Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • •f/tofo ^thffaum Bugün cehrimizde hiartx;umu miyâtte çok bulutla muhtemelen aralıklı yağışlı geçecek,sühunet derecesi biras düşecek,rüzgarlar kuzeyden orta kuvvette esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN IÇVpZO Yalovada verilen meşhur balo Ağaoğlu Ahmet Beyinde yeni fırkaya girmesinin Gazi tarafından tensip edildiği havadisi baloda ağızdan ağıza yayılıverdi.Ağaoğlunun da yeni fırkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Akdenizde kurulacak komutankk Türkiye ve Yunanistan ile ilgili üç plân öne sürülüyor Lizbon 10 AP)ingiltere hükümeti.Orta Doğu komutan,lığı ihdas edilinceye kadar,Akdeniz Komutanlığı meselesinin tâük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Veremle savaş Dun Bursada verem dispanseri açıldı Bursa 10 Milliyet)Bugün Muradiyedfeki verem dispanseri,nin açüıs merasiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Ekrem Hayri Üstündağ.Milli Savunma Bakanı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • EĞEDE 30 YILDIR GORULMEMiŞ SEL FELAKET» Manisa,Akhisar ve Menemen ovalarını sular istilâ etti d—i—"i—Yüzlerce bağ evini sel götürdü.Koca ova deniz manzarası aldı Birçok köylerle irtibat kesildi Manisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Windsor Şatosunda Kralioe Elizabethln tahta cülus töreni Kral George'un naşı bugün Londraya getiriliyor BM ı Londra halkı üç gün müddetle Kralın naşı önünden ihtiram geçidi yapacak Kraliçe Elizabethln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Wl '1M^^»—I 'j BEŞİKTAŞ FENERİ 1 O YENDİ Profesyonel lig maçlarınla dün Dolmah&hçe Stadında devam edil mistir.Beşiktaş Fenerbahçeyi 1_o,Kasımpaşa da İstanbul sporu 3 1 mağlûp etmiştir.Besimde bir Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Böyle şampiyonlar eksik olsun!ir tarih kitabı.Komada araba koşucularından,gladyatörlerden ve güreşçilerden bahsederken,bunların idareciler ve halk tarafından fazla şımartıldıklannı,bu şımartılmaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • D.P.Beyoğlu ilçe kongresi toplandı AGAOGLU KONGREDE BİRKONUŞMA JfAPTI Delegeler bilhossa Şehir Meclisi üyelerinin alâkasızlıklarından fikâyette bulundular Demokrat Parti Beyoğlu Üçe kongresi dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Iranda isyan hareketi Zabul şehrinde vali ve Uç memur linç edileli Tahran,10 AP)İran gazetelerinin bildirdiklerine göre.Afganistan hududuna yakın olan Zabul şeh rinde,seçimler sonunda şid dete başvuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Bir muallime evlâtlığını B I I oldurdu Kocasını tuvalete kilitliyen kadın,zavalh kızın ağzına bir çorap tıkayarak bıçakladı Bıçaklandıktan sonra cannu ku rtarmak için kaçmak istiyen Fatmanın kırdığı c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Tunusta 300 milliyetçi tevkif edildi Tunus 10 A.A.Polis ve askerî kıtaat Sus limanında ge niş bir arama tarama yapmışlardır.Neticede 300 milliyetçi tevkif edilmiş ve külliyetli mik tarda silâh ele geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1952
  • Liz bond a ki ihzari görüşmeler Bugün Kurmay' heyetleri komitesi toplantısına General Omar Bradley Lizbon 10 A.A.Atlantik Paktı asker!komitesi toplantısın da bulunmak üzere buraya gelen General Bradle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Hie.11 M 15 ŞUBAT 19 C.E» 1952 Saj 1371 Pazartesi 1367 VAI ÜT VASATİ EZANİ GUn«f l!Ögl.j İkindi 1 Akşam YatM İmsak 7.01 12 28 15 18 ı 17 37 13.08 5 21 1.27 652 9.41 12 08 1.33 i 1144 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • KAYSERİ şubemiz PEK Yakında Muhterem müfterilerimizin Hizmetine girecektir QKIRNK V îoi PostaHane Cad.45-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • AMERİKA YA GİDKN i:MÜDÜRLERİMİZ Bir müddettenberi memleketimizde bulunan Amerikan polis uzmanı Mr.Engell'in teşebbiiaiyle Amerikada Nord Wester şehrinde toplanacak olan seyrüsefer ve trafik kurşuna me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Denizyolları idaresi ve tahmil tahliye işçileri İstanbul tehroil ve tahliye iş-çitarinin Denizyolları İdaresinden şikâyetleri artmakta ve De nizyollan idaresi anlaşmaya ri ayet etmemekle itham edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • MAKALE Beşerisi an ismail Hami DANIŞMENC ı I Bir Ankara haberine göre muhtelif vekâletlerin mümessillerinden mürekkep büyük bir komisyon iki sene çalıştıktan sonra Vatandaşlık kanunu)nu tâdil ederek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • KISA HABERLER it Amörika Cumhuriyetçi Parti si liderlerinden senatör Taft'ın hususi müşaviri David C.Ingolls 24 şubat pazar günü uçakla Amerikadan şehrimize gelecektirit Müteveffa İngiltere Kralı Al t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • POLİSTE H'âmdi adında biıi.Cibalide Muhsin adında birinin lokanta sından bir radyo çalmak suçu ile "âkalanmış ve tahkikata başlan mıhtır.Bir kavga sonunda Marpuçeularda-işportacılık yapan Meh mödin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • İÇ CEVİZ PİYASA» îç ceviz piyasası bir miktar hararetlen mistir.İhracat için dış piyasalardan da yeni teklifler gelmiştir.Hâlen nature] harman çöpü siyahı temizlenmiş İskilip Tosya,Safranbolu mallanna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • KORE ŞEHİTLERİNİN RUHUNA MEVLİT OKUTULACAK.İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin her sene okutmayı karar Utma aldığı ve Kore şehitlennin ruhuna ithaf edilen mevlit bu sene 15 şubat cumn günü öğle na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • MISIR VE FASULYE ZER't-YATI MAKİNE İLE KAPILACAK Tarım Bakanlığı memleketimizde mısır,patates ve soya fasulyesi yetiştiriciliğinin gelişmesini sağlamak için incelemeler yapmaktadır.Tohum ıslah mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • ÇEKOSLOVAKYA GAM FİATLARINI DÜŞÜRÜYOR Çekoslovakyadan piyasamıza bazı yeni teklifler gelmiş ve bir firma çok ucuz fiatla cam satmayı teklif etmiştir.Bu tek lif diğer firmalarınkinden 25-30 kuruş aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Tekstil işçilerinin protesto toplantısı Saat 11 de ErainönU Halkevinde yapılan toplantıda söz alan hatipler,işçilerin durumunu ve isteklerini tebarüz ettirdiler ile alâkası göz önünde tutularak bu Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • AMEttİKADA STAJ GÖREN MALİYECİLERİMİZ Bir ınüddettenberi Amerikada staj gören maliyecilerimiz^ den beşi bu ay içinde» memleketimize döneceklerdir.Stajlarını ikmal eden bu maliyecilerimiz Maliye uzmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • A LTI S A I£ HOŞ BİR ALTÜST ETTİ Yılmass Tüzünsay.Cevat Bı~ Cihat Bıyıklıoglu.Do ğan Aralan Yusuf Türker,Hü şeyin Gürbüzünsaç adında altı sarhoş Lâlelide Hüseyinin kah vesine girerek nâra atmıya ve et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Kambiyo ve Esham Dolar Acılı 8 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68/40 0,44,80 01.876 9.73.90 npan 7.91 280 30 Fr.Frangı tsviçre Fr.Belçika Fr.taveç Kr,0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • HAFTA İÇtNDE LİMANIMI-ZA GELEN İTHAL MALLARI Geçen bir hafta içinde limanımıza 14 ecnebi şilep gelmiş ve muhtelif ithal eşyası getirmiştir.Gelen malların cins ve miktarı şöyledir:82 ton kimyevî madde.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • ATATÜRK,HEYKELİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR Millî Türk Talebe Birliğinin İstanbul Üniversitesinin bahçe sine diktireceği Atatürk Heykelinin heyecan ve alâkası git tikçe genişlemektedir,öğrendi ğimize göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • LİSELERDE KOMPOZİSYON DERSİ OKUTULACAK Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu,liselerde Türk dili ve edebiyat derslerinden birer saat alınarak yerine türkçe kompozisyon der si konmasını kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • TALEBE BİRLİĞİNİN BİR KADİRŞİNASLIĞI İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği kütüphanesini Üniversiteye bağışlayan îbnülemin Mahmut Kemal İnal için bir şe ref günü:tertiplemiştir.Seçilen bir komite bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Mc.GIEEE BUGÜN ANKARA DAN ŞEHRİMİZE GELİYOR Amerika Birleşik "Devletleri Türlüye Büyük Elçisi Mc.Ghee buguıı ekspresle Ankaradan şehrimize gelecektir.Mc.Ghee şehrimizde bir hafta kalacak ve bir basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Sanayi Odası Müstakil Sanayi Odasının kurulması iğin yapılan anket Sanayi Odasaman kurulmayı için Ticanet ve Sanayi Oda.sı tarafından yapılmakta olan an-Icet önümüzdeki hafta içinde ik mal edilerek Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • FIKRA Şipşakçılar Bir dostum anlattı;«Meydanlarda,lnCdabalık cadde,lercle.vapur iskelelerinde ve hattâ içkili gazinolarda türeyen şipşakçılar artık çekilmez hale geldi.Taksim meydanından İstiklâl Cûdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • HALKIN SESl Dolmuşlardan şikâyet Pcmgaltıda oturan imzası mc'a'uz bir okuyucumuz yazıyor;«Perşembe akşamı Şehir Tiyatrosuna gitmiştim.Temsilden sonrA artık otomobil karışıklığı kalmadığını,ortada iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Şehrin muhtelif semtlerine serpiştirilmiş olan irili ufaklı parklar halkın,bilhassa dar gelirli diye sınıflandırdığımız parasız vatandaşların biricik mesire mahallidir.Hele Pazar günleri buraları fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • Piyasa dorumu Havaların bozuk «itmesi sut.şiara tesir etti.Son günlerde yağan yağmurlan:ticari hayatımızı sekteye uğ ratmiştuf.Bu sebeple istihsal bölgelerinden mal mevrudatı azalmış bulunmaktadır.Dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • VALİ GÖKAY BUGÜN KASAPLARLA KONUŞACAK Busun öğleden sonra Vilâyette bir.toplantı yapılacak ve Vali Gökay toptancı ve perakendeci kasapların mümessilleriyle konuşacaktır.Toplantıda et fiatlarmın yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • H A TIK A PULU Edin ve şair AbdüJhak Efe» mit Tarhan'm doğumunun yjör züncü yıldönümü münasebetiy le bir seri hâtıra pulu çıkarılmıştır.15.20.30 ve 60 kuruş de gerinde olan bu seri pullar.4 Mayıs 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • i i iti ıc KAZA Dün aksam saat on yedide Modada feci bir kaza olmuştur.Kadıköyde.Temizlik İşleri onbaşılarından 55 yaşlarında Kadri isminde birisi.Moda burnunda Çocuk Bahçesinin ya nınd&n geçerken aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • OTUZ YOL MÜHENDİSİ YAKINDA AMERtfiAYA GİDECEK Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne mensup 30 yol mühendisi önümüzdeki günlerde Amerikay?gidecek,Birleşmiş Milletler yol ve bakım idaresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.02.1952
  • ir Tanınmış İsrailli piyano vir« tüozu ilk konserini yana Saray,da verecektir GEZİ Diş Hekimliği Talebe Cemiyeti 15 şubatta Suriye Kıbrıs ve Yunanıstana bir tetkik seyahati tertiplemiştir.ÇAY it Karag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • ası Semai Stalin© yapılan ameliyat Komadan Yerilen i bir I habere Köre gevenlerde bir kalb krizini müteakip »Staline ameliyat yapılmıştır.'KızIl lider,vaktiyle skornid,difteri ve tifüs geçirdiği için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Ma îa Monıtezin vasiyeti bulundu Hollywood,10 AA.Gc çonlerde Pariste bir kaza netice sinde ölen tanınmış perde yılihzarından Maria Montezin vasiyetnamesi,Hollywooddaki evinde kocası Jean PieiTe Aumont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • ATLANTİKTE BtR GEMİ İMDAT İSTİYOR Londra.10 AjA.Hamburg limanına bağlı «Hans Hotlıa Alman gemisi Şimal De nizinde Tyne mansabma 130 ki lometre mesafede bir noktada seyir halinde iken imdat işareti ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • AMERtKANIN YUGOSLAV YAYA YAPACAĞI YARDIM Belgrad 10 AP)Yugoslavya hükümetinin bugün resmen açıkladığına göre,Amerikan m yapacağı yardım faslından obnak üzere,bir vapur yü kü askeri teçhizat,pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • AMERİKA İSPANYA İLE ASKERİ BİR ANLAŞMA YAPIYOR Londra,10 Nafen)Birleşik Amerikadan gelen son raporlardan anlaşıldığına göre,Birleşik Amerika ile İspanya arasındaki askerî anlaşma katiyet kesbetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Madam Rooseweltin seyahati Beyrut,10 A.A.Ortaşarfc memleketlerinde husus!bir iktisadî tetkik seyahatine çıkmış olan Bayan Eleanor Ilooaowei t bu sabah Beyruta gelmiştir.Bayan Roosewelt Lübnandaki ikâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • İngiltere de çelik fiatlan artıyor Londra,10 A.A.Sunday Times gazetesinin yazdığına gö w birkaç gün zarfında tngilte nede çelik fiatlan ton başına 4 ilğ 5 İngiliz lirası artacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • IMuğlada Kore kahramanlar» için tertip edilen tören Muğla,10 AA.Korodan geden kahramanlarımız için,sinema salonunda bir toplantı terli pedilmiş ve Tü/nk hamaseti bu şirretle bir kere daha belirtilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Hîndistanrîa tevkif edilen parti liderleri Yeni Delhi,10 A.A.Uıml Ahali Partisi lideri Pandit Dogra ile arkadaşları,iki gün evvel Keşmirde vuku bulan ayaklanmaları tertip suçun dan tevkif edilmiştir.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Ameri k a d a dans öğrenmek isteyenlerin yapttğı masraf Nevyork,10 Nafen)Wall Street Journal'ın bildirdiğine böre,6 ilâ 8 milyon Amerikalı bu 9ene içinde dans dersleri İçin 350 milyon sterling sarfece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • ıV-İ'SAllİPZADK CIOI ÂL:Şehir Tiyatrosunun ayin 13 üncü «ününden itibaren Bir 'Kavuk Devrildi vi oynıyacağını haber altlık.Temsil repertuar dışıdır ve son ayların bir hayli dedikodu uyandıran,santiman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Hazreti Muhammed,Mecinvade korkulu we ibfifecanîı g&riler içirmekte ift IKefrika No:40 «İnsanlar içinde bazıları.Al lan ve ahire t gününü utandık,biz de müminiz,dediler.Allahı ve imar,edenleri aldatma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • MrlyonerBer a zalı yortar ı iıM n İn^ii terede her yil bir evvelki seneye ni s betle milyoner sayısı düşüyor Londra,10 Nafen)îngilterede senelik geliri 100.000 İngiliz lirası olan milyonerlerin sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • i Rita Hay worth Alî Harita barışeyormu Nice 10 AP)Prens Al-Han ve sinema yıldızı Rita Hay »WOrth'un barışmak imkânların;mevcut olduğu,bugün bizza I Prens tarafından gazetecilere ihj sas ettirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Mac Arthctrun azledilmesi tim sebebi neymiş Coronado,Kaliforniya)10 A.A.İndianapolis gazetecisi Eugene PullianVin bugün bildirdiğine göre,General Mac Ari hur,Uzak Doğudaki vazifesinden geri alınmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Göm Bir yol haritası büldUk «Birkaç güm«vvelAu-«ü-tunda I iyi bir Türkiye dto-1 ritası dbulamadıgunızdau,im;»tu t la rın «bir seyyaha yolunu gösterecek kadar muntazam olmadıklarından bahsetmiş,Milli E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Emekli ağır ceza reisini mer kezde daha fazla tutmadılar.Fakat adaletin emrine âmâde olmak üzere gözönünde ve el altında bulunması kendisinden rica edildi.Eve döndüğü zaman hayret,ie irkildi.Son iki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Hindistan seçimleri ¦in ^rı,ı w^.ıı ıı Nehru'nun Kongre Partisi 356 milletvekilliğinden 249 unu şimdiden kazanmış bulunuyor Hlf —Ml «Mİ II I |IIHP»«I^ Ix ndra,10 Nafen)Hin-j d is tan d;t 400 milyon ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Eskisinde olduğu gibi bu defada halk ihtiyaçlarının ihmal edildiği anlaşılıyor Londra 10 Nafen)Kemeley gazeteleri grupunun Moskovadaki muhabirine göre,Sovyet yüksek şûTası 5 mart tarihinde toplanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • Avnıpada kara kış I Fransa ve îsviçrede tipi halinde yağan kar,münakalâtın durmasına sebep oldu Paris 10 A.A.Fransannı güney,merkez ve güney doğu bölgelerinde şiddetli kar tipileri devam etmektedir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER AMERİKA ı Nehir münakalât merkezlerin.I den biri olan Tuscaıluza'da dün mazot yüklü bir mavna infilâk etmiştir.İnfilâkı takip eden yangından sonra üç kişinin öldüğü ve iki kisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A HAZRETÎ ISMAIL BİN IBRAHI Genç kadın iht'ysr atlıya bîrşey vermedi.Fakat kocası eve gelince kendisini heme» boşadı ve kapı dışarı attı Çöt.Güneşte bir cehennem koru "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1952
  • MM Hollywoodda ayk filmleri çevirmekle şöhret kaşanmış olan Marilyn Waltz,en son çevirdiği «Agk ve Duman» filminin bir sahnesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1952
  • 1 Ankara Sergierinde bir Hint Sanat Sergisi açılmıştır.Resimde Dışişleri Bakanı Fuat Köprülüyü sergiyi açarken görüyorsunuz.2 Milli Piyangonun son çe kilişinde en büyük ikramive lzmirde Ahmet Tezel ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.02.1952
  • 3-1 yenmeye muvaffak oldu 9-am—Çamur içinde oynanan bu maç çamı yo süVatü oldu.Istcnbulspor takımı bozuktu Dün flk maçı çamurlu bir sa hada Kasımpaşa ile İstanbulspcu-tîikmüurı hakem Sıtkı Eryar idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1952
  • Amatör lig maçları Amatör lig maçlarına dün de devam edilmiştir.ŞEREF STADI Dün oynanan maçlarda Elek trik,Eyübü 1-0 Hilâl Ortaköyü 2-0 mağlûp etmiştir.Galata Süleymaniye maçı 1-0 Süleymaniyenin lehin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1952
  • Eskrim blrincifiîkieri istanbul eksrim birincilikleri 15/16/17 Şubat 1952 günleri üç silâh üzerinden Kadınlar dahil)Tenis Eksrim Dağcüik Kulübünde yapılacaktır.Alâkadar eskrimcilerin 14 Şu bat 1952 ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1952
  • Bursa lig maçları Bursa,10 Hususî)Bugün oynanan lig maçlarında şu neticeler alınmıştın:İkinci kümeden Yıldırım,Pınarsporu 3 0,Kara gücü,Sümersporu 9 Ö yenmiştir.Birinci küme maçlarının ilki Merinos Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1952
  • Hayda be Aliço.Aliço durur mu?Derhal o da çırpındı ve cevap verdi:O hayda bre Memiş pehlivan.Derhal kapıştılar.Şimdi güreş tekrar ayakta başlamış ve iki yaman pehlivan birbirlerinin iki dirhemlik yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1952
  • ¦MM Wacker Ânkarada On bin şeyi ci ö/ıünde yapılan maç Avusturyalıların 1-0 galib yetiyle bitti Ankara 10 A.A.Avusturya ligi ikincisi Wacker takımı,bugün şehrimizde dördüncü karşılaşmasını Ankara Garn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.02.1952
  • f^x *NR^ I?M&^Ofer i ^^jJâL Î 4 2*£3$ ^P53 Dünkü maçta kaleci Mehmet,Burhanın bir hücumuna ayaklarpıa yatarak durdururken.Sağda Kâmil ve Abdullah görünüyor.Senenin en mühim maçı dün oynandı Beşiktaş ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • â DOKTOR Hatice Ekran tç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat G dan 20 ye kadar hastalarını kabul eûir Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Parmakka;n Küc;ük İş Han No 66/1 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • 1 1 2 3 4 5 «78 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 91 10 11 ¦r 12 id SOLDAN SAGA 1 Ateş yerini tutuşturan iki kelime)2 Parçalara böi;Fikir 3 Sinemanın Ali Babasının birinci âdı;Bir memleketin hararet derecesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 iskenderun 18.20 Anadolu ekspresi i&V 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.45 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • içme su tesisleri yaptırılacak iller Bankasından 1 Aşağıda isimto,keşif bedelleri ve geçici temmaı miktarları gösterilen kasa balamın içme euyu tesisi eai yaptırılacak-Boru Bankaca Kara» Boru mütebükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • Yuvarlak ve lama demiri satın alınacaktır P.T.T.Fabrikası Müdürlüğünden:Şartnamesi mucibince açık eksiltme ile 3000 kilo 22 M/M.Ve 4000 Kilo 25 M/M.yuvarlak demir çubuk ile 3000 kilo 12 X 45 M/M.lama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • Ut.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânt Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı malzeme pazarlıkla 14.2.952 perşembe günü san t 15 de Hoşdere 87 No.h As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamesi Ko.da gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yası İşlerini idare eden Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer NURÎ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • Tefrika No:1« SAHANCIGtL Haydi sizler de askerlerinize talim ettirin,talimsiz asker,tavsız demire benzer,neden idam ediliyordu?Bir türlü mânâ veremedi;içi içine sığmaz oldu.Fakat ne yapabilirdi?Atını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TÎYATROLAHI Saat 21 te DRAM KISMİ Mİ RAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut ö/akman Telefon:404
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • Klinik binaları inşası için eksiltme ilânı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1 GuTebâda yapılacak Ortepedi ve Psihiyatri İdinikleryle anfı binalarının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • Santrifüj Tip Pompa Grubu Satın Alınacak itler Bankasından:1 Zonguldak şehri içme su terfi istasyonu için şartnamesinde yazıl-evsafta elektromotorla müteharrik santrifüj tip pompa grupsan f-atın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKSİM'de In4\Cumartesi,pazar 16 a 1a r.atine va çar-Jf 1 amba 16 da tenzi-lâtlı matine l' SOI1MAGÎR Şarkılı tuluat oyun Perşembe akşamı iie cumartesi matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu j 12 57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Viyana vâlsleri ve operetlerden melodiler Pl.13.45 Şarkılar 14 15 Programlar,dans ve eaz müziği Pl.14.40 Türküler Pl.15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1952
  • Bütün ışıklan yaktılar.Birbirlerine sarılıp öpüştüler "Ward dolaptan,o ana kadar sakladığı buzlu kovanın içinden şampanyayı çıkarttı.Eaı laklara koyup kurtulmalarının şerefine içtiler.Neş'e ıçmdey dı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Kılıç Ali anlatıyor Ta;tarafı birincide 1 ııln süzgecinden geçtikten sonra,tır kanın ana prensiplerini ihtiva eden 5-6 maddelik bir usare halini aldı.Gazi bu suretle fırka programına muvafakatini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Liz bond a ki görüşmeler rBas tarafı birincide] Türkiye ve Yunanistamn başkomutanhkla irtibatını müzakere etmektir.FRANSIZ DELEGESİ Paris 16 A.A.Fransız askeri kuvvetleri umum müfettişi kurmay başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Kiralık veya satılık bir bina aranıyor Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden îstanbuldu 50 yataklı bir tesis kurulmak üzere fcöyfik biı i-ina kira ile tutulacak veya tratm alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Akdenizde komutanlık fBaş taralı birincide)nagı en mühim plânların proje,ûenmiş olduklarını açıklamıştır Bu mühim plânlardan biri Türkiye ve Yunanistanın müstâkil bir Ege Komutanlığına bağlı olmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Bir muallime evlâtlığını bıçaklıyarak öldürdü I Bastarafı birincide!dar devam etmiş,fakat sonradan evin içinde gayritabü bir hava esmeye ve Fatma özele çok sert muamele yapan Meliha Kanlar evlâtlığı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • İtalyanm Sovyetlere Protestosu Koma hükümeti Sovyetleri tahhütlerüıi yerine getirmemkle itham ediyor Roma,10 A.A.İtalyan hükümeti Sovyet hükümetini dün resmen protesto etmiştir.İtalyan Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • AJtlIİSARDA hamix,10 Milliyet)Manisa ile Akhisar arasındaki vâsi ovayı kaplıyan sularıu bazı yellerde 3 kulaç olduğu söylenmektedir.Bugün ojeden sonra,buradaki sular dana ağamda ve alçak olan Menemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • GEDİZ NEHRİNİ!TAŞMASI TREN SEFERLERİNİ DURDÜTTU Ankara,10 A.A)Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden öğrendiğimize göre,ya ğan sürekli yağmurlardan hâsıl olan seller bazı mmtakalar da demiryolunu bozm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • MENEMENBflE Menemen 10 A.A.Menemen ve civarında yağışlar devam etmektedir Menemen çayında soyun yüksekliği be» metreyi aşmistir.Menemen Manisa Ber grama «asında yollar bir buçuk metre kadar su altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • BAIJKESfRUK Ba&kesir 10 A.A.Yağışlar çehtr ve ilçelerde devam etmektedir.Bigadiç ilçesinin tnkaya köyünde bir vatandaşı seller götürmüştür.Balyanın Bigadiç ve İvrindi köprüleri yıkılnuştır KSpsutta 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Veremle savaş Baş tarafı MrineMe)led iye Başkanı,tümen komutanı şiddetli yağmura rağmen büyük 'bir halk kalabalığı iştirak etmiş tir.Verem Savaş Derneği Başkanı Dr Neşati Üster,yaptığı konuşreuses 9A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Komünistlerin Kerede yeni bir taktikleri i.I I I1IW III I WW—WW Kızıllar dün mütareke müzakerelerinin daha şümullü Pammmjom,10 A.A.Mu],tareke müzakereleninin beşma I maddesini tesbitle mükellef o-lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Agaoğlu Kongrede bir konuşma yaptı tarafı birincidel i dikleri derin alâkayı ölüne eye kadar unutamıyâcağım.Gösterilen bu içten alâkaya minnet ve şükranlarımı arzederken,bu hislerimi burada mevcut bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Kral George racak ve Westministerin oüyük holüne yatırılacaktıringiliz ceviz ağacından marnûl basit bir tabutun içinde yatan müteveffa Kral öldüğü günden beri Sandringham'ın köy kilisesinde yatmaktayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Mısırda sansür kalkıyor ingilizlerle yapılacak gö~ rüşmelerin önümüzdeki katta olacağı sanılıyor Kahire 10 A.A.Mısır İçişleri Bakanı Murtaza £1 Maragi Bey,gazete telgraflarına ve fotoğraflara konan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • »Win.i ^a^r—j Iranda isyan I hareketi TBaş tccraiı birincide)îrandaki secimler yüzünden bugüne kadar ölen lerin sayısı bu suretle 31 kişiye baliğ:olmuştur.İranda secimler ancak altıda bir nisbetinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • Eğede sel felâketi l Baç taralı birincide^ üzerinde münakale resmen menedilmiştir.Manisa ovası tıpkı bir deniz halini almıştır.Bi?lerce bağevini sulnr götürmüş tür.Henüz köylerle irtibat temin edileme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • SUSURLUKTA Susurluk 10 A.A.Dün ge cedenberi devam eden sürekli yağmurlar neticesi Hasan.Çaylak.DSmirkapı dereleri ile Susurluk çayı taşmış ve sular bütün ovayı istilâ etmiştir.Sulaı İlçenin kenar maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1952
  • UÇAK SEFERLERİ YAPILACAK Havanın yağışlı geçmesi sebebiyle bugün iç uçak seferleri in kitaa uğramış ve İstanbul ile Bursa.Balıkesir,İzmir arasında urâk «elerler!yapılmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.02.1952
  • fe^:*t m YAPIveKREDI BANKAS 6» 600 BULMACANIN TALİHLİLERİ 10OO lira kazananlar İSTANBUL:Mm3n Altınkerim Viktor Amon Bknui Altunbulak Agavni Terziyan Hatice Şahinkaya ANKARA:Bedia Açık aim İ2MÎR Ferda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • Bayındırlık Bakanlığından Beheri 70-80 kilo ağurhğında 260 metre uzunluğunda 4080)adcd traversin Fuyos sahil ibtif yeaind'en altnarak Trabzon liman inşaat yerine taşıttırılması işi açık eks''t.ncye çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • Hidroelektrik inşaatı yaptırılacaktır iller Bankasından:1 Konya ili hudutfafrj dahilinde bulunan Göksu suyu xerköprü mevkiinde kurulacak hidroelekıtrik tesislerine ait su ve yapı işleri,kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • Vernik alınacak Devlet Demiryolları merkez 9 uncu satmalına komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 Üste muhteviyatı verniğin,satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • Kayseri Valiliğinden:Kayseri Bayınd*hk Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıdaki şartlar ile iki aded son model yeni kamyon alınmak üzere kapalı rarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.1 1 Plamyonlar 3.5 fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • OPERATOR Dr.CAVtT GÖNÇER Umumi bas.karın,tenasül uzuvları,kol.bacak,damar ve kemik hastalıkları MÜTEHASSISI Beyazıt Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene:23678 Jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.Cafer Yıldıran Muayenehane;Beyoğlu.İstiklâl Cad Hacıbekir kösesi Alyon Sok.No:13/1 T:49960 Her gün saat 15 ten sonra hastalarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • Plâstik izoieli Kapoten tipi)kablo alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Momisyonundan 1 Muhtelif cb'ctta cem'aıı 8000 metre plâstik İzoieli kapoten tipi)kablo açık eksiltme ile satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • küçük Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan y u ka rı SAHNf Komedi 1 Yasan:Vedat Nedim Tör Sahneye koyan;Muhsin Ertuğral Çarşambadan başka her aksams&at tam 21 de Cuma talebe)Pazar matına saat tam 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Satınalma Komisyonundan 37 kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 6865 lira 50 kuruş,muvakkat teminatı 514 lira 92 kuruştur.Eksiltme 33 şubat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • YILININ İLK ÖÜVÜK İKRAMIYDI ANKARADA BİR EV AVCICA CESJ7Lİ İKRAMİYELERİ ŞARTLARİ BANKADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ,ti ŞUBATA KADAR $12 fıP BİR HESAP AÇTIRINIZ.BU?K~ACftftlOAlY'ACWK BİR" FIRLAT T im 1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • Kalorifer Tesisatı Yaptırılacak Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden;1 Enstitümüzün Ankarada Akköprüdeki Genel Muhasebe binasiyle natamam Kimya Lâboratuvarı binasının kaloriför tesisatı işleri birim fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 11.02.1952
  • i VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYİLIRİ irinci çekiliş:3 Mart Şubelerimizden broşür isteyiniz 450 Liraya kadar her 150 Lira için bir kura numarası alınır.450 Liradan sonraki her 500 Lira için ayrı bir kura num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan