Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • H^Oı Bugün şehrimizde blûva;umumiyetle çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek,hava sucaklığmda değişiklik olmıyaoak,rüzgârlar değişik yönler» dûn orta kuvvette esecektir.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Bektaş Can ve Ali Yücele boykot cezası verildi Bektaş Can,İsveçteki hırsızlık hâdisesini dün bütün tafsilâtiyle gazetemize anlattı İsveçteki çirkin hırsızlık hâdisesinin akisleri devam etmektedir.Heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Büyük bir sirk geliyor Halen MHânöda bulunan sirk» önümüzdeki günlerde yola çıkıyor Dünyaca mâruf Medrano sir ki mümessilleri Belediyeye mü racaat ederek şehrimizde iki ay müddetle temsil vermelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • D.P.den ihraç e d ilen I e r Parti genel idare kurulu dün bir tebliğ yayınladı Ankara,9 A.A.Demokrat Parti genel idare kurulundan tebliğ edilmiştir:1 Merkez haysiyet divanı ile Parti Meclis Grupu hays
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Yarın Ay tutulacak öğrendiğimize göre 11 şubat günü kısmî bir ay tutulması olacaktır.Memleketimizin hĞr tarafından görülmesi kabil olacağı bildirilen bu hâdisenin safhaları aşağıda gösterilmiştir.[Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Kralın cenaze merasimi Atlantik ordularını törende Eisenhower temsil edecek Anthony Eften Londra,9 A.A.Yeni Kra lice Elizabeth n.dün akşam Sandringham'dan St.Georges Kilisesine Kralın n aşını takip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • so Ovası sular altında Feyezanın Menemen Ovasını da istilâ etmesinden korkuluyor Apolyont Gölü kabardı,sular tehlikeli şekilde yükseliyor Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde yüze yakın ev yıkıldı.Kurtarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • mm Kore savaşları sırasında tugayımız birlikleri tagafandaa esir edilen Kuzey Koreli erlerin ifadeleri alınırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Dayak faslının sonu 1 i Beraber dolmuşa bindikle,ri bir vatandaşa kızarak onu Emniyet Müdürlüğüne götürüp döğen ve ayağını kıran bir komiser muavinine işden el çektirildiğini.tabancası alındığını,ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • D.P.Fatih ilçe kongresi Hararetli geçen kongrede söz alan delegeler Şehir Meclisi üyelerini tenkid ettiler Demokrat Parti Fatih ilçesi dün gece Fatih Güreş Kulübü salonunda hararetli bir kongre akdetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Paktı askeri itesinin Yarın açılacak konferansa iştirak etmek üzere bir askerî heyetimiz Lizbona vardı Atlantik Paktı askeri konfe ranstna iştirak edecek olan General Bradley Lizbon,9 A.A)Kuzey Al 1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Akdeniz Bioku Venizelos'un Ankara ziyaretinden sonra İtalya ile Yugoslavya arasında bir yakınlaşma ihtimali belirdi Londra,9 Nafen)Spectator dergisinin kaydettiğine göre,Rusyaınn güney hududunda alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • SERBEST FIRKAMI* İÇYÜZO Atatürkün Hemşiresi Makbule Hanım Makbule Hanım bir akşam sofrada fırsatını bularak Atatürk'e:Muhalif fırkanın teşkili isabet oldu.ismet Paşa bu sayede belki biraz yola gelir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1952
  • Galatasaray Bey kozu 4 2 vend i Dua î&thatpaşa Stadında profesyonel lig maçlarına devam edilmiştir Günün ilk karşıtlaşmasında Vefa Ustun bir oyunla Emniyeti 5 0 mütglûp etmiştir İkinci maçta Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • MAKALE H â m i d'i n doğum günler i IsmaU Ham!PANIŞMENE fnsan dünyaya bir kere geldiğine göre birkaç doğum günü olmamak lâzım gelir!Buna rağmen Ab" iü İnak Hâmid'in doğumu hukkında üç muhtelif tarih r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • Defterdar Fabrikasının yapacağı mubayaalar Bundan bir müddet evvel 1 Sumerbank Defterdar Fabrika-I smın yapağı mubayaasında pi-yasadaki teammüttefe uymadı ^ını belirtmiş,fabrika eksperle i i tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • Tİ RKİYE İSVİÇRE TİCA-KKT AALAŞMASI UZATILDI Memleketimizle İsviçre arasında 7 haziran 948 de imzalan nuş olan Ticaret ve ödeme an-aşması 15 haziran 951 e kadar temdit edilmiştiîeniden ve müştereken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • Hie.10 14 ŞUBAT 28 C.E* 1952 K.Sa.1371 Pazar 1367 VAİ KİT VASATİ EZANİ Güneş 0$le i İkindi j Aksan Yatsı i tmsak 7«S 1.27 12.28 6.53 16.57 9.41 ı 17.36 12.00 19.07 1.33 5.22 1147
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • Yeni rakı 15 kuruş,Ulu* dağ bir çeyrek,Şans,kader,kısmet Sirkeci Gümrük iskelesinde bir yük arabası etrafında toplanmış olan hamalların arasından böyle bir ses yükseliyor,Yeni Rakı 15 kuruş.Kalın siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • BORSA Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr Frang» isviçre Fr.Belçika Kr Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış apan.7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9L73.90 L933 Ergani 1938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • KAYSERİ sobemiz PEK Yakında Muhterem müşterilerimizin Hizmetine girecektir Y«hi Postanene Cod.45-47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • KONSER if Konservatuvar konseri:Muhittin Sadak idaresinde Feyha Talay yarın saat 18.30 da Şehir Dram Tiyatrosundaif İsrailli tanınmış piyano virtüözü Frank Pelleg 12 şubat salı günü saat 21 de ilk kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • FIKRA Nezaket vo terbiye 1(J33 senesinde hukuku düvel profesörü olarak İstanbul üniversitesine gelen Kari Strupp nezaketle terbiye arasındaki farkı şöyle izah eder:«Bir apartmanın banyosunu tamir için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • KĞğıfhanede bir hadise Yol keserek adam soyan Nihat isminde birisi Ağır Cezaya verildi Kâğıthane köyünde bir müddet önce vuku bulan bir gan gsterlik hâdisesi Ağır Ce£u Mahkemesine intikal elmişUr.Kâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • AMERlKAULAB İŞLENMİŞ TÜTÜN ALIYORLAR Ege bölgesinden piyasamıza gelen haberlere nazaran,mamul tütünler üzerinde satışlar yapılmaktadır.Amerikan firmaları külliyetli miktarda işlenmiş tütün-mubayaa etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • YUMUKTA BOLLASTI İstihsal bölgelerinden şehrimi ze bol miktarda yumurta gelmektedir.Gelen yumurtalar taze ve iri mallar üzerinedir.Bol miktarda yumurta gelmesi fiatlaıın da düşmesine sebebiyet vermekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • İPLlK FİATLARI YÜKvSELDİ Sümerbank Müessesesi fi'.tlanna yaptığı son zamlajrJa ilgili olarak hah iplik Hatlarını da yükseltmiştir.Bu sur&tle boyalı iplik 870 kuruştan 890 kuruşa,beyaz iplik ise 770 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • BtR MERfKAN FİRMASININ YAPTIĞI TEKLİF Dünya çapında şöhreti haiz bir Amerikan firması memleketimiz de bir traktör fabrikası kurmak üzere ilgili makamlara müracaat etmiştir.Traktör imalât firması icap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • Vali dün mezbahada celeplerle görüştü Et flattarı yükselmede devam ederse,Belediye zecri tedbirler alacak Son günlerde et fiatları 15 20 kuruşluk bir artış göstermek tedir.Vali ve Belediye Başkanı Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • HALKIN SESİ Darıca köy mü olacak İsmi mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«izmit Körfezinin şirin ve yeşil iskelelerinden 7000 nüfuslu zeytin,balık ve enginarı,ile meşhur Darıcanın her nasılsa bir talihsizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • Gelir Vergisi Yarın Ticaret Odasında Gelir Vergisi ile ilgili müJoim^bir toplantı yapılacak Yarın saat 14 de Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi mühim bir içtima yapacaktır.İçtimaa sadece Meclis azalan de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • BASIN BALOSU Gazeteciler Cemiyeti tarafından,ötedenberi tertip edilmekte olan «Basın Balosu» bu yıl da 8 mart cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosu salonlarında verilecektir.Memleketimizde senenin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • BİR KAATtL DÜN MAHKÛM OLDU Bundan iki sene evvel.Bejfiktaşta ev sahipleri ihsan ve Ul-•viyâyi öldüren,Halil Başın duruş ması.dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde sona ermiştir.Kaatil evvelâ,idama mahkûm e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • DZ.YOLLARİ KOOPERATİ-FİNDEKİ YOLSUZLUK TAHKİKATI BİTTİ Denizyolları istihlak Kooperatifi yolsuzluğu tahkikatı sona ermek üzeredir.Tahkikatı İdare eden Bakanlık Teftiş Heyeti Bag kanı Arif Demiröl izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • SÜMERBANKTAKt TOPLAN-TI DÜN SONA KKDİ Sümerbank Attın Satım Müessesesinde tekstil sanayiine batlı fabrika müdürlerinin iştiraki ile yapılmakta olan 9 uncu dönem üç aylık devre toplantılarına son veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • KISA HABERLER İC Tekel İdaresi 1951 mart ayından aralık ayı sonuna kadar şu satışı yapmıştır:16.541.000 kilo tütün,217.7» ton tuz,1.765.091 kilo çay,55.205 sandık kibrit,17.135.770 litre bira,diğer iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1952
  • POLİSTE ic Eminönünde Ali adında bir şoförün idaresindeki taksi,bir çocuğa çarparak yaralanmasına sebep olmuşturif Fatihte Samiyeye ait evde baca tutuşması neticesinde yan gm başlangıcı olmuşsa da itf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • Siyasî İcmal Yakın Şarkın müdafaası Eşşark gazetesi bir makalesinde Yakın Şarkm kime karşı müdafaası lâzım geldiğini araş tomaktadır.Meseleyi Arap ve Batı devletleri noktainazarlarına göre ele alarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • İKMEK ÇEŞNİSİ ÜZERİNDE YAPILAN TECRÜBELER Belediye İktisat Müdürlüğü yeni ekmek çeşnisi mevzuu üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir.İlk olarak yapılan iki tecrübe müsbet netice vermemiş tir.önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • "Ya Muhammed,İbadet yüzlerini yalnız ŞaVka veya Garba dönmekle olmaz TKFRİKA No.39 En zevk aldığı meclis onun yakınları,onun zevcelerüe otur ması idi.Hazreti Muhammed temizliği çok sever,sacını,sakalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • Pragda yeni hâdiseler Çekoslovakyada acılan dâvada bazı mühim şahsiyetlerin idamına karar verileceği bildiriliyor Viyana,9 Nafen)Geçenlerde tevkif edilmiş olan Çckoc lovak komünist şeflerinin Cum hur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • i'AGU TOHUM PİYASASIN.DA DURGUNLUK Y&ğh tohumlar piyasasındaki hareketli işler son günlerde ağıriaşmaya başlamıştır.Bilhassa keten tohumu piyasası tamamen durmuş gibidir.Fabrikalar keten tohumu mubaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • İsviçre komünistleri İkiye ayrıldılar Berne,9 Nafen)İsviçre Komünist Partisi dahilinde ikilik başgösterdiği bildirilmektedir.Parti,ikiye ayrılmıştır.İs viçre Komünist Partisinin son zamanlara kadar şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • Hindistandaki Türk gazetecilerinin tetkikleri Yeni Delhi,9 AA,Hindistan hükümetinin davetlisi olarak burada bulunan Türk ga zeteciler heyeti,dün Delhi Üni versitesini ziyaret etmiştir,Zı yaretçilere m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • Sicilinin sıhhî J u r u m u ¦I IIHl» İÜ' I *M I—«MPIHIIJ» Kızıl diktatörün son günler içinde bir kaç defa kalb krizi geçirdiği bildiriliyor Roma,9 AP)«Giornale d'İ t alia».Mareşal S talin'e £eçen lerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • skerî birliklerin Atom silâhları ile teçhizi Sir Amerikan Senatörü,Atom ordusu,bahriyesi ve havacılığı kurulmasını istedi Detroit 9 A.A.Kongrenin atom enerjisi komisyonu başkanı Ayan üyesi Brian Mac M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • KISA HARİCİ HABERLER AMERİKA New Yorkta içki Düşmanları I Cemiyeti umumi yerlere şu ilân-1 lan koymuştur:«Alkolikler,artık içnıiyeeek hale gelmiş eski alkolikler için bir dolar verin» İNGİLTERE Bir İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • Sağ elinin baş ve işaret parmağı yeleğinin cebindeydi.Mü tereddit bir ifadeyle sakız çiğniyormuş gibi çenesi oynuyor,parmakları ile de yeleğinin ca bindeki paraları yokluyordu her halde?Sinemaya girme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • El-işleri sergisi Mart ayı içinde Hampshire'de asılacak sergide Türk el İsleri de teşhir edilecek ı n fı^»ı Jileni Londra 9 Nafen)Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafın,dan mart ayında Hampshire'dı Bou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • Sağlık Müdürlüğünün kontrolleri istanbul vilâyeti Sağlık Müdürlüğü sucuk,salam ve sosis imalâthanelerinde geniş bir tetkik yaptırmıştır.Yedisi Belediye hu dutları haricinde olmak ü-eve hâlen faaliyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • Malta adasında geren aşk macerası La Valetta,9 Nafen)Mal ta adasında garip bir aşk mace rası cereyan etmiştir.Adanın zengin yerli ailelerinden birinin 25 yaşlarındaki kızı Lily Marilyn İngiliz şileple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Jüri'ye dâir Bir müsabaka açtık.Jüride sizin de bulunmanı» istiyoruz.Lütfen.Bayie bir isteği kaç kişi geri çevirdi bibniyoruus.Bu bir.Evet,bir de ikincisi var;o da istek sahipleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1952
  • HERGÜN TARİHTEN ME!AKLI BİR VAK'A Kalenderoğlu dehşetli bir tuzağa düşmüştü Doksanlık Serdar,cenge girmeden Allaha şöyle yalvardı:Yarab!Sen benim hâlis niyetimi bilirsin;bu yaşımda yüzümü kara çıkarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1952
  • i Î55Σ!1U?JSSîk barIör"»da/Şark köseleri» kurulmağa başlanmıştır.Pek çok ragbM gören bu börlardA dansözler yerö bağdaş kurarak oturmaktadırlar.Resimdö bu şekilde oturan Zola GrabU adlı artist görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1952
  • Senenin en mühim maçını kim kazanacak?F.Bahçe bugün Beşiktaşla saat 15 te karşılaşıyor Profesyonel İtalyan hakemlerinden Ermano idare edecek Fenerbahçe ile Beşiktaşın bugün yapacakları müsabaka;profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1952
  • ŞAMDAN&BAŞI KARA i B O Hayatı Güreşleri ve Aşk Macerala *m S TEFRİKA No.140 Bedirhan CİNAS Memiş pehlivanın bîrden silkindiği ve sarmayı söküp ayağa kalktığı görüldü Hey Aliço,çö*.boyunduruğu.Ayıptır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1952
  • Alman RADYOLARI BEDAVA DAĞITILIYOR Müessesesinin tertip ettiği M üş ab aka Beşiktaş Fenerbahçe,Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş nuçlarıu .'u ilk golü atan oyuncuya ve bu oyuncuyu tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1952
  • Dünkü Galatasaray Beykoz maçında Nacinin sebep olduğu penaltıyı Hasan yukarda görüldüğü köşeden Turgayın sa2 üst köşesinden kaleye sokarken* mniyeti 5-0 ve 4-2 yendi Dün iki maçta zaman zaman heyecanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • «Bakıyorum,sizin arkad şınız kadar sıcaktan şikâye,tiniz yok.O terini silerken siz gayet rahatsınız.O da sizin gibi beyaz giymeli,aıcağa kaı 9,ifiyj kıyafettir.Bu sözlerin üzerine iki detektif de aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • Talebelik ve sahne hayatı birbirinden oldukça nzak iki İş olduğu halde;HoUywood'un birçok artistlerini mektepte bulmak mümkündür.Meselâ Terry Moore,her yıl iftihar listesine «ecen çok kıymetli bir art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • Les Paul çalıyor,Mary Ford şarkı söylüyor.Birbirleriııi;branşın j tamamlıyan Hollywood un bu mes'ut çiftinden berkes Paul Fordlar diye bahsetmektedir.Les Paul gitara orkestrası seli,Mary Ford ise muKa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adûpâzar.10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yatakiı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi Gelecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • TICFBtKA No.13* Yasan:SAMANCKİİI,Yeni haberlere göre,Budin Valisi Cafer Pcşa oraların asayişini teminden ccizmiş Bu âli dergâhın ayakta durabilmesi için,tekke varidatının artırılmam gerektiğini gördüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akgam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 16 da n.atine ve çarşamba 16 da tenzilâtlı matine SORMAGÎB Şarkılı tuluat oyun Persenıue akşamı ü'e cumartesi matine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • RA D YO İstanbul rcdyosu 12,57 Açılış ve Program 13.00 13.15 Küçük Orkestradan melodi ler İdare eden Orhan Borar.13,40 Saz eserlwi ive oyun havaûan 14,00 Faruk Arel ve âıkadaşlarından dans müziği 14,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • r.California kabarelerinin en meşhur şantözlerinden biri olan Karen Preiss,bütün şöhretini bir tek çarkı ile temin ettiğini söylemiştir.«Delikanlılar esmerleri sever» seklinde tercüme edebi.Jeceğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:fiuth ve A u gustos Goetz Türkçesi;Reşiha Vâfi ve Lûtii Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi 1 Yazan:Turgut Özakmaa Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1952
  • I«IWMHHM«MMb^MII Sinema İr Hollywood'un meşhur iki film stüdyosu David O.Selznik ve Metro Goldwyn Mayer,«Artık sadece güzel ve yakışıklı kadın ve erkek artist değil,fakat kabiliyeti],sanatkâr ve manal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Kılıç Âli anlatıyor Bas tarafı birine id e i Vaziyetlerini bildiği için hem muhalefet fırkasını en iyi kurabileceklerin kendileri olduğuna^ hem de bu iki arkadaşının idaresi altında muhalefetin herhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • D.P.Fatih Hçe kongresi 1 I Bas tarafı birincide1 l lu başkam Hayri Yaman'ın kongreyi açışını müteakip,kon gre başkanlığına Şemsi Güneri getirilmiştir.Bundan sonra ilçe idare ku-1 rulü faaliyeti okunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Yarın thtulaeak J Baç taralı birincîdel Saat Ûak Ay'ın yarı gölgeyegirişi 00 6;2 Ayın gölgeye girişi 02 3,3 Tutulmanın ortası 02:39,3 Ay'ın gölgeden çıkısı 03 15,3 Ay'ın yân gölgeden çıkışı 05' 12.4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • BULMACA î g 3 4,6 6 7 8 9 10 ÎT 12 SOLDAN S Afi A 1 Tartı âleti;Aptal.2 Biı ajansı n kısaltılmışı;Abide.3 Ruhanî sınıf.4;ismi var cismi yok bir kuş;Kırmızı;Şen:Güzel sanat;Teısi nişane.ft Bir demir ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • üyük bir sirk;geliyor I Vast ar ah kik;ederek acenteye müsbet ce vap;vermiştir.Temsiller Spor j ve Sergi.Sarayının-arkasındaki sahada verilecektir^.Sirk halta Milânoda bulunmaktadır.Siri kin iki büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Man ise Ovası sular astında r8dl tarafı bııiı.cide tarma ameliyesine ffiderr ekiplerden Ali İnce sellere kapılarak boğulmuştur.Vali Vekili Bayındırlık ve Sular idaresi gereken tedbirleri almışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • APOLTONX GÖEtJ DE KABARDI Bursa.9 Milliyet)Karacabeyden gelen haberlere göre;son yağmurlar dolayısiyle ka-J baran Hanife deresinin sulan,yavaş yavaş inmeğe başlamış-1 tır.Sarıköy ve civarında ise köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • İstanbul Belediyesinden 16.1.952 tarihli Son Saat.17Î1.9S2 günlü Son Posta vo 18.1^952-tarihli Milliyet,gazetelerile neşredilen Hal ardiye vö tasıma ücreti)tarifesinde yazıl;bulunan Ardiye ücreti 3 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • MENEMENDE Menemen,9 A.A.Gediz çayında bugün saat 9 da 3 m.95 santim olan su yüksekliği saat 17 de 4 metre.50 santimetreyi bulmuştur.Çayın sulan yükselmeğe deu vam etmektedir;Aliağa ve civarında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • MUGLADAk Muğla.9 A'.A\I Bir-hafitadır devam:etmektfe olan gididetli yağmurlar neticer/nde çay ve derelerin taşmasından bazı.köprüler hasara uğramış ve yoUar bazı yerlerde bozulmuştur.Aydın Muğla-arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Karede mütareke müzakeresi Munsan Kore)9 AP)Müttefikler bugün,Kore mutarekesinin imzasından sonra,Kore meselelerinin bütün şümul ve^ vüa-atleriylo tetkikine dair olan komünist teklifini ka bul etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Dayak ıilSıtfttft SOM Başmakaleden devam)tarde-dilen komiser muavininin hareketi dehşetle görülecek bir hâdisedir.Bilhassa nöbetçi âmirin döğülen vatandaşın feryadını duymamasını,yahut nö betçi memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • EXP.iriror edik rrler Bas-törafı blrihchî'sV müşterek hasiyet divanı baş kanlığından alınan 9.2.952.tarihli yazılara göre,Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik ile K Z&nsrniaâfc'Milletvekili.ASJdürrrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Arlcrpfik Paktı torrafı birincide mi rai Nomy bugün.Li zbona var mış olacaklardır.Genelkurmay Şefleri Komite Sİ Başkam General Juin pazaı günü gelecektir.TOPLANTİ 9 GÜN SÜRE6GK Lizbon,9 AP)Kuzey Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Rrahn mera rBcrştarafı birincide] muştur.Kraliçenin refakatinde Prenses Margeret ve-Edinburgh Dükü bulunuyordu.Kraluı naşı pazartesi sabahına kadar St.George» Kilisesinde kalacak ve i bilâhare Londray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • UİLTON OTELİNİN TEMELİ YAKİNDA ATILACAK Şehrimizde inşâ edilecek olan 300 odalı Hilton Oteli için Belediyeye ait 'arsanın Emekli Sandırma devri hakkındaki kanun teklifi.Meclis tarafından aynen kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • Birliğinin toplantısı Ankara 9 ArA,Türk Paru-lamantolâr Birliği Meclis Grupu I Başkanlığından bildirilmiştir;Bugün saat 10.3Û-da-Büyük Millet Meclisinde-heyeti umumiye haJindt?top:a3Taır Parlâmento-la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1952
  • TBag:tarafı birincide 1 I re.Bektaş Can ile Ali Yücel'e l boykot cezası verilmiştir.Bu vaziyete göre,her iki güreşçi de bundan sonra hiçbir müsabakaya sokulmıyacâklardır.Federasyonun tebliğ 1 1st.Güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.02.1952
  • Soğuk algınlığınaJgw_GRıPıN başarı ile kullanılıp 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Üsküdar sulh hukuk yargıçlığından 952 2 ibrahim Erbaşaran ve Sait Teccal'ın şayi hissedarı bulundukları Üsküdar Beylerbeyi Ab duUah Ağa mahallesinde eski Halit Ağa,yeni Nuri Bey soka ğında en eeki 2,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Neşriyat HİSAR:Hisar adlı sanat ve edebiyat dergisinin 22 nci sayısı çıktı.Bu sayısı ile 2 nci yılını bitiren dergide kıymetli yazıla"r ve genç neslin değerli sairlerinden gizeJ öraekrer bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Devlet orman işletmesi Bafra Müdürlüğünden 1 Fabrikamızın istif yerinde partide mevcut «143.365» M3.siyah marka çam kereste,partide" mevcut «39,097» M3.kırmızı marka çam kereste partide mevcut «107.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • 1 I I 1 l II I1 il^HIIM IX II I Ml M |l.fl»i«lMH»i;l^ı^» Sahip v« Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Ya» İslerini idare eden Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KARACAN Gazetecili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Kiralık veya satılık bir bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı udurlugunden îstanbulda 60 yataklı bir tesis kurulmak üzere büyük bh i.ina kira ile tutulacak veya Iratm alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • 150)liralık bir tasarruf hasanı sizi hem YUVA hem İR AD hem d.ALTIN SAHİBİ YAPABİLİR vo 4)APARTMAN 800)ALTIN ikramiyelerinden faydalanmak İçin şimdiden bir hesap astırınız EMNİYET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • KAYIP:EmniySt 4 üncü Şube Müdürlüğünden aldığım 31/29564 sayılı ikamet tezkeremi zayi ettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Yunan tebaasından Angelos Hrisos.Taksim,Sıraselviler Billurcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânı 3000 kilo tahin helvası açık eksiltme ile satın "alınacaktır.Tutarı 4950 lira ilk teminatı 371,25 liradır.İhalesi 18/2/1952 pazartesi günü saat 15 de Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Otobüslerde çalıştırılmak üzere şoför alınacak İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri Genel Müdürlüğünden idarenin otobüslerinde şoför olarak çalıştırılmak ve ehli* yetlerine göre ücret verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • j] En iyi ALMAN Bisikletinin L markasidir.PANTHER] it|. 3te,EflOÖNLMt^ Çinar Han,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan 950/2884 Hacizli olup satılmasına karar verilen bir adet kumaş yıkama teknesi bulunduğu Mahmutpaşa Hürriyet Oteli içinde Emek Boyahanesinde 12/2/952 salı günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan 951/6993 Bir borçtan ötürü hacizli olup satılmasına karar verilen yirmi düzüne lâstik don bulunduğu Kâ palıçarşı Zincirli Han yumara 1 de 12/2/952 sah günü saat 12 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Silivri Asliye Hukuk j Yargıçlığın 951/215 Antalya' Elmili Karyağı 2 No da iken halen ikametgâhı meçhul Nihale;Silivrlnin Celâliye köyünden Avukat Salih özger tarafından aleyhinize açılan veraset ilâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • küçük Siyah Beyaz Piyes 3 Perdd Aşağıdan yu ka rı SAHNE Komedi ı Perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Tevsi edilen Yerköy silosu elektrik tesisatı eksiltme ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Yerköy silosunun tevsi edilen kısmının tenvirat,dînyal ve kısmen de kuwei muharrike kolon tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • SATILIK Ambalaj malzemesi Beşiktaşta Devlet Kâğıt Deposunda toplanmış olan takriben 5000 adet balya kapak tahtası ve sandıklardan çıkan 200 adet ambalaj tenekesi açık eksiltme ile ayrı ayrı ve toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Eskişehir Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz için bir adet 2500 kilo takatmda canlı hayvan baskülü satın alınmak üzere kapalı zarf usulü ile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.2 ihale 21.3.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • fr v i S L A ğt*+Jk+Makine Mühendisi idaresinde ve mütehassıs ustalar nezareti altında I SE ı R Her Model Benzin,Dize» Otomobil,Kamyon,Traktör,Komple Tamiratı Ekspertiz Keşif ve Müşavere Şişli Perihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • 3S s^ B.BPPveC vitaminlerini muhafaza ettiği resmi raporla tespit edilen BALERİN HAZIR SEBZELİ ÇORBALARINI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSIN» BALERİN FABRİKASI:DOLAPOERC cad I 64 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 10.02.1952
  • Silindir yağı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satır alma Komisyonundan 1 50000 kilo silindir yağı kapalı zarf usuliyle satın alınacalrtrr.2 Muhammen bedeli 35000 Ura olup muvakkat teminatı 262
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan