Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • ^4wU(WH Bugün şehrimizde hava,umumiyetle hafif bulutlu geçecek,hava sıcaklığında ehemmiyetli bir değişiklik olmıyacak.rüzgârlar değişik yönlerden orta kuvvette esecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • SERBEST FIRKANIN İÇYÜZÜ an evvel manzarası İsmet Paşa,Meclîs otoritesini bütün ceberutiyle tesis et niş bulunuyordu.Münakaşa hürriyetinin yokluğu,bir takım keyfî hareketlere,ölçüsüz muamelelere yol aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • Memur maaşları MESELESİ Hükümet maaşların arttırılmasını ehemmiyetle ele almış bulunmaktadır Devlet memurlarının dcret rejiminin ıslahı için Maliye Ba kanlığı Tetkik Kurulu tarafından mufassal bir rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • Bir genç nişanlısını 17 yerinden vurdu Polis,kaatîli linç etmek isteyan halkın elinden güçlükle kurtarabildi Dün BeyoğJunda.Kalyoncu mevkiinde aşk ve kıskançlık yüzünden yeni bir cinayet daha işlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • infilâk eden gaz sobası yüzünden 6 kişi yaralandı Dün sabah Sultanahmettö Fe nerlikapı sokağı 60 sayıda oturan Şükrünün yatak odasındaki gaz sobası âni olarak patlamış ve altı kişinin yaralanmasına se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • Atlantik Pojctına iştirakimize dair Hollanda kararını v e r d i La Haye,6 A.A.Holanda Ayaş Meclisi Tüıflciye ve Yunanistan in Atlantik Paktına alınmalarını üçe karşı 29 oyla tasdik etmiştir.FKXNSADA P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • Türk-Yunan askeri görüşmeleri Vcni/dos,bir Yunan heyetinin Ankaravi ziyaret edeceğini söyledi Atina,6 A.A.husus!muhabirimizden)Venizelos,Yunan aeker'i heyetinin Ankaraya giderek Atlantik Paktına giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • BÜTÜN DÜNYANIN UĞRADIĞI ÇOK ACI BİR KAYIP İngiltere dün sabah vefat Altıncı George Dün sabah vefat eden ingiltere Kralı Altıncı George İngiltere Kraliçesi ilân edilecek olan Prenses Elibazeth Acı habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1952
  • ¦Mu'»miiii m HAVUZ YAVUZ hâdisesinin fedaisi Mt İhsan dair Cihat Baban "Zafer,de bir makale yayınladı Ankara,6 Milliyet)Bugünkü Zafer gazetesinde Cihat Baban,gazetemiz ı de,yaşadığı devirlere ait hâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • «MW MAKALE İnsan düşmanlığı İsmail Hami DANIŞMEND Çarlık devrinde Rusya ile yalnız harp cephelerinde mücadele edilirdi;Bolşevik devrinde harp cephesinden evvel her milletin ilk mücadeleyi kendi rocm l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Hie.7 ŞUBAT ¦u 11 18 C.Ev 1952 Sa.1371 Perşembe 1367 VA ECtT VASATİ EZANİ Güne;706 1.34 Öğle 12 28 6.56 tkindi 15 14 9 42 Aksar a 17.32 12.00 Yatsı 19 04 133 İmsak 5.25 11.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Kr.Florin Liret Drahmi Eskoudes Açılış crpan 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 54.12.50 73.68.40 0.44.80 01.876 9.73.90 Ergani tkraraiyeli.193
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • TOPLANTİ Eczacılar Yardımlaşma Derneği 13 şubat çarşamba günü Taksim Belediye Gazinosunda bir toplantı tertiplemişlerdir.BALO Her yıl terlilenmekte olan «Mühendisler Balosu» bu akşam Taksim Belediye G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • FIKRA Ceza Kanununda yapılacak tadilât Türk Ceza Kânununda yapılacak tadiller üzerinde çalışmalarına devam eden Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu,suçlulara verilecek cezaların günün icaplarına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Mercandaki arsalar ¦Mim m'^i ı—ıı ı *uw.m Satış işiyle ilgili bazı memurlar değiştirilecek Usul&üz olarak satıldığı iddia edilen Mercandaki arsalar meselesine mülkiye müfettişleri tarafından el konmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Bu sene peynir bol Yeni peynir mahsulü bir aya kadar piyasaya geleceğinden peyntn fiatları toptan olarak 170 kuruştan 140 150 kuruşa kadar düşmüştür.Halen elde 70 80 bin tenekelik bir stok bulunmakatd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • VALİNİV DÜNK?TEFTİHİ ValL dün beraberinde Beyoğlu Kaymakamı olduğu halde Galatudaki Kalafat,caadesiyle civardaki yeni yapılan yolları teftiş etmiştir.Bu arada,Yelkenciler ve Yemeniciler sokaklarında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • D.P MECLİS GRUPU BUGÜN TOPLANACAK Şehir Meclisi Demokrat Parti Grupu bugün saat 15 de toplanacaktır.Bugünkü toplantının gündeminde bütün komisyonlara yeni baştan âza seçimi yapılması teklifi de vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • HALKIN SESİ Bir asfalt caddeden şikâyet Hamamda oturan İlker canlı yazıyor:«Hamamdan Kasımpaşaya doğru inen cadde malûm.Bunu vaktile asfaltlamalardı da.Yâni şehrin itibarda bir caddesi addedilmiş ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Tahtakalede bir kaçak eşya deposu basıldı Selâmet hanında yapılan arama sonunda 5068 parça kaçak eşya ele geçti istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü mühim bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • K ISA HABERLER ic Koredeki Türk Birliğinin es ki komutanı Tümgeneral Tahsin Yazıcı dün sabahki eksprösle Ankaradan şehrimize gelmiştirif Hindistan Hariciye Nâzın şubatın 17 sinde memleketimize gelerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Ayol,kızım iffet çabuk ol!Ne var anne.bu kadar te.Jâs etmeyS-Vapurun kalkmasına daha beş dakika var.Ne var olur mu hiç?Baksana bilet almak için sıraya girenler kuyruk olmuş,hemencecik sen de arkaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Küstah bir kadın tevkif edildi Galatada Mandra sokağında oturan Atiye Ata adında bir kadın,Devet Başkanına hakaret etmek suçu ile Adliyeye verilmiştir.Dün vc abah Adliyeye verilen Atiye Üçüncü Sulh Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • FKAN PELEG BU HAFTA İÇİNDE GELİYOR İsrael'in tanınmış piyano viı tiozu Frank Pel eg bu hafta içinde şehrimize gelecektir,tik konserini ayın 12 sinde verecek olan Frank Peleeg müteakı ben Ankara ve İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • DtN 15 YANKESİCİ YAKALANDI Dün şehrin muhtelif semtlerinde arama yapan Emniyet Müdüılüğü İkinci Şube memur lan,hırsızlık ve yankfesictlik yapmak isteyen 15 sabıkalıyı teşebbüs halinde yakalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • POLİSTE if Rumelihisaıında Sırtacı so kağında 28 sayılı Dürdaneye aü evde yang^ çıkmış,üst kat ta.mamen yandıktan sonra,itfaiye I nin müdahalesiyle söndürülmüş.türit Şoför Hasan Aygının idare sindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Feci bir infilâk *'M «ı—HWIHı—mı *m Dün bir gaz sobası yüzünden 6 kişi yaralandı ı IM«jiı;ı Dün sabah saat 9 sıralarında Sultanahmette altı kişinin yaralanmasiyle neticelenen mü essif bir kaza olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • BİR EUOİN KAÇAKÇISININ DURUŞMASI TAPILDI Eroin kaçakçılığı yapmış olmak suçiyie adliyeye verilmiş olan ve hususî otomobilinde 4 kilo eroin bulunan Osman Keçelinin duruşmasına dün 5 inci Asliye Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Belediye bazı binaları satacak Belediye Daimî Komisyonu 1952 yılı Özel İdare ve Belediye bütçelerini hazırlayarak Şehir Meclisine sevketmiştir.Daimî Komisyon,önümüzdeıci malî yıl yapılması düşünülen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • HASEKİ HAStAHANESİNE İLÂVE EDİLEN PAVYON Haseki hastahanesine ilâve edilen 100 yataklı yeni bir pav yonun temel atma töreni dün saat 16 da hastahaneye ayrılan inşaat mahallinde yapılmıştır.Temel atma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Denizcilik Bankasının kurulması hızlandırılıyor Devlet Denizyolları Genel Müdür Yardımcısı Behçet 0\man Ağaoğlu dün sabah Ankaradan dönmüştür.Ankarada Denizcilik Bankası kuruluşu ile ilgili malî mesed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Haliçte bir deniz kazası' Evvelki gün saat 18,30 da Kasımpaşadan kalkan 16 numaralı Haliç vapuru,Halicin ortasında demirli «Sadıklar» gemisinin bordasından i«eyir fenerlerini yakmamış bir motuı ün üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1952
  • Sümerbankm geçen yıl içinde yaptığı satışlar SünıerLank tekstil sanayiine bağlı fabrikaların 9 uncu dönem işbirliği programını tespit etmek üzere fabrika müdürleri iki günden beri alım satım müesseses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • Orta Şark sükûna kavuşurken Aylarca devam eden karışık,faklardan,sokak nümayişlerin,den,hattâ teşkilâtlandırılmış cinayet ve kundakçılıklardan sonra Orta Şark tekrar sükûna kavuşmaktadır.Buna mâni oli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • ISA HARıCl HAB RLER t AMERİKA Dün Amerikadâ «Bilmece severler» cemiyeti bilmeceyi ilk yapan adamın ölümünün 13 ün cü yıldönümünü anmışlardır.Bu adam Victor Harri isminde bi.Amerikalıdır.1925 te otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • ŞUBE ve AJANSLARIMIZIN 35 incisi S"b,t 1952 KAYSERİ ŞUBESİ BUGÜN HİZMETE GİRDİ YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • Tefrika No.39 Geceleyin de sabahın ilk saatlerine kadar kanunları hiçe sayarak adaleti zorlamak.Bütün bunlara,gayet kuvvetli,gayet yerinde bir zekâya,cinnet derecesinde istikamet şaşırtan damar sertli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ Dergiler Hisar Perkisi 22 mi Şu-bat 1952 s*.vim Ue ikinci yılım bitirmiş:Tebrik ederle.İnşallah daha bir çok yıllara mukavemet eder ve gelişme hızım arttırır.Hisar'w bu saymanda on a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • Almanya seçimleri Federal Alman hükümeti dört işgal bölgesinde yapılacak seçimlere ait kanun tasarısını kabul etti Bonn,6 A.A.Almanyanın heyeti umumiyesini alâkadar eden meseleleri tetkik llo meşgul P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • Katyn ormanı faciası tahkikatı genişliyor On binden fazla Polonyalı subayın katli hâdisesi Amerikan Kongresinin hususî bir komisyonunda inceleniyor Vaşington,6 Nafen)Bir-1943 senesinde Moskovaleşik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • ing Iterenin dış siyaseti İş^i Partini,Parlâmentoya Mulıai'azakâr iktidarın dış politikasını tasvip edeu bir önerge verdi «IIBUIİIIM i II I I c 1^1 HIT,Londra,6 A.A.İşçi Paıtisi tarafından dün akşam A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • Kerenin 1st kbeli l|i»l m.Güney Kore Başkanı müttehi bir Küre kurulmasını ısrarla fetiyor Pusan,6 A.A.Güney Kore Cumhurbaşkanı Syngaıan Rhee,bugün verdiği beyanatta göyle demiştir:Kareyi taksim edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • Graham Green Ame rikaya girebiEecel Vaşington,6 A.A.Adalet Bakanlığı sözcüsünün bildir diğine göre,tanınmış İngiliz ro mancısı Graham Green'e Birleşik Amerikaya giriş vizesi verilmiştir.Green,üç hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • Yunan memurlarının grev yapmaları önleniyor Atina,6 AP Yunan kabinesi memurların grevine karşı tedbirler ittihaz etmiştir.Her Bakanlık için bir asgarî kadro tesbit edilmiş ve bunda yer alacakların isi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • 6 varında bir »oför Paris,6 Nafen)Dünyanın en genç şoförü 6 yaşında Chvis Koliveç isminde bir Amerikalı çocuktur.Anno ve babasiyle Pa listedirler.Çocuk babasının yaptığı ufacık bir yartş otomobilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • HAZRETi îjCfyJUt* SAHİH İÎAÎİZ TAK$V UHAMMEIH HAYATI-Muhammedf Yahudi âlimi Selâmınoğlu'nu da hidayet yoluna sokmaya muvaffak oldu Tefrika No.36 Ya Muhammed.hoş geldiniz,evimize şeref ve safa getirdin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1952
  • 6Ö%E Istanbulda Belediye kontrolü varmıdır?Gazeteler yazdılar.Son günlerde şehirde gıda mad delerinden zehirlenme hâdiselerine tesadüf edilmiş.Bu haberi okuduğumuz zaman raütessir olduk,fakat hayret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.02.1952
  • İngiltere Kralı Altıncı George dün sabah ölmüştür.Resimlerde Kralın hayatına ait muhtelif safhalar görülmekte,dir:1 İngiltere Kralı at yarışları ve sporuna karşı derin bir alâka duymuş tur.Resimde Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1952
  • m m m m:m:W'M 4,m i W'0^ m-Bütün insanlar gibi Hollywood artistleri de,arkadaşlarının güzelliğini kıskanmakta veya gıpta etmektedirler.Meselâ,Hollywood'un en güzel artistlerinden biri olarak tanınan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1952
  • HERCÜN TAFIHfEN MERAKLI B!R VAK'A Saraya hâkim olan güzel ve şuh bir Yahudi karısı Bütün hasekilerin rüşvet vasıtası olan Ester Kira,Türk hazinesini boşaltacak kadar suiistimallerde bulunmuştu Ester K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.02.1952
  • İSVEÇTEKİ GÜREŞÇİLER BU AKŞAİti GELİ YOR îki stil üzerine Ibveçte dört müsabaka yapan İstanbul Güreş İhtisas Kulübü kafilesi bu akşam 20.20 de beklenmektedir.Müessif hşdiı e hakkında yeni bir malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1952
  • Profesyonel ligin ön safını işgal eden klüplerin aralarındaki karşılaşmaları ecnebi hakeme idare ettirecekleri anlaşılıyor Dünyanın her yerinde öyle midir,bilmiyoruz.Fakat bizim memlekette ithal malı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1952
  • Çamlıca Kız Lisesi şampiyon oldn Dün Erkek-Terzilik Okulu spor salonunda köy okulları voleybol finad müsabakalarının ilki,hakem Orhanın idaresinde Beyoğlu Kız Orta ile İstanbul Kız Orta takımları aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1952
  • Güzel Çerkez kadını,bazı dedikodular olmuş,saraydan çıkamıyorum,efendimiz çol» sıkıyor,seni hiç unutmadım,artık eskisi gibi sık sık buluşacağız.gibi bahane ve tatlı sözlerle Iboyu kandırmış ve bü tün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1952
  • Okullar arası futbol maçları Dün Vefa Stadında okullararası.futbol maçlarına devam edildi.İlk mül abaka Darüşkiafaka ile Deniz Koleji arasında oynan di ve 2—2 beraber sona erdi.İkinci maçta rakibinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1952
  • m-Sırt adalesinin sakatlanmasiyle antrenmanlarına ara veren Ray Robinson bir maçtan sonra Spor âleminden kısa ve meraklı notlar Ray Roblnsonun sakatlığı Lamctla ikinci plânda Olimpiyatlar ve Bordo şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.02.1952
  • «BDOErii,n ı*ı« mm »K iw.n ı iu j Bisikletçi Reg Harris tngilterenin en cok sevilen sporcularının birisi de bisiklet sürat şampiyonu Reg Hârris'tir Evvelki sene «En çok sevilen sporcu» unvanını alan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • BimiR^UKl PDPZ ÜAW*MOXAim«MMr/Tefrika No.136 İtazan:SAJKANCIGİL Tez bu hainin başını alL Tutucu Hasan Paşa korkudan zıngır zıngır titremeye başladı Bre mel'un herif!Birkaç müfsidın tedibi icap edince,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • Bir müddet ikisi de konuş madllar.Ward,Martin'in otur duğu koltuğun kenarına ilişti.«Nasıl?Canın acıdı mı?diye sordu.Martin cevap vermedi.Sor duğu suali sanki duymamış gibiydi.Ward merakla:«Ne var Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • 1 2 3 4 5 6 •9 8 9 10 11 12 1 KJ^_İ j 2 fö{| i 3 i i 4 i ğ 5 il 6 7 i 8 9:10 I 11 1 12 m SOLDAN SAGA 1 Kötü iptilâlardan;Molye-Tİn bir eseri 2 En büyük Türk;İstihza 3 Bebeğe emir iki kelime)İskambilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • SATHI K Ambalaj malzemesi Begiktaşta Devlet Kâğıt Deposunda toplanmış olan takriben 9000 adet balya kapak tahtası ve sandıklardan ç kan 200 adet ambalaj tenekesi açık eksiltme ile ayrı ayn ve toptan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • Kiralık veya satılık bir bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden:Istanbulda 50 yataklı bir tesis kurulmak üzere büyük biı i-ina kira ile tutulacak veya ratm alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7.20 Adapazarı 9.00 Toros 10.10 İzmir Konya Adana 13.50 Samsun 18.20 Anadolu ekspresi 18.30 Adapazarı postası 20.05 Ankara ekspresi yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu ekspresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • R A D Y O htöiîbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri PI.Ludwing van Beethoven «Prometheus» uvertürü.Çalan;Felix Weingartner id.Viyana Fil.Orkestrası.Joseph Haydn.Senfon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • I^ukman Hek.'nn Dr HAFI1 CEMAL £ Philive Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-12" öple den sonra 14 30 17 de hasta kabul eder istanbul Pivınvn ıı ı\J v 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • Şimdi görünürlerde olmıyan büyük bir şilep onları İzmire götürüyor.Ana ile oğulun ilk uzun ve deniz aşırı yolculukları idi bu.Gemi bir Ağustos akşaım Sirkeci rıhtımından hareke,etmişti.Sarnyburnunu dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • MT7AMMEK KAKACA Opereti Bu akşam saat 21 de MAKSJM'de Cumartesi,pazar 16 la n.atine ve çaramb« 16 da tenzilâtlı matine sormagîb" Şarkılı tuluat oyun Perdem De akşamı ile cumartesi matine talebeye tenz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TÎYA'niOLAHI Saat 21 de DRAM KISMİ MİRAS Yazan:Ruth ve Augustos Goetz Türkçesi;Resiha Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon:42157 KOMEDİ Ki STVI I Penbe EvSiı Kaderi Yazan:Turgut özakman Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Türk-Yunan görüşrneferr •"BOS taralı birincide)edeceğini bildirmiş,ve Yunan askerî heyetinin bu seyahatinin Türk Genelkurmayı tarafından geçen-sene Atinaya ya«pılan ziyaretin bir iadesi olacağım belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Hoflanda kararını verefr 3c j taralı birincide 1 yonu,Türkiyenin Avrupa Kısmı dışında kalan topraklarının Atlantik Paktr himayesine alınmasına ait protokolün parlâmentonun tasvibine sunulmasını dün ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Güreşçiler ls?eçte yine galip geldi Vâateras 6 A.A.Bu küçük kasaba için rekor sayılacak 1000 kişilik bir seyirci kütlesi!önünde yapılan güreş karşılaşmalarında Türk takımı;îaveç takımını 7-2 mağlûp,et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Bas tarafı birincide)hada dilediği gibi at koştutabilecekti.Artık ona âdeta bir gün doğmuştu.Tabiatiyle bu vaziyet İsmet Paşanın hırsını,tamamı bir kat daha tahrik etmişti.Sahanın bu kadar boşalmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Mısırda yüksek rütbeli birçok polis azledildi Son hâdiselerde yıkılan binaların tekrar inşası memnuniyet uyandırdı Kahire 6 ÂP)26 ocak tarihindeki karışıklıklar sebebi ile Kahire Polis Müdürü ve birço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Meclis iç Mzugunun tadili Ankara 6 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Muhlis 'flumayın başkanlığında;toplanmış ve iç tüzüğün değiglinliTresihe dair-verfmiş olan tekliffierin müzakeresine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Bir genç nişanlısını 17 yerinden vurdu lLu.i'A Melanet Alt Kcfı&şlı ve maktul Evangeliya I Ba?tarafı birincide] başında,Bedrettin sokağında,on sayılı evde oturan ve Beyoğlu ndaki gazinolardan birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Şehrimize bir sirk gelecek Dünyaca tanınmış büyült bL İtalyan sirki,mayıs ayı içindi şehrimize gelmek için müraca alta bulunmuştur.Yüz elli senelik bir maziye sahip ohm bn airiıte;fil.kaplan gibi yırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • TBas tarafı birincide 1 nizdlik emellerine veda etmek zorunda kaldt^ İyileştikten sonra yüzbaşı rütbesiyle Fransada kiı İngiliz hava kuvvetlerinde yüzbaşı rütbesiyle-hiannet gördü I 1 temmuz 1920 de f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Yuvarlak ve lama de mîrî satın alınacaktır P.T.T.Fabriîcasf 1 Müdürlüğünden î ŞSrtnamesi mucibince açık eksiltme ile 3000 kilo 22 M/ıvit ve 4000 kilo 25 M/M.yuvarlak demir çubuk ile 3000 kilo 12 X 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • İngiltere Kralı dün vefat etti fBag tarafı birincide^ dan sonra da muhtemelen:Londraya getirilerek merasimle $ehirden takriben 32 kilometre mesafede bulunan Windsor malikânesine nakledilecektir.IIJ/Ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • İhsan Beye da ir rVtt.tarafı bırİKcide)yaşarma insanların,sosmasuvdan ve nihayet o devirde kendisine yapılan hücumları ve kendisinin yaptığı hatâları açıkça izah etmesinden,hâtıraların doğru olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.02.1952
  • Me mur maaştan naştarafı birincide] n âmil olmuş t ur.Söylendiğine *göre,raporda devlet memuru maaşları ki.gibi 14 derece oLaıak tesbit edilmiş,fakat başlıca döri grupa ayrılmıştır.Kadrosuzluk yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.02.1952
  • r* n u im i?nı u ALMAN MALI TAM DİZEL TRAKTÖRÜ KULLANANLARIN PAROLASIDIR unu n.IW «5 Beygir,»S Beygir,leygir,2t Beygir,1$ Beygir o SATIN ÇİFTÇİLER!Gelmiş m gelecek rakipleri arasında daimi üstünlüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri kıtaat ilânları 1500 metre branda bezi açık eksiltme ile satın alınacaktır.Tutarı 32,000 lira olup geçici teminatı 900 liradır.Eksiltmesi 18 ğubat 1952 pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Jteyoğlu 2 nci Sulh Hukulı Yargıçlısından 951/923 E.T.T.İdaresi tarafından irfan aleyhine açılan alacak dâvasında Yenikapı Lânga Meydanı Mu salla cadde» i 42 No da oturan İrfan Sünterin adrasinin meçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Acık eksiltme ile kurşun levha alınacak)İstanbul Defterdarlığından Kesif bedeli Teminatı Lira K.Lira K,2309 85 173 24 Topkapı Sarayı Müzesi onarımında kullanılmak üzere kurşun levha mubayaası işi.516
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Sahip ve Başmuharriri Ali Naci JÎARACAN Bu nüshada Yazı İşlerini idare eden Faruk DEMİR TAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ve Ali Naci KARACAN Gizetecilik Kolektif Ortaklığı Matbaası Wi^W^»m.ı^»M rm^yeafc^wa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Silindir yağı alınacak DevE&t Demiryolları Haydarpaşa S&tmalma Komisyonundan 1 50000 kilo silindir yağı kapalı zarf usuliyle satın alına-caktn\i 2 Muhammen bedeli 35000 lira olup muvakkat teminatt 262
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Klinik binaları inşası için eksiltme ilânı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Gurebada yapılacak Ortepedi ve PsihiyatrI klinikleriyle Snh binalarının inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Kalorifer Tesisatı Yaptırılacak Maden Tetkik v.e Arama Enstitüsünden;1 Enstitümüzün Ankarada Akköprüdeki Genel Muhasebe binûsiyle natamam Kimya Lâboratuvarı binasının kalorifer tesisatı işleri birim f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • LAM Pf Mince akla PSİFiSıâY gelir!Zira,ALMAN MALI.PETROMAX lüks lâmbası,bütün dünyada ve bilhassa Memleketimizde,yüksek kalitesi ve harikulade evsafı ile,haklı bir şöhret kazanmıştır^ Hakiki PETROMAX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Simav Asliye Hukuk Yargıçlığından:402 Sîmavm Tepecik mahallesinden Nazmiye Çorlunun kocası mahalleden Cemal Çorlu aleyhine açtığı boşanma dâvasında dâvah adına çıkaıılan gıyap kararı yeri belli olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • iXPORT^ Hannover V V',A""ov,J Fuarlar Batı Almânyanın ve Avrupârun feu ön mühim fuarlarını ziyarete hazırlıâmmz.TİCARET FUARI:27 Şubat 2 Mart 1952 SANAYİ FUARI:27 Nisan 6 Mayıs 1952 Takım makineleri S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Tashih İlâm Gazetemizin 6/2/1952 tarih ve 626 sayılı çarşamba günü intişar eden nüsha anın sekizinci sayfasının üçüncü ve dor düncü sütunüanndaki îstanbu)Emniyet Sandığı gayrimenkul satış ilânının yir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesinde ana babası ölmlüş olan Küçük.Nezihe ve Seniheye Mahmut Batıran vac1 tâyin edilmiş ve küçüklerle vasinin ikametgâhları mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • KücüK Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yukarı SAHNE Komedi 1 Perde Yazan Vedat Nedim Tör Sahneye koyarn:Muhsin Ertuğru^ Çarşambadan başlka her akşam scat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine srat tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren îç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 ye kadaj hastalarını kabul eder Adres;Beyoğlu İstiklâl Cad.Parrnakkapi Küçük iş Han No.66/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • En zarif möble,en üstün teknik evsaf ve en tabiî sesi ancak MELOPHON ı Radyolarında bulabilirsiniz.TAKSİTLE SATIS Türkiye münhasır ithalâtçısı MEHMET KAVALA Satıs yerleri:"Galata Tahir Han Tel:49449 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • Adapazarı şeker anonim şirketin den Adâpazarında kurulacak pancar şeker fabrikası için teklif verecek firmalarda:1 Asgari 1500)tonluk pancar işletme kapasitesinde şeker fabrikalarını muvaffakiyetle ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 07.02.1952
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden Kapalı zarf eksiltme ilânı 1 Istanbulda Şehzadebaşı Letafet apartmanı karşısındaki arsada yapıncak gençlik sitesi binalarından Talebe Yurdu 1 inci kxsim inşaatı Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan