMUK İPLİĞİ DURGUN Pamuk ipliği piyasası durgunluğunu muhafaza etmektedir Bu sebepten fiatlarda ciû ufuk bir tenezzül müşahede edilmektedir.Maamafih istihsal bölgele rinde mahsul bittiğinden piyasa n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • FRANSA LİBERASYONU MERİYETTEN KALDIRILDI Piyasamıza gelen haberlere nazaran Fransa hükümeti liberasyonu meriyetten kaldırmıştır Bu suretlö memleketimizden Fransaya satılan üzümler de lisansa tâbi tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • Den'zl rde fırtına Lodos fırtınası yüzünden Mersin limanında bir kaç motor battı Birkaç günden beri denizlerimizde şimdiye kadar ender görmen bir fırtına hüküm sürmektedir.Karadenize çıkmış bulunan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • UCUZ EVLERİN İNŞAATI SONA ERDİ Üsküdardâ Selâmsız ve Valde bağı semlterinde tesis edilen ucuz ev mahallelerinin inşaatı so na ermiş bulunmaktadır Hâlen ¦kanalizasyon ve yol mevzuunda çalışılmaktadır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • ŞEHttl TİYATROLARININ FA ALU ETİ 1 AY UZATILDI Yeni hazırlanan Şehir Tiyatro lan talimatnamesinde şimdiye kadar yedi ay olan faaliyet sezonu bu seneden itibaren sekiz aya çıkarılmış bulunmaktadır.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • CUMA GÜNÜ SİNEMA VE TİYATROLAR KAPALI OLACAK Müteveffa İngiliz Kralı Altıncı George'un cenasse merasimi münasebetiyle Vilâyet bir teMi göndererek 15 Şubat cuma günü eğlence yerlerinin galgı ça.amıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • YERLİ PAMUKLU DOKU-MALAR UCUZLUYOR Uzun müddetten beri yüksel-mekte olan yerli pamuklu dokumalarda fiat düşüklüğü görülmeye başlamıştır.Bu arada Denizli ve Babadağ menşeli dokumalar yüzde 5.7 nispetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • PAMUK STANDARDtZASYO-XV İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı pamuğu standardizasyona tâbi tutmaya karar verdiği için balyaların ne ölçülerde olması gerektiğini tesbite bağlamıştır.Bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • İNCİR MAHSULÜ *YÎ EgĞ bölgesinden alınan habeı l -0 nazaran bu yıl havaların iyi gitmesi dolayısiyle incir rekrrfwsinin çok mebzul olîicâğı an las.lmaktadır Bu suretle birkaç yııdır noksan olarak alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1952
  • i;İR İTALYAN İNŞAAT HİC-VET} ŞEHRİMİZE GELDİ Profesör Martinilli'nin başkan lığında biı İtalyan inşaat heyeti dün şehrimize1 gelmiştir.Heyet Vali ve Belediye Reisini ziyaretle,t tanhulda üzerlerine al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Taft ve Avrupanın f müdafaası Amerika Ayan âzasından Talim Üumhurreisliğute,Trıı.Maıı ve Eisenhower kadar,in* tihap ka&biliycti olduğu malûmdur.Taft'ın Roosevelt ve Truman siyasetlerini beğenme,diği,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Sağarlar içâsı oynanan te nsil Dortmund,11 A.A.Dortmund Sağırlar Cemiyetinin ar rusu üzerine,Şehir Tiyatrosu rejisörü Heinz Prodöhl sırf sağular için olmak üzere piyes temsil ettirmek teşebbüsüne geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • ONU SEIÂIİET UPiiuc&n Canton* A.nmte tan M SONU SEUIHET fUio&n ÇeviUn* A.TSMK TAM TEFRİKA No.44 Sorgu hâkimi dosyayı açarak okumaya başladı:Saat on dört otuzdan on sekize kadar gezinti ve Napoli ten k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • l&LMAN GÜBRESİ i EN BOL MAHSUL!TüRKMAY TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Istanbul TEl:4412*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • KISA KARıCİ HAB RLER 1,AMERİKA Amerikadei son zamanlarda sinemaya gösterilen r&ğbât azalmaktadır.Sinemaların birçoğun,da sigara içilmediği için sigar;tiryakileri sinemaya gitmekter çekinmektedirler.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Lady Rusyaya ait makalesi Londra,11 Nafen)ingilterelin eski Moskova Elçisinin eşi Lady Kelly Londrada çıkan •Star» mecmuasında yazmış olduğu bir yazıda Rusyada şim diki fiatlardan bahsetmektedir.Lady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Hamza,70 bin kişilik bir kuvvetle Mekkeye müteveccihen yola çıkmıştı.TEFRİKA No.41 Hazreti Muhammed,bu ko nuşmaîura asla kızmıyor,hep sini tabiî görüyordu.Hattâ böyle açık konuşanları takdir dj ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • ÂKBÂNK T.A.O.İSTANBUL ŞUBESİ TELEFONLARI Müdür 20168 ikinci Müdür 26994 Santral 24920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • mukadd Adenauer,Avrupa bi liginin tesisi için maziyi unutmak ifizrmdır,dedi mistir:Fribourg,11 A.A.Hıristiyan Demokrat Birliği tarafından dün gece tertip edilen toplantıda konuşan Başbakan Konrad Aden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Fransada kar tipisi Paris,11 A.A.Devamlı yağan kar,dağlık bölgelerde seyrüseferi ciddî şekilde bekte ye uğratmaktadır.Alpkrde,Saint Hilaire hududunda,üç sanatoryomun bulunduğu tser ilinde,bu sağlık mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Rusların esirlere yaptığı mezalim Londra,11 Nafen)İkinci Cihan Harbinin acıklı safhalarından bki daha yeni aydınlanabilmiştir.1940 senesinde Al manlar tarafından esir alınan İngiliz çavuşu Edward Bald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Cenevrede yakalanan beynelmilel bir sahtekâr Londra,11 Nafen)Dun Cenevrede beynelmilel bir salı tekâr yakalanmıştır.61 yaşında olan Romanyalı Giorgu Belangu 1947 de memleketinden kaç mış ve dünyayı do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Feci bir uçak kazası Elizabeth New-Jersey)11 A A.Geceyansından biraz sonra vuku bulan uçak kazasına kaç kişinin öldüğü henüz malfln değildir.İçinde 62 yolcu bulunar «National Air Lines» şirketine aiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Bir tavzih Milliyet gazetesi Tazı İsteri Müdürlüğüne;Sayın gazetenizin 30,1,952 tarihli nüshasının Bize Göre)sütununda Bu nasıl iş)başlıklı yazıda ismimin geçmesi dolayısiyle kanun ge reğince aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Süt dâvasının halline doğru Büyük Millet Meclisinde,nüfusa yüz bin kişiden fazla olan şehirlerde sütün pastörize edilerek hususi kablarda satılması,çiğ yenilen krema ile kahvaltılık tereyağının da yin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ "Sosyal oluş,birincinin meselâ,Zeyniler köyünü,veya gene meselâ,bir memur tipini,yahut,bir Şahin Efendisini verebüidiler mi,bunu düşünsünler.Onlar belki noksan,hattâ belki de berbat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1952
  • Papa sulh istiyor Papa,hıristiyan âleminin dünya sulha için harekete geçmesini istedi Vatikan* 11 AP)Papa Pius dün,bütün Hıristiyanlığın,insaniyeti «Fecî bir âfetten ve düyayı harabiden kurtarmak içim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1952
  • 1 İngiltere Kralı VI.nci George'un tehlikeli bir ameliyat ve uzun bir ne k&het devresinden son* ra tamamiyle iyileştiği zannedilerek Prenses Elizabeth ve Edinburg Dükü Avustralya ve Yeni Zelandaya müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1952
  • Bar artistlerinin soyunma' odalarının ayrı bir tezyin tarzı ve ayn bir havası vardır.Resimde Lili adındaki bir bar artistini soyunma odasında Koruyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1952
  • ¦HERGÛN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A| Boynu eğri Mehmet Paşa müftü efendiyi ihbar etmişti G8KHB-Turhan Sultanın pek acemice poiitîkasından ve yoEsıez'ukSarın-İdan şikâyet ettiği için ftSes'ıst efendinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1952
  • Prof esyoncl ligde temayüz eden futbolcular.Soldan saga)A.İhsan Beşiktaş)Turgay O.So ray)Müjdat F.Bahçe)Şükrü Vefa)arının 4 üncü hafta panoraması Beşiktaşın ön safı işgal ederek iBerlediği ve devrevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1952
  • Ne diyorsun be.ben şah san Aliço Memişin karşısında bir saat dayansın kâfi diyordum.Baksana herif yarım saatte Memişi alaşağı ediverdi.Bakalım hele bundan son ra ne yapacak.Bana kalırsa zor baş ederle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1952
  • Motosiklet yarışları Motosiklet yarışları çok tehlikeli ve o nlsbeite de heyecanlı o lur.Yukarda incili/motosikletçllerindcn Geoffrey Duke,Nor ton modeli motörüyle süratle bir virajı dönerken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1952
  • Boks boksörlerin ii En büyük kabiliyetini boks sahasında gösteren Zenci ırk,iyi boksörler yetiştirmekle tanınmıştır Dünya boks âleminde bugün için gösterebileceğimiz şöhretlerin ekserisini zenciler te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1952
  • Yugoslav Dinamo takımı geliyor Yugoslavyanın meşhur Dina mo takımı 3 maç yapmak üzere gelecek haftaya şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1952
  • Genç Mitli Takıma alınacak 3 futbolcu îtalya ve Yunanistana karşı çıkacak millî takımımızın esas kadrosu tesbit edilmişti.Yalnız üç eleman sonradan ilâve edilecektir.Haber aldığımıza göre,Beşik taçtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1952
  • K I S A S P O R HABERLERİ Y.B.Eğitimi öğrencilerinin Uludağ kayak kursu bitti Y.B.Eğitimi öğrencilerinin 25 ocak tarihinden beri,Uludağ'da senelik kayakkursunu gören 68 kişilik Yüksek Beden Eğitimi En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.02.1952
  • Lübnan maçı ursada oynanacak İstanbul Amatör,Ankara ve İzmir muhtelitleri Bursa,Adana ve Eski şehir muhtelitleri ile karşılaşacaklar Bursada futbolun inkişafını yakinen takip eden Futbol Federasyonu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • O esnada az evvel astığı askı garip bir aes çıkartarak tak üye dolabın içerisine düştü.Aİdırış etmedi.Askılar ekseri iı zerlerinde bir şey olmadığı vakit kayıp düşerlerdi.Bilhassa astığınız zaman bira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası 0u* ı^ııı^"ftı%nmm nınt ¦i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • istanbul Bayı n d iri i k EVSüdûrlüğünden Kopalı zarf elcsi!tme ilânı 1 Istmbnlda Şehzadebaşı Letafet apartmanı karşısındaki arsaca yapılacak gençlik sitesi binalarından Talebe Yurdu 1 inci k.sım inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul İkinci icra Memur Ilığımdan 51/3 7;î Mahcuz olup paraya çevrilme sine karar verilen Beyoğlu Boz kurt mahallesinin Kurtuluş Caddesindeki eski 57,57 Mü.ani 143 taj 143
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • FAYDALI BİLGİLER Trenler Gidecekler 7,20 Adapazarı 9.Toros 10,10 İzmir Konya Adana 13.50 İskenderun 18,20 Anadolu Eks.18,30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres 21,40 Doğu Ekspres Gelecekler 6,25 Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • f DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassıs* Her gün saat 16 dan 20 ve kadar hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakkapı Küçük iş Han No.66/1 n—ıı i m» ı e—0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKStM'de Cumartesi,pazar 16 la n.atine ve çarqrnba 16 da tenzilât!matine sormagîr" Şarkjlı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartes:matine talebeye tenzilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • BÜYÜKLÜ İL VoRDÛA/M*MURA£m«HAWTI TEFRİKA No.141 Tasan:SAMANCIGİL "Kumandanlar!Sizler de kıtalarınızı bir harpte imiş gibi idare edeceksiniz,Dört kişiden ibaret olan bu kimseler,yalnız para hatırı i çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • küçük Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yu karı j [SJ Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tor Sahneye koyan:Muhsin Ertuğral Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazctr matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • R AD Y O Lianbul rcdyosu 12,57 Açılış ve Program,13,00 Haberler 13,15 Öğle 'konseri Pl)13.45 Şarkılar.14,15 Programlardans ve câz müziği Pl)14*40 Türküler Pl)15,00 Kapanış.17.57 Açılış ve program.18,0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • Üstatla konuştum Yazı idleri müdürü seni istiyor,dediler.Önümü ilikliyerek Jçeri girdim.Şöyle bir baktı ve:Ha,dedi;sen misin?Evet.benim,dedim.Çünkü gerçekten de bendim,benden başkası olamazdı,yâni ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 d DRAM KISMİ Mİ RAS Yazan:Ruth ve Augustas Goelz Türkçe si:Reşîha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Bir Kavuk Devrildi Yaz&n Celâl Musîahipoğlu;Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Ta;tarafı biriı.cidel ifa etmemekteyim.Fiilî riyaset İsmet Paşa tarafından ifa olunmaktadır.Reisicumhurluk vazifesinin hitamında bizzat ı teşkil ettiğim Cumhuriyet Halk Fırkası Reisliğini fiilen idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Nazım Hikmet olduruldumu tarafı birincidel muvaffak olan ve Bulgaristanda köy köy dolaşacak komünistlik pıopagandası yapıp binbir türlü melânellerle Türk köylüsünün fikrini çe;oğs çalışan Nazım Hikmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Anayasa yaşayan dile çevrilecek Ankara,11 Milliyet)Anayasanın yaşıyan kelimelerle türkçeleştirilmesi D.P.Meclis Grupu tarafından prensip olanak kabul edilmişti.Dışişleri Bakanı Fua* Köprülü ve 204 ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Cumhurbaşkanı Londraya gidiyor rBaf tarafı birincîdel f ğı Başyaveri Nurettin Alpkar.tal,Hususî Kalem Müdürü Fik ret Belbez,Donanma Komutam Amiral Rıdvan Koral.Birin ci Hava Kuvvetleri Komutanı Telcin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Bir sanığı İBas tarah birincids 1 lonisine mensup yüzlerce kişi saat 8.30 dan itibaren Adliye bina' sına gelmeye,kapının önünde ve koridorlarda gruplar halinde top lânmaya başlamışlardı.Saat 9.30 a ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Askeri heyetimiz 1 Bagtarafı birincide] Türk ve Yunan delegelerinin Atlantik Konseyi konferans ma sasına resmen oturabilmeleri için daha 5 memleketin,bu ilci devletin Atlantik Paktına alın malarına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • McGhee'nin dünkü basın toplantısı fBa» tarafı birincide!barüz ettfren Amerikan Büyükelçisi sözlerine söyle devam etmiştir Birleşik Amerikâda,bizler,Türkiyenin ileniş mikyasta ye müessir askeri tesisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • BELÇİKA »A YAĞMURLA-RIN TAHRİBATI Brüksel,11 A.A.Belçika Ardenne'lerinin müteaddit bölge lerinde şiddetle yafan karlar yü züaden münakalât durmuştur.Bvzı'yollar kdSirga ile savrulan kar lardân tamamiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Mısırda anlaşma zemini JBaş tarafı brrincidsl 1 İngiliz kuvvetlerinin Kanal bölgesini tahliyesi,2 İngiliz uzman vğ teknisyenlerinin Mısırda kalarak Mısu ordusuna yardımda bulunmaları,3 Mısır ordusunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Marshall Yardımına ni bir iddia Farım Bakanı Aydın İline tarım aletlerinin Mevziînde tefrik yapılmadığım bildirdi iller itibariyle bakanlıkça veya Ziraat Bankasınca bir tahsis veya tefrik yapılmamakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • M A V E R aşağıdaki fevkalâde "f lallar 21 MUTEBERDİR NORMAL MUVAKKAT 99 Tu İngiliz TrehskbtİGri:Mandelberg 99 T^ vyelan(v/135 Avrupa Pcfroîâr-225 •* Koyerkot Pa'desılen 325:Kumaş Pcraesüıer 125 Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • BİR ÇIĞ FACİASI Viyana.11 A.A.Alman hududunda Mittieberg bölgesinde Vobkoede köyünde 49 kişinin Hochisen dağından kopan çığın altında kaldığı,19 can kaybı olduğu bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Gelir Vergisi fHa«;tarafı birincide îlk sözü idare heyeti âzasından Şükrü Kerimzade alarak 51 ağustosunda meriyete giren cazaî mahiyeti haiz Vergi Usul Kanununun muhtelif şikâyetle re sebebiyet verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Kızıltopraktakl facianın duruşması başladı |Bas tarafı birincide)bet^i Sulh Ceza Yargıçlığına verilen kan koca burada sorguya çekilmiş ve nisbeten soğukkanlılığını ele almış olan Meliha Kanlar,müessif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • kandaki isyan,büyüyor J Boşta rafı birincide)kesen vahşî kabilo dün de 55 kişiyi öldürmüş ve 200 den faz lasını da yaralamıştır.Ayrıca askeri birlikler ile,bıçak ve kılıçlarla müsellah kabile arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.02.1952
  • Eğede yağan yağmurlar f£as tarafı birincidel ilçelerinde esaslı zararlar olmamıştır.Şimdi halkın yegâne üzüntü,sü birdenbire yağan karın lodos fjrtınasiyle eriyerek yeni bir seylâp hâdisesi yaratmasıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.02.1952
  • NORM ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR ¦M'laliP ÂPn ı2KJ MAM-KT-ti «430 «Beye»;15 Beydir,2İ'.Iqrtjr,Ki» Beygir,15 leygir İ SAYIM ÇİFTÇİLER!r^-K-r S Gelmiş ve gelecek rakipleri.ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • i,'S I Lokman HeR»nn Dr.HAFn CEMAL Dahiliye Mütehassisi Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğleden sonra 14.30 17 de hasta kabul eder.istanbul Divanvolu Nrv 104 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • OPERATOR Er.CAVİT GONÇER Umum!bag,kana.tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • 0.Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Fayri Ömer EGMEZOGLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • İsim Tashihi îst.As.12 Hukuk Yargıçlığının j951'1591 esas ve 951/1873 karar sayılı Yorgi Konuray ismimi Yorgi Gürcüoğlu olarak değiştirdim.Yorgi Gürcüoğlu Kurtuluş Yokuşbaşı No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Asker?Kıtaat îSâ^ari Aşağıda cins ve miktarı yazılı inşâat malzemeleri pazarlıkla hizalarında yazılı gün ve s-âat^ l£rde İzmit Dz.Ik.Mik.Sa,Aal,Ko.da satın alınacaktır.Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kurugtur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lr Kr.Lr,Kr.Senelik 42.00 81.00 Altı aylık 22 oü 43.00 Üç ayLk 12.00 24.00 Bir ayük 4.50 9.00 İLAN FİATLABI 2 ve 3 üncü sayfanın santimi 4T.L.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • İhtira beratı devri v 20,6.1950 tarihinde 5623 sayı ile,«Kademeli olarak çözülen tazyikli hava freni» unvanı altında,Türkiyede,bir kıta ihtira beratı istihsal etmiş olan,B&lçikada,Gent şehrinde mukim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • İhtira beratı devri veya tatbike konulması 20.46.1950 tarihinde 5623 sayı ile tazyikli hava freni Unvanı altında,Türkiyede bir kıta ihtira beratı istihsal etmiş olan,Belçikada Gent şehrinde mukim Anc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • Fürkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Alım Satım Komis-yonu Başkanlığından Lüleburgaz İ.Çiftliğimiz hayvanlanndan.istihsal edilecek tahminen 65000 iıre koyun kütü ile 15000 litra inek sütü 25.2.952 pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • Ziraat Müdürlüğünden Ziraat mücadele işlerinin tam bir emniyet ve itimatla başarılabiİTiesi maksadile Ziraat Mücadele Müessese ve Ziraat teşkilâtının yazılı tavsiyeleri olmadıkça firma,müessese ve per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • Erzurum Belediyesi Başkanlığından 1 Belediyemiz elektrik santralına teklif isteme suretiyle bir adet 300 ilâ 375 beygir takatmda Dizel elektrojen grubu satın alınacaktır.2 Alınacak dizel elektrojen gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • Deviet orman işletmesi Bafra Müdürlüğünden 1 Fabrikamızın istif yerinde partide mevcut «143.365» M3.siyah marka çam kereste,partide mevcut «39,097» M3# kırmızı marka çam kereste partide mevcut «107.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • LhaSâtçı Firmaların Dikkatine İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından Beş buçuk aylık devre için yurdumuza tahsis edilmiş olan D.D.T.den üçyûz bin libresinin serbest piyasa ihtiyacına ayrıldığı ve 15 mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Artırma ve Eksiltme Komisyonundan Zührevî Hastalıklar Savaşının 5 kalem sıhhî malzemesi kapalı zarf us1.iliyle eksiltmeye konulmuştur.1 15 Şubat 952 cuma günü saat:15.00 de Cağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • ZAYİ MAKBUZ 62 sayılı ve 18.4.949 günlü beyennameye ait İskenderun Gümrüğünden almış olduğum 96 sayılı ve 19.4.949 emanet ayniyat makbuzunu zayi ettim.Suretini alacağımdan aslının hükümsüz sayılacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • Kayseri 2 nci Asliye Ticaret yargıçlığından 052/123 Kayseri İkinci İcra' Tetkik mer ciince kohkurdato t'lebi evvelce kabul edilmiş bulunan Kayserinin Kazancılar caddesindâ manifaturacı Mehmet Nail Uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Tem zlik Müdürlüğüne ait beş aded kamyona yaptırılacak karoseri işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 16600)liradır.3 Teminatı 1245)liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • içme su tesisatları yaptırılacaktır İller Bankasından "1 Aşağıda İsimleri,keşif bedelleri ve geçici temin*,t'arî gösterilen kasa balamı içme suyu tesisleri yaptırılacaktır.Boru bankaca Boru müteah-Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 12.02.1952
  • Kiralık veya satılık bîr bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden:Istanbulda 50 ystaklı bir tesis kurulmak üzere büyük bil îina kira ile tutulacak veya catm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan