Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Bugün St.James Sarayında törenle Kraliçe İkinci Elizabeth İngiltere tahtına çıkıyor Müteveffa Kral Altıncı George'un cenaze merasimi 15 Şubat günü yapılacak Londra ya taziyet telgrafları yağıyor Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Ankaradaki mühim toplantı Ankara,7 Milliyet)Bakanlar Kurulu haftalık mutat toplantısını bu sabah Başbakanlıkta yapmıştır.Öğleden son ra ise,Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Çan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Kürede şehit düşen iki subayımızın annelerine ve bir asteğmenimize dün Üniversite meydanında yapılan bir törenle madalyaları verilmiştir.Rraimde madalya alan fahramım üsteğmen ve şehit anneieri görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • "Çetecilik,dâvasının duruşması Ankara,7 MiDiyet)Çete cilik adlı makalesi dolayısıyle D.P.tarafından Falih Rıfkı Atay aleyhine açılmış olan hakaret dâvasına bugün Toplu Basın Mahkemesinde devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Şehir Meclisi D.P.Grupu dün toplandı Şehir Meclisi Demokrat Parti Meclis Grupu dUn saat 16 da top lanmıştır.Gündemde birçok ehemmiyetli mevzular bulunduğu halde bir saat müddetle ekseriyeti temin dtme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Pamuk piyasası Ticaret Bakanı,hükümetin piyasayı yakından takip ettiğini söyledi_Ankara,7 A.A.Şehrimizde kuruluş umumî heyeti yapılan Türkiye Ticaret ve Sa nayi Odaları ve Borsaları Birllği üyelerince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Samet Ağaoğlu iyileşti Başbakan Yardımcısı pasa* günü Ankaraya dönüyor Bir müddettir rahatsız olan ve Ortaköy Şifa Yurdunda te davi edilmekte bulunan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı iyileşmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Tunusun Fransaya müracatı Tunuslu liderler Fran* sızlardan daha iyi bir anlayış talep ediyorlar Paris,7 AP)Tunuslu liderler bugün,Fransa ile Tu nus arasındaki münazaayı hal için Fransız makamların dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Avustralya da ki yangın genişliyor Me-ourne,7 A.A.Devam etmekte olan fundalık yangını Canberra'nın dış mahallelerine sirayette çoğu diplo matların oturdukları yerleri tehdide başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Bünyanda fecî uçak kazası Ankara,7 A.A.Milli Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bildirilmiştir:4 Şubat 1952 günü bir T-11 tipi eğitim uçağımız Malatyadan Kayseriye gelmekteyken saat 15,5 sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • 7;4#v;'¦*»5u:v.v.Bugün şehrimizde hava çok 1 bulutlu ve muhtemelen sağanak 1 hâlinde yağışlı geçecek,rüzgâr-1 lâr kuzey doğudan fırtına seklin 1 de esecektir.V'ı 1 i illfxi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • Güreşçiler dün geldi Hırsızlığı Bektaşla Ali Yücel biribirinin üzerine atıyorlar İddiaya göre saati Ali Yücel çalmış ve polisleri görünce Bektaş'a vermiş.Hâdise isveçten gelecek raporlarla aydınlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • ATLANTİK PAKTINA İŞTİRAKİMİZE DAiR Fransa,italya,Belçika ve Holanda da karar verdiler Protokolün tasdikına dair Amerikan Ayanındaki müzakerelerde itirazlarda bulunan Taft aleyhte oy vereceğini bildird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • RODOS HEYKELİ Geçenlerde Rus Ajansı Komünist Cumhuriyetlerinin mü.I hini şahsiyetleri tarafından I yazıldığı ıddiasiyle birkaç ma-I kale hulâsası neşretti.Bu uzun propaganda yazılarından birinde:tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN İÇYÜZÜ Atatürk Serbest Fırkayı niçin kurdurdu?Atatürk,İsmet Paşayı hatalardan,memleketi bu hataların sonuç larından vikaye etmek maksadiyle hükümeti hakkiyle murakabe edebilecek bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • Bozuk etlerden yapılan sucuk ve salamlar II Sağlık Müdürlüğü,sucuk,sosis ve salam imalâthane leıinde incelemelerin neticeleri ni bir rapor halinde Bakaniığa bildirmiştir.Raporda bildirildiğine göre;şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • KAYSERİ şubemiz PEk yakında Muhterem müşterilerim zin Hizmetine girecektir Yeni Postohone Cod.'45'.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • POLİSTE •ic Tan vapuru ile seyahata çıkacak olan Ali adında birinin büeti ile bir miktar parasını çalan Hüsnü yakalanmış ve Ad(liyeye verilmiştir ic Cagaloğlunda Çatalçeşrr.ede manifaturacılık yapan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • KISA HABERLER Ar Hamamcılar Derneği aîâkalı makamlara müracaat ederek terkos suyu ücreüeraıin indirilmesini;aksi halde yıkan ma fiatlarının arttırılmasını »J istemişlerdirir İlk öğretim müfettişleri,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • Kok kömürü tevziatı TI.I1M.i».wııa«^ın Bu seneki tevziat işi geçen yıllara nazaran dana iyi yapıldı Kok kömürü tevziatı 1951 1952 yılı içinde geçen senelere nısbetle daha iyi bir seyir takip etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • Seyyar vapurunda yangın çıktı Karabiga postasından dönmekte olan «Seyyar» vapurun da elektrik kontağından yangın çıkmış,ateş büyümeden gemj personeli tarafından süratle öldürülmüştür.Gemide mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • SAHTE ASKERİ RAPOR TANZİM EDEN ŞEBEKE HABERİNİN ASLI 1.Ordu Temsil Bürosundan bildirilmiştir:6 Şubat 1952 tarihli bazı İstanbul gazetelerinde sahte askeri rapor tanzim eden şebeke)başlığı altında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • Gaz ocağı inf i lâkı Dün vukubulan kazada genç bir kız muiıtelif yerlerinden yandı Ortaköyde,Kırmızı sakakta,1 numaıalı evde oturan Müker rem Yılmaz adında 17 yaşiann da bir kız gazocağmı yakarken bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • ÖĞRETMENLERİN DÜN YAPTIĞI TOPLANTI îlkokullardaki «Yavru Kurt* faalij'etlerini idare eden öğretmenler dün Eminönü Millî Eği tim Müdürlüğünde bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda yıllık faaliyet progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • FIKHA Şehit ana'arı Korede Birleşmiş Milletler ideali ve dünya dUsmanlanm yok etmek uğruna savaşan,aziz senitlerimizden ikisinin anasına dün merasimle maduldaları takıldı.Bu hazin ve hazin olduğu kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Millî piyangonun dünkü çekilişinde ikramiye kazanan nu maraların tam listesini bildiriyoruz:200.000 Lira kazanan numara 06289S 50.000 Lira Kazanan Numara 020513 20.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • n ¦«Mur «.ı.MAKALE Kelime ırkçılığı ismail Ank ırada çıkan Türk Dili)mecmuasının soa nüskasındaki yazılardan birinde Türkçe karşılıkları bulunan Arap ve Acem kelimelerinin kullanılmasına itiraz ediler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Fr.îsveç Kr.Florin liret.Drahmi.Eskoudes Açılış lapan.7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 1933 Ergani.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • HALKIN SES Açılan kanalizas* yon dertle i Lâlelide Şehnameci sokağında oturan Şeref yazıyor:«Bundan bir ay evvel sokağımızda kanalizasyon tamiratı yapıldıktan sonra yol tesviye edilmedi.Hâlâ öyle duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • KONSER Konservatuar koro konseri Muhittin Sadak idaresinde solist Feylıa Talay 11 Şubat pazartesi 18,30 da Şehir Dram tiyatrosunda.•4c Frank Pelleg Tanınmış ta raelli piyanistin tek resitali 12 Şuhât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • MM» I m' *W»e *i wnr ^ IM r Bütün dünyanın kaptarı Carlsen'in yaralı gemisini terketmeyip onunla nasıl günlerce kudurmuş dalgalara karşı koyduğundan bahsettiği şu günlerde terkedilmiş gemilerin vb bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1952
  • Hie.8 ŞUBAT 1952 Cuma 12 C.Ev İ1371 19 K.Sa.1367 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.05 LS3 Ogle 12J28 6^5 İkindi 15 15 9.41 Akşam 17.33 12.00 Yatsı 19.05 1.33 îmsak 5.24 İLSl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • Taftadan mükellef bir elbise giymiş kadın yolculardan biri malûm korku yüzünden dört erkeğin kendisine gösterdiği yere oturmağa cesaret edeme miş,yine kendisi gibi tafta el biseli diğer bir kadının ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • İngiltere Kralını kaybetti İngiltere Kralının vefat haberi bütün dünyada derin bir teessür uyandırmıştır.Londra,da ve büyük İngiliz şehirlerin,de sokakta ağlayanların pek çok olduğu hildiı ilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • Beyaz kadın ticareti yapan bir şebeke Paris,7 Nafen)Merkezî Singapurda olan bir şebeke meydana çıkarılmıştır.Bu şebeke Hindistana,Güney Afrika ya ve Pasifik adalerma beyaz kadm satmakta imiş.Bu tic-tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • „Âvrupa J arazi s5,ı Saar bölgesinin istikbaline ait Praımn yeni bir teklifte bulundu Paris,7 A.A.Salahiyetli;kaynakların dün akşam bildir-i diklerine göre Fransa Saar m&selesi hakkında Almanyaya ye n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • SANAT Anm Büyükleri,doğum veya ölüm güaleri geldikçe,yılda bir iki kere de olsa,anmak,isimlerini,değerlerini yaymak çok yerinde,çok güzel bir gelenek:Toplumu gelişi güzel bir yığınak olmaktan kurtaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • HAZRETi MUHAMMEDİN Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millet Medinede gösterilen yakınlığı görmemiştir TEFRİKA No.37 Hazreti Muhammed buraya fakirleri kabul etmiş bunları parasız orada yatırmış,bir kaçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • 6ö& Bir ecnebi ile konuştuk Dun şehrimi/İlk defa gelen bir ecnebi ile tanıştık.Misafirimiz bir aydanberi İstanbulda olduğunu,seli riıı hemen her tarafını gezdiğini,Boğazı,Adaları,Halicin her iki sahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • Geçim indeksi İstanbul 'Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1951 yılı aralık ayına ait geçim indeksi neş redilmiştir.Bu indekse göre;aralık ayın de ana ve baba ile üç çocuktan mürekkep orta halli bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • iltica eden!d plomatlar i Son haftalar içinde Hatılı devletlere iltica eden diplomat.i ların sayısı arttı ı r Paris.7 Nafen)Sovyet Rusyanın idaresi altında oulunan memleketlerin demirperde dışındaki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • 11 yıldan beri devam 3 den bilardo partisi Molboume,7 Nafen)Bu rada 11 seneden beri devam etmekte olan bir bilardo partisi oynanmaktadır.Rakipler hafta da bir karşılaşmatadırlar.Birinin puanı 2987,diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • KİSA HARİCÎ HA8EELER AMERİKA Amerikan Federal Araştırına Bürosundan Mr.Edward Kargett,tersanelerde yapılan hırsızlıkların faillerini tesbit etmek için yeni bir usul bulmuştur.Müteaddit yerlere koıan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • Batı filoku ve Araplar Azzam Paşa,Arapların durumunun İspanyollara benzediğini bildirdi Madrid,7 A.A.«El Alcazar» gazetesi Arap Birliği Ge nel Sekreteri Azzam Paşanın gazetesinin Paris muhabirine verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1952
  • Rus peyklerinde isyan Komünist resmî makamları da iktidara karşı mukavemetin arttığım itiraf ediyor Londra,7 Nafen)Demirperde gerisindeki muhalefetin artmakta olduğuna dair ha berler resmî komünist ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.02.1952
  • m S-New York mağazalarındaki model kızlar arasında yapılan cinsi cazibe müsabakasını yukard* resmini gördüğünüz Honey Merrily kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1952
  • IKorede şehit olan iki subayımızın anneleri ve bir üsteğmen dün Amerikanın en yüksek nisanı olan «Gümüş Yıldız» madalyası ile taltif edilmişlerdir.Bu münasebetle dün İstanbul üniversitesi bahçesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1952
  • HERGÜN TARIKKEN MERAKLI BIRVAK'A Kureyşlilery kaybettikleri Kâbenin anahtarını buldular Hazreti Peygamberin dördüncü ceddi L Kasi Zeyd)kayınbiraderi,Huzaalı Gabşanı,sarhoş ederek,Kabe anahtarlarını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.02.1952
  • ŞAMOAN6İBAŞI KARA i Hayatı Güreşleri ve Aşk Macerala TEFRİKA No.13S Bedirhan CİNAS Kel Miço süratle kendisini sert elense ve tırpanlarına Neden boşu boşuna yorayım kendimi.Ortaya çıkanların hepsini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1952
  • Joe Louis golf şampiyonasına katıldı Rocky Marciano'ya fena bir şekilde yenilen «ski dünya boks şampiyonu meşhur Joe Louis bir taraftan boks antrenmanlarına devam ederken diğer taraftan da golf;oynama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1952
  • Alman ata RADYOLARI BEDAVA DAĞITILIYOR SCHAUB Müessesesinin tertip ettiği Müsabaka Beşiktaş Fenerbahçe,Galatasaray Fenerbahçe v© Galatasaray Beşiktaş maçlarında ilk golü atan oyuncuva ve bu oyuncuyu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1952
  • w m 1 1 |fe;1 i 3 V JW VKV *fV^i s?İM:•T-v$,şfcfcİ ¦Aft'-İstanbul futbol hakemleri evvelki sene yaptıkları bir toplantıda hep bir arada.Türk futbol hakemleri cahil midir?Yoksa!Sulhi GARAN bina çok,ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1952
  • Lig maçları programı 9/2/1952 CUMARÜTESİ Mithatpaşa Stadında 13.15:Vefa Emniyet.Ha kemler K.Kılıç M.Çakar Î.Uygur.15.00:Galatasaray Beykoz.Hakemler:S.Garan M.Afir R.Atakanı Şeref Stadında 12.30:Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.02.1952
  • 94 üncü maçlarını yapacaklar 28 senedir yapılan maçlarda Beşiktaş kırk iki,F.Bahçe otuz üc galibiyet aldı Sarı Lacivert ve Siyah Beyazlı futbolcular 1924 senesinden beri oynadıkları,maçlarına bir yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • Havayen polisleri.Bü» tün kamaraları arıyorlar.Heı halde Cameron her tarafa haber vermiş olacak.Bir kadını aradıklarını söylüyorlardı» duydum.Martin'in yüzül sapsarı olmii.'jtu:Ne yapacağız?Burada ki.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • Gayrı Menkul Satış ilânı Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/329 Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından verilen sStış kararı ile Kadıköy Suadiye mahallesinin Tan ve Alipasa sokağında eski 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7,20 Adapazarı 10,10 izmir Konya Adana 13,50 İskenderun 18,20 Anadolu Ekspresi 18.30 Adapazarı Postası 20,05 Ankara Ekspres Yataklı)20,50 Erzurum 21,40 Doğu Ekspresi Gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • BUM HÜKÜMDAR TKFRİKA N».13T Yazan:SAMANCtGİI."Bre teres,afyonu yasak ettiğimi bilmezmisin?Niçin tarlanı afyon elemeğe verirsin Tabiî korkunun ölüme fay dası yoktu.Üstüne,başına çekidüzen vererek Padiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadar hastalarını kabul ed€r Adres;Beyoğlu istiklâl Cad.Parmakkapı Küçük İş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • Sinemacılık ve Filmcilik Cemiyetinden Muhterem meslekdaşlarımu za:5/2/1952 tarihindeki fevkalâde Umumî Heyet toplantısında ek seriyet bulunmadığından bu toplantının 12/2/1952 tarihinde Beyoğlu Sümer S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruttur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt Kr.Lr Kr.Senelik 42.00 8100 Altı aylık 22 50 43.00 Üç aylık 12.00 24.00 Bir ayük_4.50 9.00 ÎLAN FÎATLARI 2 ve 3 üncü şayianın santimi 4 T.Lî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • Kayseri Valiliğinden:Kayseri Bayındırlık Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıdaki şartlar ile iki aded son model yeni kamyon alınmak üzere kapah rarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Kamyonlar 3.5 fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • Devlet Denizyolları Malzeme işleri Müdürlüğünden 1 Bir adet hurda Deniz motoriı pazarlıkla satılacaktır.2 Pazarlık 11.2.952 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Malzome îş'eri Müdürlüğünde yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • Nakliyat yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden 1 İğdır anbarımızda mevcut Ofisimize ait hububat,bakl;y.'it vesa;r maddelerden 3500 tonunun Erzurum'a taşınması işi açık c-ASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • RADYO İstanbul radyosu n 12,57 Açılış ve program,13.00 Haberler,13,15 Karışık hafif öğle müziği Pl)13,45 Şarkılar 14.15 Programlar ve dans müziği Pl .14,40 Yürükler Pl)15.00 Kapanış.17,57 Açılış ve pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ «PHtA TİYATROLARI Saat-21 de DRAM KISMI MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi;Reşıha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut özakmaa Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • 1 23456789 10 11 12 Hazırlayan:Sadi Borak 6 Müsaade İstihsal et iki kelime)7-isteklisi 8-Çingene satar Rusyada Türk ekalliyetlerinden.9 Su;Tersi damdakine emir;Taharri etmek 10 Zamanın bölümlerinden;G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu aksam saat 21 de MAKSİM» de yV/f Cumartesi,pazar 18 m X^l fta n.atine ve çarğ j.'imba 16 da tenzi-M ı+f lâtJı matine f SORMAGÎH* ataHroT Şarkılı tuluat oyun Peia -uoe akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • I»—f—II II Lokman Hek»«n Dr.HAFH CEMAL Debiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12:öğle den sonra 14.30 17 de has-ı ta* kabul eder.istanbul Pivanvoltı Nrv }Q4 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan:951/6635 Mahcuz olup satılmasına ko rar verilen bir aded Mersdes 896 No.lu ve 1951 madel matbaa basma makinesi 18/2/19f)LJ tarihine müsadif pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.02.1952
  • Vernik alınacak Devlet Demiryolları merkez 9 uncu satmalına komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 liste muhteviyatı verniğin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Ticaret Odaları Birliği Ankara,7 A.AJ)Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Oda lan ve Ticaret Borsaları Btıliği Genel Kurulu bu sabah ve öğleden sonra çalışmalarını bitirmiştir.Öğleden evvelki oturumda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Atlantik Paktı Baş tavafı birincide")müzakereleri müteakip;Türkiye ive Yunanistanın Atlantik Paktına alınmalarına dair protokolü onaylamıştır.BEÇİKA DA SARARINI VERDİ Brüksel,7 A.A.Türkiye ve Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Şehir Meclisi FBaş tarafı birincide!diğini iddia etmeleri üzerine hava elektriklenmiş,gürültülü münakaşalar cereyan etmiş ve saat 18 de toplantıya son 'verilmiştir.Diğer taraftan.Şehir Meolisi bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Fransız M Türk dost Paris,7 A.A.Millî Meclisin ilk dönem toplantısında teşekkül etmiş bulunan TürK Fransız dosluğu Parlâmento Grupu tekrar faaliyete gedmiş ve dün Mecliste yeniden top.an mıştır.Parlâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Dun yapılan muhteşem mmmm M bir askerî merasimle mm m* Şehit annelerine madalya verildi Hür insanlık idSali uğrunda Korede.kahramanca çarpışacak şahadet mertebesine Uıâşan Piyade Yüzbaşısı Cevat Olhon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Mısırda i i öldürülen İngilizler Londra,7 A.A.26 ocak tarihinde Kanı redeki kanunsuz hareketleri takbih eden İngiliz notasının metni bugün Londrada yayınlanmıştır.Notada bu kargaşalıklar sırasında İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • ŞEIIKtN TENVİRAT İŞt İstanbul sokaklarının ışıklan dırılması işine hızla devam olunmâktadır.1951 yılı zarfında muhtelif sokaklara 1043 lâm-"ba konulmuştur.Bu arada Beyoğluna 187,Beşiktaşa 55,Sarıyere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Pamuk piyasası I Ba* tarnfı birincide i bizi tenvir eder misiniz?Ekonomi ve Ticaret Bakanınla cevabt şöyle olmuştur ¦Pamuk fiatları bu sene ma alesef temevvüçlü bir manzara arzetmişttr.Normal olarak y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • RODOS Btt makorladen 1—i» öe topladığı milletlerin seki)şekil mukavemetleriyle uğraşan,bunları ateş vekanla'boğinağa çalışan 'Rusya,İkinci Dünya Harbinden sonra Avrupada yüz milyondan fazla nüfuslu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Güreşçiler Ulaş taralı birincidel dim.Aîi Yücel benim b&şı mâ bu belâyı getirdi.Onun nârına yan-dim.Üzülmüyorum:çünkü,suçsuzum,lsvecten gelecek tahkikat evrakı herşeyi açıklayacak ve asıl suçluyu orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • "Çetecilik» davası I Baştarafı birincide 1 Mahkeme heyeti eğer b«.yazıda suç unsuru bulmaz v yazarım mesul etmezse,mesuliyetin nerelerde aranacağın söylemelidir.Bava beraatîe nc ticelenirse;biz de ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • ÇEROSLOVAKYADA BEŞ KİŞt İDAM EDİLDİ Londra,7 AP)Moskova radyosundan bugün bildirildi gine göre.Çekoslovakya,Birle şik Amerika hesabına casusluk ettikleri öğrenilmiş olan beş kişiyi idam etmiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Kılıç Ali rEag tarafı birfncidel j tüık'ün uğradığı Samsun pek müşteki ve heyecanlı görün-j inekteydi.Hâdisenin dikkate,şayan olan taraflarından biri de şuydu ki,halkın şikâyetleri hükümet riiesa ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • Elizabeth ingiltere Tahtına çıkıyor j fBaçtarafı 'birincide"!Kraliçenin yemin merasiınm-I de Edinbourg Dükü de hazır I bulunacaktır KRALİÇE LONuKAW.i Londra,7 AP)Kral VIinci George'un ölümü üzerine B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.02.1952
  • istanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden AÇIK ARTTIRMA Nali.sK.Miktarı liiymeii Tcmtnai.No:"Kilo Gr.Lira Kr.Lira Kr.1731 3094 000 2170 00 163 12 119 419 500 4195 00 314 68 1135 1226 000 1545 00 115 «7 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.02.1952
  • UL DEFTERDARLIĞINDAN Mükellefin ve sorumlunun adı e soyadı İŞİ İş adresi Vergi miktarı Ceza mintan Senesi Lira K.Lira K.Petro Kuzb Akif Kutay Muslehattin Başyazgar Hakkı Yazıcı Saksı ve tebeşir imali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • küçük Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yukarı SAHNfc Komedi 1 Perde Yazan Vgdat Nedim T»r Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • En zarif möble,en Ustlin teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELO Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIŞ Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA S a 11 yerleri' Galata Tahir Han Tel:49449 Tepeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • İstanbul Asliye 2 nci Ticaret Mahkemesinden:950/276 Fatma Seniha Billûrsoy vekili tarafından Galata Assıkürasyoni Genaıli Han ikinci kat 32 33 No.da Emlâk İkraza!Bankası Anonim Şirketi aleyhi ne,müvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • 15 Lira Peşin 10 Lira Taksitle İngiliz ipliği kumaşlardan Ismarlama ELBİSE 115 LİRADIR Salâhaddin Karakaşlı Müessesesi Mahmutpaşa:Kapalıçarşı kapısı yanında No.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • Üfc Muayyen zamanlardaki sancılara karşı|ğ V^-"V I.kininli GRİPİN ba şan ile kullanılır.GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder,romatizma ve siya tik tedavisinde faydalıda.4 saat ora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • Saç kesmek te bir sanattır "S AR AV,Her konforu haiz,Istanbulun en modern berber salonudur Beyoğlu,Galatasaray Lisesi karşısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • Tevsi edilen Yerköy silosu elektrik tesisatı eksiltme ilânı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Yerköy silosunun tevsi ödilen kısmının tenvirat,sinyal ve kısmen de kuwei muharrike kolon tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • Devlet orman işletmesi Bafra Müdürlüğünden 1 Fabrikamızın istif yerinde partide mevcut «143.365» M3.siyah marka çam kereste,partide1 mevcut «39,097» M3.kırmızı m,arka çam kereste partide mevcut «107.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • İstanbul Asliye İkinci Hukuk Yargıçlığından:951/252 Güllü Kemerci tarafından Beşiktaş Vişnezade Kireçhano sokak 3/2 sayılı evde kocası Rıfkı Kemerci aleyhine açtığı dâva sonunda tarafların boşan malar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • Istanbul altıncı Noterliği vasit a siyle Galata Ckçu Musa Emekyemez mahallesi Yüksek Minare sokak 3 numarada Nesim Esturugu Hesabıma kemik mubayaası için benden aldığınız paralardan teslim ettiğiniz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci KARACAN Bu nüshada Tazı İşlerini idare eden Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası ı Mi»» ı m n^n,ıııK^ı ı#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • fst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları Kapalı zarfla 200 miliamperhk 2 ödet röntgen cihazı satın alınacaktır,f hak si 12 şubat 1952 salı günü saat 15 de Ankara M.S.B.2 No.lî Sa.Al,Ko.da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • Kiralık veya satılık bîr bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığt Müdürlüğünden Istanbulda 50 yataklı bir tesis kurulmak üzere büyük biı l'ina kira ile 1 utulacak veya t atın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • ^¦¦"Bayan Daktilo Aranıyor"*»!I Daktilo yazabilen ve muhaberattan ânlar bir bayan aranmaktadır.Lisan bilenler tercih edilir.Adres:Galata Makaracılar caddesi No.19 Fabrikatör Aif Göksu Tel.41901 1956)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 08.02.1952
  • TO.WW* ILK BÜYÜK İKRAMİVES!ANKARADA BİR EV AYRİCA ÇEStTU PARA İKRAMİYELERİ ŞARTLARI BANKADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ,ff ŞUBATA!RADAR S*2 DÇ SİR HESAP AÇTlRH tt2j BU,KACIRILMIYACAK BÎR FIRSATTIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan