Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Ceza kanununda yapılacak tadilât Adalet Komisyonu cezaların günün icaplarına göre şiddeflendirilmesini kararlaştırdı 1-30 senelik azamî hapis cezası 36 seneye çıkarılacak 2-Mükerrer suçlar için verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • M.Venizeios,Yeşilköy hava alanında askeri birliğimizi teftiş ederlerken Venizeios dün hususî uçakla Atinaya gitti Yunan Dışişleri Bakanı Atinada "Kısa bir zaman sonra Türkiye ve Yunanistanın aynı ülke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Şehir Meclisinin dünkü toplantısı Takdiri kıymet komisyonları seçimi uzun münakaşalara yol açtı II Genel Meclisi.Şubat devresi mutad toplantılarından birincisini dün Hâyri Yamanın başkanlığında yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Salâhattin Eregemen Madalya verilecek kahramanlar için Merasim yapılacak Korede şehit düşen piyade Yüz *aşısı Cevat Olhon ile Üsteğmen Salâhattin Eregemenin annelerime,yararlığa görülen Üsteğmen rDeya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • 11 m ¦MV 1^ ¦in—mm Tunusta iki gündür hâdise çıkmadı Sob iki Tunusta nisbi bir sükûn hüküm sürmektedir.Resimde Fransız Komiseri Tunus Beyine bir nota verdikten sonra saraydan çıkarken görülmektedir.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Sahte askerî rapor tanzim eden şebeke Yüzlerce gence sahte rapor veren şebeke mensupları tevkif edildi Şehrimizde askere gidecek bazı gençlere sahte hastâhane raporu temin eden ve bunları sakata veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • ingiliz Mısır ihtilâfı halledilmek üzere Mısırlılar Ortadoğu komutanlığı teklifini müzakere edeceklerini bildirdiler Vaşington,5 AP)Dün,I sından sonra,Vaşingtondaki Dışişleri Bakanı Dean Achesonl Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Çiftçiler terfih ettiriliyor Bu iş için 48 milyon lira ayrıldı Ankara;5 Milliyet)Küçük çiftçinin kalkınması için hükümet tarafından bir program hazırlanmıştır.48 mflyon 800 bin lira aarfı ile tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • "3T 1 Bugün şehrimizde hava,umumiyetle hafif bulutlu geçecek,hava sıcaklığında ehemmiyetli bir değişiklik olmıyacak.rüzgarlar dfiğisik yönlerden orta kuvvette esecektir.'i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • 1% Demokrat Parti Meclis Grupunda Kalkınma programı 1 1 I goruşuldu I Ankara,5 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu,bugün saat 15 de Abidin PotuogrDevamı Sa:7 Sü:7 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • İzmir'de.Altındis Kenan sdmda bir seyyar fotoğrafçı,damadı olan otuz sene mahkûmiyetten sabıkalı Bayrakhlı Fethi'yi tabancayla üç yerinden yaralamıştır.Kesin» carih kayınpederi Savcıya ifade verirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • An ka ra da yakalanan azı!ı hırsız Ankara;5 Milliyet)Bugün şehrimizde enteresan bir polis vak'ası cereyan etmiştir.50 bin lira çalan bir hırsız cad delerde saatlerce poliı tarafın fDevamı Sa:7 Sü;6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • C.Açıkalın Ankarada Londra Büyükelçiliğine Hüseyin Ragıp Baydur tayin edildi Ankara,5 Milliyet)Londra Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtipliğine tâyin edilen Cevat Açıkalm bu sabah şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Harp korkusu azaldı İngiliz Difişleri Bakanı Pakta girmemiz far* malitelerinin hafta içinda biteceğini bildirdi Londra,5 AP)Avam Kamarasında müzakeresine başlanılan dış meseleler konusunda söz alan İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • YAVUZ HAVUZ HADİSESİNİN İÇYÜZÜ BİR FAGİANIN SONU Nasıl olacak da ben evlâtlarıma böyle kirli bir namı bırakarak hayata gözümü kapayacağım?[Bu yanlara iktibas hakkı tamamen mahfuzdur.114-Ihsan Bey,refi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Demir perde gerisindeki Amerikan Büyük Elçileri Pariste toplanacak bir konferansta Peyklerdeki Elçiliklerin kapatılması meselesi görüşülecek Vaşington,5 A.A.Bu-1 şik Amerikanın demirperde ge gün burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1952
  • Şeker rekoru Bu seneki istihsalimiz fabrika kapasite bakımından dünya rekora kirdi Ankara,9 Milliyet)Şeker Şirketinden aldığımız ma lûmata göre;bu yıl 1 milyon 30 bin ton pancar işlenerek 186 bin ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • ÜNİVERSİTE BAHÇESİNDE YAPILACAK TÖREN Yarın saat 15 de ttanbul t I'll iven ateşi bahçesinde;Karede Şehit düşen İM kahramanımızın j»n nel erine ve bir gazimize türenle nişan verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • Yünlü kumcş;satışları,Sümerbaıık'ın bağlantılı satış-lan piyasada îyi karşılanmıyor Sümerbank Alım Satım Mü essd usınin 1952 yılı yünlü'men sucat bağlantılı satışlara içimi aldığı karar piyasada iyi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • ANKARA VAPURUNDA TADİLAT YAPILIYOR Tamirde bulunan Ankara vapurunun üst güvertesine bir yazlık bar ilâve edilmesine karar verilmiştir.Diğer taraftan,yolcu gemilerinde konfor ve dekoratif ihtiyaçları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • D vıizlerds fırtına Denizlerdeki fırtına,birkaç günden beri bütün şiddetiyle devana etmektedir.Dün İskenderiye limanına girmek istiyen Adana vapuru,fırtına yüzünden limana girememiş ve bir gün İskende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • EYİÎFTE KAPATILAN €EŞ-MELER AÇILACAK Eyüpteki bazı çeşmelerin su larmda koli basili görüldüğünden bu çeşmeler Belediye emriyle kapatılmıştı.Bu yüzden muhitleı inde su sıkıntısı başgös terme' i üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • YOLCU GEMİLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN KIYAFETİ DEĞİŞECEK Denizyolları İdaresi dış hatlarda çalışan gemilerin kamarot personelinin kıyafetlerini değiştirmek üzere çalışmalara baş lamıştır.İdare,yemek se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • KOKTtİMLÜ BALO Türk Yüksek Mimarlar Birliği İstanbul Şubesi Taksim Se lediye Gazinosu salonlarında;12 Şubat 1952 sah geceâ için bir kostümlü balo hazırlanmıştır.Haber aldığımıza göre;bu yılın balosund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • Beyaz zehire karşı savaş Amerika federal polisi iîe i.sıklagtırjlıyor »111 ¦MIMH^liWlir—Memleketimizi dünyaya,bilhassa Amerikaya karşı beyaz zehir kaçakçılığının merkezi olarak tanılan eroin imal ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • ı»K •mmmtı^aMı P* Vurulup tertemiz alnından nuzanmış yatıyor.Vamb!bir hilâl uğruna ne güneşler batıyor.Evet,bu vatanın bayrağından fışkıran kahramanlar,namus,şeref,insanlık uğruna nice şehitler verdi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • MAKALE Istanbul fethinin üç cephesi İsma l îstanbulun fethi yalnız Türk milletini alâkadar eden milli bir vak'adan ibaret değildir:Dünya tarihinin en büyük vukuatından olan bu muhteşem fethin millî ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • K I S A HABERLER İstanbul okullarındaki izcilik;işlerini idarfi etmök üzere,bir teş kilât kurulmuştur.Bu teşkilât^ vilâyet içindeki bütün izcilik faaliyetle:ini tânzim edecek ve geziler tertip edSoekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • Yiyecek maddelerinin ha sıkı murakabesi Büt3a ffsrmiardan numuneler alınarak tahlile gönderildi.Yogurt imal eden müesseselerin murakabesi arttırıldı Francala İmal eden bazı îurıncılann ı-Jon günlerde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • «aw,«jit—m uilMt^l^Hl.FIKRA Ziraî istifisalımîz Bundan bir müddet ünce Ui't'iiam ıssız bir köşesindeki Ceylan çiftliğimle doğan yenî hayatı misal olarak göstermiş ve memleketimizin ziraî bir reformun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • PASTÖRİZE SÜT FABRİKASI İSLETMEYE ACILIYOR Pastörize süt fabrikası inşaa ta ilerlemektedir,fabrika önümüzdeki ay içinde işletır.eye açüacaktır.Müteşebbisle t;fabrikaları hakkında izahat vermek üzene b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • EYİttSÜN İMARI İÇİN DÜN YAPILAN TOPJLANM Dün sabah "Vali ve Belediye Reİ£İ Prof.Gökayaıa Başkaıüî ğmda Fen;İmar Müdürleri w© diğer ilgililerin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda bu yıl iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • HALKIN SESİ Televizyona dair* Cihangirde oturan ismi ti\nfuz bir kariimiz diyor ki;Bii{dÖ de nihayet televizyon tesisatı kurulacakmış.Gazetelerde bazı fennî izafeat vardı.Bu is için takriben on iki mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • Denizyolları koo peratifindeki suiistimal tahkikatı Devlet Denizyolları memurları İstihlâk Kooperatifinde ya pılmış olan suiit iımalin tahkika tına Ulaşıtrma Bakanlığı teftiş heyeti tarafından ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • ftl*itıürlii fo?F evi soyan hustz!fir yakalandılar Evvelki gece Ortaköyde,gira d iyi-kadar sabıkası olmıas an 4 ıgenciaa kmduğoa bir laırsrz şebekesi meydana çıkarılmıştu".©riaköy polis karakoluna «me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • l-taçrisane^e actam ö3 dür esi katil Hüsavinin duruşması Kartalda yengesi Nuriyeyi 11 yerinden bıçakîıyarak öldür mekten 1 inci Ağır Cezada du ruşması yapılan Hüseyin Rahmi Koç» Cezaevinde bulunduğu ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • POLİSTE if Şoför Müştak Akç aday ismin de birisi zabıtaya müracaat ederek,Aleksandrosla rmLıakag'â ederken yumrukla dö\üldüğünü sövlemis,tahkikata başlanmıştırif Ahmet Keskin adında birisi,iddiaya gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • Hie.6 ŞUBAT Bu 10 14 ^7 13*731 1 i C.E* 1952 1371 i Çarşamba VAİ [ÎT VASATI EZABt Güneı 7,07 L37 Öğle 12.28 6.57 Xkindi 15.13 9.42 Akçan i 1*5,31 12,00 Yatsı 19.04 1,33 îrasuk 5.26 11.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • Kambiyo ve Esham Sterling Dolar Fr.Frangı isviçre Fr.Belçika Frisveç Kr.Florla Liret Drahmi Kskoudes Açılış lapan 7.90.50 280.50 0.80 64.03 5.60 S4JL2.S0 73.68.40 0 44 80 01.876 73.90 7.91 280 30 0.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1952
  • £eiWyet GECE Millet Partisi Tavsantası Semt Ocağı 9 Şubat Cumartesi güııü saat 20 den sab&ha kadar Liman Lokantası salonlarında bir eğlence tertiplemiştir.TOPLANTI ¦fc Demokrat Parti Fatih ilçesi Hoca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • italya ve Yunanistana gidecek olan millî takım Futbol Federasyonu 19 şubatta İtalya ve Yunanistana hareket edecek millî takım kad »osunun son şeklini tesbit etmek ve seyahat hazırlıklarını görüşmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • HAL VE ARDİYE ÜCRET-LERİ AYARLANACAK Büyük bir müstahsil kitlesini yakından alâkadar eden Hal ardiye ve taşıma ücretleri,yeniden gözden geçirilmektedir.Bu arada Mersin Ticaret vp Sanayi Odası,Şehir Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • TALEBELERİN YAPACAG!BI$I SEYAHATLEP Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Komisyonu rö mest tatilinden faydalanarak iki i yurt dışı;biri yurt içi olmak üzere üç seyahat tertip etmiştir.Hazırlanan pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • TELEVİZYON MÜTEHASSIS LABI DÜN GİTTİLER Basın Yayın Umum Müdür lüğünün daveti üzerine memleketimize gelen Frank Holthusen,William HoL tead ve Dr.Walter Duschinsky'den müteşekkil Amerikalı televizyon m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • ŞEHİRDE İNŞAAT ARTIYOR Belediye tmar Müdürlüğü geçen yıl 4449 inşaata ruhsat vermiştir.Bu rakam;1950 yılında 4010 idi.Bu suretle şehirdeki inşaatın günden güne artmış olduğu anlaşılmaktadır.Bu hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • Arnavutluğa giden Bulgar subayları Roma,5 AP)Bildirildiğine göre;memleketteki kontrolü daha tesirli bir hale getirmek için,Arnavutluktaki komünist liderler 100 Bulgar subayını memleketlerine getirmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • Avrupa Birliği Amerikalılar Birleşik Avrupa Devletleri kurulmasına taraftar görünüyorlar.Kendileri bu seiicilde bir hükümetle idare edildikleri için,bunun iyi taraflarını Şüphesiz Avruplılardan ziyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • KISA HARİCÎ HABERLER İNGİLTERE îngilterenin 1951 yılı içindeki otomobil ihracatının döviz olarak 317 milyon İngiliz lirasını bul duğu bildirilmektedir.Bu,şimdi ye kadar kaydedilen en yüksek rakamdır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • Ağa Hanın yıldönümü 1954 tc Ağa Hana ağırlığrac platin hediye edilecek IIIM»llllX«tj ¦11^1 m.lllJiMlü Karaşi,5 A.A.Ağa Ha nm sekreteri dün verdiği be yanatta Ağa Hanın platin yıl dönümünün 1954 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • Demirperde gerisinde psikolojik harp başladı Amerikada kızıl tahakkümüne karşı koyacaklara yardım için kanun hazırlanıyor Vaşmgtoıı,5 A.A.Cumhuriyetçi temsilci Charles Kersten'iu dün bildirdiğine gö r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • Birinci teşrinin beşi öyle mi?Siz,1935 senesi Birinciteşrinin beşinci günü ne yapmıştınız?Ne bileyim ben?Amma ben biliyorum.Gislen Duran isminde bir genç kadını öldürmüştünüz o gün.Ne bu ismi duydum,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • HAZRET!MUHAMMEDİN HAYATI-¦ı.ı.ı ı ıı ı ı Bütün Medine ayağa kalkmıştı.Biz Benî Neccar kızlarıyız ya Muhammed,diyorlardı Tefrika No:35 Kadınlar damların,duvarların üstüne çıkmış,şarkılar söylüyor,çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • ööm Yeni otobüslerde bir seyahat Dün geç vakit matbaadan ayrıldık.Yağmur çiseliyor,rüzgâr esiyor,saçaklardan bol bel şukur yollara dökülüyordu.Bir an evvel bir vasıta bulmak,fazla ıslanmadan evimize k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • Fransa ithalâtı kısıyor Fransanın bu kararı en çok I togiltereyi müteessir edecekj Londra,5 A.A.Yetkili bir kaynaktan öğrenildiğine göre,Fransız hükümetinin ithalâtın tahdidine dair yürürlüğe koyduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • GEMİ PERSONELİNİN VAZİFE MESULİYETİ Gemi personelinin vazife ve mesuliyetlerini tâyin eden tü zük üzerinde yapılan çalışmalar sona ermiştir.İlgililerce son bir tetkikten »onra tüzük;Bakanlığın tasdikı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • Can ber ra yang ını Fundalıktan çıkan alevler,büyük rasathaneyi de sardı Canberra,5 A.A.Avustralya nısıf kürresinin bellibaşlı ilim merkezlerinden biri olan ve Caberra civarında bu-lunan Mount Stromlo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • SANAT HAREKETLERİ T.ı Varlık kalmıştır.Ne hacet;hikâye ci.iğa kendfatt adamış bir yazarın dergilerimize hikâye vermek* istemiyeceğini Varlık hiç değilse benim kadar bilir.Türk hikâyeciliğinin bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1952
  • AMERİKA BİZDEN HAVYAR İSTİYOR Nevyork Ticaret Ataşeliğimiz den Ticaret ve Ekonomi Bakan lığına gönderilen bir yazıda şimdiye kadar külliyetli miktar da havyar ithal eden Amerikanın Rıt ya ve İrandan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.02.1952
  • 1 İngiltere veliahdı Prenses Elizabeth ile kocası Edinburg Dükü,bir müddet evvel Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine yaptıkları ziyaretten sonra çimdi de Britanya camiasına dahil Kenya,Seylan,Avus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1952
  • ¦AM m S.i 1 yî~ İ-'a;Sinema semasmda büyük "bir gaışai ile parlayan Manylum Monroe ismindeki bu yeni yıldız,güzelliği ilâ gözleri kamaştırdığı gibi sanat kabiliyetiyle de en müşkülpesent münekkidi eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1952
  • HE1-C ÜN TA;IH TEN MERAKLI BİR VAK'A A MELİKESİ BEL SÜLEYI Seba Maükesi Belkis,memleketini kurtarmak için Süleyman'ın aşkına bütün cömertliği ile göğüs aşmıştı Milâttan 985)yıl evveldi.Seba,emniyet,sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.02.1952
  • Kara Ibo Arzıniyazla Hamlacı arasındaki münasebeti öğ renmekte gecikmemişti.Genç kadım fena halde kıskanıyor Ve gerek güreş mevzuunda ve gerekse gönül işinde rakibi okn Hamlacı Mustafa ya müt-"İŞ diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1952
  • Middlesbrough kalecisi ve santrhafi Arsenal muhacimlerinin topa kalelerine sokmaları ile büyük bir heyecan ve keder içerisinde İngiltere lig maçları hararetli bir safhada 18 Ağustos'ta başlayan lig ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1952
  • I» 1,1» EN SÜRATLİ SPOR:HOKEY Ruz fizeri» de hokey,dünyanın en sürnfli ve sert sporudur.Her an derişen vaziyeti Ut,seyircikr.üzerinde büyük bir heyecan yaratır.Yukardaki resim İngiltere isviçre mili t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1952
  • KİSA SPOR HABEkLERİ At etiz n hakemlerinin bugün yapacakları top'antı Atletizm hakemlerinin aylık toplantısı,bugünkü çarşamba günü saat 18,30 da Bölgede yapılacak ve Merkez Hakem Komitesi için bir baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 06.02.1952
  • syonum Şubat içindeki millî maçlar-Olimpiat kampı-ls veçteki hâdiseler-Giriş ücreti Güreş Federasyonu Başkanı Sadullah Çiftçioğlunun verdiği izahata göre,şubatın son haftasında Alman güreş takımiyle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • 1 BİMİK flÜKlİNlDÂRI ^M Tefrika JNo:135 Yazan:SAMANCIGİL Veziriazam,Halil paşanın hareketsiz cesedini tetkik ederek onun adamlarına hitap etti Gerek düşmana karşı alınacak tedbirlerde,gerek Padişahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • «Bay ve Bayan Ward diye.«Ne tuhaf defi!mi?«Neden tuhaf olsun Martin?BîUyorsun senelerden beri Cininle evlenmek istiyorum.Bıştrnıza gelen şu nahoş hâdise geçip,kurtulduğumuz vakit h' men evlenelim.Beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • MİLLİYET Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Hariç Lt.Kr.Lr.Kr.Senelik 42.00 81 00 Altı aylık 22 5Ü 43.00 Üç aylık 12.00 24 00 Bir ayük_4.50 9.00 İLAN FfATLARI 2 ve S üncü sayfanın santimi 4 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • AKSA SATIŞI Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından 951/45 Vefatiyle terekesine maiikememizce vaz'ıyet edilen Sait Bezmezin muta;arrıf olduğu Fa tih Aksaray İnebey mahallesi Tiryaki Hasan Paşa sokak 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • FAYDALI Trenler Gidecekler 7,00 Adapazarı 10.10 İzmir Konya Ardana 13.50 Iskendârun 18 20 Anadolu Ekspres.18.30 Adapazarı Postası 20.05 Ankara Ekspres Yataklı)20.50 Erzurum 21.40 Doğu Ekspres.Gelecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • İ.E.T.T.işletmeleri Umum Müdürlüğünden Kadıköy ve istanbul Havagazı Sayın Abonelerine,idaremizin,beaeli mukabilinde,15.2.352 gününden itibareı gaz âletlerinin tamirine başlayacağı ilân olunur.1889;1st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan:Muhtelif eşhasa borcundan dolayı bir kolektif şirketinin Feriköyü Avukat Caddesi 16.No.da kiraladığı binada kurulu ve aşağıda kıymet ve mikta rı yazılı makineler açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 952/45 Beşiktaşta Muradiye mahallesinde Göknar sokağında 11 nur.ıarah evde oturan İbrahim Derbentin akıl haftalığına müp telâ olmasından ötürü hacredilerek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • «cücük Siyah Beyaz Piyes 3 Perde Aşağıdan yukarı Komedi 1 Perde Tazem VOdat Nfedim Tör Sahneye koyan:Muhsin Ertuğru Çarşambadan ba&Eca her aksan*scat tarn 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • RA DYO Istanbul radyosu 12.57 Açılış ve program 13,00 Haberler,13,15 Radyo Salon Orkestrası konseri.İdare eden;Semih Argeşo 1 H.Berlioz «Macar valsı» 2 Czibulka «Kalpler ve çiçekler» 3 P.Lincke,«Amina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • r Müdürün Müdür sınıftan içeri girdiği I zaman,sesimin var kuvvetiyle I söylediğim ve bütün sınıf mev I cudunun sıralara vurmak suretiyle bana iştirak ederek tempo tuttukları:Sivaslıyım Sivaslı yavrum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • İstanbul 6 ncı A.Hukuk Yar açlığından 951/94" Davacı.Eyüp Kalenderhane Caddesi No.41 de Fuad Tepeli tarafından:Davalı Davutpaşa Tramvay Caddesi No.66 da Ma riya Tepeli aleyhine açılan boşanma dâvasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • â Zührevî ve cild mütehassısı Dr.Kayri Ömer EĞMEZOĞLU.Saat 3 ten 6 ya kadar Beyoğlu Agacamii karşısı Hasan Bey Apt.No.133,Tel:43586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATROLARI Saat 21 de DRAM KISMİ Ml R AS Yazan:Rut ti ve Augustos Goetz Türkçe si:Resin a Vâfi ve Lûtfi Ay Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Penbe Evin Kaderi Yazan:Turgut Özakman Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.02.1952
  • MUAMMER KARACA Opereti Bu akşam saat 21 de M A K S I M de Cumartesi,pazar 18 ia r.atine ve çaramba 16 da tenzilâtlı matine SORMAGÎR* Şarkılı tuluat oyun Perşenıoe akşamı ile cumartesi matine talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • iliç Âli Bas tarafı birincide)kak İd gözü korkmuştu.Onun için bîr gün gazetede neşre baş ladığı yazılarının altına şu notu koydu:«Ahır ömrümde tekrar hapishane köşelerine gitmeğe artık ne sıhhatim,ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • 3 Baş tarafı birincide] fibere karar almış bulunmaktadırlar.Azadan Arif Neşet Usman da ifadeyi teyid etmişse de teklif.J bu husustaki raporların celbi için J tekrar makama iade edilmiştir.Bundan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Nuri Boy lorunu Fransa çağırıyor Paris.5 AP)Fransız Güreş Federasyonu.Türk Millî Güreş taTumının antrenörü Nuri Boy torun u,Fransız tfüresçilörini çalıştırması için Fransuyâ davet et mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Elizabeth Taylor evleniyor Hollywood,5 A.A.Stüdyosu tarafından bildirildiğine göre;Elizabeth Taylor gelecek hafta Londraya giderok;Michael "Wilding ile evlenecektir.İzdivaç tarihi henüz tesbit edilmem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Korede verdiğimiz zayiat Paris,5 AP)BirlSşmis M"!let.er teşkilâtından bildirildiğ' ne göre.Kore harbinin başlangıcından 30 Aralık tarihine kada ölü,yaralı ve kayıp olarak Bir leşmiş Milletler 306.070
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Sovyetlerin notasına cevap vermiyeceğiz BıTgar notası da HusSara verilen lar dahilinde cevaplandırılacak Ankara,5 Ivir.liyet)Rusya run 28 Ocakta,Orta Doğu "Romu tanlığj projesi İle ilgili olarak i] ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Venizelos dün hususi uçakla Atinaya gitti rBa«,taralı biriı.cidel Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gokay,hareketinden önce,ekselans Veriizelos'a Başbakan Adnan Menderes'in ken dişine telefonla bildirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • LİBYA MİLLETLERARASI TEŞKİLATA GİRMEK İSTİYOR Cenevre,S A.A.Bugün burada öğrenildiğine göre.Libyn Xrâllığı Milletlerarası İş Teşkilâtı üyeliğine kabulü için müracaat etmiştir.Libyâmn Başbakan Muntasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Harp koıkı TBaş tarafı birincide] Dünya durumunun salâha doğru gittiğine aşağıdaki sebepler beni ikna etmektedir:1 Batılı devletler gitgide kuvvetlenmektedir.Bu kuvvet artışı her ay kendini göster mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • is!Lv.milliğinden verilen Asker Kıtaat ilân!Hava kuvvetleri plân ve pro je âletleri pazarlıkla satın alınacaktır,ihalesi 14.2.952 perşembe günü saat 10 da Ankara M.S.R.4 No.h Sı.Al.Ko.da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Azılı hırsız dan kovalandıktan sonra yakalanmışta*.Lüleburgaz hapishanesinden kaçan ğevket Kaçar,üç arkadaşı ile bir gece Lüleburgazda Bilâl Yılmazm evine girmiş ve 50 bin lira nakit ile 10 bin lira ¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • C.Açıkalın l Bag tarafı birincide] Knox Helm ve Dışişleri Bakan hğı Umumî Katip vekili Cevat Üstün tarafından karşılanmış,tır.Cevat Açıkal^ hemen vazifesine başlayacaktır.Cevat Üstün de tayin edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Seker rekoru i ı tt-Tc+m-ffı bfrincide bi;mevcut fabrikaların kapasitesi;dünya fabrikaları kapasitesine nisbetle yine bir rekor teşkil etmektedir.Mü(tahsilin elinde hiç pancar kalmamıştır.Önümüzdeki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Sahte askerî rapor tarafı birincide] Muzaffer Kınacı ve Ziya da çeşitli yollarla kandırılarak şâbekeye dahil edilmiştir.Şebeke bir takım sahte imzalı ve mühürlü heyet raporları da hazırlayarak faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • ingiliz Mısır ihtilâfı halledilmek üzere tarafı birincide!rahim Bey,İngiliz askerlerinin Süveyş Kanal bölgesini tahliye etmeleri şartıyla,Mısır'ın bir Orta Doğu komutanlığı için yeni müzakereler yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Demir perde gerisinde Titer?tarafı binncide] Bakanlığı komünist dünyasiyle son lesmî temas noktası olan Moskovadaki büyükelçiliğini devanı ettirmek taraftarıdır.PARİS KONFERANSI Vasington,5 AP)Mart av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Kalkınma programı fBas tarafı birincide 1 lnnım Başkanlığında toplanmıştır.Grupun bugünkü toplantısın da hükümetçe bir kalkınma prog ramı hazırlanması meselesi sert tartışmalara sebep olmuştur/Söz âlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Çiftçiler binncidel ettirilecek olan programda t»tihf ali arttıracak hususlarla eğitim ve ihtiyaç gösteren sana yün kurulması göz önüne alınmıştır.ğ Sarfedilecek tahsisatın 24 milyon 300 bin lirası M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Atlantik Paktı protokolü Parla;5 A.A.Fransız Parlâmentosu Dışişleri Komisyonu,beş muhalife karşı yirmi reyle;Türkiye ve Yunanik tanın Atlantik Paktına katılmalan hususunda;Atlantik Pakta andlaşmasma e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Truman adaylığım koydu Vaşington.5 AP)Başkan Truman Demokrat Parti adna NewHampshire bölgesinde Cumhurbaşkanlı£ı seçimleri için nam «etliğini koymaya karâr vermiştir.Başkan Tturaan,bu hususta verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Merasim yo pılccak TBaş tarafı birincide)Şeref Ünver'e.Amerikan Ataşemülteri tarafından yârın Üniversite alanında merasim'e madalya verilecektir.Merasime İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral R6 şit Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1952
  • Amerikanın yeni yardımı Türkiyenin de dahil bulunduğu 5 memlekete 478 milyon dohu ayrıldı Vaşington 5 AP)Başkan Truman bugün;İngiltere;Fran;sa;Türkiye;Yunanistan ve Yu goslavyaya ekonomik yardım tab i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.02.1952
  • Beşiktaş Fenerbahçe Futbol Maçı Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Müdürlüğünden Lik nurlarının dord^-eiı haftası olan 10/2/1952 pazar günü saat 15 de yapılacak Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasına ait bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • 40 ton Dekstirin alınacak Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 40 ton IVkstırin'in satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu.muştur.2 Malzemenin muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • Ankara Belediye Başkanlığından:1 Temizlik Müdürlüğüne ait beş kamyona yaptırılacak karoseri iyi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,2 Muhammen bedeli O6600)liradır.3 Teminatı 1245)liradır.4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • ı—m—W*H n»r^ıwı—wiWrf^—m ^i im—Sahip ve Basmuhânriri:Ali Naci KARACAN Bu nüshada Yaz» İslerini idare eden Faruk DEMtRTAŞ Basıldığı yer NURİ AKÇA ¡e Ali Naci KARACAN Gazetecilik Kolektif Ortaklığı Matb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • Cinsi Mıkdarı Tutan Ton Lira Lahana 110 18282 Pr&sa 140 23562 Havuç 80 16296 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilâm Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı 3 kalem sebze kapalı zarfla 19.2.952 günü hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • SOĞUK 4 saat ara ile günde 3 adet alınabiliri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • BANKAMIZDA.TASARRUF HESABI AÇARAK KEŞİDELERİMİZE İŞTİRAK EDİNİZ!•A/vır TARİHİ 29-ŞUBAT-1952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Jandırma birlikleri ihtiyacı için 700X16 ebadında iç ve dış oto lâsuği evsaf ve şartnamesine göre pazarlıkla satın alınacaktır.2 ilk teminatı 375
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • Devlet Denizyolları Malzeme İşleri Müdürlüğünden 1 Bir adet hurda Deniz motoru pazarlıkla satılacaktır.2 Pazarlık 11.2.952 pazartesi gbnü saat 15 de Tophanede Malzeme İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • Kiralık veya satılık bir bina aranıyor Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden Istanbulda 50 yataklı bir tesis kurulmak üzer© büyük biı ina kira ile tutulacak veya tatın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • 1st.2 nci İcra Memurluğundan 951/4318 Hacizli olup paraya çevrilme sine karar verilen radyo;Singer dikiş makinesi ve sair ev eşyasının bulunduğu Beyazıt Lâleli Caddesi No.9 da 27/2/1952 çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan:951/342 Hacizli olup satılmasına karar verilen bir aded Erika mar ka ufak boyda kapaklı yazı ma kinesi ile bir aded fanila örmeğe mahsus örgü makinesi 2S/2/1952 perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • DOKTOR Hatice Ekren İç Hastalıkları Mütehassısı Her gün saat 16 dan 20 y© kadar hastalarım kabul ed6r Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Farmakkapı Küçük İş Han No.66/1 t n.ı m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Satına'ma Komisyonundan 37 kalem malzeme açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 68G5 lira 50 kuruş,muvakkat teminatı 514 lira 92 fcuruîj'ur.Ek ditme 33 şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • ANKAkOA 8la EV a» mmt lif fth m AYRİCA PARA İKRAMlYELERİ SAR7LAW BANKADAN ÖĞRENEBİLİRSİN^/iî Şfc6A?A MAPAft S« ö£ riiR HESAP AÇ7 RİH&* BU,KAÇİRILMIYACAK BFR FIRSATTIR*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • HAZIR SEBZELİ ÇORBALARIMI BİR DEFA TADARSANIZ DAİMA ARARSINIZ BALERİN FABRİKASI;DOLAPPERE cad 164 Tel 87354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 06.02.1952
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Mehme'i.Ali Toker A.Ill7 hesap No.1)borç senediyle San dığımızdaa istikraz eylediği 6000)altı bin liraya mukabil Beyoğlu Çukur mahallesi Kara kurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan